Přírůstky0 Všeobecnosti

Das moderne Lexikon : in zwanzig Bänden / [herausgegeben vom Lexikon-Institut Bertelsmann in Zusammenarbeit Hans F. Müller]. -- Gütersloh : Bertelsmann Lexikon-Verlag, 1972. -- 12 sv. il. (některé barev.), portréty, mapy ; 18 cmSignatura: A0-11255


Do polar bears get lonely? : and 101 other intriguing science questions : more questions and answers from the popular "Last Word" column / edited by Mick O'Hare. -- 1st pub. London : Profile books, 2008. -- 232 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-1-84668-130-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11309


Posel z Budče : týdenník vychovatelský pro učitelstvo národních škol v Čechách, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku. -- Praha : J.S. Skrejšovský, 1870-. -- sv.Signatura: I-23 479


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


ARC user. -- Redlands, CA : Environmental Systems Research Institute, 1998-. --


ARC news. -- Redlands, Calif. : The Institute, 19 -. -- sv.


Baker, Stephen,
Numerati : co všechno o nás prozradí jeden klik myší, platba kartou, telefonní hovor-- / Stephen Baker ; [překlad Daniel Orgoník]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 216 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2444-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11457


Cipro, Martin,
Delegování jako způsob manažerského myšlení / Martin Cipro. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 159 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2945-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11418


Časopis Orbis : věnovaný knize, novinářství, radiu, typografii, informující o knižních novinkách politických, sociálních, národopisných, uměleckých, turistických, o antikvariátu ... a slavistice. -- Praha : Orbis, 1927. -- 1 sv. ; 30 cmSignatura: I-56 595


Častorál, Zdeněk
Základy moderního managementu / Zdeněk Častorál. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. -- 208 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86723-76-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11230


D3A (firma)
D3A : [živá architektura / editorky Irena Fialová a Jana Tichá = airy architecture / edited by Irena Fialová a Jana Tichá]. -- Praha : Zlatý řez, 2009. -- 263 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 17 x 22 cm. -- ISBN 978-80-87068-05-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11341


Ford, Sara,
266 tipů a triků pro Microsoft Visual Studio / Sara Ford ; [překlad Ondřej Baše]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 224 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2554-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11203


Gehring, Heiner
Létající talíře nad Antarktidou / Heiner Gehring, Karl-Heinz Zunneck ; [z německého originálu ... přeložila Natálie Hendrychová]. -- 1. vyd. Liberec : Dialog, 2009. -- 123 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7424-009-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11857


Kopáček, Luděk
Municipal creditworthiness modelling using artificial immune systems : thesis of the dissertation / author Luděk Kopáček. -- Pardubice : University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, 2009. -- 32 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-177-1 (brož.).
Signatura: B0-4368
* umělé imunitní systémy


Kozák, Pavel,
Energie míst na západ od Prahy / Pavel Kozák ; [fotografie autor]. -- 1. vyd. České Budějovice : ArchET, 2003. -- 93 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 80-902394-1-2 (brož.).
Signatura: B0-4576


MacLeod, Jilly
Jak bylo skoro všechno vynalezeno : podle Koumáků / texty Jilly MacLeodová ; ilustrace Lisa Swerlingová a Ralph Lazar ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Špetláková]. -- Praha : Knižní klub, 2009. -- 61 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-242-2339-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1683


Navrátil, Pavel,
S počítačem nejen k maturitě / Pavel Navrátil. -- 7. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. -- 2 sv. (175, 176 s.) : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7402-020-9 (1. díl) :.
Signatura: B1-2132


Petrucha, Jindřich,
Využití neuronových sítí v rozhodovacích procesech : (monografie) / Jindřich Petrucha. -- 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. -- 124 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7314-157-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4454


Programování v jazyce TURBO PASCAL V.5.5 Tomáš Rubač ... [et al.]. -- Praha : Systémový a programátorský servis, 1990. -- 2 sv. (342, 359 s.) ; 21 cmSignatura: 695 197


Singh, Simon,
Kniha kódů a šifer : tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii / Simon Singh ; přeložili Petr Koubský a Dita Eckhardtová. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Dokořán : Argo, 2003. -- 382 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7203-499-5 (Argo).
Signatura: 804 258


Slaninová, Kateřina,
Word 2007 : řešené příklady / Kateřina Slaninová, Vilém Otte. -- Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. -- 189 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7248-490-4 (brož.) :.
Signatura: D0-770


Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století = Centre : journal for interdisciplinary studies of Central Europe in the 19th and 20th centuries. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2009-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 494


Šebestová, Jarmila
Kontrolní systém veřejné správy a veřejného sektoru / Jarmila Šebestová a kol.. -- Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. -- 180 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7248-460-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11492


Turbo Pascal : version 6.0 : turbo vision guide. -- Austin : Borland, 1990. -- 411 s. : il., 23 cmSignatura: 698 865


Ústav pro studium totalitních režimů
Ústav pro studium totalitních režimů = Institute for the Study of Totalitarian Regimes ; Archiv bezpečnostních složek = Security Services Archive. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Archiv bezpečnostních složek, 2009. -- 63 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 x 23 cm. -- ISBN 978-80-87211-18-2 (brož.).
Signatura: B0-4373


Vedro, Steven
Technika : součást duchovního vývoje / Steven Vedro ; [překlad Lenka Macháčková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2009. -- 192 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-126-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11239


Vodáček, Leo,
Synergie v moderním managementu / Leo Vodáček, Oľga Vodáčková. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2009. -- 170 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7261-190-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11297


Vymětal, Dominik,
Projekty informačních systémů v podnicích a jejich realizace / Dominik Vymětal. -- V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, 2008. -- 122 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7248-477-5 (brož.).
Signatura: B0-4449


Yin, Amorah Quan,
Plejádská světelná terapie : probuzení vašeho božského Ka před rokem 2012 / Amorah Quan Yin ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2009. -- 332 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-534-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11375


02 - Knihovnictví


Jeřábek, Antonín,
Provozní pokyny systému ISBN / Antonín Jeřábek. -- 1. vyd. Praha : Státní knihovna ČSR, 1988. -- 46 s. ; 21 cm + 1 volně vložená příl.Signatura: 720 275


Karel Hynek Mácha : informačně-literární bulletin Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích. -- Litoměřice : Knihovna K.H. Máchy, 2008-. -- sv. ; 21 cm


Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce .... -- Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, [200-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-402


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Kalinová, Alena,
Malované nebe : obrazy na skle ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea / Alena Kalinová. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2009. -- 74 s., [2] l. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7028-335-6 (brož.) :.
Signatura: B0-4372


Městské muzeum Loreta Chlumec nad Cidlinou. -- Chlumec nad Cidlinou : Městské muzeum Loreta, [2009]. -- 1 skládanka (6 s.) : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-4360


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Polišenská, Milada,
Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten : Free Czechoslovakia Information na pozadí československo-britských diplomatických styků 1948-1985 / Milada Polišenská. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2009. -- 751 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-432-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11167


Vacek, Jiří,
Hlasy vyhnaných : periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918-1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka. -- 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2009. -- 125 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7050-558-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4533


09 - Rukopisy. Vzácné knihy


Vaněk, Jiří,
Omezené půjčování některých fondů v letech 1948-1968 / zpracoval Jiří Vaněk. -- Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1969. -- 39 s. ; 20 cmSignatura: 145 9441 Filozofie. Psychologie

Schlegelová, Jaroslava,
František Krejčí a jeho současníci : Úvaha o české pozitivistické etice / Jaroslava Schlegelová Řezáčová. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1990 (Havlíčkův Brod : VČT 4). -- 131 s. ; 23 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: 51 339 Philos.Mon./126


Kašparcová, Pavla
Osud nebo svobodná vůle : zpracováno dle nauky duchovního učitele Emanuela / Pavla Kašparcová. -- Vyd. 2. Liberec : Santal, 2009. -- 125 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-85965-71-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11364


Sharman-Burke, Juliet,
Tarot : jak porozumět svému osudu prostřednictvím karet / Juliet Sharman-Burke ; [z anglického originálu ... přeložila Šárka Nováková]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 1999. -- 128 s. : barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 80-7176-985-1 (váz.).
Signatura: I-648 723


Clavicula Salomonis = (Klíč Krále Šalamouna) / [z anglického originálu ... přeložil Petr z Vlkova ; ilustrace a obálka Martina Svojíková]. -- 1. vyd. Mšeno u Mělníka : OLDM, 2009. -- 286 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904245-7-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11333


Velký, nový a úplný planetář zpracovaný na základě vyzkoušených údajů nejznamenitějších hvězdopravců a mudrců staré i nové doby : nejúplnější a nejdokonalejší návod k odhalení šeré budoucnosti, ... ručních linií atd. adt. : s udáním jak se dle stavu hvězd chovati se máme ... a zažehnání různých nemocí a vad. -- V Praze : Rudolf Storch, [1918?]. -- 230 s. : il. ; 20 cmSignatura: 11 001


Katyš, Taťána
Čtení z rukou / Taťána Katyš. -- Vyd. 1. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. -- 125 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87156-42-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4425


Zucker, Friedrich,
Der Stil des Gorgias nach seiner inneren Form / Friedrich Zucker. -- Berlin : Akademie-Verlag, 1956. -- 19 s. ; 20 cmSignatura: 49 499


159.9 - Psychologie


Doulík, Pavel,
Diagnostika dětských pojetí a její využití v pedagogické praxi / Pavel Doulík, Jiří Škoda. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 179 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-059-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11320


Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space (2007 : Brno, Česko)
Identity through art, thought and the imaginary in the Canadian space : nations, ethnicities, groups, individuals : proceedings : Masaryk University, Brno, 25-27 October 2007 = Art, pensée et imaginaire identitaire de l’espace canadien : nations, ethnies, groupes, individus : actes du colloque : Université Masaryk, Brno, 25-27 octobre 2007 / [editors Petr Kyloušek ... et al.]. -- 1st ed. Brno : Masaryk University, 2008. -- 182 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-4798-3 (brož.).
Signatura: A0-11143


Jung, Carl Gustav,
Hrdina a archetyp matky : (symboly a proměny II) / C.G. Jung ; [výbor uspořádali Helmut Barz ... et al. ; z němčiny přeložili Petr Patočka, Karel Plocek]. -- Vyd. 1. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka : Emitos, 2009. -- 478 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-85880-11-3 (soubor : váz.).
Signatura: 644 794/8


Moss, Robert,
Vědomé snění : duchovní cesta pro každodenní život / Robert Moss ; přeložila Johana Elisová. -- Vyd. 1. V Praze : Triton, 2009. -- 415 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-244-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11427


Roam, Dan
Nápady na ubrousku : řešte problémy a prezentujte myšlenky pomocí obrázků / Dan Roam ; [podle anglického originálu ... přeložil David Krásenský ; ilustrace autor]. -- Vyd. 1. Brno : Jan Melvil Publishing, 2009. -- 287 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-903912-9-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11582
* myšlení vizuální


Říčan, Pavel,
Psychologie / Pavel Říčan. -- 3., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2009. -- 300 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-560-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11377


16 - Logika


Kognitivní věda dnes a zítra / David Krámský (ed.). -- Vyd. 1. Liberec : Bor, 2009. -- 303 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86807-55-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11009


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Čapek, Jakub,
Jednání a situace / Jakub Čapek. -- 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2007. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-280-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11367


Grenville-Cleave, Bridget
Rovnice štěstí / Bridget Grenville-Cleave a Ilona Boniwell ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Brejlová]. -- Litomyšl : Eastone Book, 2009. -- 144 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8109-095-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11366


Hill, Napoleon,
Myšlením k bohatství / Napoleon Hill ; [z amerického originálu ... přeložila Vladimíra Žáková]. -- 1. vyd. Praha : Pragma, 1990. -- 207 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85213-00-1.
Signatura: 676 275


Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 / Kristina Kaiserová, Jiří Rak (eds.). -- 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. -- 490 s., viii s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-053-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11324


Novák, Tomáš
Vztah otce a dcery / Tomáš Novák. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. -- 125 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2078-4 (brož.) :.
Signatura: B0-44582 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Bachofen, Johann Jakob,
Urreligion und antike Symbole : systematisch angeordnete Auswahl aus seinen Werken in drei Bänden. Erster Band / Johann Jakob Bachofen ; herausgegeben von Carl Albrecht Bernoulli. -- Leipzig : Verlag von Philipp Reclam jun., 1926. -- 514 s. ; 16 cmSignatura: 17 212/1


Baines, John,
Náboženství ve starověkém Egyptě : bohové, mýty a náboženská praxe / autoři John Baines, Leonard H. Lesko, David P. Silverman ; editor Byron E. Shafer ; [překlad Helena Brotánková]. -- 1. vyd. Neratovice : Verbum, 2009. -- 237 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903920-1-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11354


Baptistic Theologies. -- Praha : Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, 2009-. -- sv. ; 21 cm


Bible. Česky
Bible : český studijní překlad / [přeložili Michal Krchňák ... et al.]. -- 1. souborné vyd. Praha : KMS, 2009. -- 1562 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86449-61-6 (pevná vazba barev. : váz.).
Signatura: A0-11331


Bodishbaugh, Signa,
Putování za celistvostí v Kristu / Signa Bodishbaughová ; [překlad Dan Drápal]. -- 1. vyd. Praha : Návrat domů, c2009. -- 244 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7255-200-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11379


Bukačová, Irena,
Od májů do posvícení : křesťanské tradice a lidové jarní, letní a podzimní obyčeje na severním Plzeňsku / [texty Irena Bukačová, Jana Dienstpierová, Alena Svobodová]. -- V Mariánské Týnici : Muzeum a galerie severního Plzeňska : Nadační fond Mariánská Týnice, 2008. -- 90 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87185-00-1 (brož.).
Signatura: B0-4370


Cílek, Václav,
Orfeus : kniha podzemních řek / Václav Cílek ; [fotografie Zdeněk Kratochvíl ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2009. -- 237 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-244-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11899


Černá, Alena,
Relikviář sv. Maura : památka evropského významu : historie a proces restaurování / [Alena Černá, Andrej Šumbera]. -- Libice nad Cidlinou : GLORIET, [2006] (Červený Kostelec : RETIP). -- [20] s. : barev. il. : 21 cm. -- ISBN 80-86644-08-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4405


Gerloffová, Krista,
Nová knížka o starých pokladech : všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny / Krista Gerloffová ; [foto Johannes Gerloff]. -- 1. vyd. Praha : KMS, 2009. -- 83 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86178-20-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4149


Hitchens, Christopher,
Bůh není veliký : o tom, jak náboženství všechno zničí / Christopher Hitchens ; přeložil Jiří Martínek. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2009. -- 379 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-155-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11169


Kierkegaard, Søren Aabye,
Chvalořeč na Abrahama, otce národů a otce víry / Søren Kierkegaard ; přeložil Jaroslav Šimsa. -- Praha : YMCA, 1939. -- 14 s. ; 19 cmSignatura: 16 676


Kozák, Jan,
Sága o Hervaře : komentář / Jan Kozák jr.. -- Vyd. 1. Praha : Herrmann & synové, 2009. -- 207 s. : faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87054-15-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11602


Kozák, Pavel,
Energie grálu / Pavel Kozák. -- Vyd. 1. České Budějovice : ArchET, 2008. -- 102 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-902394-4-9 (váz.).
Signatura: A0-11248


Krutina, Jiří
Božský tep JÁ : Spanda kárika, Šivovské sútry a nedvojná tantra siddhů / Jiří Krutina. -- 1. vyd. Praha : Jiří Krutina, 2009. -- 440 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904439-0-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11542


McFarlan, D. M.
Dictionary of the Bible / by DM McFarlan. -- 1st pub. New Lanark : Geddes & Grosset, 2003. -- 288 s. ; 20 cm. -- ISBN 1-84205-312-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11315


Rothkranz, Johannes
Kdo skutečně řídí islám? / Johannes Rothkranz ; [překlad Hedvika Nenadálová]. -- Vyd. 1. [Žďár nad Sázavou] : Nenadálová Hedvika, 2009. -- 65 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-904365-1-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4529


Sédir, Paul,
Povinnost duchovního člověka / Paul Sédir ; [přeložil Em. Hauner]. -- Vyd. 2. Praha : Malvern, 2009. -- 74 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86702-54-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4402


Schwarz, Aljoscha A.,
Léčivá síla Druidů / Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. Schweppe, Wolfgang M. Pfau ; [z německého originálu ... přeložila Emílie Harantová]. -- Praha : Alternativa, 2009. -- 231, xii s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86936-18-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11223


Smolková, Táňa,
Slavíme s dětmi svátky / Táňa Smolková. -- Vyd. 1. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. -- 82 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87156-40-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4374


Šidlovský, Evermod Gejza
Relikviář sv. Maura : ikonografie / text Evermod Gejza Šidlovský, Alena Černá. -- Libice nad Cidlinou : GLORIET, [2006]. -- [20] s. : barev. il. : 21 cm. -- ISBN * 80-87216-05-7 (brož.) : (chyb.).
Signatura: B0-4406


Široký, Jan J.,
K člověku hříšnému se obrátil : kázání na evangelium podle Lukáše / Jan J. Široký. -- 1. vyd. Středokluky : Zdeněk Susa, 2009. -- 269 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-86057-57-6 (váz.) :.
Signatura: A0-10950


Špidlík, Tomáš,
Vnitřně zakoušet : eseje pro duchovní cvičení / Tomáš Špidlík ; [z italského originálu ... přeložil Pavel Ambros]. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2009. -- 391 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-028-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11396


Tomkins, Stephen,
Stručné dějiny křesťanství / Stephen Tomkins ; [přeložil Vladimír Cinke]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2009. -- 365 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7207-703-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11575


Turner, Steve,
Imagine : vize o křesťanství a umění / Steve Turner ; [z anglického originálu ... přeložil Lukáš Hambálek]. -- 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2009. -- 111 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7255-204-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11351


Zelený, Mnislav,
Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky / Mnislav Zelený-Atapana. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2009. -- 229 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-398-5 (váz.) :.
Signatura: A0-116163 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie


Social History and Anthropology (2003 : Praha a Humpolec, Pelhřimov, Česko)
Social History and Anthropology : proceedings of the symposium ... : May 22-24, 2003, Prague and Humpolec, Czech Republic / Václav Smrčka and Phillip L. Walker (eds.). -- 1st ed. Prague : Karolinum, 2009. -- 160 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-1675-9 (brož.).
Signatura: 51 339 Med.Mon./156


31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Balk, Theodor,
Ze dvou deníků / Theodor Balk, Lenka Reinerová ; [přeložil O. Horník]. -- Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958. -- 181 s., [16] s. fot. příl. ; 21 cmSignatura: 63 702
* život všední


Bastian, Adolf,
Allerei aus Volks- und Menschenkunde / von Adolf Bastian. -- Berlin : E.S. Mittler , 1888. -- 2 sv. (512, 380 s.) ; 25 cmSignatura: 25 019


Baum, Tanja
Umění přátelského řešení konfliktů / Tanja Baum. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. -- 190 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-525-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11461


Cohn, Werner,
Cikáni / Werner Cohn ; přeložil Marek Jakoubek. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. -- 61 s. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7419-008-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4532


Čech, Ján,
Sociálna psychológia pre učiteľov / Ján Čech. -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. -- 292 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86723-59-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11231


Červinková Houšková, Kateřina,
Umělecké tlumočení do znakového jazyka / Kateřina Červinková Houšková, Tamara Kováčová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 133 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-10-5 (brož.).
Signatura: B0-4558


Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Katalog výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka / [editor Martina Kronusová]. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 149 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-34-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4362


Česko##[ Zákon o rodině (1963, novely 2006- )]
Zákon o rodině ; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ; Zákon o soudnictví ve věcech dětí ; Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ; Zákon o registrovaném partnerství : právní stav ke dni .... -- Praha : C.H. Beck, 2007- . -- sv. 24 cmSignatura: A0-166


Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce (2008 : Praha, Česko)
Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce : sborník z mezinárodní konference konané dne 12. prosince 2008 pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR / Tomáš Langer, Jaroslav Veteška (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. -- 104 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN * 978-80-86723-70-9 (Univerzita J.A. Komentského, brož.) : (chyb.).
Signatura: B0-4389


Dingová, Naďa,
Soudní tlumočení pro neslyšící / Naďa Dingová, Ema Kondysková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 77 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-95-6 (brož.) :.
Signatura: B0-4392


Harvey, Robert,
Comrades : the rise and fall of world communism / Robert Harvey. -- 1st pub. London : John Murray, 2003. -- xvi, 422 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 0-7195-6147-7 (váz.) * 978-0-7195-6147-4 : (chyb.).
Signatura: A0-11287


Hobsbawm, E. J. (Eric John),
Globalizace, demokracie a terorismus / Eric Hobsbawm ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2009. -- 134 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-200-1725-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11102


Horáková, Marie,
Techniky vizualizace - logopedická část / Marie Horáková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 101 s. : il., portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-04-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4396


Hradil, Radomil,
Lidstvo na rozcestí / Radomil Hradil. -- Vyd. 1. Hranice : Fabula, 2009. -- 239 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86600-57-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11224


Hudáková, Andrea,
Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící / Andrea Hudáková, Jan Táborský. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 93 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-17-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4391


Kadeřábková, Jaroslava,
Region a regionální vědy : (vybrané sociální, kulturní a environmentální aspekty) / Jaroslava Kadeřábková, Zuzana Khendriche Trhlínová. -- Vyd. 1. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008. -- 77 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7408-009-8 (brož.) :.
Signatura: B1-2187


Kalvas, František,
Nastolování agendy : role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu / František Kalvas. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. -- 160 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-805-3 (brož.) :.
Signatura: B0-4457


Klofáč, Jaroslav,
Současná empirická sociologie / Jaroslav Klofáč, Vojtěch Tlustý. -- 1. vyd. Praha : Orbis, 1959. -- 231 s. ; 19 cmSignatura: 327 904 , 69 253


Komendová, Jana,
Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením / Jana Komendová. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2009. -- 158 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-022-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4444


Komorná, Marie,
Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce / Marie Komorná. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 87 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-18-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4394


Koplík, Raimund,
Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům / Raimund Koplík, Věra Strnadová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 229 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-21-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11067


Kosinová, Barbora,
Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících / Barbora Kosinová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 61 s. : il., portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-94-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4361
* kultura neslyšících


Krejnin, G. S
Učebnice statistiky : stručný výklad / G.S. Krejnin ; přeložil Vladimír Gruzín. -- 2. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951. -- 190 s. ; 21 cmSignatura: 24 400


Kučerová, Hana,
Česko-slovenské vztahy ve 20. letech XX. století : podle materiálu kulturních publikací / Hana Kučerová. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009. -- 190 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-053-4 (brož.).
Signatura: A0-11799


Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska : portréty / Pavla Gkantzios Drápelová ... [et al.]. -- [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2009. -- 276 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86818-43-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11358


Lid : čtrnáctideník pro nového člověka. -- Praha : Státní nakladatelství, 1946. -- 1 sv. ; 30 cmSignatura: I-56 571


Moderní Čína : komplexní průvodce novým světovým ekonomickým gigantem / [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2009. -- 339 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-681-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11623


Pavlíková, Eva,
Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR : kolektivní monografie / Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol.. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2009. -- 120 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86818-95-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11373


Pecka, Emanuel,
Pozitivismus v české sociologii / Emanuel Pecka. -- 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. -- 198 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86708-03-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11509


Pechačová, Zdeňka,
Komunikace pro ekonomy : (rozšířené vydání) / Zdeňka Pechačová, Ludmila Natovová. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. -- 205 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-213-1740-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11529


Psychologie pro praxi. -- Praha : Karolinum, 2009-. -- sv. ; 23 cm


Richterová, Klára,
Představy neslyšících o tlumočnických službách / Klára Richterová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-40-6 (soubor : brož.) * 978-80-87153-42-0 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-753


Rodinka : magazín pro rodiny s dětmi do 18 let. -- Brno : Sun Drive Communications, [2009?]-. -- sv. ; 30 cm


Souralová, Eva,
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk / Eva Souralová, Radka Horáková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-33-8 (soubor) * 978-80-87153-35-2 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-752


Stern, Jan,
Mystika Západu : (sociologické eseje) / Jan Stern. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2009. -- 327 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86702-57-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11698


Strnadová, Věra,
Specifické neverbální projevy neslyšících lidí / Věra Strnadová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 79 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-28-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4393


Thenapa (projekt)
Curriculum [elektronický zdroj] : European master in adapted physical activity for the elderly & bachelor module adapted physical activity for the elderly. -- [Leuven : AVNet, 2007?]. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cmSignatura: F0-330


Thenapa (projekt)
Never too old to be active [videozáznam] : the joy of movement. -- [Leuven : AVNet, 2007]. -- 1 DVD-video : barev., zvuk. ; 12 cmSignatura: F0-331


Umělecké tlumočení divadla a hudby [elektronický zdroj]. -- Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, [2008]. -- 1 DVD-ROM : zvuk., barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-87153-72-7.
Signatura: F0-281


Vizuální komunikace [elektronický zdroj] : praktická cvičení. -- Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, [2008]. -- 1 DVD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-87153-80-2.
Signatura: F0-282


Wedlichová, Iva,
Sebepojetí dospívajících a způsob výchovy v rodině / Iva Wedlichová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 234, 2, [10] s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-096-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11322


Werth, Nicolas,
Ostrov kanibalů : otřesné svědectví ze sibiřského "druhého Gulagu" / Nicolas Werth ; [z francouzského originálu ... přeložil Václav Drška]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2009. -- 190 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7433-006-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11430


Zahumenská, Jitka,
Specifika tlumočení ve vzdělávání / Jitka Zahumenská, Naďa Dingová, Radka Horáková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 165 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-92-5 (brož.).
Signatura: A0-11262


32 - Politika


Bachšijev, Dubija Jusufovič
Leninské zásady stranické demokracie / D. Bachšijev ; [z ruského originálu ... přeložili Pavel Vančura a Vlasta Boudyšová]. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958. -- 116 s. ; 22 cmSignatura: 64 445


Bachšijev, Dubija Jusufovič
Výstavba strany v podmínkách vítězství socialismu v SSSR : (léta 1936-1941) / D. Bachšijev. -- Praha : Rudé právo, 1954. -- 212 s. ; 21 cmSignatura: 38 475


Barták, Miroslav
Vzdělávací a zdravotní politika v práci OECD / Miroslav Barták, Helena Vomáčková. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 135 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-093-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4433


Bartoš, Miloslav,
Člověk a hory : průvodce stálou výstavou o historii osídlování Krkonoš / text průvodce Miloslav Bartoš ; foto Karel Hník. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku ; Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. -- 27 s. : barev. il., plánek, mapa ; 21 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B0-4624


Bikont, Anna,
My z Jedwabneho / Anna Bikont ; [z polského originálu ... přeložil Jiří Vondráček]. -- Vyd. 1. Jinočany : H & H, 2008. -- 616 s. : portréty, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7319-075-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11348


Blažek, Pavel,
Krach : temné pozadí Kubiceho aféry / Pavel Blažek. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2009. -- 343 s., [8] s. obr. příl. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-677-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11519


Česká společnost od Mnichova k válce / [autorský kolektiv Zdeněk Hazdra ... et al.]. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Městská část Praha 6, 2009. -- 61 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87211-20-5 (Ústav pro studium totalitních režimů : brož.).
Signatura: B0-4434


Ferguson, Niall,
Empire : how Britain made the modern world / Niall Ferguson. -- London : Penguin Books, 2004. -- xxviii, 422 s., [16] s. obr. příl. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-141-00754-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11300


Hunčová, Magdalena,
Ekonomický rozměr občanské společnosti / Magdalena Hunčová. -- 1. vyd. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004. -- 180 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-605-8 (dotisk : brož.) * 978-80-7044-605-6 (chyb.).
Signatura: A0-11282


Kopeček, Michal,
Hledání ztraceného smyslu revoluce : zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960 / Michal Kopeček. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2009. -- 386 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0100-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11086


Křížek, Jurij,
Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo Československa : boj české a slovenské dělnické třídy za svobodu v letech 1917-1920 / Jurij Křížek, Oldřich Říha. -- 1. vyd. Praha : Rovnost, 1951. -- 98 s. ; 21 cmSignatura: 27 810


Kupka, Petr,
Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko / Petr Kupka, Martin Laryš, Josef Smolík. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. -- 268 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-4845-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11233


Mnichovská zrada : 1938 : výstava : osmičky v čase / [autoři textů Tomáš Chalupa ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Městská část Praha 6, [2008]. -- 65 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-2925-9 (brož.).
Signatura: B0-4435


Otisky komunismu = Imprints of communism / [Jiří Přibáň ... et al. ; Tomáš Bojar (ed.) ; překlad Artlingua]. -- Praha : Mitte Studio, 2008. -- 134 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-3586-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11368


Palko, Vladimír,
Bernard Jaško a spol. : odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti / Vladimír Palko ml.. -- Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006. -- 136 s. : faksimile ; 21 cm. -- ISBN 80-969296-4-X (brož.) :.
Signatura: B0-4366


Paměť národa = Memory of Nation. -- [Praha] : Český rozhlas : Post Bellum : Ústav pro studium totalitních režimů, [2008]. -- 20 s. : il., portréty ; 16 x 20 cm + 1 MP3 CD + 1 DVD. -- ISBN * (úvodní brožura : brož.) (chyb.).
Signatura: D0-745


Podněcování a trest : téměř další hra Václava Havla. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2009. -- 117 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN * (Brož.) (chyb.).
Signatura: A0-11254


Prague monitor : czech news, business & life. -- Prague : Monitor CE media services, 2009-. -- sv. ; 28 cm


Redlich, Karel,
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů / Karel Redlich. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-97-0 (brož.) * 978-80-87153-01-7 (soubor : brož.) (chyb.) * 978-80-87153-03-1 (DVD) (chyb.).
Signatura: D0-758


Šanc, David
Česká politologie : etablování oboru / David Šanc. -- 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. -- 318 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-803-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11801


Štěpánek, Petr,
Kronika Bratrstva Kočkovy pracky : Paroubkovi šibalové v akci / [text] Petr Štěpánek ; [ilustrace] aTeo. -- Vyd. 1. Praha : CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2009. -- 144 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86816-27-2 (brož.).
Signatura: B0-4595


Test of courage : stories of underage political prisoners / [authors of texts Ondřej Bratinka, Martin Boštík]. -- [Prague] : Institute for the Study of Totalitarian Regimes, [2008]. -- 76 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87211-17-5 (brož.).
Signatura: B0-4437


Tomek, Prokop,
Na frontě studené války - Československo 1948-1956 : výstava k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje / Prokop Tomek. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. -- 117 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87211-14-4 (brož.).
Signatura: A0-11270


Tomek, Prokop,
On the cold war front - Czechoslovakia 1948-1956 : exhibition on the occasion of the 60th anniversary of the commencement of anti-communist resistance abroad / Prokop Tomek. -- Prague : Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2009. -- 117 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87211-15-1 (brož.).
Signatura: A0-11271


Zkouška odvahy : příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let / [autoři textů Ondřej Bratinka, Martin Boštík]. -- [Praha] : Ústav pro studium totalitních režimů : c2008. -- 72 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-87211-13-7 (brož.).
Signatura: D0-746


33 - Ekonomické vědy


Aktéři rozvoje regionu - Orlicko / Zdenka Vajdová (ed.). -- 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008. -- 123 s. : barev. il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7330-143-9 (brož.).
Signatura: A0-11767


Bejó, Zuzana,
Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP / [autorsky zpracovali Zuzana Bejó a Lubomír Motyčka]. -- [Praha] : Hospodářská komora České republiky, 2007. -- 16 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-239-9734-7 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-2137


Bureš, Vít
Teorie antimonopolní regulace : analýza vybraných oblastí / Vít Bureš. -- V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. -- 215 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7248-479-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11504


Cenné papíry ; Kolektivní investování ; Dohled a podnikání na kapitálovém trhu : podle stavu k .... -- Ostrava : Sagit, 1995- . -- sv. ; 24 cmSignatura: 732 436


Cestovní náhrady ; Mzdové a platové předpisy : podle stavu k. -- Ostrava : Sagit, 1995- . -- sv. ; 24 cmSignatura: 732 421


Dubská, Drahomíra
Realitní trh České republiky: cenová bublina ano či ne? / zpracovala Drahomíra Dubská. -- Praha : Český statistický úřad, 2009. -- 17, [7] s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-250-1956-6 (brož.) :.
Signatura: B1-2115


Finanční právo / Milan Bakeš ... [et al.]. -- 5. upr. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2009. -- xxviii, 548 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-801-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11822


Had, Miloslav
Česká republika v Evropské unii : členství, přínosy, výzvy / Miloslav Had, Stanislav Stach, Luděk Urban. -- Praha : Český institut pro integraci EU : Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, 2005. -- 181 s., [48] s. příl. ; 21 cmSignatura: A0-11758


Hnátek, Miloslav,
Hotelnictví a daně / Miloslav Hnátek. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- 163 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7357-446-8 (brož.) :.
Signatura: B0-3588


Holl, Patricia
Jaká známe povolání : vyber si z 250 profesí tu svou / text Patricia Hollová ; ilustrace Pronto ... [et al. ; z francouzského originálu ... přeložila Hana Rusá]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 117 s. : barev. il., portréty ; 26 cm. -- ISBN 978-80-242-2497-8 (brož.) :.
Signatura: B1-2129


Chapman, Elwood N.,
Výchova k prodeji - úvodní kurs / Elwood N. Chapman ; z angličtiny přeložil Josef Spal. -- Praha : Linde, 1994. -- 77 s. : il.. -- ISBN 80-85647-34-6.
Signatura: I-733 289


Kadeřábková, Božena
Brownfields : jak vznikají a co s nimi / Božena Kadeřábková, Marian Piecha a kol.. -- Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2009. -- xiv, 138 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-123-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11444


König, Petr,
Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu / Petr König a kol.. -- 2. aktualiz. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2009. -- xxxiv, 630 s. ; il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7400-011-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11442


Krugman, Paul R.,
Návrat ekonomické krize / Paul Krugman ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Křístková]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2009. -- 168 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7021-984-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11434


Kušková, Petra,
Češi ve spotřebitelském ráji (!?) : vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech = Czechs in a consumer paradise (!?) : trends in consumption of Czech households over the past twenty years / Petra Kušková ; [spoluautoři] Alena Marková, Klára Najmanová. -- Vyd. 1. [Praha] : CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, 2009. -- 56, 56 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-85087-70-3 (CENIA : brož.).
Signatura: B1-2240


Lacina, Karel,
Regiony v aktivitách států na počátku 21. století : (monografie) / Karel Lacina, Bohuslav Sekerka. -- Vyd. 1. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. -- 188 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7314-149-3 (brož.) :.
Signatura: B0-4452


Lacina, Vlastislav,
Formování československé ekonomiky 1918-1923 / Vlastislav Lacina. -- 1. vyd. Praha : Academia, 1990. -- 249 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 80-200-0199-9.
Signatura: 676 815


Matušínská, Kateřina,
Marketing finančních služeb : distanční studijní opora / Kateřina Matušínská. -- Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. -- 203 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7248-520-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11499


Národní plán zavedení eura v České republice / Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice. -- [Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2007. -- 82 s. ; 30 cmSignatura: B1-2114


Pelc, Vladimír
Daň darovací : komentář / [Vladimír Pelc]. -- Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2009. -- xiii, 241 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7400-147-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11443


Polouček, Stanislav,
Peníze, banky, finanční trhy : studijní opora pro kombinovanou formu studia / Stanislav Polouček. -- Vyd. 1. Havířov : Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání, 2009. -- 210 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87291-00-9 (brož.) :.
Signatura: B1-2117


Průcha, Václav,
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 / Václav Průcha a kolektiv. -- 1. vyd. Brno : Doplněk, 2004-2009. -- 2 sv. (578, 1002 s.) : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-7239-147-X (1. díl).
Signatura: 805 839


Ryšavá, Jitka,
Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu / Jitka Ryšavá, Stanislav Voleman. -- V Praze : Asociace průvodců České republiky, 2009. -- 67 s. : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-4865-6 (brož.).
Signatura: B0-4413


Schiff, Peter D.,
Důkaz pádu : jak vydělat na hospodářském kolapsu / Peter D. Schiff, John Downes ; [překlad Jitka Marková]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 264 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2365-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11208


Sreality : realitní měsíčník : Olomoucký a Zlínský kraj. -- Praha : Seznam.cz, 2009-. --


Svoboda, Vladimír,
Cenová politika a dvouletý hospodářský plán / přednesl ve schůzi společnosti dne 14. dubna 1947 Vladimír Svoboda. -- Vyd. 1. V Praze : Nákladem České společnosti národohospodářské, 1947. -- 36 s. ; 22 cmSignatura: 18 620


Šrein, Zdeněk
Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie / Zdeněk Šrein. -- V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. -- 298 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-077-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11280


Tetřevová, Liběna,
Veřejný a podnikatelský sektor / Liběna Tetřevová a kolektiv. -- 1. vyd. [Praha] : Professional Publishing, 2009. -- 190 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86946-90-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11301


Thomsett, Michael C.
Kalkulačka akciového investora : praktická příručka se vzorci a výpočty, které potřebuje každý úspěšný investor / Michael C. Thomsett ; [překlad Eva Nevrlá]. -- Vad. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- iii, 177 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1904-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11284


Vybrané aspekty projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru / Liběna Černohorská ... [et al.]. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. -- 104 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7395-169-6 (brož.).
Signatura: B0-4384


34 - Právo


About America : the Constitution of the United States of America with explanatory notes / J.W. Peltason, editor. -- [Washington] : U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs, 2004. -- 88 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B0-4387


Bázlik, Miroslav,
Legal English and its grammatical structure / Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. -- 196 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7357-455-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11312


Černý, Jan,
Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů : podle stavu k ... / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová. -- Praha : Linde, [1994]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 685 241


Česko##[Autorský zákon (2000, novely 2006- )]
Autorský zákon : [mezinárodní úmluvy o autorském právu, ochrana výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, neperiodické publikace, periodický tisk, státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, provozování rozhlasového a televizního vysílání, ochrana hospodářské soutěže, regulace reklamy : texty s názvy paragrafů a věcným rejstříkem] : právní stav ke dni .... -- Praha : C.H. Beck, 2006- . -- sv. ; 24 cmSignatura: 850 668


Česko##[Zákon o konkurzu a vyrovnání (1991, novely 2002- )]
Konkurs a insolvence ; Insolvence ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : redakční uzávěrka ... : podle stavu k .... -- Ostrava : Sagit, [199-]- . -- sv. ; 23 cmSignatura: 735 022


Čuhelová, Jana, 1975-
Základy práva pro pedagogy / Jana Čuhelová, Karel Schelle a kolektiv. -- Vyd. 1. Ostrava : KEY Publishing, 2009. -- 2 sv. (254, 190 s.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-023-1 (1. díl : brož.) :.
Signatura: A0-11524


Dědič, Jan,
Přehled judikatury : přeměny obchodních společností : převod podniku a jeho části / sestavili Jan Dědič, Jan Lasák. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- 339 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-457-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11242


Doručování v civilním soudním řízení / Renáta Šínová ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Leges, 2009. -- 143 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-20-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11304
* doručování


Greig, Charlotte
Největší géniové zločinu v dějinách / Charlotte Greig ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Mrlík]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2009. -- 271 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-702-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11433


Hála, Jaroslav
Úvod do teorie a praxe vězeňství / Jaroslav Hála. -- 2., dopl. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. -- 183 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86708-30-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11508


Hejda, Jan,
Základy českého práva : studijní text / Jan Hejda. -- 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. -- 137 s. ; 25 cm. -- ISBN 80-86708-11-X (brož.).
Signatura: A0-11510


Hutař, Jan,
Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením : aktualizovaný stav k 1.4.2009 / Jan Hutař. -- 10. vyd. Praha : Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2009. -- 241 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87181-02-7 (brož.) :.
Signatura: A1-1678


Klíma, Karel,
Komentář k Ústavě a Listině / Karel Klíma a kolektiv. -- 2., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. -- 2 sv. (1441 s.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7380-140-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11823


Komunistické právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví / Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček (eds.). -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. -- 1005 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-4844-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11232


Kuttan, Karel Václav,
Lidový sekretář : výňatky pro každého občana důležitých zákonů a ustanovení, s doprovodem a sbírkou dopisů, podání, žádostí, odporů a různých jiných písemností ve styku s úřady státními, samosprávnými, soukromými a obchodními / sepsal a sebral Karel V. Kuttan. -- Praha : Vortel a Rejman, 1924. -- 2 sv. (622 s.)Signatura: 28 135


Lidská práva : úvod do problematiky / odpovědný redaktor George Clack ; přispěvovatelé Robert Holden ... [et al.]. -- [Praha] : Embassy of the United States of America, [199-]. -- 48 s. : barev. il., portréty ; 28 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B1-2101


Man, Vlastislav,
Základy ústavního práva / Vlastislav Man, Karel Schelle. -- Vyd. 2., dopl. a aktualiz. Ostrava : Key Publishing, 2009. -- 228 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-033-0 (brož.) :.
Signatura: A0-13663


Padrnos, Jaroslav
Úvod do obchodního práva / Jaroslav Padrnos. -- Vyd. 2., upr. a rozš. Ostrava : Key Publishing ; Brno : B.I.B.S., 2009. -- 251 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-017-0 (KEY Publishing : brož.).
Signatura: A0-11511


Parlament : revue věnovaná otázkám politickým a státním. -- Praha : Kruh Parlamentu, 1921-1929. -- 7 sv. ; 31 cmSignatura: I-52 526


Polák, Přemysl,
Přehled judikatury k mezinárodní spolupráci v trestních věcech / sestavili Přemysl Polák, Helena Hýblová. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- 97 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-451-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4388


Prouza, Daniel,
Zásada ne bis in idem v českém trestním právu / Daniel Prouza. -- 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. -- 222 s. ; 25 cm. -- ISBN 80-86708-27-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11507


Příručka Ochrana duševního vlastnictví / [pro Hospodářskou komoru ČR, odbor Informační místa pro podnikatele, připravil Úřad průmyslového vlastnictví]. -- [Praha] : Hospodářská komora ČR, 2007. -- 16 s. ; 30 cm. -- ISBN (brož.) :.
Signatura: B1-2139


Radkova, Martina,
Exekuce jiné pohledávky : praktická příručka pro soudy, soudní exekutory, finanční úřady, advokáty, daňové poradce, úřady a instituce vedoucí exekuce, dlužníky, věřitele a mnohé další / Martina Radkova. -- Praha : Linde, 2009. -- 199 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-767-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11238


Rouč, Vít,
Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky v letech 1918-1975 v československé diplomatické korespondenci : (Kolumbie, Peru, Ekvádor a Bolívie) / Vít Rouč. -- Vyd. 1. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2008. -- 110 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86747-29-3 (brož.) :.
Signatura: B1-2119


Schelle, Karel,
Základy občanského práva / Karel Schelle a kolektiv. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2009. -- 188 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-026-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11515


Suchánek, Radovan,
Ústava České republiky v praxi : 15 let platnosti základního zákona / Radovan Suchánek, Věra Jirásková et alii. -- 1. vyd. Praha : Leges, 2009. -- 383 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-18-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11250


Šmíd, Tomáš,
Organizovaný zločin v Ruské federaci / Tomáš Šmíd. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. -- 236 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-4846-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11361


Teorie a praxe tvorby práva / Aleš Gerloch ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. -- 422 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-362-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11288


Vesecká, Renáta,
Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš (ne)mluví / Renáta Vesecká, Jakub Chromý. -- Praha : Linde Praha, 2009. -- 124 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-772-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4408


Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev : výklad, prováděcí předpisy ČR a EU, vybrané souvisící předpisy / kolektiv pod redakcí Přemysla Rabana. -- Praha : Eurounion, 2009. -- 491 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7317-080-6 (brož.).
Signatura: A0-11291


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


Bradley, James,
Flyboys : skutečný příběh letecké války v Tichomoří / James Bradley ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Laštůvka]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 389 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1833-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11424


Campbell, Duncan B.
Tábory římských legií : 27 př.n.l. - 378 n.l. / Duncan B. Campbell ; ilustroval Brian Delf ; [přeložil Václav Marek]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 64 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2871-1 (váz.) :.
Signatura: B0-4385


Cílek, Roman,
100 hodin, kdy umírala republika / Roman Cílek, Miloslav Moulis. -- Vyd. 1. Praha : Pražská vydavatelská společnost ; Epocha, 2009. -- 167 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-440-4 (Pražská vydavatelská společnost : váz.).
Signatura: A0-10958


Cílek, Roman,
Krycí název "Válka!" : ze zákulisí nacistických tajných služeb / Roman Cílek. -- 1. vyd. Praha : MarieTum, 2009. -- 174 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-904263-1-3 (váz) :.
Signatura: A0-11372


Danzer, Alfons,
Unter den Fahnen : die Völker Österreich-Ungarns in Waffen / A. Danzer. -- Wien : F. Tempsky, 1889. -- viii, 471 s.Signatura: 4 842


Dolista, Josef,
Etika zaměstnance veřejné správy : vysokoškolská učebnice / Josef Dolista, Roman Ježek. -- 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. -- 122 s. ; 25 cm. -- ISBN 80-86708-20-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4450


Fučík, Josef,
Generál Podhajský / Josef Fučík. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. -- 344 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7185-962-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11392


Gronwaldtová Wagnerová, Petra
Statusové věci občanů : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.12.2008 / [zpracovaly Petra Gronwaldtová Wagnerová, Jitka Morávková]. -- Praha : ASPI, c2009. -- xx, 564 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-447-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11289


Historie dopravní policie / Marcela Machutová ... [et al.] ; editor Dagmar Broncová. -- Vyd. 1. Praha : Milpo media, 2009. -- 159 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87040-14-0 (váz.) :.
Signatura: A1-1715


Hoyt, Edwin P. (Edwin Palmer),
Boje na Balkáně : Balkán 1941 / Edwin P. Hoyt ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Burjanová]. -- Praha : Naše vojsko, 2009. -- 172 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-206-1031-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11382


Jemelka, Luboš,
Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. -- 2. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2009. -- xxvi, 640 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7400-157-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11816


Labanca, Nicola,
Válečné konflikty dneška : od roku 1945 do současnosti / Nicola Labanca ; [z italského originálu ... přeložila Klára Žejdlová]. -- Vyd. 1. Praha : Fortuna Libri, 2009. -- 287 s. : barev. il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7321-465-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11648


Rokovací poriadok pro miestne dozorné výbory / sostavil Vladimír Trávnik. -- 1. vyd. Bratislava : Oráč, 1950. -- 46 s. ; 20 cmSignatura: 22 870


Spick, Mike
Luftwaffe vítězí : odborně historická fikce / Mike Spick ; [z anglického originálu ... přeložil a lektoroval Stanislav Dudek]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2009. -- 313 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-669-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11397


Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2002-. --Signatura: I-550 433


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Česko
Sociální zabezpečení. -- Ostrava : Sagit, 2004- . -- sv. ; 23 cmSignatura: 687 146


Kontaktní práce : antologie textů České asociace streetwork / redakční tým Petr Klíma ... [et al.]. -- 2. vyd. [Praha] : Česká asociace streetwork, [2009]. -- 359 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-4001-8 (brož.).
Signatura: A0-11505
* práce kontaktní


Měšťan, Radomír
Modernizace bydlení / Radomír Měšťan. -- Vyd. 1. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. -- 163 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87156-30-8 (brož.) * 978-80-87156-31-5 : (chyb.).
Signatura: B0-4398


Přib, Jan,
Zákon o nemocenském pojištění : komentář / Jan Přib. -- 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- xv, 303 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-448-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11244


Střílková, Patricie,
Vykázání jako prostředek ochrany před domácím násilím / Patricie Střílková, Marek Fryšták. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2009. -- 91 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-020-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4443


Šik, Vladimír,
Metody práce se skupinou pro pomáhající profese / Vladimír Šik. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. -- 176 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-058-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11275


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


Beránková, Kamila
Každý je důležitý - vzájemně se poznávejme! : (metodické náměty pro multikulturní výchovu) / Kamila Beránková, Eva Mrázová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 103 s. : barev. il., faksim. ; 25 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7414-052-5 (brož.) :.
Signatura: D0-761


Figurama (výstava)
Figurama / Universität für Angewandte Kunst Wien ... [et al.]. -- V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, [2000?]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: A0-11268


Gajda, Josef
The Clinic No. 1 : Neurosurgery Clinic of Charles University Medical Faculty I and Institute of Post-Gradual Medical Education of Central Military Hospital, Prague / [written and arraged by Josef Gajda ; translation Ján Čarný]. -- 1st ed. Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - MOD Presentation and Information Centre, 2009. -- 125 s. : il. (některé barev.), portréty ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7278-514-8 (váz.) :.
Signatura: A1-1674


Hladílek, Miroslav,
Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých / Miroslav Hladílek. -- Vyd. 2., přeprac. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. -- 186 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86723-75-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11229


Hroncová, Jolana,
K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe / Hroncová, J., Emmerová, I., Kraus, B. a kol.. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 212 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-072-3 (váz.) * 978-80-7414-07-2 (chyb.).
Signatura: A0-11281


Klofátová, Zuzana
Škola doma : příručka pro rodiče i prarodiče : (1.-5. ročník) / [Zuzana Klofátová ; ilustrace Jitka Stojanová]. -- [Praha] : Nakladatelství Praha, [2009?]. -- 62 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-902177-3-7 (váz.).
Signatura: A0-11259


Klugerová, Jarmila,
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci / Jarmila Klugerová, Irena Prázová, Tereza Vacínová. -- 2., přeprac. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. -- 52 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86723-72-3 (brož.) :.
Signatura: B0-4390
* práce rigorózní


Kmuníčková, Zdenka,
Poslední dny Jana Palacha / Zdenka Kmuníčková. -- Vyd. 1. Praha : Epocha, 2009. -- 95 s. : il., portrét, faksim. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7425-010-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11478


Koleček, Michal,
Diplomky 2007/2008 : bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [texty Michal Koleček, Jaroslav Polanecký ; foto Radek Jandera]. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 88 s. : barev. fot. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7414-024-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4421


Kredit : časopis studentů Vysoké školy hotelové. -- Praha : Vysoká škola hotelová, [2007]-. -- sv. ; 30 cm


Možnosti mimoškolského vzdělávání : sborník příspěvků / [editorka Katarína Galajdová]. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- 104 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.) :.
Signatura: D0-760


Neckař, Petr,
Co by rodiče mohlo zajímat před vstupem jejich dítěte do mateřské školy / [textové zpracování Petr Neckař ; grafické zpracování Lenka Dušánková]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, 2009 (Garamon). -- 48 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904264-2-9.
Signatura: B0-4581


Noviny VÚP : pro příznivce vzdělávání. -- Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2009-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-503 287z1?


Oberuč, Jaroslav,
Úvod do teorie výchovy : (monografie) / Jaroslav Oberuč, Ivan Gosiorovský. -- 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. -- 104 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7314-160-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4451


Paralympijský školní den : [manuál / autorský tým Martin Kudláček ... et al.]. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. -- 48 s. : il. ; 30 cm + 1 DVD + [20] dvoul.. -- ISBN 978-80-244-1990-9 (brož.) :.
Signatura: D1-229


Trn : satirický časopis studentů. -- Praha : Bedřich Pschürer, 1924. -- 1 sv. ; 27 cmSignatura: 56 602


Vaněk, Jindřich
E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání / Jindřich Vaněk. -- 1. vyd. V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. -- 96 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7248-471-3 (brož.).
Signatura: B0-4448


Vorbes, Tomáš Antonín,
Obrazy z dějin vychovatelství a vývoje školství / sepsal Tomáš Vorbes. -- 1. vyd. otisk [Hradec Králové] : Tomáš Vorbes, 1877 (L. Pospíšil). -- 200 s. ; 23 cmSignatura: 330 764


Západočeská univerzita##[Výroční zpráva (Západočeská univerzita)]
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok .... -- Plzeň : Západočeská univerzita, [199-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-2110


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Hervarar saga ok Heidreks konungs. Česky & Staroseversky
Sága o Hervaře = Hervarar saga / připravil Jan Kozák jr.. -- Vyd. 1. Praha : Herrmann & synové, 2008. -- 181 s. : geneal. tabulky ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87054-14-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11601
* beletrie dvojjazyčná-staroseverština


Kocourková, Jarmila,
Etiketa na cesty, aneb, Jiný kraj, jiný mrav / Jarmila Kocourková ; ilustroval Jiří Slíva. -- Vyd. 1. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. -- 389 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87156-39-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11753???

Kampelík, František Cyril,
Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze / vydal František Cyril Kampelík. -- Hradec Králové : F.C. Kampelík, 1864 (Ladislav Pospíšil). -- 146 s. ; 22 cmSignatura: 318 5865 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Bezděčka, Pavel,
Mařatice - Rochus : významná přírodní lokalita Evropy / Pavel Bezděčka, Blanka Rašticová a kolektiv. -- Aktualiz. 2. vyd. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2009. -- 71 s. : barev. fot. ; 18 x 25 cm. -- ISBN 978-80-904380-2-6 (brož.).
Signatura: B0-4442


Chráněná území ČR. XIV, Jeskyně / Jaroslav Hromas (ed.) a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Brno : EkoCentrum, 2009. -- 604 s. : il., mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87051-17-7 (AOPK ČR, Praha : váz.) :.
Signatura: I-649 131/14


Mapa chráněných území přírody ČSR [kartografický dokument] : List 34-1 Znojmo / sestavil Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. -- [Praha] : Ústřední ústav geologický, 1988. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 50 cm na listu 47 x 69 cm. -- ISBN (Volný list).
Signatura: II-674 955/34-1


Mapa chráněných území přírody ČSR [kartografický dokument] : List 04-4 Javorník. -- [Praha : Ústřední ústav geologický, 1991]. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 49 cm na listu 47 x 69 cm. -- ISBN (Volný list).
Signatura: II-674 955/04-4


Mapa geofaktorů životního prostředí ČR [kartografický dokument] : signální mapa střetů zájmů. List 13-23, Chlumec nad Cidlinou / sestavil a vydal Ústřední ústav geologický. -- Praha : Ústřední ústav geologický, 1990. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 50 cm na listu 47 na 69 cmSignatura: II-674 958/13-23 s.m.


Natura Bohemica [videozáznam]. -- [Praha] : G-production, 2009. -- 1 DVD-video : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-351


Pavlovský, Ladislav,
Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a životního prostředí [elektronický zdroj] / Ladislav Pavlovský. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2008. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-85900-82-8.
Signatura: F0-317


Remtová, Květa
Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje / Květoslava Remtová. -- Vyd. 1. [Praha] : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009. -- 66 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7212-506-7 (brož.).
Signatura: B1-2112


Říha, Josef,
Bezpečnost a riziková analýza životního prostředí : teoretická východiska / [odpovědný řešitel Josef Říha]. -- Praha : Cityplan, 2009. -- 62 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-4663-8 (brož.).
Signatura: B0-4412


Slábová, Markéta
Tvorba a ochrana životního prostředí / Markéta Slábová. -- 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. -- 237 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 80-86708-29-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11506


Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Mapa chráněných území přírody ČSR [kartografický dokument]. List 11-2, Karlovy Vary / sestavil Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. -- Praha : Ústřední ústav geologický, 1986. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 49 cm na listu 47 x 69 cm. -- ISBN (Volný list).
Signatura: II-674 955/11-2


504 - Životní prostředí. Ekologie


Klaus, Václav,
Modrá planeta v ohrožení : (sborník nových textů o globálním oteplování) / Václav Klaus. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2009. -- 227 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7363-277-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11374


51 - Matematika


Calda, Emil,
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU / [Emil Calda]. -- 1. vyd. Praha : Prometheus, 1996-1997. -- 2 sv. (213, 191 s.) ; 21 cm. -- ISBN 80-7196-020-9 (1. díl).
Signatura: 737 079


Kábrtová, Krista
Maština : škola není nuda : [(matematika - čeština) : pracovní sešit pro děti od 8 let a pro 3.-5. ročník základních škol praktických / Krista Kábrtová ; ilustrace Tomáš Bláha, Krista Kábrtová]. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- 88 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7357-441-3 (brož.) :.
Signatura: B1-2116


Popelka, Jan,
Úvod do statistické analýzy dat / Jan Popelka, Václav Synek. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2009. -- 200 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7414-117-1 (brož.) :.
Signatura: A1-1676


Příklady z matematiky nejen pro fyziky I / Jiří Kopáček ... [et al.]. -- 4., přeprac. vyd. Praha : Matfyzpress, 2005. -- 250 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86732-41-X (brož.) :.
Signatura: A0-11703


Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník základní školy / Josef Trejbal ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. -- 184 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-04-25671-6.
Signatura: 727 322


Šimsová, Jana
Sbírka úloh z matematiky : lineární algebra / Jana Šimsová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. -- 101 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-073-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4411


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Comité national français de géodésie et géophysique Paris, Francie
Comité national français et comité national géodésie et géophysique. Années. -- Paris : Comité national français de géodésie et géophysique, [1933?]-. -- sv. : 24 cmSignatura: 20 867


53 - Fyzika


Adamovský, Daniel,
Sbírka příkladů z termomechaniky / Daniel Adamovský, Martin Polák, Radomír Adamovský. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2009. -- 150 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-213-1924-0 (brož.) :.
Signatura: B1-2222


Kopal, Antonín,
Fyzika I : mechanika, kmitání, vlnění, termodynamika / Antonín Kopal a kolektiv. -- Vyd. 2., opr. a dopl. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. -- 155 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7372-477-1 (brož.).
Signatura: A1-1664


Lepil, Oldřich,
Fyzika aktuálně : příručka nejen pro učitele / Oldřich Lepil a kol.. -- 1. vyd. Praha : Prometheus, 2009. -- 207 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7196-381-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11806


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Bahrdt, Wilhelm,
Stöchiometrische Aufgabensammlung : mit den Resultaten / von Wilhelm Bahrdt. -- 3., verb. Aufl. Berlin : Walter de Gruyter, 1936. -- 112 s. ; 16 cmSignatura: 23 110


Batěk, Alexandr,
Přehled mineralogie a geologie s ohledem na tvoření hlíny / napsal Alexandr Batěk. -- Praha : [Alexander Batěk, 1921]. -- 31 s. ; 22 cmSignatura: 18 415


Bauer, Alexander Anton Emil,
Chemie und Alchymie in Österreich bis zum beginnenden XIX. Jahrhundert : eine Skizze von A. Bauer. -- Wien, Verlag von Rudolf Lechner, 1883.. -- 85 s. : il. ; 19 cmSignatura: 25 829


Muck, Alexander,
Hybridní atomové orbitaly I. / Alexander Muck, Ilja Černý. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2008. -- 154 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7414-061-7 (brož.) :.
Signatura: B1-2113/1


Růžičková, Květoslava
Chemie v kostce : pro střední školy / Květoslava Růžičková, Bohumír Kotlík. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. -- 220 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-0599-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11662


Slavík, František,
Nerostopis Moravy, Slezska a Slovenska / napsal František Slavík. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, [1917]. -- 48 s. ; 19 cmSignatura: 763


Virtue, Doreen,
Léčení krystaly : jak se vyléčit a jak dodat svému životu energii pomocí krystalů / Doreen Virtue a Judith Lukomski ; [z anglického originálu ... přeložila Monika Kittová]. -- Vyd. 1. Praha : Synergie CZ, 2009. -- 205 s. : barev. il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7370-142-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11357


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Blahnová, Petra,
Adršpašské skály ; Teplické skály : kapesní průvodce skalními městy / text Petra Blahnová a Pavel Lisák ; fotografie Vladimír Brát ... [et al.]. -- Náchod : Juko, [2009?] (Velké Poříčí : Tiskárny B.N.B). -- 64 s. : barev. il., mapy ; 16 cm. -- ISBN 978-80-86213-40-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4430


Herzán, Miroslav
Studny : zásady pro vyhledávání zdrojů podzemní vody / Miroslav Herzán. -- 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2008. -- 94 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7300-188-9 (brož.) * 9788073001889 : (chyb.).
Signatura: B0-4459


Janoška, Martin
Nejkrásnější vodopády České republiky / Martin Janoška. -- Vyd. 2. Praha : Academia, 2009. -- 283 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1779-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11587


Kozák, Pavel,
Energie krajiny / Pavel Kozák. -- Vyd. 1. České Budějovice : ArchET, 2005. -- 169 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-902394-2-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11256


56 - Paleontologie


Babor, Josef Florián,
Měkkýši českého plistocaenu a holocaenu / napsal J.F. Babor. -- V Praze : Fr. Řivnáč, 1901. -- 82 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN (Váz.).
Signatura: I-40 428


57 - Biologické vědy


Bártová, Eva
Handbook for biology and genetics practical courses / Eva Bártová, Eva Roubalová. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. -- 119 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-074-0 (brož.) :.
Signatura: B1-2106


Habs, Horst,
Bakteriologisches Taschenbuch / bearbeitet von Horst Habs. -- 35. verb. Aufl. Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1951. -- 215 s. ; 16 cmSignatura: 29 418


Král, Vladimír,
Hledání počátku a cíle / Vladimír Král. -- Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2001. -- 271 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7172-600-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11252


58 - Botanika


Babula, Petr
Mechorosty, výtrusné cévnaté rostliny, nahosemenné rostliny / Petr Babula. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. -- 122 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-063-4 (brož.) :.
Signatura: B1-2108


Ježek, Zdeněk
Orchideje od A do Z / Zdeněk Ježek. -- 3. vyd. Čestlice : Rebo, 2009. -- 304 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-255-0203-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11314


Jiřiště, Lubomír,
Invazivní rostliny v Krkonoších : biologie, rozšíření, likvidace / text Lubomír Jiřiště ; foto Kamila Antošová ... [et al.]. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku ; Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2007. -- 11 s. : il. (některé barev.), mapky ; 21 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B0-4352


59 - Zoologie


Arendarčík, Jozef,
Fysiologie krve, mízy, oběhu krevního a mízního : fysiologie dýchání / Jozef Arendarčík. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. -- 121 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-58 763


Balfour-Browne, Frank,
Insects / by Frank Balfour- Browne. -- London : Thornton Butterworth, 1927. -- 256 s. ; 17 cmSignatura: 19 477


Motyčková, Hana,
Činčila vlnatá / Hana a Vladimír Motyčkovi. -- Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus - sdružení Magdaléna a Robert Javorských, 2009. -- 70 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87293-08-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4377


Nowak, Vilém,
Perlorodka říční a její perly, (se zvláštním zřetelem k poměrům v republice Československé) = Die Flussperlmuschel und ihre Perlen (mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Tschechoslowakischen Republik) / napsal Willy Nowak. -- V Praze : Nákladem Ministerstva zemědělství republiky Československé, 1936. -- 76 s. ; 25 cm. -- ISBN (Váz.).
Signatura: 12 539


Volf, Vojtěch
Ptactvo dobrušského regionu / Vojtěch Volf. -- Dobruška : Kulturní zařízení města Dobrušky - vlastivědné muzeum, 2009. -- 4 sv. (116 s.) : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-254-5698-9 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-46226 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Adolfová, Zlatka
Mandaly - cesta do nitra : vnitřní pohlazení / Zlatka Adolfová. -- 1. vyd. Uherské Hradiště : Lukáš Němec, 2009. -- 55 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87074-02-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4140


Ajaya, svámí,
Léčení duše : sjednocující pohled psychoterapie Východu a Západu / Svámí Adžaja ; [z anglického originálu ... přeložily Helena Tučková a Ludmila Obdržálková]. -- 1. vyd. Praha : Isadora, 2009. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904333-0-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11220


Akutní stavy v geriatrii / Hana Matějovská Kubešová ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Galén, 2009. -- 233 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7262-620-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11386


Babula, Petr
Archebakterie, bakterie, houby, protista / Petr Babula. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. -- 144 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-057-3 (brož.) :.
Signatura: B1-2107


Baeckmann, Karl
Arzt auf vorgeschobenem Posten : Erfahrungen aus wichtigen Gebieten der ärztlichen Praxis / von Karl Baeckmann. -- München : J.F. Lehmanns Verlag, 1938. -- 273 s. ; 23 cmSignatura: 25 779


Brichtová, Eva
Onemocnění dětského neurokrania / Eva Brichtová a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. -- 215 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-292-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11431


Carson, Ben,
Širší souvislosti, aneb, Co je v životě opravdu důležité / Ben Carson & Gregg Lewis. -- Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2008. -- 285 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7172-057-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11253


Current orthopaedic practice : a review and research journal : české vydání. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- sv. ; 28 cm


Čevela, Rostislav,
Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy / Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Hynek Dolanský. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 108 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2860-5 (brož.) :.
Signatura: B0-4369


Dąbrowski, Tadeusz
Amputacje kończyn / T. Dąbrowski. -- Warszawa : Państwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1953. -- 119 s.Signatura: 32 925


Dandová, Eva,
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách / Eva Dandová. -- Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-373-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11290


Donner, Ludvík,
Hematologie : učebnice pro zdravotnické školy, obor pro zdravotní laboranty / Ludvík Donner. -- Vyd. 2., přeprac. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956. -- 298 s., 32 s. barev. obr. příl. ; 21 cmSignatura: 59 308


Finando, Donna,
Léčba dětí masáží spoušťových bodů : léčivý dotek rodičů / Donna Finando ; [z anglického originálu ... přeložila Radka Kneblová]. -- Olomouc : Fontána, 2009. -- 232 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7336-526-4 (brož.) :.
Signatura: A1-1667


Füchtner, Valeria,
Automasáž pro zdraví : zbavte se běžných zdravotních potíží jednoduchou masáží / Valeria Füchtner ; [z německého originálu ... přeložila Tereza Semotamová]. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. -- 95 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-2702-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4136


Gossop, Michael,
Léčba problémů spojených se zneužíváním drog : důkazy o účinnosti / [Michael Gossop ; překlad David Fuchs]. -- 1. vyd. v jazyce českém Praha : Úřad vlády České republiky, 2009. -- 104 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87041-81-9 (brož.) :.
Signatura: B0-3587


Hall, Judy,
Umění psychické ochrany / Judy Hall ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Hýsek]. -- Praha : Pragma, [2003]. -- 157 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7205-479-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11243


Havrdová, Eva,
Roztroušená skleróza : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Havrdová. -- 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, c2009. -- 96 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-187-5 (brož.).
Signatura: B0-4156


Heider de Jahnsen, Manuela,
Čínská medicína : prevence a léčení stravou : čínské učení o výživě / Manuela Heider de Jahnsen ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček]. -- Vyd. 1. Olomouc : FONTÁNA, 2009. -- 469 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-535-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11740


Hrobat, Breda
Ďalších 90 dní : chutné jedlá na 90 dní : ako si udržať dosiahnutú hmotnosť / Breda Hrobat, Mojca Poljanšek ; [zo slovinského originálu ... preložila Marianna Lesič]. -- Bratislava : Trysk, 2007. -- xiii, 91 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-969630-3-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4409


Janečková, Hana,
Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. -- 294 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-592-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11862


Jílek, Jan,
Chodec : [smysl situace] / Jan Jílek. -- Vyd. 1. Praha : COREN, 2007. -- 267 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-239-8780-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11514


Kašpar, Zdeněk,
Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením / Zdeněk Kašpar. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 117 s. : il., portrét ; 21 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87218-15-0 (brož.).
Signatura: D0-750


Keet, Louise
Reflexologie od A do Z / Louise Keetová ; přeložila Eva Fuková. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2009. -- 400 s. : barev. il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7359-205-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11482


Kneipp, Sebastian,
Léčení podle Kneippa / Kneipp. -- 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2009. -- 175 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87206-02-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11235
* kneippování


Kochleární implantáty : rady a zkušenosti / [koncepce a sestavení publikace Jitka Motejzíková ; autorky a autoři příspěvků Jana Barvíková ... et al. ; autorky rozhovorů Lenka Drozdová ... et al.]. -- Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2009. -- 234 s. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86792-23-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11487


Komprda, Tomáš
Výživou ke zdraví / Tomáš Komprda. -- 1. vyd. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2009. -- 110 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87156-41-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4407


Kott, Otto,
Vybrané kapitoly anatomie gastrointestinálního a respiračního systému / Otto Kott, Iveta Petříková. -- Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. -- 86 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-796-4 (brož.) :.
Signatura: B1-2135


Krejčí, Milada
Krok k výchově, krok ke zdraví : projekt ESF "Rozvoj lidských zdrojů" CZ.04.1.03/3.1.15.2/0458 - "Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na prevenci obezity žáků 2. stupně ZŠ". I. díl, Výchova ke zdraví na ZŠ a prevence obezity / Milada Krejčí. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2008. -- 24 s. ; 30 cm + 1 příl.. -- ISBN 978-80-7394-082-9 (brož.) :.
Signatura: B1-2118/1


Kursová, Vlasta,
Krok k výchově, krok ke zdraví : projekt ESF "Rozvoj lidských zdrojů". II. díl, [Edukace formou pohybu] : cvičme spolu: zdravý pohyb - zdravá výživa - zdravý život / Vlasta Kursová. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2008. -- 16 s. ; 30 cm + 1 příl.. -- ISBN 978-80-7394-083-6 (brož.).
Signatura: B1-2118/2


Lehrbuch der klinischen Zahnheilkunde. Band 1, Chirurgie, Chirurgische Infektionskrankheiten, Kieferfrakturen, Zahnärtzliche Röntgenologie, Anhang / von Otto Hofer ... [et al.]. -- Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1952. -- xiv, 582 s. : il. ; 25 cmSignatura: 33 542/1


Lehrbuch der klinischen Zahnheilkunde. Band 2, Zahnerhaltungskunde Prothetik. Kieferorthopädie / von Otto Hofer ... [et al.]. -- 2., neubearb. Aufl. Leipzig : J.A. Barth, 1952. -- 788 s. : il. ; 25 cmSignatura: 33 542/2


Liebmann-Smith, Joan
Signály těla : jak se stát svým vlastním diagnostikem / Joan Liebmannová-Smithová, Jacqueline Nardi Eganová ; přeložil Lumír Mikulka. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2009. -- 460 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-157-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11480


Lukášek, Josef
Rampušák vypravuje, aneb, Příběhy mužů a hor : (1949-2009) / Josef Lukášek ; [ilustrace Jarmila Haldová, Vladimír Jiránek]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009. -- 79 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-052-7 (brož.).
Signatura: B0-4600


Macnair, Trisha
Rovnice dlouhověkosti / Trisha Macnair ; [z anglického originálu ... přeložil Zdík Dušek]. -- Litomyšl : Eastone Book, 2009. -- 144 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8109-090-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11363


Machová, Jitka,
Výchova ke zdraví / Jitka Machová, Dagmar Kubátová a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. -- 291 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2715-8 (brož.).
Signatura: A0-11895


Metodičeskije ukazanija k praktičeskim zanjatijam studentov po kursu epidemiologii / pod redakcijej V.A. Bašenina. -- Moskva : Medgiz, 1956. -- 191 s. : il.Signatura: 61 893


Moderní přístupy k farmaceutické analýze. 1, Analýza chirálních léčiv / Jiří Dohnal ... [et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. -- 112 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-056-6 (brož.) :.
Signatura: B1-2104


Naňka, Ondřej,
Přehled anatomie / Ondřej Naňka, Miloslava Elišková. -- 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén : Karolinum, 2009. -- xi, 416 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7262-612-0 (Galén : brož.).
Signatura: A1-1725


Opatrná, Sylvie,
Peritoneální dialyzační roztoky druhé generace : preklinické studie a klinické zkušenosti / Sylvie Opatrná. -- Vyd. 1. Plzeň : Euroverlag, 2009. -- 83 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7177-017-6 (brož.) :.
Signatura: B0-4431


Pacientské listy : příloha Zdravotnických novin. -- Praha : Mladá fronta, [19--]-. -- sv. ; 26 cm


Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy / Bohumil Markalous ... [et al.]. -- Praha : Triton, 2009. -- 405 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7387-260-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1691


Rokyta, Richard,
Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory / Richard Rokyta a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 174 s., vii s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3012-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11383


Rokyta, Richard,
Učebnice somatologie / Richard Rokyta, Dana Marešová, Zuzana Turková. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. -- 259 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-454-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11305


Schaenzler, Nicole,
Přehledný průvodce nemocemi a jejich příznaky / Nicole Schaenzlerová, Christoph Koppenwallner ; [z německého originálu ... přeložila Klára Heytmánková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2009. -- 348 s. ; 20 x 22 cm. -- ISBN 978-80-249-1171-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11934


Schennetten, Felix Peter Nikolaus
Vademecum der klinischen Elektrokardiographie : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende unter besonderer Berücksichtigung der Brustwandableitungen und Differentialdiagnose der Störungen im Ekg / von F.P.N. Schennetten. -- 4., neubearb. u. erw. Aufl. Leipzig : G. Thieme, 1955. -- 170 s. : tab. ; 18 cmSignatura: 39 033


Schuster, Jan
Krok k výchově, krok ke zdraví : projekt ESF "Rozvoj lidských zdrojů" CZ.04.1.03/3.1.15.2/0458 - "Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením implementace RVP ve výchově ke zdraví a prevenci obezity žáků 2. stupně ZŠ". III. díl, Úprava stravovacích návyků v prevenci nadváhy a obezity na ZŠ a adekvátní pohybové aktivity / Jan Schuster. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2008. -- 24 s. ; 30 cm + 1 příl.. -- ISBN 978-80-7394-084-3 (brož.).
Signatura: B1-2118/3


Slavíčková, Eva,
Jak pečovat o hemofilika / Eva Tesařová. -- Vyd. 2., V nakl. Triton 1. V Praze : Triton, 2009. -- 35 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7387-270-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4460


Súčasná klinická prax = Current clinical practice. -- Brno : Medica Publishing and Consulting, [2004]-. -- sv. ; 30 cm


Tichý, Josef,
Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005 / Josef Tichý. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2006. -- 223 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm. -- ISBN 80-7262-441-5 (brož.) :.
Signatura: A0-10989


Truhlářová, Bohumila,
Léčení příčin nemocí : tajemství karmického uzdravování / Bohumila Truhlářová. -- [Pelhřimov] : Nakladatelství Bohumily Truhlářové, c2009. -- 277 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903723-2-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11355


Urgela, Robert,
Jak dosáhnout jednotu těla a ducha : trénink mezibuněčných spojení : trénink stylu Dana pro zdraví a stimulaci emocí i fyziologie / Robert Urgela ; [překlad Petra Blochová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2007. -- 212 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-89227-85-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11362


Valíček, Pavel,
Léčivé rostliny Číny a Vietnamu / Pavel Valíček. -- 1. vyd. Benešov : Start, 2009-. -- sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86231-48-8 (1. díl. : váz.) :.
Signatura: A0-10954


Velemínský, Miloš,
Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím / Miloš Velemínský, Miloš Velemínský jr.. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. -- 105 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-318-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11746


Weiss, Brian L. (Brian Leslie),
Jedna duše, mnoho těl : objevte léčivou sílu budoucích životů pomocí progresní terapie / Brian L. Weiss ; přeložila Drahomíra Michnová. -- Vyd. 2. V Praze : Metafora, 2009. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-234-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11226


Weiss, Brian L. (Brian Leslie),
Mnoho životů, mnoho Mistrů / Brian L. Weiss ; přeložila Drahomíra Škvařilová. -- Vyd. 3. V Praze : Metafora, 2009. -- 153 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-232-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11225


Weiss, Brian L. (Brian Leslie),
Poselství Mistrů / Brian L. Weiss ; přeložil Jiří Martínek. -- Vyd. 2. V Praze : Metafora, 2009. -- 257 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-233-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11219


Widimský, Jiří,
Selhání srdce / Jiří Widimský. -- Vyd. 5. V Praze : Triton, 2009. -- 167 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7387-295-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11546


Young, Robert O.
pH Zázrak pro diabetiky : revoluční způsob stravování při diabetu 1. a 2. typu / Robert O. Young, Shelley Redfordová Youngová ; předmluvu napsal Chi C. Mao ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Štědrý]. -- Vyd. 1. V Bratislavě : NOXI, 2009. -- 334 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-002-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11370


Zdravotní péče a zdravotní způsobilost zaměstnanců podle předpisů platných v polovině roku 2009 / sestavila Miroslava Šmídová. -- 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. -- 107 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-469-7 (brož.) :.
Signatura: B0-3586


62 - Technika všeobecně


Azarov, Anatolij Semenovič
Mechanizacija i avtomatizacija obrabotki detalej rezanijem / A.S. Azarov. -- Moskva : Gosudarstvennoje naučno-techničeskoje izdatel'stvo mašinostroitel'noj literatury, 1954. -- 211 s. : il. ; 23 cmSignatura: 38 421


Bajer, Zdeněk
Automatické svařování ve stavbě kotlů / : Zdeněk Bajer. -- 1. vyd. Praha : Ústav pro technické a ekonomické informace, 1957. -- 93 s. : il. ; 20 cmSignatura: 59 639


Baňovský, František,
Měniče elektrického proudu a rozvodné desky pro školní účely / F. Baňovský. -- Praha : Nákladem Československé grafické Unie, 1939. -- 141 s. : il. ; 20 cmSignatura: 14 315


Bašta, Trifon Maksimovič
Hydraulická zařízení v letadlech / Trifon Maksimovič Bašta ; [z ruského originálu ... přeložil Jiří Hájek]. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury 1957. -- 2 sv. (300, 338 s.) il. ; 24 cmSignatura: 58 169


Danzer, Jiří,
Elektrická trakce. 2., Vozidla s asynchronním trakčním motorem / Jiří Danzer. -- Vyd. 2. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. -- 113 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-813-8 (brož.) :.
Signatura: B1-2136


Helebrant, František,
Technická diagnostika a spolehlivost. IV., Provoz a údržba strojů / František Helebrant. -- 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. -- 127 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-248-1690-6 (brož.) :.
Signatura: B1-2171/4


Helebrant, František,
Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika / František Helebrant, Jiří Ziegler, Daniela Marasová. -- 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. -- 155 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 80-7078-883-6 (brož.) :.
Signatura: B1-2169/1
* tribodiagnostika


Helebrant, František,
Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika / František Helebrant, Jiří Ziegler. -- 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004. -- 173 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 80-248-0650-9 (brož.) :.
Signatura: B1-2170/2


Jex, R. M. (Robert M.)
Jak na to? : údržba a opravy automobilů. 103, Renault Mégane II 2002-2008 / R.M. Jex ; [překlad Daniel Urbánek]. -- 1. vyd. České Budějovice : Kopp, 2009. -- 360 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7232-390-6 (brož.) :.
Signatura: I-685 131/103


Jex, R. M. (Robert M.)
Jak na to? : údržba a opravy automobilů. 104, Renault Scénic II 2003-2009 / R.M. Jex ; [překlad Daniel Urbánek]. -- 1. vyd. České Budějovice : Kopp, 2009. -- 356 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7232-391-3 (brož.) :.
Signatura: I-685 131/104
* Renault Scénic II


Kamenář, Jan,
Tuning : garážový manuál / Jan Kamenář. -- Vyd. 1. Praha : J. Kamenář, 2009. -- 151 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-903835-1-7 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-903835-1-3 : (chyb.).
Signatura: A1-1670


Kubů, František,
Zlatá stezka : historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1, Úsek Prachatice - státní hranice / František Kubů, Petr Zavřel. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2007. -- 190 s., [36] s. barev. obr. příl., 1 složený l. (44 x 24 cm) : il., mapy, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86260-62-4 (brož.).
Signatura: A0-2317/1


Kubů, František,
Zlatá stezka : historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 2., Úsek Vimperk - státní hranice / František Kubů, Petr Zavřel. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ; Prachatice : Prachatické muzeum, 2007. -- 230 s., [40] s. barev. obr. příl., 1 složený l. (44 x 24 cm) : il., mapy, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86260-82-2 (váz.) :.
Signatura: A0-2317/2


Lenfeld, Petr
Technologie II. Část 1., Tváření kovů / Petr Lenfeld. -- Vyd. 2. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. -- 110 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-466-5 (brož.).
Signatura: B0-4091/2/1


Machining & tooling magazine. -- Brno : Infocube, 2009-. -- sv. ; 30 cm


Pejčoch, Ivo,
Obrněná technika. 8, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Jugoslávie, Lotyšsko, Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko 1919-1945 / I. Pejčoch. -- Vyd. 1. Praha : Ares : Corona, 2008. -- 203 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86158-54-9 (Ares : váz.).
Signatura: 647 054/8


Rosenkranz, Karel
Tatra 603 / Karel Rosenkranz. -- Vyd. 1. Praha : Corona, 2004. -- 259 s. : il. ; 31 cm + 1 volně vložená příl.. -- ISBN 80-86116-26-3.
Signatura: I-807 521


Šavel, Josef
Elektrotechnologie v praxi / Josef Šavel, Irena Štěpařová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 121 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2929-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4383


Špaček, Karel,
Stavitelství železniční. Díl 1. Projektování železnic / pro potřebu vysokých škol technických, dle svých přednášek upravil K. Špaček. -- 1. vyd. V Praze : Nákladem České matice technické, 1910-1913. -- 227 s., xix obr. příl. : il. ; 26 cmSignatura: 26 840


Tondl, Ladislav,
Člověk ve světě techniky : nové problémy filozofie techniky / Ladislav Tondl. -- Vyd. 1. Liberec : Bor, 2009. -- 197 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86807-64-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11336


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V A. Sv. 1 / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [114] s. : il. ; 22 cmSignatura: 27 859/1
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V B. Svazek IX / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [169] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/9
* typizace * vybavení technické


Wallace, Kevin,
Cisco VoIP : autorizovaný výukový průvodce / Kevin Wallace ; [překlad Jakub Hegenbart, Karel Voráček]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 527 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-2228-0 (váz.) :.
Signatura: D0-768


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Chovatel drobného hospodářského zvířectva : věstník Ústředí zemských svazů spolků chovatelů drobného hospodářského zvířectva v republice Československé. -- Úvaly u Prahy : Zemský svaz spolků chovatelů drobného hospodářského zvířectva v republice Československé, 1932-. -- 1 sv. ; 28 cmSignatura: I-56 600


Janštová, Bohumíra,
Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků : praktická cvičení / Bohumíra Janštová a kolektiv. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2009. -- 2 sv. (84, 65 s.) : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-061-0 (sv. I : brož.).
Signatura: B1-2103


Lévy-Hillerich, Dorothea
Kommunikation in der Landwirtschaft [smíšený dokument] / [Autorin: Dorothea Lévy-Hillerich ; unter Mitwirkung von Joanna Abramczyk ... et al.]. -- 1. Aufl. Plzeň : Fraus ; Berlin : Cornelsen, 2005. -- sv. : il., mapa ; 1 CD (78 min.). -- ISBN 80-7238-332-9 (Lehrerhandbuch : Fraus : brož.).
Signatura: I-211 081 , I-211 205


Mahler, Zdeněk,
Pocta koním / Zdeněk Mahler ml.. -- 1. vyd. Praha : Jan Krigl, 2009. -- 177 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-904372-0-3 (váz.) :.
Signatura: A1-1662


Náš pes : ústřední věstník kynologický. -- České Budějovice : Kynologický sportovní klub, [1924]-. -- 1 sv. ; 26 cmSignatura: 56 601


Rystonová, Ida
Byliny na zažívací potíže / Ida Rystonová. -- 1. vyd. Praha : Vodnář, 2009. -- 182 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86226-13-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11332


SEČ 2008 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz, [která se konala ve dnech 7.–8. listopadu 2008 ve východočeské Seči]. -- Seč : Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, 2008. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cmSignatura: F0-333


Stupka, Roman,
Základy chovu prasat / Roman Stupka, Michal Šprysl, Jaroslav Čítek. -- 1. vyd. Praha : PowerPrint, 2009. -- 180 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-904011-2-9 (kroužková vazba) :.
Signatura: D0-764


Vácha, Radim,
Úprava degradovaných půd [elektronický zdroj] / Radim Vácha, Luděk Borůvka. -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-213-1903-5 (CDR).
Signatura: D0-778


Workbook for practical lessons in veterinary biochemistry / Tomáš Nekvapil ... [et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. -- 135 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7305-054-2 (brož.) :.
Signatura: B1-2105


64 - Domácí hospodářství


Babica, Jiří,
Babicovy dobroty : jak jíst dobře, levně a s chutí. -- Praha : Eminent, 2009. -- 164 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7281-389-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11733


Gastropříběh Michala Davida / redaktoři Martina Mecerová ... [et al.]. -- Praha : Media Laboratory, 2008. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2125


Ilona Svobodová hvězda z Ulice miluje francouzskou kuchyni : redaktoři Martina Mecerová ... [et al.]. -- Praha : Media Laboratory, 2008. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2123


Krása korejského jídla : 100 nejoblíbenějších receptů : výzkumný a vývojový projekt standardizace korejské kuchyně / [z anglického originálu přeložili Antonín Rozkopal, Kristýna Dvořáková, Monika Skotnická]. -- Vyd. 1 V Praze : FEME, 2009. -- 263 s : barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-254-2260-1 (brož.) * 802542260-7 : (chyb.).
Signatura: A1-1665


Pletení & háčkování : 100% úspěch ve vlastních modelech. -- Praha : Sanoma Magazines, 2007. -- 58 s. : il. ; 29 cmSignatura: B1-2140


Renata Langmannová : svíčkovou s pěti nikdy neodmítnu! / redaktoři Martina Mecerová ... [et al.]. -- Praha : Media Laboratory, 2008. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2124


S Romanem Šebrlem o vlacích i oblíbených lahůdkách : redaktoři Barbora Augustová ... [et al.]. -- Praha : Media Laboratory, 2008. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2122


Schlosser, Eric,
Fast food nation : what the all-American meal is doing to the world / Eric Schlosser. -- London : Penguin, 2002. -- 386 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 0-141-00687-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11267


Z vařečky Kateřiny Neumannové : redaktoři Barbora Augustová ... [et al.]. -- Praha : Media Laboratory, 2008. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2121


Zounar, Martin,
Lahodné rybičky na vánočním stole : Martin Zounar a jeho cesty za úlovky : čokoládové kouzlo Vánoc. -- [Praha : ČD, 2007]. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2128


Zounar, Martin,
Vlakem na českou zabijačku : Martinova nadílka receptů z cest / [recepty Martin Zounar]. -- [Praha : ČD], 2007. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2126


Zounar, Martin,
Vlakem za letním grilováním : Martin Zounar vaří pod širým nebem. -- [Praha : ČD], 2007. -- 30 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-2127


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Bednarčík, Zdeněk,
Strategický marketing / Zdeněk Bednarčík. -- Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. -- 203 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7248-436-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11490


Berdych, Martin,
Financování akvizic v právním řádu ČR : (příručka pro management) / Martin Berdych. -- Vyd. 1. Ostrava : KEY Publishing : Brno : B.I.B.S., 2009. -- 217 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-021-7 (KEY Publishing : brož.).
Signatura: A0-11344
* financování akvizic


Brown, D. K. (David K.),
Konvoje v Atlantiku : lodě, technologie a taktika spojenců v bitvě o Atlantik / David K. Brown ; [přeložil Ivan Hrbek]. -- 1. vyd. Praha : Deus, 2009. -- 176 s. : il., mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87087-67-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1751


Březinová, Hana
Ekonomické aspekty insolvenčního zákona : účetnictví jako základní zdroj informací pro insolvenční řízení / Hana Březinová. -- 1. vyd. Praha : Bova Polygon, 2009. -- 196 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7273-159-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11441


Janáková, Jana
Základy účetnictví : sbírka příkladů a testů ke cvičením / Jana Janáková, Pavlína Mazancová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2007. -- 133 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7044-967-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4432


Jelen, Miroslav,
Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Miroslav Jelen. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2009. -- 159 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-129-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11175


Králíček, Vladimír,
Zákon o auditorech : komentář / Vladimír Králíček. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. -- 122 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-464-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11306


L'Etang, Jacquie,
Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy / Jacquie L'Etang ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Antonín]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. -- 338 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7367-596-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11938


Mojžíš, Vlastislav,
Integrované dopravní systémy / Vlastislav Mojžíš, Milan Graja, Pavel Vančura. -- 1. vyd. Praha : Powerprint, 2008. -- 115 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-904011-0-5 (brož.) :.
Signatura: B0-4445


Pitterle, Richard
Řešení pohledávek v Německu / Richard Pitterle, Bohumír Molnár. -- 2., aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2009. -- 138 s. : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-759-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4400


Příručka E-business / [pro Hospodářskou komoru ČR, odbor Informační místa pro podnikatele, zpracoval David Kozák ve spolupráci s FITPRO]. -- [Praha] : Hospodářská komora ČR, 2007. -- 16 s. ; 30 cm. -- ISBN (brož.) :.
Signatura: B1-2138


Ptáček, František,
Modré medailonky. Část 2., Vernisáž pamětníků / František Ptáček. -- Vyd. 1. Praha : Mare-Czech, 2009. -- 198 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86930-20-6 (brož.) :.
Signatura: A0-10043/2


Strišš, Jozef,
Trendy v marketingovej komunikácii : (monografie) / Jozef Strišš a kol.. -- 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. -- 114 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7314-155-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4453


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Bain, William
The Pharmacological action of the harrogate drinking waters / by William Bain. -- London : J. & A. Churchill, 1935. -- 53 s. ; 22 cmSignatura: 29 841


Barta, Rudolf,
Sborník prací z technologie silikátů / zpracoval kolektiv katedry technologie silikátů za vedení Rudolfa Bárty v letech 1950 a 1951 ; [předmluva Gustav Janíček]. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1954. -- 233 s., [2] s. obr. příl. : il. ; 24 cmSignatura: 33 969


Jareš, Vojtěch,
Ocel / Vojtěch Jareš. -- 7., upr. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1958. -- 128 s., 4 s. fot. příl. : il. ; 20 cmSignatura: 61 731


Kovářů, Věra,
Mařatice - Vinohrady : ze života vinařské dědiny / Věra Kovářů, Jan Kuča a kolektiv. -- Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2009. -- 79 s. : barev. fot. ; 18 x 25 cm. -- ISBN 978-80-904380-1-9 (brož.).
Signatura: B0-4441


Hradec Králové : zvony Bílé věže a Katedrály Sv. Ducha. -- Hradec Králové : Informační centrum, [2009]. -- 1 skládanka : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-4354


Praktická kniha o dřevě / [vedoucí projektu Jorgi Vigué ; z anglického překladu ... španělského originálu přeložil Lumír Mikulka]. -- 2. vyd. Čestlice : Rebo, 2009. -- 427 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-255-0205-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1729


Materka, Václav,
Tesařství, krytiny, stavební truhlářství / Václav Materka. -- Praha : Jos. Hokr, [1940]. -- 76 s. : il. ; 21 cmSignatura: 9 371


Lenfeld, Petr
Technologie II. Část 2., Zpracování plastů / Petr Lenfeld. -- Vyd. 2. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. -- 138 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-467-2 (brož.).
Signatura: B0-4091/2/2


Bader, Hans A.
Ladenmöbel : achtundvierzig moderne Typen von Verkaufstischen, Warenschränken, Schaukästen, Kassen und Schaufenstereinbauten in 168 Ansichten und Rissen / von Hans A. Bader. -- Stuttgart : Julius Hoffmann, c1931. -- viii s., 45 s. obr. příl. ; 29 cmSignatura: I-9 833
* nábytek pro obchody


Pochert, Thomas
Rádce domácího kutila / Thomas Pochert ; [z německého originálu ... přeložila Helena Dupaľová]. -- 3. vyd. Čestlice : Rebo, 2009. -- 351 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-255-0139-9 (váz.) :.
Signatura: A1-1726


69 - Stavebnictví


Jiřík, František,
Komíny / František Jiřík. -- 3., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 128 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2823-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4367


Ledererová, Jaroslava
Biokorozní vlivy na stavební díla / Jaroslava Ledererová a kol.. -- 1. vyd. Praha : Silikátový svaz, 2009. -- 273 s. : il. (některé barev.), mapy ; 26 cm. -- ISBN 978-80-86821-50-4 (váz.).
Signatura: A1-1671


Rybář, Bedřich
Stavební konstrukce s pletivy / Bedřich Rybář, Miloš Dajbych, Frant. Kukral. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1958. -- 107 s. : il. ; 20 cmSignatura: 64 789
* pletivo


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V A. Svazek II / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Novy Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [118] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/2
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V A. Svazek III / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [139] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/3
* typizace * vybavení technické


Typisační sborník ministerstva stavebního průmuslu 1952. V B. Svazek IV / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [77] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/4
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V B. Svazek V / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [68] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/5
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V B. Svazek VI / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [92] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/6
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V B. Svazek VII / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [90] s. ; il. ; 22 cmSignatura: 27 859/7
* typizace


Typisační sborník ministerstva stavebního průmyslu 1952. V B. Svazek VIII / vypracoval Studijní a typisační ústav, Stavoprojekt, ČSSZ. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951 (Nový Bydžov : Východočeské tiskárny). -- [105] s. : il. ; 22 cmSignatura: 27 859/8
* typizace7 Umění. Zábavy. Sport

Dames, H.
Das Modellieren im Anschauungsunterricht / H. Dames. -- Stuttgart : Union, [----]. -- 64 s.Signatura: I-7 309
* modelování


Restaurované severozápadní Čechy (2005 : Ústí nad Labem, Česko)
Restaurované severozápadní Čechy : sborník z kolokvia uskutečněného na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 25.-26. května 2005 / uspořádali Petr Hrubý a Vít Honys. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP, 2008. -- 186 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-081-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11342


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Jaralov, Jurij Stepanovič
Goroda Armenii / Ju. S. Jaralov. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo architektury i gradostroitel'stva, 1950. -- 100 s., 61 obr. příl. ; 21 cmSignatura: 23 539


72 - Architektura


Architecture V4 1990-2008 : Czech Republic : Slovakia : Hungary : Poland / Ján Stempel ... [et al.]. -- [Praha] : KANT, 2009. -- 195 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7437-000-7 (váz.) :.
Signatura: A1-1680


Das Bauernhaus in Osterreich-Ungarn und in seinen Grenzgebieten / herausgegeben von Österr. Ingenieur- und Architekten-Verein. -- Wien : Verlag des Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Vereines, 1906. -- 228 s. il. ; 28 cmSignatura: I-7 287


Deutsche Baukunst des Mittelalters und der Renaissance. -- Königstein ; Leipzig : K.R. Langewiesche, [19--]. -- 192 s. : il. ; 30 cmSignatura: I-19 292


Galindo, Michelle,
Houses = Doma = Domy / Michelle Galindo ; [translation into Russian Boris Korablev, into Czech Libor Hofman a Petr Hejný]. -- 1st ed. Praha : Slovart ; Magnitogorsk : Magma, 2009. -- 512 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7391-204-8 (Slovart : váz.) :.
Signatura: A1-1695


Historie a současnost Komorního Hrádku : školicí a vzdělávácí středisko Ministerstva obrany České republiky / kolektiv autorů. -- 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. -- 107 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7278-477-6 (váz.).
Signatura: A1-1672


Hradec Králové. Procházkový okruh III, Pevnost : 11 zastavení = Walking tour III, Stronghold : 11 stops / texty Odbor kultury sportu a cestovního ruchu. -- 1. vyd. Hradec Králové : Statutátní město Hradec Králové, 2009. -- 1 dvoulist (4 s.) : barev. fot. ; 22 cmSignatura: B0-4355


Kalina, Pavel,
Benedikt Ried a počátky záalpské renesance / Pavel Kalina. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2009. -- 299 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-1744-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11381


Katedrála Svatého Ducha 1308-2008 / [text Ludmila Hovorková ; fotografie Miroslav Podhrázský ... et al. ; grafická úprava Ondřej Štulc]. -- Hradec Králové : Občanské sdružení Katedrála 2008 ; Vydavatelství Garamon Hradec Králové, 2008. -- 49 s. : barev. obr. ; 21 x 21 cmSignatura: B0-4651
* gotika cihlová * výročí 700.


Kuča, Karel,
Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. -- 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, 2009. -- 440 s. : barev. il., mapa ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87104-44-6 (váz.).
Signatura: A1-1714


Mapy rozhleden T-Mobile [kartografický dokument] / PLANstudio cartography. -- [Praha] : T-Mobile, [2009]. -- 1 atlas (51 s.) : barev. ; 15 cmSignatura: B0-4728


Michna, Pavel,
Románský palác na olomouckém hradě : archeologie a památková obnova / Pavel Michna, Miloslav Pojsl. -- Vyd. 1. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1988. -- 280 s. : 106 il., 6 fot. ; 25 cm. -- ISBN 80-85048-09-4 (váz.).
Signatura: 636 610a


Mikan, Jaroslav,
Kolejní chrám Na nebe vzetí P. Marie v Hradci Králové / napsal Jaroslav Mikan. -- Hradec Králové : Nákladem Městského musea, 1940 (Novina). -- 31 s. : il. ; 23 cmSignatura: 325 174


Národní galerie (Praha, Česko)##[Výroční zpráva (Národní galerie (Praha, Česko)). Česky & Anglicky]
Národní galerie v Praze = National gallery in Prague : [výroční zpráva]. -- V Praze : Národní galerie, [199-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-2111


Nosek, Petr
Hrádek u Nechanic / text Petr Nosek ; fotografie Jan Kulich, Ladislav Smolka]. -- [Libice nad Cidlinou : Gloriet ; V Pardubicích : Státní památkový ústav v Pardubicích, [2003?] (Červený Kostelec : Retip). -- [16] s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-86644-22-7 (Gloriet : brož.).
Signatura: B0-4596


Nouza, Jan,
Putování za rozhlednami Lužických hor a Českého Švýcarska / Jan Nouza. -- 4. aktualiz. vyd. Česká Kamenice : Amici Decini v nakladatelství POLART, 2009. -- 83 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-87286-05-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4422


O'Kane, Bernard
Poklady islámu : umělecká sláva muslimského světa / Bernard O'Kane ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 224 s. : barev. fot. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-242-2236-3 (váz.) :.
Signatura: A1-1687


Pevsner, Antoine,
Dopisy bratrovi / Antoine Pevsner ; [z originálů ... přeložila Jitka Hamzová ; vybral a uspořádal Stanislav Kolíbal]. -- Vyd. 1. Praha : Arbor vitae, 2008. -- 103 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86300-54-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11079


Slavík, Petr
Polozděné zvonice Podorlicka / Petr Slavík. -- Dobruška : Kulturní zařízení města Dobrušky - vlastivědné muzeum, 2009. -- 40 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-5699-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-4621


Tesařová, Eva,
Eva Tesařová - Keramika : Severočeské muzeum v Liberci, červenec - srpen 1977. -- Liberec : Severočeské muzeum, 1977 (Pardubice : Východočeské tiskárny). -- [16] s. : il. ; 21 cmSignatura: 727 187


The history and the present of Komorní Hrádek : the training and education center of the Ministry of Defense Czech Republic / authorial team. -- 1. pub. Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic - Presentation and Information Center, 2009. -- 107 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7278-481-3 (váz.) :.
Signatura: A1-1673


Wenig, Jan,
Co vyprávěly staré pražské domy / Jan Wenig. -- V Praze : XYZ, 2009. -- 217 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7388-174-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11395


Yerasimos, Stéphane,
Constantinople : Istanbul's historical heritage / Stéphane Yerasiomos. -- [Königswinter] : Tandem, 2007. -- 400 s. : barev. il., plány ; 26 cm. -- ISBN 978-3-8331-3567-5 (váz.) :.
Signatura: A1-1677


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Janouch, Ladislav,
Ladislav Janouch : plastiky : Galerie zlatá ulička, Pražský hrad 28.10.-11.11.1987. -- [Praha] : Dílo, podnik českého fondu výtvarných umění, 1987. -- 1 skládanka (6 s.) ; 21 cm + 1 vložený listSignatura: B0-4344


Jilemnická, Ellen,
Ellen Jilemnická - Ladislav Janouch : plastiky. Jan Souček : grafika / Galerie Platýz Praha, listopad 1980. -- Praha : Dílo - Český fond výtvarných umění, [1980]. -- [12] s. : čb. obr. ; 20 x 20 cmSignatura: B0-4376


Koucká, Tereza,
Středověké kachle z Nového Knína / Tereza Koucká. -- 1. vyd. V Praze : Státní oblastní archiv ; Příbram : Státní okresní archiv Příbram : Hornické muzeum Příbram, 2007. -- 158 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86869-05-6 (Hornické muzeum Příbram : brož.).
Signatura: A0-11155


SVO s.r.o. a C & M ACT s.r.o. Dobruška si vás dovolují pozvat ke slavnostnímu aktu odhalení bysty T.G. Masaryka v domě čp. 17 na Náměstí F.L. Věka v Dobrušce dne 13. října 2008 v 11.00 hodin. -- V Dobrušce : Expedice F.L. Věka, c2008. -- [4] s. ; 15 x 22 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B0-4455


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Bachmann, Albert
Technisches Zeichnen / von A. Bachmann, R. Forberg, H. Vent. -- 6. Aufl. Leipzig : B.G. Teubner, 1944. -- vi, 213 s. : čb. il., plány, příklady ; 25 cmSignatura: 36 704


Cesar, Martine
Tvořivé nápady pro šikovné děti : [více než 100 projektů : báječné náměty do školy, domů, na oslavy / původní návrh všech projektů Martine Cesar ; z anglického originálu ... přeložila Jana Petrásková]. -- Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2008. -- 271 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7406-004-5 (váz.) :.
Signatura: A1-1759


Dean, Selina,
Jak se kreslí manga / Selina Deanová ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Nagyová]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2009. -- 96 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-00-02306-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4447


Dye, Gilian
Paličkovaná krajka pro začátečníky / Gilian Dyeová, Adrienne Thunderová ; [z anglického originálu ... přeložila Azita Haidarová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2009. -- 80 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-249-1235-6 (váz.) :.
Signatura: A1-1688


Pánková, Jarmila
Batika tie-dye / Jarmila Pánková. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 112 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2647-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11380


Peffer, Jessica,
Draci : jak nakreslit fantasy draky a fantasy příšery / J "NeonDragon" Pefferová ; [překladatel Silvie Filipová]. -- Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2009. -- 127 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7413-023-6 (brož.) :.
Signatura: A1-1682


75 - Malířství


"--aby se umění malířskému vyučoval" : křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva / Radka Tibitanzlová, Martina Beranová (eds.). -- V Praze : Národní galerie, 2009. -- 229 s. : faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7035-399-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11251


Benedikt, Josef,
Josef Benedikt - Monotypy : [k výstavě Josef Benedikt - monotypy : GVUN, zámecká jízdárna - ochoz a Kabinet kresby, grafiky a fotografie, 24.4.-21.6. 2009 / výstavu připravil a katalog napsal Jan Kapusta ml.]. -- V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2009 (Integraf Náchod). -- 47 s. : barev. il. ; 25 cm + 1 volně vložená příl. (Seznam vystavených prací). -- ISBN 978-80-87069-11-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4602


Burget, Michal,
Michal Burget - Neznámé země : [k výstavě Neznámé země Michala Burgeta (obrazy, kresby, grafika) : Galerie výtvarného umění v Náchodě, ochoz zámecké jízdárny, Kabinet kresby, grafiky a fotografie, 26.6.-30.8.2009 / výstavu a katalog připravil Vlastislav Tokoš]. -- V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2009 (Integraf Náchod). -- 47 s. : barev. il. ; 26 cm + 1 volně vložená příl. (Seznam vystavených prací). -- ISBN 978-80-87069-12-7 (brož.) :.
Signatura: B1-2226


České a slovenské moderní malířství [rukopis]. -- [Česko : s.n., 198-]. -- 5 sv., volně vlepené reprod. (některé barev.) : il. ; 32 cmSignatura: C1-


Dake, Carel L. (Carel Lodewijk),
Jozef Israëls : mit 1 Gravure, 2 Vierfarbentafeln und 47 Original-Reproduktionen / C.L. Dake. -- Berlin : Marquardt, [1930]. -- 59 s. : il. ; 31 cmSignatura: I-141


Hruška, Jan,
Jan Hruška : o malíři, který maloval radost pro radost jiných / Ladislav Pukl ; [preklad Beata Havelská]. -- 1. vyd. Bratislava : FO ART, 2008. -- 173 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-88973-40-9 (váz.).
Signatura: A1-1693


Japonské vize krajin = Japanese vision of landscape : [Národní galerie v Praze - Sbírka orientálního umění, zámek Zbraslav, 29. březen - 5. červenec 2009] / Markéta Hánová. -- V Praze : Národní galerie, 2009. -- 158 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7035-406-3 (brož.) :.
Signatura: A1-1663


Kolář, Martin,
Martin Kolář : [botnání, povrchy, dekory zlaté, krajiny a jiné-- ] Vendula Fremlová, Martin Nitsche. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně, c2008. -- [36] s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7414-063-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4375


Kotková, Olga,
German and Austrian painting of the 14th-16th centuries / Olga Kotková. -- Praha : Narodní galerie v Praze, 2007. -- 247 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7035-358-5 (brož.) :.
Signatura: A1-1681


Lebeda, Otakar,
Otakar Lebeda : [(1877-1901) : Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Valdštejnská jízdárna, 26.6.2009-24.1.2010 / autorka a kurátorka Veronika Hulíková]. -- Praha : Národní galerie v Praze, 2009. -- 267 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7035-419-3 (brož.) :.
Signatura: A1-1668


Mocek, Jiří,
Jiří Mocek : 1965-2009 / [text Vlastimil Tetiva ; překlady Derek Paton]. -- Praha : Art D - Grafický ateliér Černý, 2009. -- 213 s. : il. ; 21 x 23 cm. -- ISBN 978-80-9038-76-7-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11227


Mucha, Alfons,
Alfons Mucha : český mistr Belle Epoque : [katalog] = Czech master of the Belle Epoque : [catalogue] / Marta Sylvestrová, Petr Štembera. -- V Brně : Moravská galerie ; Budapest : Szépművészeti Múzeum, 2009. -- 240 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7027-196-4 (brož.) :.
Signatura: A1-1679


Smejkal, Václav,
JMB : slovo mezi obrazy : ... ročník : katalog výstavy. -- Lanškroun : Ztuha, [2008]-. -- sv. : 21 cmSignatura: B0-2445


Švábová, Jana,
Jana Švábová : [k výstavě Jana Švábová - pastely, akvarely : GVUN - zámecká jízdárna, 4.9.-1.11.2009 / výstavu připravil a katalog napsal Jan Kapusta ml.]. -- V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2009 (Integraf Náchod). -- 47 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 volně vložená příl. (Seznam vystavených prací). -- ISBN 978-80-87069-13-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4603


Zlatohlávek, Martin,
Anton Kern : 1709-1747 / Martin Zlatohlávek. -- V Praze : Národní galerie, 2009. -- 446 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7035-404-9 (brož.) :.
Signatura: A1-1659


77 - Fotografie a podobné postupy


Drtikol, František,
Duchovní cesta / František Drtikol ; [sestavil a k vydání připravil Stanislav Doležal]. -- Vyd. 1. Praha : Svět, 2004-. -- sv. : il., (některé barev.), portréty, faksim. ; 19 cm. -- ISBN 80-902986-6-4 (sv. 1 : brož.).
Signatura: 698 172


Klingner, Kurt
Länder am Nil / Kurt Klingner ; Text von Maximilian Scheer. -- Leipzig : F.A. Brockhaus, 1958. -- 149 s. : il. ; 30 cmSignatura: I-63 938


Magnum : with 413 photographs in color and duotone / edited by Brigitte Lardinois. -- 2. ed. London : Thames & Hudson, 2008. -- 568 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-0-500-54366-5 (váz.) :.
Signatura: A1-1685


Příjemné závislosti : [inscenovaná fotografie 70. let] = Sweet fixations : [staged photography of the 1970's / autor katalogu Jiří Pátek ; anglický překlad Miloš Bartoň, Alan Winsdor]. -- V Brně : Moravská galerie, 2009. -- 113 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7027-203-9 (brož.) :.
Signatura: B1-2130


78 - Hudba


1001 alb, která musíte slyšet, než umřete / šéfeditor Robert Dimery ; předmluva Michael Lydon ; [z anglického originálu ... přeložili Petr Ferenc, Gabriela Krůzová a Karel Veselý]. -- 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 2009. -- 960 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7207-721-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11661
* alba hudební


Dachs, Michael,
Harmonielehre für den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. Erster Band, Die Stammakkorde und ihre Versetzungen / von Michael Dachs. -- München : Kösel-Pustet, 1941. -- 172 s. : noty ; 23 cmSignatura: 11 489/1


L'Hermitte, David
Michael Jackson : 1958-2009 / David L'Hermitte ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Žák]. -- Praha : XYZ, 2009. -- 276 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7388-176-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11448


Přibylová, Lenka,
Paul Hindemith a české země / Lenka Přibylová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 199 s. : portréty, noty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7414-011-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11277


Silný kafe [zvukový záznam] : hudba z filmu / southpaw ecstasy of St. Theresa Nierika Roe-deer OTK November 2nd a další. -- [Praha] : Bionaut Films ve spolupráci s Radiem 1, p+c2004. -- 1 zvuková deska : digital, stereo, 12 cmSignatura: F0-323


Souzvuk : věstník Syndikátu českých výkonných hudebních umělců. -- Praha : Syndikát českých výkonných hudebních umělců, [1945?]-1947. -- 1 sv. ; 31 cmSignatura: I-56 567


Thompson, Dave,
Deep Purple : smoke on the water / Dave Thompson ; přeložil Vít Malinovský. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB art, 2009. -- 415 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7381-565-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11068


Trutnovský podzim (festival)
Trutnovský podzim : ... slavnosti komorní hudby / pořádají Dům kultury Trutnov, Nadace Bohuslava Martinů. -- Trutnov : Dům kultury Trutnov, [1981]- . -- sv. : il. ; 20-30 cmSignatura: I-395 881


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


Adrenaline!!! magazine : čtvrtletník ze světa motorsportu s DVD přílohou. -- Praha : AWT, 2009-. -- sv. ; 30 cm


Afrika [videozáznam] : Češi mezi lidožravci / režie Ladislav Smoljak. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), c2004. -- 1 DVD (96 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-298


Andělská tvář [videozáznam] / režie Zdeněk Troška. -- Praha : Centrum českého videa : Bontonfilm (distributor), c2002. -- 1 DVD-video (118 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-312


Bab, Julius,
Die Frau als Schauspielerin / von Julius Bab. -- Tübingen : Rainer Wunderlich Verlag (Hermann Leins), c1937. -- 81 s. : fot. ; 26 cmSignatura: I-18 690


Blaník [videozáznam] / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (95 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-300


Bolero [videozáznam] : film F.A. Brabce. -- Praha : Diamant Film Praha : Bontonfilm (distributor), 2004. -- 1 DVD-video (109 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-313


Brockett, Oscar Gross,
Dějiny divadla / Oscar G. Brockett ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Lukeš]. -- Praha : NLN, 2008. -- 948 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7008-225-6 (Divadelní ústav : váz.) :.
Signatura: A0-11687


Čech, Zdeněk,
Český fotbal : radost jen po kapkách-- : o scéně i zákulisí mluví František Komňacký, Ladislav Škorpil a Josef Csaplár / Zdeněk Čech, Josef Snětivý. -- V Řitce : Daranus, 2009. -- 222 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86983-61-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11221


Dlouhý, široký a krátkozraký [videozáznam] / režie Ladislav Smoljak. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), c2006. -- 1 DVD (84 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-297


Ecce homo Homolka [videozáznam] / námět, scénář a režie Jaroslav Papoušek. -- Praha : Bonton Ateliéry Zlín : Centrum českého videa : Bontonfilm [distribuce], 2003. -- 1 DVD-video (80 min.) : zvuk., čb. ; 12 cmSignatura: F0-284


Hlaváčová, Yvetta,
Rebelka / Yvetta Hlaváčová. -- Praha : AGES Plus, 2009. -- 246 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-4011-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11249


Hospoda na mýtince [videozáznam] / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (100 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-299


Im Spiegel der Zeit : Erlebtes, Erfahrenes, Erforschtes : [vier Kurzfassungen]. -- Stuttgart : Beste, 2003. -- 549 s. : il., portréty, 23 cm. -- ISBN 3-89915-099-6 (váz.).
Signatura: A0-11186


Im Spiegel der Zeit : Erlebtes, Erfahrenes, Erforschtes : [vier Kurzfassungen]. -- Stuttgart : Beste, 2001. -- 549 s. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 3-87070-953-7 (váz.).
Signatura: A0-11258


Jak básníci neztrácejí naději [videozáznam] / režie Dušan Klein. -- Praha : Bio Illusion : Puto Film & Video : Bontonfilm (distributor), c2004. -- 1 DVD-video (115 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-314


Kazárová, Helena,
Barokní balet ve střední Evropě / Helena Kazárová. -- 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2008. -- 179 s., xxiv s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7331-130-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11330


Kočičí princ [videozáznam] / režie Ota Koval. -- Praha : Bonton Ateliéry Zlín : Bontonfilm [distribuce], 2007. -- 1 DVD-video (79 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-270


Kolo pro život : časopis pro cyklisty a účastníky seriálu KPŽ. -- Praha : Bike for life : [1999]- ČS MTB Team,. -- sv. ; 26 cm


Kožíšek, Pavel,
Lexikon magie a kouzel : kouzelnická učebnice pro malé i velké čaroděje / Pavel Kožíšek ; [fotografie Pavel Vácha]. -- Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2009. -- 142 s. : barev. il., portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7406-021-2 (váz.) :.
Signatura: A1-1666


Lijavec [videozáznam] : hra s opravdovým deštěm / režie Ladislav Smoljak. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (95 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-295


Matějček, Antonín,
Národní divadlo a jeho výtvarníci / Ant. Matějček ; [... k padesátému výročí otevření Národního divadla 1933 ... redakcí Jaroslava Jelínka]. -- V Praze : Sbor pro zřízení druhého Národního divadla, 1934. -- 275, x s. : il. ; 30 cmSignatura: I-9 711


Mišíková, Katarína,
Mysl a příběh ve filmové fikci : o kognitivistických přístupech k teorii filmové narace / Katarína Mišíková ; [ze slovenštiny přeložil Jan Bernard]. -- 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2009. -- 270 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7331-126-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11350


Müller, Robert,
Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese : malý průvodce nezbytnou byrokracií při organizování akcí v lese / [Robert Müller, Karel Haas]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního běhu AR20, 2008 (Kostelec nad Orlicí : AG TYP). -- 20 s. : il., formuláře ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-4485-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-2131


Němý Bobeš [videozáznam] : seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (90 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-302


O loupežníku Rumcajsovi 1 [videozáznam] / režie Ladislav Čapek. -- Praha : Česká televize : Bonton film : Centrum českého videa : Bontonfilm [distribuce], 2005. -- 1 DVD-video : zvuk., barev., 12 cmSignatura: F0-286


Pan Tau [videozáznam] / režie Jindřich Polák. -- Praha : Cinema.cz : Brickbox, Bontonfilm (distributor), 2005. -- 1 DVD-video (90 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-310


Perníková věž [videozáznam] / režie Milan Šteindler. -- Praha : SPROALFA FILM CZ : Česká televize, Bontonfilm (distributor), c2002. -- 1 DVD-video (98 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-309


Posel z Liptákova : [videozáznam] / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (100 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-301


Pospíšilová, Vlasta,
Nebojsa [videozáznam] / režie Július Matula. -- Praha : Bonton Ateliéry Zlín : Centrum českého videa : Bontonfilm [distribuce], 2007. -- 1 DVD-video (81 min.) : zvuk., barev., 12 cmSignatura: F0-285


Post coitum [videozáznam] / režie Juraj Jakubisko. -- [Praha] : Jakubisko Film : Bontonfilm Praha (distributor), c2004. -- 1 DVD-video (104 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-292


Rebelové [videozáznam] : písničkový retrofilm z let šedesátých / režie Filip Renč. -- Praha : Česká televize : S Pro Alfa Film CZ, Bontonfilm (distributor), 2001. -- 1 DVD-video (110 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-316


Sekera, Jiří,
Cyklistika : průvodce tréninkem / Jiří Sekera, Ondřej Vojtěchovský. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2008. -- 182 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2911-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11693


Silný kafe [videozáznam] / scénář a režie Börkur Gunnarsson. -- [Praha] : Bionaut : Bontonfilm (distributor), c2005. -- 1 DVD-video (85 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-322


Sluneční stát [videozáznam] / režie Martin Šulík. -- [Praha] : Česká televize : Bontonfilm (distributor), c2005. -- 1 DVD-video (97 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-318


Sports in America / editor Michael J. Bandler. -- [Washington] : U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs, [ca 2004]. -- iii, 85 s. : barev. il., portréty ; 28 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B


Stůj, nebo se netrefím [videozáznam] / režie Jiří Chlumský. -- [Praha] : Česká televize : Brickbox : Bontonfilm (distributor), 1998. -- 1 DVD-video (88 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-319


Švestka [videozáznam] / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Bontonfilm (distributor), 2002. -- 1 DVD-video (96 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-303


Vražda v salonním coupé [videozáznam] : detektivní hra / Cimrman, Smoljak, Svěrák. -- Praha : Česká televize : Originální Videojournal : Centrum českého videa (distributor), 2002. -- 1 DVD (95 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-296


Všechno nejlepší! [videozáznam] / režie Martin Kotík. -- [Praha] : Major K international : Bontonfilm (distributor), 2006. -- 1 DVD-video (93 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-320


Výlet [videozáznam] / scénář a režie Alice Nellis. -- Praha : FILMIA : Česká televize : Bontonfilm (distributor), c2002. -- 1 DVD-video (100 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-3218 Jazykověda. Filologie. Literatura

81 - Lingvistika. Jazyky


Angličtina : konverzace : [se slovníkem a gramatikou / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2009. -- 352 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-46-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11470


Brendlová, Světla
Reálie anglicky mluvících zemí = Basic facts on English-speaking countries / Světla Brendlová. -- 3. aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. -- 113 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7238-307-8 (brož.).
Signatura: 765 867


Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 528


Čeňková, Ivana,
Úvod do teorie tlumočení / Ivana Čeňková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 111 s. : il., portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-09-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4397


Červinková Houšková, Kateřina,
Specifika tlumočení pro neslyšící / Kateřina Červinková Houšková. -- Vyd. 1. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-57-4 (soubor) * 978-80-87153-59-8 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-743


Dajičić, Dušan
Srbsko-chorvatsko-český slovník / sestavili Dušan Dajičić a František Šobra. -- Praha : J. Otto, [1926]. -- 922 s.Signatura: 4 072 , 46 170


Dalen, Carl van
Englisch : brieflicher Sprach- und Spresch-Unterricht / C. van Dalen. -- Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1910. -- 1 sv.Signatura: 57 048


Dostálová, Iva,
Angličtina - 5 minut denně / Iva Dostálová a James Branam. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. -- [314] s. : il. ; 12 x 17 cm. -- ISBN 978-80-253-0819-6 (brož.) :.
Signatura: A3-31


Faltínová, Radka,
Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce / Radka Faltínová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 133 s. : il., portrét ; 21 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87218-32-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4414


Francouzština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2009. -- 352 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-44-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11473


Gajdová, Dana
Španělština : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Dana Gajdová a kolektiv. -- 1. vyd. Dubicko : Infoa, 2009. -- 207 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7240-610-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11484


Hledání nových cest v didaktice slohu a literární výchovy / editoři Daniel Bína, Eva Niklesová. -- České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. -- 117 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7394-059-1 (brož.) :.
Signatura: D0-767


Homolková, Božena
Němčina pro samouky = Deutsch für Selbstlerner. I. / Božena Homolková, Irina Amelung. -- Vyd. 2., rev. Praha : Academia, 2009. -- 332 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-1811-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11520/1
* učebnice pro samouky


Hudáková, Andrea,
Prstová abeceda pro tlumočníky / Andrea Hudáková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-37-6 (soubor : brož.) * 978-80-87153-39-0 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-754


Hutchinson, Tom,
Project 2 / Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret, James Gault ; [translations by Dana Hurtová]. -- 3. vyd. Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 3 sv. : il. ; 28 cm + 1 CD-ROM + 2 CD. -- ISBN 978-0-19-476415-5 (učebnice : brož.).
Signatura: D1-100/2


Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český / [sestavili Martina Hovorková ... et al. ; spolupracovali Kateřina Vítková ... et al.]. -- 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. -- 448 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7238-856-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11522


Italsko-český, česko-italský kapesní slovník. -- Vyd. 2. Brno : Computer Press, 2009. -- 468 s. ; 12 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-2546-5 (brož.) :.
Signatura: D0-742


Kotvová, Miroslava,
Praktický kurz znakované češtiny / Miroslava Kotvová, Marie Komorná. -- Vyd. 1. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-29-1 (soubor) * 978-80-87153-31-4 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-744


Krajewska, Milada
Let's study grammar : anglická gramatika pro 2. stupeň základní školy a střední školy / Milada Krajewska. -- Dubicko : INFOA, 2009. -- 261 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7240-658-6 (brož.).
Signatura: A1-1702


Kufnerová, Zlata,
Čtení o překládání / Zlata Kufnerová. -- 1. vyd. Jinočany : H&H, 2009. -- 127 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7319-088-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4363


Lévy-Hillerich, Dorothea
Kommunikation im Tourismus / [Dorothea Lévy-Hillerich ; unter Mitwirkung von Božena Bochenek ... et al. ; Zeichnungen Blanka Łątka, Josef Pospíchal]. -- 1. Aufl. Plzeň : Fraus ; München : Goethe-Institut ; Berlin : Cornelsen Verlag, c2004-2005. -- 2 sv. (166, 150 s.) : il. ; 26 cm + 1 CD-ROM + 1 CD (57 min.). -- ISBN 80-7238-297-7 (Lehrbuch : brož.).
Signatura: D1-213


Lévy-Hillerich, Dorothea
Kommunikation im Tourismus / [Dorothea Lévy-Hillerich ; unter Mitwirkung von Božena Bochenek ... et al. ; Zeichnungen Blanka Łątka, Josef Pospíchal]. -- 1. Aufl. Plzeň : Fraus ; München : Goethe-Institut ; c2004. -- 166 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 80-7238-298-5 (brož.).
Signatura: I-697 253


Mašková, Drahuše
Český jazyk : testové úlohy / [autor Drahuše Mašková]. -- 1. vyd. Třebíč : VYUKA.cz, 2009. -- 191 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86873-12-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11474


Okrouhlíková, Lenka,
Notace - zápis českého znakového jazyka / Lenka Okrouhlíková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-24-6 (soubor) * 978-80-87153-26-0 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-755


Pešková, Kateřina,
Neslyšící tlumočník v pracovním týmu / Kateřina Pešková. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-21-5 (soubor) * 978-80-87153-23-9 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-756


Pešoutová, Irena,
Tlumočnická profese a neslyšící děti / Irena Pešoutová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-01-3 (brož.) * 978-80-87153-69-7 (soubor) (chyb.) * 978-80-87153-61-0 (2. sv. - DVD) (chyb.).
Signatura: D0-748


Petříčková, Jana,
Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami / Jana Petříčková, Radka Nováková, Petr Vysuček. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 79 s. ; 21 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87153-66-6 (soubor) :.
Signatura: D0-751


Raduga 3 : po-novomu / Stanislav Jelínek ... [et al.]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. -- 3 sv. : barev. il. ; 28 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7238-772-4 (učebnice : brož.).
Signatura: D1-227


Sices, David
Francouzské idiomy = Idiotismes français / David Sices, Jacqueline Sices, François Denoeu ; [překlad Leona Prachařová, Kateřina Dragonová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 318 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-251-2482-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11476


Siebenschein, Hugo,
Velký česko-německý slovník / Hugo Siebenschein a kolektiv. -- V nakladatelství Leda vyd. 1. Voznice : LEDA, 2006. -- 2 sv. (xxviii, 1815 s.) 22 cm. -- ISBN 80-7335-072-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11651


Strnadová, Věra,
Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích / Věra Strnadová. -- 2. opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-77-2 (soubor) * 978-80-87153-79-2 (2. díl : DVD) : (chyb.).
Signatura: D0-747


Svobodová, Marie,
Technika mluveného projevu pro tlumočníky / Marie Svobodová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 79 s. : il., portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87153-99-4 (brož.) :.
Signatura: B0-4395


Šindelářová, Jaromíra,
Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu / Jaromíra Šindelářová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 177 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-089-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11319


Španělsko-český, česko-španělský slovník. -- 2. přeprac. vyd. Praha : Fin Publishing, 2009. -- 716 s. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-87133-00-2 (brož.) :.
Signatura: A3-29


Španělština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2009. -- 352 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-43-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11475


Tetauerová, Ivana,
Mezinárodní znakový systém / Ivana Tetauerová. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 1 sv., 1 DVD : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87218-25-9 (brož.) * 978-80-87153-12-3 (soubor : brož.) (chyb.) * 978-80-87153-14-7 (DVD) (chyb.).
Signatura: D0-757


Voltrová, Michaela,
Přehledná německá gramatika / [Michaela Voltrová ; ilustrace Jiří Novák]. -- 2. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. -- 160 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7238-873-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11521


Vysuček, Petr,
Specifické znaky v českém znakovém jazyce / Petr Vysuček. -- 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. -- 61 s. : il. ; 21 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87218-24-2 (brož.).
Signatura: D0-749


Zavázalová, Vladimíra
Angličtina pro veřejnou správu / Vladimíra Zavázalová, Alena Lukáčová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 494 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7380-057-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11518


82 - Literatura


Adams, Will,
The exodus quest / Will Adams. -- London : Harper, 2008. -- vii, 550 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-00-725088-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11266
* beletrie v originále-angličtina


Allende, Isabel,
El bosque de los pigmeos / Isabel Allende. -- 4. ed. Barcelona : Random House Mondadori, 2006. -- 220 s. ; 19 cm. -- ISBN 84-9793-571-3 (brož.) :.
Signatura: B0-4150
* beletrie v originále-španělština


Allende, Isabel,
El Zorro / Isabel Allende. -- 1. ed. Barcelona : Random House Mondadori, 2006. -- 381 s. ; 19 cm. -- ISBN 84-9793-915-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11328
* beletrie v originále-španělština


Amette, Jacques-Pierre,
Brechtova milenka : román / Jacques-Pierre Amette ; [z francouzského originálu ... přeložila Růžena Ostrá]. -- Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2009. -- 181 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7108-292-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11387


Austen, Jane,
Lady Susan / Jane Austenová ; z anglického originálu ... přeložil Tomáš Tulinger. -- V Řitce : Daranus, 2009. -- 126 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86983-72-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11359


Austen, Jane,
Pride and prejudice / Jane Austen. -- 1st ed. Brno : Tribun EU, 2007. -- 316 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87139-23-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11837
* beletrie v originále-angličtina


Babula, Vladimír,
Planeta tří sluncí : fantastický román / Vladimír Babula ; ilustroval František Škoda. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1957. -- 183 s., [18] obr. příl., [2] barev. mapy ; 25 cm. -- ISBN (Váz.) :.
Signatura: 61 480


Báječná školka : časopis pro všechny děti od 2 let. -- Praha : Fragment, 2009-. -- sv. ; 29 cm


Balej, František,
O nového člověka / František Balej. -- V Kladně : Nákladem J. Šnajdra, 1920. -- 208 s. ; 20 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: 13 844


Bass, Eduard,
Cirkus Humberto / Eduard Bass. -- Vyd. 13., V SNKLHU 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955. -- 485 s. ; 21 cmSignatura: 39 171


Bass, Eduard,
Letáky, satiry, verše, písničky / Eduard Bass ; [vybral, uspořádal a doslov napsal Adolf Branald]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1955. -- 298 s. : il. ; 21 cmSignatura: 41 451


Bass, Eduard,
Potulky pražského reportera / Eduard Bass. -- V Praze : J. Otto, 1929. -- 183 s. : il. ; 19 cmSignatura: 42 835


Bauer, Jan,
Číše jedu pro krále : detektivní román z doby vlády Václava IV. / Jan Bauer. -- Vyd. 1. Brno : MoBa, c2009. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3666-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11416


Benýšek, Zbyněk,
Sonety Platónské jeskyňky & jiné básně / Zbyněk Benýšek. -- Praha : Cherm, 2009. -- 133 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-86370-38-5 (brož.) :.
Signatura: B0-4248


Biebl, Konstantin,
Dílo / Konstantin Biebl. -- Praha : Československý spisovatel, 1950-1954. -- 5 sv. ; 21 cmSignatura: 38 477


Boccaccio, Giovanni,##[Decàmeron Anglicky]
The decameron / Giovanni Boccaccio ; translated by Mark Musa & Peter Bondanella ; with an introduction by Thomas G. Bergin. -- 1st ed. New York : Signet classic, 2002. -- xxxvii, 810 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-451-52866-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11414
* beletrie cizojazyčná-angličtina


Bodor, Ádám,
Návrat k sově / Ádám Bodor ; [z maďarského originálu ... přeložil Tomáš Vašut]. -- V Praze : Dauphin, 2009. -- 189 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-145-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11356


Braunová, Helena,
Láska a hřích Oldřicha z Rožmberka / Helena Braunová ; [kresby Milan Prokeš]. -- Vyd. 1. [České Budějovice] : Růže, 2006-2007. -- 2 sv. (209, 280 s.) : il. ; 19 cm. -- ISBN 80-86975-09-6 (3. díl : brož.) * 978-80-86975-09-2 : (chyb.).
Signatura: A0-11234 , Sv. 3-4


Brown, Dan,
Deception point / Dan Brown. -- London : Corgi books, 2004. -- 585 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-552-15176-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11339
* beletrie v originále-angličtina


Bruckner, Pascal,
Hořký měsíc / Pascal Bruckner ; [z italského[francouzského] i.e. originálu ... přeložila Dana Melanová]. -- V nakladatelství Academia vyd. 1. Praha : Academia, 2009. -- 219 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1788-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11394


Budinský, Václav,
Humor sbližuje : [nejlepší anekdoty států EU / autoři textu Václav Budinský, Tomáš Grulich]. -- Praha : Public History, c2008. -- 272 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86445-250 (brož.) * 80-86445-25-9 : (chyb.).
Signatura: A0-11092


Bukvář, František
Tanec smrti / František Bukvář. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2009. -- 105 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-436-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4157


Burns, Robert,
The collected poems of Robert Burns : with an indtroduction and bibliography. -- Hertfordshire : Wordsworth, 1994. -- 635 s. ; 20 cm. -- ISBN 1-85326-415-6 (brož.).
Signatura: A0-11292
* beletrie v originále-angličtina


Cimický, Jan,
Usměvavý Budha / Jan Cimický. -- Vyd. 1. Praha : Baronet, 2009. -- 248 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-193-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11462


Coelho, Paulo,##[Onze minutos English]
Eleven minutes / Paulo Coelho ; translated from the Portuguese by Margaret Jull Costa. -- London : Harper, 2004. -- xi, 291 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-00-716605-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11402
* beletrie cizojazyčná-angličtina


Collins, Wilkie,
The woman in white = Ženščina v belom : adaptirovano / Wilkie Collins. -- 2. izd. Moskva : Vysšaja škola, 1964. -- 159 s. ; 20 cmSignatura: 276 739
* beletrie v originále-angličtina


Čapek, Josef,##[Povídání o pejskovi a kočičce. Tibetsky]
Khyi phrug dang zhim phrug gi sgrung : khong gnyis kyis khang khyim gtsang ma bzo stangs dang las ka gzhan dag yag po byed stangs skor / mu 'brel sgrung gtam 'di yo seb chapeg gis brtsams ; Bsod Nams Bzang Po dang Buddha Skyabs gnyis kyis bsgyur. -- Vyd. 1. Praha : Rlung rta : Btsan byol na chung shes yon zhabs zhu khang gis rgya gar nang dpar 'grems byas, 2009. -- 124 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-902650-0-4 (brož.) * 978-80-902650-3-5 (chyb.).
Signatura: A0-11228
* beletrie cizojazyčná-tibetština


Čechov, Anton Pavlovič,
Měla by to být blondýnka s modrýma očima = Blondinka s golubymi glazami / Anton Pavlovič Čechov ; [z ruských originálů vybral a přeložil Libor Dvořák]. -- Vyd. 4., V tomto překl. 1. Praha : Argo, 2009. -- [106] s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-257-0163-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11452
* beletrie dvojjazyčná-ruština


Dark alchemy : magical tales from masters of modern fantasy / edited by Jack Dann & Gardner Dozois. -- 1st pub. London : Bloomsbury, 2007. -- x, 400 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-0-7475-8955-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11276
* beletrie v originále-angličtina


Děvče z moře [zvukový záznam]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2007. -- 1 zvuková deska (42:55) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-327


Doyle, Arthur Conan, Sir,##[Hound of the Baskervilles. Česky]
Pes baskervillský / Arthur Conan Doyle ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Pachmayer]. -- V Praze : XYZ, 2009. -- 267 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7388-145-0 (váz.).
Signatura: A0-


Drijverová, Martina,
Barevné ploutvičky [zvukový záznam] / Martina Drijverová. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2007. -- 1 zvuková deska (41:17) : digital, 12 cmSignatura: F0-305


Drijverová, Martina,
Medvědí syn a další pohádky [zvukový záznam] / Martina Drijverová. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2004. -- 1 zvuková deska (41:27) : digitální záznam ; 12 cmSignatura: F0-290


Dudek, Oldřich,
Hořký smích totality, aneb, Čítanka pro Husákovy děti / Oldřich Dudek. -- Vyd. 1. Česká Kamenice : Polart, 2009. -- 193 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87286-03-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11346


Dumas, Alexandre,
Comte de Monte-Cristo = Hrabě Monte Christo / Alexandre Dumas ; [překlad a úprava původního textu Tomáš Cidlina]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 132 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-2364-5 (brož.) :.
Signatura: D0-741
* beletrie dvojjazyčná-francouzština


Flanagan, John,
Hraničářův učeň. Kniha pátá, Výkupné za Eraka / John Flanagan ; [z anglického originálu ... přeložila Zdena Tenklová]. -- 1. vyd. V Praze : Egmont, 2009. -- 436 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-1257-8 (váz.) :.
Signatura: A0-9863/5


Franc, Václav,
Bystřice, aneb, Kde lišky dávaj dobrou noc / Václav Franc. -- Vyd. 1. Nová Paka : V. Franc, 2009. -- 165 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-4028-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11296


Francis, Dick,
Dead cert / Dick Francis. -- London : Pan Books, 1976. -- 363 s. ; 18 cm. -- ISBN 0-330-24621-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11298
* beletrie v originále-angličtina


Francis, Dick,
Driving force / Dick Francis. -- London : Pan Books, 1974. -- 434 s. ; 18 cm. -- ISBN 0-330-32951-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11299
* beletrie v originále-angličtina


Gardiner, Meg
The dirty secrets club / Meg Gardiner. -- London : Hodder, 2008. -- 438 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-340-89939-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11325
* beletrie v originále-angličtina


Gardner, Erle Stanley,##[Case of the reluctant model. Česky]
Případ zdráhavé modelky / Erle Stanley Gardner ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Nebelová]. -- Vyd. 4., V Mladé frontě 1. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 222 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-204-1960-6 (brož.).
Signatura: A0-11307


Giordano, Paolo,
Osamělost prvočísel / Paolo Giordano ; [přeložila Alice Flemrová]. -- Vyd. 1. V Praze : Odeon, 2009. -- 252 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1301-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11906


Goodkind, Terry,
Confessor / Terry Goodkind. -- London : Harper, c2007. -- 676 s. : mapa ; 18 cm. -- ISBN 978-0-00-725083-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11285
* beletrie v originále-angličtina


Götzová, Blanka,
Vrány / Blanka Götzová. -- Vyd. 1. Praha : Eroika, 2009. -- 166 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86337-86-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11432


Gregory, Philippa
The favoured child / Philippa Gregory. -- London : HarperCollins, 2001. -- 629 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-00-723002-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11263
* beletrie v originále-angličtina


Grisham, John,##[The client Italsky]
Il cliente / John Grisham ; traduzione di Roberta Rambelli. -- Milano : Oscar Mondadori, 1993. -- 474 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-88-04-40010-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11400
* beletrie cizojazyčná-italština


Grisham, John,##[The client Španělsky]
El cliente / John Grisham ; traducción de Enric Tremps. -- 1. ed. Barcelona : Random House Mondadori, 2008. -- 542 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-84-8346-766-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11334
* beletrie cizojazyčná-španělština


Grisham, John,##[The Pelican brief Španělsky]
El informe Pelícano / John Grisham ; traducción de Enric Tremps. -- 1. ed. Barcelona : Random House Mondadori, 2008. -- 459 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-84-8346-765-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11335
* beletrie cizojazyčná-španělština


Grisham, John,
Der Partner : Roman / John Grisham ; aus dem Englischen von Christel Wiemkel. -- 22. Aufl. München : Wilhelm Heyne Verlag, 2007. -- 448 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-3-453-15165-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11294
* beletrie cizojazyčná-němčina


Grisham, John,
The client / John Grisham. -- London : Arrow books, 2007. -- 628 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-09-917941-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11423
* beletrie v originále-angličtina


Grosman, Ladislav,
Obchod na korze / Ladislav Grosman. -- Vyd. v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2009. -- 141 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1778-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11438


Hall, Steven,
Čelisti slov / Steven Hall ; [přeložil Ladislav Nagy]. -- Vyd. 1. V Praze : Odeon, 2008. -- 413 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1288-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11410


Harry Potter & filozofie : kdyby Aristoteles byl ředitelem školy v Bradavicích / editoři David Baggett a Shawn E. Klein ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Feltová ; k vydání připravila Petra Niederlová]. -- V Praze : XYZ, 2009. -- 361 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7388-211-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11713


Holeman, Linda,##[The moonlit cage Německy]
Das Mondamulett : Roman / Linda Holeman ; Deutsch von Monika Köpfer. -- 1. Aufl. München : Goldmann, 2007. -- 635 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-3-442-46557-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11302
* beletrie cizojazyčná-němčina


Howard, Clark,
Zebra : pravdivý popis 179 dní teroru v San Franciscu / Clark Howard. -- Vyd. 1. Praha : Kontingent Press, 2009. -- 334 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-254-4858-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11246


Hrabal, Bohumil,
Svatby v domě : (dívčí románek) / Bohumil Hrabal. -- V Mladé frontě 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 235 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-204-2058-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11483


Hrdličková, Jana,
Es sieht schlimm aus in der Welt : der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz / Jana Hrdličková. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP, 2008. -- 264 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-025-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11345


Hrubý, Dan,
Cesta Pražským kruhem / Dan Hrubý. -- V Praze : XYZ, 2009. -- 234 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 x 21 cm. -- ISBN 978-80-7388-087-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11391


Hughes, Carol,
Jack Black v akci, aneb, Loď plná lupičů / Carol Hughesová ; [z angličtiny přeložil Vladimír Lackovič]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2005. -- 165 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-00-01624-9 (brož.).
Signatura: B0-4160


Christie, Agatha,
Dumb witness / Agatha Christie. -- London : Harper Collins, 2002. -- 411 s. ; 18 cm. -- ISBN 0-00-712079-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11401
* beletrie v originále-angličtina


Christie, Agatha,
The clocks / Agatha Christie. -- London : HarperCollins Publishers, 2002. -- 384 s. ; 18 cm. -- ISBN 0-00-712109-1 (brož.) : * 978-0-00-712109-0 (chyb.).
Signatura: A0-11417
* beletrie v originále-angličtina


Irving, Vancouver,
Little stories about a great master, aneb, Mistr & Mamlas (1986) / Vancouver Irving. -- Brno : Větrné mlýny, 2008. -- 119 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86907-49-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11237


Janouch, Jaroslav,
Pro čest a slávu : román pro mládež z doby švédského obležení Brna / Jaroslav Janouch ; kresby Michaela Floriana. -- V Praze : Vyšehrad, 1940. -- 191 s. : il. ; 25 cmSignatura: I-33 182


Janouch, Jaroslav,
Rozmarné pohádky / Jaroslav Janouch ; ilustroval Pavel Černý. -- Praha : Vojtěch Šeba, [1939]. -- 268 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN (Váz.).
Signatura: 32 106


Janouch, Jaroslav,
Zajatci džungle : dobrodružná povídka pro mládež / Jaroslav Janouch ; [obálka a ilustrace Stanislav Ulman]. -- 2. vyd. V Brně : Vydalo Nakladatelství Brněnské tiskárny, 1947. -- 136 s. : il. ; 22 cmSignatura: 32 049


Javorčíková, Jana,
Žánrové paralely v dramatickej tvorbe Eugena O'Neilla / Jana Javorčíková. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008. -- 203 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7394-121-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11413


Ježíšku, já chci plamenomet (soutěž)
Ježíšku, já chci plamenomet : (to Nej z roku 2006-2007) / sestavili Prague by night a Václav Pravda. -- Vyd. 1. Praha : Netopejr, 2009. -- 197 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87044-27-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11407


Jindra, Jaromír,
Zajatec osudů : pražská láska Johana Keplera / Jaromír Jindra. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2009. -- 287 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3667-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11437


Johnson, Denis,
Nikdo ani hnout! / Denis Johnson ; [přeložila Dana Chodilová]. -- Vyd. 1. Praha : Baronet, 2009. -- 154 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-214-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11142


Kaleidoskop : moudré, poetické, humorné i rozverné střípky / vybral a uspořádal Zdeněk Vaněk. -- Praha : Z. Vaněk, 2009. -- 420 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-254-5071-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11512


Kameník, Milan
Alain-Fournier, nevyslyšený trubadúr [elektronický zdroj] / Milan Kameník. -- [Jihlava] : Milan Kameník, 2009. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cmSignatura: F0-328


Kanda, Roman,
Literatura : testové úlohy / [autoři Roman Kanda, Drahuše Mašková]. -- 1. vyd. Třebíč : VYUKA.cz, 2009. -- 183 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86873-11-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11477


Karuza, Senko,##[Vodić po otoku Česky]
Průvodce po ostrově / Senko Karuza ; [z chorvatského originálu přeložil Jan Kravčík]. -- 1. vyd. Praha : Big Ben Bookshop Prague, 2009. -- 114 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904306-1-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4428


Kinsella, Sophie,##[Shopaholic abroad Německy]
Fast geschenkt : Roman / Sophie Kinsella ; aus dem Englischen von Marieke Heimburger. -- München : Goldmann, 2003. -- 442 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-3-442-46721-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11399
* beletrie cizojazyčná-němčina


Kňaze, Ivan,
Moje lovy beze zbraní : křížem krážem přírodou za lesní zvěří / Ivan Kňaze ; [ze slovenštiny přeložila Anna Štorkánová]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2009. -- 141 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7433-007-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11421


Konečný, Ladislav,
Velká kniha neobyčejných zvířat / [na motivy klasických příběhů napsal Ladislav Konečný ; ilustroval Jozef Gertli Danglár]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2009. -- 101 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-00-02081-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11429


Kraflová, Hana,
Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky : k počátkům československé tradice (1919-1929) / Hana Kraflová. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. -- 119 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 17 x 24 cm. -- ISBN 978-80-7028-337-0 (v knize neuvedeno : brož.) * 978-80-7028-332-5 : (chyb.).
Signatura: B0-4381


Krajewski, Marek
Konec světa v Breslau / Marek Krajewski ; [překlad Michal Przybylski]. -- Vyd. 1. Brno : Moba, 2009. -- 295 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3483-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11853


Krolupperová, Daniela,
Draka je lepší pozdravit, aneb, O etiketě / Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl ; inspirace Eliška Hašková Coolidge ; ilustrovala Markéta Vydrová. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 132 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-1999-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11110


Kronbauer, Rudolf Jaroslav,
Z posledních stanic / Rudolf Jaroslav Kronbauer ; [výbor uspořádala a k vydání připravila Květa Drábková ; předmluva Adolf Branald]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1958. -- 232 s. ; 21 cmSignatura: 61 176


Kubátová, Marie,
O pasáčkovi a králi skřítků [zvukový záznam] ; Čardáš a Čapáš / Marie Kubátová. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2007. -- 1 zvuková deska (57:25) : digital, 12 cmSignatura: F0-304


Kuffner, Hanuš,
Záboj a Čestmír : obrazy starého českého válečnictví doby předkřesťanské / Hanuš Kuffner. -- Praha : Všeslovanská expedice B. Havlíček, 1923. -- 82 s., 1 vlepená mapa ; 21 cmSignatura: 5 921


Kundera, Milan,
Valčík na rozloučenou : román / Milan Kundera ; s doslovem Elisabeth Pochody a poznámkou autora. -- Vyd. 3. Brno : Atlantis, 2008. -- 242 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7108-296-5 (váz.).
Signatura: A0-11296


Lange, Henrik,
90 klasických knih pro lidi v kalupu / Henrik Lange ; [přeložil Petr Onufer]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2009. -- 188 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-00-02405-9 (brož.) :.
Signatura: A0-11378


Laxness, Halldór Kiljan,
Islandský zvon / Halldór Laxness ; [z islandských originálů ... přeložil a doslov napsal Jan Rak ; kresbami vyzdobil Václav Junek]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1955. -- 399 s. ; 21 cmSignatura: 44 308


Lazarov, Risto,
Čechovábení = Čechopek / Risto Lazarov ; výbor sestavil, básně přeložil a úvod napsal Ivan Dorovský. -- Vyd. 1. Brno ; Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů v nakl. Albert, 2007. -- 141 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7326-105-4 (František Šalé - Albert : brož.) * 80-7326-105-7 : (chyb.).
Signatura: A0-6151
* beletrie dvojjazyčná-makedonština


Lee, Ronald,
Mizernej cigoš / Ronald Lee ; [z anglického originálu ... přeložila Karolína Ryvolová]. -- Praha : Signeta, 2009. -- 291 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-903325-8-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11096


Lekce smrti a další povídky / Hana Doubková ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2009. -- 100 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-441-1 (brož.) :.
Signatura: B0-3950


Lessing, Doris May,
Muž a dvě ženy / Doris Lessingová ; [z anglického originálu ... přeložila Zora Wolfová]. -- V tomto uspořádání vyd. 1. Praha : Odeon, 2008. -- 333 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1280-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11419


Ležáková, Dana
Komunikační kompetence v literární výchově / Dana Ležáková, Daniel Bína. -- V Českých Budějovicích : Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, 2006. -- 36 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-7040-935-5 (brož.) * 978-80-7040-935-0 : (chyb.).
Signatura: D0-766


Lindsay, Jeffry P.,
Darkly dreaming Dexter / Jeff Lindsay. -- London : Orion, 2005. -- 275 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-1-4072-1312-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11273
* beletrie v originále-angličtina


Lindsay, Jeffry P.,
Dearly devoted Dexter / Jeff Lindsay. -- London : Orion, 2006. -- 296 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-7528-7788-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11274
* beletrie v originále-angličtina


Literatura pro 1. ročník středních škol / [autorsky zpracovali Renata Bláhová ... et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Didaktis, c2008. -- 3 sv. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm + 3 CD + 1 DVD v jedné krabičce. -- ISBN 978-80-7358-115-2 (učebnice : brož.).
Signatura: D1-233


Longinová, Helena,
Růžová kočka v kleci / Helena Longinová. -- 1. vyd. Praha : Šulc-Švarc, 2009. -- 301 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7244-254-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11481


Lustig, Arnošt,
Odcházím do snu : a jiné povídky / Arnošt Lustig ; [doslov napsal Milan Uhde]. -- V tomto uspořádání vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 494 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2481-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11446


Makovcová, Jana,
Maminko, nezpívej / Jana Makovcová ; [předmluva Martina Drijverová ; obálka a emblémy Vojtěch Otčenášek]. -- 1. vyd. Blansko : Miloš Palatka - Almi, 2009. -- 112 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904344-1-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4597


Makovička, Drahoslav,
Anděl s ďáblem v těle, aneb, Velká dámská koalice / Drahoslav Makovička, Václav Matějka. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 180 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-204-2068-8 (brož.).
Signatura: A0-11310


Matthews, Owen
Stalinovy děti : tři generace lásky a války / Owen Matthews ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Plšková]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2009. -- 246 s., [16] s. obr. příl. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-664-9 (váz.) :.
Signatura: A0-10983


Měli jsme underground a máme prd : podzemní básníci o Havlovi / uspořádal Martin C. Putna. -- Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2009. -- 54 s. : portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-903518-9-9 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-3850


Melpomene : revue pro literaturu a umění dramatické. -- Na Král. Vinohradech : Arnošt Czech, 1904. -- 1 sv. ; 27 cmSignatura: 56 597


Meyer, Stephenie,
Eclipse / Stephenie Meyer. -- 1st pub. London : Atom 2007. -- 628 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-1-90423-391-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11316


Michorová, Eva,
Nevíte, kdo mě zabil? / Eva Michorová. -- Vyd. 1. Praha: Eroika, 2009. -- 194 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86337-85-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11589


Mikulášek, Alexej,
Interpretační etudy / Alexej Mikulášek. -- Vyd. 1. Praha : Balt-East, 2009. -- 171 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87283-09-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11093


Minařík, František Kliment,
Rytíř v žíněném rouchu / Klemens Minařík ; román o sv. Františkovi z Assisi pro dorůstající mládež upravil Jaroslav Janouch ; [obálka a ilustrace Michael Florian]. -- Vyd. 1. V Brně : Nakladatelství Brněnské tiskárny, 1947. -- 250 s. ; 22 cmSignatura: 32 225


Motlová, Milada,
Národní pohádky z Čech a Moravy / vypravuje Milada Motlová ; ilustrace Vlasta Baránková. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 178 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-242-2368-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1689


Mozetić, Brane,
Andělé / Brane Mozetič ; [ze slovinského originálu ... přeložil Petr Mainuš]. -- V češtině vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2009. -- 96 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86907-75-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4420


Neklan, David,
Život Antiproroka na přelomu tisíciletí / David Neklan z Karlína a Střekova. -- Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2008. -- 187 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7326-149-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11501


Němcová, Božena,##[Babička Německy]
Die Grossmutter = (Babička) / Božena Němcová ; aus dem Tschechischen übersetzt von Kamill Eben ; [Umschlagblatt und Illustrationen von Karel Hruška]. -- Ungekürzte Ausg. [Praha] : Vitalis, 2006. -- 392 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-85938-64-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11313
* beletrie cizojazyčná-němčina


Němec, Martin,
T.M.A. / Martin Němec, Juraj Herz. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. -- 108 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-253-0762-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11425


Nepil, František,
Makový mužíček [zvukový záznam] / František Nepil. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2004. -- 1 zvuková deska (41:44) : digital, 12 cmSignatura: F0-294


Neumann, Stanislav Kostka,
Kniha lesů, vod a strání / Stanislav K. Neumann ; [text k vydání připravila Ludmila Špačková ; ilustrace Josefa Čapka]. -- Vyd. Ve Skvostech 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. -- 151 s. : il. ; 15 cmSignatura: 39 036


Nopová, Stanislava,
Daiquirita / Stanislava Nopová. -- Vyd. 1. Praha : CHRYSOS 26, 2009. -- 435 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903145-0-4 (váz.).
Signatura: A0-11536


Nopová, Stanislava,
Riskantní prázdniny / Stanislava Nopová. -- Vyd. 1. Praha : CHRYSOS 26, 2009. -- 269 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903145-2-8 (váz.).
Signatura: A0-11540


Nopová, Stanislava,
Toridi : za útesem leží svět / Stanislava Nopová. -- Vyd. 1. Praha : CHRYSOS 26, 2009. -- 290 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903145-4-2 (váz.).
Signatura: A0-11535


Nopová, Stanislava,
X Terra Incognita / Stanislava Nopová. -- Vyd. 1. Praha : CHRYSOS 26, 2009. -- 281 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903145-3-5 (váz.).
Signatura: A0-11539


Ondaatje, Michael,
The English patient / Michael Ondaatje. -- London : Bloomsbury, 2007. -- 324 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-7475-8992-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11272
* beletrie v originále-angličtina


Palárik, Ján,
Inkognito : veselohra o pěti dějstvích / Ján Palárik ; přeložili Miriam Paulíny-Tóthová a Jaroslav Janovský ; [poznámky k inscenaci napsal Alexander Noskovič ; scénické návrhy provedl a poznámky ke hře napsal Jaroslav Šámal]. -- 1. vyd. Praha : Orbis, 1956. -- 79 s. : noty ; 17 cmSignatura: 45 581


Pérez-Reverte, Arturo,
El caballero del jubón amarillo / Arturo Pérez-Reverte ; [ilustraciones de cubierta e interiores Joan Mundet]. -- Madrid : Alfaguara, c2003. -- 344 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 84-204-6942-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11337
* beletrie v originále-španělština


Pivoda, Ondřej,
Ve stínu kozácké šavle / Ondřej Pivoda. -- 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2009. -- 303 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7268-565-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11463


Podracký, Vlastimil,
Temná komora / podle vyprávění Josefa Koudelky a na základě vlastních zážitků napsal Vlastimil Podracký. -- Praha : Primus, 2009. -- 291 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86207-86-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11390


Popelka, Pavel,
Kalvados z červených jablek / Pavel Popelka. -- Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2009. -- 71 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7326-159-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11497


Povídky z Obřího dolu / autoři jednotlivých povídek: Petr Janák ... [et al.]. -- Svoboda nad Úpou : Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice, 2008. -- 29 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-5576-0 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-4598


Preston, Douglas J.,
The cabinet of curiosities / Douglas Preston and Lincoln Child. -- 1st ed. New York : Warner books, 2003. -- 640 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-0-446-61123-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11415
* beletrie v originále-angličtina


Pullman, Philip,
Jeho temné esence. I, Zlatý kompas / Philip Pullman ; [přeložila Dominika Křesťanová]. -- Vyd. 2., V Argu a tomto překladu 1. Praha : Argo, 2007. -- 394 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-875-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11131/1


Pullman, Philip,
Jeho temné esence. II, Jedinečný nůž / Philip Pullman ; [přeložila Dominika Křesťanová]. -- Vyd. 2., V Argu a v tomto překladu 1. Praha : Argo, 2007. -- 309 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-888-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11131/2


Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století / vybral a přeložil Miloslav Uličný. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2008. -- 177 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-1930-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11485


Räkel, Hans-Herbert S.
Der deutsche Minnesang : eine Einführung mit Texten und Materialien / Hans-Herbert S. Räkel. -- München : C.H. Beck, c1986. -- 258 s. : noty ; 23 cm. -- ISBN 3-406-31308-6 (brož.).
Signatura: 692 456


Rankin, Ian,
Doors open / Ian Rankin. -- London : Orion, 2008. -- 260 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-0-7528-9071-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11264
* beletrie v originále-angličtina


Reiner, Martin,
Lucka, Maceška a já / Martin Reiner. -- Vyd. 1. V Brně : Druhé město, 2009. -- 173 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7227-286-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11352


Reinerová, Lenka,
Lodní lístek / Lenka Reinerová ; [z německých originálů ... přeložila Olga Walló]. -- 1. vyd. V Praze : Labyrint, 2009. -- 94 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87260-02-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11353


Rejchrt, Pavel,
Starými nepokoji / Pavel Rejchrt. -- Vyd. 1. Jindřichův Hradec : STEFANOS, 2009. -- 151 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87081-01-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11384


Riordan, Rick,
Zloděj blesku / napsal Rick Riordan ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Chodilová]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. -- 399 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-253-0837-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11676/1


Rowland, Laura Joh
Ohnivé kimono / Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2009. -- 347 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-206-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11636


Rowland, Laura Joh
Palác Dračího krále / Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2005. -- 386 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7359-000-X (váz.) * 80-7359-769-1 (chyb.).
Signatura: A0-11465


Rowland, Laura Joh
Tajný deník paní Vistárie / Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2005. -- 393 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7359-769-1 (váz.).
Signatura: A0-11467


Saint-Exupéry, Antoine de,##[Citadelle. Česky]
Citadela / Antoine de Saint-Exupéry ; [z francouzského originálu ... přeložila Věra Dvořáková]. -- 3., úplné vyd. Praha : Vyšehrad, 2008. -- 438 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7021-936-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11517


Saint-Exupéry, Antoine de,##[Citadelle. Česky]
Kameny chrámu : výběr z Citadely / Antoine de Saint-Exupéry ; [z francouzského originálu ... přeložila a výběr sestavila Věra Dvořáková ; ilustrace Jaroslav Róna]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2008. -- 77 s. : barev. il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7021-922-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11469


Salinger, J. D. (Jerome David),
The catcher in the rye / J.D. Salinger. -- 1st ed. New York : Little, Brown and Company, 1991. -- 214 s. ; 17 cm. -- ISBN 0-316-76948-7 (pbk.) :.
Signatura: A0-11422
* beletrie v originále-angličtina


Sharma, Robin S. (Robin Shilp),
Mnich, který prodal své Ferrari : duchovní příběh o naplnění a směřování k životním cílům / Robin S. Sharma ; [z anglického originálu ... přeložila Nataša Foltánová]. -- Vyd. 1. Praha : Rybka Publishers, 2009. -- 182 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87067-85-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11158


Schlink, Bernhard,
Předčítač / Bernhard Schlink ; přeložil Tomáš Kafka. -- V českém jazyce vyd. 5. Praha : Prostor, 2009. -- 189 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-210-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11445


Sládek, Josef Václav,
Básně / Josef Václav Sládek ; uspořádal František Hrubín ; [předmluvu napsal Josef Polák]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954. -- 362 s. : portréty, faksim. ; 21 cmSignatura: 37 437


Smrčka, Václav,
Trnitá cesta řezníka Toníka / Václav Smrčka ; [ilustrace Alena Smrčková]. -- 1. vyd. Praha : Balt-East, 2009. -- 131 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87283-11-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4364


Smrtící nenávist a další povídky / Ivan Krátký ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2009. -- 100 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-445-9 (brož.) :.
Signatura: B0-4159


Sonnenschein, Hugo,
Zaběhl jsem se s toulavými psy / Hugo Sonnenschein ; [z německých originálů přeložil a doslov napsal Radek Malý]. -- Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2009. -- 92 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86862-94-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4427


Stallwood, Veronica
Tajemství rukopisu : oxfordské zločiny / Veronica Stallwood ; [překlad Tomáš Butala]. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2009. -- 238 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3478-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11447


Stallwood, Veronica
Záhada Bodleyho knihovny : oxfordské zločiny / Veronica Stallwood ; [překlad Tomáš Butala]. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2008. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3293-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11435


Svárovská, Božena
Deník odbarvené blondýny / Božena Svárovská. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 237 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-204-2041-1 (brož.).
Signatura: A0-11311


Svejkovský, Jiří,
Vodník Šupinka [zvukový záznam] / Jiří Svejkovský. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2003. -- 1 zvuková deska (53:33) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-336


Sweatdrop Studios
500 Manga characters / Sweatdrop Studios. -- Lewes : ILEX, 2007. -- 528 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-1-905814-03-9 (brož.) * 1-905814-03-8 : (chyb.).
Signatura: D0-765


Swerling, Beverly,
Město slávy / Beverly Swerlingová ; přeložil Gerik Císař. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB art, 2009. -- 430 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7381-542-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11172


Šimáček, Jiří,
Snaživky : nejnižší forma románu / Jiří Šimáček ; [ilustrace The Bestseller Creative Platform]. -- Vyd. 1. V Brně : Větrné mlýny, 2009. -- 115 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86907-77-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4138


Šrut, Pavel,
Lichožrouti / Pavel Šrut ; ilustrace Galina Miklínová. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. -- 227 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7185-932-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11135


Šůla, Jaroslav,
Sen o ratibořickém dětství : osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové / Jaroslav Šůla ; [ilustrace Jarka Vaňová]. -- Vyd. 1. Liberec : Bor, 2009. -- 106 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86807-67-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11788


Tajovská, Iva,
Pavučiny touhy / Iva Tajovská. -- Vyd. 1. Praha : Eroika, 2009. -- 188 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86337-82-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11638


Thomas, Scarlett,
The end of Mr. Y / Scarlett Thomas. -- Edinburgh : Canongate, 2008. -- 506 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-1-84767-229-2 (brož.) :.
Signatura: A0-11327
* beletrie v originále-angličtina


Thompson, Hunter S.,
Fear and loathing in Las Vegas : a savage journey to the heart of the American dream / Hunter S. Thompson ; illustrated by Ralph Steadman. -- London : Harper Perennial, 2005. -- 204, 26 s : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-00-720449-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11265
* beletrie v originále-angličtina


Thomson, Rupert,
Divided kingdom / Rupert Thomson. -- London : Bloomsbury, 2006. -- 400 s. ; 20 cm. -- ISBN 0-7475-7892-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11308
* beletrie v originále-angličtina


Trevor, William,
Dům v Umbrii / William Trevor ; [z anglického originálu ... přeložila Renata Kamenická]. -- 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2005. -- 156 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-86598-91-8 (brož.) :.
Signatura: A0-11340


Twain, Mark,
Dobrodružství Toma Sawyera / Mark Twain. -- Vyd. 1. V Plzni : Nava, 2005. -- 157 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7211-206-6 (brož.).
Signatura: B0-4439


Urbanová, Marta,
Jak připlavali kapříci do Chotěboře : [pohádka] / Marta Urbanová ; nakreslila Alena Kubková. -- Chotěboř : Město Chotěboř, 2009. -- 159 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87330-01-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11261


Vágner, Oldřich,
Cesta byla dobrá, místy špatná / Oldřich Vágner ; [ilustrace Markéta Laštuvková]. -- [Česko : s.n., 2009?]. -- 105 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-3913-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11489


Vaňková, Ludmila,
Jsme jedné krve / Ludmila Vaňková. -- 2. vyd. Praha : Šulc-Švarc, 2009. -- 361 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7244-261-4 (váz.) :.
Signatura: A0-11412


Vášeň nezná slitování a další povídky / Jiří Houdek ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2008. -- 100 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-428-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4158


Vondruška, Vlastimil,
Znamení Jidáš / Vlastimil Vondruška. -- Vyd. 1. Brno : MoBa, 2009. -- 300 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-3669-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11576


Voskovec, Jiří,
... Si pořádně zařádit ; Slaměný klobouk ; Nebe na zemi / V+W. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1957. -- 349 s. ; 21 cmSignatura: 40 107/4


Voskovec, Jiří,
Vest pocket revue ; Ostrov Dynamit ; Robin Zbojník ; Svět za mřížemi ; Pěst na oko / V+W. -- 1. vyd Praha : Československý spisovatel, 1956. -- 586 s ; 21 cmSignatura: 40 107/3


Waltari, Mika,##[Sinuhe egyptilainen Anglicky]
The Egyptian : a novel / Mika Waltari ; translated by Naomi Walford. -- Chicago : Chicago Review Press, 2002. -- v, 503 s. : 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-1-55652-441-7 (brož.) :.
Signatura: A0-11321
* beletrie cizojazyčná-angličtina


Werich, Jan,
Osel a stín ; Balada z hadrů ; Rub a líc ; Těžká Barbora / V+W [Jiří Voskovec a Jan Werich] ; vybral, úvod a slovo na závěr J. W.. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954. -- 527 s. ; 20 cmSignatura: 40 107/1


Werich, Jan,
Sever proti Jihu ; Golem ; Caesar ; Kat a blázen / V + W [Jiří Voskovec a Jan Werich]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1955. -- 419 s. ; 20 cmSignatura: 40 107/2


Westwater, Judy,
Nikdo tě nemá rád : zoufalý boj dítěte o přežití / Judy Westwater ; [z anglického originálu ... přeložila Blažena Kukulišová]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2009. -- 261 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-701-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11426


Williams, Adam,
The emperor's bones / Adam Williams. -- London : Hodder & Stoughton, 2006. -- 718 s. : mapy ; 20 cm. -- ISBN 0-340-82815-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11326
* beletrie v originále-angličtina


Xu, Zhimo,
Píseň spadaného listí / Su Č'-mo ; [z čínského originálu ... přeložila a doslov napsala Magdalena Rytinová]. -- Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2009. -- 77 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86862-95-8 (brož.) :.
Signatura: B0-4424


Žídková, Anna,
Tři lásky z Bejrútu / Anna Žídková. -- Vyd v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2009. -- 150 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7268-610-0 (brož.) :.
Signatura: A0-11541


Kisch, Egon Erwin,
Die Abenteuer in Prag / Egon Erwín Kisch. -- Wien : Ed. Strache, 1920. -- 505 s. ; 20 cmSignatura: 2 904
* beletrie v originále-němčina


Simon, Pierre-Henri,
Histoire de la littérature française au XXe siècle 1900-1950 / Pierre-Henri Simon. -- Paris : Armand Colin, 1961-1963. -- 2 sv. (224, 224 s.) ; 17 cmSignatura: 74 105


Dětský máj : obrázkový časopis pro českou mládež. -- Nymburk : F. Hrnčíř, 1905-1914. -- 9 sv.Signatura: 54 6149 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Hrdlička, Ladislav,
Týnský dvůr a středověká Praha : archeologický výzkum 1976-1986 / Ladislav Hrdlička. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005. -- 347 s. : il., plány ; 31 cm. -- ISBN 80-86124-60-6 (váz.) :.
Signatura: A1-1655


Hrubý, Vilém,
Staré město : Velkomoravské pohřebiště "Na valách" / Vilém Hrubý. -- 1. vyd. Praha : Československá akademie věd, 1955. -- 539 s., 101 s. obr. příl. : il. ; 30 cm + 3 volně vložené příl.Signatura: I-39 188


Otázky neolitu a eneolitu našich zemí (2002 : Hradec nad Moravicí, Česko)
Otázky neolitu a eneolitu našich zemí : sborník referátů z 21. pracovního setkání specialistů na výzkum neolitu a eneolitu českých zemí a Slovenska : 17.-20. září 2002, Hradec nad Moravicí / Václav Janák, Stanislav Stuchlík (eds.). -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2004. -- 238 s. : il., portréty, mapy ; 30 cm. -- ISBN 80-7248-230-0 (brož.) * 80-7248-2320-0 (chyb.).
Signatura: I-696 972


Slabina, Miloslav,
Keltové na Šumavě : za tajemstvím Obřího hradu / Miloslav Slabina. -- 1. vyd. Vimperk : Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ; V Praze : Národní muzeum, 2005. -- 41 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7036-179-4 (brož.).
Signatura: B0-4382


Symposium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku (18. : 2003 : Opava, Česko)
XVIII. symposium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku / S. Stuchlík (ed.). -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2006. -- 194 s : il., mapy, plány ; 30 cm. -- ISBN 80-7248-395-1 (brož.).
Signatura: B1-2134


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Flégl, Josef,
Dobrušsko v pravěku : ve světle archeologických sbírek / Josef Flégl. -- Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005-. -- sv. : il., mapa ; 21 cmSignatura: 765 403


Muž a žena v pohřebním ritu (2007 : Opava, Česko)
Konference o pohřebním ritu "Muž a žena v pohřebním ritu" / [S. Stuchlík (ed.)]. -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2008. -- 178 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7248-507-9 (brož.).
Signatura: B1-2133


904 - Kulturní památky historického období


Addison, Alonzo C.
Mizející svět : nejpozoruhodnější a nejohroženější památky světa / Alonzo C. Addison ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Šebková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 272 s. : barev. il., mapy ; 29 cm. -- ISBN 978-80-242-2463-3 (váz.) :.
Signatura: A1-1752


908 - Vlastivěda


Burachovič, Stanislav,
Bečov nad Teplou : průvodce : 1399-2009 : 610 / text Stanislav Burachovič. -- Bečov nad Teplou : Laverna Romana, [2009]. -- 22 s. : barev. il., mapy, plány ; 21 cmSignatura: B0-4404


Frýzek, Jiří,
Ze starých kronik / Jiří Frýzek. -- Vyd. 2. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009. -- 263 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7405-047-3 (váz.).
Signatura: A0-11791


Janoštíková, Běla
Za kouzlem Turecka / napsala a vydala [a ilustrovala] Běla Janoštíková. -- Vyd. 1. Praha : B. Janoštíková, 2007. -- 104 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-239-8873-4.
Signatura: B0-3589


Kozák, Pavel,
Tajemná místa na samém jihu Čech / Pavel Kozák ; fotografie Marie Holečkové. -- 4. vyd. Beroun : MH, 2005. -- 141 s. : barev. il., mapy, plány ; 21 cm. -- ISBN 80-86720-19-5 (váz.).
Signatura: A0-11283


Monografie Hořovicka a Berounska / společnou prací učitelstva vydal redakční kruh učitelstva za řízení okresního školního inspektora Jindřicha Jůny. -- Praha : Redakční kruh učitelstva, 1928-1931. -- 7 sv. il. ; 25 cmSignatura: 60 107


Pecka pod lupou / ZŠ a MŠ Pecka. -- Pecka : Základní škola, [2009]. -- 36 s. : il. (některé barev.) ; 21 cmSignatura: B0-4583


Pospíšil, Otokar,
Spisovatelé beletristé Pardubic a pardubického kraje / sestavil Otokar Pospíšil. -- V Pardubicích : Nákladem a tiskem knihtiskařů V. Vokolka a syna, 1941. -- 46 s. ; 22 cmSignatura: 322 653


Pražský sborník historický. -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1964]- . -- sv. ; 23 cmSignatura: 51 999z1 , 54 126


Razskazov, Jiří,
Pardubice : metropole Polabí / [text Jiří Razskazov ; fotografie Štěpán Bartoš ... et al.]. -- [Pardubice] : Helios, 2009. -- 200 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-85211-26-9 (váz.) :.
Signatura: A0-11236


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


1000 nejkrásnějších pláží světa a potápěčských míst / [z německého vydání ... přeložil Jiří Steiner]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 336 s. : barev. il., mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7352-974-1 (váz.) :.
Signatura: A1-1686


Argentina : [turistický průvodce] / napsali a sestavili Danny Aeberhard ... [et al.] ; spolupráce Keith Drew a Paul Smith ; [dle anglického originálu ... přeložili Jan Kozák a Zdeněk Hnilička]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2009. -- xxiv, 831 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 20 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7217-638-0 (brož.) :.
Signatura: D0-763


Atlas světa [kartografický dokument] / [na základě německého originálu ... mapy přeložila Irena Rybová, texty přeložila Ivana Vízdalová]. -- Vyd. v tomto souboru 1. Praha : Knižní klub, 2009. -- 1 atlas (viii, 392 s.) : [ca 250] barev. map ; 37 cm. -- ISBN 978-80-242-2430-5 (váz.) :.


Beling, Claus
Kouzelný Cornwall : po stopách filmů natočených podle románů Rosamundy Pilcherové / Claus Beling, Heidi Ulmke ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2009. -- 160 s. : barev. il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7222-611-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11404


Cestopisy speciál : magazín o cestování a cestovatelích. -- Praha R.E.M. BRAND, 2008-. -- sv. ; 23 cmSignatura: 503 261/Spec.


Českosaské Švýcarsko / [autoři Petr David ... et al.]. -- 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha : S & D, 2009. -- 251 s. : barev. il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86899-43-5 (brož.) :.
Signatura: A0-11218


Daniel, Hermann Adalbert
Neues geographisches Handbuch für Haus, Bureau und Schule / H.A. Daniel. -- 85. Aufl. Halle : Buchhandlung des Waisenhauses, 1929. -- xv, 568 s.Signatura: 49 156


Folw, Radek
Cesta kolem Austrálie za 80 dní : jak poznat co nejvíce za co nejméně / Radek Folw. -- 1. vyd. Ostrava : Ámos, c2009. -- 232 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-5038-3 (brož.) :.
Signatura: A0-11460


Kokaisl, Petr,
Geografie náboženství / Petr Kokaisl. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009. -- 264 s. . il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-213-1935-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11527


Leapman, Michael,
Velká Británie / hlavní přispěvatel Michael Leapman ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. -- Vyd. 4. Praha : Ikar, 2009. -- 720 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-1219-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11428


Lips, Werner,
Chorvatsko / Werner Lips ; [překlad Anna Chábová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. -- 515 s. : barev. il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-251-2217-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11458


Mooney, Paul John,
Peking / Paul Mooney, fotografie Catherine Karnow ; [překlad Radka Kolebáčová]. -- Brno : Computer Press, 2009. -- 272 s. : barev. fot., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-251-2192-4 (brož.) :.
Signatura: A0-11201


Plzeň comeback. -- [Plzeň] : Regionall, 2009-. -- sv. ; 28 cm


Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí / František Zich (ed.). -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. -- 189 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-092-1 (brož.) :.
Signatura: A0-11323


Richter, Anke,
200 dní na Tokelau : poselství zanikajícího tichomořského ráje / Anke Richterová ; [z německého originálu přeložila Eva Hudcová]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2009. -- 311 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7252-255-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11132


Řím / [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. -- Vyd. 5. Praha : Ikar, 2009. -- 448 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-1229-5 (váz.) :.
Signatura: A0-11486


Skokan, Ladislav,
Evropa : sociogeografický přehled / Ladislav Skokan. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 2009. -- 130 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-082-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4436


Thajsko / [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. -- Vyd. 2., (rozš.) V Praze : Ikar, 2009. -- 528 s. : barev. il., mapy, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-1105-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11456


Tourist newspaper for the region of Eastern Bohemia. -- Pardubice : Destinační společnost Východní Čechy, 2009-. -- sv. ; 42 cm


Touristenzeitung für die Region Ostböhmen. -- Pardubice : Destinační společnost Východní Čechy, 2009-. -- sv. ; 42 cm


Turistické noviny pro region Východní Čechy. -- Pardubice : Destinační společnost Východní Čechy, 2009-. -- sv. ; 42 cm


United States. Department of State
USA [kartografický dokument] : map with facts in brief / United States Department of State. -- [Washington] : U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 39 x 70 cm na listu 56 x 86 cm, složeno na 29 x 22 cm. -- ISBN (Složeno).
Signatura: B1-2102


Wiadomości turystyczne dla regionu Wschodnich Czech. -- Pardubice : Destinační společnost Východní Čechy, 2009-. -- sv. ; 42 cm


Žaket (vydavatelství)
Praha [kartografický dokument] : kapesní plán města 1:20 000 = town plan = Stadtplan = plan goroda / zpracovalo kartografické vydavatelství Žaket. -- 2. vyd. Praha : Žaket, 2009. -- 88 s. : barev. mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7233-308-0 (brož.) :.
Signatura: B0-4246


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Bohdalová, Jiřina,
Herr Gott-- a že to uteklo! : vinšování, uctívání, veršování, nactiutrhání, blahopřání-- to vše k poctě Karla Gotta / Jiřina Bohdalová & Slávka Kopecká ; ilustrace Pavel Skalník. -- Praha : Sláfka, 2009. -- 148 s. : barev. il., portréty ; 13 cm. -- ISBN 978-80-86631-78-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11113


Bruyneel, Johan,
Mohli bychom také vyhrát : na trase k úspěchu s duchovním otcem osmi vítězství v Tour de France / Johan Bruyneel, Bill Strickland ; přeložil Václav Petr ; předmluva Lance Armstrong. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. -- 235 s., [24] s. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-304-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11159


Canfora, Luciano,
Gaius Julius Caesar : demokratický diktátor / Luciano Canfora ; [z italského originálu ... přeložili Petr Kyloušek ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2007. -- 445 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7021-901-0 (váz.) :.
Signatura: A0-11389


Čechura, Jaroslav,
České země v letech 1584-1620 : první Habsburkové na českém trůně II. / Jaroslav Čechura. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2009. -- 493 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-389-3 (soubor : váz.).
Signatura: A0-10857/2


Dalekáť cesta má (1999 : Litoměřice, Česko)
"Dalekáť cesta má" : IV. mezioborové máchovské setkání - Litoměřice 28.-30.V.1999. -- V Litoměřicích : Salva Guarda, 1999 (Náchod : Tiskárna Polonček). -- [20] s. : il. (některé barev.) ; 15 x 21 cmSignatura: B0-4456


Herzán, Michal,
Josef Hlinomaz : něžný drsňák / Michal Herzán, Marie Formáčková. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2009. -- 150 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-249-1252-3 (váz.) :.
Signatura: A0-11409


Hohenstein, Alexander
Warthegau: deník z let 1941-42 / Alexander Hohenstein ; [překlad z němčiny Veronika Dudková]. -- Vyd. 1. Praha : Revolver Revue, 2007. -- 404 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87037-05-8 (váz.) * 80-87037-05-7 : (chyb.).
Signatura: A0-11398


Ježek, Vlastimil,
Lásky za časů bezčasí : rozhovor dvou výjimečných žen : Kamila Moučková, Marta Kubišová / Vlastimil Ježek, Zdeněk A. Tichý. -- V Řitce : Daranus, 2009. -- 182 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86983-73-8 (váz.) :.
Signatura: A0-11360


Kubeš, Jiří,
Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658) : volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku / Jiří Kubeš. -- Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2009. -- 327 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86829-43-2 (váz.) :.
Signatura: A0-11393


Martínek, Miloslav,
Krvavá cesta k Sarajevu / Miloslav Martínek. -- Vyd. 1. Praha : Pražská vydavatelská společnost : Epocha, 2009. -- 150 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-463-3 (Pražská vydavatelská společnost : váz.).
Signatura: A0-11260


Pekař, Josef,
Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty / editoři Jaroslav Čechura, Jana Čechurová. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. -- 129 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7184-652-X.
Signatura: 743 350


Strauss, David Friedrich,
Kleine Schriften : bibliographischen, literatur- und kunstgeschichtlichen Inhalts / von David Friedrich Strauss. -- Leipzig : F.A. Brockhaus, 1862. -- 450 s. ; 18 cmSignatura: 14 700


Visegrád 1335 / edited by György Rácz. -- Bratislava : International Visegrad Fund ; Budapest : State Archives of Hungary ; Pázmány Peter Catholic University, 2009. -- 183 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-970159-7-8 (váz.).
Signatura: A0-11269


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Černý, Václav,
Barokní divadlo v Evropě / Václav Černý. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2009. -- 246 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87053-33-1 (váz.) :.
Signatura: A0-11544


Mallowan, Max,
Early Mesopotamia and Iran / M.E.L. Mallowan. -- New York : McGraw-Hill, c1965. -- 142 s. : il. (některé barev.) ; 22 cmSignatura: 651 422


Okresní archiv v Soběslavi : průvodce po fondech a sbírkách / zpracoval Jan Lintner a František Salák. -- Soběslav : Okresní národní výbor, 1958. -- 183 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: 30 012


Rosenthal, Colin
Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER) / Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol. ; [překlad Jan Hutař, Ladislav Cubr, Marek Melichar]. -- 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2009. -- 51 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7050-569-4 (brož.).
Signatura: B0-4386


94 - Dějiny


1001 dnů, které otřásly světem / hlavní editor Peter Furtado ; předmluva Michael Wood ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel]. -- Vyd. 1. Praha : Fortuna Libri, 2009. -- 960 s. : barev. il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7321-451-7 (váz.) :.
Signatura: A0-11639


Black, Jonathan,
Tajné dějiny světa / Jonathan Black ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Fialová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2009. -- 447 s., [16] s. barev. obr. příl. ; il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0125-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11453


Deary, Terry,
Wales / Terry Deary ; ilustroval Martin Brown. -- 1. vyd. V Praze : Egmont, 2009. -- 160 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-252-1222-6 (brož.) :.
Signatura: B0-4429


Der Lebensborn [videozáznam] = Pramen života / režie Milan Cieslar. -- [Praha] : Happy Celluloid : Česká televize : Bontonfilm Praha, c2000. -- 1 DVD-video (110 min.) : zvuk, barev. ; 12 cmSignatura: F0-293


Hanzlíková, Renata,
V údolí potoka Ležák / Renata Hanzlíková ve spolupráci s Přemyslem Veverkou. -- [Nymburk] : Vega-L, 2009. -- [14] s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86757-97-1 (brož.) :.
Signatura: B0-4365


Chazan, Robert,
Židé středověkého západního křesťanského světa : (1000-1500) / Robert Chazan ; [přeložil Eduard Geissler]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2009. -- 308 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0138-6 (váz.) :.
Signatura: A0-11376


Johnson, Christine
USA history in brief / writer Christine Johnson. -- [Washington] : Bureau of International Information Programs, [199-]. -- 64 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 14 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: B0-4247


Kozák, Pavel,
Atlantida ex post / Pavel Kozák. -- Vyd. 1. České Budějovice : ArchET, 2006. -- 141 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm. -- ISBN 80-902394-3-9 (váz.).
Signatura: A0-11278


Martínek, Jiří,
Bulharsko / Jiří Martínek. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2009. -- 133 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7277-422-7 (brož.) :.
Signatura: B0-4528


Naděje nebo boj o moc? : 1968 : výstava : osmičky v čase : katalog výstavy k 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy / [autoři textů Tomáš Chalupa ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Městská část Praha 6, 2008. -- [37] s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-2723-1 (brož.).
Signatura: B0-4438


Veselý, Martin,
Do krytu! : protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939-1945) / [Martin Veselý]. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008. -- 323, [23] s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-000-6 (brož.) :.
Signatura: A0-11318


Zelenda, Jiří,
Kambodža / Jiří Zelenda. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2009. -- 142 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7277-427-2 (brož.) :.
Signatura: B0-4525