Přírůstky0 Všeobecnosti

Oxford student's dictionary : for learners using English to study other subjects / [edited by Alison Waters]. -- 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2007. -- x, 806 s. . il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-0-19-431747-4.
Signatura: D0-342
* angličtina * věda * terminologie odborná * slovníky jednojazyčné


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


Benáčanová, Helena,
Tvorba aplikací v MS Excel. 1. část, Možnosti MS EXCEL (verze 2003) / Helena Benáčanová. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 166 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1271-6 (brož.) :.
Signatura: B1-1267
* Excel 2003 * procesory tabulkové * učebnice * školy vysoké


Bříza, Vladimír,
Outlook 2007 / Vladimír Bříza. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 116 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1961-0 (brož.).
Signatura: B0-2101
* Outlook 2007 * pošta elektronická * programy počítačové


Bříza, Vladimír,
PowerPoint 2007 : podrobný průvodce / Vladimír Bříza. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 154 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2178-1 (brož.).
Signatura: B0-2169
* PowerPoint 2007 * programy počítačové * grafika počítačová * prezentace elektronické


Buchalcevová, Alena,
Základy softwarového inženýrství : materiály ke cvičení / Alena Buchalcevová, Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 221 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1270-9 (brož.) :.
Signatura: B1-1248
* inženýrství softwarové * UML * Java * jazyky programovací * programování objektově orientované * učebnice * školy vysoké


Bürgin, Luc,
Šokující odhalení / Luc Bürgin ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. -- Vyd. 1. Liberec : Dialog, 2008. -- 163 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86761-83-1 (váz.) :.
Signatura: A0-5149
* záhady neobjasněné * objevy vědecké * objevy utajované * události mimořádné * politika mezinárodní * služby tajné


Jensen, Manfred,
Tajemství měsíční jeskyně a jiné záhadné úkazy / Miloš Jesenský, Robert K. Leśniakiewicz ; [z polského originálu ... přeložila Ivana Hofmannová]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2008. -- 243 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-530-6.
Signatura: A0-5184
* jeskyně * podzemí * záhady neobjasněné * jevy paranormální


Král, Zdeněk,
Co dalo Česko světu : kniha o přínosu naší země a lidí Evropě, světu a lidstvu, v čem jsme byli první anebo nejlepší, co jinde neudělali a co jinde nemají / [text a fotografie] Zdeněk Král. -- 1. vyd. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2007. -- 206 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-85156-00-3 (váz. : v knize neuvedeno) * 978-80-85156-00-1 (chyb.).
Signatura: A0-739
* kultura * umění * památky umělecké * památky historické * objevy * vynálezy * osobnosti * ČR


Krčmář, Petr
Linux : postavte si počítačovou síť / Petr Krčmář. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 207 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1290-1 (brož.) :.
Signatura: A0-4899
* sítě počítačové lokální * Linux


Lepičová, Lenka
Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) : sedmý rámcový program / Lenka Lepičová, Marie Kolmanová. -- Praha : Technologické centrum AV ČR, c2007. -- 92 s. : il., ukázky formulářů ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86794-22-8 (brož.) * 80-86794-22-9 (chyb.).
Signatura: B0-2030
* výzkum vědecký * projekty výzkumné * programy výzkumné * financování * Evropská unie * ČR


Max, Harry
Skype : kompletní průvodce / Harry Max, Taylor Ray ; [přeložila Lenka Košařová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 227 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2123-1 (brož.).
Signatura: A0-4948
* Skype * telefonie * telefonování * Internet * programy počítačové


Pokorný, Pavel
DirectX : začínáme programovat / Pavel Pokorný. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 224 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2254-2 (brož.).
Signatura: A0-4983
* DirectX * programování * aplikace multimediální * nástroje programovací


Procházka, David,
Windows Vista / David Procházka. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 106 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2179-8 (brož.).
Signatura: B0-2059
* Windows Vista * systémy operační


Průšová, Jana
Vznik a vývoj písma / Jana Průšová. -- Praha : Nakladatelství grafické školy, 2007. -- 2 sv. (59, 59 s.) : il. ; 24 cm (vloženo v papírovém přebalu). -- ISBN 978-80-86824-04-8 (brož. : v knize neuvedeno) * 80-86824-04-7 (chyb.).
Signatura: A0-5292
* písmo * vznik * vývoj historický


Svatá, Vlasta,
Information systems management / Vlasta Svatá. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 108 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1257-0 (brož.) :.
Signatura: B1-1263
* systémy informační podnikové * učebnice * školy vysoké


Tech Magazine : technika pro práci a zábavu. -- Praha : Ikotech, 2008- . -- sv.. -- ISBN
Signatura: I-501 448z1
* technika výpočetní * přístroje digitální


Vystavěl, Radek,
Moderní programování : pro začátečníky / Radek Vystavěl. -- Ondřejov : moderníProgramování, 2007. -- 2 sv. (193, 137 s.) : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-903951-0-7 (učebnice : brož.) :.
Signatura: B0-2003
* programování * úlohy řešené * učebnice


01 - Bibliografie. Katalogy


Bibliografie spisů J.A. Komenského vytištěných do roku 1800 [elektronický zdroj] = Bibliography of the works of A.J. Comenius printed before 1800 / redakce Anežka Baďurová ; bibliografické popisy Bohuslava Brtová ... [et al.] ; rejstřík tiskařů sestavila Lenka Veselá. -- Praha : Knihovna AV ČR, c2007. -- 1 elektronický optický disk (CD ROM) ; 12 cm. -- ISBN * 80-86675-12-2 (chyb.).
Signatura: D0-339
* bibliografie personální * komeniány * stol.17./18 * CD-ROM


02 - Knihovnictví


Moskva gorod bibliotek. -- Moskva : Komitet po kul'ture goroda Moskvy : 2006. -- 16 s. : barev. il., 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2048
* knihovny * Moskva * průvodce


Procházková, Marcela,
Regionální fond, klenot veřejných knihoven - nové možnosti zpřístupnění [rukopis] : bakalářská diplomová práce / vypracovala Marcela Procházková ; vedoucí práce Libuše Foberová. -- Opava : Marcela Procházková, 2007. -- 85 listů ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1294
* knihovny veřejné * regiony * služby knihovnické * fondy knihovní * SVK * Hradec Králové


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Brodský, Karel
Laureáti výročních cen města Hradce Králové 1993-2008 / [Karel Brodský]. -- Hradec Králové : Garamon, 2008. -- 128 s. : il., portréty ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1284
* ceny výroční * osobnosti významné * osobnosti regionální * ČR * Hradec Králové * r.1993/2008


Dům zemědělské osvěty
Dům zemědělské osvěty : sborník příspěvků k 80. výročí otevření Domu zemědělské osvěty / [Milena Vicenová ... et al. ; sestavil Martin Kvítek]. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. -- 47 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 80-7271-179-2 (brož.).
Signatura: B0-2024
* instituce vzdělávací * instituce informační * organizace poradenské * zemědělství * knihovny odborné * výročí 80 * Praha * sborníky


Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze##[Ročenka (Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)]
Ročenka ... Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. -- Praha : Jalna, 2004- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1271
* péče památková * ústavy památkové * památky historické * Čechy střední * ročenky


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006 / Gabriela Chromcová, Marta Holoušková. -- Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2007. -- 102 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86696-06-5 (brož.).
Signatura: B1-1221
* periodika regionální * Těšínské Slezsko * vlastivěda * články časopisecké * r.1985/2006 * bibliografie článkové * bibliografie regionální


09 - Rukopisy. Vzácné knihy


Catálogo de incunables y obras impresas del siglo XVI. -- Madrid : Ayuntamiento, 2002. -- xxxiii, 578 s. : il., faksim. ; 25 cm. -- ISBN * 84-7912-543-4 (brož.) (chyb.).
Signatura: A0-5015
* prvotisky * tisky staré * stol.16. * knihovny historické * Madrid * Španělsko


Hoffmann, František,
Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis ordinis Praemontratensis. Díl 1, Rukopisy / František Hoffmann ; [k tisku připravil Jan Pařez]. -- Vyd. 1. Praha : Archiv Akademie věd České republiky : Královská kanonie premonstrátů na Strahově ; Teplá : Klášter premonstrátů, 1999. -- li, 578 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-902464-7-8 (sv. 1).
Signatura: A0-5208/1
* rukopisy * knihovny klášterní * soupisy * Teplá * ČR


Hoffmann, František,
Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis ordinis Praemontratensis. Díl 2, Zlomky a rejstříky / František Hoffmann ; [k tisku připravil Jan Pařez]. -- Vyd. 1. Praha : Archiv Akademie věd České republiky : Královská kanonie premonstrátů na Strahově ; Teplá : Klášter premonstrátů, 1999. -- s. 581-1024 : 48 il. (některé barev.) ; 24 cm + 2 volně vložené příl.. -- ISBN 80-902464-7-8 (sv. 2).
Signatura: L A0-5208/2
* rukopisy * knihovny klášterní * soupisy * Teplá * ČR


Katalog kramářských tisků / Ludmila Kopalová - Markéta Holubová. -- Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2008. -- 483 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87112-07-6 :.
Signatura: A0-5235
* tisky historické * tisky staré * tisky kramářské * písně kramářské * soupisy * katalogy * bibliografie odborné


Zachová, Irena,
Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna / Irena Zachová ve spolupráci se Stanislavem Petrem. -- Vyd. 1. Praha : Archiv Akademie věd České republiky ; Brno : Archiv města Brna, 1999. -- 248, 45 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 80-902464-9-4.
Signatura: A0-5200
* rukopisy * sbírky soukromé * archivy obecní * soupisy * Brno1 Filozofie. Psychologie

Torres, Armando
Setkání s nagualem : rozhovory s Carlosem Castanedou / Armando Torres ; [ze španělského originálu ... přeložil Gato]. -- Vyd. 1. Bratislava : Formát, 2007. -- 199 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-967229-6-9 (váz.) :.
Signatura: A0-4860
* metafyzika * filosofie ducha * svět nadsmyslový * sebepoznání * čarodějnictví * šamanismus


Beranová, Věra,
První kroky k estetice / Věra Beranová. -- Vyd. 2. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 179 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7044-948-6.
Signatura: D0-346
* estetika * estetika umělecká * umění * prostředí sociální * prostředí přírodní * učebnice * školy vysoké


Tat, El'
Karma ženy / El' Tat, [překlad Ariana Trávníčková]. -- 1. vyd. Praha : Eugenika, 2008. -- 280 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-030-0.
Signatura: A0-5003
* karma * ženy * muži * archetypy * bohové * mytologie * Egypt starověký


Kornfield, Jack,
Cesta srdce : úskalí a přísliby duchovního života / Jack Kornfield ; přeložil Michal Strenk. -- Praha : Eminent, 2004. -- 327 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7281-263-7.
Signatura: A0-5045
* život duchovní * buddhismus * cvičení duchovní * meditace


Heffernanová, Jana
Tajemství dvou partnerů : teorie a metodika práce se sny / Jana Heffernanová. -- Vyd. 2., přeprac. Praha : Argo, 2008. -- 389 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7203-957-9 :.
Signatura: A0-5152
* protiklady * psychologie hlubinná * psychologie osobnosti * národopis * mytologie srovnávací * sebepoznání * sny * vykládání


Čermák, Pavel
Logoidea : pětibarevná mystika / napsal a nakreslil Pavel Čermák. -- Bystřany : P. Čermák, 2008. -- 103 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1476-7.
Signatura: A0-4846
* okultismus * vnímání mimosmyslové * svět nadsmyslový * život duchovní * mystéria * symboly hermetické


Ve hvězdách : neuvěřitelné příběhy - věštectví - astrologie - léčitelství - láska - zdraví - poradenství. -- Statenice : Astrolife, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* astrologie * věštění * léčitelství


Kalaš, Andrej
Raný pyrrhonismus, neboli, Blažený život bez hodnot? / Andrej Kalaš : [ze slovenštiny přeložil Josef Petrželka]. -- Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2007. -- 143 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-300-1.
Signatura: B0-2055
* filosofie * filosofové * Řecko starověké


Tomsa, Bohuš,
Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii / Bohuš Tomsa. -- Plzeň : A. Čeněk, c2007. -- 228 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86898-93-3.
Signatura: A0-5061
* filosofie právní * spravedlnost * právo * Řecko starověké


Jan Patočka, české dějiny a Evropa (2007 : Vysoké nad Jizerou, Česko)
Jan Patočka, české dějiny a Evropa : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1.-2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou / [uspořádaly Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Filosofický ústav Akademie věd ČR]. -- V Litoměřicích : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; 2007 Semily : Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově,. -- 303 s. : portréty, faksim ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86254-16-6.
Signatura: A0-5081
* filosofové * ČR * stol.20 * filosofie * výchova * dějiny * Evropa * společnost * politika * sborníky


Hanáková, Petra,
Pandořina skřínka, aneb, Co feministky provedly filmu? / Petra Hanáková. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 141 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-1551-8.
Signatura: A0-4953
* film * ženy * feminismus


159.9 - Psychologie


Cymbala, Jim,
Čerstvá víra / Jim Cymbala ; [spolu s Deanem Merrillem ; překlad Kateřina Fridrichová]. -- Albrechtice : Křesťanský život, 2007. -- 213 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7112-123-7 (brož.).
Signatura: A0-5025
* víra křesťanská * život křesťanský * úvahy


Loehr, James E.
Buďte ve formě / Jim Loehr a Tony Schwartz ; [z anglického originálu ... přeložila Dita Kelbelová]. -- Hodkovičky : Pragma, c2007. -- 239 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7349-054-6 (brož.) :.
Signatura: A0-4905
* člověk * systém energetický * výkony * výkonnost pracovní * zdraví * štěstí * harmonie


Skorunková, Radka,
Úvod do vývojové psychologie / Radka Skorunková. -- Vyd. 3. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 69 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-490-3 (brož.).
Signatura: B0-2212
* psychologie vývojová * texty učební * školy vysoké


16 - Logika


Margolin, Uri
Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění / Uri Margolin ; [z anglických originálů ... přeložil a komentář napsal Hynek Zykmund]. -- Vyd. 1. Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky v nakladatelství Host, 2008. -- 94 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-85778-57-1 (ÚČLAV ČR).
Signatura: B0-1907
* věda kognitivní * věda literární * vyprávění * interpretace * naratologie


Sharp, Daryl,
Začínám se poznávat : porozumění mezilidským vztahům / Daryl Sharp ; [z angličtiny přeložila Dagmar Hálová]. -- Vyd. 1. Brno : Emitos ve spolupráci s Nakladatelstvím Tomáše Janečka, 2008. -- 126 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87171-00-4 (Emitos : brož.).
Signatura: A0-5144
* sebepoznání * vztahy mezilidské * vztahy partnerské


Smullyan, Raymond M. (Raymond Merrill),
Satan, Cantor a nekonečno : (a další logické hlavolamy) / Raymond Smullyan ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Hromek]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 270 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1681-0.
Signatura: A0-5130
* myšlení logické * logika matematická * hlavolamy matematické * hádanky * nekonečno


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Ošó,
O mužích : využití "krize mužství" jako příležitosti k sebeobjevování / Osho ; [přeložila Radka Kneblová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2008. -- 250 s.. -- ISBN 978-80-8100-027-0 (brož.) :.
Signatura: A0-5049
* muži * ženy * vztahy partnerské


Veriščagin, Dmitrij
Transformace : staň se šťastným a úspěšným / Dmitrij Veriščagin ; [přeložila Zdena Bočarová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2008. -- 220 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-025-6.
Signatura: A0-5009
* svoboda * úspěch * štěstí * sebedůvěra * zdraví * karma * energie životní2 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Alberigo, Giuseppe
Stručné dějiny II. vatikánského koncilu / Giuseppe Alberigo ; [z italského originálu ... přeložil Karel Mikula]. -- 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. -- 172 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7364-047-7.
Signatura: A0-5132
* koncily * církev křesťanská * učení křesťanské * ekumenismus * dějiny * Vatikán * r.1962/1965


Alchymická mše : sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství / Ivo Purš a Jakub Hlaváček (edd.). -- Vyd. 1. [Praha] : Malvern, 2008. -- 285 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-37-7 (brož.).
Signatura: A0-5156
* křesťanství * alchymie * vztahy vzájemné * sborníky


Bubiková, Marie
Neboj se, jen věř : co jsem prožila / Marie Bubiková. -- Albrechtice : Křesťanský život, 2007. -- 116 s., [10] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7112-124-4 (váz.).
Signatura: A0-5024
* život duchovní * život křesťanský * vzpomínky * stol.20./21 * ČR


Církev a smrt : institucionalizace smrti v raném novověku = Church and death : the institutionalization of death in the early modern times / k vydání připravili Martin Holý a Jiří Mikulec. -- Praha : Historický ústav, 2007. -- 301 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7286-106-4 (váz.).
Signatura: 54 495 Suppl./2007/1
* smrt * umírání * obřady * aspekty ekonomické * eschatologie * křesťanství * institucionalismus * novověk raný * stol.16./18 * sborníky


Církevní dějiny : osobnosti - události - struktury - mentality. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008- . -- sv. ; 23 cm. -- ISBN
* církev * křesťanství * dějiny


Day, Malcolm
100 postav klasické mytologie : seznamte se s fascinující historií řeckých a římských bohů / Malcolm Day ; přeložil Karel Kopička. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2008. -- 160 s. : il. (převážně barev.), geneal. tabulky ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7359-139-7 (brož.).
Signatura: A0-5092
* mytologie * Řecko starověké * Řím starověký * bohové * postavy bájné


Eliade, Mircea,
Dějiny náboženského myšlení. IV, Od epochy objevů po současnost / Mircea Eliade ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Hoblík]. -- 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2007. -- 543 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-281-3 (váz.).
Signatura: 686 493/4
* myšlení náboženské * myšlení filosofické * aspekty náboženské * vývoj historický


Ethical Thinking at the Crossroads of European Reasoning (2007 : Praha, Česko)
Ethical Thinking at the Crossroads of European Reasoning : proceedings of the third annual theological symposium of the International Postgraduate Theological Fellowship / editors Parush R. Parushev, Ovidiu Creangă, Brian Brock. -- Praha : International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation, 2007. -- 222 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87006-06-1 (brož.) * 80-87006-06-2 (chyb.).
Signatura: A0-4821
* Baptisté * církve křesťanské * církve protestanské * teologie protestanstká * teologie morální * teologie biblická * sborníky


Evangelický kalendář = Kalendarz ewangelicki. 2007. -- [Albrechtice] : Křesťanský život, c2007. -- 176 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7112-116-9 (brož.) * 80-7112-116-9 (chyb.).
Signatura: A0-2157
* evangelíci * církve evangelické * sbory náboženské * Slezsko * pastorace * život náboženský * sborníky * kalendárium


Hejna, Dalibor,
Psychologie a sociologie náboženství / Dalibor Hejna. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004. -- 55 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7044-626-9 (brož.).
Signatura: B0-2111
* náboženství * psychologie * sociologie náboženství * učebnice * školy vysoké


Hledíková, Zdeňka,
Arnošt z Pardubic : arcibiskup, zakladatel, rádce / Zdeňka Hledíková. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2007. -- 349 s., [8] s. barev. obr. příl. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7021-911-9 (váz.) :.
Signatura: A0-5117
* arcibiskupové * církev katolická * život duchovní * stol.13./14. * země české


Karven, Ursula,
Jóga na každý den : 60 neuvěřitelně užitečných cviků / Ursula Karvenová ; [z německého originálu ... přeložila Markéta Schubertová]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 125 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-249-1000-0 (váz.).
Signatura: A0-4914
* jóga * cvičení tělesná


Mackenzie, Vicki,
Jeskyně ve sněhu : cesta ženy ze západu za osvícením / Vicki Mackenzie ; z angličtiny přeložila Markéta Černá. -- 1. vyd. [Praha] : One Woman Press, 2008. -- 253 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-86356-44-2 (chyb.) * 80-86356-44-2 (chyb.).
Signatura: A0-5175
* buddhismus * mniši * ženy * Indie * biografie


Misiologické info. -- Praha : Středoevropské centrum misijních studií, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* misie * křesťanství * činnost


Pojetí "přirozenosti" ve filosofii minulosti a současnosti (2007 : Olomouc, Česko)
"Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Ladislav Chvátal, Vít Hušek (eds.). -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. -- 239 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-143-7 (brož.) :.
Signatura: A0-4849
* přirozenost * přirozenost lidská * filosofie antická * filosofie * středověk * Evropa * konference mezinárodní * sborníky


Špidlík, Tomáš,
Věřím v život věčný : eschatologie / Tomáš Špidlík ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil]. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2008. -- 250 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86715-93-3 (váz.) :.
Signatura: A0-4878
* eschatologie * křesťanství


Štampach, Odilo Ivan,
Přehled religionistiky / Ivan O. Štampach. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 237 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-384-0 (váz.).
Signatura: A0-5110
* religionistika * náboženství * učení náboženské * religiozita * sekty náboženské * filosofie náboženství * vztahy mezináboženské * dějiny


Taft, Robert F.,
Život z liturgie : tradice Východu i Západu / Robert F. Taft ; [z italského originálu ... přeložili Michal Imlauf a Vít Peštuka]. -- Vyd. 1. Olomouc : Centrum Aletti : Refugium Velehrad-Roma, 2008. -- 431 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86715-95-7.
Signatura: A0-5041
* liturgie * teologie křesťanská * křesťanství východní * křesťanství západní


Vacek, Václav,
Pozvání k Večeři Páně / Václav Vacek. -- Praha : Vyšehrad, 2008. -- 205 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7021-919-5.
Signatura: A0-5001
* Večeře Páně * liturgie * náboženství křesťanské


Základní texty východních náboženství. 2, Raný indický buddhismus / [vybral Dušan Zbavitel ; ze sanskrtských a pálijských originálů přeložili Jan Filipský ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2008. -- 220 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-916-6 (váz.).
Signatura: A0-5116/2
* buddhismus théravádový * texty posvátné * učení náboženské * Indie * stol.-6./-1.3 Společenské vědy

31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Avila, Alexander,
Partnerské typy, aneb, Kdo se ke mně hodí / Alexander Avila ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2008. -- 189 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7252-201-9.
Signatura: A0-4954
* vztahy partnerské * ženy * muži


Balkó, Ilona,
Základy rétoriky pro sociální asistenty / Ilona Balkó. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004. -- 97 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-624-2 (brož.).
Signatura: B1-1281
* komunikace (sociologie) * fonetika * komunikace neverbální * učebnice * školy vysoké


Berckhan, Barbara,
Jak vytáhnout sama sebe z bláta : sneste si svou hvězdu a splňte si sny / Barbara Berckhanová ; [přeložila Zuzana Škapová]. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2008. -- 208 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7246-392-3 (brož.).
Signatura: A0-4909
* seberealizace * motivace * úspěch * sebepéče * psychologie osobnosti


Brockman, John,
Třetí kultura : za hranice vědecké revoluce / John Brockman ; [z anglického originálu ... přeložili Anton Markoš a Ondřej Novák ; doslov napsal Anton Markoš]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. -- 429 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1545-7 (váz.).
Signatura: A0-5185
* věda * vědci * intelektuálové * rozhovory * eseje


Budil, Ivo T.,
Za obzor Západu : proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase / Ivo T. Budil. -- Vyd. 2. V Praze : Triton, 2007. -- 809 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7254-998-6.
Signatura: A0-4984
* civilizace západní * dějiny kulturní * antropologie


Cassuto, Dominique
Když chce dcera hubnout : rady pro rodiče dospívajících dívek / Dominique-Adele Cassuto, Sophie Guillou ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Holubkovová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 117 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-357-4 (brož.).
Signatura: B0-2054
* hubnutí * výživa zdravá * dívky


Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století (2007 : Plzeň, Česko)
Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22.-24. února 2007 / k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. -- 521 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., portréty, noty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1584-6 (Academia : váz.).
Signatura: A0-4962
* kultura * společnost * dynamika sociální * vlivy kulturní * vztahy kulturní * vztahy mezinárodní * ČR * stol.19. * sborníky


Daigeler, Thomas
Vedení lidí v kostce : techniky vedoucí k úspěchu / Thomas Daigeler ; [překlad Iva Michňová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 105 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2158-3.
Signatura: A0-5189
* management personální * řízení personální


Filipová, Alena,
Corporate social responsibility in students' awareness : (primary research) / Alena Filipová, Jiří Zeman. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 17 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1338-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1205
* firmy * odpovědnost profesionální * rozvoj trvale udržitelný * školy vysoké * programy výukové * znalosti * studenti vysokoškolští * výzkum odborný


Franková, Emilie,
Komunikace v řízení : studijní text pro kombinovanou formu studia / Emilie Franková. -- Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008. -- 104 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-3567-4 (Vysoké učení technické v Brně) :.
Signatura: B1-1305
* řízení * komunikace (sociologie) * učebnice * školy vysoké


Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU / Karel Schelle ... [et al.]. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2007. -- 214 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-87071-53-3.
Signatura: D0-334
* integrace * politika * integrace ekonomická * integrace mezinárodní * Evropa * vývoj historický * dějiny


Hudečková, Helena,
Sociologie a její aplikace ve veřejné správě / Helena Hudečková, Lukáš Zagata. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007. -- 143 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-213-1637-9.
Signatura: B1-1234
* sociologie * správa veřejná * učebnice * školy vysoké


Jarošová, Eva,
Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností / Eva Jarošová, Hana Lorencová a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 148 s. : il., formuláře ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1282-2 (brož.) :.
Signatura: B1-1240
* učitelé vysokoškolští * dovednosti * metody vyučovací * učebnice * školy vysoké


Keller, Jan,
Úvod do filozofie, sociologie a psychologie : nové pohledy společenských věd : učebnice pro studenty gymnázií a zájemce o vysokoškolské humanitní vzdělávání / Jan Keller, Petr Novotný ; s ilustracemi Vladimíra Renčína. -- Vyd. 1. Liberec : Dialog, 2008. -- 219 s. : il., portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-86761-81-7 (váz.).
Signatura: A1-761
* sociologie * psychologie * filosofie * vědy společenské * vztahy vzájemné * společnost * učebnice * školy střední


Klíč k jeslím / editorka Jitka Kolářová ; autorský kolektiv Lada Wichterlová ... [et al.]. -- Praha : Gender Studies, 2007. -- 52 s. : il. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-86520-22-3 (brož.).
Signatura: B0-2010
* děti věku předškolního * péče raná * politika rodinná * jesle


Koťátková, Soňa,
Dítě a mateřská škola / Soňa Koťátková. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. -- 193 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1568-1 (brož.).
Signatura: A0-4985
* děti věku předškolního * výchova rodinná * výchova předškolní * vzdělávání předškolní * programy vzdělávací * školy mateřské


Majerová, Věra,
Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita : Credit, [1997]. -- 146 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-213-0330-1 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B0-2105
* sociologie * venkov * zemědělství * učebnice * školy vysoké


Mucha, Ivan,
Sociologie : základní texty / Ivan Mucha. -- 3., upr. vyd. Jesenice u Prahy : Vydavatelství 999, 2007. -- 302 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86391-26-7 (brož.).
Signatura: A0-5068
* sociologie * učebnice * školy vysoké


Naši sousedé : [manuál a DVD pro učitele / autoři Marek Mičienka ... et al.]. -- Praha : Partners Czech, c2007. -- 65 s. : il. ; 32 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-903767-1-7 (kroužková vazba).
Signatura: D1-89
* diskriminace * tolerance * výchova * vzdělávání * programy výukové * metodika


Nir, Yehuda,
Zmařené dětství / Yehuda Nir ; přeložila Libuše Čižmárová. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Millennium Publishing, 2008. -- 234 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-8620-146-7.
Signatura: A0-5038
* děti * Židé * holocaust * válka světová druhá * Polsko * Evropa * autobiografie


Patočka, Jiří,
Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví / Jiří Patočka, Eva Heřmanová. -- Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. -- 199 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-347-8 (váz.) :.
Signatura: A0-5226
* kultura regionální * politika kulturní * dědictví * kultura * památky * ochrana památek * ekonomika * učebnice * školy vysoké


Peachey, Mal
Ahoj, tati : [praktická příručka pro nové tatínky (i ty nevlastní)] / Mal Peachey ; [překladatelka Libuše Mohelská]. -- Vyd. 1. Brno : Jan Melvil, 2007. -- 240 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903912-3-9 (brož.).
Signatura: A0-4831
* otcovství * otcové * výchova rodinná * vztahy partnerské * vztahy rodinné * psychologie osobnosti


Petitcollin, Christel
Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci / Christel Petitcollin ; [z francouzského originálu ... přeložila Šárka Belisová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 103 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-362-8 (brož.).
Signatura: B0-2032
* komunikace interpersonální * vztahy mezilidské * konflikty (psychologie) * analýza transakční * psychoterapie


Poschenrieder, Beatrice
Muži pro zlost : 12 typů, kterým se zdaleka vyhněte / Beatrice Poschenriederová ; z německého originálu přeložila Hana Krejčí. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 245 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1009-3 (váz.) :.
Signatura: A0-4900
* muži * ženy * vztahy partnerské * komunikace interpersonální


Pospíšilová, Zuzana,
Poznáváme písmenka / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Eva Rémišová. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 95 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-356-7 (váz.).
Signatura: .
* abeceda * hádanky * říkadla * děti věku předškolního * knihy pro děti


Puchmertl, Jaroslav
Michel Foucault : fatální nedocenění významu konformity / Jaroslav Puchmertl. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. -- 118 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7387-055-3 (brož.).
Signatura: B0-1903
* moc * ovlivňování * přizpůsobení * globalizace * filosofie * Francie * stol.20


Sperandio, Sylvie
Účinná komunikace v zaměstnání / Sylvie Sperandio ; [z francouzského originálu ... přeložila Daniela Šimková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 115 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-360-4 (brož.).
Signatura: A0-5188
* komunikace interpersonální * komunikace písemná * komunikace verbální * komunikace neverbální * komunikace vnitrofiremní * vztahy pracovní


Spoustová, Ivana,
Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným / [autorky Ivana Spoustová, Ana Králíková-Lužaić, Eva Fialová]. -- [Praha] : Gender Studies, 2008. -- 98 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-86520-09-4 (brož.).
Signatura: B0-2121
* zaměstnání * diskriminace * vztahy pracovněprávní


Šik, Vladimír,
Komunikační kompetence v praxi / Vladimír Šik. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004. -- 108 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-601-3 (brož.).
Signatura: B1-1287
* komunikace (sociologie) * dovednosti * učebnice * školy vysoké


Štěrbová, Dana,
Family stress and coping behaviour in families of children with hearing disabilities / Dana Štěrbová. -- 1. pub. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 176 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1773-8 (brož.) :.
Signatura: A0-4682
* postižení sluchově * děti * vztahy rodinné * výchova rodinná * situace krizové * stres


Život žen a mužů : analýza dat z publikace Zaostřeno na ženy a muže 2007 / zpracoval[o] Samostatné oddělení specifických statistik. -- Praha : Český statistický úřad, 2008. -- 67 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-250-1685-5.
Signatura: B1-1252
* obyvatelstvo * gender * ženy * muži * ČR * stol.21 * data statistická


32 - Politika


Bernanos, Georges,
Velké hřbitovy v měsíčním svitu / Georges Bernanos ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Radimský]. -- Brno : Vetus Via ; Praha : Dauphin, 2008. -- 263 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-140-5 (Dauphin : brož.).
Signatura: A0-5143
* válka občanská * Španělsko * stol.20. * eseje


Budinský, Libor,
Deset prezidentů / Libor Budinský. -- Vyd. 2., rozš. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 292 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2142-7 (váz.).
Signatura: A0-5129
* presidenti * politici * ČR * ČSR * ČSSR * ČSFR * politika * vláda * biografie


Cabada, Ladislav,
Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 455 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-076-5 (brož.).
Signatura: A0-5243
* politologie * učebnice * školy vysoké


Česká republika a Afrika (2007 : Praha, Česko)
Česká republika a Afrika : sborník příspěvků z konference : Praha, 25. října 2007 / [editoři Jiří Hlaváček, Otakar Hulec a Jitka Vlčková]. -- Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007. -- 99 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86709-09-3 (brož.).
Signatura: B0-2039
* Afrika * ČR * vztahy zahraniční * vztahy ekonomické * spolupráce mezinárodní * sborníky


Dejmek, Jindřich,
Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část druhá, Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948) / Jindřich Dejmek. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 790 s. : 25 cm. -- ISBN 978-80-246-1473-1.
Signatura: 810 931/2
* presidenti * politici * ministři * politika * biografie * ČSR * r.1935/1948


Demokratická kultura v České republice : občanská kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu / Martina Klicperová-Baker ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 285 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-1433-7 (brož.).
Signatura: A0-4982
* demokracie * kultura politická * morálka společenská * etika sociální * nacionalismus * vlastenectví * ČR


Chenu, Roselyne
Žít svobodně je umění : (Československý deník 1969-1980) : Anně Pravdové a mladým lidem její generace, kteří tolik potřebují vědět, co zažili jejich rodiče-- / Roselyne Chenu ; [z francouzštiny přeložil Matěj Turek ; doslov napsal Jan Vladislav]. -- Vyd. 1. Praha : Jitro, 2007. -- 281 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86985-04-0.
Signatura: A0-5042
* společnost * kultura * politika * normalizace * perzekuce politická * život všední * r.1969/1980 * intelektuálové * ČSSR * vzpomínky * deníky


Mina, Gianni,
Fidel Castro / Gianni Mina ; přeložil Květoslav Roll. -- Vyd. 1. V Praze : Columbus, 2008. -- 312 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7249-176-6 (váz.).
Signatura: .
* politika * politici * rozhovory * stol.20./21. * Kuba


Němeček, Josef
II. odboj 1939-1945 v okrese Chrudim / Josef Němeček. -- 1. vyd. Chrudim : OV ČSBS Chrudim, [2007]. -- 442 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1565-8 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: A0-5057
* odboj protifašistický * skupiny odbojové * partyzáni * dějiny * Chrudim * oblast * r.1939/1945


Report on the state of Roma communities in the Czech Republic, 2004 ; & The Roma integration policy concept / [approved by the Government of the Czech Republic, 4 May 2005]. -- [Prague] : Office of the Government of the Czech Republic, Office of the Council for Roma Community Affairs, [2005]. -- 60, 34 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-86734-54-4 (brož.).
Signatura: B0-2096
* Romové * společnost * aspekty sociální * integrace sociální * politika sociální * ČR


Stuchlíková, Zuzana,
Regionalism as a part of regional governance: Europe and South-East Asia / Zuzana Stuchlíková, Pavel Hnát. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 20 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1330-0 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1193
* regionalismus * integrace regionální * Evropa * Asie jihovýchodní


Veselý, Zdeněk,
Přehled dějin mezinárodních vztahů. II, (Od roku 1914 do počátku 21. století) / Zdeněk Veselý. -- Vyd. 1. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2005. -- 361 s. : mapy ; 23 cm. -- ISBN 80-86747-23-9 (brož.).
Signatura: 696 131/2
* vztahy mezinárodní * svět * vývoj historický * učebnice * školy vysoké


Wallerstein, Immanuel Maurice,
Evropský univerzalismus : rétorika moci / Immanuel Wallerstein ; přeložil Rudolf Převrátil. -- Vyd. 1. Praha : Slon, 2008. -- 92 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86429-81-6 (brož.) :.
Signatura: B0-2120
* politika mezinárodní * filosofie politiky * universalismus * Evropa * eurocentrismus


Zouplna, Jan,
Od jišuvu k Izraeli : formování izraelských mocenských elit 1919-1949 / Jan Zouplna. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2007. -- 327 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-336-7 (brož.) :.
Signatura: A0-4913
* Izrael * dějiny * politika vnitřní * sionismus * revizionisté * vztahy mezinárodní * Velká Británie * r.1919/1949


Židé v boji a odboji (2006 : Praha, Česko)
Židé v boji a odboji : rezistence československých Židů v letech druhé světové války : příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17.-18. října 2006 v Praze pod záštitou prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., předsedy Akademie věd ČR / uspořádala Zlatica Zudová-Lešková. -- Praha : Historický ústav, 2007. -- 414 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7286-115-6 (váz.).
Signatura: A0-4879
* Židé * ČSR * válka světová druhá * r.1939/1945 * odboj protifašistický * odboj zahraniční * tábory koncentrační * Evropa * konference vědecké * sborníky


33 - Ekonomické vědy


Běhounek, Pavel,
Přehled změn v daních a účetnictví souvisejících s daňovou reformou : 2007-2008 / Pavel Běhounek. -- Praha : Dashöfer, 2007. -- 36 s. ; 21 cm. -- ISBN * 80-86897-18-4 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-2025
* daně * účetnictví * předpisy právní * změny


Boukal, Petr,
Ekonomika a financování neziskových organizací / Petr Boukal, Hana Vávrová a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 89, [20] s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1293-8 (brož.) :.
Signatura: B1-1245
* organizace neziskové * financování * ekonomika * učebnice * školy vysoké


Černá, Iveta,
Enterprise promotion within 2000-2006 programmes in the Czech Republic and the United Kingdom / Iveta Černá. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 20 s. : il., mapy ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1343-0 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1202
* podnikání * podpora * fondy strukturální * programy rozvojové * projekty rozvojové * politika hospodářská * Evropská unie * ČR * Velká Británie


Daně a účetnictví vtipně a netradičně : aktuality, příklady, řešené testy s výkladem. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* daně * účetnictví


Farský, Miroslav,
Ekonomika a management neziskových organizací / Miroslav Farský, Iva Ritschelová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003. -- 61 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-535-1 (brož.).
Signatura: B1-1278
* organizace neziskové * ekonomika * management * učebnice * školy vysoké


Finmag. -- Praha : Partners for Life Planning, 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* finance * peněžnictví * bankovnictví


Holman, Robert,
Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ / Robert Holman. -- 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. -- xv, 372 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7179-890-3.
Signatura: A0-5248
* ekonomie * učebnice * školy vyšší odborné * školy vysoké


Indrová, Jarmila
Cestovní ruch : (základy) / Jarmila Indrová a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 119 s. : il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1252-5 (brož.) :.
Signatura: B1-1257
* ruch cestovní * ČR * učebnice * školy vysoké


Indrová, Jarmila
Mezinárodní cestovní ruch : vybrané kapitoly / Jarmila Indrová a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 92 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1287-7 (brož.) :.
Signatura: B1-1255
* ruch cestovní zahraniční * učebnice * školy vysoké


Kalínská, Emilie,
Mezinárodní obchod : (pro 2MO 301) / Emílie Kalínská, Ludmila Štěrbová a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 147 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1299-0 (brož.) :.
Signatura: B1-1247
* obchod zahraniční * učebnice * školy vysoké


Krameš, Jaroslav,
Makroekonomie : základní kurz / Jaroslav Krameš. -- 2., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. -- 194 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1319-5 (brož.) :.
Signatura: B1-1237
* makroekonomie * učebnice * školy vysoké


Krejčí, Jiří
Cvičebnice BOZP / Jiří Krejčí, Milan Říha. -- 1. vyd. Praha : Námořní akademie České republiky, 2007. -- 20 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87103-09-8 (kroužková vazba).
Signatura: B1-1231
* bezpečnost práce * hygiena pracovní * testy zkušební


Lidské zdroje v ICT : analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR / Petr Doucek ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. -- 202 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86946-51-1.
Signatura: A0-4794
* zaměstnanci * zdroje lidské * kapitál lidský * technologie informační * trh práce * ČR


Matoušek, Oldřich,
Režim práce a odpočinku / [zpracoval Oldřich Matoušek]. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. -- 21 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86973-33-3 (brož.).
Signatura: B0-2023
* čas pracovní * hygiena pracovní


Mzdy a personalistika vtipně a netradičně : aktuality, příklady, řešené testy s výkladem. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* mzdy * personalistika


Odborná a vědecká činnost v oboru rekereologie a turismu (konference) (1. : 2008 : Hradec Králové, Česko)
Sborník z 1. doktorantské konference KRCR FIM UHK konané u příležitosti regionální prezentace rekreologie a cestovního ruchu Infotour 2008 na téma: Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu [editor Jiří Petera]. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 101 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-430-9.
Signatura: B0-2217
* rekreologie * ruch cestovní * sporty rekreační * činnost odborná * sborníky


Panorama Latinoamericano / Vlasta Hlavičková ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 220 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1305-8 (brož.) :.
Signatura: B1-1238
* Latinská Amerika * vývoj ekonomický * dějiny * stol.19./21 * učebnice * školy vysoké


Plchová, Božena
Zahraniční ekonomické vztahy ČR / Božena Plchová a kolektiv. -- 3., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. -- 154 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1285-3 (brož.) :.
Signatura: B1-1269
* politika ekonomická * politika obchodní * obchod zahraniční * vztahy ekonomické vnější * kursy měnové * ČR * učebnice * školy vysoké


Práce a zdraví : bezpečnost práce a prevence před poškozením zdraví. -- Úvaly : Scantypa, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* bezpečnost práce * hygiena pracovní


Rogers, Jim,
Žhavé komodity : jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích / Jim Rogers ; [překlad Miroslav Koplík]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 240 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2342-6 (brož.).
Signatura: A0-5209
* komodity * investování finanční * trhy komoditní


Siegel, Zbyněk,
Sestavte si atraktivní životopis / Zbyněk Siegel. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 179 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2447-8 (brož.).
Signatura: A0-5133
* biografie * žádosti * zaměstnání * metodika


Srpová, Jitka,
Podnikatelský plán / Jitka Srpová a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 242 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1263-1 (brož.) :.
Signatura: B1-1264
* plány podnikatelské * management podnikový * učebnice * školy vysoké


Škarka, Martin
Projekty "Výzkum pro malé a střední podniky" a další příležitosti pro MSP : sedmý rámcový program / Martin Škarka. -- Praha : Technologické centrum AV ČR, c2007. -- 35 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86794-23-5 (brož.) * 80-86794-23-7 (chyb.).
Signatura: B0-2029
* podniky malé * podniky střední * výzkum * projekty výzkumné * programy výzkumné * financování * Evropská unie * ČR


Tegze, Miron,
Organizace trhů a odvětví : skripta pro přednášky "Organizace trhů a odvětví I a II na NF VŠE / Miron Tegze. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 71 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-245-1292-1 (brož.) :.
Signatura: B1-1254
* soutěž hospodářská * trhy * monopoly * oligopoly * učebnice * školy vysoké


Tvrdoň, Jiří,
Cvičení z ekonometrie / Jiří Tvrdoň, Jarmila Peterová, Pavlína Hálová. -- Vyd. 3. Praha : Česká zemědělská univerzita : Credit, 1998. -- 79 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-213-0392-1 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B1-1276
* ekonometrie * úlohy * cvičení praktická * učebnice * školy vysoké


Tvrdoň, Jiří,
Ekonometrie / Jiří Tvrdoň. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 1996. -- 220 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 80-213-0287-9 (brož.) :.
Signatura: B1-1275
* ekonometrie * modely ekonomické * modely matematické * učebnice * školy vysoké


Vomáčková, Helena,
Ekonomický rozměr lidského a sociálního kapitálu / Helena Vomáčková, Miroslav Barták. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 129 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-955-4.
Signatura: A0-5050
* kapitál sociální * kapitál lidský * aspekty ekonomické


Witzany, Jiří,
International financial markets / Jiří Witzany. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 179 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1274-7 (brož.) :.
Signatura: B1-1268
* trhy finanční * finance mezinárodní * učebnice * školy vysoké


Zajíček, Miroslav
Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: Ronald Harry Coase / Miroslav Zajíček, Karel Zeman. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 123 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1261-7 (brož.) :.
Signatura: B1-1266
* ekonomové * teorie ekonomické * ekonomika podniková * trhy * USA * učebnice * školy vysoké


Žídková, Dana
Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů / Dana Žídková. -- Vyd. 4., přeprac. Praha : Credit, 1999. -- 69 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-213-0538-X (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B1-1285
* produkty zemědělské * zpracování * výroba rostlinná * výroba živočišná * ekonomika * cvičení praktická * učebnice * školy vysoké


34 - Právo


Bradáč, Albert,
Teorie oceňování nemovitostí / Albert Bradáč a kol.. -- 7. přeprac. a dopl. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008. -- 736 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7204-578-5.
Signatura: A1-758
* nemovitosti * oceňování * učebnice * školy vysoké


Cirák, Ján
Směnky a směnečné právo : základy směnečného práva a směnečný zákon č. 191/1950 Sb. / Ján Cirák. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, v koedici s B.I.B.S., 2007. -- 80 s. : formuláře ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-49-6 (KEY Publishing).
Signatura: B0-2070
* právo šekové * právo směnečné * zákon směnečný a šekový * směnky * šeky * SR * zákony * předpisy právní * ČR * komentáře


Digital Forensic Forum (2007 : Praha, Česko)
Digital Forensic Forum Prague 2007 : specialized Digital Forensic Forum & meeting : proceeding of the conference / edited by Viktor Porada and Marián Svetlík. -- Vyd. 1. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. -- 266 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1536-8.
Signatura: A0-4822
* kriminalistika * inženýrství soudní * digitalizace * sborníky


Druláková, Radka,
Visegrad group within the EU - a stable or diluted coalition? / Radka Druláková. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 19 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1334-8 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1197
* spolupráce mezinárodní * země Visegrádské skupiny * politika vízová


Friedler, Eric,
Svědkové z továrny na smrt / Eric Friedler, Barbara Siebertová, Andreas Kilian ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. -- Vyd. 1. V Praze : Rybka, 2007. -- 358 s. : il., portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 80-87067-64-9 (váz.).
Signatura: A0-4963
* tábory koncentrační * Polsko * r.1939/1945 * Židé * sonderkommando * holocaust * vzpomínky


Grinc, Jaroslav
Základy práva / Jaroslav Grinc. -- V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2007. -- 416 s. ; 21 cm 1 volně vložená příl. (16 s.). -- ISBN 978-80-7044-963-9 (brož.).
Signatura: A0-5073
* právo * učebnice * školy vysoké


Holejšovský, Josef,
Společenství vlastníků jednotek : z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovistostí / Josef Holejšovský, Marta Neplechová, Květa Olivová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- 473 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-091-8 (brož.) :.
Signatura: A0-5069
* byty * společenství vlastníků * aspekty právní * smlouvy právní


Chalupa, Radim
Zákon směnečný a šekový : komentář. D. 2, Šeky / Radim Chalupa. -- 2. vyd. Praha : Linde, 2008. -- 334 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-692-1.
Signatura: A0-4829/2
* právo šekové * právo směnečné * zákon směnečný a šekový * zákony * předpisy právní * ČR * komentáře


Kindl, Milan,
Občanské právo procesní. -- 2. rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. -- 407 s. 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-098-7.
Signatura: A0-5047
* právo občanské procesní * právo procesní * učebnice * školy vysoké


Konstam, Angus,
Piráti 1660-1730 / Angus Konstam ; ilustroval Angus McBride ; [přeložil Karel Lokaj]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 64 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2373-0 (váz.).
Signatura: B0-2061
* pirátství * piráti * r.1660/1730


Kotoučová, Jiřina
Ochrana spotřebitelů : (vybrané otázky právní úpravy) / Jiřina Kotoučová, Zbyněk Švarc. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 100 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1262-4 (brož.) :.
Signatura: B1-1258
* ochrana spotřebitele * aspekty právní * učebnice * školy vysoké


Kříž, Jan,
Aktuální otázky práva autorského = [Present problems of copyright] / Jan Kříž. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum : 2008. -- 83 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-1528-8.
Signatura: B0-2168
* právo autorské * sborníky


Kučina, Pavel
Flexibilní forma [i.e. formy] práce a jejich právní úprava / [zpracoval Pavel Kučina]. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. -- 69 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86973-54-8.
Signatura: B0-2037
* právo pracovní * poměr pracovní * čas pracovní * ČR * Evropská unie


Marková, Irena,
Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky / Irena Marková. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, v koedici s B.I.B.S., 2008. -- 161 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-56-4 (KEY Publishing).
Signatura: A0-4875
* soudy mezinárodní * práva lidská * rozhodnutí soudní * Evropa * ČR


Maštálka, Jiří,
Osobní údaje, právo a my / Jiří Maštalka. -- Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2008. -- xiv, 212 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7400-033-1.
Signatura: A0-4922
* data osobní * ochrana právní * předpisy právní


Mitlöhner, Miroslav,
Učební texty k trestnímu právu hmotnému : právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky / Miroslav Mitlöhner. -- Vyd. 2., rozš. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 86 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-478-1 (brož.).
Signatura: B0-2184
* právo trestní hmotné * texty učební * školy vysoké


Outlá, Veronika,
Právo Evropské unie / Veronika Outlá a kol.. -- 2. upr. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- 387 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-084-0 (brož.).
Signatura: A0-5018
* právo komunitární * Evropská unie * učebnice * školy vysoké


Pauknerová, Monika,
Evropské mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová. -- 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. -- xxxii, 409 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-034-8.
Signatura: A0-5229
* právo mezinárodní soukromé * Evropa * učebnice * školy vysoké


Právnický stav a právnické profese v minulosti / Michal Skřejpek ... [et al.]. -- Vyd. 1. [Praha] : Havlíček Brain Team, 2007. -- 207 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903609-9-0.
Signatura: A0-5291
* povolání * právo * Evropa * USA * ČR


Ptašnik, Adam,
Automatizované zpracování právních textů / Adam Ptašnik. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2007. -- 168 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-47-2.
Signatura: A0-4872
* texty právní * sémantika * rozbory jazykové * analýza strukturální * jazyk odborný * zpracování počítačové * automatizace


Rybář, Miroslav,
Kriminalistika : metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů : (vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného předmětu právnických fakult) / Miroslav Rybář a kolektiv. -- Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2008. -- 145 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7211-275-3 (brož.).
Signatura: B0-2115
* činy trestné * vyšetřování * kriminalistika * učebnice * školy vysoké


Schelleová, Ilona,
Úvod do insolvenčního práva / Ilona Schelleová. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, v koedici s B.I.B.S., 2007. -- 94 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-54-0 (KEY Publishing).
Signatura: B0-2069
* neschopnost platební * úpadek * bankrot * neschopnost platební * konkursy * vyrovnání


Svobodová, Lenka,
Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby / [zpracoval[a] Lenka Svobodová]. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. -- 28 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86973-66-1.
Signatura: B0-2021
* šikana * konflikty (psychologie) * vztahy pracovní * vztahy mezilidské * management personální


Taraba, Milan,
Rádce nájemníka bytu / Milan Taraba. -- 6., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 271 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2592-5 (brož.).
Signatura: A0-5112
* byty nájemní * nájemníci * předpisy právní


Zemanová, Štěpánka,
Human rights, democracy and good governance - the essential elements of EU development assistance? / Štěpánka Zemanová. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 20 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1341-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1200
* Evropská unie * země rozvojové * vztahy mezinárodní * pomoc rozvojová * obchod zahraniční * práva lidská * demokracie * správa státní * dohody mezinárodní


Zinčenková, Stanislava
Pracovní právo / Stanislava Zinčenková. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2007. -- 91 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-939-4.
Signatura: B0-2109
* právo pracovní * učebnice * školy vysoké


Žatecká, Eva,
Postavení a úkoly Probační a mediační služby / Eva Žatecká. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2007. -- 136 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-55-7.
Signatura: B0-2004
* soudnictví restorativní * služba probační * služba mediační * ČR * Velká Británie


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


A nepozdvihne meč-- : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Petr Blažek (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 339 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1558-7 (váz.).
Signatura: A0-4927
* služba vojenská základní * odmítání * ČSR * ČSSR * NDR * r.1948/1989 * dějiny * semináře odborné * sborníky


Cowan, Ross
Římská bojová taktika 109 př. n. l.-313 n. l. / Ross Cowan ; ilustroval Adam Hook ; [přeložili Karel Lokaj, Martin Lokaj]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 64 s., [8] s. barev. příl. : čb. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2374-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2062
* vojenství * válečnictví * taktika * bitvy * Řím starověký


Česko##[Zákony atd.]
Obecní a krajské zřízení : [vyšší územní samosprávní celky, územní členění státu, území okresů, Evropská charta místní samosprávy, obce, kraje, hlavní město Praha, odměny členům zastupitelstva, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, kroniky obcí, úředníci územních samosprávných celků, zvláštní odborná způsobilost úředníků územních samosprávných celků, obecní policie] : právní stav ke dni .... -- Praha : C.H. Beck, 2008- . -- sv. ; 24 cm. -- ISBN
Signatura: A0-4891
* obce * kraje * okresy * zastupitelstva obecní * samospráva územní * ČR


Gravett, Christopher,
Hastings 1066 : pád anglosaské Anglie / Christopher Gravett ; [přeložil Jan Syka]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2377-8 (brož.).
Signatura: B0-2151
* bitvy pozemní * tažení válečná * vojenství * dějiny * Anglie * stol.11.


Henry, Mark R.
Námořnictvo USA za druhé světové války / Mark Henry ; ilustroval Ramiro Bujeiro ; [přeložil Jaroslav Hrbek]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 64 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2372-3 (váz.).
Signatura: B0-2005
* námořnictvo válečné * výzbroj * výstroj vojenská * uniformy vojenské * operace námořní * bitvy námořní * válka světová druhá * USA


Horzinková, Eva,
Základy organizace veřejné správy v ČR / Eva Horzinková, Vladimír Novotný. -- Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. -- 234 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-096-3.
Signatura: A0-5037
* správa veřejná * právo správní * učebnice * školy vysoké


Jemelka, Luboš,
Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. -- 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. -- xxiv, 592 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7179-784-5.
Signatura: A0-4923
* řád správní * řízení správní * zákony * komentáře


Kirchubel, Robert
Operace Barbarossa 1941 : skupina armád Jih / Robert Kirchubel ; ilustroval Howard Gerrard ; [přeložil Jiří Fidler]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2383-9 (váz.).
Signatura: B0-2063
* Barbarossa * operace vojenské * Německo * válka světová druhá * bitvy pozemní * SSSR * r.1941


Macák, Milan,
Tváří v tvář okupaci : příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968 / Milan Macák. -- 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2008. -- 157 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7278-449-3 (váz.) :.
Signatura: A0-5071
* rozvědka vojenská * služby zpravodajské * politika vnitřní * dějiny * ČR * r.1968


Ochrana, František,
Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení : teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni municipalit / František Ochrana. -- Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2007. -- 167 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86929-31-6.
Signatura: A0-4933
* služby veřejné * zakázky veřejné * správa veřejná


Otevřený zpravodaj MŠMT. -- Praha : Tauris - ÚIV, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* školství * ministerstva * ČR


Picka, Eduard
Obnova královéhradecké jednoty ČsOL po roce 1989 / Eduard Picka - Jaroslav Šůla. -- Hradec Králové : Královéhradecká jednota ČsOL, 2003. -- 13 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2144
* legie * ČR * stol.20. * sdružení zájmová * obnova * Hradec Králové


Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku : sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání / [editoři Karel Schelle, Ladislav Vojáček]. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2007. -- 162 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87071-48-9.
Signatura: A0-4873
* správa veřejná * dějiny * Rakousko-Uhersko * země české * SR * r.1867 * stol.19 * sborníky


Sunzi,
Umění války = The Art of war / Sun-c' ; [překlad Radim Pekárek]. -- 1. vyd. Brno : B4U Publishing, 2008. -- 100 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903850-6-1.
Signatura: A0-5136
* válečnictví * vojenství * taktika * strategie vojenská * strategie bojové * Čína starověká


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Bártová, Hilda
Spotřebitel : (chování spotřebitele a jeho výzkum) / Hilda Bártová, Vladimír Bárta, Jan Koudelka. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 254 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1275-4 (brož.) :.
Signatura: B1-1246
* spotřebitelé * marketing * trh * výzkumy * učebnice * školy vysoké


Dryden, Windy,
Poradenství / Windy Dryden ; [překlad Ivo Müller]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 117 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7367-371-0 (brož.).
Signatura: B0-2125
* poradenství psychologické


Lawson, Wendy,
Život za sklem : osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem / Wendy Lawson ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 100 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-389-5 (brož.) :.
Signatura: B0-2057
* syndrom Aspergerův * autismus * pracovnice sociální * autobiografie


Metodický průvodce pro učitele k Preventivnímu programu sexuálního zneužívání pro ZŠ a speciální školy upravenému dle kanadského originálu "Red Flag Green Flag" a metodický průvodce k pracovním listům pro učitele / Dagmar Kubátová ... [et al.]. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2005. -- 21, 29, 36 s. : il. ; 31 cm. -- ISBN 80-7044-682-X (kroužková vazba).
Signatura: B1-1283
* zneužívání sexuální * děti * prevence * programy vzdělávací * školy základní * školy speciální * příručky metodické


Mužíková, Jaroslava
Odborná praxe v sociální práci / J. Mužíková, E. Bärtlová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2007. -- 51 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-951-6.
Signatura: B0-2110
* práce sociální * cvičení praktická * učebnice * školy vysoké


Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém / kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Praha : IREAS, 2007. -- 229 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-86684-47-5 (brož.).
Signatura: D0-347
* syndrom CAN * děti ohrožené * zneužívání sexuální * zanedbávání * týrání * terapie rodinná


The Czech Republic - drug situation : annual report / Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addictions. -- Praha : Office of the Government of the Czech Republic, [200-]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1235
* závislost drogová * drogy * politika protidrogová * ČR * ročenky


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


Brtnová Čepičková, Ivana,
Kapitoly z předškolní pedagogiky III / Ivana Brtnová Čepičková a kol.. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 164 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7044-941-7 (brož.).
Signatura: I-765 457/3
* výchova předškolní * učebnice * školy vysoké


Čapek, Robert,
Odměny a tresty ve školní praxi / Robert Čapek. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 160 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1718-0 (brož.).
Signatura: B0-2093
* škola * kázeň * žáci * odměny * tresty


Excelentní studentské odborné práce. -- Praha : V Praze : Oeconomica, 2007. -- 244 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN
Signatura: A0-5084
* studenti * výzkum odborný * ekonomika * školy vysoké * práce odborné * sborníky


Košťálová, Hana
Školní hodnocení žáků a studentů : se zaměřením na slovní hodnocení / Hana Košťálová, Šárka Miková, Jiřina Stang. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 151 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-314-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2162
* hodnocení * hodnocení slovní * žáci * studenti * psychologie pedagogická


Pelánek, Radek,
Příručka instruktora zážitkových akcí / Radek Pelánek ; [ilustrace Václav Koch]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 205 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-353-6 (brož.).
Signatura: A0-4991
* pedagogika zážitková * hry skupinové * programy sportovní * psychologie * rady praktické


Petrusek, Miloslav,
--ať je stůl k pohoštění prostřený : ze Zakládací listiny Univerzity Karlova 1348 / [Miloslav Petrusek]. -- Vyd. 1. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 238 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-246-1448-9.
Signatura: A1-738
* university * výročí 660. * Praha * společnost * kultura * dějiny kulturní * dějiny * ČR


Prekop, Jirina,
Odhalte poklad u svého dítěte : kniha pro zvídavé rodiče / Jirina Prekop, Gerald Hüther ; přeložila Daniela Vrbová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. -- 94 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2070-8 (brož.).
Signatura: B0-2094
* děti * rodiče * vztahy vzájemné * výchova rodinná * pedopsychologie


Svoboda, Pavel
Cvičení pro rozvoj čtení : pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení / Pavel Svoboda. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 55 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7367-396-3 (brož.).
Signatura: B1-1270
* čtení počáteční * cvičení praktická * pedagogika speciální * učebnice * školy základní


Šikulová, Renata,
Základy pedagogiky pro sociální asistenty II / Renata Šikulová, Karel Opočenský. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004. -- 71 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-640-4 (brož.).
Signatura: B1-1282
* andragogika * didaktika andragogická * učebnice * školy vysoké


Základní škola (Josefov, Jaroměř, Česko)
Almanach Základní školy Josefov : 1978-2008 : 30 let školní budovy. -- Jaroměř : ZŠ Jaroměř-Josefov, 2008 (Tiskárna - Paseka). -- 28 s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86677-14-9 (brož.).
Signatura: B0-2199
* školy základní * Josefov * výročí 30. * almanachy


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Dagmar Klímová / [sestavila Jana Pospíšilová ve spolupráci s Helenou Beránkovou]. -- Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2007. -- 36 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86156-97-2 (brož.).
Signatura: B0-2049
* etnografky * folkloristky * bibliografie personální * stol.20./21 * ČR


Energy news : elixír pro celou rodinu. -- Praha : Ultima CZ, 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* rodina * zdraví * život společenský


Marie Claire. -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* móda * odívání * doplňky módní * kosmetika * styl životní


Robley, Horatio Gordon,
Tetování mezi Maori / H.G. Robley. -- 1. české vyd. Žďár nad Sázavou : Sowulo Press, 2008. -- 168 s. : 180 il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903957-1-8.
Signatura: A0-5054
* tetování * Maorové


Tipy+triky : svět ženy. -- Praha : Burda Praha, 2008- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
* život společenský * hospodářství domácí * domácnost5 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Crummenerl, Rainer,
Přírodní katastrofy / Rainer Crummenerl ; lektoroval a doplnil Jan Kopp ; ilustrovali Frank Kliemt, Hauke Kock a Bohdan Štěrba : [překlad Lucie Šnajdrová]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2008. -- 48 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7238-707-6.
Signatura: A1-735
* katastrofy přírodní * knihy pro děti


Hecker, Frank,
Průvodce přírodou / Frank a Katrin Heckerovi ; [z německého originálu ... přeložil Richard Kříž]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2008. -- 351 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7362-525-2 (váz.) :.
Signatura: A0-5109
* příroda * rostliny * zvířata * Evropa


Integrace a právo životního prostředí / Milan Damohorský (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 220 s. ; 23 cm. -- ISBN
Signatura: 51 339 Iur./2006/2
* integrace právní * prostředí životní * aspekty právní * ČR * sborníky


Naše příroda. -- Olomouc : Naše příroda, 2008- . -- sv. ; 25 cm. -- ISBN
* příroda * prostředí životní * ČR


Sustainable development indicators : theoretical approaches and experience in the Czech Republic : Hradec Králové key study : [authors Vladimíra Šilhánková (ed.) ... et al.]. -- Impression 1st Hradec Králové : Civitas per populi, 2007. -- 57 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903813-4-6 (brož.).
Signatura: B0-2189
* rozvoj trvale udržitelný * indikátory * monitorování * Hradec Králové * Královéhradecký kraj * r.2003/2007 * studie případové


504 - Životní prostředí. Ekologie


Brtnová Čepičková, Ivana,
Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu : příručka pro učitele / Ivana Brtnová Čepičková, Roman Kroufek. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. -- 52 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-7044-826-1 (brož.).
Signatura: B1-1290
* výchova ekologická * programy vzdělávací * vyučování projektové * školy základní * příručky metodické


Dostál, Tomáš
Zásady revitalizace drobných vodotečí = Principles of revitalization of small streams / Tomáš Dostál. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 22 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04033-1 (brož.).
Signatura: B0-2097
* toky vodní * revitalizace


Říha, Milan,
Ochrana životního prostředí / Milan Říha, Pavel Chaloupka. -- Praha : Námořní akademie České republiky, 2007. -- 76 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87103-02-9.
Signatura: B1-1233
* prostředí životní * ochrana * politika ekologická * učebnice * školy střední odborné * školy vyšší odborné


51 - Matematika


Delventhal, Katka Maria
Kompendium matematiky : vzorce a pravidla, četné příklady včetně řešení : od základních operací po vyšší matematiku / Katka Maria Delventhal, Alfred Kissner, Malte Kulick ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Henzler]. -- 2. vyd. V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2008. -- 714 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2101-4 (váz.).
Signatura: A0-4918
* matematika * učivo středoškolské * příklady řešené * učebnice * školy střední


Hudcová, Milada,
Sbírka úloh z matematiky pro dvouleté a tříleté učební obory SOU a SOŠ / Milada Hudcová, Libuše Kubičíková. -- 3., přeprac. vyd. Praha : Prometheus, 2007. -- 388 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7196-344-8.
Signatura: A0-4931
* matematika * úlohy * učebnice * školy střední odborné * učiliště střední odborná


Karásek, Jiří
Polynomy a zobecněné polynomy v teorii řízení / Jiří Karásek, Josef Šlapal. -- Vyd. 1. Brno : CERM, 2007. -- 132 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7204-548-8 :.
Signatura: B0-2165
* polynomy * systémy řídící * učebnice * školy vysoké


Komrska, Jiří,
Fourierovské metody v teorii difrakce a ve strukturní analýze / Jiří Komrska. -- Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 242 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-3532-2 (Vysoké učení technické v Brně) :.
Signatura: A1-754
* Fourierova transformace * difrakce * analýza strukturní * učebnice * školy vysoké


Kopka, Jan,
Výzkumný přístup při výuce matematiky / Jan Kopka. -- Vyd. 2. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. -- 169 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7044-926-4 (brož.).
Signatura: A0-5072
* matematika * didaktika * metody vyučovací * výzkum odborný


Moc, Ondřej,
Sbírka úloh z matematiky : diferenciální počet funkcí jedné proměnné / Ondřej Moc. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2007. -- 121 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-957-8 (brož.).
Signatura: B0-2118
* počet diferenciální * funkce jedné proměnné * příklady řešené * příklady * učebnice * školy vysoké


Pillárová, Irena
Matematika I : sbírka příkladů / Irena Pillárová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 36 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-956-1.
Signatura: B0-2112
* analýza matematická * příklady řešené * příklady * učebnice * školy vysoké


Prášilová, Marie,
Cvičení ze statistiky I / Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt. -- Vyd. 1. Praha : Credit, 1996. -- 122 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-213-0299-2 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B1-1273/1
* statistika matematická * úlohy * učebnice * školy vysoké


Vysloužil, Tomáš,
Matematika II : sbírka příkladů / Tomáš Vysloužil. -- 2. dopl. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 53 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-953-0 (brož.).
Signatura: B0-2113
* geometrie analytická * algebra lineární * analýza matematická * příklady řešené * příklady * učebnice * školy vysoké


Žambochová, Marta
Teorie grafů v příkladech / Marta Žambochová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2007. -- 97 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-962-2 (brož.).
Signatura: B0-2241
* teorie grafů * příklady řešené * učebnice * školy vysoké


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Hansen, Helmut,
Mandala : archetyp - kosmogram vesmíru : [stavební plán vesmíru : odhalení archetypu mandaly] / Helmut Hansen, [přeložil Miroslav Hubáček]. -- 1. vyd. Fontána : Olomouc, 2008. -- 136 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-436-6.
Signatura: A0-5010
* archetypy * mandaly * aspekty fyzikální * teorie relativity speciální * vesmír


53 - Fyzika


Apetaur, Milan
Akustika strojů, strojních celků a výrobních prostor / Milan Apetaur. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 235 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7044-933-2 (brož.) :.
Signatura: B1-1277
* akustika technická * akustika prostorová * stroje * haly výrobní * učebnice * školy vysoké


Fyzika polymerů / David Lukáš ... [et al.]. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. -- 180 s. : il., portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-312-5 (brož.).
Signatura: B1-1225
* polymery * fyzika polymerů * učebnice * školy vysoké


Grepl, Robert,
Kinematika a dynamika mechatronických systémů / Robert Grepl. -- Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 158 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-3530-8 (brož.) :.
Signatura: A0-5148
* kinematika * kinematika prostorová * dynamika * dynamika systémová * topologie matematická * technologie informační * metody matematické * učebnice * školy vysoké


Šob, František
Hydromechanika / František Šob. -- Vyd. 2. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008. -- 238 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-3578-0 (Vysoké učení technické v Brně) :.
Signatura: A1-755
* hydromechanika * učebnice * školy vysoké


Špaček, Josef,
Svět pod mikroskopem : pro kluky, holky a jejich rodiče / Josef Špaček. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 215 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2469-0 (váz.).
Signatura: A0-5147
* mikroskopie * mikroskopy * výzkum laboratorní * knihy pro děti


Veletrh nápadů učitelů fyziky (konference)
Veletrh nápadů učitelů fyziky ... : sborník z konference. -- Plzeň : Západočeská univerzita, [1996]- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: A0-5093
* fyzika * pokusy fyzikální * metody vyučovací * sborníky


Vybíral, Bohumil,
Teorie relativity a gravitace / Bohumil Vybíral. -- 2. dopl. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 250 s. : 58 il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-166-7.
Signatura: A0-5180
* teorie relativity * gravitace * učebnice * školy vysoké


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Carbonaceous materials in composites / Gražyna Simha Martynková ... [et al.]. -- Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2008. -- 120 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7329-174-7.
Signatura: B1-1209
* materiály uhlíkaté * uhličitany * materiály kompozitní * nanomateriály * nanotechnologie * sborníky


Ďuďa, Rudolf,
Minerály / Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl ; fotografie Dušan Slivka. -- Praha : Aventinum, 2008. -- 519 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86858-44-9.
Signatura: A1-780
* minerály * encyklopedie


Lambert, Mary,
Energie krystalů : 15 [sic] způsobů, jak vnést do života úspěch, lásku, harmonii a zdraví / Mary Lambert ; [přeložila Alexandra Fraisová]. -- Vyd. 1 V Praze : Knižní klub, 2006. -- 159 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 80-242-1685-X (váz.).
Signatura: A0-5162
* krystaly * kameny drahé * systém energetický * život všední * astrologie * léčba alternativní


56 - Paleontologie


Palaeontologia Bohemiae. -- Praha : Jiří Vaněk, [1995]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: I-503 243
* paleontologie * ČR


57 - Biologické vědy


Duka, Dominik,
Zápas o člověka : nástin biblické antropologie / Dominik Duka. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 95 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-148-3.
Signatura: B0-1904
* antropologie kulturní * antropologie filosofická * antropologie biblická * člověk * Bůh


Mendel, Johann Gregor,
Pokusy s hybridy rostlin / Gregor Mendel : [přeložila Anna Matalová]. -- Brno : K-public, 2008. -- 125 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87028-02-5.
Signatura: A0-5016
* botanika * hybridizace * pokusy rostlinné


58 - Botanika


Herrmann, Heike
Květiny v přírodě / Heike Herrmann a Andreas Zeugner ; lektoroval a doplnil Tomáš Č. Kučera ; ilustrace Cinzia Antinori ; [překlad Daniela Seifertová]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, c2008. -- 47 s. : barev. il.. -- ISBN 978-80-7238-713-7 (váz.) :.
Signatura: A1-741
* květiny * rostliny * rostliny plané * knihy pro děti * encyklopedie dětské


Richter, Gabriele
Růže / Gabriele Richterová, Thomas Proll ; [z německého originálu ... přeložila Darina Jäckelová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 95 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2090-1 :.
Signatura: B0-2152
* růže * rostliny kvetoucí * rostliny okrasné * pěstování


Staré a památné stromy Třeboňska : turistický průvodce / Václav Bartuška ... [et al.]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2008. -- 185 s., xxiv barev. fot. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86829-32-6.
Signatura: A0-4863
* stromy památné * Třeboň * oblast


Valíček, Pavel,
Rakytník řešetlákový : rostlina budoucnosti / Pavel Valíček, Emil V. Havelka. -- 1. vyd. Benešov : Start, 2008. -- 86 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86231-44-0 (váz.).
Signatura: A0-5064
* rostliny léčivé * pěstování * fytoterapie


Ze života stromů / text a fotografie Ladislav Bláha ... [et al.]. -- České Budějovice : Karmášek, 2008. -- 144 s. : 210 barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-87101-01-8 * 9788087101018 (chyb.).
Signatura: B1-1224
* stromy * dendrologie * lesy * fotografie dokumentární


59 - Zoologie


Bartels, Anja
Bydlíme s morčetem : aktivně, pestře, radostně / Anja Bartels, Georg Gaßner ; [z německého originálu ... přeložila Jitka Koubková]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 61 s. : il. 22 cm. -- ISBN 978-80-247-2489-8 (brož.).
Signatura: B0-2160
* morčata * zvířata domácí * zvířata drobná * chov domácí


Patoka, Jiří,
Chováme sladkovodní raky / Jiří Patoka. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 128 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-1836-1 (váz.).
Signatura: A0-4889
* raci * chov domácí * akvaristika sladkovodní


The European entomologist. -- Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2007- . -- sv. ; 25 cm. -- ISBN
* entomologie * hmyz6 Užité vědy. Medicína. Technika

BIOTecho : české biotechnologické noviny. -- Brno : Jihomoravské inovační centrum, 2007- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* biotechnologie


61 - Lékařství. Veterinární medicína


Bentley, Eilean
Indická masáž hlavy : jednoduchá praxe na doma, do práce i na cesty / Eilean Bentley ; [překlad Marta Šedinová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 144 s. : barev. il.. -- ISBN 978-80-7352-806-5.
Signatura: A0-4972
* hlava * masáže léčebné * ájurvéda * léčba alternativní * Indie starověká


Budeme mít miminko : průvodce těhotenstvím a péčí o dítě do šesti let. -- 11. vyd. Praha : Affinity Media, 2008. -- 91 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2117
* těhotenství * porod * šestinedělí * novorozenci * kojenci * batolata * děti věku předškolního * péče


Bydžovský, Jan,
Akutní stavy v kontextu / Jan Bydžovský. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. -- 450 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7254-815-6 (váz.).
Signatura: A0-4979
* stavy akutní * lékařství akutní * pomoc první


Co dělat-- , aneb, Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. -- Vyd. 1. Praha : Centrum pro bezpečný stát, vydalo Opportunitas, 2008. -- 86 s. : barev. il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-904066-0-5 (váz.).
Signatura: A0-5075
* situace krizové * bezpečnost osobní * ochrana zdraví * obrana civilní * pomoc první


Cocaine and crack cocaine: a growing public health issue : selected issue .... -- Luxembourg : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, [200-]-. -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1222
* kokain * crack * závislost drogová * Evropa


DIA.info : informace pro diabetiky. -- Praha : Roche, 2008- . -- sv.. -- ISBN
* diabetes mellitus


Diamond, Jed,
Mrzutý muž? Vím, jak na něj! / Jed Diamond ; [překlad Jiří Mewald]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2008. -- 200 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1930-3 (brož.).
Signatura: A0-4835
* deprese * hněv * zdraví duševní * muži * psychoterapie


Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Drugs and driving : selected issue .... -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1236
* drogy * řízení (automobily) * politika protidrogová * předpisy právní * prevence protidrogová * Evropa


Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Výroční zpráva za rok ... : stav drogové problematiky v Evropě / Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. -- 91 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1223
* závislost drogová * politika protidrogová * drogy * Evropa * zprávy výroční


Froböse, Ingo
Nové cvičení na bolavá záda / Ingo Froböse ; [překlad Soňa Marešová]. -- České vyd. 1. Praha : Vašut, 2008. -- 126 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7236-588-3 (brož.) :.
Signatura: A0-5124
* záda * bolesti * terapie pohybová * cvičení tělesná * cviky


Fuchs, Martin,
Alergie číhá v jídle a pití / Martin Fuchs. -- 2., rozš. a přeprac. vyd. Plzeň : Adéla, c2007. -- 267 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 plakát (61 x 43 cm) + 2 letáky (15 x 21 cm ; 11 x 15 cm). -- ISBN 978-80-902532-2-3 (váz.) * 80-902532-2-9 (chyb.).
Signatura: A0-5091
* alergie * potraviny * výživa zdravá * dietoterapie * předpisy kuchařské


Homeopatická revue : časopis Homeopatické lékařské asociace. -- Praha : Homeopatická lékařská asociace, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* homeopatie * léčba


Horáčková, Ladislava,
Anatomie pro antropology I : pohybový systém / Ladislava Horáčková ; Jaroslav Malina, editor. -- Brno : Nadace Universitas : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 169 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7204-558-7 (CERM).
Signatura: B1-1307
* anatomie * ústrojí pohybové * antropologie * učebnice * školy vysoké


Kavanagh, Wendy
Základy masáže / Wendy Kavanagh ; [přeložila Anna Pilátová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 128 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7352-781-5.
Signatura: A0-4978
* masáže


Keet, Michael
Reflexní masáž rukou : stimuluje ozdravný systém těla / Michael a Louise Keet. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., c2008. -- 128 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7352-769-3.
Signatura: A0-4976
* masáže reflexní * ruce


Krch, František David,
Bulimie : jak bojovat s přejídáním / František David Krch. -- 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 195 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2130-9.
Signatura: A0-5153
* bulimie mentální * poruchy příjmu potravy * výživa zdravá * fyzioterapie * psychoterapie * autoterapie


Kubátová, Dagmar,
Člověk, zdraví a životní prostředí : příručka pro učitele na pomoc při realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Dagmar Kubátová, Roman Kroufek. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. -- 72 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-7044-827-X (brož.).
Signatura: B1-1279
* zdraví * zdraví veřejné * styl životní * prostředí životní * výchova ekologická * učebnice * školy vysoké * příručky metodické


Kuby, Clemens,
Na cestě do sousední dimenze : moje putování za léčiteli a šamany / Clemens Kuby ; [z německého originálu ... přeložil Miloslav Korbelík]. -- Praha : Eminent, 2005. -- 283 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-7281-197-5 (váz.).
Signatura: A0-4853
* léčba duchovní * šamanismus * režiséři filmoví * Německo * stol.20./21 * vzpomínky


Medicína katastrof (konference : Hradec Králové, Česko)
Medicína katastrof : traumatologické plánování a příprava : sborník příspěvků ... ročníku konference, ... Hradec Králové. -- Hradec Králové : Zdravotní a sociální akademie, [200-]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-0532-1.
Signatura: I-851 402
* katastrofy * situace krizové * management krizový * zdravotnictví * ČR * sborníky


Müllerová, Lenka,
Klinická gerontologie - geriatrie / Lenka Hajer-Müllerová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2003. -- 70 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-536-X (brož.).
Signatura: B1-1288
* geriatrie * gerontologie * učebnice * školy vysoké


Neenan, Michael
Kognitivní terapie : stručný přehled / Michael Neenan, Windy Dryden ; [překlad Ivo Müller]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 109 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7367-372-7 (brož.).
Signatura: B0-2126
* terapie kognitivní * psychoterapie


Novák, Ivan,
Intenzivní péče v pediatrii / Ivan Novák et al.. -- 1. vyd. Praha : Galén : Karolinum, c2008. -- 579 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7262-512-3 (Galén) :.
Signatura: A0-4882
* lékařství dětské * péče intenzivní


Nukleární medicína : průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína / Vlasta Míková, pořadatelka. -- Praha : Galén, c2008. -- 118 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7262-533-8 :.
Signatura: B0-2027
* lékařství nukleární * metody vyšetřovací


Ort, Jiří,
Kapitoly ze sociologie stáří : (společenské a sociální aspekty stárnutí) / Jiří Ort. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004. -- 56 s., [5] l. obr. příl. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-636-6 (brož.).
Signatura: B1-1289
* gerontologie * stárnutí * aspekty sociální * aspekty společenské * učebnice * školy vysoké


Pátá, Perchta Kazi,
Mé dítě má autismus / Perchta Kazi Pátá. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 120 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2185-9.
Signatura: B0-2035
* autismus * děti * péče rodinná * výchova rodinná * vztahy rodinné


Petrovický, Pavel,
Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií / Pavel Petrovický a kolektiv. -- Praha : Triton, 2008. -- 628 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7387-039-3 (váz.) :.
Signatura: D0-344
* neuroanatomie * soustava nervová centrální * neurologie * neurochirurgie


Rancourt, Benoît
Zbavit se minulosti / Benoît Rancourt ; [z francouzského originálu ... přeložila Helena Beguivinová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 200 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-363-5 (brož.).
Signatura: A0-4888
* poruchy duševní * emoce * zážitky tragické * minulost * sebeuzdravování * psychoterapie


Rentgen bulletin : informace - poznatky - rady - zkušenosti. -- Praha : Státní ústav radiační ochrany, 2001- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* diagnostika rentgenová * radiologie lékařská


Řežábek, Karel,
Léčba neplodnosti : příčiny neplodnosti, metody léčení, mimotělní oplodnění, zákony, dárcovství, etické otázky / Karel Řežábek. -- 4. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 171 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2103-3 (brož.).
Signatura: B0-2034
* neplodnost * terapie * reprodukce asistovaná


Salguero, C. Pierce
Encyklopedie thajské masáže : C. Pierce Salguero ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vítek]. -- Olomouc : Poznání, 2008. -- 252 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86606-76-7.
Signatura: A0-5171
* masáže * Thajsko * encyklopedie


Saum, Kilian
Léčivá síla z klášterní zahrady : potraviny jako prevence nemocí a lék / Kilian Saum, Johannes Gottfried Mayer, Alex Witasek ; [přeložil Rudolf Rada]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 336 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-249-1013-0 :.
Signatura: A0-4911
* výživa zdravá * potraviny rostlinné * rostliny léčivé * dietoterapie * léčitelství lidové * lékařství klášterní * profylaxe * hygiena


Sedlářová, Petra,
Základní ošetřovatelská péče v pediatrii / Petra Sedlářová a kol.. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 248 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1613-8 (brož.).
Signatura: A0-5202
* lékařství dětské * ošetřovatelství


Schneider, Hildegard,
Meridiánová masáž v praxi : APM-Akupunktur-masáž podle Williho Penzela, aneb, Jak rozproudit životní energii / Hildegard Schneider, Rita Steininger ; [přeložil Miroslav Hubáček]. -- Vyd. 1 Fontána : Olomouc, 2008. -- 178 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-437-3.
Signatura: A0-5056
* masáže reflexní * akupunktura * lékařství alternativní * Čína


Skořepová, Magdalena,
Dermatomykologie v obrazech = Dermatomycology in pictures / Magdaléna Skořepová. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2008. -- 95 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7262-465-2 (váz.) :.
Signatura: A1-729
* dermatomykózy * mykózy kožní * diagnostika * terapie


Stollowsky, Lili,
Baby lexikon : 999 odpovědí na otázky kolem dětí / Lili Stollowsky ; [z německého originálu ... přeložila Tereza Semotamová]. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. -- 336 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2104-0 (váz.).
Signatura: A0-4937
* těhotenství * porod * kojenci * batolata * zdraví * hygiena


Šavlík, Jiří,
Jak léčit nemoc šílené medicíny, aneb, Hippokratova noční můra / Jiří Šavlík, Jan Hnízdil, Fratišek Houdek ; [předmluva Zdeněk Kalvach]. -- Zvole u Praha : A. Šťastný, 2008. -- 286 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86739-33-5.
Signatura: A0-5030
* zdravotnictví * péče zdravotní * lékaři * pacienti * psychosomatika * eseje


Škréta, Karel
Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky a na jejich poskytování zaměstnancům / [zpracoval Karel Škréta]. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. -- 20 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86973-69-2.
Signatura: B0-2022
* prostředky osobní ochranné pracovní * bezpečnost práce * předpisy právní


Tress, Wolfgang
Základní psychosomatická péče / Wolfgang Tress, Johannes Krusse, Jürgen Ott. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 394 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7367-309-3 (váz.).
Signatura: A0-5204
* psychosomatika * nemoci psychosomatické * nemoci somatické * psychoterapie


Váňa, Pavel,
Rady bylináře Pavla 3 : léčivé rostliny od A do Z / Pavel Váňa. -- Praha : Eminent, 2008. -- 174 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7281-349-0 (váz.).
Signatura: 649 636/3
* rostliny léčivé * byliny * léčba přírodní * fytoterapie * rady praktické


Vránová, Věra,
Historie babictví a současnost porodní asistence / [Věra Vránová]. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 203 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1764-6 (brož.).
Signatura: A0-4685
* porodnictví * porod * asistentky porodní * vývoj historický * učebnice * školy vysoké


Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. VII. díl, Zdraví a zdravý životní styl - nové aspekty vědy aplikované do praxe / autorský kolektiv pod vedením Karla Martiníka. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 141 s. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7041-406-4 (brož.).
Signatura: B1-245/7
* zdraví * styl životní * výživa zdravá * výchova * učebnice * školy vysoké * texty učební


Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. VIII. díl, Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka / autorský kolektiv pod vedením Karla Martiníka. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 148 s. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7041-538-2 (brož.).
Signatura: B1-245/8
* zdraví * styl životní * aktivity pohybové * školy vysoké * výchova * učebnice * texty učební * školy vysoké


Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. IX. díl, Zdraví a jeho fyziologické aspekty / autorský kolektiv pod vedením Karla Martiníka. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 234 s. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7041-550-4 (brož.).
Signatura: B1-245/9
* zdraví * výživa zdravá * fyziologie * výchova * texty učební * učebnice * školy vysoké


Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele / Vladislav Mužík (ed.). -- Brno : Paido, 2007. -- 150 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7315-156-0 (brož.).
Signatura: A0-5366
* výživa * pohyb


Zdraví : svět ženy. -- Praha : Burda Praha, 2008- . -- sv. ; 26 cm. -- ISBN
* zdraví * péče * styl životní


Zelinková, Olga
Dyslexie v předškolním věku? / Olga Zelinková. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 197 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-321-5 (brož.).
Signatura: A0-5131
* dyslexie * příčiny * diagnostika * reedukace * děti věku předškolního


62 - Technika všeobecně


Čech, Jan,
Droga zvaná letadla : (ne)skutečné příběhy leteckého mechanika / Jan Čech. -- 1. vyd. Praha : Jalna, 2008. -- 239 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86396-30-9.
Signatura: A0-4843
* letadla dopravní * letectví civilní * vzpomínky


Dubánek, Martin,
Československé 7,62mm lehké kulomety vz. 52 a 52/57 / Martin Dubánek a kolektiv. -- 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2008. -- 195 s., [48] s. barev. obr. příl. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-206-0885-7 :.
Signatura: A0-5106
* kulomety * ČSR * ČSSR * vývoj historický


Jackson, Robert,
Ponorky : encyklopedie vojenské techniky / Robert Jackson ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Pilát]. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2008. -- 327 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-206-0919-9.
Signatura: A0-4951
* ponorky * technika vojenská * encyklopedie


Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007 (Brno, Česko)
Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007 : konference : sborník příspěvků : 29. října 2007, Brno / editor Aleš Florian, Libor Matějka. -- 1. vyd. Brno : VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. -- [30] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1230
* konstrukce stavební * hmoty stavební * suroviny druhotné * konference * sborníky


Leinveber, Jan
Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření / Jan Leinveber, Pavel Vávra. -- 4., dopl. vyd. Úvaly : Albra, 2007. -- 914 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7361-051-7 (váz.).
Signatura: A0-5221
* strojírenství * tabulky * učebnice


Mádl, Jan,
Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění / Jan Mádl, Martin Vrabec. -- 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, ÚTVŘ, 2005 [i.e. 2006]. -- 157 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-7044-757-5 (brož.).
Signatura: A0-5070
* technologie strojírenská * obrábění * konstruování * konstrukce strojní * součásti strojní * stroje obráběcí


Makovička, Zdeněk,
Desetiletí se Zetorem / Zdeněk Makovička, Marek Mikuláš. -- 1. vyd. Praha : Vydavatelství ZT, 2008. -- 156 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87002-06-3 (váz.).
Signatura: A0-5044
* traktory * Zetor * popisy technické


Mara, Robert,
Projekt R1, aneb, Vozidlo, které nedostalo šanci / Robert Mara a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Malkus Pavel - dopravní inženýrství, 2008. --ISBN 978-80-87047-08-8 (váz.) :.
Signatura: A1-744
* metro * dráhy kolejové * dráhy podzemní * vlaky * vozidla kolejová * projekty výzkumné * Praha


MiG-21F/U : MiG-21, F, F-13, U Shenyang J-7, Chengdu J-7I/F-7A, J-7II/F-7B, Guizhou JJ-7/FT-7 / Jaroslav Matoulek ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : 4+, 2008. -- 96 s. : il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87045-01-5.
Signatura: A1-777
* letadla bojová * letadla stíhací * MiG-21 * popisy technické


Mikeš, Jan
Elektřina na dlani : kapitoly z historie elektrotechniky v českých zemích / Jan Mikeš, Marcela Efmertová ; editor Pavel Augusta. -- Vyd. 1. Praha : Milpo media, 2008. -- 119 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87040-08-9.
Signatura: A1-765
* elektrotechnika * ČR * vývoj historický


Motyčka, Vít,
Věžové jeřáby v pozemním stavitelství / Vít Motyčka, Jaromír Černý. -- Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 142 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7204-505-1 :.
Signatura: B0-2170
* jeřáby * zařízení zdvihací * stroje stavební * stavby pozemní * technologie stavební


Navrátil, Martin,
Parní lokomotiva 434.2186 "Čtyřkolák" : 90 let : 1914-2007 / Martin Navrátil. -- 1. vyd. Praha : Dopravní vydavatelství Malkus, 2007. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87047-06-4 * 978-80-87047-06-0 (chyb.).
Signatura: B0-2148
* lokomotivy parní * vozidla kolejová * technika dopravní


Pešík, Lubomír,
Části strojů : stručný přehled / Lubomír Pešík. -- Vyd. 3., dopl. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. -- 2 sv. (191, 201 s.) : il., grafy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-319-4 (1. díl : brož.).
Signatura: A0-5101
* součásti strojní * součásti spojovací * mechanismy převodové * učebnice * školy vysoké


Pícha, Vladimír
Katalog traktorů : přehled všech traktorů nabízených v České a Slovenské republice / Vladimír Pícha. -- 2., dopl. vyd. Praha : Zemědělský týdeník - ZT, 2008. -- 348 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87002-05-6 (brož.).
Signatura: A0-5043
* traktory * popisy technické * katalogy


Režňák, Libor,
Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972 / Libor Režňák. -- Vyd. 1 Cheb : Svět křídel, 2008. -- 583 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86808-45-1.
Signatura: A0-5052
* letadla bojová * letadla stíhací * letadla nadzvuková * MIG-19 * letectvo vojenské * ČSSR * r.1958/1972


Říha, Milan,
Mechanik elektronických/elektrotechnických zařízení / [Milan Říha, Cyril Kotulič, Ivan Daněk]. -- 1. vyd. Praha : Námořní akademie České republiky, 2007. -- 123 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87103-05-0 (kroužková vazba).
Signatura: B1-1261
* elektrotechnika * elektronika * dokumentace technická * stroje elektrické * měření elektrická * ekonomika podniková * učebnice * školy střední


Říha, Milan,
Vůdce malého plavidla / Milan Říha, Pavel Kocfelda, Milan Mařík. -- 5., rozš. vyd. Praha : Námořní akademie České republiky, 2007. -- 140 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87103-06-7.
Signatura: B1-1232
* plavidla malá * doprava vodní vnitrozemská * doprava námořní * testy zkušební


Schwarz, Jiří
Automobily Škoda Fabia II : konstrukce, technika, údržba / Jiří Schwarz. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 346 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2155-2 (brož.).
Signatura: A0-4910
* Škoda Fabia * automobily osobní * popisy technické


Šípal, Jaroslav,
Elektrotechnika : laboratorní cvičení / Jaroslav Šípal. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2005. -- 2 sv. (51, 56 s.) : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7044-665-X (I. díl : brož.).
Signatura: B1-1286
* elektrotechnika * cvičení laboratorní * učebnice * školy vysoké


Thompson, Leroy,
Bojové brokovnice / Leroy Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hurník]. -- Vyd. 1. v Našem vojsku Praha : Naše vojsko, 2008. -- 142 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-206-0900-7 (váz.) :.
Signatura: A0-5102
* brokovnice * přehledy


Wohlmuth, Jiří,
45 let Stavební správy Praha : 1962-2007 / Jiří Wohlmuth ; kresby Jiří Ryvola. -- 1. vyd. Praha : SAXI, 2007. -- 270 s. : barev. i čb. il. 31 cm. -- ISBN
Signatura: A1-693
* stavitelství železniční * stavby dopravní * koridory železniční * stanice železniční * dráhy (železnice) * doprava železniční * firmy stavební * Praha * výročí 45


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Bonsaj / [překlad Kateřina Radilová]. -- 1. vyd. Praha : Sun, 2007. -- 78 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7371-205-1 (brož.).
Signatura: B0-2100
* bonsaje * tvarování * pěstování


Braun-Bernhart, Ursula
Balkony a terasy / Ursula Braun-Bernhartová ; [přeložila Pavla Doubková]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 95 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2089-5 :.
Signatura: B0-2186
* rostliny okrasné * rostliny balkonové * rostliny kvetoucí * pěstování * balkony * terasy


Encyklopedie zahradních rostlin / editoři Jürgen Wolff a Angelika Throllová ; [překladatel Rudolf Rada]. -- 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2008. -- 289 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7321-375-6 :.
Signatura: A1-740
* rostliny zahradní * rostliny balkonové * encyklopedie


Grosser, Wolfgang
Bylinky na zahradě / Wolfgang Grosser ; [přeložila Nora Martišková]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2004. -- 64 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 80-247-0593-1 (brož.).
Signatura: B0-2042
* zahrady užitkové * rostliny kořeninové * byliny * rostliny aromatické


Hertle, Bernd
Zahradní květiny : pěstitelské rady a portréty oblíbených kvetoucích rostlin, trav a kapradin : nápady pro malé i velké zahrady : 500 barevných fotografií a 150 schematických nákresů : kvetoucí jsou nejkrásnější-- / Bernd Hertle, Peter Kiermeier, Marion Nickigová ; [z německého vydání přeložila Ivana Juřičková]. -- České vyd. 5. Praha : Jan Vašut ; 2008. -- 239 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7236-607-1.
Signatura: A1-751
* květiny zahradní * rostliny kvetoucí * rostliny okrasné * pěstování * architektura zahradní


Hroníková, Linda
Pohádky a hry s bylinkami : pohádky, recepty, návody, náměty, úkoly, básničky, hádanky / Linda Hroníková ; [ilustrace Jitka Tláskalová]. -- 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2008. -- 94 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7346-085-3.
Signatura: B1-1218
* rostliny léčivé * náměty literární * pohádky * kvízy * práce ruční * předpisy kuchařské * knihy pro děti


Jezevčík. -- Praha : Klub chovatelů jezevčíků 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* jezevčíci * chovatelství


Kirschner, Max
Kvetoucí balkony a terasy / Max Kirschner ; [přeložila Zuzana Martinová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2004. -- 64 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 80-247-0504-4 (brož.).
Signatura: B0-2041
* rostliny balkonové * rostliny kbelíkové * rostliny okrasné * pěstování


Kunc, Zdeněk
Začínáme s chovem králíků / Zdeněk Kunc. -- Vyd. 1. Praha : Brázda, 2008. -- 111 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-209-0360-0.
Signatura: B0-2026
* králíci * chov domácí * plemena * nemoci


Léčivky na zahrádce / [překlad Jitka Kováčová]. -- 1. vyd. Praha : Sun, 2007. -- 78 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7371-217-4 (brož.).
Signatura: B0-2099
* rostliny léčivé * zahrádkářství * pěstování


Lesy SR, š.p. Banská Bystrica / [zostavila Martina Palušová ; fotografie Vladimír Bárta ... et al. ; anglický preklad Hubert Paluš]. -- Zvolen : Lesy SR, 2006. -- 39 s. : barev. il. ; 32 cm. -- ISBN Kroužková vazba.
Signatura: B1-1229
* hospodářství lesní * lesnictví * podniky státní * SR


Maier, Hans-Peter,
Citrusy / Hans-Peter Maier ; přes 200 barevných fotografií od Manfreda Jahreiße ... [et al. ; překlad Zuzana Schönová]. -- České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 128 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7236-539-5 (váz.) :.
Signatura: A0-5113
* citrusy * rostliny okrasné * rostliny exotické * pěstování


Maroušek, Jan
Zavlažování / Jan Maroušek. -- 1. vyd. Brno : ERA, 2008. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7366-119-9 (brož.) :.
Signatura: B0-2102
* zavlažování * postřikovače plošné * technika zahradní


Motyčková, Hana,
Křečci a jejich chov / Hana a Vladimír Motyčkovi. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 144 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-1780-7 (váz.).
Signatura: A0-4904
* křečci * chov domácí


Motyčková, Hana,
Pískomilové a jejich chov / Hana a Vladimír Motyčkovi. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 148 s. : il. (převážně), mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-1803-3 (váz.).
Signatura: A0-5002
* pískomilové * chov domácí * rady praktické


Pahler, Agnes
Exotické bylinky : aromatické, osvědčené, oblíbené / Agnes Pahler ; přeložila Zuzana Schönová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 65 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-2225-2 (brož.).
Signatura: B0-2001
* rostliny exotické * rostliny aromatické * rostliny užitkové * koření * pěstování * předpisy kuchařské


Pes můj kamarád : kynologický časopis nejen pro členy klubu "Hafan". -- Petrovice u Karviné : Kynologický klub Hafan, 2008- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
* psi * kynologie * chov domácí


Rystonová, Ida
Byliny na kožní choroby a rány / Ida Rystonová. -- 1. vyd. Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2008. -- 217 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86226-86-6.
Signatura: A0-5160
* rostliny léčivé * nemoci kožní * rány * léčba alternativní * léčba domácí * léčitelství lidové


Seminář o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek
Seminář o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek : Skalský dvůr u Nového Města na Moravě .... -- [Praha] : České a slovenské odborné nakladatelství, [200-]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1260
* maso * výrobky masné * zpracování * hygiena * semináře odborné * sborníky


Schmitt, Jean-Claude,
Svatý chrt : Guinefort, léčitel dětí ze 13. století / Jean-Claude Schmitt ; [z francouzského originálu ... přeložila Helena Beguivinová]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 276 s. : il., mapy, plány, geneal. tabulky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1522-8 (váz.).
Signatura: A0-4960
* postavy literární * psi * legendy * Francie * stol.13 * literatura latinská * rozbory literární * kulty náboženské * pověry * uzdravování zázračné * stol.13./20


Svatoš, Miroslav
Ekonomika agrárního sektoru : (vybraná témata) / Miroslav Svatoš a kolektiv. -- Vyd. 2., přeprac. Praha : Credit, 2000. -- 173 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 80-213-0583-5 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B1-1272
* zemědělství * ekonomika * učebnice * školy vysoké


64 - Domácí hospodářství


Bašus, Karel
Úhrada za dodávku tepla : podle stavu k ... / Karel Bašus, Pavel Maďar. -- Praha : Linde, 1996- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: 692 187
* dodávky * teplo * vytápění ústřední * vytápění teplovodní * ceny * úhrada finanční * ČR


Bušinová, Iva,
Bezlepková kuchařka II / Iva Bušinová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 217 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1270-3 (brož.).
Signatura: 762 802/2
* lepek * potraviny bezlepkové * dieta bezlepková * celiakie * výživa zdravá * předpisy kuchařské


Gastromagazín : magazín moderní gastronomie. -- Praha : T&M Creative, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* gastronomie


Hody, hody, doprovody-- : 180 receptů : speciality z různých druhů masa : vaječné, zeleninové a sýrové speciality : sladké, ovocné a jiné recepty. -- Ostrava : Suchý, 2008. -- 34 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-1226
* jídla tradiční * jídla slavnostní * jídla levná * velikonoce * předpisy kuchařské


Janků-Sandtnerová, Marie,
Klasická česká kuchařka : kniha rozpočtů a kuchařských předpisů / Marie Janků-Sandtnerová, František Janků. -- Vyd. v této podobě 1. Praha : XYZ, 2007. -- 423 s. : il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7388-024-8.
Signatura: A1-731
* vaření * jídla * předpisy kuchařské


Kiefer, Ingrid,
77 jednoduchých tipů na hubnutí : tipy pro správný výběr potravin : vaření a příprava jídla : hubnutí natrvalo / Ingrid Kiefer, Brigitte Charwat, Michael Kunze ; [přeložila Jana Bílková]. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. -- 96 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-247-2304-4 (brož.) :.
Signatura: B0-2158
* dieta redukční * hubnutí * dietetika * výživa racionální * předpisy kuchařské


Metz, Reinhold
Restaurace a host : základní odborné vědomosti, restaurace, hotel, kuchyně / Reinhold Metz, Hermann Grüner a Thomas Kessler ; [přeložily Alena Formanová, Zdeňka Žmudová]. -- Vyd. 1 Praha : Europa-Sobotáles, 2008. -- 606 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-86706-18-4.
Signatura: A1-769
* restaurace (stravování) * hotely * stravování * kuchyně * jídla * vaření * učebnice * školy střední odborné * školy vyšší odborné


Prostřený stůl / [editorka Cristina Bottari ; přeložila Eva Bednářová ]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 126 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-0999-8 (váz.).
Signatura: A0-4970
* stolování * prostírání * dekorace * předpisy kuchařské


Tigreová, Magdalena
Domácí rádce / Magdalena Tigreová. -- Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. -- 160 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7360-479-0.
Signatura: A0-5053
* práce domácí * hospodářství domácí * rady praktické


Verena : Burda - tradice, kvalita, móda. -- Praha : Burda, 1995- . -- sv.. -- ISBN
Signatura: I-501 502
* pletení * práce ruční * móda


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Atlas drah České republiky 2006-2007 / [kartografický dokument] [Zdeněk Hudec ... et al.]. -- 2. rozš. a dopl. vyd. Praha : Dopravní vydavatelství Malkus, 2006. -- 1 atlas (200 s.) : barev. il., mapy ; 31 cm. -- ISBN 80-87047-00-1 (váz.).
Signatura: A1-745
* dráhy kolejové * dráhy (železnice) * trolejbusy * dráhy lanové * ČR * atlasy


Bedřich Kocman a Nová tiskárna Pelhřimov : [sborník k 55. narozeninám Bedřicha Kocmana / redakce Hana Kábová a Karol Bílek]. -- Praha ; Pelhřimov : KaB, 2007. -- 32 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0400-3 (brož.).
Signatura: B0-2108
* tiskaři * nakladatelé * nakladatelství * Pelhřimov * sborníky


Ciglerová, Rosita
Profesionální asistentka : účinná podpora managementu / Rosita Castrillo Ciglerová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 128 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2401-0.
Signatura: A0-5108
* sekretářky * sekretariát * práce kancelářské


Česko
Účetnictví ; Audit : právní stav ke dni .... -- Praha : C.H. Beck, 2006- . -- sv. ; 24 cm. -- ISBN
Signatura: 851 042
* účetnictví * auditoři * předpisy právní * standardy účetní


Čtvrtník, Pavel,
Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Pavel Čtvrtník, Jan Galuška, Patricia Tošnerová. -- Liberec : Knihy 555, 2008. -- 191 s. : il. (některé barev.) ; 33 cm. -- ISBN 978-80-86660-23-3 :.
Signatura: A1-760
* poštovnictví * pošta * známky poštovní * ČR * vývoj historický


Divadlo svět : Brno - hlavní město grafického designu 41 : divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno = Theatre world : Brno - the capital of graphic design 41 : playbills by the Brno Biennale Association members : [38 grafiků z 15 zemí] : 21.9.-10.11.2007, Galerie HaDivadlo Brno / [výstavu pořádá Sdružení Bienále Brno ; texty Jan Rajlich ml.]. -- Brno : Sdružení Bienále Brno, 2007. -- [17] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86830-04-9 (brož.).
Signatura: B1-1227
* plakáty * divadla * grafika * stol.21 * katalogy výstavní


Duchoň, Bedřich,
Management : integrace tvrdých a měkkých prvků řízení / Bedřich Duchoň, Jana Šafránková. -- 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. -- xii, 378 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-003-4.
Signatura: A0-4925
* management * učebnice * školy vysoké


Hvížďala, Karel,
Restaurování slov : (eseje a texty o médiích 2005-2008) / Karel Hvížďala ; [ilustrace Miroslav Kemel, Vladimír Jiránek, Vladimír Renčín]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 301 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-374-1 (váz.).
Signatura: A0-5122
* politika * společnost * prostředky sdělovací hromadné * eseje


Kolman, Luděk,
Rozvoj lidských možností : kapitoly z psychologie pro manažery / Luděk Kolman. -- Vyd. 3. Praha : Credit, 1998. -- 97 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-213-0424-3 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B0-2106
* management * vztahy mezilidské * komunikace interpersonální * řízení * školy vysoké


Koudelka, Josef
Případové studie ze spotřebního marketingu / Jan Koudelka a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 115 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1306-5 (brož.) :.
Signatura: B1-1239
* marketing * komunikace marketingová * spotřebitelé * trh * výzkumy * studie případové * učebnice * školy vysoké


Mareš, David,
Kooperativní strategie - klastry a podnikatelské sítě - / David Mareš. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 93 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1264-8 (brož.) :.
Signatura: B1-1262
* firmy * klastry * spolupráce * strategie podniková * učebnice * školy vysoké


Mařík, Miloš,
Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy / Miloš Mařík a kolektiv. -- 2., upr. a rozš. vyd. Praha : Ekopress, 2007. -- 492 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86929-32-3.
Signatura: A0-4932
* podniky * oceňování * metody * postupy * učebnice * školy vysoké


Mildeová, Stanislava,
Tvorba manažerských simulátorů : vaše virtuální firma / Stanislava Mildeová a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 156 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1286-0 (brož.) :.
Signatura: B1-1256
* management * management podnikový * simulátory * modelování počítačové * učebnice * školy vysoké


Nováková, Štěpánka,
Sbírka příkladů a úloh z účetnictví státní správy a samosprávy / Štěpánka Nováková. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 114 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1269-3 (brož.) :.
Signatura: B1-1265
* účetnictví * správa státní * samospráva územní * příklady * učebnice * školy vysoké


Plamínek, Jiří,
Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu / Jiří Plamínek. -- 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 204 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2448-5.
Signatura: A0-5190
* management podnikový * management personální * psychologie řízení * vztahy pracovní


Postupy v účetnictví a daních / kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2008. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2119
* účetnictví * daně * příklady řešené


Rosochatecká, Eva
Cvičení z ekonomiky podniků / Eva Rosochatecká, Karel Tomšík. -- Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita : Credit, 1998. -- 73 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 80-213-0394-8 (Česká zemědělská univerzita : brož.) :.
Signatura: B1-1274
* ekonomika podniková * úlohy * učebnice * školy vysoké


Systémové pojetí (hospodářské) organizace / Vlasta Střížová ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 239 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1265-5 (brož.) :.
Signatura: B1-1259
* management * organizace * učebnice * školy vysoké


Šoljaková, Libuše
Manažerské účetnictví : případové studie a příklady / Libuše Šoljaková, Bohumil Král. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 153 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1297-6 (brož.) :.
Signatura: B1-1244
* účetnictví manažerské * studie případové * příklady řešené * učebnice * školy vysoké


Taušer, Josef
Decision-making process and automatization in corporate governance / Josef Taušer. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 16 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1331-7 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-1194
* firmy * řízení * rozhodování * management rizikový * kursy měnové * automatizace


Vávra, Oldřich
Praktické marketingové aplikace / Oldřich Vávra a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 195 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1307-2 (brož.) :.
Signatura: B1-1243
* marketing * učebnice * školy vysoké


Železniční mapa České republiky 2005-2006 [kartografický dokument] / mapu zpracoval Zdeněk Hudec. -- 1. vyd. Praha : Pavel Malkus - dopravní vydavatelství, [2006?]. -- 1 mapa : barev. ; 59 x 94 cm, složeno na 23 x 13 cm. -- ISBN 80-903012-8-2 (složeno) :.
Signatura: A0-5090
* železnice * ČR * r.2005/2006 * mapy železniční


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Navrátil, Jaroslav,
Předpjaté betonové konstrukce / Jaroslav Navrátil. -- Vyd. 2. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008. -- 186 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7204-561-7 :.
Signatura: B0-2164
* konstrukce betonové * beton předpjatý * učebnice * školy vysoké


Fixl, Jiří,
Ruční papír : [přání, šperky, ozdoby, dózy] / Jiří Fixl, Alena Vondrušková. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 48 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1639-8 (brož.).
Signatura: B0-2067
* papír ruční * výroba ruční * práce výtvarné * předměty dekorační * rady praktické


Čižmár, Zeno
150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku : 1857-2007 / [Zeno Čižmár]. -- Broumov : Veba, 2007. -- 42 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN
Signatura: A1-763
* průmysl textilní * Broumov * oblast * vývoj historický * r.1857/2007


Zušlechťování textilií / Josef Dembický ... [et al.]. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. -- 186 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-321-7 (brož.).
Signatura: ..
* textilie * úpravy * barvení * potisky * učebnice * školy vysoké


Hodinky & šperky : watch & jewellery magazine. -- Praha : Janka Sirotová, 2008- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* hodinky * šperky


Strnadel, Josef,
Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů : disertační práce / Josef Strnadel. -- Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008. -- 186 s. ; il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-3599-5 (brož.).
Signatura: B1-1210
* obvody číslicové * obvody logické * testování * diagnostika technická * modely matematické


Jonas, Sylvia
Móda v proměnách času : lexikon : značky, návrháři, oblečení / Sylvia Jonas ; [z německého originálu ... přeložila Hana Válková]. -- 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2008. -- 295 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7234-857-2 (váz.).
Signatura: A0-5097
* móda * vývoj historický * návrháři módní * stol.20./21. * značky obchodní * terminologie odborná * slovníky terminologické * slovníky výkladové * fotografie dokumentární


Dostál, Jiří,
Elektrotechnické stavebnice : (teorie a výsledky výzkumu) / Jiří Dostál. -- Vyd. 2. Olomouc : Votobia, 2008. -- 74 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7220-308-6 (brož.).
Signatura: D1-90
* stavebnice * elektrotechnika * pomůcky školní * metody vyučovací * vyučování technické


69 - Stavebnictví


Tůma, Jan,
Zahradní grily a krby / Jan Tůma. -- 1. vyd. Brno : ERA group, 2008. -- 77 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7366-118-2 :.
Signatura: B0-2103
* krby * grily * výstavba * zahrady7 Umění. Zábavy. Sport

Wittlich, Petr,
Literatura k dějinám umění : vývojový přehled / Petr Wittlich. -- 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Karolinum, 2008. -- 120 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1470-0.
Signatura: B0-2114
* umění * vývoj historický * literatura * přehledy * texty učební


Mistrík, Erich,
Estetický slovník / Erich Mistrík. -- Bratislava : IRIS, 2007. -- 250 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-89256-08-2.
Signatura: A0-5234
* estetika * estetika umělecká * slovníky výkladové


Beranová, Věra,
Bariéry estetiky / Věra Beranová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2007. -- 173 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-949-3 (brož.).
Signatura: A0-5046
* estetika * sborníky


Osborne, Richard,
Teorie umění / Richard Osborne, Dan Sturgis, Natalie Turner. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 191 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-370-3 (brož.).
Signatura: A0-4969
* umění * vývoj historický


Teplý, Bohumil,
Konzervování a restaurování kamene / Bohumil Teplý. -- Vyd. 1. V Hořicích v Podkrkonoší : Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, 1997. -- 199 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-238-0893-1 (brož.).
Signatura: A0-4999
* sochy * kámen * památky * obnova * konzervace * restaurování


Pek, Tomáš,
Financování provozu, údržba a obnova památek. Díl I, Prostředí a souvislosti / Tomáš Pek. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 116 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1309-6 (brož.) :.
Signatura: B1-1241/1
* památky kulturní * ochrana památek * péče památková * financování * ČR * učebnice * školy vysoké


Petr Heber / texty Emanuel Bosák ... [et al.] ; fotografie Jiří Ullrich, Josef Jíša, Ivo Brodský ; překlad Ivo Brodský. -- Jičín : Private Club Na Hrázi, 2005 (RK Tisk). -- 48 s., [28] s. obr. příl. ; 21 x 21 cm + 1 volně vložená příl.. -- ISBN
Signatura: B0-2047
* umělci výtvarní * restaurátoři * vzpomínky * stol.20./21 * ČR


Světla měst a noční chodci (2008 : Hradec Králové, Česko)
Světla měst a noční chodci : Galerie moderního umění v Hradci Králové 10. dubna - 8. června 2008 / [texty Martina Vítková]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2008. -- [32] s. : barev. fot. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-85025-74-3 (brož.).
Signatura: B0-2155
* obrazy * fotografie * náměty umělecké * katalogy výstavní


Slavíček, Lubomír,
"Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 / Lubomír Slavíček. -- Vyd. 1. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. -- 376 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-87029-22-0.
Signatura: A1-752
* sběratelství * sběratelé * mecenáši * sbírky umělecké * ČR * vývoj historický


Johnová, Radka,
Arts marketing : marketing umění a kulturního dědictví / Radka Johnová, Jitka Černá a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 243 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1276-1 (brož.) :.
Signatura: B1-1253
* umění * kultura * marketing * učebnice * školy vysoké


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


100 nejkrásnějších měst Severní Ameriky : urbanistická tvář severoamerického kontinentu / [autoři textů Martin Degener ... et al. ; z německého originálu ... přeložila Soňa Marešová]. -- 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2008. -- 208 s. : barev. il., mapy ; 35 cm. -- ISBN 978-80-7234-853-4.
Signatura: A1-748
* města * architektura městská * památky architektonické * vlastivěda * USA * Kanada


Grothe, Bärbel
Vodopády, jezírka, potůčky : užitečné informace o všem, co se týká vody v zahradě / Bärbel Grotheová ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kapic]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 159 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-242-1885-4 (váz.).
Signatura: A0-4885
* nádrže vodní malé * potoky * rostliny vodní * živočichové vodní * zahrady * rady praktické


Gut, Dalibor,
Jak založit zahradu : [inspirace, výběr rostlin, realizace zahrad]/ Dalibor Gut. -- 1. vyd. Brno : ERA, 2008. -- 104 s. : barev., il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7366-117-5.
Signatura: B0-2045
* zahrady * zakládání * rostliny zahradní * rady praktické


Michálková, Irena,
Zaniklé pražské vojenské hřbitovy / Irena a Ladislav Michálkovi. -- Praha : I. a L. Michálkovi, 2008. -- 169 s., [16] s. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: A0-5035
* hřbitovy * památky válečné * památky zaniklé * architektura církevní * osobnosti * Praha


72 - Architektura


Doskočil, Jan,
Biskupství královéhradecké / [texty Jan Doskočil ; fotografie Miroslav Podhrázský]. -- Hradec Králové : Nucleus HK, c2007. -- 1 složený l. ([8] sl.) : il. (některé barev.), mapa, portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87009-42-0 (skládanka).
Signatura: B0-2180
* biskupství * biskupové * diecéze * Hradec Králové * stol.17./21.


Doskočil, Jan,
Katedrála Svatého Ducha : 700 let katedrály Svatého Ducha 1308-2008 / [texty Jan Doskočil ; fotografie Miroslav Podhrázský]. -- Hradec Králové : Nucleus HK, c2007. -- 1 složený l. ([8] sl.) : barev. il., plán ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87009-40-6 (skládanka).
Signatura: B0-2178
* kostely katolické * katedrály * památky církevní * památky architektonické * gotika * Hradec Králové


Doskočil, Jan,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie / [texty Jan Doskočil ; fotografie Miroslav Podhrázský]. -- Hradec Králové : Nucleus HK, c2007. -- 1 složený l. ([8] sl.) : il. (převážně barev.), plán ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87009-41-3 (skládanka).
Signatura: B0-2179
* kostely katolické * památky církevní * památky architektonické * baroko * Hradec Králové


Galandauer, Jan,
Pomník Mistra Jana Husa : 6.7.1915 : český symbol ze žuly a bronzu / Jan Galandauer. -- Vyd. 1. Praha : Havran, 2008. -- 162 s. ; 18 cm. -- ISBN
Signatura: A0-5017
* pomníky * reformátoři náboženští * Praha


Slavné vily Královéhradeckého kraje / Petr Urlich (editor) ... [et al. ; fotografie Miroslav Podhrázský]. -- 1. vyd. v jazyce českém Praha : Foibos, 2007. -- 180 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87073-07-0 (váz.).
Signatura: A0-5246
* vily * domy rodinné * architektura moderní * interiéry * Královéhradecký kraj * stol.19./21.


Štekl, Jiří,
Rájem rozhlednovým : na kole, pěšky, lanovkou i tramvají : [243 kreslených rozhleden, 243 mapek s popisem tras] / Jiří Štekl. -- 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2008. -- 258 s. : il., mapy, ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87193-00-6 (váz.).
Signatura: A0-5218
* rozhledny * ČR * cykloturistika * průvodce


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Rada, Pravoslav,
Keramika : výtvarné techniky / Pravoslav Rada ; [kresby Aleš Krejča]. -- Praha : Aventinum, 2007. -- 216 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86858-45-6 :.
Signatura: A1-757
* keramika * materiály keramické * techniky výtvarné * výroba řemeslná * dekorace


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Diana : doplňky. -- [Praha] : [Rolino], 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* háčkování * práce ruční * doplňky módní


Diana : škola háčkování. -- [Praha] : [Rolino], 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* háčkování * práce ruční * móda


Diana : pletená móda pro ženy. -- [Praha : Rolino], 2008- . -- sv. ; 28 cm. -- ISBN
* pletení * práce ruční * móda


Profi florista : časopis českých a slovenských floristů. -- Praha : MM Media, 2008- . -- sv. ; 32 cm. -- ISBN
* aranžování * květiny * květinářství


75 - Malířství


Elkins, James,
Proč lidé pláčou před obrazy : příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám / James Elkins ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Blažková-Bauerová]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 214 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1509-9 (váz.).
Signatura: A0-5107
* obrazy * malířství * vnímání zrakové * emoce * teorie umění


Konečný, Lubomír,
Za horou najdeš údolí : studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesence / Lubomír Konečný. -- 1. vyd. Praha : Artefactum, 2005. -- 110 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 80-86890-01-5 (brož.).
Signatura: B0-2104
* obrazy * malířství deskové * Nizozemsko * náměty náboženské * renesance * sbírky umělecké * Šternberk


Krajina s fantomem (2008 : Hradec Králové, Česko)
Krajina s fantomem : surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové : 5. března - 1. června 2008 / [texty Martina Vítková]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2008. -- [24] s. : barev. fot. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-85025-73-6 (brož.).
Signatura: B0-2154
* malířství * surrealismus * ČR * výstavy umělecké * katalogy výstavní


McDowell, Phyllis
Akryl : úvodní kurs / Phyllis McDowellová ; [z anglického originálu ... přeložila Monika Vosková]. -- Vyd. 1. V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2008. -- 128 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-242-2053-6 (váz.).
Signatura: A1-732
* barvy akrylové * malba * malování * kursy odborné


Pištěk, Jan,
Jan Pištěk : link4pictures : [výstavní síň Mánes, 6.2.-28.2.2008 / texty Martin Dostál ... et al.]. -- [Praha] : Rivas XT ve spolupráci s Arbor vitae, 2008. -- 141 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-87164-00-6 (brož.).
Signatura: A1-756
* malíři * malířství * ČR * stol.20./21.


76 - Grafika


Grafika symbolistů (2007 : Hradec Králové, Česko)
Grafika symbolistů : Galerie moderního umění v Hradci Králové 6. září - 4. listopadu 2007 / [texty Martina Vítková]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2007. -- [32] s. : barev. fot. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-85025-71-2 (brož.).
Signatura: B0-2156
* grafika * symbolismus * výstavy umělecké * katalogy výstavní


77 - Fotografie a podobné postupy


Sudek, Josef,
Portréty / Josef Sudek ; [stručný životopis autora napsala Anna Fárová]. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2007. -- 95 s. : portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7215-326-8 (váz.) :.
Signatura: A1-734
* fotografové * fotografie portrétní * fotografie umělecké * ČR * stol.20


78 - Hudba


Nouveau, Béatrice
25 let Depeche Mode : (1981-2006) / Béatrice Nouveau. -- V českém překladu 1. vyd. [Praha] : KargoMedia, [2007?]. -- 139 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 33 cm. -- ISBN 978-80-86926-09-4 (váz.) * 80-86926-09-5 (chyb.).
Signatura: A1-753
* skupiny hudební * hudebníci profesionální * rock * Anglie * výročí 25. * stol.20./21.


Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí (2005 : Praha, Česko)
Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí : [sborník ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 28.-30. dubna 2005 v Praze] / editor Jitka Bajgarová. -- Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. -- 506 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87112-00-7.
Signatura: A0-5261
* hudba vojenská * ČR * Evropa střední * stol.18./19. * sborníky


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


100 slavných filmů světové kinematografie : největší skvosty stříbrného plátna / [autoři textů Rolf Schneider ... et al. ; z německého originálu ... přeložila Hana Válková]. -- 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2008. -- 208 s. : barev. il. ; 35 cm. -- ISBN 978-80-7234-855-8.
Signatura: A1-749
* kinematografie * filmy hrané * vývoj historický * svět


Bales, Donnie
Offroad : technika jízdy motokrosu a endura / Donnie Bales a Gary Semics ; přeložil Daniel Urbánek. -- 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2008. -- 218 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7232-348-7.
Signatura: A1-759
* motokros * závody motocyklové * sport motocyklový * trénink sportovní


Bernstein, Ross,
Bitkařský kodex : nepsaná pravidla bitek v NHL / [autor Ross Bernstein ; komentáře David Kočí ... et al. ; z originálu ... přeložil Jan Velart]. -- 1. vyd. V Praze : Egmont, 2007. -- 127 s. : portréty (převážně barev.) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-252-0774-1 (váz.).
Signatura: A1-750
* hokej lední * hokejisté * soutěže profesionální * násilí * USA * Kanada


Cullen, Greg,
Golf pro děti / Greg Cullen a Karin Windorferová ; ilustroval Bernd Wiedemann ; [přeložil Stanislav Kopejtko]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. -- 223 s. : barev. il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-253-0642-0 (váz.) :.
Signatura: A0-5166
* golf * trénink sportovní * knihy pro děti


Česká baletní symfonie = Czech ballet symphony : I. premiéra 20. září 2007, II. premiéra 21. září 2007 v Národním divadle / [autoři textů Václav Janeček ... et al. ; foto Hana Smejkalová ... et al. ; překlad Hilda Hearne]. -- [Praha] : Národní divadlo, c2007. -- 45 s. : il., portréty ; 21 cm + 2 programy k premiérám (21 x 10 cm). -- ISBN * 978-80-7258-023-1 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-1905
* divadla * ČR * Praha * programy divadelní * balet


Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar a růžová paní : premiéra 10. ledna 2008 na komorní scéně V podkroví / Klicperovo divadlo Hradec Králové. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, 2008. -- 1 skládanka (6 s.) : il. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2226
* divadla * ČR * Hradec Králové * programy divadelní * činohra * dramatici * Francie * stol.20./21.


Foglová, Majka,
Etapové hry v přírodě : tábory a školy v přírodě, zpestření pobytu v ozdravovnách, inspirace pro vedoucí skautských oddílů / Majka Foglová. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 173 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-354-3 (brož.).
Signatura: A0-4884
* hry etapové * hry dětské * děti věku školního


ForGolf Women : golf - rozhovory - tipy - cestování. -- Praha : Media Drive, 2008- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
* golf * ženy


Fryer, Adrian
Hrajte golf i hlavou : dostaňte svou hru a mysl do rovnováhy a vyhrávejte / Adrian Fryer & Karl Morris ; [překlad Lucie Gaudlová]. -- V českém překladu vyd. 1. [Praha] : Kargo-Media, c2007. -- 185 s. : barev. il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86926-10-0 (brož.) * 80-86926-10-9 (chyb.).
Signatura: A0-5059
* golf * rady praktické


Já, don Quijote de la Mancha : podle Miquela de Cervantese a dalších autorů : [světová premiéra 1. března 2008 na hlavní scéně / redakce Lucie Němečková]. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, [2008] (Garamon). -- [12] s. : barev. portréty ; 16 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B0-2128
* divadla * ČR * Hradec Králové * programy divadelní * činohra


Koromházová, Vanda,
Jak dokonale zvládnout tenis / Vanda Koromházová, Denisa Linhartová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 112 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2316-7 (váz.).
Signatura: A0-4908
* tenis * metodika * trénink sportovní


Krajina Harolda Pintera : česká premiéra 8. prosince 2007 v 19.00 hodin ve studiu Beseda / Klicperovo divadlo Hradec Králové. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, [2007] (Garamon). -- [12] s. : barev. il., portréty ; 16 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B0-2123
* divadla * ČR * Hradec Králové * programy divadelní * činohra * dramatici * Velká Británie * stol.20./21.


Lacina, Jiří,
Legendy NHL : zapomenuté příběhy, legendy a vítězné dynastie zámořského hokeje / Jiří Lacina. -- Vyd. 1 Praha : Plot, 2008. -- 236 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86523-86-6.
Signatura: A0-5048
* NHL * turnaje * hokej lední * hokejisté * USA * Kanada


Makonj, Karel,
Od loutky k objektu / Karel Makonj ; editor Jan Dvořák. -- V tomto souboru vyd. 1. Praha : Pražská scéna, 2007. -- 275 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86102-60-3.
Signatura: A0-4952
* divadlo loutkové * loutkoherci


McColl, Graham
Základy golfu / Graham McColl ; [český překlad Alan Babický]. -- V českém překladu 1. vyd. [Praha] : KargoMedia, [2005]. -- 128 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86926-02-8 (brož.).
Signatura: A0-5036
* golf


Moliere, Zdravý nemocný : premiéra 15. prosince 2007 v 19,00 hodin na hlavní scéně / Klicperovo divadlo Hradec Králové. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, c2007. -- [12] s. : il. ; 16 cm (Garamon). -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B0-2129
* divadla * ČR * Hradec Králové * programy divadelní * činohra


Národní divadlo Brno : Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Reduta. -- Brno : Národní divadlo, [200-]- . --ISBN
* divadla * Brno * programy divadelní


Pehle, Tobias
Cyklistika : lexikon : typy kol : výbava a technologie : výlety / Tobias Pehle & kolektiv ; [z německého originálu ... přeložila Jana Marešová]. -- Čestlice : Rebo, 2008. -- 295 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7234-858-9.
Signatura: A0-5096
* cyklistika * kola jízdní * trasy turistické


Pospíšilová, Zuzana,
Vyber si hru podle jména / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Jaromír František Palme. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 133 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-393-2 (brož.).
Signatura: A0-5198
* hry dětské * výchova předškolní * knihy pro děti


Schwichtenberg, Maren,
Cvičení pro zdravé klouby / Maren Schwichtenberg ; [překlad Václav Salcman]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 141 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2173-6 (brož.).
Signatura: B0-2065
* cvičení tělesná * cvičení kondiční * klouby * rady praktické


Tille, Václav,
Kouzelná moc divadla / Václav Tille ; [vybral, uspořádal, doslov napsal, bibliografii a přehledy sestavil František Knopp ; přeložila Michaela Kuklová]. -- Vyd. 1. V Praze : Divadelní ústav, 2007. -- 671 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7008-216-4 (váz.).
Signatura: A0-5211
* divadlo * teorie literární * kritika divadelní * dějiny


Valter, Ladislav
Vybrané kapitoly z atletiky / Ladislav Valter, Martin Nosek. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. -- 132 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-940-0 :.
Signatura: B0-2136
* atletika * učebnice * školy vysoké


Volejbal : life and sport : oficiální měsíčník Českého volejbalového svazu. -- Praha : RB Press, 2008- . -- sv.. -- ISBN
* volejbal


Vomáčko, Ladislav,
Lezení na umělých stěnách / Ladislav Vomáčko, Soňa Boštíková. -- 2., upr. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 129 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2174-3 (brož.).
Signatura: B0-2058
* lezení volné * stěny lezecké * rady praktické


William Shakespeare, Zimní pohádka : premiéra 16. února 2008 na hlavní scéně / [redakce Daniel Přibyl]. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, [2008] (Garamon). -- [14] s. : il. ; 16 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B0-2124
* divadla * ČR * Hradec Králové * programy divadelní * činohra


Winkler, Nina
Břicho, stehna, zadeček intenzivně / Nina Winkler ; [překlad Alice Kavinová]. -- České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 126 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7236-589-0.
Signatura: A0-5111
* cvičení tělesná * posilování


Zpravodaj Českomoravského klubu veteránů. -- Praha : Lumír Ruzha, [1982]- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
* tenis stolní8 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Jandová, Zora,
Ženská próza v italské moderní literatuře / Zora Obstová. -- Vyd. 1. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 130 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1458-8.
Signatura: A0-5040
* spisovatelky * teorie literární * kritika literární * Itálie * stol.19./21


81 - Lingvistika. Jazyky


Andrášová, Hana,
Na cestě za češtinou : inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka / Hana Andrášová, Alena Podepřelová a kolektiv autorů. -- 1. vyd. Praha : Klett, 2008. -- 183 s. ; 30 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7397-004-8.
Signatura: D1-87
* čeština * příručky metodické


Collins Cobuild phrasal verbs dictionary. -- 2. ed. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2002. -- xx, 436, 54 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-00713402-1 * 0-00713402-9 (chyb.).
Signatura: A0-4901
* angličtina * slovesa frázová * slovníky jednojazyčné * slovníky frazeologické


Collins Cobuild idioms dictionary. -- 2. ed. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2002. -- xiv, 386, 87 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-00713401-4 * 0-00713401-0 (chyb.).
Signatura: A0-4902
* angličtina * idiomy * slovníky jednojazyčné * slovníky výkladové


Česko-francouzský mluvník. -- 1. vyd. Brno : Lingea, 2008. -- 428 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-87062-34-0.
Signatura: A0-5169
* francouzština * čeština * konverzace * slovníky frazeologické


Dohalská, Marie,
Fonetika Francouzštiny / Marie Dohalská, Olga Schulzová. -- Vyd. 3., rozš. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 236 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-246-1471-7.
Signatura: D0-343
* francouzština * fonetika * učebnice * školy vysoké


Fit for business français. Fráze / [do francouzštiny přeložili Jana Kozmová, Pierre Brouland]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 176 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-247-2354-9 (brož.).
Signatura: A0-5104
* francouzština * čeština * konverzace * fráze * obchod


Francouzsko-český, česko-francouzský praktický slovník. -- 1.vyd. V Brně : Lingea, 2007. -- 1248 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-87062-16-6 (brož.).
Signatura: A0-5172
* francouzština * čeština * slovníky dvojjazyčné


Grussendorf, Marion
English for presentations : B2 / Marion Grussendorf ; zpracování českého vydání Martina Hovorková. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2008. -- 80 s. ; 26 cm + 1 CD (47:53). -- ISBN 978-80-7238-611-6 (brož.).
Signatura: D1-88
* angličtina * prezentace * rétorika * terminologie odborná * učebnice


Choděra, Radomír,
Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru / Radomír Choděra. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2006. -- 209 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-200-1213-3 (brož.).
Signatura: A0-5227
* jazyky cizí * vyučování * didaktika * metodologie * učebnice * školy vysoké


Janáč, Marek,
Divnopis : proč se to tak jmenuje? / Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík. -- 1. vyd. Praha : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2006. -- 214 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 80-86212-47-5 (váz.) :.
Signatura: A0-4930
* čeština * jména místní * etymologie * obce * ČR * vlastivěda


Janáčková, Pavlína
Grammar guide / Pavlína Janáčková. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 62 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1294-5 (brož.) :.
Signatura: B1-1242
* angličtina * gramatika * cvičení praktická * učebnice * školy vysoké


Krijtová, Olga,
Učebnice nizozemštiny / Olga Krijtová, Jana Červenková. -- 3., dopl. a přeprac. vyd. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. -- 368 s. ; 21 cm + 2 CD-ROMy. -- ISBN 978-80-246-1435-9.
Signatura: D0-355
* nizozemština * učebnice


Loucká, Pavla,
Dech, duch a duše češtiny / Pavla Loucká ; [ilustrace Zdeněk Mézl]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2008. -- 160 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-00-01862-1 (váz.).
Signatura: A0-4966
* čeština * sémantika * etymologie * knihy pro děti


Mongolica Pragensia : ethnolinguistics and sociolinguistics in synchrony and diachrony / Institute of Indian Studies and Institute of East Asian Studies Philosophical Faculty, Charles University. -- Praha : Triton, [200-]-. -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: 503 239
* etnolingvistika * sociolingvistika * mongolština * jazyky altajské * jazyky drávidské * sborníky


Oxford essential dictionary / [edited by Alison Waters]. -- 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2006. -- viii, 488 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-0-19-431722-1.
Signatura: D0-341
* angličtina * zásoba slovní * slovníky jednojazyčné


Pišlová, Simona,
Jazykové hry / Simona Pišlová. -- 2., upr. vyd. Praha . Fortuna, 2008. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7373-025-3.
Signatura: B0-2056
* čeština * hry jazykové


Renaud, Suzanne,
Tušený úsvit = Aurore invisible / Suzanne Renaud ; přeložil Jan Marius Tomeš. -- Vyd. 2. Havlíčkův Brod : Petrkov, 2008. -- 139 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-904061-0-0.
Signatura: A0-5011
* beletrie dvojjazyčná-francouzština


82 - Literatura


Adler, Hans Günther,
Neviditelná stěna / H.G. Adler ; [z německého originálu ... přeložila Iva Kratochvílová]. -- Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2007. -- 441 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7364-046-0 (brož.) :.
Signatura: A0-5179


Andronikova, Hana,
Zvuk slunečních hodin / Hana Andronikova. -- 2., pozměn. vyd. V Praze : Odeon, 2008. -- 299 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1261-5 (váz.) :.
Signatura: A0-4895


Anonymní dopisy : krásná lékařka obětí vydírání. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3236-9 (brož.) :.
Signatura: B0-2080


Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 2007- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: 503 240
* literatura * ČR * Německo * stol.20./21 * němčina * vztahy kulturní * sborníky


Balabán, Jan,
Boží lano / Jan Balabán. -- 2. vyd. Brno : Vetus Via, 2008. -- 41 s. ; 18 cm. -- ISBN 80-86118-86-X.
Signatura: B0-2130


Bankhofer, Hademar,
Zázračný léčitel Marie Terezie : jeden z nejkrásnějších milostných příběhů ze staré Vídně / Hademar Bankhofer ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2007. -- 173 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-1860-1 (váz.).
Signatura: A0-5206


Benson, Robert
Ďábelský tanec / Robert Benson. -- Brno : MOBA, c2008. -- 49 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3237-6 (brož.) :.
Signatura: B0-2020


Birkner-Mahler, Frieda,
Nejšťastnější pár / F. Birkner-Mahlerová. -- Brno : MOBA, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3252-9 (brož.) :.
Signatura: B0-2016


Birkner-Mahler, Frieda,
Potřebuji tě, Gwendolino / F. Birkner-Mahlerová ; [z německého originálu ... přeložila Libuše Lacinová]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2790-2 (brož.) :.
Signatura: B0-1946


Borsch, Frank,
Útočiště / Frank Borsch. -- Brno : MOBA, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3233-8 (brož.) :.
Signatura: B0-2017


Boučková, Tereza,
Rok kohouta / Tereza Boučková. -- Vyd. 1. V Praze : Odeon, 2008. -- 332 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1263-9 (váz.).
Signatura: A0-5125


Bubíková, Šárka,
Literatura v Americe, Amerika v literatuře : proměny amerického literárního kánonu / Šárka Bubíková. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. -- 190 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86818-58-0 (Pavel Mervart).
Signatura: A0-5170
* teorie literární * teorie kultury * USA


Bugnar, Lia,
Amalia dýchá zhluboka : 5 současných rumunských her / Bugnar, Ignat, Nelega ; [z rumunských originálů přeložily Jitka Lukešová a Elizabeta Kučerová]. -- Vyd. 1. Praha : dybbuk, 2008. -- 166 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86862-48-4.
Signatura: A0-5031


Bytosti schopné zemřít / Francouzští prokletí básníci 20. století ; [z francouzských originálů vybrali a přeložili Václav Jamek, Erik Lukavský a Petr Zavadil]. -- Vyd. 1. Praha : Agite/Fra, 2005-2008. -- 264 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86603-36-0.
Signatura: A0-5161


Caha, Arnošt,
V pravěkém světě / Arnošt Caha ; [ilustrace Eduard Milén]. -- 2. vyd. Praha : Millennium Publishing, 2008. -- 281 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-8620-143-6 (váz.) :.
Signatura: A0-5014


Calderón de la Barca, Pedro,
Život je sen ; Lékař své cti / Pedro Calderón de la Barca ; [ze španělských originálů přeložil Vladimír Mikeš]. -- Vyd. 1. Praha : Artur, 2008. -- 226 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86216-99-7 (brož.).
Signatura: A0-4880


Casanova / Petr Koťátko [editor ; ilustrace Eva Koťátková]. -- Vyd. 1. Brno : Druhé město, 2007. -- 117 s. : il. ; 16 cm + 1 záložka. -- ISBN * 978-80-7227-266-2 (chyb.).
Signatura: A0-4928


Courths-Mahler, Hedwig,
Co bude s Lenou? / H. Courths-Mahlerová. -- Brno : MOBA, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3248-2 (brož.) :.
Signatura: B0-2014


Daněk, Oldřich,
Hříčky o královnách : útržky z běhu času / Oldřich Daněk. -- 2. vyd., V nakl. Daranus 1. Řitka : Daranus, 2008. -- 198 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86983-31-8 (váz.) :.
Signatura: A0-5060


Dark, Jason,
Čarodějka od Ledového moře / neuvěřitelné a záhadné příběhy Jasona Darka. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3239-0 (brož.) :.
Signatura: B0-2081


Dark, Jason,
Planeta mágů / neuvěřitelné a záhadné příběhy Jasona Darka. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3247-5 (brož.) :.
Signatura: B0-2011


Dark, Jason,
Vraždící kyklopové / neuvěřitelné a záhadné příběhy Jasona Darka. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3254-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2012


Devla, Devla! : básně a povídky o Romech / [fotografie Karel Tůma ; předmluvou vybavila Eva Kantůrková]. -- Praha : Dauphin, 2008. -- 196 s. : portréty ; 20 cm. -- ISBN (Brož.) * 978-80-7272-135-6 : (chyb.).
Signatura: A0-4934


Dialog mezi filozofií a literaturou (2005 : České Budějovice, Česko)
Dialog mezi filozofií a literaturou : sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity / editoři Veronika Broučková ... [et al.]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity vydalo nakl. Tomáš Halama, 2006. -- 93 s. ; 19 cm. -- ISBN 80-87082-00-1 (brož.).
Signatura: B0-2043
* literatura * filosofie * sborníky


Drijverová, Martina,
Příběhy z hradů a zámků / Martina Drijverová ; [ilustroval Vojtěch Otčenášek]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 84 s. : il. 25 cm. -- ISBN 978-80-242-1979-0 :.
Signatura: A0-4994


Dugain, Marc,
Edgarovo prokletí : životní příběh ředitele FBI J. Edgara Hoovera / Marc Dugain ; [přeložila Miluše Krejčová]. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2008. -- 338 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7246-405-0 (váz.).
Signatura: A0-5138


Eislerová, Jana
Čtenářský deník v kostce : pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / Jana Eislerová. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. -- 144 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-0611-6 (brož.) :.
Signatura: B0-2066
* výchova literární * literatura * spisovatelé * díla literární * učivo škol základních * učivo středoškolské * učebnice * školy základní * školy střední


Eliášová, Irena,
Naše osada : smutné, veselé i tajemné příběhy Romů / Irena Eliášová ; kresba na obálce Irena Eliášová mladší, ilustrace v textu děti ze Základní školy praktické a Základní školy speciální v Liberci. -- Liberec : Krajská vědecká knihovna, 2008. -- 167 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85874-44-0.
Signatura: A0-5004


Erben, Karel Jaromír,
Kytice / Karel Jaromír Erben. -- Vyd. v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2008. -- 111 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1596-9 (brož.) :.
Signatura: B0-2033


Faulks, Sebastian,
Ptačí zpěv : [román] / Sebastian Faulks ; přeložila Veronika Lásková. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB art, 2008. -- 431 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7381-248-5 :.
Signatura: A0-4990


Filip, Petr,
Ode zdi ke zdi, aneb, Bloudění po všednosti Petr Filip. -- Vyd. 1. Příbram : Knihovna Jana Drdy, c2006. -- 65 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86937-21-6 (váz.).
Signatura: A0-4916


Fischer, Václav,
Prostopášné hanbalky pro lidi a píďalky / Václav Fischer ; ilustroval Jan Antonín Pacák. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 118 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-204-1623-0 (váz.) :.
Signatura: A0-4997


Graysmith, Robert,
Zodiac / Robert Graysmith ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Pekárek]. -- 1. vyd. [Praha] : KMa, 2008. -- 325 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7309-545-1 :.
Signatura: A0-5145


Gregor, Nina
Flirt, polibek - a pak? : ve hře bylo životní štěstí / Nina Gregorová ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MoBa, c2005. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2231-5 (brož.) :.
Signatura: B0-1948


Gregor, Nina
Tak mladá a zlá : proč Lara všem tajila, co ji trápí / Nina Gregorová. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2759-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2089


Haensel, Hubert,
Hvězdný útes / Hubert Haensel ; [z německého originálu ... přeložil František Ryčl]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 64 s ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2770-8 (brož.) :.
Signatura: B0-2074


Hanibal, Jiří,
Velmož tří králů : historický román / Jiří Hanibal. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 363 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2081-9 (váz.).
Signatura: A0-5191


Hayden, Torey L.,
Spratek : příběh dítěte, které nikdo nemiloval / Torey L. Hayden. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. -- 237 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7367-375-8 (váz.).
Signatura: A0-4959


Hejkalová, Markéta,
Kouzelník z Pekingu / Markéta Hejkalová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2008. -- 218 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86026-65-7 (váz.).
Signatura: A0-4898


Herriot, James,
Zvěrolékař a jeho přátelé / James Herriot ; [přeložila Eva Marxová]. -- Vyd. v nakl. Baronet v tomto uspořádání 2. Praha : Baronet, 2008. -- 367 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-078-5.
Signatura: A0-4894


Chase, Věra,
Maso a pomeranče / Věra Chase ; [ilustrace Vojtěch Jasanovský a František Polák]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 154 s. : il. 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1613-1 (váz.) :.
Signatura: A0-4913


Chopin, Kate,
Probuzení / Kate Chopin ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Kunová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2080-2 :.
Signatura: A0-5000


Ibuse, Masuji,
Na vlnách / Masudži Ibuse ; přeložil [a doslov napsal] Antonín Líman. -- Praha : Paseka, 2007. -- 182 s. : mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7185-883-6.
Signatura: A0-4 920


Junek, Václav,
Apokryf o malém velkém králi : (děje se především na Novém Hradě v Kunraticích u Prahy od časného rána do pozdního večera v neděli dne 30. července léta Páně 1419) / Václav Junek. -- Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2007. -- 149 s. : il., faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7268-478-6 :.
Signatura: A0-5114


Kalmanach ... : [velký almanach Kruhu autorů Liberecka] / Kruh autorů Liberecka. -- Liberec : Kruh autorů Liberecka, [200-]- . -- sv. ; 29 cm. -- ISBN
Signatura: I-759 942
* literatura * osobnosti významné * osobnosti regionální * Liberec * oblast * almanachy


Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře (2007 : Rychnov nad Kněžnou, Česko)
Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře : sborník příspěvků ze sympozia ... Rychnov nad Kněžnou - květen 2007 / [sestavil a k vydání připravil Erik Gilk ; editor Jan Tydlitát]. -- V Boskovicích : Albert, 2007. -- 226 s. : portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7326-119-1 (brož.) * 80-7326-119-7 (chyb.).
Signatura: A0-5095
* spisovatelé * ČR * stol.19./20. * náměty literární * válka světová první * literatura * dějiny * sborníky


Kernick, Simon,
Den, kdy je dobré zemřít / Simon Kernick ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Rollo]. -- Praha : Mladá fronta, 2008. -- 303 s. ; 17 cm. -- ISBN * 80-204-1465-7 (brož.) : (chyb.).
Signatura: A0-5022


Kipling, Rudyard,
Písně mužů / Rudyard Kipling ; přebásnil Otokar Fischer ; obrazový doprovod Zdeněk Burian. -- Praha : Primus, 2007. -- 131 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 80-86207-70-6 (chyb.).
Signatura: A0-4956
* beletrie dvojjazyčná-angličtina


Kirby, John
Jeho přítel zabiják / [J. Kirby]. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3241-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2078


Kirby, John
Silver Range / [J. Kirby]. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3255-0 (brož.) :.
Signatura: B0-2079


Klimešová, Marcela,
Střípky / Marcela Klimešová ; [ilustrace Peter Turay]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Pipex, 2007. -- 51 s. : il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-903991-0-5 (váz.) * 123-522-136 (chyb.) * 122-523-136 (chyb.).
Signatura: A0-5021


Knauss, Sibylle,
Markýza de Sade : román jednoho manželství / Sibylle Knaussová ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 297 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1015-4 (váz.).
Signatura: A0-4903


Kotrlý, Zdeněk,
Dosna / Zdeněk Kotrlý ; [kresbami doprovodil Vladimír Jiránek]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2006. -- 244 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 80-200-1398-9 (brož.).
Signatura: A0-5087


Kožíšek, Jan,
Kotosčina / Jan Kožíšek. -- Praha : Spojené náhody, 2008. -- 62 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-1520-7.
Signatura: B0-2092


Král, Robert
Horečka páteční noci / Martin Benedikt. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2008. -- 106 s. ; 20 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2053


Kubešová, Blanka,
Žoržína : ztracené dětství / Blanka Kubešová. -- Vyd. 2., V nakl. Eroika 1. Praha : Eroika, 2008. -- 197 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86337-74-6 (váz.) :.
Signatura: A0-4897


Kučík, Vladislav,
Barvy slečny Toyen / Vladislav Kučík ; [v textu užity úryvky z veršů Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta ; doslov Pavel Nadymáček ; k vydání připravil Robert Kubánek]. -- V Praze : XYZ, 2008. -- 325 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7388-050-7 (váz.).
Signatura: A0-4955


Kupka, Jiří Svetozar,
Krvavé jahody / Jiří S. Kupka. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 205 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1747-3.
Signatura: A0-4939


Lamont, Robert
Zamorrova nejtěžší zkouška / Robert Lamont ; [z německého originálu ... přeložil František Ryčl]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2788-0 (brož.) :.
Signatura: B0-2073


Lauryssens, Stan,
Salvador Dalí : skutečný příběh / Stan Lauryssens ; [z anglického originálu ... přeložila Olga Zumrová]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. -- 232 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-0634-5 (váz.) :.
Signatura: A0-5126


Lentz, Roma
Jen malý flirt / Roma Lentzová ; [z německého originálu ... přeložila Květa Matoušková]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2784-8 (brož.) :.
Signatura: B0-2072


Lustig, Arnošt,
Modrý den a jiné povídky / Arnošt Lustig ; [doslov napsal Vladimír Karfík]. -- v tomto uspořádání vyd. 1. v Praze : Knižní klub, 2008. -- 499 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2071-0.
Signatura: A0-4919


Mammedguluzade,
Ztráta osla / Džalil Mammedguluzade ; [z ázerbájdžánského originálu ... přeložil Tomáš Laně ; ilustrovala Petra Marečková]. -- Praha : Mezera, 2008. -- 94 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87148-01-3.
Signatura: A0-5146


Mitterer, Felix,
Smrtelné hry : Smrtelné hříchy ; Jana, aneb, Jak vymyslet národ ; Zpověď / Felix Mitterer ; přeložila Magdalena Štulcová. -- V češtině vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2008. -- 196 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86907-45-1.
Signatura: A0-5065


Molière,
Lakomec / Molière ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Mikeš]. -- Vyd. 1. Praha : Artur, 2008. -- 84 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-02-2.
Signatura: A0-5098


Nepil, František,
Dobrou a ještě lepší neděli / František Nepil ; ilustroval Miloslav Jágr. -- Vyd. 4., V Knižním klubu 1. Praha : Knižní klub, 2008. -- 125 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2070-3 (váz.).
Signatura: A0-5137


Olahová, Erika,
Matné zrcadlo / Erika Olahová. -- Vyd. 1 Praha : Triáda, 2007. -- 77 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86138-95-4.
Signatura: B0-2091


Pandanus .... -- Prague : Signeta, [199-]- . -- sv. ; 19-20 cm. -- ISBN
Signatura: 503 242
* literatura * Indie * Asie * náměty literární * příroda * rozbory literární * sborníky


Pekárková, Iva,
Láska v Londýně / Iva Pekárková. -- Listen : Jihlava, 2008. -- 135 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86526-34-8.
Signatura: A0-5008


Prokeš, Josef,
Na sviňu svět / Josef Prokeš ; [ilustrace Kristýna Coufalová]. -- Vyd. 1. Tišnov : Sursum, 2008. -- 222 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7323-163-7 (váz.) * 978-80-7323-163-8 : (chyb.).
Signatura: A0-5178


Rakytka, Ján,
Smutné lásky / Ján Rakytka : [ilustrace Vladislava Havránková]. -- Vyd. 1. V Praze : Okamžik, 2007. -- 92 s., [9] obr. na příl. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86932-16-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2052


Rowland, Laura Joh
Sněhová císařovna / Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2008. -- 344 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-152-6 (váz.).
Signatura: A0-5139


Scott, William,
Do samého konce / William Scott : [z německého originálu ... přeložil Tomáš Butala]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2750-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2088


Scott, William,
Slepá nenávist / William Scott ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Butala]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2786-4 (brož.) :.
Signatura: B0-2071


Scott, William,
Stíny smrti / William Scott ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Butala]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2410-5 (brož.) :.
Signatura: B0-1949


Scott, William,
Závod se smrtí / William Scott : [z německého originálu ... přeložil Tomáš Butala]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2761-9 (brož.) :.
Signatura: B0-2087


Sněží na Jošino krásné : japonská pětiverší / [z doslovných anglických překladů básní ze sbírky Kokinwakašú, které pořídila Helen Craig McCulloughová, vybral a přebásnil Zdeněk Gerych]. -- Vyd. ve Vyšehradu 1. V Praze : Vyšehrad, 2007. -- 74 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7021-894-5 (váz.) :.
Signatura: A0-4957


Soehnlein, K. M. (Karl M.)
Svět normálních kluků / K.M. Soehnlein ; [z anglického originálu ... přeložila Marianna Baldwin]. -- 1. české vyd. Praha : Olympia, 2008. -- 364, [4] s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7376-067-0 (brož.).
Signatura: A0-5141


Srb, Michal
Básně Michala Srba. -- [Liberec : Skauting], 2006. -- 32 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: 766 987


Stephan, Sabine
Když zase vyjde slunce / Sabine Stephan. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3246-8 (brož.) :.
Signatura: B0-2077


Stephan, Sabine
Popelka z růžového zámku / Sabine Stephan ; [z německého originálu ... přeložila Eva Chromiaková]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2396-6 (brož.) :.
Signatura: B0-1990


Svátek, Josef,
Švédové v Praze : román ze XVII. století / Josef Svátek. -- V Akcentu vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2008. -- 373 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7268-470-0.
Signatura: A0-5150


Šofar, Jakub,
Peking not fucking : koláč infantilních pokusů s elektřinou / Jakub Šofar. -- Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2008. -- 156 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86862-46-0.
Signatura: A0-5005


Štětinová, Dagmar,
Lori : múza Karla Hynka Máchy / Dagmar Štětinová ; [ilustrace Jana Zrzavého]. -- Vyd. 1. Štíty : Pavel Ševčik - Veduta, 2008. -- 190 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86438-21-4 (váz.).
Signatura: A0-5174


Tahy ... : literárněkulturní ročenka / [vedoucí redaktor Petr Poslední]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, [200-]- . -- sv. ; 24 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2007
* teorie literární * kritika literární * literatura * svět * ročenky


Tajemství pokoje č. 13 : kdo je záhadná cizinka z Waldnerovy kliniky / [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MOBA, c2005. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2234-X (brož.) :.
Signatura: B0-2015


Trpělivost přináší vraždu a další povídky. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2008. -- 100 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-405-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2116


Underwood, John
Shakespearovy letopisy / John Underwood ; [z anglického originálu ... přeložil Jakub Florian]. -- 1. vyd. Praha : Olympia 2008. -- 357 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7376-064-9 (váz.).
Signatura: A0-5135


Unger, Gert F.,
Cennější než zlato / [G.F. Unger ; z německého originálu ... přeložil Marek Pavka]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2408-3 (brož.) :.
Signatura: B0-1987


Unger, Gert F.,
Dlouhá jízda / [G.F. Unger : z německého originálu ... přeložil Marek Pavka]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2747-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2082


Unger, Gert F.,
Dragoon City / G.F. Unger : [z německého originálu ... přeložila Hana Sklenářová]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2751-1 (brož.) :.
Signatura: B0-2090


Unger, Gert F.,
Dukův zákon / G.F. Unger : [z německého originálu ... přeložila Anna Štorkánová]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2753-8 (brož.) :.
Signatura: B0-2085


Unger, Gert F.,
Legendy o Tombstonu / G.F. Unger ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Butala]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2789-9 (brož.) :.
Signatura: B0-1947


Unger, Gert F.,
Marshal Ben Adams / G.F. Unger ; [z německého originálu ... přeložil Jaromír Blažke]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2411-3 (brož.) :.
Signatura: B0-1984


Unger, Gert F.,
Marshal z River City / G.F. Unger : [z německého originálu ... přeložil Jaromír Blažke]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2762-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2084


Unger, Gert F.,
Muž z Tonto Rim / G.F. Unger : [z německého originálu ... přeložila Libuše Sedláčková]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2766-X (brož.) :.
Signatura: B0-2083


Unger, Gert F.,
Odveleni na smrt / G.F. Unger. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3238-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2018


Unger, Gert F.,
Prokletý kolt / [G.F. Unger ; z německého originálu ... přeložil Marek Pavka]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2397-4 (brož.) :.
Signatura: B0-1986


Unger, Gert F.,
Ve službách královny / G.F. Unger ; [z německého originálu ... přeložila Libuše Sedláčková]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2415-6 (brož.) :.
Signatura: B0-1985


Updike, John,
Vesnice / John Updike ; [přeložil Jiří Hanuš]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. -- 268 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7185-812-9 (váz.).
Signatura: A0-4883


Vančura, Vladislav,
Markéta Lazarová / Vladislav Vančura. -- Vyd. 20., V nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2008. -- 129 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1593-8.
Signatura: B0-2031


Vandenberg, Patricia
Jaký otec, takový syn / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2781-3 (brož.) :.
Signatura: B0-2076


Vandenberg, Patricia
Léto, slunce, vášeň / Patricia Vanderbergová. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3250-5 (brož.) :.
Signatura: B0-2013


Vandenberg, Patricia
Moje malá přítelkyně Sára / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MoBa, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2794-5 (brož.) :.
Signatura: B0-2075


Vandenberg, Patricia
Svatba Na Výsluní : potrvá jejich štěstí navždy? / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Helena Šefrnová]. -- Brno : MOBA, c2005. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2255-2 (brož.) :.
Signatura: B0-1945


Vandenberg, Patricia
Ztraceni v ráji / Patricie Vanderbergová. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3257-4 (brož.) :.
Signatura: B0-2086


Vandenberg, Patricia
Žena bez svědomí / Patricia Vanderbergová. -- Brno : MOBA, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3243-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2019


Vaníček, Zdeněk,
Do čtyř koutů světa = To the four corners of the earth / Zdeněk Vaníček ; [anglické překlady Ewald Osers]. -- 3rd, (expanded) ed. Prague : CACC Prague CZ, 2007. -- 171 s. : il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-239-8394-4 (váz.).
Signatura: A0-4996


Vaníček, Zdeněk,
Whereupon He Was Arrested / Zdeněk Vaníček ; translated from the Czech by Ewald Osers ; [illustrations Martin Liška]. -- 1st publ. in English [Česko : Alois Boček], 2004. -- 95 s. : il., portréty ; 16 cm. -- ISBN 80-239-9982-6 (v knize neuvedeno : váz.).
Signatura: A0-4993


Vavřincová, Fan,
Taková normální rodinka se vrací! / Fan Vavřincová. -- Praha : XYZ, 2008. -- 196 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87021-81-1 (váz.).
Signatura: A0-4965


Velden, Irene von
Cizinka / Irene von Velden ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Fonioková]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2371-0 (brož.) :.
Signatura: B0-1988


Velden, Irene von
Nová stopa / Irene von Velden ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Fonioková]. -- Brno : MOBA, c2006. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-243-2407-5 (brož.) :.
Signatura: B0-1989


Veverka, Přemysl,
Skoky do světla : sága romského rodu Šebů / Přemysl Veverka. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007. -- 338 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7185-855-3 (váz.).
Signatura: A0-4947


Weigel, Pavel,
Porůznosti / Pavel Weigel. -- 1. vyd. Praha : Triton, 2008. -- 86 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7387-086-7.
Signatura: B0-2127


Zahrádka, Miroslav,
Slovník rusko-českých literárních vztahů / Miroslav Zahrádka a kol.. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008. -- 318 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7405-005-3.
Signatura: A0-5066
* spisovatelé * literatura * Rusko * překlady literární * čeština * interpretace * ČR * vztahy kulturní * slovníky biografické


Zelinský, Miroslav,
Texty a obrazy : (stopy, které zůstaly) / Miroslav Zelinský. -- Vyd. 1. Ostrava : Protimluv, 2007. -- 142 s., [21] s. barev. obr. příl. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904049-0-8.
Signatura: A0-4865
* literatura * ČR * svět * rozbory literární * stol.20


Žáček, Jiří,
Ptákoviny podle Aristofana : komedie o 2 dějstvích / Jiří Žáček ; [ilustroval Adolf Born]. -- 2. vyd., V Českém klubu 1. Praha : Český klub, 2008. -- 91 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86922-10-2.
Signatura: A0-5062


Ženská literární tradice a hledání identit : antologie angloamerické feministické literární teorie / Libora Oates-Indruchová (ed.) ; [z anglických originálů přeložila Michaela Cyrusová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. -- 409 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86429-69-4 (brož.).
Signatura: A0-5039
* teorie literární * kritika literární * feminismus * Anglie * USA * antologie9 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Goš, Vladimír,
Loštice : město středověkých hrnčířů / Vladimír Goš ; autor kreseb Jiří Karel. -- 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2007. -- 126 s. : il., faksim., plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7248-434-8 (brož.).
Signatura: B0-2068
* Loštice * výzkum archeologický * nálezy archeologické * keramika * stol.13./16.


Vepsáno do kostí : jak lidské ostatky odhalují tajemství mrtvých / poradce vydavatele: Paul Bahn ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Kopička]. -- Praha : Mladá fronta, 2008. -- 192 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-1651-3.
Signatura: A0-4940
* pozůstatky kosterní * pohřby * nálezy archeologické * výzkum archeologický * výzkum antropologický * vědy historické pomocné


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Souček, Ludvík,
Tušení souvislosti / Ludvík Souček ; [editor Luboš Y. Koláček]. -- Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2007. -- 357 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7268-459-5 (váz.).
Signatura: A0-5186
* civilizace pravěké * civilizace starověké * civilizace mimozemské * jevy přírodní * záhady neobjasněné


904 - Kulturní památky historického období


100 divů Indie : historie, kultura a přírodní krásy Indie / [autoři textů Nirad Grover ... et al. ; z anglického originálu přeložil Oldřich Janota]. -- 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2008. -- 208 s. : barev. il., mapy ; 35 cm. -- ISBN 978-80-7234-852-7 (váz.).
Signatura: A1-746
* památky historické * památky architektonické * památky přírodní * kultura * dějiny * vlastivěda * Indie


Balík, Michael,
Egypt : země světla a stínů / Michael Balík ; texty Břetislav Vachala. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- [104] s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-247-1883-5 (váz.).
Signatura: A0-4986
* památky archeologické * kultura * společnost * Egypt * fotografie


Jonas, Sylvia
100 divů Ruska : historie, kultura a přírodní krásy největší země světa / [autoři textů Silvia Jonas, Martina Handwerker, Thomas Veser ; z německého originálu ... přeložila Helena Dupaľová]. -- 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2008. -- 208 s. . barev. il., mapy ; 35 cm. -- ISBN 978-80-7234-854-1.
Signatura: A1-747
* památky historické * památky architektonické * památky přírodní * kultura * dějiny * vlastivěda * Rusko


908 - Vlastivěda


Bílinský zpravodaj : měsíčník Bílinska. -- Bílina : Kulturní centrum Kaskáda. --ISBN
* Bílina * správa místní


Bötig, Klaus,
Rhodos / Klaus Bötig ; [z německého originálu ... přeložila Hana Králová]. -- České vyd. 3. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 128 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-637-8.
Signatura: A0-5123
* Rhodos * průvodce


Carstensen, Heidede
Londýn / Heidede Carstensen ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Vlačihová]. -- České vyd. 4. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 128 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-625-5.
Signatura: A0-5121
* Londýn * průvodce


Časopis Ostrožska a Horňácka. -- Uherský Ostroh : Mikroregion Ostrožsko, [2008]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
* Ostrožská Nová Ves * Horňácko * Slovácko * správa místní * správa regionální * mikroregiony


David, Petr,
1000 divů Česka : [nejkrásnější výtvory přírody i člověka] / Petr David, Vladimír Soukup ; hlavní fotograf Zdeněk Thoma. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2008. -- 376 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-242-2133-5 :.
Signatura: A1-743
* ČR * památky architektonické * památky kulturní * památky přírodní * fotografie dokumentární


Fridrich, Milan,
Valčík s babiznou, aneb, Tu a tam po světě / Milan Fridrich. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 245 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7106-930-0 (váz.) :.
Signatura: A0-4943
* svět * kultura * společnost * život všední * reportáže cestopisné * fejetony


Hlásný, Vojtěch,
S Čezetou do města Tuaregů / Vojtěch Hlásný & Filip Hlásný. -- 1. vyd. Býšť : V. Hlásný, 2008. -- 143 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1535-1.
Signatura: B0-2036
* Evropa * Tunisko * Libye * Egypt * Jordánsko * Sýrie * Turecko * reportáže cestopisné


Horoměřický zpravodaj. -- Horoměřice : Redakční rada při Obecním úřadu Horoměřice [200-]- . --ISBN
* Horoměřice * správa místní


Kába, Arnošt,
Dvě kapitoly z Knihy o Brtnici / Arnošt Kába. -- Praha ; Pelhřimov : KaB, 2008. -- 32 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1641-9 (brož.).
Signatura: B0-2107
* Brtnice * sochaři * spisovatelé * stol.17./18. * stol.20. * ČR


Knoflíček, Zdeněk
Krásy Karlovarského kraje / Zdeněk Knoflíček ; [foto] Marek Vaneš ; [anglický překlad Radka Šmídová, německý překlad Vladana Hallová, ruský překlad Marina Micková; mapy Stanislav Rauch]. -- Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2008. -- 143 s. : barev. il., mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7211-287-6 (váz.) :.
Signatura: A1-742
* Karlovarský kraj * fotografie * vlastivěda


Konvalina, Miroslav,
Amerika bez iluzí / Miroslav Konvalina. -- 1. vyd. Praha : Radioservis, 2006. -- 200 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 80-86212-46-7 (Radioservis : váz.) : * 80-86212-00-0 (chyb.).
Signatura: A0-4926
* USA * vlastivěda * dějiny * společnost * kultura * život všední * reportáže cestopisné


Lindner, Tomáš,
Čekání na období dešťů : zambijská mozaika / Tomáš Lindner. -- 1. vyd. Brno : Doplněk, 2008. -- 151 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7239-222-3.
Signatura: A0-5168
* Zambie * reálie * sociologie ekonomická * reportáže cestopisné


National geographic traveler : Česko. -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2008- . -- sv. ; 27 cm. -- ISBN
* cestování * turistika


Nemes, János
Budapešť / János Nemes ; [z německého originálu ... přeložila Alena Šubrtová]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 128 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-635-4.
Signatura: A0-5120
* Budapešť * průvodce


Novotná, Daniela,
Kokořínsko a České středohoří : 45 vybraných turistických tras doplněno 129 barevnými fotografiemi, 45 turistickými mapami v měřítku 1 : 50 000 až 1 : 150 000 a jednou přehlednou mapou v měřítku 1 : 800 000 / Daniela Novotná. -- 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2008. -- 151 s. : barev. il., mapy ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7316-299-3.
Signatura: A0-5034
* Kokořín * České středohoří * oblast * trasy turistické * průvodce


Oliver, Jeanne
Chorvatsko / Jeanne Oliver ; [překlad Daniela Orlando]. -- 2. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 328 s. : barev. il., mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7352-478-4 :.
Signatura: A0-4964
* Chorvatsko * průvodce


Olovské listy. -- Oloví : Město Oloví, 2007- . --ISBN
* Oloví * správa místní


Ostravská zákoutí / [úvodní texty Ludmila Sedlářová]. -- 2., rozš. vyd. Ostrava : Občanské sdružení Za starou Ostravu, c2007. -- [52] s. (některé složené), 1 l. se 4 igelitovými sáčky : il. (převážně barev.), mapy ; 21 x 23 cm. -- ISBN 978-80-254-0169-9 (kroužková vazba) :.
Signatura: B0-2050
* Ostrava * doly * knihy pro děti * průvodce


Panorama traveller : časopis o kultuře cestování. -- Praha : Panorama Traveller & Marketing, 2008- . -- sv. ; 25 cm. -- ISBN
* cestování * ruch cestovní * čas volný * turistika


Petr, Václav,
Tajemná Afrika / Václav Petr. -- Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2007. -- 260 s. : barev. il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7268-456-4.
Signatura: A0-5151
* Afrika * reportáže cestopisné


Podhorský, Marek
Krkonoše a Jizerské hory : 50 vybraných turistických tras : doplněno 95 barevnými fotografiemi, 50 turistickými mapami v měřítku 1:75 000 a jednou přehlednou mapou 1:1 000 000 / Marek Podhorský. -- 4. aktualiz. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2007. -- 160 s. : barev. il., mapy ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86236-80-3 :.
Signatura: A0-5154
* Krkonoše * Jizerské hory * turistika * průvodce


Podhorský, Marek
Okolí Prahy : 50 vybraných turistických tras : doplněno 103 barevnými fotografiemi, 50 turistickými mapami v měřítku 1:50 000 a 1:100 000 a jednou přehlednou mapou 1:1 200 000 / Marek Podhorský. -- 4. aktualiz. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2006. -- 160 s. : barev. il., mapy ; 17 cm. -- ISBN 80-86236-45-5.
Signatura: A0-5183
* Praha * oblast * trasy turistické * turistika pěší * průvodce


Polární rok : Arktida - Vysoké Sudety - Antarktida : katalog výstavy / edit. Eva Novotná. -- 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2008. -- 96 s. : barev. il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86561-78-3 (brož.).
Signatura: B0-2038
* Arktida * Antarktida * vlastivěda * výzkumy * cesty objevitelské * badatelé polární * katalogy výstavní * svět * ČR


Rauch, Michel,
Egypt / Michel Rauch ; přepracoval Jürgen Stryjak ; [z německého originálu ... přeložila Jana Drápalíková]. -- České vyd. 4., aktualiz. Praha : Jan Vašut, 2008. -- 126 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-634-7.
Signatura: A0-5118
* Egypt * průvodce


Sdružení královských věnných měst : Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto : královská věnná města / foto Miroslav Podhrázský ... et al. ; text Vít Pospíšil ... [et al.]. -- Dvůr Králové nad Labem : Sdružení královských věnných měst, 2000. -- [32] s. : barev. fot., il. ; 15 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: 755 284
* města královská * města věnná * ČR * památky


Skopec, František,
Panoráma Hradce Králové z Bílé věže / text a foto František Skopec ; text Hedvika Čenková, Václav Hovorka ; foto Luděk Gärtner. -- Hradec Králové : NUCLEUS HK, [2008]. -- 1 skládanka : barev., il. 15 cm. -- ISBN 978-80-87009-38-3.
Signatura: B0-2122
* Hradec Králové * fotografie panoramatické


Slavičínský zpravodaj. -- Slavičín : Město Slavičín, [19--]- . --ISBN
* Slavičín * správa místní


St. Louis, Regis
Portugalsko / Regis St. Louis, Robert Landon ; [překlad Eva Cachová, Jaroslav Kučera]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 532 s. : barev. il., mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7352-678-8 :.
Signatura: A0-4974
* Portugalsko * průvodce


Sucha, Marian S.,
Setkání s Kubou / Marian S. Sucha. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 154 s., [48] s. barev. obr. příl. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-1469-4.
Signatura: A0-4946
* Kuba * reportáže cestopisné


Týdeník Pernštejn. -- Pardubice : Pardubický Porter, 2008- . -- sv.. -- ISBN
Signatura: II-550 227z2
* Pardubice * oblast * správa regionální


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Česká republika [kartografický dokument] : autoatlas 1:500.000 : průjezdní plány měst, mapa vzdáleností, rejstřík míst. -- Praha : VKU CZ ; Harmanec : VKÚ, 2008. -- 1 atlas (46, 14, 18 s.): barev. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87056-43-1.
Signatura: B0-2095
* autoatlasy * ČR


Českosaské Švýcarsko [kartografický dokument] : cykloturistická mapa 1:65 000. -- Praha : Žaket, c2008. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 50 x 43 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-279-3.
Signatura: A0-5086
* České Švýcarsko * cykloturistika * mapy cykloturistické


Euroweekend : výjimečný časopis pro volný čas výjimečných lidí. -- Praha : Czech Travel Press, 2008- . -- sv. ; 29 cm. -- ISBN
* cestování * čas volný * turistika


Francie / [spolupracovníci John Ardagh ... et al. ; fotografie Max Alexander ... et al. ; přeložili Lenka Svobodová a Jozef Koval]. -- Vyd. 5., (rozš.) V Praze : Ikar, 2008. -- 720 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-0948-6 (brož.).
Signatura: A0-5165
* Francie * průvodce


Chráněná krajinná oblast Broumovsko [kartografický dokument] : Kladské pomezí sever : turistická mapa : 1:25000. -- Mělník : Nakladatelství ROSY, Rohlík a syn ve spolupráci s Geodézií On Line a Eurokartem, 2008. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 97 x 68 cm, složeno na 19 x 13 cm v plastovém obalu + Textová část (40 s. ; 20 cm). -- ISBN 978-80-86170-48-0.
Signatura: A0-5159
* Broumov * oblast * Kladské pomezí * mapy turistické


Jáč, Ivan,
Hospodářská geografie Evropské unie / Ivan Jáč. -- Vyd. 8., dopl. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. -- 266 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-316-3 (brož.).
Signatura: A0-5100
* zeměpis hospodářský * politika hospodářská * Evropská unie * učebnice * školy vysoké


Jeřábek, Milan,
Zeměpis světa 3 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia / Milan Jeřábek, Vít Vilímek. -- 3. upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2008. -- 63 s. : il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86034-77-5.
Signatura: B1-1249/3
* zeměpis * Evropa * učebnice * školy základní * gymnázia víceletá


Kartografie HP (firma)
Prachovské skály turistická mapa / [foto Jiří Morávek] [kartografický dokument]. -- Jičín : RK Tisk, 2008. -- 1 mapa : barev. ; 30 x 42 cm, složeno na 10 x 21 cm. -- ISBN 80-7224-018-8.
Signatura: A0-5282
* Prachovské skály * mapy turistické


Máchův kraj [kartografický dokument] : cykloturistická mapa 1:65 000. -- Praha : Žaket, c2008. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 50 x 43 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-281-6.
Signatura: A0-5089
* Doksy * Mladá Boleslav * Pojizeří * oblast * mapy cykloturistické


Marco Polo (firma)
Krušné hory [kartografický dokument] : Chomutovsko : 67 tipů na výlety, 7 cyklotras / texty Marco Polo, Alena Gembalová. -- Ostfildern : MairDumont, [2008]. -- 1 mapa: barev. ; 69 x 114 cm, složeno na 18 x 13 cm v plastovém obalu + 1 brožura (44 s.). -- ISBN 978-3-8297-6516-9.
Signatura: A0-4767
* Krušné hory * Chomutov * oblast * mapy turistické * mapy cykloturistické


Peštová, Jana
Zeměpis 8 : příručka učitele : pro základní školy a víceletá gymnázia / Jana Peštová, Milan Jeřábek, Jiří Anděl. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 147 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7238-488-4.
Signatura: B1-1250/8
* zeměpis * Evropa * ČR * školy základní * gymnázia víceletá * příručky metodické


Poděbrady, Nymburk [kartografický dokument] : plán města 1:16 000 : plán města : city plan : Stadtplan. -- 2. vyd. Praha : Žaket, 2008. -- 2 mapy na 1 listu : obě strany, barev. ; 25 x 20 cm a 28 x 31 cm, na listu 45 x 32 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-285-4 (složeno).
Signatura: A0-5078
* Poděbrady * Nymburk * plány městské


Praha [kartografický dokument] : městská doprava. -- Praha : Žaket, 2008. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 62 x 90 cm, na listu 63 x 45 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-276-2 (složeno).
Signatura: A0-5080
* Praha * doprava městská hromadná * plány městské


Praha [kartografický dokument] : mapa a průvodce po pražských památkách 1:12 500 : map and guide of Prague sights : Karte und Führer von Prager Sehenwürdigkeiten : karta i putevoditel' po pražskim dostoprimečatel'nostjam : i monumenti di Praga, pianta e guida. -- 4. vyd. Praha : Žaket, [2008]. -- 1 mapa : barev. ; 96 x 66 cm, složeno na 24 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7233-277-9.
Signatura: A0-5085
* Praha * památky architektonické * plány městské


Psáry, Dolní Jirčany [kartografický dokument] : plán obce 1:10 000. -- 1. vyd. Praha : Žaket, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 44 x 31 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-275-5 (složeno).
Signatura: A0-5076
* Psáry * plány městské


Rakovník [kartografický dokument] : plán města : town plan : Stadtplan 1:10 000 ; Lužná u Rakovníku : 1:15 000. -- 4. vyd. Praha : Žaket, 2008. -- 2 mapy na jednom listu : barev. ; 44 x 31 cm a 22 x 19 cm na listu 45 x 32 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-286-1.
Signatura: A0-5077
* Rakovník * Lužná (Rakovník) * plány městské


Rozhledny České republiky [kartografický dokument] : 1 : 800 000 : outdoor activity / fotografie Jan Linek, Ivo Novák. -- 2. vyd. Praha : Žaket, c2008. -- 1 mapa : barev. ; 33 x 58 cm, na l. 45 x 60 cm, složeno na 23 x 10 cm + 1 brož. (47 s.). -- ISBN 978-80-7233-270-0 :.
Signatura: A0-5079
* rozhledny * stavby vyhlídkové * místa rozhledová * mapy turistické * ČR


SHOCart (firma)
Javorníky [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 83 cm, složeno na 17 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7224-557-4 (složeno).
Signatura: A0-5381
* Javorníky * cykloturistika * mapy cykloturistické


Štýrský, Jiří,
Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovníhu ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistikou / Jiří Štyrský, Jiří Šípek. -- Vyd. 4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- 215 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-442-2 (brož.).
Signatura: A0-5182
* zeměpis * turistika * ruch cestovní * zeměpis srovnávací * učebnice * školy vysoké


Telčsko [kartografický dokument] : turistická mapa : hiking map : Wanderkarte : mapa turystyczna. -- 2. vyd. Praha : Klub českých turistů, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 76 x 57 cm, složeno na 20 x 13 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7324-166-7.
Signatura: A0-5074
* Telč * oblast * mapy turistické


Žaket (vydavatelství)
Praha [kartografický dokument] : průvodce a plán města / zpracovala firma Žaket. -- 10., přeprac. vyd. Praha : Žaket, 2008. -- 1 atlas (187 s.) : cca 103 barev. map ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7233-278-6 (kroužková vazba).
Signatura: B0-2134
* Praha * plány městské * průvodce


Žatecko, Slánsko, Kladensko [kartografický dokument] : cykloturistická mapa 1:65 000. -- Praha : Žaket, c2008. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 50 x 44 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7233-282-3.
Signatura: A0-5088
* Žatec * Kladno * Slaný * oblast * mapy cykloturistické


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Andersen, Christopher P.
Katharine Hepburnová & Spencer Tracy : nezapomenutelná láska : pozoruhodný příběh lásky Katharine Hepburnové a Spencera Tracyho / Christopher Andersen ; [přeložila Alexandra Fraisová]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2007. -- 363 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-00-02079-2 (brož.).
Signatura: A0-4917
* herci filmoví * herci divadelní * vztahy partnerské * USA * stol.20


Beneš, Edvard,
Paměti / Edvard Beneš ; Milan Hauner (editor). -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. -- 3 sv. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-1529-7.
Signatura: A0-5063
* presidenti * ČSR * stol.20. * Mnichovská dohoda * r.1938 * válka světová druhá * r.1939/1945 * odboj zahraniční * dějiny * vzpomínky * dokumenty


Bondy, Ruth,
Drobné útěchy / Ruth Bondyová ; [přeložily Lenka Bukovská a Mariana Fisher]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2008. -- 148 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7203-928-9.
Signatura: A0-4936
* Židé * novinářky * Izrael * stol.20./21. * autobiografie * vzpomínky * úvahy


Brož, Ivan,
Mistr ministr : o rozporuplné osobnosti ve službách žurnalistiky, literatury a diplomacie / Ivan Brož. -- 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. -- 248 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7360-601-5 :.
Signatura: A0-4851
* politici * diplomaté * politika zahraniční * politika vnitřní * ČR * stol.20 * biografie


Čermák, Petr,
Marek Jankulovski : obrazy duše velkého fotbalisty / Petr Čermák ; [fotografie Vladislav Galgonek ... [et al.]. -- [Plzeň] : Imagination of People, 2008. -- 167 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-1614-3 :.
Signatura: A0-5177
* fotbalisté * kopaná * ČR * stol.20./21. * biografie


Flori, Jean
Rytíři a rytířství ve středověku / Jean Flori ; [přeložila Dominika Kovářová, verše přeložil Gustav Francl]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2008. -- 253 s., [8] s. barev.příl. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7021-897-6 :.
Signatura: A0-4973
* rytíři * vojenství * společnost * způsob života * kultura * dějiny * Evropa * středověk


Gressor, Megan,
Opravdové lásky : největší milostné příběhy - šťastné, bolestné, tragické i utajované / Megan Gressor & Kerry Cook ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Faltejsková]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2008. -- 271 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-515-3 (váz.).
Signatura: A0-4944
* osobnosti významné * láska * vztahy partnerské * biografie


Hess, Ludvík,
Satyr a nymfičky : až příliš důvěrná zpověď zakladatele babyboxů / Ludvík Hess. -- [Praha] : Petrklíč, 2008. -- 110 s. : il., portréty 22 cm. -- ISBN 978-80-7229-192-2 (váz.) :.
Signatura: A0-4989
* osobnosti * ČR * stol.20./21 * autobiografie


Janoušková, Věra,
Zastavení s Věrou Janouškovou : [Galerie moderního umění v Hradci Králové 24. ledna - 23. března 2008, Regionální muzeum a galerie v Jičíně 6. května - 15. června 2008] / texty Jana Teichmanová, Eva Petříková, Jan Šašek. -- 1. vyd. Hradec Králové : Galerie moderního umění v Hradci Králové ; Jičín : Regionální muzeum a galerie v Jičíně ; Praha : Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, 2008. -- [24] s. : barev. fot. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-85025-72-9 (brož. : Galerie moderního umění).
Signatura: B0-2153
* sochařky * ČR * stol.20./21. * sochařství * výstavy umělecké * katalogy výstavní


Jindra, Martin
Strážci lidskosti : dvanáct příběhů příslušníků Československé církve (husitské) vězněných po únoru 1948 / Martin Jindra. -- 1. vyd. Praha : Náboženská obec Československé církve husitské na Starém Městě, 2007. -- 163 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7000-089-2 (váz.) * 80-7000-089-9 (chyb.).
Signatura: A0-4864
* církve křesťanské * ČSR * komunismus * perzekuce politická * procesy soudní * vězni političtí * r.1948/- * biografie * dokumenty


Kabátová, Zita,
Bez servítků-- / Zita Kabátová, [Marie Formáčková]. -- Vyd. 1. Praha : BVD, 2008. -- 222 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87090-11-4 (váz.).
Signatura: A0-5158
* herci filmoví * biografie * autobiografie * ČR * stol.19./21.


Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan (2004 : Jičín, Česko)
Karl Kraus : jičínský rodák a světoobčan = in Jičín geboren, in der Welt zu Hause : sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-23. dubna 2004 v Jičíně / [Památník národního písemnictví Praha ... et al.]. -- Semily : Státní okresní archiv, 2004. -- 351 s. : il., portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 80-86254-10-0 (Státní okresní archiv, Semily : brož.).
Signatura: A0-5082
* spisovatelé * Rakousko * stol.19./20 * Jičín * život veřejný * život společenský * názory * postoje * sborníky


Kirwan, Michael,
René Girard : uvedení do díla / Michael Kirwan ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Kučera]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. -- 155 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-142-0 (váz.) :.
Signatura: A0-4855
* myslitelé * historikové * učení křesťanské * konflikty * vztahy mezilidské * násilí * oběť * mimeze * Francie * stol.20


Komárek, Vladimír,
Vladimír Komárek v dopisech přátelům / sestavil Vratislav Ebr. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 93 s. : il., portréty ; 16 cm. -- ISBN 978-80-249-1041-3 (váz.) :.
Signatura: A0-5192
* malíři * ČR * stol.20./21. * dopisy * korespondence


Leschinger, Martin,
Dominik DUKA OP v duchu pravdy : rozhovor o sobě, o historii, o společnosti, o církvi, o diecézi, o Bohu / Martin Leschinger. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Martin Leschinger - Flétna, 2008. -- 224 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903652-5-4.
Signatura: A0-5142
* biskupové * ČR * stol.20./21. * biskupství * diecéze * Královéhradecký kraj * náboženství * víra * politika * názory * rozhovory


Marshall, Peter H.,
Magický kruh Rudolfa II. : alchymie, astrologie a magie v renesanční Praze / Peter Marshall ; přeložil Gerik Císař. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB art, 2008. -- 334 s. : il. 22 cm. -- ISBN 978-80-7381-238-6 :.
Signatura: A0-4892
* císařové * země české * stol.16./17. * Praha * magie * alchymie * astrologie


Matheron, Laurent
Goya / Laurent Matheron ; edición bilingüe del texto original grancés (1858) y de la traducción espaňola de G. Belmonte Müller (1890), acompaňada de textos de E. Lafuente Ferrari, N. Glendinning y X. de Salas. -- Madrid : Ayuntamiento, 1996. -- 327 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 84-7812-371-7.
Signatura: A0-5020
* malíři * malířství * teorie umění * Španělsko * stol.18./19 * biografie


Ondráš, František,
Autobiografický narativní dokument v díle egyptského autora Sun alláha Ibráhima / [František Ondráš]. -- Praha : SET OUT, 2008. -- 176 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86277-66-0 (v knize neuvedeno) * 978-80-86277-66-3 (chyb.).
Signatura: A0-5033
* spisovatelé * Egypt * stol.20./21. * teorie literární


Paukertová-Leharová, Libuše,
V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou : vzpomínky / Libuše Paukertová-Leharová : [předmluva Petr Pithart]. -- 2., upr. vyd. Praha : Akropolis, 2007. -- 295 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7304-087-1.
Signatura: A0-4876
* dcery * presidenti * ČR * stol.19./20 * vzpomínky * biografie


Pirk, Jan,
Srdce a srdíčka Jana Pirka / Jan Pirk, Ivana Matyášová. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 234 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7106-923-2 (váz.) :.
Signatura: A0-4942
* lékaři * kardiologie * ČR * stol.20./21. * autobiografie


Pospíšil, Miloslav,
Ema Destinnová : česká pěvecká legenda / Miloslav Pospíšil. -- 4., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Brána, 2008. -- 328 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7243-343-8 (váz.).
Signatura: A0-5157
* zpěvačky operetní * ČR * stol.19./20. * biografie


Pregón general para la buena gobernación desta Corte / [dirección editorial Álvaro Martínez-Novillo, Carmen Lafuente y José Bonifacio Bermejo]. -- En Madrid : Ayuntamiento, 1998. -- 88 s., 1 vlepená příl. ; 30 cm. -- ISBN 84-7812-460-8.
Signatura: A1-736
* králové * samospráva územní * správa místní * právo obecní * listiny úřední * Madrid * Španělsko * stol.16.


Prezident Beneš v letech 1935-1938 : studie a edice dokumentů / Richard Vašek (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2008. -- 244 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86495-42-2.
Signatura: A0-5197
* presidenti * politika vnitřní * politika zahraniční * dějiny * biografie * projevy * ČR * r.1935/1938


Stirling, Stuart (Stirling de Leguízamo)
Pizarro : dobyvatel říše Inků / Stuart Stirling ; [z anglického originálu ... přeložili Blanka Agustinová, Martin Kovář a Jakub Rákosník]. -- Líbeznice : Víkend, 2007. -- 381 s., [16] s. obr. příl. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86891-69-9.
Signatura: A0-4958
* námořníci * objevitelé * dobyvatelé * Španělsko * stol.15./16 * Latinská Amerika * Inkové * dobytí * stol.16 * dějiny * biografie


Šípek, Bořek,
Fenomén Šípek : zpověď kosmopolitního architekta a designéra / Dagmar Sedlická. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 95 s., [86] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-204-1629-2 (brož.) :.
Signatura: A0-4887
* architekti * designeři * ČR * stol.20./21 * umění výtvarné moderní * rozhovory * biografie


Škápíková, Jitka,
Báječný svět. 2 / Jitka Škápíková ; rozhovory vedl a ilustracemi doplnil Viktor Preiss. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 235 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-1684-1.
Signatura: A0-4949/2
* umělci * herci * pořady rozhlasové * ČR * r.2005/2006 * rozhovory


Šlechta, moc a reprezentace ve středověku / k vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2007. -- 312 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7007-263-9.
Signatura: A0-5007
* šlechta * společnost * právo * moc * středověk * sborníky


Šolle, Zdeněk,
Vojta Náprstek a jeho doba / Z. Šolle. -- Praha : Felis : Archiv AV ČR, 1994. -- 257 s. : il. 21 cm. -- ISBN 80-901766-0-7.
Signatura: A0-5199
* průmyslníci * společnost * kultura * ČR * stol.19.


Vaníček, Vratislav,
Soběslav I. : Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140 / Vratislav Vaníček. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007. -- 363 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7185-831-7 (váz.).
Signatura: A0-5067
* panovníci * země české * stol.12. * Evropa střední * r.1092/1140 * dějiny


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Cultural heritage for all : on digitisation in the archive, library and museum sector : a report by the Working Group on Digitisation, the Norwegian Digital Library / editor Ranveig Lag Gausdal. -- English ed. Oslo : ABM-Utvikling, 2006. -- 69 s. : barev. il. ; 21 x 21 cm. -- ISBN 82-8105-040-3 (brož.).
Signatura: B0-2046
* dědictví * kultura * knihovny * muzea * archivy * digitalizace * Norsko * sborníky


Muchembled, Robert,
Dějiny ďábla / Robert Muchembled ; [z francouzského originálu ... přeložila Jana Vymazalová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2008. -- 377 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7203-958-6 (váz.).
Signatura: A0-4967
* ďábel * démoni * okultismus * náměty umělecké * náměty literární


94 - Dějiny


Cestou dějin : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. : kolektivní monografie = On the road of history : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective treatise / uspořádala Eva Semotanová ; [překlady resumé Miroslav Košek]. -- Praha : Historický ústav, 2007. -- 2 sv. (419, 507 s.) : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7286-105-7 (soubor : váz.).
Signatura: A0-4836
* dějiny * svět * ČSR * historičky * sborníky


Dunstan, Simon,
Válka Jom Kippur 1973 : Golanské výšiny / Simon Dunstan ; ilustroval Howard Gerrard ; [přeložil Vladimír Pilát]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2378-5 (váz.).
Signatura: B0-2006
* válka * Blízký východ * bitvy pozemní * bitvy pouštní * r.1973


Fragmenty dějin : sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta / uspořádali Jan Hájek, Jiří Kocian, Milan Zítko. -- Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem soudobých dějin AV ČR, 2006. -- 640 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7286-102-6 (váz.).
Signatura: A0-4845
* ČSR * Evropa střední * dějiny * historikové * sborníky


Gombrich, E. H. (Ernst Hans),
Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře / Ernst H. Gombrich ; [z německého originálu ... přeložila Eva Pátková]. -- Vyd. 2., přehlédnuté Praha : Argo : Triton, 2007. -- 263 s. : il., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-915-9 (Argo : váz.).
Signatura: A0-5140
* dějiny * svět * knihy pro děti


Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? (2005 : Praha, Česko)
Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova : Praha, 28.-29. listopadu 2005 / hlavní pořadatel Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) ; editoři Svatava Raková, Christian Lequesne. -- Praha : Historický ústav AV ČR, 2006. -- 234 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7286-097-6 (váz.).
Signatura: A0-4832
* Evropa * války napoleonské * dějiny * stol.19 * konference mezinárodní * sborníky


Jeřábek, Čestmír,
V zajetí stalinismu : z deníků 1948-1958 / Čestmír Jeřábek ; [k vydání připravil Dušan Jeřábek ; doslov Lenka Šedová]. -- 2. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2008. -- 413 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87029-27-5.
Signatura: A0-4877
* spisovatelé * ČR * stol.20 * stalinismus * politika * ČSR * politika mezinárodní * r.1948/1958 * dějiny * deníky


Knobloch, Edgar,
Nomádi a Rusové : asijské vlivy v ruských dějinách / Edgar Knobloch ; [z anglického originálu přeložil Jan Pohunek]. -- Vyd. 1 Praha : Triton, 2008. -- 373 s., [24] s. barev. příl. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7254-975-7.
Signatura: A0-4921
* Rusko * dějiny * nomádství * Asie * vlivy orientální


Märtl, Claudia,
Středověk : 101 nejdůležitějších otázek / Claudia Märtlová ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček]. -- 1. vyd. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2007. -- 159 s. : il., faksim. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-903873-7-9 (brož.).
Signatura: A0-5006
* středověk * dějiny * společnost * správa veřejná * ekonomika * umění * kultura * Evropa


Němec, Petr
Indie jako výzva a jako partner / [Petr Němec, Jaroslav Ira, Jana Švábenská]. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2007. -- 138 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-245-1229-7 (brož.) :.
Signatura: B0-2002
* Indie * dějiny * reálie * ekonomika * politika hospodářská * podnikání soukromé * politika zahraniční


Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů. -- Praha : Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, 2007- . -- sv. ; 27 cm. -- ISBN
* dějiny * ČSR * totalita * režim komunistický


Payne, Robert,
Ivan Hrozný / Robert Payne, Nikita Romanoff ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš]. -- Vyd. 1. Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2008. -- 365 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-337-5.
Signatura: A0-4890
* panovníci * Rusko * stol.16 * dějiny * biografie


Rebenich, Stefan,
Antika : 101 nejdůležitějších otázek / Stefan Rebenich ; přeložil Josef Šmatlák. -- 1. vyd. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2007. -- 159 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-903873-8-6 (brož.).
Signatura: A0-5032
* antika * starověk * dějiny * dějiny kulturní


Suvorov, Viktor,
Den M - kdy začala druhá světová válka / Viktor Suvorov ; [přeložil a redakčně upravil Jiří Fidler]. -- Praha : Naše vojsko, 2008. -- 411 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-206-0913-7 (váz.).
Signatura: A0-5128
* politika zahraniční * strategie vojenská * válka světová druhá * Evropa * SSSR * dějiny * r.1939/1945


Suvorov, Viktor,
Všechno bylo jinak, aneb, Kdo začal druhou světovou válku / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský a Rudolf Řežábek]. -- Praha : Naše vojsko, 2008. -- 303 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-206-0926-7.
Signatura: A0-5195
* politika zahraniční * politika vnitřní * strategie vojenská * politika vojenská * síly ozbrojené * válka světová druhá * Evropa * SSSR * dějiny * r.1918/1945


Ševčík, Oldřich,
Architektura - historie - umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století / Oldřich Ševčík. -- 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 330 s. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2032-6 (váz.).
Signatura: A0-5115
* dějiny * dějiny kulturní * civilizace * společnost * architektura * Evropa * stol.-08./19


Zborov 1917 a Hradec Králové. -- Hradec Králové : Královéhradecká jednota ČsOL, 2007. -- 43 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN
Signatura: B0-2143
* bitvy významné * válka světová první * Zborov * r.1917 * legionáři * Hradec Králové * vzpomínky