Přírůstky0 Všeobecnosti

Agrobiologija : dvuchmesjačnyj naučno-teoretičeskij žurnal. -- Moskva : Izdatel'stvo Ministerstva sel'skogo chozjajstva SSSR 1951-1965. -- 15 sv. ; 26 cmSignatura: 50 069


Collection of Czechoslovak Chemical Communications. -- Praha : Emil Votoček, 1929-2009. -- sv. ; 23 cmSignatura: 50 177


Časopis československých knihovníků. -- Praha : Spolek československých knihovníků, 1922-1938. -- 16 sv. ; 21-23 cmSignatura: 51 330 , 5 899


Československé divadlo : rozhledy po světě divadelním. -- Praha : František Borový, 1923-1926. -- 3 sv. ; 23-27 cmSignatura: I-52 696


Československé botanické listy = Čechoslovackij botaničeskij žurnal : měsíčník pro systematiku, floristiku a geobotaniku Československé republiky. -- Praha : Botanický ústav university Karlovy, 1950-1951. -- 2 sv. ; 21 cmSignatura: 50 161
* floristika


Domov a svět. -- Praha : Pokrok, 1927-1932. -- 6 sv. ; 38 cmSignatura: II-54 670


Družno Vpered : iljustrovanyj žurnal Kul'turnoj spilky ukrajins'kich trudjaščych Čechoslovaččyny :. -- Prjašiv : [s.n.], 1965-1993. -- sv. ; 29 cmSignatura: I-52 534


Chirurgija. -- Moskva : Medgiz, 1951-1976. -- 17 sv. ; 27 cmSignatura: 50 042


Journal of Experimental Zoology. -- Baltimore : [s.n.], 1904-1974. -- sv. ; 24-25 cmSignatura: I-53 451 , 50 147


Mrázková, Eva
Knížka o knížce : jak se rodí knížka / Eva Mrázková ; [ilustrace Libor Drobný]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. -- 30 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-251-3282-1 (váz.).
Signatura: A0-19073


Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. Supplementum. -- České Budějovice : Jihočeské muzeum, [197-]-1975. -- 7 sv. 21 cmSignatura: 52 248 Suppl.


Spilsbury, Louise,
Co musíš vědět : dětská encyklopedie : co? kdy? kde? jak? proč? / Louise Spilsbury ; z anglického originálu ... přeložil Petr Stříbrný ; editor Jan Pavel. -- Praha : Slovart, 2011. -- 224 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7391-440-0 (váz.).
Signatura: A1-2653


Škola i žyttja : pedagogičnyj časopys : dodatok do žurnalu Družno vpered. -- Prjašiv : Kul'turnyj sojuz ukrajinskych trudjaščych ČSSR,. -- 10 sv. ; 29 cmSignatura: I-52 534 Škola žyt.


Terapeutické zprávy. -- Praha : Pharma, 1933-1936. -- 4 sv. ; 24 cmSignatura: 15 816


Věstník Československého zemědělského musea = Mitteilungen des Česchoslovakischen Landwirtschaftlichen Museums = Bulletin du Musée Agricole Tchécoslovaque = Bulletin of the Czechoslovak Agricultural Museum. -- V Praze : Československé zemědělské museum, 1928-1938. -- 13 sv. ; 27 cmSignatura: I-55 251


Věstník : rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné, školské po okresním hejtmanství Poděbradském. -- Bobnice u Nymburka : František Hrnčíř, 1898-1902. -- 5 sv. ; 27 cmSignatura: I-55 250


Věstník Poděbradska : rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné, školské / redaktor a vydavatel Jaroslav Hoblík. -- V Poděbradech : V. Hoblík, 1903-1906. -- 4 sv. ; 27 cmSignatura: I-55 250


Věstník českých živnostenských škol pokračovacích. -- Praha : František Řivnáč, 1914-1919. -- 2 sv. ; 24 cmSignatura: 55 293
* školství živnostenské


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


Adobe Flash Catalyst CS5 : oficiální výukový kurz / [překlad Karel Voráček]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 280 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-3254-8 (brož.).
Signatura: D0-1129


Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí : příručka manažera = User authentication and electronic transaction authorization : manager's handbook / vedoucí týmu autorů Vašek Matyáš. -- Praha : Tate International, 2007. -- 318 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86813-14-1 (kroužková vazba).
Signatura: A0-18200
* autentizace


Bednář, Vojtěch,
Internetová publicistika / Vojtěch Bednář. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 210 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3452-1 (brož.).
Signatura: A0-18364


Berloquin, Pierre,
Skryté kódy a velkolepé projekty : tajné jazyky od starověku po současnost / Pierre Berloquin ; [z anglického originálu ... přeložil Zdík Dušek]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 375 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-2847-1 (váz.).
Signatura: A0-18301


Bidlo, Michal
Evolutionary design of generic structures using instruction-based development : dissertation thesis / Michal Bidlo. -- Vyd. 1. Brno : University of Technology, 2010. -- vii, 136 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-4210-8 (brož.).
Signatura: B0-8010


Blahová, Michaela
How to achieve strategie speed ine ever-changigng competitive environment? / Michaela Blahová. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- 21 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1733-9 (brož.).
Signatura: B0-9126


Customer Relationship Management (konference)
CRM ... : Customer Relationship Management ... : the international scientific conference, ... Lázně Bohdaneč, Czech Republic : proceedings of abstracts. -- Pardubice : University of Pardubice, [200-]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: B0-76


Dinwiddie, Robert
Stravitelná věda : vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, podané v malých, snadno stravitelných porcích / Robert Dinwiddie ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2010. -- 176 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-2322-1 (váz.).
Signatura: A0-18796


Drozenová, Wendy,
Etika vědy v České republice : od historických kořenů k současné bioetice / Wendy Drozenová et al.. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2010. -- 376 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7007-348-3 (váz.).
Signatura: A0-18843


Dusíková, Tereza,
První kroky s počítačem : vydání pro Windows 7 a Office 2010 / Tereza Dusíková. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 127 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-3538-9 (brož.).
Signatura: B0-9509


Eight : 2001-2008 : National Contact Centre for Women and Science / Alice Červinková .. [et al. ; translation Marcela Linková]. -- 1st ed. Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. -- 59 s. ; 21 x 27 cm. -- ISBN 978-80-7330-160-6 (brož.).
Signatura: B1-3515


Europass : otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě. -- Praha : Národní ústav odborného vzdělávání : Národní centrum Europass ČR, [2011]. -- 1 složený l. : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-9493
* europass


Holík, Lukáš
Simulations and aintichains for efficient handling of finite automata : monograph / Lukáš Holík, Tomáš Vojnar. -- Vyd. 1. Brno : University of Technology, Faculty of Information Technology, 2010. -- 135 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-4217-7 (brož.).
Signatura: B0-9121


Chržová, Jana,
Pracujeme s počítačem. 2, Základy práce s aplikacemi MS PowerPoint (verze MS PP 2003) a MS Outlook 2003 / [zpracovala Jana Chržová ; editor Markéta Henzlová]. -- Praha : Český svaz žen, 2008. -- 63 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-2000-3 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: 766 534/2


Kerrigan, Michael,
Zprávy z minulosti / Michael Kerrigan ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Navrátilová]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 224 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2850-1 (váz.).
Signatura: A1-2647


Král, Mojmír
Adobe Photoshop CS5 : podrobný průvodce / Mojmír Král. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 281 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3723-2 (brož.).
Signatura: A0-18984


Krnáčová, Paulína
Implementation process of quality costs system in a company / Paulína Krnáčová. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- 18 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1732-2 (brož.).
Signatura: B0-9125


Krömer, Antonín,
Mapování rizik / Antonín Krömer, Petr Musial, Libor Folwarczny. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 126 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-086-9 (brož.).
Signatura: B0-8964


Küng, Hans,
Na počátku všech věcí : přírodní vědy a náboženství / Hans Küng ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Petkevič]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad : Bergman, 2011. -- 219 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7429-141-8 (Vyšehrad : váz.).
Signatura: A0-18544


Murphy, Mark L.
Android 2 : průvodce programováním mobilních aplikací / Mark L. Murphy ; [překlad Jakub Mužík]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 375 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3194-7 (brož.).
Signatura: A0-18988


Osm : 2001-2008 : Národní kontaktní centrum - ženy a věda / Alice Červinková ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008. -- 59 s. ; 21 x 27 cm. -- ISBN 978-80-7330-144-6 (brož.).
Signatura: B1-3516


Palovský, Radomír,
Informační a komunikační sítě. I. díl / Radomír Palovský. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 131 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1729-2 (brož.).
Signatura: B1-3470


Pecinovský, Josef,
Začínáme s počítačem / Josef Pecinovský. -- 5., aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. -- 119 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3621-1 (brož.).
Signatura: B0-9067


Pondělíček, Michael
Agenda 21 i lokalna demokratija - izkustva iz Češke Republike / Michael Pondělíček, Vladimíra Šilhánková. -- Izd. 1. Hradec Králové : Civitas per populi, 2010. -- 31 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904671-2-5 (brož.).
Signatura: B0-8873


Procházka, David,
Nebojte se počítače - pro Windows 7 a Office 2010 / David Procházka. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 126 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3717-1 (brož.).
Signatura: B0-9028


Richter, Rostislav
Výkladový slovník krizového řízení / Rostislav Richter. -- Vyd. 1. Praha : MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. -- 164 s. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-86640-54-9 (brož.).
Signatura: B1-3505


Růžička, Milan,
Bílá místa v dějinách / Milan Růžička a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Česká televize : Albatros Media, 2010. -- 116 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7404-052-8 (Česká televize : váz.).
Signatura: A0-18305


Rychlý, Marek,
Modelling of component-based systems with mobile architecture : monograph / Marek Rychlý, Jaroslav Zendulka. -- Vyd. 1. Brno : University of Technology, Faculty of Information Technology, 2010. -- 139 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-4211-5 (brož.).
Signatura: B0-9122


Sláma, Vojtěch,
Záhadná monstra : výpravy za mytickými živočichy / Vojtěch Alberto Sláma. -- V Praze : XYZ, 2011. -- 326 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7388-415-4 (váz.).
Signatura: A0-18296


Smrčka, Aleš,
Verification of asynchronous and parametrized hardware designs : monograph / Aleš Smrčka, Tomáš Vojnar. -- Vyd. 1. Brno : University of Technology, Faculty of Information Technology, 2010. -- 115 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-4214-6 (brož.) * 978-80-214-3547-6 (chyb.).
Signatura: B0-9123


Sovětská věda : zprávy Československo-sovětského institutu : sekce přírodních věd. Lékařství. -- Praha : Československo-sovětský institut, 1951-1956. -- 6 sv. ; 24 cmSignatura: 50 127


Stray, Geoff
Mayský kalendář a další kalendáře minulosti / Geoff Stray ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Holčák]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Dokořán, 2011. -- 75 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7363-296-0 (váz.).
Signatura: A0-18590


Suchý, Karel
UFO zabíjelo před úsvitem? : a dvanáct dalších záhad pro každého / Karel Suchý. -- Praha : K. Suchý, 2011. -- 173 s. : il., mapy ; 16 cm. -- ISBN 978-80-254-9112-6 (brož.).
Signatura: B0-8459


Svozilová, Alena,
Projektový management / Alena Svozilová. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 380 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3611-2 (váz.).
Signatura: A0-18626


T.G. Masaryk Water Research Institute's research activities in the Odra River basin / [edited by Luděk Trdlica, Petr Tušil ; translated by George Jiří Dvorsky, Petr Louda, Svatava Smilková]. -- Ostrava : T.G. Masaryk Water Research Institute, 2010. -- 127 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87402-03-0 (brož.).
Signatura: B1-3525


Tenglerová, Hana
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu : monitorovací zpráva za rok ... / Hana Tenglerová. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008-. -- sv. ; 29 cmSignatura: B1-3521


Zaffron, Steve,
Tři zákony produktivity : přepište budoucnost svého podnikání a změňte svůj osobní život / Steve Zaffron, Dave Logan ; [překlad Martina Bastiánová]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- ix, 245 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2658-5 (brož.).
Signatura: A0-18181


01 - Bibliografie. Katalogy


Deutsche Nationalbibliographie : Verzeichnis der Schriften, die infolge von Kriegseinwirkungen vor dem 8. Mai 1945 nicht angezeigt werden konnten. Ergänzung. -- Leipzig : Börsenverein der Deutschen Buchhändler, 1949-1974. -- 6 sv. ; 22 cmSignatura: 50 178 Erg.


02 - Knihovnictví


Doktorová, Oľga
Štátna vedecká knižnice v Banskej Bystrci : sprievodca / zostavili Oľga Doktorová, Lýdia Žáčiková, Terézia Durdiaková. -- Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, [2011]. -- 24 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-89388-13-4 (brož.) * 878-80-89388-13-4 (chyb.).
Signatura: B0-8918


Středočeská vědecká knihovna (Kladno, Česko)##[Výroční zpráva (Středočeská vědecká knihovna (Kladno, Česko))]
Výroční zpráva za rok ... / Středočeská vědecká knihovna v Kladně. -- V Kladně : Středočeská vědecká knihovna, [2002?]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3500


Vědecká knihovna (Olomouc, Česko)##[Výroční zpráva (Vědecká knihovna (Olomouc, Česko)]
VK v Olomouci v roce ... : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok .... -- Olomouc : Vědecká knihovna, 2002- . -- sv. ; 21-30 cmSignatura: 93 830 , B1-3491


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Antonín, Luboš,
Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách / Luboš Antonín. -- Vyd. 1. Praha : Půdorys : Argo, 2010. -- 317 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0317-5 (Argo : váz.) * 9788025703175 (chyb.).
Signatura: A0-18317


ASSO'90 (společnost)
Bulletin ASSO'90. -- Praha : ASSO'90, [200-]-. -- sv. ; 20 cmSignatura: B0-9029


Cihlář, Jiří,
Rotary kluby : ve východních Čechách / Jiří Cihlář. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2011. -- 103 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-112-8 (brož.).
Signatura: B0-9512


Maclová, Aneta,
Hosté na zemi / [fotografie a text] Aneta a Petr Maclovi. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Oblastní charita Hradec Králové, 2010 (Garamon). -- 103 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8863


Martinů revue. -- Prague : International Martinů Circle, 2009-. -- sv. ; 29 cmSignatura: I-502 819


Síť mateřských center v České republice (sdružení)##[Výroční zpráva (Síť mateřských center v České republice (sdružení))]
Síť mateřských center v České republice - výroční zpráva .... -- Praha : Síť mateřských center, [200-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3529


Žalman, Jiří,
Příručka muzejníkova. I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích / Jiří Žalman a kolektiv. -- 2., upr. vyd. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. -- 75 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86611-41-9 (brož.).
Signatura: B0-7647/1


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Tepna (Náchod, Česko)
Tepna : časopis zaměstnanců Bavlnářských závodů n.p. Náchod. -- Náchod : Tepna 1965-1989. -- 15 sv. ; 42 cmSignatura: II-52 434


09 - Rukopisy. Vzácné knihy


Trienále ex libris Chrudim
Trienále ex libris Chrudim : přehlídka současné tvorby českého ex libris / [Památník národního písemnictví Praha, Kabinet exlibris Chrudim]. -- Praha : Památník národního písemnictví, [197-?]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: B0-90301 Filozofie. Psychologie

Neubauer, Zdeněk,
Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti / Zdeněk Neubauer & Jiří Fiala. -- Vyd. 1. [Praha] : Malvern, 2011. -- 495 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86702-88-9 (váz.).
Signatura: A0-18715


Dupré, Ben
Filozofie : 50 myšlenek, které musíte znát / Ben Dupré ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Beran]. -- Vyd. 1. Praha : Slovart, 2010. -- 208 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7391-410-3 (váz.).
Signatura: A0-18347


Steiner, Rudolf,
Okultní fyziologie : cyklus osmi přednášek pronesených v Praze od 20. do 28. března 1911 a zvláštní přednáška ze dne 28. března 1911 / Rudolf Steiner ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix]. -- Hranice : Fabula, 2011. -- 219 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86600-76-5 (váz.).
Signatura: A0-18498


Baeumker, Clemens,
Roger Bacons Naturphilosophie, insbesondere seine Lehren von Materie und Form, Individuation und Universalität / von Clemens Baeumker. -- Münster in Westf. : Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1916. -- v, 74 s. ; 24 cmSignatura: 25 582


Arntz, William
Co my jen víme!? / William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 285 s. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-8100-214-4 (brož.).
Signatura: A0-18469


Kozák, Pavel,
Posvátná geometrie Čech a Moravy / Pavel Kozák. -- Vyd. 1. České Budějovice : ArchET, 2010. -- 145 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-902394-5-6 (váz.).
Signatura: A0-18440


Boušková, Stanislava
Jasnovidné vidění / Boušková Stanislava. -- 1. vyd. Pardubice : Boušková Stanislava - Jiskra oka, 2006-2011. -- 3 sv. (32, 144, 194 s.) : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-903801-0-7 (1. díl) * 80-90380-10-7 (chyb.).
Signatura: 850 911


Dvořák, Otomar,
Magická kuchařka : tajemství černé kuchyně podle receptářů starých čarodějnic / Otomar Dvořák ; [grafická úprava Kameel Machart]. -- Vyd. 2. [Beroun] : Machart, 2011. -- 125 s. : il. ; 20 x 20 cm. -- ISBN 978-80-87517-06-2 (váz.).
Signatura: A0-18480


Bartlett, Sarah
Tarot od A do Z : obdivuhodný svět vykládajících karet a jejich významů / Sarah Bartlettová ; přeložil Lumír Mikulka. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2007. -- 400 s. : barev. il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7359-115-1 (brož.).
Signatura: A0-18595


Cunningham, Scott,
Kniha stínů / Scott Cunningham ; [přeložil Jan Auský]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 270 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3369-2 (brož.).
Signatura: A0-18259


Hodapp, Bran O.
Magie zrcadla a křišťálové koule / Bran O Hodapp ; [z německého originálu ... přeložila Marie Bervicová]. -- Bratislava : Eugenika, 2011. -- 227 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-236-6 (brož.).
Signatura: A0-18376


Holoubková, Miroslava,
Astrologická znamení / Miroslava Holoubková. -- 1. vyd. Praha : Miroslava Holoubková, 2011. -- 226 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904026-3-8 (váz.).
Signatura: A0-18829


Badet, Jean-François,
Le problème de la souffrance humaine triple solution philosophique et chrétienne / par R.P. Badet. -- Paris : B. Bloud, 1902. -- 62 s. ; 18 cmSignatura: 47 922


Halada, Jan,
Osudy moudrých : průvodce evropským myšlením / Jan Halada. -- Vyd. 6., V nakl. Epocha 1. Praha : Epocha, 2010. -- 195 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7425-036-1 (váz.).
Signatura: A0-18581


Mill, John Stuart,##[Utilitarianism. Česky]
Utilitarismus / John Stuart Mill ; [z anglického originálu přeložil Karel Šprunk ; úvodem a komentáři opatřil Stanislav Sousedík]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 182 s. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-7429-140-1 (brož.).
Signatura: A0-18614


Kohák, Erazim,
Domov a dálava : kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení / Erazim Kohák. -- 2., rozš. a opr. vyd. Praha : Filosofia, 2010. -- 422 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7007-340-7 (váz.) * 9788070073407 (chyb.).
Signatura: A0-18836


Solov'jev, Vladimir Sergejevič,
Tři rozhovory : o válce, pokroku a konci světových dějin obsahující Krátkou legendu o Antikristu a několik menších přiložených statí / Vladimír Solovjov ; přeložila Františka Sokolová. -- Vyd. 2., V nakl. Pavel Mervart 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 201 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-63-2 (brož.).
Signatura: A0-18340


Tomáš Akvinský, svatý,
O separovaných substancích / Tomáš Akvinský ; překlad a úvodní studie David Svoboda. -- Vyd. 1. Praha : Krystal OP, 2010. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87183-26-7 (brož.).
Signatura: A0-18446


Steiner, Rudolf,
Člověk a hvězdy / Rudolf Steiner ; ze Steinerových přednášek "Planety a zvířetníkové korespondence v člověku a Zemi" vybral Heinz Herbert Schlöffer ; [překlad Rudolf Prix]. -- Vyd. 1. Hranice : Fabula, 2011. -- 311 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86600-77-2 (váz.).
Signatura: A0-18479


Burkart, Axel,
Úvod do antropozofie : [Rudolf Steiner] / Axel Burkart ; [z německého originálu přeložil Richard Kříž]. -- Vyd.1. Olomouc : Fontána, [2010?]. -- 215 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7336-623-0 (váz.).
Signatura: A0-18343


Lasenic, Pierre de,
Hermetická iniciace martinismu : (breviář královského umění) / zpracoval Pierre de Lasenic. -- 1. vyd. Praha : Vodnář, 2011. -- 90 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7439-019-7 (váz.).
Signatura: A0-18324


Bahenská, Marie
Ženy na stráž! : české feministické myšlení 19. a 20. století / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. -- Vyd. 1. Praha : Masarykův ústav : Archiv Akademie věd České republiky, 2010. -- 335 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86495-70-5 (brož.).
Signatura: A0-18443


Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Marxismus-Leninismus. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [196-]-. -- 1 sv. ; 23 cmSignatura: 52 245 M-L


159.9 - Psychologie


Baumgarten, Franziska,
Die Charakterprufung der Berufsanwarter / von Franziska Baumgarten. -- Zürich : Rascher, 1941. -- 200 s. ; 23 cmSignatura: 25 467


Bobertag, Otto,
Über Intelligenzprüfungen nach der Methode von Binet und Simon / von Otto Bobertag. -- 2. unveränderte Aufl. Leipzig : J.A. Barth, 1920. -- 175 s. ; 24 cmSignatura: 25 918
* testy inteligenční


Buzan, Tony,
Myšlenkové mapy : probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život / Tony Buzan, Barry Buzan ; [překlad Michal Kašpárek]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 213 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2910-4 (brož.).
Signatura: A0-19054


Dale Carnegie & Associates
Jak překonat starosti a stres / Dale Carnegie & Associates, Inc. ; sestavila a k vydání připravila spol. JMW GROUP, Inc. ; [přeložil Svatoslav Gosman]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2011. -- 155 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7252-320-7 (váz.).
Signatura: A0-18366


Jakubec, Miloš
Chyba v mechanismu lidského myšlení / Miloš Jakubec. -- 1. vyd. Dašice : M. Jakubec, 2011. -- 101 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-902664-1-4 (brož.).
Signatura: B0-8884


Katz, Mabel,
Tajemství jednoduché cesty : jak si usnadnit život pomocí ho'oponopono : vyřešte své problémy, vydejte se na cestu k lásce, štěstí, bohatství a prožívejte svůj vysněný život / Mabel Katz ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2011. -- 167 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87249-19-2 (brož.).
Signatura: A0-18870
* ho´oponopono


Müller, Wunibald,
Zamilovanost / Wunibald Müller ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Lepičová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 156 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7367-831-9 (váz.).
Signatura: A0-18308


Tepperwein, Kurt,
Aktivní vnímání : hlavní cesta ke svobodě a naplnění / Kurt Tepperwein ; [z německého originálu přeložila ... Dagmar Hoangová]. -- 1. vyd. Bratislava : Noxi, 2011. -- 119 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-037-5 (váz.) :.
Signatura: A0-18282


Urbánek, Tomáš,
Psychometrika : měření v psychologii / Tomáš Urbánek, Denisa Denglerová, Jan Širůček. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 319 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-836-4 (váz.).
Signatura: A0-18998


Vágnerová, Marie,
Psychologie a její význam v životě dospělého člověka [elektronický zdroj] / Marie Vágnerová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7372-711-6 (CD-R).
Signatura: F0-906


Vágnerová, Marie,
Psychologie a její význam v životě dospělého člověka / Marie Vágnerová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2010. -- 88 s.: barev. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-712-3 (brož.).
Signatura: B1-3508


Wittemann, Artho Stefan,
Architektura vnitřního světa člověka : začínáme chápat sami sebe / Artho Stefan Wittemann ; [z německého originálu ... přeložila Alena Ságlová-Veit]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2011. -- 374 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87249-16-1 (brož.).
Signatura: A0-18468


16 - Logika


Dvořák, Petr,
Modality v analytické metafyzice / Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2010. -- 232 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7007-326-1 (váz.).
Signatura: A0-18385


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Brázda, Radim,
Ethicum / Radim Brázda. -- 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. -- 188 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904273-9-6 (brož.).
Signatura: A0-18464


Dudák, Vladislav,
Myšlenkování v zahradách bohů, snílků a filosofů / Vladislav Dudák, [foto] Marie Holečková. -- 1. vyd. Beroun : Marie Holečková, Nakladatelství MH, 2010. -- 147 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86720-53-1 (váz.).
Signatura: A0-18429


Filliozat, Isabelle
Dokonalý rodič neexistuje / Isabelle Filliozat ; [překlad Zdeňka Ondrášková]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 192 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3317-0 (brož.).
Signatura: A0-18239


Gibran, Kahlil,##[Prophet. Česky]
Prorok ; Zahrada prorokova / Chalíl Džibrán ; [z anglického originálu ... přeložili a zrevidovali Eliška a Boris Merhautovi]. -- Vyd. ve Vyšehradu 6. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 144 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7429-184-5 (váz.).
Signatura: A0-18392


Krishnananda
Jak vzniká důvěra : naučit se věřit sobě i druhým / Krishnananda Trobe a Amana Trobe ; [z anglického originálu přeložila Michaela Vitíková]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2011. -- 199 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87249-17-8 (brož.).
Signatura: A0-18487


Leary-Joyce, Judith
Psychologie úspěchu : tajemství, jak vždy docílit toho, co si přejeme / Judith Leary-Joyceová ; [překlad Jitka Švubová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 248 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2981-4 (brož.).
Signatura: A0-182352 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Ambros, Pavel,
Křest : průvodce k obnově křestního vyznání / Pavel Ambros. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011. -- 261 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-075-6 (váz.).
Signatura: A0-18427


Berka, Jakub Karel,
Velikonoční symboly : mše svatá pro děti na Velikonoční pondělí / Jakub Berka, Jaroslav Lenert. -- [Olomouc : Matice cyrilometodějská], 2009. -- 7 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9027


Bonnke, Reinhard,
Na prvním místě přímluva / Reinhard Bonnke ; [překlad Marek Goitka]. -- Albrechtice : Křesťanský život, [2011]. -- 28 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7112-147-3 (brož.).
Signatura: B0-9082


Bstan-'dzin-rgya-mtsho, XIV., dalajlama
Svoboda v exilu. -- 2., upr. vyd., V Lungta 1. Praha : Lungta, 2011. -- 316 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-902650-5-9 (váz.).
Signatura: A0-18335


Cinert, Jan,
Bylo to jinak : jiný výklad mytologie : nový pohled na Staré pověsti české : skutečný příběh knížete Václava / Jan Cinert. -- 1. vyd. Praha : J. Cinert, 2008. -- 319 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-3420-8 (váz.).
Signatura: A0-18395


Communio. -- Praha : Starokatolická církev v ČR, [199-?]-. -- sv. ; 21 cm


De Mello, Anthony,
Hledání Boha : ignaciánská duchovní cvičení / Anthony de Mello ; [z anglického originálu ... přeložil Dan Drápal]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-848-7 (brož.).
Signatura: A0-18559


Divecký, Jan,
Příběhy Tóry : patnáct biblických zamyšlení / Jan Divecký. -- 2. vyd. Praha : P3K, 2010. -- 141 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87186-06-0 (váz.).
Signatura: B0-8936


Dubinová, Terezie,
Synagoga Turnov / text Terezie Dubinová ; foto Pavel Charousek, Jan Staněk. -- Turnov : Město Turnov - Odbor cestovního ruchu, 2009. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9499


Ferrero, Bruno
Deset slov o víře / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložil Ladislav Heryán]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-840-1 (brož.).
Signatura: A0-18525


Hanzová, Alena
Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr. / Alena Hanzová. -- Vyd. 1. V Plzni . Západočeská univerzita, 2011. -- 231 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-979-1 (brož.).
Signatura: A0-18694


Hus, Jan,
Husova čítanka : patnáct čtení ze spisů Mistra Jana Husa a o Husovi / Josef Klika. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, 1902. -- 126 s. ; 19 cmSignatura: 7 474


Kropáček, Luboš,
Duchovní cesty islámu / Luboš Kropáček. -- 5. vyd. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 292 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-7021-925-6 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-18321


Nešpor, Zdeněk R.,
Příliš slábi ve víře : česká ne/religiozita v evropském kontextu / Zdeněk R. Nešpor. -- 1. vyd. Praha : Kalich, 2010. -- 214 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7017-147-9 (váz.).
Signatura: A0-18444


Nouwen, Henri J. M.,
Nesobeckou cestou : paradox následování Krista / Henri Nouwen ; [z anglického originálu ... přeložila Monika Kršková]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 53 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-450-7 (brož.).
Signatura: B0-8018


Nydahl, Ole, lama,
Otázky a buddhistické odpovědi / Ole Nydahl ; [překlad Bohumila Bowles ... et al.]. -- [Brno] : Bílý deštník, c2010. -- 192 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903821-4-5 (váz.).
Signatura: A0-18390


Pátrová, Karin,
Stará Boleslav a její místo v českých cirkevních dějinách : sv. Václav - kapitula - paládium / Karin Pátrová. -- 1. vyd. V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi : Oblastní muzeum Praha-východ, 2009. -- 74 s. : barev. il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903985-4-2 (v knize neuvedeno : brož.) * 978-80-903985-5-9 (chyb.).
Signatura: B0-8997


Raven, Hazel
Andělé od A do Z : úplný průvodce andělskou moudrostí : [všechno, co byste měli vědět o andělských energiích] / Hazel Ravenová ; přeložil Lumír Mikulka. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2011. -- 400 s : barev. il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7359-224-0 (brož.).
Signatura: A0-18283


Teologie prostého života (2010 : Hradec Králové, Česko)
Teologie prostého života : sborník příspěvků z teologické konference 2.-3. března 2010 v Hradci Králové / Martin Chadima, Jan Rokyta (ed.). -- Vyd. 1. Hradec Králové : DR CČSH v Hradci Králové, 2010. -- 94 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9089-1 (brož.).
Signatura: B0-9277


Tepperwein, Kurt,
Život s anděly : nebeská síla a léčivá slova pro každou životní situaci / Kurt Tepperwein ; [z němčiny přeložila Magdalena Stříbrná]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2011. -- 184 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7336-631-5 (váz.).
Signatura: A0-18505


Unitas Fratrum 1457-2007 (Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén) (2007 : Praha, Česko)
Unitas Fratrum 1457-2007 : Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén / uspořádal Martin Wernisch. -- V Jihlavě : Pro Univerzitu Karlovu v Praze, Evangelickou teologickou fakultu vydává nakl. Mlýn, [2009]. -- xxvi, 214 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86498-34-8 (Mlýn - Jan Keřkovský : brož.).
Signatura: B0-8971


Vacek, Jiří,
Vysvobození / Jiří Vacek. -- 1. vyd. Praha : Krutina - Vacek, 2011. -- 359 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87493-00-7 (váz.).
Signatura: A0-18476


Veselský, Pavel,
Animační strategie v původní Buddhově nauce [elektronický zdroj] / Pavel Veselský. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM : 307 s.) : čb. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2668-6 (CD-R).
Signatura: F0-907


Vrbacký, Petr,
Vzhůru k vodám : adventní a vánoční promluvy / Petr Vrbacký. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 103 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-479-8 (brož.).
Signatura: B0-8019


Wright, Robert,
Evoluce boha / Robert Wright ; [z anglického originálu ... přeložil Antonín Hradilek]. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. -- 489 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7422-068-5 (váz.).
Signatura: A0-18315


Zajonc, Arthur,
Meditace jako myšlení srdcem : když se poznání stane láskou / Arthura Zajonc ; [z anglického originálu ... přeložil Adam Borzič]. -- Vyd. 1. Hranice : Fabula, 2011. -- 239 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86600-78-9 (váz.).
Signatura: A0-184883 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie


Echo planety : obščestvenno-političeskij illjustrovannyj ježenedel'nik. -- Moskva : TASS, 1988-. -- sv. ; 28 cmSignatura: I-500 369


31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic / Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.) ; [kolektiv autorů Zdeněk Čermák ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. -- 137 s. : barev. il., grafická znázornění, mapky ; 31 x 34 cm. -- ISBN 978-80-246-1889-0 (kroužková vazba).
Signatura: A1-2654


Bílek, Petr A.,
Mikešova aféra a jiné případy : kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru / Petr A. Bílek ; [ilustrace Miroslav Huptych]. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011. -- 141 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-61-4 (brož.).
Signatura: A0-19121


Brown, Archie,
Vzestup a pád komunismu / Archie Brown ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Svatoň]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. -- 901 s., [16] s. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-812-4 (váz.).
Signatura: A0-18285


Cílek, Václav,
Archeus : fragment radostné vědy o trpaslících a příbuzné eseje / Václav Cílek. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2010. -- 279 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7363-290-8 (váz.).
Signatura: D0-1120


Crisis situations in the Czecho-Slovak context after 1989 / Zuzana Jurechová and Pavol Bargár (eds.). -- 1st ed. Prague : Central European Centre for Mission Studies, 2011. -- 187 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-903986-5-8 (brož.).
Signatura: B0-9092


Dembiniok, Marian
O Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském Slezsku = O Góralach, Wałachach, Lachach i Jackach na Ślasku Cieszyńskim / Marian Dembiniok ; [překlad do českého jazyka Wiesława Branna]. -- 1. vyd. Bystřice : Ve spolupráci s Muzeem Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie vydalo Regio, 2010. -- 117 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 x 23 cm. -- ISBN 978-80-904230-4-6 (váz.).
Signatura: A0-18418
* Goralé slezští * Laši slezští * Valaši těšínští * Jackové jablunkovští


Doland, Erin Rooney
Debordelizace : ukliďte si v životě i v bytě během 1 týdne / Erin Rooney Doland ; [překlad Miluše Pokorná]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 160 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3030-8 (brož.).
Signatura: A0-18983


Evdokimov, Pavel Nikolajevič,
Žena a spása světa / Pavel Evdokimov ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Čunek]. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011. -- 334 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7412-066-4 (váz.).
Signatura: A0-18689


Evropa pro ženy. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. -- 19 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-92-79-14024-2 (brož.).
Signatura: B0-9116


Hayes, Nicky,
Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Štěpaníková ; předmluvu k českému vydání napsal Vladimír Smékal]. -- Vyd. 6. Praha : Portál, 2011. -- 168 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-909-5 (brož.).
Signatura: A0-18577


Holá, Jana,
Jak zlepšit interní komunikaci : vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků / Jana Holá. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- vi, 317 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2636-3 (brož.).
Signatura: A0-18410


Individuals and households in the Czech Republic and CEE countries / Jiří Večerník, ed. ; authors: Vladimír Benáček ... [et al.]. -- 1st ed. Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010. -- 218 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7330-186-6 (brož.).
Signatura: A0-18421


Janošová, Pavlína
Gender v práci se školními dětmi [elektronický zdroj] / Pavlína Janošová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7372-702-4 (CD-R).
Signatura: F0-904


Kindlon, Daniel J. (Daniel James),
Kainova výchova : jak ochránit emoční život chlapců / Dan Kindlon, Michael Thompson [s Terezou Barkerovou ; z anglického originálu ... přeložila Kateřina Drewsová]. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. -- 338 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7387-395-0 (brož.).
Signatura: A0-18355


Kocourek, Rostislav
Člověk, duchovní vývoj a společnost : svědectví podle pravdy / Rostislav Kocourek. -- 3. vyd. původního titulu "Společnost a duchovní vývoj" [Moravská Třebová] : R. Kocourek, [2011]. -- 13 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-9309-0 (brož.).
Signatura: B1-3504


Kocourek, Rostislav
Společnost a duchovní vývoj : svědectví podle pravdy / Rostislav Kocourek. -- 1. sešitové vyd. [Moravská Třebová] : R. Kocourek, [2011]. -- 13 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-9280-2 (brož.).
Signatura: B1-3471


Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989 / Zuzana Jurechová a Pavol Bargár (eds.). -- 1. vyd. Praha : Středoevropské centrum misijních studií, 2011. -- 179 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-903986-4-1 (brož.).
Signatura: B0-9091


Kulhánková, Jana,
Lidé duhového hada ; a, Strážci dlouhého šedého mraku : minulost a současnost domorodých obyvatel Austrálie a Nového Zélandu / Jana Kulhánková. -- 1. vyd. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010. -- 115 s. [14] s. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87398-09-8 (brož.).
Signatura: B0-8996


Kult! : 60., 70., 80. léta. -- Plzeň : Delex, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Kultury, civilizace, světový systém / Jiří Šubrt, Jóhann Páll Árnason (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 230 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1822-7 (brož.).
Signatura: A0-18375
* civilizační analýza


Leaders magazine. -- Praha : Cepona, 2008-. -- sv. ; 33 cmSignatura: I-502 327


Mexiko : symbolismus a archeologie. -- Vyd. 1. Praha : Nová Akropolis, 2011. -- 255 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86038-44-5 (váz.).
Signatura: A0-18253


Mnohosti. -- Brno : Pavel Pražák, 2009-. -- sv. ; 42 cm


Nekrasov, Anatolij
Umění milovat : dávat i přijímat lásku / Anatolij Někrasov ; [přeložila Jana Hrčková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 229 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-201-4 (brož.).
Signatura: A0-18502


Nováková, Jana
Globalizace a offshoring aktivit v oblasti výzkumu a vývoje / Jana Nováková. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- 22 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1731-5 (brož.).
Signatura: B0-9129


Oswald, Yvonne
Každé slovo má sílu : změňte svůj jazyk a nastartujte svůj život / Yvonne Oswaldová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Mikuláštíková]. -- Vyd. 1. Praha : Beta, 2011. -- 205 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7306-447-1 (brož.).
Signatura: A0-18519


Petrusek, Miloslav,
Dějiny sociologie / Milan Petrusek a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 236 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3234-3 (brož.).
Signatura: A0-18804


Prvních 365 dní v životě dítěte : psychomotorický vývoj kojence / Theodor Hellbrügge ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 168 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3457-6 (brož.).
Signatura: B0-9134


Rodina a domácnost v 16.-20. století. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 133 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1764-0 (brož.).
Signatura: 51 339 Philos./2006/2


Simon, Michal,
Kronika mého života / Michal Simon. -- 1. vyd. [Česko] : M. Simon, 2010. -- 31 s. ; 21 cmSignatura: B0-8881


Souzenelle, Annick de
Ženský pól bytí, aneb, Tečka za Adamovým žebrem / Annick de Souzenelle ; [z francouzského vydání ... přeložil Miroslav Šebela]. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2011. -- 249 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-87-2 (brož.).
Signatura: A0-18714


Statistická ročenka Královéhradeckého kraje ... = [elektronický zdroj] = Statistical yearbook of the Královéhradecký Region .... -- Hradec Králové : Český statistický úřad, [2002?]- . -- CD-ROM : barev. ; 12 cmSignatura: F0-5019


Straussová, Romana
Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra / Romana Straussová, Monika Knotková, Ivana Mátlová ; ilustrace Iva Rošťárová. -- Vyd. 1. Praha : APLA, 2010. -- [74] s., [50] s. obr. příl. ; il. ; 21 x 30 cmSignatura: B0-3479


Střížová, Vlasta,
Prezentace informací a komunikace / Vlasta Střížová. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 177 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1714-8 (brož.).
Signatura: B1-3469


Szczygieł, Mariusz,
Udělej si ráj / Mariusz Szczygieł ; [z polského originálu ... přeložila Helena Stachová]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Dokořán : Máj, 2011. -- 221 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-343-1 (Dokořán : váz.).
Signatura: A0-19046


Tóthová, Jana,
Úvod do transgenerační psychologie rodiny : transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení / Jana Tóthová ; [ze slovenštiny přeložila Dagmar Pilařová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 250 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-856-2 (brož.).
Signatura: A0-18616
* transgenerační psychologie rodiny


Úmrtí podle příčin smrti (9. revize) v České republice v letech .... -- Praha : Český statistický úřad, [199-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-2955


Valašskem za kulturou a sportem [kartografický dokument] = Wallachia culture and sport = Walachei zum Kultur- und Sportangebot = Kultura i sport na morawskiej Woloszczyźnie. -- Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2002. -- 1 mapa : barev. ; 83 x 66 cm, na listu 95 x 66 cm, složeno na 11 x 17 cm. -- ISBN (Složeno :.
Signatura: A0-18459


Watzlawick, Paul,
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson ; [z anglického originálu ... a z německého originálu ... přeložili Barbora Janečková a Zbyněk Vybíral]. -- 2., rev. vyd., (1. v NEWTON Books) Brno: NEWTON Books, 2011. -- 281 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87325-00-1 (váz.).
Signatura: A0-18448


Wilkinson, Philip,
Řím : vzestup a pád mocné říše / Philip Wilkinson ; [přeložila Anna Kopecká ; ilustrace Rob Davis ... et al.]. -- 1. české vyd. Praha : Slovart, c2010. -- 64 s. : barev. il., mapy, portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7391-429-5 (váz.).
Signatura: A1-2649


Wright, Robert,
Morální zvíře / Robert Wright ; [z anglického originálu ... přeložil Antonín Hradilek]. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. -- 452 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7422-075-3 (váz.).
Signatura: A0-18278


Zapomenuté oběti : násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR : [závěrečná zpráva z projektu Hate crime - Zapomenuté oběti] / kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Praha : Foundation "Remembrance, Responsibility and Future" : In IUSTITIA ; [Dresden] : Kulturbüro Sachsen, 2010. -- 204 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8088-5 (brož.).
Signatura: A0-18412


Zich, František,
Sociální potenciál v sociologické reflexi : sociální potenciál starého průmyslového regionu - případ Mostecka / František Zich. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010. -- 186 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7414-297-0 (brož.).
Signatura: B0-8942


32 - Politika


Bakunin, Michail Aleksandrovič,
Zwei Schriften aus den 40er Jahren des XIX. Jahrhunderts / von Michael Bakunin. -- Prag : [s.n.] ; 1936. -- vii, 53 s. ; 25 cmSignatura: 26 007


Barša, Pavel,
Paměť a genocida : úvahy o politice holocaustu / Pavel Barša. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 283 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0368-7 (váz.).
Signatura: A0-18245


Bush, George W. (George Walker),
Okamžiky rozhodnutí / George W. Bush. -- 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2011. -- xii, 498 s., [32] s. obr. příl. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7321-569-9 (váz.).
Signatura: A0-18495


Černý, Václav,
Vývoj a zločiny panslavismu / Václav Černý. -- Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2011. -- 166 s. : portrét ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87490-01-3 (brož.).
Signatura: A0-18668


Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století : hledání východisek : [české křižovatky v evropských dějinách 1918-1938-1948-1968 : 2. svazek / editor svazku] Jan Němeček a kol.. -- Praha : Historický ústav, 2010. -- 489 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7286-156-9 (brož.).
Signatura: A0-18474


Český Malín : Lidice volyňských Čechů / [text sestavila a upravila Darina Martinovská a Josef Řepík]. -- Nymburk : Vega-L, 2010. -- [40] s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87275-16-0 (brož.).
Signatura: B0-8970


D'Souza, Dinesh,
Jak Obama přemýšlí / Dinesh D'Souza ; [z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler]. -- Praha : Občanský institut, 2010. -- 11 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86972-64-0 (brož.) :.
Signatura: B0-8888


Democracy and Freedom in a Multipolar World (2009 : Praha, Česko)
Democracy and Freedom in a Multipolar World : 13th annual forum 2000 conference, Prague, October 11-13, 2009 : conference report / [edited by Oldřich Černý, Klára Bednářová, Eleanor Hammond]. -- Prague : Forum 2000 Foundation, [2010]. -- 395 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904724-0-2 (brož.).
Signatura: A0-18194


Demokracie jako hodnota a problém (2010 : Liberec, Česko)
Demokracie jako hodnota a problém : sborník z konference, která se konala pod záštitou ... u příležitosti 20. výročí založení fakulty 22.10.2010. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2011. -- 112 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-707-9 (brož.).
Signatura: B0-9181


Dontcheva-Navratilova, Olga,
Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova. -- 1st ed. Brno : Masaryk University, 2009. -- v, 163 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-5104-1 (brož.).
Signatura: B0-9026


Gruša, Jiří,
Beneš jako Rakušan / Jiří Gruša ; [překlad z němčiny Jiří Gruša a Mojmír Jeřábek]. -- Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2011. -- 148 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87474-12-9 (váz.).
Signatura: A0-18822


Havel, Václav,
Václav Havel - Rozhovory s Karlem Hvížďalou. -- 1. souborné vyd. Praha : Galén, c2011. -- 493 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7262-718-9 (brož.).
Signatura: A0-18509


Hoffmann, Heinrich,
Hitler osvobozuje Sudety / vydavatel Heinrich Hoffmann ; úvod Konrad Henlein ; [z německého originálu ... přeložil Jakub Wolf]. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- [71] s. : il., portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-206-1177-2 (váz.).
Signatura: A1-2656


Houska, Ondřej,
Praha proti Římu : československo-italské vztahy v letech 1922-1929 / Ondřej Houska. -- Vyd. 1. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. -- 212 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7308-340-3 (brož.).
Signatura: A0-18425


Koláček, Luboš Y.,
Berija : druhý muž Stalinovy diktatury : génius zla nebo reformátor? / Luboš Y. Koláček. -- 1. vyd. Praha : BVD, 2010. -- 267 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87090-40-4 (váz.).
Signatura: A0-18303


Livingstone, Grace
Zadní dvorek Ameriky : Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem / Grace Livingstoneová ; přeložili Zdeněk Jehlička a Ondřej Marek. -- 1. české vyd. Všeň : Grimmus, 2011. -- 351 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87461-02-0 (brož.).
Signatura: A0-18461


Lukášek, Libor,
Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004 / Libor Lukášek. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 168 s. : 1 mapa ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-246-1859-3 (brož.).
Signatura: D0-1124


Masaryk, Tomáš Garrigue,
Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek : TGM - AR / editoři Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová ; [studie Helena Kokešová]. -- 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. -- 148 s. : portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86495-69-9 (váz.).
Signatura: A0-18369


Menšiny a právo v České republice / René Petráš, Helena Petrův, Harald Christian Scheu (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2009. -- 507 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87284-00-1 (váz.).
Signatura: A0-18189


Po stopách Evropské unie : 50 : 1958-2008 / [odborný redakční tým: Univerzita Jana Amose Komenského, Praha]. -- Praha : Informační kancelář Evropského parlamentu, 2008. -- 67 s. ; 21 cmSignatura: B0-2357/2008


Po stopách Evropské unie. -- Aktualiz. vyd. 09/2010 Praha : Informační kancelář Evropského parlamentu, 2010. -- 64 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-2357/2010


Prague papers on history of international relations. -- Prague : Charles University, Faculty of Arts, 1997-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 501 614


Skinner, E. Benjamin,
Otroci současnosti : svědectví o moderních otrokářích a jejich obětech / E. Benjamin Skinner ; [z anglického originálu ... přeložila Olga Neumanová]. -- V Praze : XYZ, 2011. -- 438 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7388-471-0 (váz.).
Signatura: A0-18244


Soukupová, Jana,
Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak : příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století / Jana Soukupová. -- Vyd. 1. Brno : Host, 2010. -- 267 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7294-378-4 (brož.).
Signatura: A0-18240


Šámal, Jaroslav,
Jak jsem prožil válku : paměti Jaroslava Šámala, příslušníka II. odboje z Mladé Boleslavi / Jaroslav Šámal. -- 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem : Fortprint, 2011 (J. Janeček - ARPA). -- 103 s. : il. (některé barev.), mapa, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86011-45-5 (brož.).
Signatura: B0-9395


Ve spojení s EU : ptejte se - vyjádřete svůj názor. -- Lucemburk : Evropská společenství, 2007. -- 14 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 92-79-01000-X (brož.).
Signatura: B0-9171


Veber, Václav,
Třetí odboj : kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století / Václav Veber, Jan Bureš a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Metropolitní univerzita Praha, 2010. -- 335 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-306-3 (Aleš Čeněk : brož.).
Signatura: A0-18568


Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech : pro studenty středních škol. -- České vyd. Praha : Informační centrum OSN v Praze, 2010. -- 62 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-86348-12-4 (brož.).
Signatura: B1-3379


33 - Ekonomické vědy


Arakeljan, Artašes Arkad'jevič,
Využití základních prostředků v průmyslu SSSR / A. Arakeľjan ; [z ruského originálu ... přeložila Olga Milotová]. -- 1. vyd. Praha : Práce, 1951. -- 110 s. ; 21 cmSignatura: 46 284


Bylo zavedení eura příčinou zvýšení cen? : vnímání a skutečnost. -- [Luxemburg : Evropská společenství, ca 2011]. -- 1 složený l. (6 s.) : il. ; 21 cmSignatura: B0-9186


Dlabačová, Jana
Daň z příjmů 2011, účtování DPH od 1.4.2011, dotazy / Jana Dlabačová, Pavel Kyselák a kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2011. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87367-16-2 (brož.).
Signatura: B0-9006


Ekonomická reforma 1965-1969 / [sestavitelka a editorka] Jitka Vondrová. -- 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno : Doplněk, 2010. -- 485 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7285-131-7 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.).
Signatura: A0-18322


Evropská komise
Jedna měna pro jednu Evropu : cesta k euru / Evropská komise. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, c2008. -- 20 s. : il. (převážně barev.), barev. mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-92-79-07712-8 (brož.).
Signatura: B0-9124


Fiala, Jiří,
Vzestup a pád Kralobanky (1868-1923) : neúspěšný projekt starosty Hradce Králové Františka Ulricha (?) / Jiří Fiala. -- Hradec Králové : Garamon, 2011. -- 238 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86472-51-5 (váz.).
Signatura: A0-18816


Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- sv. ; 30 cm


FOREX : jak zbohatnout a nekrást : obchodování na měnových trzích / [odpovědná redaktorka Michaela Průšová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 185 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3739-3 (brož.).
Signatura: A0-18853
* Forex * trading strategie


Gajdušková, Kateřina
Dopad světové ekonomické krize na přímé zahraniční investice v zemích střední a jihovýchodní Evropy / Kateřina Gajdušková. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- 22 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1734-6 (brož.).
Signatura: B0-9127


Hájek, Oldřich,
Kohezní politika v širších souvislostech / Oldřich Hájek, Jiří Novosák. -- 1. vyd. Žilina : Georg, 2010. -- 216 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-89401-19-2 (váz.).
Signatura: A0-18254


Horner, Raghee
Forex tradingem k maximálním ziskům : tajemství, které se na Wall Street rozhodně nemají dozvědět / Raghee Horner ; [překlad Josef Košťál]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- 232 s. : grafy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-251-2921-0 (váz.).
Signatura: A0-19041
* Forex * trading strategie


Jaký užitek nám přináší euro. -- [Luxemburg] : Evropská společenství, 2007. -- 1 složený l. (8 s.) : il. ; 21 cmSignatura: B0-9185


Janoštíková, Běla
Průmysl: příběhy z historie / Běla Janoštíková. -- Vyd. 1. Praha : B. Janoštíková, 2011. -- 111 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9248-2 (brož.).
Signatura: B0-9188


Jaroš, Tomáš,
Zdanění příjmů v roce 2011 : komplexní průvodce / Tomáš Jaroš. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 237 s. : il., formuláře ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3822-2 (brož.).
Signatura: A0-18610


Kocourek, Aleš,
Makroekonomie I - Repetitorium a praktikum / Aleš Kocourek, Iva Nedomlelová. -- 1. vyd. Liberec : Technická univerzita Liberec, 2011. -- 245 s. : grafy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-717-8 (brož.).
Signatura: B0-9168


Matyášová, Lenka
Daňový řád : s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. / Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová. -- Praha : Leges, 2011. -- 926 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-70-7 (váz.).
Signatura: A0-18756


Michálková, Anna
Faktory úspěšnosti regionálnych sietí v cestovnom ruchu / Anna Michálková. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- 22 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1735-3 (brož.).
Signatura: B0-9128


Národní hospodářství : statě - analýzy - úvahy - diskuse. -- Praha : Panorama, 1990-[1996]. -- 7 sv. ; 30 cmSignatura: I-500 724


Řežábek, Pavel,
Měnová politika a její interakce s politikou fiskální / Pavel Řežábek. -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2011. -- 126 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-1894-4 (brož.).
Signatura: B0-8941


Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru (2011 : Hradec Králové, Česko)
Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [elektronický zdroj] : studentská konference / Simona Petrovičová, Renata Pudlowská, Iveta Štěpánová (eds.). -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7435-102-0 (CD-R).
Signatura: F0-899


Trade & investment. -- Šumperk : Smart Publications, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Vývoj lidských zdrojů a jejich využití v Královéhradeckém kraji v letech ... [elektronický zdroj] : vybrané kapitoly / . -- Hradec Králové : Český statistický úřad, 2007-. -- CD-ROMy : barev. ; 12 cmSignatura: D0-259


Witzany, Jiří,
Credit risk management and modeling / Jiří Witzany. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 212 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1682-0 (brož.).
Signatura: B0-8006


34 - Právo


Adamová, Karolina,
Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech / Karolina Adamová, Antonín Lojek. -- Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2011. -- vii, 142 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7400-197-0 (brož.).
Signatura: B0-9117


Davidová, Jana
Koncesní zákon : komentář / Jana Davidová, Miroslav Topenčík. -- 1. vyd. Praha : ABF - Arch, 2007. -- 215 s. : formuláře ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86905-27-3 (brož.) * 80-86905-27-6 (chyb.).
Signatura: A0-18926


Druláková, Radka,
Subsidiarita v Evropské unii : právní princip anebo užitečný symbol? / Radka Druláková. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 233 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-1666-0 (brož.).
Signatura: B0-8007


Dvořáková, Iva
Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi / Iva Dvořáková. -- Vyd. 1. Ostrava : KEY ; Brno : B.I.B.S., 2010. -- 79 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-091-0 (KEY : brož.).
Signatura: B0-9096


Evropa a vy : shrnutí dosažených výsledků EU. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. -- 43 s. : barev. il. ; 15 cm. -- ISBN 978-92-79-17566-4 (brož.).
Signatura: B0-9108


Extra ligové noviny. -- Brno : Liga lidských práv, 2009-. -- sv. ; 32-47 cm


Chaline, Eric
Podvody, které hýbaly dějinami / Eric Chaline ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Nejedlá]. -- Bratislava : TRIO Publishing, 2011. -- 256 s. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-969444-5-3 (váz.).
Signatura: A0-18391


Kříž, Jan,
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví / Jan Kříž a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. -- 92 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87146-41-5 (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta : brož.).
Signatura: B0-9005


Kuklík, Jan,
Osvobozené Československo očima britské diplomacie : (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945) / Jan Kuklík, Jan Němeček. -- Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2010. -- 550 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1849-4 (brož.).
Signatura: A0-18363


Pikna, Bohumil,
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva prizmatem Lisabonské smlouvy : [vysokoškolská učebnice] / Bohumil Pikna. -- 2., dopl. vyd. Praha : Linde, 2010. -- 422 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7201-813-0 (váz.).
Signatura: A0-18740


Plaček, Michal
Koncepce strategického controllingu ve vězeňské službě ČR / Michal Plaček. -- Vyd. 1. Ostrava : KEY ; Brno : B.I.B.S., 2011. -- 100 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-094-1 (KEY : brož.).
Signatura: B0-9095


Politický systém českých zemí 1848-1989 / Stanislav Balík ... [et al.]. -- 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. -- 178 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-5438-7 (brož.).
Signatura: B0-9301


Porada, Viktor,
Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka : (vybrané problémové okruhy výzkumu) / Viktor Porada, Roman Rak a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha ; Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. -- 261 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0797-4 (brož.).
Signatura: A0-18207


Singer, Blair
ABC jak vytvořit obchodní organizaci obchodního týmu, který je vždy úspěšný a vítězný : zásady obchodního kodexu a konání, bez kterých se žádná obchodní organizace neobejde / Blair Singer ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná]. -- Praha : Pragma, 2010. -- 162 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7349-247-2 (váz.).
Signatura: A0-18430


Sokol, Miloš,
Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře / Miloš Sokol, Michal Dogoši, Josef Fusek. -- Vyd. 1. [Hradec Králové] : Univerzita obrany, 2010. -- 90 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7231-347-1 (brož.).
Signatura: B1-3583


Sokol, Petr,
Po stopách plzeňské spravedlnosti : historie a topografie hrdelního soudnictví / Petr Sokol, Jan Hajšman. -- V Domažlicích : Nakladatelství Českého lesa, 2010. -- 147 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87316-14-6 (váz.).
Signatura: A0-18442


Štěpán, Jan,
Logika a právo / Jan Štěpán. -- 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011. -- 175 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-373-8 (brož.).
Signatura: A0-18192


Váš průvodce Lisabonskou smlouvou. -- Lucemburk : Evropská společenství, 2009. -- 16 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-92-79-12930-8 (brož.).
Signatura: B0-9172


Vondráček, Jan
Medicínsko-právní terminologie : příručka pro právní praxi / Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009. -- 101 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3151-3 (brož.).
Signatura: B0-9265


Winterová, Alena,
Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice / Alena Winterová a kolektiv. -- 6. aktualiz. vyd., dopl. o předpisy evropského práva Praha : Linde, 2011. -- 711 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-842-0 (váz.).
Signatura: A0-18750


Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009 / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Jana Hutaře. -- Praha : Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2010. -- 33, [11] s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87181-04-1 (brož.).
Signatura: B0-9519


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


Beevor, Antony,
Den D : bitva o Normandii / Antony Beevor ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa]. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2010. -- 470 s., [24] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-444-0 (Beta : váz.).
Signatura: A0-18295


Cohen, Aaron,
Bratrství válečníků / Aaron Cohen, Douglas Century ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Gojda]. -- 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2011. -- 285 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1192-5 (váz.).
Signatura: A0-18805


Dopisy z války Severu proti Jihu : korespondence českých vojáků v americké občanské válce / k vydání připravil, úvodní studií a poznámkami opatřil Marek Vlha. -- Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2010. -- 133 s. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86488-72-1 (brož.).
Signatura: B0-8550


Egovernment - the best ... : přehled nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR / KPMG. -- Praha : info*com, [2006]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3530


Environmentální prohlášení Ministerstva životního prostředí 2010. -- Vyd. 1. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. -- 32 s. : barev. il., 1 mapa ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7212-555-5 (brož.) * 978-80-7217-555-5 (chyb.).
Signatura: B1-3473


Hamák, Bedřich
Mobilizovaná československá armáda 1938 : 30. září 1938 / Bedřich Hamák, [text, mapy a schémata] Ivo Vondrovský ; [mapy a schémata Jan Škoda]. -- 2., dopl. a opr. vyd. Dvůr Králové nad Labem : Jan Škoda - Fortprint, 2011 (J. Janeček - ARPA). -- 207 s. : il. (některé barev.), mapy, schémata, portréty, faksim ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86011-44-8 (brož.).
Signatura: A0-18194


Kladiwa, Pavel,
Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. II. díl, 2. svazek, Finance a infrastruktura / Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková. -- Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. -- 375 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7368-738-0 (váz.).
Signatura: DO-642/2/2


Mayer, S. L. (Sydney L.),
Japonská válečná mašinérie / S.L. Mayer ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Gojda]. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2011. -- 253 s. : čb. il., portréty, mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-206-1178-9 (váz.).
Signatura: A1-2657


Newton, Steven H.
Kursk : německý pohled / Steven H. Newton ; [z německého originálu ... přeložil a lektoroval Jan Krist]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2011. -- 517 s., 31 obr. na příl. : il., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-821-6 (váz.).
Signatura: A0-18538


Schofield, Carey
Ruská elita : brigády Specnaz a výsadkové jednotky / Carey Schofield ; [z anglického originálu ... přeložil Bruno Solařík]. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- 235 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1183-3 (váz.).
Signatura: A0-18293


Smarter cities as a European agenda : how can the European Union influence integrated and intelligent growth of urban areas. -- Prague : IBM : Union of Towns and Municipalities Czech Republic, 2010 (Hradec Králové : Dukase). -- 68 s. : barev. il. ; 23 cmSignatura: B0-8430


Star Busmann, Cornelis Willem,
Osvobození : Nizozemsko a Belgie za druhé světové války / [Star Busmann ; přeložil T. Kurka]. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- 143 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-206-1193-2 (váz.).
Signatura: A1-2708


Strosser, Edward,
Stupidní války / Ed Strosser, Michael Prince ; přeložil Marek Čtrnáct. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. -- 291 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7387-417-9 (brož.).
Signatura: A0-18219


Šmíd, Tomáš,
Vybrané konflikty o zdroje a suroviny / Tomáš Šmíd a kol.. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. -- 216 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-5351-9 (brož.).
Signatura: A0-18346


Tomáš, Jan
Svět 1940-1945 ve stejnokroji : hodnostní označení a stejnokroje branných sil hlavních válčících států ve II. světové válce / Jan Tomáš. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2011. -- 431 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1173-4 (váz.).
Signatura: A0-18221


Válka : největší vojevůdci 20. století. -- Brno : Extra Publishing, [2010]. -- 98 s. : il., portréty, faksim., mapy ; 27 cmSignatura: B1-3518


Zákon o veřejných zakázkách : komentář / Vilém Podešva ... [et al.]. -- 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- xvi, 631 s. : formuláře ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-636-3 (váz.).
Signatura: A0-18747


Zitko, Karel
Učebnice létání : příručka pro výcvik soukromého pilota letounů - PPL(A) / [autoři Karel Zitko, Milan Vacík ; foto Tomáš Galla ... et al.]. -- 4. rozš. vyd. Praha : Business Media CZ, 2011. -- 130 s. : il., barev. fot., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87388-05-1 (brož.).
Signatura: B0-8864


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Berger, Maurice,
Když se rodiče rozvádějí : jak pochopit cítění dítěte a jak mu pomoci / Maurice Berger, Isabelle Gravillon : [z francouzského originálu ... přeložila Abigail Kozlíková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 131 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-843-2 (brož.).
Signatura: B0-8937


Dekor : nejlepší návštěvy : 100 nápadů pro lepší bydlení : chcete se stěhovat nebo se jen dívat? máme pro vás inspiraci. -- Praha : Bauer Media, 2010. -- 50 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3611


Hyblerová, Šárka,
Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr / Šárka Hyblerová. -- Vyd. 1. V Liberci : TU, 2010. -- 118 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-673-7 (váz.).
Signatura: A0-18186


Malíková, Eva
Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / Eva Malíková. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 328 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3148-3 (brož.).
Signatura: A0-18556


Naumann, Frank,
Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize / Frank Naumann. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 199 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7367-847-0 (váz.).
Signatura: A0-18267


Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení : jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie / Evropská komise. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. -- 61 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-92-79-14192-8 (brož.).
Signatura: B0-9190


Šaldová, Kateřina,
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí : analýza, souvislosti, řešení / Marta Vohlídalová (ed.) ; Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. -- 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- 127 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7330-184-2 (brož.).
Signatura: B0-8898


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


"Co je tam pro mne?" : příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. -- 56 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-92-79-14073-0 (brož.).
Signatura: B0-9187


Baar, Vladimír,
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech : učební text k průřezovému tématu podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Vladimír Baar, Zuzana Houdková. -- 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. -- 65 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim., erby ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86034-83-6 (brož.).
Signatura: B1-3498


Caesareum regium gymnasium Jičinense (Jičín, Česko)##[Výroční zpráva (Caesareum regium gymnasium Jičinense (Jičín, Česko)). Latinsky]
Juventus caes. reg. gymnasii Gicžinensis e moribus et progressu in litteris censa : exeunte anno scholastico .... -- [Pragae : Typis Theophili Haase, 1808-1948]. -- 8 sv. ; 20-27 cmSignatura: 1 953


Claycomb, Patty,
Školka plná zábavy : kalendář tvořivých her pro předškolní děti / Patty Claycombová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bumbálek ; ilustrace Linda Greiggová]. -- Vyd. 4. Praha : Portál, 2011. -- 246 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-913-2 (brož.).
Signatura: A0-18336


Čábalová, Dagmar,
Pedagogika / Dagmar Čábalová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 272 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2993-0 (brož.).
Signatura: A0-18801


Fasora, Lukáš,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - pohledy na dějiny a současnost / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 341 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-5326-7 (váz.).
Signatura: A0-18374


Hájek, Bedřich,
Školní družina / Bedřich Hájek, Jiřina Pávková a kolektiv. -- 3., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2011. -- 151 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-900-2 (brož.).
Signatura: A0-18866


Hůrková, Alena
Josef Gočár a Gymnázium J.K. Tyla / Alena Hůrková. -- [Hradec Králové] : Gymnázium J.K. Tyla, 2009. -- 22 s. : il. (některé barev.) ; 30 cmSignatura: B1-3592


Jedlička, Richard
Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie / Richard Jedlička. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 246 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-788-6 (brož.).
Signatura: A0-18289


Kirchnerová, Veronika,
Nápady pro rodičovskou dovolenou / Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 131 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-839-5 (brož.).
Signatura: B0-9093


Krejčová, Lenka
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících / Lenka Krejčová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 226 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3474-3 (brož.).
Signatura: A0-18633


Lycejní spolek (Jičín, Česko)
Výroční zpráva Jub. dívčího lycea "Lycejního spolku" (s právem veřejnosti) v Jičíně za školní rok. -- Jičín : Lycejní spolek, 1910-1934 (K. Hylský). -- 21 sv. 22 cmSignatura: 1 951


Orel, lev, svastika a hvězda : historie bývalých vojenských škol v Hranicích / [editor Tomáš Prospěch ; texty Václav Bednář ... et al.]. -- Hranice : DOST, 2010. -- 117 s. : il., portréty ; 22 x 28 cm. -- ISBN 978-80-87407-02-8 (brož.).
Signatura: B0-3517


Sborník Pedagogického institutu v Olomouci. Pedagogika - Psychologie - Defektologie. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [196-]-. -- 1 sv. ; 23 cmSignatura: 52 245 Ped.Psych.


Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Pedagogika - Psychologie - Výtvarná výchova. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [196-]-. -- 1 sv. ; 23 cmSignatura: 52 245 Ped-Psych. Výtv.V.


Škoda, Jiří,
Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách / Jiří Škoda, Pavel Doulík a kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010. -- 116 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-290-1 (váz.).
Signatura: A0-18339


Trdá, Jana,
Lektorské finty : jak připravit a realizovat zajímavá školení / Jana Trdá. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 111 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3675-4 (brož.).
Signatura: B0-9034


Západočeská univerzita. Fakulta zdravotnických studií##[Výroční zpráva (Západočeská univerzita. Fakulta zdravotnických studií)]
Výroční zpráva za rok ... / Fakulta zdravotních studií Západočeské univerzity v Plzni. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3501


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Dětičky : 100 nejlepších nápadů pro rodiče a děti. -- Praha : Bauer Media, 2010. -- 50 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3614


Obermajer, Jaroslav,
Paměti Kladeňáka / Jaroslav Obermajer. -- 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2010. -- 250 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7268-800-5 (váz.).
Signatura: A0-18251


Zindelová, Michaela,
Česká velikonoční kniha : obyčeje, zvyky, výzdoba, recepty a mnoho dalšího / Michaela Zindelová a kolektiv. -- Praha : XYZ, 2011. -- 391 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7388-489-5 (váz.).
Signatura: A0-189795 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


40x neznámá místa planety : dobrodružství : reportáže : cestopisy : velkoformátové fotografie. -- Brno : Extra Publishing, 2010. -- 138 s. : barev. il., portréty ; 30 cmSignatura: B1-3532


Kupsova skála : tam, kde voní lýkovec / foto Květa Morávková, Martin Klaudys, Martin Lepší. -- Praha : Český svaz ochránců přírody, 2006. -- 1 složený l. : barev. il., mapka ; 21 cm. -- ISBN * 80-86770-14-1 (skládanka) (chyb.).
Signatura: B0-8912


Lupač, Miroslav,
Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí města / Miroslav Lupač, Josef Novák, Viktor Třebický ; [zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj]. -- Praha : Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, 2009. -- 39 s. : barev. il., plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904490-0-8 (brož.).
Signatura: B0-8897


Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod = International cooperation of the Czech Republic in the area of water protection = Internationale Zusammenarbeit der Tschechischen Republik im Bereich des Gewässerschutzes / [autoři Daniela Bauerová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. -- 45 s. : barev. il. ; 21 x 30 cm. -- ISBN 978-80-7212-556-2 (brož.).
Signatura: B1-3472


Naučné stezky v kraji Vysočina / fotografie Daniel Balogh ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, 2009. -- 86 s. : barev. il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9402-8 (v knize neuvedeno : kroužková vazba).
Signatura: B0-8885


NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ##[Výroční zpráva (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). Anglicky & Česky]
Výroční zpráva ... / NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ, občanské sdružení = Annual report ... / Independent Social Ecological Movement, civic asociation. -- Brno : NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ, [1999]-. -- sv. ; 15 cmSignatura: B0-9101


Pondělíček, Michael
Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí : návod pro ochranu klimatu ve městech a obcích / Michael Pondělíček, Michal Volf, Vladimíra Šilhánková. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Civitas per populi, 2010. -- 28 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904671-1-8 (brož.).
Signatura: B0-8872


Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje : sborník textů ze seminářů. -- Praha : Agentura Koniklec, 2009. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-902606-7-2 (brož.).
Signatura: A0-18405


Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny / Pavel Klvač, Antonín Buček, Jan Lacina (eds.). -- Vyd. 1. Drnovice : Občanské sdružení Drnka, 2011. -- 71 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 23 cm. -- ISBN 978-80-904591-1-3 (brož.).
Signatura: B0-9094


Šenk, Robert,
Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz / text Robert Šenk. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, [2011]. -- 7 s. : barev. il., plán ; 25 cmSignatura: B0-8948


Šilhánková, Vladimíra,
Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? / Vladimíra Šilhánková a kol.. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Civitas per populi, 2010. -- 82 s. : il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-904671-3-2 (brož.).
Signatura: B1-3477


Turnov : naučné stezky / foto Pavel Charousek ; kresby Barbora Kyšková. -- Turnov : Město Turnov, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9494


Turnov : ścieżki edukacyjne/ zdjęcia Pavel Charousek ; malarka Barbora Kyšková. -- Turnov : Miasto Turnov, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9495


Turnov : Lehrpfade / Foto Pavel Charousek ; Malerin Barbora Kyšková. -- Turnov : Stadt Turnov, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9496


Turnov : nature trails / photographs Pavel Charousek ; drawings Barbora Kyšková. -- Turnov : Town Turnov, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9497


51 - Matematika


Bělík, Miroslav
Matematika pro kombinované studium učitelství 1. stupně základní školy / Miroslav Bělík. -- Vyd. 2. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 150 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-299-4 (brož.).
Signatura: B0-8908


Crilly, A. J.
Matematika : 50 myšlenek, které musíte znát / Tony Crilly ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. -- Vyd. 1. Praha : Slovart, 2010. -- 208 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7391-409-7 (váz.).
Signatura: A0-18344


Močnik, Franz von, rytíř,
Početnice pro školy obecné : vydání trojdílné : stupeň vyšší / původně sepsal František rytíř Močník. -- V Praze : Císařský královský školní knihosklad, 1901. -- 135 s. ; 21 cmSignatura: 8 050


Rachůnek, Jiří,
States on generalizations of fuzzy structures / Jiří Rachůnek, Dana Šalounová. -- 1st ed. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2011. -- 92 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-2685-3 (brož.).
Signatura: B0-9130


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Lesch, Harald,
Nejkratší dějiny života ve vesmíru : reportáž o 13,7 miliardách let vzniku a zániku / Harald Lesch, Harald Zaun ; [přeložil Vladimír Cinke]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2011. -- 175 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-00-02278-9 (váz.).
Signatura: A0-18575


53 - Fyzika


Bock, Herbert
Einführung in die Messtechnik : Allgemeine Grundlagen für die Projektierung von Prüfständen, die Durchführung und Auswertung von Messungen / Herbert Bock. -- Berlin : Technik, 1954. -- 96 s. ; 21 cmSignatura: 38 635


Dosch, Hans Günter,
Za hranicemi nanosvěta : leptony, kvarky, kalibrační bosony / Hans Günter Dosch ; [z německého originálu ... přeložila Ludmila Eckertová]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. -- 257 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-1871-7 (váz.).
Signatura: A0-18588


Chajda, Radek,
Fyzika v otázkách a odpovědích / Radek Chajda. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2011. -- 96 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7360-988-7 (brož.).
Signatura: B0-9002


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Manegold, Erich
Grundriss der Kolloidkunde / von Erich Manegold. -- Dresden : Theodor Steinkopff, 1949. -- xi, 84 s. : il. ; 24 cmSignatura: 29 433


Radiochemical Conference (16. : 2010 : Mariánské Lázně, Česko)
16th Radiochemical Conference : radiochemie : 18-23 April 2010, Mariánské Lázně, Czech Republic : booklet of abstracts : conference programme / editorial board J. John ... [et al.]. -- Praha : Česká společnost chemická, 2010. -- 262 s. ; 27 cmSignatura: B1-3520


Reichelt, Hellmut,
Vom Rohwasser zum Hochdruckdampf; ein Hand- und Lehrbuch für den Betrieb und das Studium / von Hellmut Reichelt. -- Halle (Saale) : Verlag von Wilhelm Knapp, 1949. -- 202 s. il. 21 cmSignatura: 29 420


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


100x neobyčejná Země : změny klimatu : skrytá tajemství přírody : světové záhady : důsledky ničivých katastrof : pravěká historie. -- Brno : Extra Publishing, 2010. -- 138 s. : il., portréty ; 30 cmSignatura: B1-3533


Dubin, Marc S. (Marc Stephen),
Řecké ostrovy / Marc Dubin ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová a Jozef Koval]. -- Vyd. 4. Praha : Ikar, 2010. -- 408 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-1287-5 (váz.).
Signatura: A0-18294


Geologicky sborník = Geologica Carpathica : Slovenskej akadémie vied a umení. -- Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1951-1990. -- 47 sv. ; 23 cmSignatura: 50 165 , 50 166


Lackovič, Milan
Tatranská plesa / Milan Lackovič ; [ze slovenského originálu ... přeložila Alena Benešová]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 239 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2903-4 (váz.).
Signatura: A0-18598


Ložek, Vojen,
Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru / Vojen Ložek. -- 2. vyd. Praha : Dokořán, 2007 [i.e. 2011]. -- 198 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7363-340-0 (váz.).
Signatura: A0-18492


Petránek, Jan,
Za tajemstvím kamenů : příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin / Jan Petránek. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing : Česká geologická služba, 2011. -- 199 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7075-749-9 (Česká geologická služba : brož.).
Signatura: A0-18589


Pokorný, Jan,
Voda v krajině / Jan Pokorný, Jana Dvořáková ; ilustrace Marie Kameníková. -- Vyd. 1. Jindřichův Hradec : Hamerský potok, 2011. -- 22 s. : il. ; 30 cm + 8 volně vložených příl.. -- ISBN 978-80-904858-0-8 (volné listy v obalu).
Signatura: C1-38


Pokorný, Jan,
Voda zblízka / Jan Pokorný, Jana Dvořáková ; ilustrace Marie Kameníková. -- Vyd. 1. Jindřichův Hradec : Hamerský potok, 2011. -- 30 s. : il. ; 30 cm + 10 volně vložených příl.. -- ISBN 978-80-904858-1-5 (volné listy v obalu).
Signatura: C1-39


57 - Biologické vědy


Lane, Nick,
Vývoj života : deset velkých vynálezů evoluce / Nick Lane ; [z anglického originálu ... přeložil Vojtěch Dušek]. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. -- 404 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87162-85-9 (brož.).
Signatura: A0-18291


Opletal, Lubomír,
Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Svazek 1, Nutraceutika : primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech / Lubomír Opletal. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 378 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1884-5 (brož.).
Signatura: A0-18357/1


Petráň, Tomáš,
Ecce homo : (esej o vizuální antropologii) / Tomáš Petráň. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. -- 305 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7395-341-6 (brož.).
Signatura: A0-18841
* antropologie vizuální


Vizuální antropologie : kultura žitá a viděná / [z anglických a francouzských originálů přeložili] David Čeněk, Tereza Porybná (eds.). -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 332 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-47-2 (váz.).
Signatura: A0-18450
* antropologie vizuální


Zvárová, Jana,
Základy statistiky pro biomedicínské obory / Jana Zvárová. -- 2. dopl. vyd. Praha : Karolinum, 2011. -- 219 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1931-6 (brož.).
Signatura: A0-18888


58 - Botanika


Bärtels, Andreas
Dřeviny od A do Z : 1500 stromů a keřů / Andreas Bärtels ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 287 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-242-2717-7 (váz.).
Signatura: A1-2730


Burnie, David,
Stromy : od semínka k rozlehlému lesu / David Burnie ; [přeložila Jana Dostálková ; ilustrace Rob Davis ... et al.]. -- Praha : Slovart, c2010. -- 64 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7391-428-8 (váz.).
Signatura: A1-2650


Hrušková, Marie,
Stromy nás povedou Dobříší a okolím / Marie Hrušková, Zdeněk Mařík. -- Praha : M. Hrušková, 2010. -- 129 s. : barev. il., mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-7693-2 (váz.).
Signatura: A0-18434


Metzner, Ralph,
Teo nanácatl : posvátná vizionářská houba / Ralph Metzner ; [z anglického originálu přeložila Hana Hercherová]. -- V Praze : Triton, 2011. -- 270 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7387-282-3 (brož.).
Signatura: A0-18264


Využití somatické embryogeneze pro reprodukci cenných genotypů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) : certifikovaná metodika / Jana Malá ... [et al.]. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010. -- 15 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7417-036-2 (brož.).
Signatura: B0-9003


59 - Zoologie


Acta Carpathica Occidentalis = Příroda Západních Karpat. -- Vsetín : Muzeum regionu Valašsko ; Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2010-. -- sv. ; 23 cmSignatura: 503 894


Entomologické dny
Příspěvek k entomofauně Novohradských hor = Beitrag zur Entomofauna der Gratzener Gebirge (Novohradské hory) : výsledky Entomologických dnů 26.-29.1970, pořádaných Československou společností entomologickou při ČSAV, doplněné dřívějšími údaji. -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 1970. -- 91 s. ; 21 cmSignatura: 52 248 Suppl./1971


Goodall, Jane,
Pohled oknem : třicet let se šimpanzi v Gombské rezervaci / Jane Goodallová ; [z anglického originálu ... přeložila Barbora Chrudinová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 257 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7432-084-2 (váz.).
Signatura: A0-18233


Procházka, Petr,
Strnad obecný - pták roku 2011 / autor textu Petr Procházka ; fotografie Tomáš Bělka ... et al.. -- [Praha] : Česká společnost ornitologická, 2011. -- 19 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903554-5-3 (brož.).
Signatura: B0-8886


Pryor, Karen,
Svého psa nestřílejte! : nový přístup k učení a trénování / Karen Pryorová ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Bémová]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2011. -- 197 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7252-321-4 (brož.).
Signatura: A0-18679


Příroda Frýdlantska / Pavel Vonička ... [et al.]. -- Liberec : Jizersko-ještědský horský spolek, 2010. -- 246 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87095-04-1 (váz.).
Signatura: A0-184516 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Akutní aortální disekce = Acute aortic dissection. -- Olomouc : Solen, 2010. -- 30 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-40-1 (brož.).
Signatura: B1-3466


Angiologie 2010 / pořadatelé Jiří Spáčil, Debora Karetová, Miroslav Chochola. -- Praha : Maxdorf, c2010. -- 86 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7345-236-0 (brož.).
Signatura: B1-3513


Angiologie 2009 / pořadatelé Ewald Ambrózy, Miroslav Chochola, Debora Karetová. -- Praha : Maxdorf, c2009. -- 160 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7345-214-8 (brož.).
Signatura: B1-3620


Antimikrobiální terapie pro praktické lékaře. -- Praha : Sanoma Magazines, [2004]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8984


Badtke, G. (Günther),
Die normale Entwicklung des menschlichen Auges / von Günther Badtke. -- Leipzig : Georg Thieme, 1958. -- 362 s., 1 vložená příl. : il. ; 24 cmSignatura: 64 189


Basel Institute for Immunology##[Annual report (Basel Institute for Immunology)]
Annual report .... -- Basel : Basel Institute for Immunology, 1972-1999. -- 1 sv. ; 30 cmSignatura: B1-3527


Birla, Ghanshyam Singh,
Léčba magnety : jemný a účinný způsob, jak uvést své tělo do rovnováhy / Ghanshyam Singh Birla a Colette Hemlin ; [z anglického originálu ... přeložil Zdík Dušek]. -- Hodkovičky : Pragma, c1999. -- 160 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7205-115-6 (brož.).
Signatura: A0-18607


Bogolepov, Nikolaj Kirillovič,
Narušenija dvigatel'nych funkcij pri sosudistych poraženijach golovnogo mozga / N.K. Bogolepov. -- Moskva : Medgiz, 1953. -- 400 s. : il. ; 27 cmSignatura: I-33 703


Bolest pro praktické lékaře / autoři Zdeněk Bystřický ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, [2005]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8986


Boyd, Brenda
Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem : 200 nápadů, rad a strategií / Brenda Boyd ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 128 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-834-0 (brož.).
Signatura: A0-18288


Čehovský, Jiří,
Uzdrav se s autopatií / Jiří Čehovský. -- 4. dopl. vyd. [Praha] : Alternativa, 2011. -- 225 s., x s. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86936-25-3 (váz.).
Signatura: A0-18534


Černý, Hynek
Záchrana osob na zamrzlých hladinách / Hynek Černý. -- 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 60 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-092-0 (brož.).
Signatura: B0-9007


Česká kardiologická společnost. Pracovní skupina Akutní kardiologie. Konference
8. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti = 8th Conference of the Acute Cardiology Working Group of the Czech Society of Cardiology : 2.-4. prosince 2010, Karlovy Vary, Grandhotel Pupp. -- Olomouc : Solen, 2010. -- 26 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-49-4 (brož.).
Signatura: B1-3463


České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci (8. : 2010 : Plzeň, Česko)
VIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí = VIIIth Czech and Slovak Symposium on Arrhytmias and Cardiac Pacing with International Participation : 7.-9.2.2010, Parkhotel Plzeň. -- Olomouc : Solen, 2010. -- 34 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-26-5 (brož.).
Signatura: B1-3462


Dětské infekce v primární péči - prevence, diagnostika a léčba / autoři Helena Ambrožová ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 2009. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8995


Dohnalová, Renata,
Pohádkový průvodce nejen pro začínající koordinátory / [autoři Renata Dohnalová, Renata Vejdělková]. -- 1. vyd. Praha : Dobrovolnické centrum FN v Motole, 2010. -- 24 s. : čb. il. ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8722-8 (brož.).
Signatura: B0-8880


Doležalová, Radka
Kinesiotaping pro sportovce : sportujeme bez bolesti / Radka Doležalová, Tomáš Pětivlas. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 95 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3636-5 (brož.).
Signatura: B0-9474


Filipová, Taťána
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - chirurgie : pracovní sešit / Taťána Filipová, Martina Smetanová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011-. -- sv. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-247-3542-9 (1. díl : brož.).
Signatura: B1-3522/1


Fraser, Malcolm,
Svépomocný program při koktavosti : informace, zásady, postupy / Malcolm Fraser ; [z anglického originálu ... přeložila Alžběta Peutelschmiedová]. -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2011. -- 159 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-899-9 (brož.).
Signatura: A0-18334


Frühauf, Pavel,
Výživa batolat / Pavel Frühauf, Dana Růžičková. -- Olomouc : Solen, 2009. -- 30 s. : il. ; 15 cmSignatura: B0-9103


Gastroenterologie pro praktické lékaře / autoři Jiří Ehrmann ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, [2005]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8987


Geriatrie pro praktické lékaře. -- Praha : Sanoma Magazines, [2004]. -- 64 s. : il. ; 29 cmSignatura: B0-8988


Gigon, Franck
Nejlepší detoxikace léčivými bylinami / Franck Gigon, Patricia Bareau ; [překlad Pavla Drinocká]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 110 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2497-0 (váz.).
Signatura: B0-9463


Hrabáková, Vendula,
Nebij mě, můj milovaný synu / Vendula Hrabáková. -- 1. vyd. Nové Strašecí : Gelton, 2011. -- 159 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904303-6-5 (brož.).
Signatura: B0-9419


Hypertenze pro praktické lékaře. -- Praha : Sanoma Magazines, 2004. -- 64 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8994


Chamberlain, Jonathan
Jak se uzdravit z rakoviny : 15 alternativních a doplňkových metod / Jonathan Chamberlain ; [překlad Tereza Ledererová]. -- Praha : Alternativa, 2011. -- 174, xiv s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86936-27-7 (váz.).
Signatura: A0-18532


Charvát, Jiří,
Praktikum umělé výživy : učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy / Jiří Charvát, Milan Kvapil a kol.. -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. -- 155 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-246-1303-4 (brož.).
Signatura: B0-8906


Kardiologie pro praktické lékaře / autoři David Ambrož ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, [2005]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8985


Karetová, Debora,
Ischemická choroba dolních končetin : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2011 / hlavní koordinátor Doporučeného postupu Otto Herber ; autoři Debora Karetová, Karel Roztočil, Otto Herber ; spoluautoři Dana Moravčíková, Jana Vojtíšková ; oponenti Svatopluk Byma, Igor Karen, Bohumil Seifert. -- Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. -- 12 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-43-5 (brož.).
Signatura: B1-3488


Karhan, Tomáš,
Homeopatie a děti / Tomáš Karhan. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 168 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3355-5 (brož.).
Signatura: A0-18865


Kasalický, Mojmír,
Chirurgická léčba obezity / Mojmír Kasalický. -- Vyd. 1. Prague : Ottova tiskárna, 2011. -- 118 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9356-4 (brož.).
Signatura: B0-8998


Klinická pediatrie : vybrané kapitoly pro praktické lékaře pro děti a dorost / autoři Jana Čadová ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 2006. -- 90 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8982


Kliničeskaja Medicina = Clinical Medicine. -- Moskva : Medgiz 1951-1976. -- 41 sv. ; 26 cmSignatura: 50 106


Kongres českých a slovenských dermatovenerologů
Kongres českých a slovenských dermatovenerologů : program / [Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP]. -- Brno : Medica 2005-. -- sv. ; 21-23 cmSignatura: 763 186


Kučera, Petr,
Požární odolnost stavebních konstrukcí / Petr Kučera, Tereza Česelská, Pavlína Matečková. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 176 s. : čb. il., ; 21 cm + 1 CD ROM. -- ISBN 978-80-7385-094-4 (brož.).
Signatura: D0-1128
* budovy nevýrobní * odolnost požární


Kučera, Petr,
Základy matematického modelování požárů / Petr Kučera, Zdeňka Pezdová. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 111 s. : čb. il., ; 21 cm + 1 CD ROM. -- ISBN 978-80-7385-095-1 (brož.).
Signatura: D0-1130


Kulhavý, Martin,
Metodika plnění disciplín požárního sportu / Martin Kulhavý. -- 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 96 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-091-3 (brož.).
Signatura: B0-9008


Kunová, Václava,
Zdravá výživa / Václava Kunová. -- 2., přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 140 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3433-0 (brož.).
Signatura: B0-9167


Lansky, Amy L.,
Homeopatie : medicína 21. století / Amy L. Lansky ; [z anglického originálu přeložila Karin Heřmanská]. -- Vyd. 1. Praha : Elfa, 2010. -- 324 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86439-15-0 (brož.).
Signatura: A0-18477


Manson, Lise
Migréna / Lise Manson ; [z francouzského originálu ... přeložila Daniela Šimková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 147 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-835-7 (brož.).
Signatura: A0-18273


Martan, Alois,
Nové operační postupy v urogynekologii : řešení stresové inkontinence moči a defektů pánevního dna u žen / Alois Martan a kolektiv. -- Praha : Maxdorf, 2011. -- 177 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-233-9 (brož.).
Signatura: A0-18381


Metabolický syndrom : pro praktické lékaře / autoři Vladimír Bláha ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, [2007]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8990


Můj domácí lékař : průvodce léčbou nemocí a zdravotních obtížín [sic]. -- Praha : Mladá fronta, [2007?]-. -- sv. ; 23 cmSignatura: B0-8950


Neobvyklé případy pacientů s akutním infarktem myokardu, aneb, Česká sekce na kongresu TCT 2010 = Unusual cases of patients with acute myocardial infarction, or, The Czech section at the TCT Congress 2010. -- Olomouc : Solen, 2010. -- 18 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-50-0 (brož.).
Signatura: B1-3474


Neonatologie : vybrané kapitoly pro praktické lékaře pro děti a dorost / autoři Hana Cabrnochová ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 2007. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8992


Neuro-ski (2009 : Harrachov, Česko)
XI. NEURO-SKI Harrachov 2009 : 19.-21. březen 2009. -- Olomouc : Solen, 2009. -- 22 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-01-2 (brož.).
Signatura: B1-3464


Onkologie pro praktické lékaře - vybrané kapitoly / autoři Zdeněk Adam ... [et al.]. -- Praha : Sanoma Magazines Praha, [2003]. -- 65 s. : il. ; 22 cmSignatura: B0-8983


Palička, Vladimír,
Osteoporóza : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2011 / autoři Vladimír Palička, Jaroslav Blahoš, Svatopluk Býma. -- Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2011. -- 12 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-44-2 (brož.).
Signatura: B1-3461


Péče o dutinu ústní / [zpracovala společnost Solen]. -- Olomouc : Solen, 2009. -- 50 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87327-06-7 (brož.).
Signatura: B0-8961


Pediatrie / Milan Bayer (ed.). -- Vyd. 1. V Praze : Triton, 2011. -- 350 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-388-2 (váz.).
Signatura: A0-18224


Perkutánní intervence na chlopních = Percutaneous valvular intervention. -- Olomouc : Solen, 2010. -- 26 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87327-33-3 (brož.).
Signatura: B1-3465


Pneumokoková onemocnění. -- Olomouc : Solen, 2009. -- 45 s. : il. ; 15 cmSignatura: B0-9105


Pokorná, Věra,
Rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná ; [ilustrace Edita Plicková]. -- Vyd. 2. Praha : Portál, 2011. -- 2 sv. ([88, 64 s.]) : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7367-794-7 (1. díl : brož.).
Signatura: B1-3523


Preventivní pediatrie - manuál pro provádění preventivních prohlídek / autoři Hana Cabrnochová ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 2005. -- 66 s. : il. ; 22 cmSignatura: B0-8993


Preventivní péče v ordinaci praktického lékaře. -- Praha : Sanoma Magazines, [2004]. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8989


Psychiatrie pro praktické lékaře / autoři Pavel Doubek ... [et al.]. -- Praha : Mladá fronta, 2006. -- 66 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8981


Roberts, Sandra,
První pomoc na palubě / Sandra Roberts ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Schürerová]. -- Praha : IFP Publishing & Engineering, 2011. -- 117 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87383-07-0 (brož.).
Signatura: B0-9177


Rock, David,
Jak pracuje váš mozek : strategie pro překonání rušivých vlivů, obnovení soustředění a pro bystřejší práci po celý den / David Rock ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Eassey]. -- Praha : Pragma, 2010. -- 286 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7349-242-7 (váz.).
Signatura: A0-18484


Röhr, Heinz-Peter,
Závislé vztahy : léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti / Heinz-Peter Röhr ; [překlad Petr Babka]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 150 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-853-1 (brož.).
Signatura: A0-18759


Ryšavá, Romana,
Základy nefrologie 2011 : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře / autoři Romana Ryšavá, Pavel Brejník ; oponenti Otto Herber ... [et al.]. -- Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. -- 16 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-46-6 (brož.).
Signatura: B1-3489


Řehák, Jiří,
Venózní okluze sítnice / Jiří Řehák, Matúš Rehák a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 138 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-247-3480-4 (váz.).
Signatura: A1-2692


Smith, Virginia (Virginia Sarah)
Dějiny čistoty a osobní hygieny / Virginia Smithová ; přeložila Alena Faltýsková ; [předmluvu napsala Milena Lenderová]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. -- 458 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1885-4 (váz.).
Signatura: A0-18985


Trilaterální sympozium
Trilaterální sympozium : s mezinárodní účastí : sborník přednášek : Rožnov pod Radhoštěm .... -- [Ostrava] : Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, [2007]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: B0-8890


Truellová, Iva
Prevence domácíh úrazů v praxi praktických lékařů pro děti a dorost : bezpečné domácí prostředí pro děti / Eva Truellová. -- Olomouc : Solen, 2009. -- 30 s. : il. ; 15 cmSignatura: B0-9104


Urgentní břišní chirurgie : Schein's common sense emergency abdominal surgery / Moshe Schein, Paul N. Rogers - editoři ; [překlad Alexander Ferko ... et al.]. -- 1. české vyd. Praha : Grada, 2011. -- xxi, 419 s. : il. (některé barev.), 1 portrét, 1 faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2357-0 (brož.).
Signatura: A0-18612


Venglářová, Martina,
Sestry v nouzi : syndrom vyhoření, mobbing, bossing / Martina Venglářová a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 184 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3174-2 (brož.).
Signatura: A0-18299


Věstník hasičských žup a sborů ve Království českém : příloha Hasičských rozhledů / vydavatelka a nakladatelka Zemská ústřední hasičská jednota Království českého. -- Horažďovice : Matěj Mayer, 1904-1905. -- 1 sv. ; 26 cmSignatura: I-52 464 Příl.


Vondráček, Lubomír
Základy praktické terminologie pro sestry : příručka pro výuku a praxi / Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, Jindra Pavlicová. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 136 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-247-3697-6 (brož.).
Signatura: B0-9115


Wellness masáže : Wellnesscentrum Agua viva. -- Třeboň : Lázně Aurora, [2011]. -- 15 s. : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-8914


62 - Technika všeobecně


Barber, T. W.
Civil engineering design : notes and sketches for the use of civil engineers, draughtsmen, students, builders and contractors / T.W. Barber. -- London : Technical Press, 1955. -- 273 s. : il. ; 22 cmSignatura: 63 838
* prvky konstrukční * prvky stavební


Birulja, A. K.
Projektirovanie avtomobil'nych dorog / A.K. Birulja. -- Moskva : Dorizdat, 1948. -- 2 sv. (391, 348 s.) : il. ; 27 cmSignatura: I-21 206


Blackah, Paul
Messerschmitt Bf 109 : všechny verze od roku 1935 : technické detaily, pilotování a údržba legendární jednomístné stíhačky [Luftwaffe] / Paul Blackah a Malcolm V. Lowe ; [přeložil Martin Ferkl]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 164 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-247-3522-1 (váz.).
Signatura: A1-2707


Blücher, Hans,
Moderne Technik : die wichtigsten Gebiete der Maschinentechnik und Verkehstechnik allgemeinverständlich dargestellt und erläutert durch zerlegbare Modelle / herausgegeben von H. Blücher. -- Leipzig : Bibliographisches Institut, 1912. -- 2 sv. (632, 68 s.) : il. ; 35 cmSignatura: I-225 602


Bodaškov, N. K.
Poruchy parních turbin a boj proti nim / N.K. Bodaškov ; přeložil V.K. Ovsjannikov. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952. -- 138 s. : il. ; 21 cmSignatura: 40 470


Dvořák, Jiří,
K historii Schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach) / Jiří Dvořák. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav Filozofické fakulty ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2006. -- 312 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 80-7394-092-2 (Jihočeská univerzita : v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: A0-18432


Flowerdew, Bob
Kompost / Bob Flowerdew ; přeložila Jitka Michálková. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2011. -- 112 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7359-274-5 (brož.).
Signatura: A0-18533


Franklin, Jonathan,
33 mužů 69 dní 688 metrů pod zemí : drama chilských horníků / Jonathan Franklin ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Šimonová]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2011. -- 200 s., [20] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7252-322-1 (brož.).
Signatura: A0-18971


Glikman, L. A.
Korrozionno-mechaničeskaja pročnost metallov / L.A. Glikman. -- Moskva : Mašgiz, 1955. -- 125 s., [12] s. obr. příl. : grafy ; 23 cmSignatura: 39 152


Grečenko, Alexandr,
Motory a vozidla / Alexandr Grečenko. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. -- 78 s. : čb. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7414-331-1 (brož.).
Signatura: B1-3485


Grečenko, Alexandr,
Úvod do strojnictví / Alexandr Grečenko. -- 5., dopl. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 80 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7414-279-6 (brož.).
Signatura: B1-3486


Katalog lodí a karavanů .... -- Praha : Yacht, [2007]-. -- sv. ; 30 cm.Signatura: I-503 890
* kataramány * skútry vodní


Klát, Jaroslav
Národní kulturní památka Důl Michal/Petr Cingr v Ostravě / [text] Jaroslav Klát, Miloš Matěj. -- V Ostravě : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, c2006. -- 47 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm. -- ISBN 80-85034-34-4 (brož.).
Signatura: B0-8962


Klouda, Karel
Rizika podzemních staveb / Karel Klouda. -- 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 142 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86111-10-0 (brož.).
Signatura: B0-8965


Lášek, Radan
Opevnění z roku 1938 : postavení Vltava / Radan Lášek. -- Praha : Codyprint, 2011. -- 235 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm + 1 brož. (30 cm). -- ISBN 978-80-903892-1-2 (brož.).
Signatura: A1-2648


Lokální mechanické vlastnosti 2009 (Telč, Česko)
Papers presented at the 6th International Seminar on Local Mechanical Properties 2009 = Lokální mechanické vlastnosti 2009 : November 11th to 13th, 2009 : Telč, Czech Republic / organized by the Czech Technical University in Prague in cooperation with Technical University of Košice and West Bohemian University in Plzeň. -- Praha : Česká společnost chemická, 2010. -- s. 263-398 ; 27 cmSignatura: B1-3519


Měsíčník automobilistů a motocyklistů východočeských : ústřední orgán Východočeského autoklubu v Hradci Králové. -- Hradec Králové : Východočeský autoklub, 1928-1930. -- 2 sv. ; 27 cmSignatura: I-52 465


Neumann, Jan,
Autobus Škoda 706 RTO : historie, vývoj, jiná provedení, modernizace / Jan Neumann. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 168 s. : il. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-247-3437-8 (váz.).
Signatura: A0-18513


Nitra, Tomáš
Ostravská letiště : se zaměřením na stavební vývoj = Airfields and airports of Ostrava : their history and development / Tomáš Nitra. -- Vyd. 1. Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2010. -- 111 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85034-56-1 (brož.).
Signatura: B0-8999


Obnovitelné zdroje energie : biotechnologie. -- [Česko] : NWT, [2011]. -- 30 s. : il. ; 21 x 30 cmSignatura: B1-3524


Pavelka, Robert
Formule 1 : od startu k cíli : svět velkých cen, jak ho neznáte / Robert Pavelka. -- V Praze : Nakladatelství XYZ, 2011. -- 237 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7388-475-8 (váz.).
Signatura: A0-18560


Problematika OPZHN a chemického zabezpečení u zdravotnické služby / Vladimír Malý ... [et al.]. -- Vyd. 1. [Hradec Králové] : Univerzita obrany, 2010. -- 83 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7231-345-7 (brož.).
Signatura: B1-3582
* zabezpečení chemické * ochrana proti zbraním hromadného ničení


Rubinová, Olga
100+1 příklad z techniky prostředí / Olga Rubinová a Aleš Rubina. -- Brno : Tribun EU, 2011. -- 169 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7399-265-1 (brož.).
Signatura: B1-3507


Straka, Miloslav
Neobyčejné motocykly / Miloslav Straka. -- Vyd. 1. Praha : Moto Public, 2011. -- 124 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-904221-5-5 (váz.).
Signatura: A0-18389


Strojírenská technologie (konference : Plzeň, Česko)
Strojírenská technologie : Plzeň ... : sborník konference / Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [2004]-. -- sv. ; 21 cm + 1 CD-ROMSignatura: D0-1134


Svoboda, Tomáš,
Velká kniha o malých bunkrech : československé lehké opevnění 1936-1938 / [text a fotografie] Tomáš Svoboda, Jan Lakosil, [text a kresby] Ladislav Čermák ; [mapy Tomáš Fic]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. -- 335 s. : il. (některé barev.), plánky, mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-2422-8 (váz.).
Signatura: A0-19010


Učebnice pilota 2011 : pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost / [Ladislav Keller ... et al.]. -- Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2011. -- 716 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86808-90-1 (váz.).
Signatura: A0-18500/2011


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Avajev, Michail Grigor'jevič,
Trávopoľná sústava hospodárenia / M.G. Avajev ; [z ruského originálu ... preložil V. Gejmovský]. -- 1. vyd. Bratislava : Oráč, 1952. -- 164 s., 2 vlepené příl. : il. ; 21 cmSignatura: 31 377


Baudyš, Eduard,
Draslo jako prostředek k ochraně rostlin / napsal Eduard Baudyš. -- 7. opr. a dopl. vyd. Praha : Eduard Baudyš, 1939. -- 94 s. : il. ; 22 cmSignatura: 11 210


Baumjohann, Dorothea
Zahrádka pro každého / Dorothea Baumjohann ; [z německého originálu ... přeložila Hana Janáčková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 127 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2811-2 (brož.).
Signatura: A0-18302


Bezdíček, Jiří,
Projev inbrední deprese u znaků mléčné užitkovosti / Jiří Bezdíček, Jan Šubrt, František Louda. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2010. -- 46 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-08-4 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8973
* deprese inbrední


Bezdíček, Jiří,
Vliv inbrední deprese na znaky reprodukce / Jiří Bezdíček, František Louda, Jan Šubrt. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2010. -- 37 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-17-6 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8977
* deprese inbrední


Detekce říje v chovech skotu - cesta ke zlepšení úrovně reprodukce / Zdeňka Hegedüšová ... [et al.]. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2010. -- 39 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-21-3 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8974
* říje


Drmota, Josef,
Lov zvěře v našich honitbách / Josef Drmota. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 357 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3644-0 (brož.).
Signatura: A0-18579


Engelke, Regina,
Zahradničení s Měsícem / Regina Engelkeová ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Peláková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 120 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-242-2718-4 (váz.).
Signatura: A1-2643


Fitmin magazín : magazín pro chovatele a majitele psů, koček a koní. -- Helvíkovice : Dibaq, [200-]-. -- sv. ; 24 cm


Flowerdew, Bob
Jak na plevel bez chemie / Bob Flowerdew ; přeložila Eva Fuková. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2011. -- 112 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7359-275-2 (brož.).
Signatura: A0-18520


Flowerdew, Bob
Sázení, zalévání a hnojení / Bob Flowerdew ; přeložila Jiřina Stárková. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2011. -- 112 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7359-273-8 (brož.).
Signatura: A0-18637


Forest products annual market review 2007-2008 digest : roční přehled trhu s dřívím a výrobků z něj : (výběr informací) / United Nations Economic Commission for Europe, Food and Agriculture Organization of the United Nations ; přeložil a upravil Vladimír Simanov. -- Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2009. -- 12 s. : grafy ; 28 cmSignatura: B1-3380


Gropper, Helga
Květinové záhony od jara do podzimu : zahradničení krok za krokem / Helga Gropperová ; [z německého originálu ... přeložila Pavla Doubková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 95 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2812-9 (brož.).
Signatura: B0-9465


Hegedüšová, Zdeňka
Přenos embryí jako intenzifikační faktor šlechtitelské práce v chovu skotu / Zdenka Hegedüšová, František Louda, Radek Holásek. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2009. -- 39 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-14-5 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8979


Hlaváčková, Petra,
Metodické postupy řešení rozvoje lesního hospodářství v krajích : recenzovaná monografie / Petra Hlaváčková, František Kalousek. -- Jíloviště : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady, 2008. -- 56 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86461-94-6 (brož.).
Signatura: B0-8901


Horák, Josef,
Účinná ochrana zahradních plodin : rostlinolékař radí / Josef Horák, Jaroslav Rod. -- Praha : Grada Publishing, 2011. -- 128 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3588-7 (brož.).
Signatura: B0-9180


Karabcová, Hana
Metodické postupy a zásady vyhodnocování fyzikálních parametrů půd pod trvalými travními porosty / Hana Karabcová. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2009. -- 40 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-07-7 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8978


Krečmer, Vladimír,
Krize lesnictví a lesního hospodářství : lesopolitická analýza podnětů k evropské lesní politice představitelů IUFRO o budoucnosti lesnictví a lesního hospodářství s ohledem na situaci tuzemskou / Vladimír Krečmer. -- Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010. -- 52 s. ; 28 cm + 1 volně vložená příl.. -- ISBN 978-80-87154-97-7 (brož.).
Signatura: B1-3378


Misař, Drahoslav,
Vývoj chovu koní v Čechách, na Moravě a na Slovensku / Drahoslav Misař. -- Vyd. 1. Praha : Brázda, c2011. -- 295 s., [64] s. obr. příl. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-209-0383-9 (váz.).
Signatura: A0-18499


Mr. José
Jak pěstovat "indoor" : advancet, hydroponics of Holland B.V. / Mr. José. -- Vyd. 1. [Česko] : J. Krejčík, 2011. -- 341 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8409-8 (brož.).
Signatura: A0-18931


O'Meara, Ryan
Úžasní psi : fakta a zajímavosti : obrázkový průvodce světem nejlepších přátel člověka / Ryan O'Meara ; přeložil Lumír Mikulka. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2011. -- 192 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7359-271-4 (váz.).
Signatura: A0-18618


Otruba, Ivar,
Krásy francouzských zahrad / Ivar Otruba. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 217 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 29 cm. -- ISBN 978-80-210-5256-7 (váz.).
Signatura: A1-2660


Plemeníci 2007 : katalog KŠSP / zpracovala Alena Hečková. -- České Budějovice : Klub švýcarských salašnických psů, [2006]. -- [278] s. : il. ; 21 cmSignatura: A0-18178


Průcha, Jaroslav,
Pěstování zeleninových semen / Jaroslav Průcha. -- Praha : Brázda, 1950. -- 64 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: 22 862


Rätsch, Christian,
Psychoaktivní rostliny : historie - léčení - účinky - příprava - rituály / Christian Rätsch [z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, [2011]. -- 288 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-625-4 (váz.).
Signatura: A0-18393


Richter, Michal
Hodnocení energie, plnivosti a hodnota DINAG u krmiv pro dojnice dle INRA / Michal Richter, Jiří Třináctý, Ludmila Křížová. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2010. -- 39 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-16-9 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8975


Rystonová, Ida
Byliny na srdce, cévy, krev / Ida Rystonová. -- 1. vyd. Praha : Vodnář, 2011. -- 187 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7439-017-3 (brož.).
Signatura: B0-8457


Sus, Josef
Řez ovocných dřevin / Josef Sus, Tomáš Nečas. -- Praha : Grada, 2011. -- 144 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2505-5 (brož.).
Signatura: B0-9179


Třináctý, Jiří
Hodnocení kukuřičné siláže pro dojnice dle systému MILK 2006 / Jiří Třináctý, Michal Richter, Ludmila Křížová. -- Rapotín : Agrovýzkum Rapotín, 2010. -- 35 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87144-15-2 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8976


Wegmann, Angela
Když můj pes nechce poslouchat : praktické rady pro každou příležitost / Angela Wegmannová ; [z německého originálu ... přeložila Lea Smrčková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 159 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-242-2720-7 (váz.).
Signatura: A0-18362


64 - Domácí hospodářství


Adámek, Jiří
Na zdraví! : o pohostinství v Litoměřicích a v Terezíně v dobách minulých / fakta dodal Jiří Adámek ; o obrázky s popisky se postaral a koordinátorem autorského týmu byl Vitalij Marek ; všechno dohromady sestavil Václav Verner. -- 1. vyd. Hostivice : Baron, [2010]. -- 227 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86914-22-0 (brož.).
Signatura: A0-18431


Babiččiny moučníky: to nejlepší ze starých časů. -- Praha : Rolino, c2010. -- 63 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3617


Camping .... -- Praha : Kempy a chatové osady ČR, [200-]-. -- sv. : barev. il., mapa ; 21 cmSignatura: B0-2142


Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2010. -- [34] s. : barev. il. ; 30 cmSignatura: B1-3494


European cities. I., Paris / [éditors-in-chief : Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 152 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B-8934/1


European cities. II., Bordeaux, Lyons, Marseilles, Strasbourg / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 144 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/2


European cities. III., London, Dublin, Brussels, Antwerp / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 208 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/3


European cities. IV., Amsterdam, Copenhagen, Stockholm, Oslo / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 127 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/4


European cities. V., Berlin, Munich, Vienna, Geneva, Zurich / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 193 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/5


European cities. VI., Rome, Florence, Milan, Venice / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/6


European cities. VII., Madrid, Barcelona, Seville, Lisbon, Porto / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 3rd ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, c2001. -- 155 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-3-0 (brož.).
Signatura: B0-8934/7


European cities. VII., Madrid, Barcelona, Seville, Lisbon/ [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 128 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/7


European cities. VI., Rome, Milan, Naples, Venice / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/6


European cities. V., Berlin, Frankfurt, Hamburg, Munich, Vienna, Geneva, / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 227 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/5


European cities. III., London, Dublin, Brussels, Antwerp / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 188 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/3


European cities. II., Lyons, Marseilles, Strasbourg, Toulouse / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 129 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/2


European cities. I., Paris / [éditors-in-chief Paul-Gérard Pasols, Pierre Léonforté]. -- 2 ed. Paris : Louis Vuitton Malletier, 1999. -- 143 s. ; 21 cm. -- ISBN 2-9512425-0-6 (brož.).
Signatura: B0-9081/1


Háčkování a pletení pro módní vzhled : šátky, tašky & topy. -- Praha : Rolino, 2007. -- 30 s. : barev. il. ; 29 cmSignatura: B1-3613


Hvězdné dorty. -- Praha : Rolino, c2010. -- 63 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3615


Journeys of discovery, culture, sport and relaxation. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2010. -- [36] s. : barev. il. ; 30 cmSignatura: B1-3492


Malé muffiny : překvapivě snadné a super rychlé / připravily a napsaly Michaela Kramárová ... [et al.]. -- Praha : Europress, 2010. -- 50 s. : il. ; 28 cmSignatura: B1-3577


Módní pulovry a svetry : ve velikostech 34-52. -- Praha : Rolino, 2010. -- 30 s. : barev. il. ; 29 cmSignatura: B1-3612


Poštulka, Vladimír,
Labužníkovy historky : 66 příběhů z kulinářské historie / Vladimír Poštulka ; [ilustrace Helena Dubová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. -- 347 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-1502-9 (váz.).
Signatura: A0-18260


Pudinkové recepty : nejlahodnější recepty : koláče, dorty a drobné pečivo. -- Praha : Rolino, c2010. -- 63 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3616


Pulovry a svetry : ve velikostech 34-48. -- Praha : Rolino, 2010. -- 31 s. : barev. il. ; 29 cmSignatura: B1-3619


Slavojská kuchařka s pohádkovou příchutí : minikuchařka královédvorských čtenářů / [výběr receptů Hana Horáčková ; doprovodný text Hana Horáčková, Marta Staníková]. -- Vyd. 2. Ve Dvoře Králové nad Labem : Městská knihovna Slavoj, 2009 (ARPA). -- 112 s. : barev. il., faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-254-5749-8 (váz.).
Signatura: A1-2697


Vánoční pečení : z babiččina receptáře. -- Praha : Rolino, c2010. -- 63 s. : barev. il. ; 28 cmSignatura: B1-3618


Wege zur Erkenntnis, Kultur, Sport und Erholung. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2010. -- [34] s. : barev. il. ; 30 cmSignatura: B1-3493


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Batěk, František
Rokycany na starých pohlednicích a fotografiích / František Batěk. -- 1. vyd. Hostivice : Baron ; E.M. Doleželová, 2009. -- 168 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86914-78-7 (Petr Prášil : váz.).
Signatura: A0-18452


Baum, Heinz
Grundsätzliches und Wissenswertes vom Tiefdruck / von Heinz Baum. -- Leipzig : Fachbuchverlag, 1953. -- ix, 149 s. : il. ; 23 cmSignatura: 35 577


Bor, D. Ž.,
Časobraní, aneb, Můj život v sedmi republikách / D.Ž. Bor. -- Vyd. 1. Praha : Trigon, 2010. -- 296 s., xvi s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86159-69-0 (váz.).
Signatura: A0-18472


Cisár, Vladimír
Železniční trať Německý Brod - Brno (přes Nové Město na Moravě) / [Vladimír Cisár, Karel Černý]. -- Ve Žďáře nad Sázavou : Tváře ; V Bystřici nad Pernštejnem : Městské muzeum, 2010. -- [137] s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-8431-9 (váz.).
Signatura: A0-18441


Čechová, Alena,
Manažerské účetnictví / Alena Čechová. -- 2. aktualiz. a rozš. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- vi, 194 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2831-2 (brož.).
Signatura: A0-18182


Černíková, Martina,
Environmentální aspekty v účetnictví podniků ČR / Martina Černíková. -- Vyd. 1. V Liberci : TU, 2010. -- 85 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7372-672-0 (váz.).
Signatura: A0-18185


Hadrabová, Alena
Environmentální aspekty podnikání / Alena Hadrabová. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 119 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1709-4 (brož.).
Signatura: B1-3467


Hrdý, Milan
Finanční řízení / Milan Hrdý, Jiří Strouhal. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 226 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7357-580-9 (brož.).
Signatura: B1-3587


Hübner, Miroslav
Trendy v architektuře IT : příručka manažera = IT architecture trends : manager's handbook / vedoucí týmu autorů Miroslav Hübner, Zdeněk Kaplan ; autoři teoretických textů Vlastimil Čejp ... [et al.]. -- Praha : TATE International, 2010. -- 210 s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86813-21-9 (kroužková vazba).
Signatura: B0-8549


Jaroměřský posel : Jaroměř a okolí. -- Trutnov : Posel - inzertní noviny, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Jízdní řády ; IREDO : Autobusové jízdní řády : Vlakové jízdní řády. -- [Hradec Králové] OREDO, [200-]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: A0-18925


Marek, Vitalij
Roudnice nad Labem v proměnách času / Vitalij Marek, Josef Rotter. -- 1. vyd. Hostivice : Baron, 2010. -- 179 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86914-20-6 (váz.).
Signatura: A0-18454


Štemberk, Jan,
Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století / Jan Štemberk. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 189 s. : il., mapy, 1 portrét, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1380-2 (brož.).
Signatura: 51 339 Philos.Mon./165


To pravé z Vysočiny : Vysočina regionální produkt. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 složený l. ; 21 cmSignatura: B0-8913


Trojské pohledy 1898-1945 / uspořádali František Malý a Otakar Doubek ; překlady Martina Umlaufová (A), Veronika Körner-Beneš (N), Evgeny Samsonov (R). -- Vyd. 1. Praha-Troja : Městská část Praha-Troja ve spolupráci s Nadací Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, 2009. -- 32 s. : il. ; 30 cmSignatura: B1-3506


Vichta, František
Historie pražské paroplavby / František Vichta. -- Vyd. 1. České Budějovice : MCU, 2008. -- 215 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 x 23 cm. -- ISBN 978-80-7339-124-9 (váz.) * 80-7339-124-4 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-18428


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Barta, Rudolf,
Sklářství a keramika. 4. díl, Sklo a smalty/ Rudolf Bárta. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952. -- 216 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: 28 821/4


Bier = Biere = Beer / idea by Bohumil Janýška. -- Prague : Published by the Rapid Advertising Agency for Koospol Prague, [197-]. -- [64] s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: B1-1946


Orey, Cal,
Zázračná síla čokolády : zdraví v šálku kakaa : mládí, krása a dlouhý život s čokoládou : recepty pro celý den / Cal Oreyová ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Schubertová]. -- Praha : Ikar, 2011. -- 326 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1510-4 (brož.).
Signatura: A0-18609


Pavloušek, Pavel
Výroba vína u malovinařů / Pavel Pavloušek. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 120 s., 44 barev. obr. na příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3487-3 (brož.).
Signatura: B0-8969


Sůsová, Jitka,
Šité korálky. II, Nejen šperky / Jitka Sůsová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 112 s. : il. 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3394-4 (váz.).
Signatura: A0-9178/2


Baum, Josef H.
Holzmalerei und Möbellackierung : ein Fachbuch für Maler und Lackierer / von Josef H. Baum. -- Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. -- 154 s. : il. ; 23 cmSignatura: 39 512


Josten, Elmar
Truhlářské konstrukce : spoje, povrchové úpravy dřeva, konstrukce / Elmar Josten, Thomas Reiche, Bernd Wittchen ; [překlad Martin Zach]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 286 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2960-2 (váz.).
Signatura: A0-18268


Svět textilu & obuvi : móda - obuv - doplňky - trendy - business - retail. -- Praha : 1. Press Real Group, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Hanzlíková, Alena
Háčkem a jehlicemi / Alena Hanzlíková, Květa Škamlová. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1970. -- 255 s. ; 14 x 21 cmSignatura: 139 781


Bábek, Miroslav,
Svitpren / Miroslav Bábek. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1957. -- 145 s. : il. ; 21 cmSignatura: 60 677


Čížek, Bohuslav,
Historické klavíry v Čechách a na Moravě : výrobci strunných klávesových nástrojů, dochovaných na území České republiky : klavichordy, cembala, kladívkové klavíry = Historical keyboard instruments in Bohemia and Moravia : makers of string keyboard instruments preserved on the territory of the Czech Republic : clavichords, harpsichords, and pianofortes / Bohuslav Čížek. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2010. -- 182 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 31 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-87258-45-3 (váz.).
Signatura: D1-465


69 - Stavebnictví


Balichin, Michail Ivanovič
Plánování vlastních nákladů stavebních a montážních prací / M.I. Balichin ; přeložil Jiří Holšan. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952. -- 137 s. ; 21 cmSignatura: 31 667


Bradáčová, Isabela,
Požární bezpečnost staveb : nevýrobní objekty / Isabela Bradáčová. -- 2. aktualiz. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 228 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86111-77-3 (brož.).
Signatura: A0-18408
* budovy nevýrobní


Česká komora architektů : zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. (úplné znění). -- Praha : Česká komora architektů, 2008. -- 22 s. ; 30 cmSignatura: B1-3502


Netopilová, Miroslava
Reakce stavebních výrobků na oheň / Miroslava Netopilová, Danica Kačírková, Anton Osvald. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. -- 126 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-093-7 (brož.).
Signatura: B0-8966


Počinková, Marcela,
Vytápění / Marcela Počinková, Lea Treuová. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- xvi, 151 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-3329-3 (brož.).
Signatura: A0-18183


Štumpa, Bohumil,
100 osvědčených stavebních detailů. [2], Zednictví / Bohumil Štumpa, Ondřej Ševců. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 213 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3580-1 (brož.).
Signatura: A0-12946/27 Umění. Zábavy. Sport

Co je umění? : texty angloamerické estetiky 20. století / Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.) ; [z anglických originálů přeložili Denis Ciporanov ... et al.]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 437 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-46-5 (váz.).
Signatura: A0-18833


Freeland, Cynthia A.,
Teorie umění / Cynthia Freelandová ; [z anglického originálu ... přeložily Terza Ješátková a Stanislava Jurčíková Suchanová]. -- Praha : Dokořán, 2011. -- 190 s. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-164-2 (brož.).
Signatura: A0-18602


Texty o (queer) reprezentaci, kultuře, vizualitě / Ladislav Zikmund-Lender (ed.). -- Praha : Charlie ; Mělník : Interaktiv, 2011 (Hradec Králové : Garamon). -- 48 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903904-8-5 (brož.).
Signatura: B0-9000


Sutnar, Ladislav,
Ladislav Sutnar v textech : (mental vitamins) / editorka Iva Knobloch ; [překlad z anglických originálních textů Kateřina Pietrasová]. -- Praha : KANT ; Uměleckoprůmyslové museum, 2010. -- 267 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 32 cm. -- ISBN 978-80-7437-025-0 (KANT - Karel Kerlický : brož.).
Signatura: A1-2680


Bohdalová, Jiřina,
Jiřina Bohdalová v kuchyni hvězd / Jiřina Bohdalová, Slávka Kopecká. -- Praha : Sláfka, 2011. -- 275 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86631-96-7 (váz.).
Signatura: A0-18352


Sjezd historiků umění (3. : 2008 : Praha, Česko)
Tvarujete si sami? : sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008 / Milena Bartlová, Hynek Látal (eds). -- Vyd. 1. Praha : NLN, nakladatelství Lidové noviny, 2011. -- 369 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7422-073-9 (brož.).
Signatura: A0-18342


Žitný, Radek,
Protektorátní rozhlasový skeč : jak zlomit vaz (nejen) králi komiků / Radek Žitný. -- 1. vyd. Praha : BVD, 2010. -- 254 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87090-44-2 (váz.).
Signatura: A0-18628


Bratršovská, Zdena,
Hlasy k podkování : výbor z rozhlasových her / Zdena Bratršovská a František Hrdlička. -- Vyd. 1. Praha : Protis, 2010. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7386-069-1 (brož.).
Signatura: A0-18326


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Holašovice : vesnická památková rezervace / Jiří Škabrad (ed.) ... [et al.]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Foibos ; V Českých Budějovicích : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. -- 148 s. : barev. il., plány, 27 cm. -- ISBN 978-80-87073-32-2 (váz.).
Signatura: A1-2674


Chytřejší města jako evropské téma : jak může Evropská unie ovlivnit integrovaný a inteligentní růst městských oblastí. -- Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2010. -- 65 s. : il., mapy ; 23 cmSignatura: B0-9173


Perlín, Radim,
Venkovy a venkované : doprovodná publikace k výstavě ... / [Radim Perlín, Martina Hupková]. -- Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2010. -- 11 s., 19 složených l. : barev. il., mapy, portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87147-27-6 (kroužková vazba).
Signatura: A1-2645


Villes historiques / photos Daniel Balogh ... [et al.]. -- Jihlava : Krajský úřad kraje Vysočina, [2010?]. -- 75 s. : barev. il., mapy ; 30 cmSignatura: B1-3495


72 - Architektura


A legacy of the past. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2009. -- 38 s. : barev. il., mapy ; 30 cmSignatura: B1-3497


Bláha, Radek,
Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech / Radek Bláha. -- 1. vyd. Hradec Králové : Balustráda, 2011. -- 40 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87172-06-3 (brož.) * 978-80-87172-05-3 (chyb.).
Signatura: B0-8923


Bláha, Radek,
Touring Hradec Králové medieval churches and monasteries / Radek Bláha. -- 1. vyd. Hradec Králové : Balustráda, 2011. -- 40 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87172-07-0 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8925


Braun, Markus Sebastian,
Atlas současných interiérů / Markus Sebastian Braun ; Michelle Galindová (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Hejná ; editor Petr Hejný]. -- 1. vyd. Praha : Slovart, 2011. -- 512 s. : barev. il. ; 34 cm. -- ISBN 978-80-7391-452-3 (váz.).
Signatura: A2-48


Brooker, Graeme
Co je interiérový design? / Graeme Brooker a Sally Stone ; z anglického originálu ... přeložila Jitka Hanušová. -- V Praze : Slovart, 2010. -- 256 s. : il. (převážně barev.), plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7391-435-6 (váz.).
Signatura: A0-18332


Cogan, Miroslav,
Kirchen in Turnov/ Text Miroslav Cogan ; Fotografien Pavel Charousek. -- Turnov : Ausgegeben von der Stadt Turnov - Abteilung für Fremdenverkehr, [2010]. -- 1 složený l. : il., plán ; 21 cmSignatura: B0-9488


Cogan, Miroslav,
Turnov churches / text Miroslav Cogan ; photographs Pavel Charousek. -- Turnov : Town of Turnov - the tourism department, [2010]. -- 1 složený l. : il., plán ; 21 cmSignatura: B0-9489


Cogan, Miroslav,
Turnovské kostely / text Miroslav Cogan ; foto Pavel Charousek. -- Turnov : Město Turnov - odbor cestovního ruchu, 2010. -- 1 složený l. : il., plán ; 21 cmSignatura: B0-9490


Česká národopisná společnost. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení
Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. -- V Praze : Česká národopisná společnost, 2004-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 892


Český ráj : hrady a zámky / foto Bohumil Jakoubě. -- Turnov : Město Turnov - OCR, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9491


Das Erbe der Vergangenheit. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2009. -- 38 s. : barev. il., mapy ; 30 cmSignatura: B1-3480


Dušan Jurkovič : architekt a jeho dům / [texty Dana Bořutová ... et al.]. -- V Brně : Moravská galerie, 2010. -- 135 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7027-217-6 (váz.).
Signatura: A1-2711


Dytrtová, Kateřina,
Interpretace a metody ve vizuálních oborech / Kateřina Dytrtová. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. -- 249 s. ; 21 cm + 1 CD ROM. -- ISBN 978-80-7414-250-5 (brož.).
Signatura: D0-1121


Field Museum of Natural History
Archaic Chinese jades : collected in China : now in Field Museum of Natural History / by A.W. Bahr ; described by Berthold Laufer. -- New York : A.W. Bahr, 1927. -- 51 s., xxxvi obr. příl. ; 27 cmSignatura: I-48 881


Chrastilová, Jiřina,
L''architettura di Praga negli anni 1780-1898 = Architecture de Prague des années 1780-1898 = Arquitectura Praguense de los anos 1780-1898 / [text Jiřina Chrastilová]. -- Praha : Pražská informační služba, 2004. -- [40] s. : barev. il., plánek ; 21 cm. -- ISBN 80-239-2369-2 (v knize neuvedeno : brož.) :.
Signatura: B0-9492


Kartografie Praha (firma)
Vojenské památky České republiky [kartografický dokument] = Military monuments ot the Czech Republic / zpracovala a vydala Kartografie Praha ; odpovědný redaktor Miloš Marek. -- 1. vyd. 1 mapa : barev. ; 97 x 56 cm na listu 97 x 67 cm, složeno na 23 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7393-186-5 (složeno).
Signatura: A0-19003


Konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice
Ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice .... -- Brno : Masarykova univerzita, 2007-. -- sv. ; 23 cmSignatura: B0-1442


Kostely a hřbitovy Havlíčkova Brodu. -- Havlíčkův Brod : Městské informační centrum, [2010?]. -- 1 složený l. (12) s. : barev. il., plán ; 21 cmSignatura: B0-8921


Kroupa, Jiří,
Metody dějiny umění : metodologie dějin umění 2 / Jiří Kroupa. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 343 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-210-5315-1 (brož.).
Signatura: I-691 352/2


L'héritage du passé. -- [Jihlava] : Vysočina Tourism, 2010. -- 38 s. : barev. il., mapy ; 30 cmSignatura: B1-3496


Mahler, Zdeněk,
Katedrála / Zdeněk Mahler. -- 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Labyrint, 2011. -- 94 s. : il., 1 plán ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87260-20-3 (váz.).
Signatura: A0-18356


Měšťanské domy Havlíčkova Brodu. -- Havlíčkův Brod : Městské informační centrum, [2011]. -- 1 složený l. (12 s.) : il., mapa ; 21 cmSignatura: B0-8920


New library buildings in Europe : documentation 2010 / edited by Inken Feldsien-Sudhaus. -- Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2010. -- 231 s. : il. (některé barev.), plány + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-3-941875-38-8 (brož.).
Signatura: D0-1140


Odvaha tvořit a stereotyp (2010 : Hradec Králové, Česko)
Odvaha tvořit a stereotyp [elektronický zdroj] : odborná kritická reflexe příprav na hodiny výtvarné výchovy / Katarína Přikrylová (ed.). -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7435-078-8 (CD-R).
Signatura: F0-900


Pařík, Arno,
Barokní synagogy v českých zemích / [text a příprava katalogu Arno Pařík ; fotografie Karel Bulín ... et al. ; kresby plánů Jaroslav Klenovský]. -- V Praze : Židovské muzeum, 2011. -- 103 s. : barev. il., plány ; 21 x 22 cm. -- ISBN 978-80-87366-02-8 (brož.).
Signatura: B0-8954


Přehlídka diplomových prací (11. : 2010 Praha, Česko)
XI. přehlídka diplomových prací. -- Praha : Česká komora architektů, 2010. -- 58 s. : il. (některé barev.) ; 21 x 30 cmSignatura: B0-3503


Ševčíková, Jana,
Texty / Jana Ševčíková, Jiří Ševčík ; [editorka a koncepce knihy Terezie Nekvindová]. -- Vyd. 1. Praha : Tranzit.cz : VVP AVU, 2010. -- 645 s. : il., faksim ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87259-08-5 (Tranzit : brož.).
Signatura: A0-18406


Zemina, Jaromír,
Via artis, via vitae / Jaromír Zemina. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. -- 997 s., [32] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7215-403-6 (váz.).
Signatura: A0-18279


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Fišer, Marcel,
Venku : umění ve veřejném prostoru v jihozápadních Čechách a Dolním Bavorsku 1990-2010 = Draussen : Kunst im öffentlichen Raum in Südwest-Böhmen und Niederbayern 1990-2010 / [texty Marcel Fišer, Martin Ortmeier ; překlad Walter Annuß ; foto Karel Kocourek ... et al.]. -- Horažďovice : Centrum pro dějiny sochařství ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová, Freilichtmuseum Finsterau und Kunstverein Passau, [2011]. -- 35, 33 s. : barev. il., portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-87013-30-4 (brož.).
Signatura: B1-3377


Sochař Josef Kubíček : soupis děl v galeriích České republiky / [uspořádala] Renata Bernardi. -- Vyd. 1. Brno : FOTEP, 2008. -- 45 s. : portréty ; 30 cm + Doplňky (xx s.). -- ISBN 978-80-86871-12-7 (brož.).
Signatura: C1-40


Sochy a pamětní desky Havlíčkova Brodu. -- Havlíčkův Brod : Městské informační centrum, [2011]. -- 1 složený l. (12 s.) : il., mapa ; 21 cmSignatura: B0-8919


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Barber, Barrington
Zátiší : praktický průvodce kreslení / Barrington Barber ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Voráčková]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 48 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7237-183-9 (brož.).
Signatura: B1-3511


75 - Malířství


Bode, Wilhelm von,
Rembrandt und seine Zeitgenossen : Charakterbilder der grossen Meister der holländischen und vlämischen Malerschule in siebzehnten Jahrhundert / von Wilhelm Bode. -- 2. verm. Aufl. Leipzig : E.A. Seemann, 1907. -- 294 s. ; 22 cmSignatura: 8 940


Descharnes, Robert,
Salvador Dalí : 1904-1989 / Robert Descharnes, Gilles Néret ; [z němčiny přeložili Jiří a Milada Stachovi]. -- Praha : Slovart ; [Köln] : Taschen, c2010. -- 224 s. : il., portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7391-389-2 (Slovart : váz.).
Signatura: A1-2651


Gabriel von Max : (1840-1915) / editoři Aleš Filip a Roman Musil ; texty Karin Althausová ... [et al. ; překlady Pavla Vieweghová, Aleš Filip]. -- Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae ; V Plzni : Západočeská galerie, 2011. -- 372 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-87164-63-1 (Arbor vitae : váz.).
Signatura: A1-2677


Garas, Klára,
Poklady světového malířství v Budapešti : obrazy z Muzea výtvarných umění / Klára Garasová ; [z anglického vydání ... a německého vydání ... přeložila Věra Kubíčková]. -- 1. čes. vyd. Praha : Odeon, 1975. -- 292 s. il. (některé barev.) ; 21 cmSignatura: 175 757


Kubíček, Jánuš,
Jánuš Kubíček : the dramatic interspace (excerpts) / [compiled by Adam Kubíček ; English translation Miloš Bartoň ... et al.]. -- 3rd ed., 1st English ed. Brno : FOTEP, 2005. -- 73 s. : faksim. ; 34 cm. -- ISBN 80-86871-04-5 (váz.).
Signatura: A1-2665


Kubíček, Jánuš,
Jánuš Kubíček : kartotéka (technologické zkoušky, poznámky a výpisky) / [z osobního technologického archivu autora uspořádali v roce 1996 Adam Kubíček a Vladimír Kokolia]. -- Vyd. 1. Brno : FOTEP, 2007. -- 33 s. ; 34 cm. -- ISBN 978-80-86871-10-3 (váz.).
Signatura: B1-3531


Kubíček, Jánuš,
Jánuš Kubíček : akvarely a kvaše = watercolours and gouaches / [čtvrtý díl výtvarné monografie uspořádali Jiří Hlušička a Adam Kubíček]. -- Vyd. 1. Brno : FOTEP, 2007. -- 153 s. : barev. il., portréty ; 34 cm. -- ISBN 978-80-86871-08-0 (váz.).
Signatura: A1-2666


76 - Grafika


Koblasa, Jan,
Jan Koblasa : grafika, hlubotisky = intaglio, prints / [úvodní text Mahulena Nešlehová ; katalog ve spolupráci sestavili Jan Koblasa, Zdenek Primus]. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 262 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-246-1811-1 (brož.).
Signatura: A1-2658


McWade, John
Jak na působivý grafický design : návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek či plakátů / John McWade ; [překlad Jiří Novotný]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 239 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3118-3 (brož.).
Signatura: A0-18407


77 - Fotografie a podobné postupy


Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech / Tomáš Pospěch (ed.). -- Vyd. 1. Hranice : Dost, 2010. -- 375 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87407-01-1 (váz.).
Signatura: A0-18456


Jungmann, Jan,
Libeň - zmizelý svět / Jan Jungman. -- [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, c2010. -- 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., erby ; 32 cm + 1 mapa (34 x 62 cm) + 1 brožura (19 s.). -- ISBN 978-80-85394-79-5 (váz.).
Signatura: D1-464


Kejha, Josef,
Zmizelá Plzeň / Josef Kejha, Jiří Janouškovec. -- Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2010. -- 126 s. : il. (některé barev.), 1 plán ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7211-357-6 (váz.).
Signatura: A1-2675


Makaj, Tomáš,
Střední Brdy : na starých fotografiích a pohlednicích / [text] Tomáš Makaj. -- 1. vyd. Hostivice : Baron, 2010. -- 335 s. : il. (některé barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86914-23-7 (brož.).
Signatura: A0-18433


Plicka, Karel,
Karel Plicka : fotograf, etnograf : Městská galerie Zázvorka 12.3.-8.5.2011 / úvodní slovo Daša Ferklová. -- Nové Město nad Metují : Městské muzeum - Městská galerie Zázvorka, [2011] (M. Lukášek). -- 1 složený l. (12 s.) : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87401-04-0 (skládanka).
Signatura: B0-8915


Plocek, Jaroslav,
Šel jsem tím městem-- : Česká Třebová očima fotografa a básníka / [fotografie] Jaroslav Plocek ; [básně] Miroslav Fišmeister. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- [76] s. : il. ; 20 x 23 cm. -- ISBN 978-80-7405-097-8 (brož.).
Signatura: B0-8861


78 - Hudba


Bach, Johann Sebastian,
Ich hatte viel Bekümmernis [zvukový záznam] = Měl jsem velký zármutek / Johann Sebastian Bach. -- Praha : Českobratrská církev evangelická, 2010. -- 1 zvuková deska (44:47) : digital ; 12 cmSignatura: F0-902


Carlin, Peter Ames,
Paul McCartney, jeden život / Peter Ames Carlin. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. -- 358 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-2260-6 (váz.).
Signatura: A0-18252


Daniels, Neil
Judas Priest : obránci víry / Neil Daniels ; [přeložil Hynek Čáp]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2011. -- 444 s., [24] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7207-800-4 (váz.).
Signatura: A0-18354


Hudobné udalosti na Slovensku ... = Musical events in Slovakia ... / [spracovali a zostavili Ladislava Spišáková, Gabriela Šikulíncová]. -- Bratislava : Hudobné centrum, 2008-. -- sv. ; 21 cmSignatura: A0-12644


Chicago : osmá inscenace šedesáté šesté sezony 2010/2011 : premiéra 25. března 2011 na Hudební scéně Fred Ebb, Bob Fosse, John Kander ; [texty, redakce, výběr ilustrací, grafická úprava Klára Latzková]. -- [Brno] : Městské divadlo Brno, [2011]. -- 184 s. : il. (některé barev.), portréty ; 15 cmSignatura: B0-8460


Krahulík, Václav,
Impresionistické a atonální tendence v hudbě Ference Liszta - anticipace harmonických jevů 20. století / Václav Krahulík. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. -- 185 s. : il. (některé barev.), noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-296-3 (brož.).
Signatura: B0-8943


Kulhánková, Eva
Zvířátka ve hře, písni a tanci / Eva Kulhánková ; ilustrovala Patricie Koubská. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 140 s. : il., noty ; 23 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7367-754-1 (brož.).
Signatura: D0-1122


Musicologica Brunensia. -- Brno : Masarykova univerzita, [1998]-. -- sv. ; 24-25 cmSignatura: 503 886


Pecháček, Stanislav,
Lidová píseň a sborová tvorba / Stanislav Pecháček. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 317 s. : noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1830-2 (brož.).
Signatura: A0-18896


Pražské jaro (65. : 2010 : Praha, Česko)
Ta dáá da dáá da ... da/dáááááá : Pražské jaro : 65. mezinárodní hudební festival = Prague Spring : 65th International Music Festival : 12/5-4/6/2010. -- Praha : Pražské jaro, c2009. -- 19 s. ; 21 cmSignatura: B0-8340


Pražské jaro (66. : 2011 : Praha, Česko)
Proč bychom se neetěešiilii! : Pražské jaro : 66. mezinárodní hudební festival = Prague Spring : 66th International Music Festival : 12/5-4/6/2011. -- Praha : Pražské jaro, 2010. -- 27 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7383-249-0 (brož.).
Signatura: B0-8339


Rozveselte se v Hospodinu [zvukový záznam] / uspořádal Ladislav Moravetz. -- Praha : Českobratrská církev evangelická, c2010. -- 1 zvuková deska (63:16) : digital ; 12 cmSignatura: F0-901


Rukověť nejen pro varhaníky / [sestavila Společná liturgická komise pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze]. -- Vyd. 1. Praha : Psalterium, 2007. -- 29 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0883-4 (brož.).
Signatura: B0-8874


Žáček, Jiří,
Jak počítají koťata / Jiří Žáček, Pavel Jurkovič ; [ilustrace Stanislav Duda]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 87 s. : barev il. ; 23 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7367-789-3 (váz.).
Signatura: D0-1133


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


Baker, Tim
Golfové tipy : špičkoví trenéři PGA prozradí triky, jak zlepšit hru / připravil Tim Baker ; [fotografie Bob Atkins a Angus Murray ; český překlad Lucie Gaudlová]. -- Praha : Vinom Wine, 2010. -- 160 s. : barev. il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-254-4196-1 (váz.).
Signatura: A0-18467


Banská Bystrica [kartografický dokument] : turistická mapa mesta : mapa regiónu = touristic map : map of surroudings = Karte der Stadt : Karte der Umgebung. -- Banská Bystrica : Bystriciensis, [2011]. -- 2 mapy : obě strany, barev., 59 x 42 cm, složeno na 10 x 21 cmSignatura: A0-18731


Bragg, Melvyn,
Sedmá pečeť = Det sjunde inseglet / Melvyn Bragg ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Knápková]. -- Vyd. 1. Praha : Casablanca, 2010. -- 87 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87292-08-2 (brož.).
Signatura: B0-9023


Česko. Armádní sportovní centrum Dukla##[Ročenka (Česko. Armádní sportovní centrum Dukla)]
Ročenka ASC Dukla .... -- Praha : Pro Armádní sportovní centrum Dukla vydalo Ministerstvo obrany České republiky - Prezentační a informační centrum MO, 2010-. -- sv. ; 21 cmSignatura: B0-9001


Europe - Youth - Olympism (2011 : Liberec, Česko)
Proceedings of abstracts international scientific conference "Europe - Youth - Olympism" : February 10-12, 2011 Liberec, Czech Republic / [editor Aleš Suchomel]. -- 1st ed. Liberec : Technical University of Liberec, 2011. --ISBN 978-80-7372-710-9 (brož.).
Signatura: B0-8882


Fojtík, Ivan,
Aikidó : cesta harmonie / [přeložil] Ivan Fojtík ; [kresby vytvořil Bronislav Kračmar]. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2011. -- 108 s. : il. 21 cm. -- ISBN 978-80-206-1147-5 (brož.).
Signatura: B0-8877


Havel, Zdeněk,
Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností / Havel, Z., Hnízdil, J., aj.. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 176 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-323-6 (brož.).
Signatura: A0-18341


Hradní stezka [kartografický dokument] : prožijte si cestu časem. -- Heilbronn : Die Burgerstrasse e.V., 2009. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 17 cm na listu 64 x 42 cm, složeno na 11 x 21 cmSignatura: A0-18619


Hroudová, Markéta
Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem : po cyklostezce ODRA-NISA k moři na Rujanu a Polskem zpět domů / Markéta Hroudová a Luděk Zigáček. -- 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2011. -- 157 s., [16] s. obr. příl. : barev. il., portréty, mapa ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87193-15-0 (váz.).
Signatura: A0-18470


Infomapa - Český ráj [kartografický dokument] = Infomapa - Czeski Raj / foto archív Sdružení Český ráj a partneři ; mapa Geodezie. -- [Turnov] : Vydalo Sdružení Český ráj, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 44 x 55 cm na listu 45 x 66 cm, složeno na 23 x 11 cmSignatura: A0-19008


Jackman, Ian
House, Dr. : oficiální průvodce slavným televizním seriálem / Ian Jackman ; s předmluvou Hugha Laurieho ; [přeložili Petr Palouš a Tomáš Bíla]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 248 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-257-0378-6 (brož.).
Signatura: A0-18360


Jebavý, Radim,
Posilování s medicinbaly / Radim Jebavý, Petr Doubravský. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 141 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3364-7 (brož.).
Signatura: B0-9097


Jordan Radičkov, Pokus o létání : premiéra 13. ledna 2007, Divadlo v Dlouhé / redakce programu Karola Štěpánová. -- [Praha] : Divadlo v Dlouhé, 2007. -- [16] s. : il., portréty ; 15 x 16 cm. -- ISBN 978-80-254-0129-3 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-7949


Kotrbáček, Jaroslav,
Jak se kdysi okolo Pardubic závodilo : historie motocyklových okruhů na Pardubicku / Jaroslav Kotrbáček. -- [Česko] : Jaroslav Kotrbáček, 2010 (V Jičíně : Tiskárna Romana Pekárka). -- 183 s. : il., portréty ; 23 cmSignatura: B0-9017


Kysel, Jiří,
Florbal : kompletní průvodce / Jiří Kysel. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 141 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3615-0 (váz.).
Signatura: A0-18524


Mertlík, Jan
Turnovsko [kartografický dokument] : tipy na pěší výlety / mapa Jan Mertlík ; foto archiv OCR. -- Turnov : Vydalo Město Turnov - odbor cestovního ruchu, 2011. -- 1 mapa : barev. ; 18 x 19 cm na listu 21 x 20 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: B0-9557


Na kole krajem vína [kartografický dokument] : Mikulovsko a Weinviertel = Radeln durch die Gegend des Weins : Region Mikulov und Weinviertel = Cycling through the wine coountry : Mikulov region and Weinviertel. -- [Brno] : ROP Jihovýchod, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 39 x 33 cm na listu 59 x 42 cm, složeno na 10 x 21 cmSignatura: A0-18434


Neuman, Jan,
Dobrodružné hry a cvičení v přírodě / Jan Neuman ; ilustr. Petr Ďoubalík. -- Vyd. 6. Praha : Portál, 2011. -- 325 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-910-1 (brož.).
Signatura: A0-18316


Plavectví : měsíčník pro plování, skoky do vody a vodní polo. -- Praha : Československá obec sokolská, 1949-1958. -- 9 sv. ; 21 cmSignatura: 50 144


Play it to the bone [videozáznam] / scénář a režie Ron Shelton. -- [Praha] : SPI International, c1999. -- 1 DVD-video (118 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-903


Putování za filmem [kartografický dokument] / autoři fotografií T.I.S.. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2010]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18202


Putování Žďárskem na kole [kartografický dokument] : cykloknihy, fotografie, úprava Zdeněk Málek. -- 1 mapa : barev. ; 42 x 30 cm, složeno na 11 x 15 cmSignatura: A0-18541


Selucký, David,
Grand Prix a Formule 1 : od r. 1894 do současnosti / David Selucký. -- Vyd. 3. Brno : Computer Press, 2011. -- 172 s. : il., portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-251-3038-4 (váz.).
Signatura: A1-2667


Shaolin soccer [videozáznam] = Shaolin fotbalista / režie Stephen Chow ; scénář Stephen Chow a Tsang Kan Cheong. -- [Praha] : Hollywood Classic Entertainment, c2001. -- 1 DVD-video (85 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-908


SHOCart (firma)
Cyklostezka Bečva [kartografický dokument] : cykloturistická mapa 1:60 000 / zpracoval SHOCart. -- Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 84 x 66 cm, na listu 95 x 66 cm, složeno na 11 x 17 cm. -- ISBN 978-80-254-8856-0 (v mapě neuvedeno : složeno) :.
Signatura: A0-18543


SHOCart (firma)
Plzeňský kraj [kartografický dokument] : cykloturistická mapa = Pilsen region : cyclo path & tourist map = Pilsner Region : Radwanderkarte. 7, Klatovsko / SHOCart ; text Luděk Krčmář ; překlady Zdeňka Janigová, Bohuslav Henžik ; foto Alexandr Vacek. -- Plzeň : Kletr, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 66 x 45 cm, složeno na 11 x 16 cmSignatura: A0-18666/7


Schubert, Pit,
Bezpečnost a riziko na skále a ledu. I. díl / Pit Schubert ; [překlad Václav Klumpar]. -- 3. vyd. v českém jazyce Praha : Freytag & Berndt, 2010. -- 272 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-8582-227-4 (váz.).
Signatura: A0-18311/1


Schubert, Pit,
Bezpečnost a riziko na skále a ledu / Pit Schubert ; překlad Tomáš Tlustý. -- 2. vyd. v českém jazyce Praha : Freytag & Berndt, 2007-2011. -- 2 sv. (320, 224 s.) : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN * 80-7316-064-1 (2. díl : váz.) (chyb.).
Signatura: A0-18312


Suchý, Jiří
Počítačové zpracování tréninkové dokumentace : (vytrvalostní víceboje, lední hokej) / Jiří Suchý. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 127 s., [9] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1851-7 (brož.).
Signatura: B0-8907


Tipy na výlety : Vysočinou pěšky. -- Jihlava : Kraj Vysočina, [2011?]. -- 87 s. : barev. il., mapy ; 30 cmSignatura: B1-3478


Zima ve Švýcarsku : uděláme vše pro vaši perfektní dovolenou. -- Curych : Sweiz Tourismus, 2009. -- 41 s. : mapa, barev. il. ; 23 cmSignatura: B0-90188 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 887


Pukanec, Martin,
Od indoeurópčiny k praslovančine : prehlad jazykových zmien s príkľadmi v etymologickom slovníčku / Matin Pukanec. -- Vyd. 1. Brno : Tribun UE, 2011. -- 134 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7399-232-3 (brož.).
Signatura: B0-9174


Slavica litteraria. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 893


81 - Lingvistika. Jazyky


Aguado, Clara Jarabo
Španělské písničky se slovíčky, gramatikou a CD [hudebnina] : učte se jazyk pomocí známých písní! / Clara Jarabo Aguado, Jiří Kučerovský ; ilustrace Aleš Čuma ; překlad Zuzana Holá. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 102 s. : il., noty ; 21 x 30 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-3212-8 (brož.).
Signatura: D0-1115


Alte Geschichten von Geistern und Gespenstern = Staré příběhy duchů a strašidel / [úprava textu a jazykový komentář Jana Navrátilová ; ilustrace Jan Šenkyřík]. -- Brno : Computer Press, 2011. -- 88 s. : il. ; 21 cm + 1 MP3. -- ISBN 978-80-251-3210-4 (brož.).
Signatura: D0-1131
* beletrie dvojjazyčná-němčina


Angličtina : základní slovní zásoba : 1100 slovíček. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 144 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-247-3088-2 (brož.).
Signatura: B0-8665


Bahbouh, Charif,
Česko-arabský slovník / Charif Bahbouh. -- Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2011. -- 591 s. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-86149-71-4 (váz.).
Signatura: A1-2734


Balkó, Ilona,
Časová modulace souvislé řeči jako objekt fonetického eperimentu / Ilona Balkó. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. -- 116 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-309-0 (brož.).
Signatura: B0-8889


Belán, Juraj
Maturita 2011 - AJ : základní úroveň / [autorsky zpracoval Juraj Belán]. -- Vyd. 1. Brno : Didaktis, c2011. -- 84 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7358-161-9 (brož.).
Signatura: B1-3581


Brněnské indoevropské kolokvium (1. : 2009 : Brno, Česko)
Indoevropská fonologie a morfologie : sborník z Brněnského indoevropského kolokvia, 21.10.2009 / editor Lenka Dočkalová. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 16 0 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-210-5301-4 (váz.).
Signatura: A0-18377


Buzek, Ivo,
La imagen del gitano en la lexicografía espanola / Ivo Buzek. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 278 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-5180-5 (brož.).
Signatura: A0-18370


Fraus praktický technický slovník : německo-český, česko-německý / [slovník sestavil Pavel Šuchmann ; spolupracovali Kateřina Frühaufová ... et al.]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2008. -- 462 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7238-742-7 (váz.).
Signatura: A0-18840


Fronek, Josef,
Anglicko-český, česko-anglický příruční slovník = English-Czech, Czech-English compact dictionary / Josef Fronek. -- 1. vyd. Voznice : Leda, 2010. -- lvi, 1044 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7335-236-3 (váz.).
Signatura: A0-18596


Headlandová Kalischová, Irena,
Intonation in discourse : English intonation as (mis)used Czech speakers / Irena Headlandová Kalischová. -- 1st ed. Brno : Masaryk University, 2010. -- 157 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-210-5313-7 (brož.).
Signatura: B0-8005


Hlubinková, Zuzana,
Tvoření slov ve východomoravských nářečích / Zuzana Hlubinková. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 275 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-5295-6 (brož.).
Signatura: A0-18371


Jak se naučit cizím jazykům. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2010. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-92-79-12232-3 (brož.).
Signatura: B0-9184


Kolářová, Veronika,
Valence deverbativních substantiv v češtině : (na materiálu substantiv s dativní valencí) / Veronika Kolářová. -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. -- 220 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-246-1828-9 (brož.).
Signatura: B1-3487


Loucká, Hana
La communication verbale et le texte : analyse linguistique de textes / Hana Loucká. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 96 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1858-6 (brož.).
Signatura: B0-8909


Mátéffyová, Eva
Francouzština : maturita - cvičebnice s CD / Eva Mátéffyová, Magali Boursier, Eva Švarbová. -- [Nitra] : Enigma, 2010. -- 253 s. : barev. il., 1 mapa ; 24 cm + 2 CD. -- ISBN 978-80-89132-63-8 (brož.).
Signatura: D0-1146


Matz, Mary
Life and culture in the USA = Reálie Spojených států amerických / [autorka Mary Matz ; mapy SHOCart]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2008. -- 147 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7238-786-1 (váz.).
Signatura: A0-18842


Michňová, Iva
Němčina : rétorika, prezentace, komunikace / Iva Michňová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 206 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3135-3 (brož.).
Signatura: A0-18576


Nowak, Jerzy
Česko-polský, polsko-český slovník = Słownik czesko-polski, polsko-czeski / [Jerzy Nowak a kol.]. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. -- 485 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-7360-857-6 (váz.).
Signatura: A0-18907


Pavlík, Ján,
Spontánní geneze jazyka / Ján Pavlík. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. -- 590 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86946-98-6 (váz.).
Signatura: A0-18716


Praktický slovník : anglicko-český, česko-anglický / [slovník sestavili Leigh Mitchell ... et al.]. -- 2. vyd. Plzeň : Fraus, 2011. -- 704 s. ; 11 cm. -- ISBN 978-80-7238-981-0 (brož.).
Signatura: A3-41


Progressive Prague News : měsíčník pro vyučování anglickému jazyku. -- Praha : Státní nakladatelství 1950-1951. --Signatura: 50 131


Přehled terminologie podzemního stavitelství : výklad a překlad základních pojmů / autoři Matouš Hilar ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2010. -- 80 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8366-4 (brož.).
Signatura: B0-8991


Reichová, Hana,
Popisy jazykových kompetencí v odborném a akademickém cizím jazyce - kritéria pro jejich posuzování / Hana Reichová a kol.. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 20 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-210-5114-0 (brož.).
Signatura: B0-8946


Svobodová, Iva,
Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině / Iva Svobodová. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 125 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-5181-2 (brož.).
Signatura: B0-8945


Šajgalíková, Helena,
Němčina pro samouky a pro jazykové kurzy / Helena Šajgalíková, Hubert Hrdlička. -- Bratislava : Aktuell, 2011. -- 392 s. : il. ; 22 cm + 1 CD ROM. -- ISBN 978-80-89153-86-2 (váz.).
Signatura: D0-1160
* učebnice pro samouky


Zavadil, Bohumil,
Baskičtina : lingvistická interpretace / Bohumil Zavadil. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 317 s. : mapy ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1599-8 (brož.).
Signatura: A0-18373


Zielinská, Kateřina
Španělská slovíčka a fráze : pro lenochy / Kateřina Zielinská ; [ilustrace Jan Šenkyřík]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 151 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-2889-3 (brož.).
Signatura: D0-1117


82 - Literatura


Aidt, Naja Marie,
Pavián : povídky / Naja Marie Aidtová ; [z dánského originálu ... přeložila Helena Březinová]. -- V Praze : Dauphin, 2010. -- 204 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-228-0 (brož.).
Signatura: A0-18223


Apollinaire, Guillaume,##[Alcools. Česky]
Alkoholy / Guillaume Apollinaire ; [z francouzského originálu ... vybral, přeložil a doslov napsal Gustav Francl]. -- Vyd. ve Vyšehradu 2. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 141 s. ; 16 cm. -- ISBN * 978-80-7429-009-1 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-18309


ar-Rāzihī, ʿAbd al-Karīm,
Vesničan hledá stranu / Abdulkarím ar-Rázihí ; překlad, [úvod a doslov] Jana Břeská. -- [Brandýs nad Labem] : Dar Ibn Rushd, 2011. -- 103 s. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-86149-65-3 (brož.) * 978-80-86149-65-X (chyb.).
Signatura: B1-3514


Bauer, Jan,
Krvavý cejch : detektivní román z doby vlády Václava IV. / Jan Bauer. -- 1. vyd. Brno : MOBA, 2011. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4245-0 (váz.).
Signatura: A0-18536


Benedikt, Martin
Bude to brnkačka, parťáku / Martin Benedikt. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2011. -- 105 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-532-6 (brož.).
Signatura: B0-8938


Benedikt, Martin
Vrahovi sluší smrt / Martin Benedikt. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2007. -- 105 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-353-7 (brož.).
Signatura: B0-8940


Bernard a Bianca záchranáři / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série).
Signatura: D1-459


Bílá, Magdalena
L jako Ledňáček / Magdalena Bílá ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volná příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/24


Bílá, Magdalena
Od pondělí do neděle / Magdalena Bílá ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volná příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/25


Bílá, Magdalena
Šest kuřátek ze statku / Magdalena Bílá ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/27


Brioni, de
Cesta lásky = (Via l'amore) / De Brioni. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 55 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7405-099-2 (brož.).
Signatura: B0-9109


Bubik, Rudolf,
Nepřemožitelné světlo. II., Konstantin Filosof / Rudolf Bubik ; [ilustrace Petr Fiurášek]. -- Albrechtice : Křesťanský život, c2010. -- 353 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7112-148-0 (váz.).
Signatura: A0-12628/2


Bubik, Rudolf,
Nepřemožitelné světlo. III., Arcibiskup Metoděj / Rudolf Bubik ; [ilustrace Petr Fiurášek]. -- Albrechtice : Křesťanský život, c2010. -- 381 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7112-152-7 (váz.).
Signatura: A0-12628/3


Bukvář, František
I vrah mívá dovolenou / František Bukvář. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2011. -- 107 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-530-2 (brož.).
Signatura: B0-8932


Bulgakov, Michail Afanas'jevič,##[Master i Margarita. Česky]
Mistr a Markétka / Michail Bulgakov ; přeložila Alena Morávková. -- Vyd. ve Volvox GLobator 5. Praha : Volvox Globator, 2011. -- 429 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7207-798-4 (váz.).
Signatura: A0-18274


Bummi : malý ráj pro děti do 7 let. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Coelho, Paulo,##[Diário de um mago. Česky]
Poutník : [román] / Paulo Coelho ; [přeložila Pavla Lidmilová]. -- Vyd. 2. Praha : Argo, 2010. -- 283 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-257-0282-6 (váz.).
Signatura: A0-18624


Conrad, Joseph,##[Under western eyes. Česky]
Před očima západu / Joseph Conrad ; [přeložila Kateřina Hilská]. -- Vyd. v tomto překladu 1. Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, 2011. -- 407 s. : 1 mapa 21 cm. -- ISBN 978-80-7335-257-8 (LEDA : váz.).
Signatura: A0-18632


Čapek, Karel,##[Anglické listy. Anglicky & česky]
Anglické listy = Letters from England / Karel Čapek ; [pro výuku upravil kolektiv Anglictina.com ; překlad Klára Košutová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 143 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-3591-4 (brož.).
Signatura: D0-1157
* beletrie dvojjazyčná-angličtina * bilingual fiction-Czech,English


Čech, Pavel,
Dědečkové / Pavel Čech. -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2011. -- 65 s. : vše barev. il. ; 33 cm. -- ISBN 978-80-00-02739-5 (váz.).
Signatura: A1-2687


Červenka, Zdeněk
Změna je život : jak se žije důchodci v jižní Francii / Zdeněk Červenka ; s předmluvou Zdenka Svěráka ; [ilustrace Martin Zhouf]. -- 1. vyd. Praha : Plejáda, 2011. -- 150 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87374-70-2 (váz.).
Signatura: A0-18769


Čítanie z tváre : zborník literárnych prác členov klubu Litera 2 / [zostavovatelia Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. -- 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 1996. -- 80 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85548-15-1 (brož.).
Signatura: B0-9010
* beletrie v originále-slovenština


Dalimilova kronika. Německy & Česky
Di tutsch kronik von Behem lant : die gereimte deutsche Übersetzung der Alttschechischen Dalimil-Chronik = rýmovaný německý překlad staročeské Dalimilovy kroniky / Vlastimil Brom (ed.). -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. -- 585 s. ; 20 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-210-4794-5 (brož.).
Signatura: D0-656


Dámy minulých epoch. 40, Charlotte Stantová : Zlatá mísa. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 625-640 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/40


Dámy minulých epoch. 41, Barbara Niechcicová : Noci a dny. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 642-648 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/41


Dámy minulých epoch. 42, Markétka : Mistr a Markétka. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 649-656 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/42


Dámy minulých epoch. 43, Marynia Plawická : Rodina Polaneckých. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 658-664 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/43


Demetz, Hanna,
Dům v Čechách / Hanna Demetzová ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Lepičová]. -- Vyd. 1. Praha : Sefer, 2011. -- 180 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85924-64-0 (váz.) * 978-8085924-64-0 (chyb.).
Signatura: A0-18481


Drábek, David,
Koule : příběh vrhačky : rozhlasové anabolikum z roku 2010 / David Drábek ; [ilustrace Pavel Reisenauer]. -- 1. vyd. Praha : Akropolis, 2011. -- 24 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87481-35-6 (Akropolis : brož.).
Signatura: B0-9020


Drábek, Pavel,
Fletcherian dramatic achievement : a study in the mature plays of John Fletcher (1579-1625) / Pavel Drábek. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 214 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-5281-9 (brož.).
Signatura: A0-18380


Drijverová, Martina,
Kamarádi z velké dálky : povídání o dětech z různých částí světa a pohádky z jejich zemí / Martina Drijverová ; [ilustrace Vojtěch Otčenášek]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 95 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-2902-9 (váz.).
Signatura: A0-18409


F., Christiane,
My děti ze stanice ZOO / Christiane F. ; podle zpovědi zachycené na magnetofonových páscích zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Soukupová]. -- 8. vyd., V nakl. OLDAG 6. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 261 s., [32] s. obr. příl. : il., potréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-034-4 (váz.).
Signatura: A0-18198


Fink, Claudia
Tajemný rytíř princezny Iriny / Claudia Fink. -- Brno : MOBA, c2009. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3842-2 (brož.).
Signatura: B0-9016


Franz, Marie-Louise von,
Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie / Marie-Louise von Franz ; [z německého originálu ... přeložili Kristina a Jan Černí]. -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2011. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-894-4 (brož.).
Signatura: A0-18394


García Lorca, Federico,##[Casa de Bernarda Alba Česky]
Dům Bernardy Albové / Federico García Lorca ; [ze španělského originálu ... přeložil Lumír Čivrný]. -- V nakl. Artur vyd. 1. Praha : Artur, 2011. -- 71 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-54-1 (brož.).
Signatura: B0-9118


Gibran, Kahlil,##[Ajnihah al-mutakassirah. Česky]
Zlomená křídla / Chalíl Džibrán ; [z anglického originálu [sic] ... přeložil Josef Hermach]. -- Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 103 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7429-099-2 (váz.).
Signatura: A0-18490


Graeco-Latina Brunensia. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 503 889


Harris, Joanne,
Modrá je barva vraždy / Joanne Harrisová ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Nejedlá]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 432 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2902-7 (váz.).
Signatura: A0-18594


Hayes, Rex,
Vrazi od Rio Blanca / [Rex Hayes]. -- Brno : MOBA, c2009. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3836-1 (brož.).
Signatura: B0-9013


Hledá se Nemo - Žralok táborník / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série).
Signatura: D1-466


Holandská čítanka : Gutenbergova čítanka současné prózy z Nizozemska. -- 1. vyd. Praha : Labyrint revue ; Gutenberg, 2011. -- 233 s. ; čb. il., portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86349-43-5 (váz.).
Signatura: A0-18471
* beletrie dvojjazyčná-nizozemština


Hrubín, František,##[Srpnová neděle]
Srpnová neděle : [hra o třech dějstvích] / František Hrubín ; [odpovědný redaktor Ivan Zmatlík]. -- V nakl. Artut vyd. 1. Praha : Artur, 2011. -- 95 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-59-6 (brož.).
Signatura: B0-9119


Charypar, Michal,
Máchovské interpretace / Michal Charypar. -- Vyd. 1. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. -- 211 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7308-331-1 (brož.).
Signatura: A0-18423


Jirous, Ivan Martin,
Magor dětem : 1982-1986 / [napsal] Ivan Martin Jirous ; [ilustrovala] Marta Veselá Jirousová. -- Vyd. 4., 2. samost., S těmito ilustracemi 1. Praha : Torst, 2009. -- 57 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7215-367-1 (váz.).
Signatura: A0-18210


Jourmont, Al
Psanec Dean Aston/ Al Jourmount. -- Praha : Olympia, 2011. -- 67 s. ; 21 cmSignatura: B0-8967


Kačer Donald - Velká zvířecí přehlídka / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série).
Signatura: D1-469


Kjongho Songu,
Měsíc mysli úplně kulatý : [básně korejského zenového mistra] / Kjongho Songu ; [ze sinokorejských originálů přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová]. -- Vyd. 1. Praha : DharmaGaia, 2011. -- 85 s. : čb. il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7436-013-8 (brož.).
Signatura: B0-8458


Koloc, Miroslav
Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy / Miroslav Koloc. -- 1. vyd. Praha : Triáda, 2010. -- 147 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 19 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-87256-28-2 (brož.).
Signatura: D0-1123


Kongres světové literárněvědné bohemistiky (4. : 2010 : Praha , Česko)
Česká literatura v intermadiální perspektivě : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) Stanislava Fedrová (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010. -- 516 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85778-73-1 (Ústav pro českou literaturu AV ČR : brož.).
Signatura: A0-18419


Kongres světové literárněvědné bohemistiky (4. : 2010 : Praha , Česko)
Česká literatura v perspektivách genderu : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) Jan Matonoha (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010. -- 325 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85778-72-4 (Ústav pro českou literaturu AV ČR : brož.).
Signatura: A0-18420


Kongres světové literárněvědné bohemistiky (4. : 2010 : Praha , Česko)
Máchovské rezonance : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : jiná česká literatura (?) / Karel Piorecký (ed.). -- 1. vyd. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Obec spisovatelů : Akropolis, 2010. -- 212 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85778-74-8 (Ústav pro českou literaturu : brož.).
Signatura: A0-18436


Kosiński, Jerzy N.,
Nabarvené ptáče / Jerzy Kosinski ; [přeložila Ivana Jílovcová-Fieldová]. -- Vyd. 2. Praha : Argo, 2011. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0391-5 (váz.).
Signatura: A0-18554


Král, Petr,
Den / Petr Král. -- Vyd. 1. Červený Kostelec : P. Mervart, 2009. -- 173 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-27-4 (brož.).
Signatura: A0-18650


Kuriš, Martin,
Navarana / Martin Kuriš. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně, c2010. -- [48] s. : il. (převážně barev.) ; 16 x 22 cm. -- ISBN 978-80-7414-252-9 (váz.).
Signatura: A0-18325


Lever, James
Já, Cheeta : Hollywood očima nejlepšího zvířecího herce všech dob / James Lever ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Balek]. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2011. -- 308 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2194-4 (váz.).
Signatura: A0-18365


Li, Yiyun,
Tisíc let vroucích modliteb / Yiyun Li ; [přeložil Ladislav Šenkyřík]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 205 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2862-4 (váz.).
Signatura: A0-18265


Litera 2 (Banská Bystrica, Slovensko)
Litera 2 / Denisa Hudecová ... [et al. ; zostavovatelia Jana Borguľová, Vladimír Patráš ; ilustrácie Stanislav Tropp]. -- Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, [1993]. -- 27 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 80-85306-08-5 (brož.).
Signatura: B0-9009
* beletrie v originále-slovenština


Logue, Mark
Králova řeč : jak jeden muž zachránil britskou monarchii / Mark Logue a Peter Conradi ; [přeložili Pavel Vereš a Karel Kopička]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. -- 202 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2439-6 (váz.).
Signatura: A0-18846


Louÿs, Pierre,
Pybrac / Pierre Louÿs ; [k vydání připravil, předmluvu a ediční poznámku napsal Radim Kopáč ; překlad Svatopluk Kadlec]. -- Vyd. 2. V Praze : Artes Liberales, 2011. -- 55 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-904745-2-9 (brož.).
Signatura: B0-9111


Ludlum, Robert,
Bourneův klam / Robert Ludlum, Eric Van Lustbader ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Havlen]. -- Vyd. 1. Ostrava : Domino, 2011. -- 370 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7303-589-1 (váz.).
Signatura: A0-18307


Madam Camilla
Tajný deník : otevřená zpověď luxusní prostitutky / Madam Camilla. -- V Praze : XYZ, 2011. -- 366 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7388-468-0 (váz.).
Signatura: A0-18229


Maybach, Viola
Princezna z divočiny / Viola Maybach. -- Brno : MOBA, c2009. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3835-4 (brož.).
Signatura: B0-9014


Min, Jung,
Dějiny korejské klasické literatury : od nejstarších dob do konce 19. století / Čong Min, Čong Pjong-sol, Ko Mi-suk ; [z korejského originálu přeložil Vladimír Pucek]. -- Vyd. 1. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2011. -- 288 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1731-2 (brož.).
Signatura: A0-18894


Mizgulin, Dmitrij,
Dvě řeky / Dmitrij Mizgulin. -- Praha : Svaz ruskojazyčných spisovatelů v České republice, 2006. -- 207 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 80-239-6602-2 (váz.).
Signatura: A0-18465


Mosora, Anca Maria,
Reality Game show / Anca Maria Mosora ; [z rumunského originálu ... přeložila Jiřina Vyorálková]. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2011. -- 267 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87162-79-8 (brož.).
Signatura: A0-18249


Musset, Alfred de,
Poslední noc proklaté / Alfred de Musset ; [ilustrace Achille Devéria]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 47 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7405-098-5 (brož.).
Signatura: B0-9110


Na druhé straně hor : japonská pětiverší / vybral a přeložil Martin Černer ; [ilustrace Petra Schwarzerová]. -- Náchod : Juko, 2010. -- 68 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-86213-47-7 (brož.).
Signatura: B0-9107


Nabokov, Vladimir Vladimirovič,##[Pale fire Česky]
Bledý oheň / Vladimir Nabokov ; [z anglického originálu ... přeložili Pavel Dominik (próza) a Jiří Pelán (verše)]. -- Vyd. 1. Praha : Paseka, 2011. -- 327 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-071-2 (váz.).
Signatura: A0-18516


Nejkrásnější pohádky a bajky / autoři Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, bratři Grimmové a další ; ilustrace Pavel Malčík. -- Olomouc : Rubico, 2011. -- 127 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7346-123-2 (váz.).
Signatura: A0-18573


Neruda, Jan,
Písně kosmické / Jan Neruda. -- V Tribunu EU vyd. 3. Brno : Tribun UE, 2011. -- 69 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7399-109-8 (brož.).
Signatura: B0-9106


O králi Popelovi, na němž si myši pochutnaly : polské pověsti a legendy / vybrala, přeložila a upravila Dorota Müllerová ; [doslovem opatřil Karol Daniel Kadłubiec ; ilustrace Barbora Motlová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 232 s. : il. ; 23 cm + 1 volně vložená příl.. -- ISBN 978-80-257-0293-2 (váz.).
Signatura: D0-1149


Okpara, Tina,
Cena mého života / Tina Okpara & Cyril Guinet ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Polívková]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. -- 210 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-872-7 (váz.).
Signatura: A0-18814


Palahniuk, Chuck,
Ukolébavka / Chuck Palahniuk ; [přeložil Richard Podaný]. -- Vyd. 2. V Praze : Odeon, 2011. -- 221 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1352-0 (váz.).
Signatura: A0-18435


Pegg, Jonny,
Mstitel přijíždí / [Johnny Pegg]. -- Brno : MOBA, c2009. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3825-5 (brož.).
Signatura: B0-9012


Perry, Mike,
Klec pro majáky / Mike Perry. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2011. -- 335 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87497-09-8 (váz.) * 978-80-87497-00-5 (chyb.).
Signatura: A0-18531


Petrovićová, Katarina,
Martianus Capella : nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem / Katarina Petrovićová. -- Vyd. 1. Brno : Host, 2010. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-384-5 (brož.).
Signatura: A0-18272


Pickett, Jennifer
Eternal dark / Jennifer Pickett. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 127 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-247-3631-0 (brož.).
Signatura: B0-9114
* beletrie v originále-angličtina


Poledne, Aleš V.,
Kokřík Benda / Aleš V. Poledne ; ilustrovala Vendula Hegerová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006. -- 46 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 80-253-0232-6 (váz.).
Signatura: A1-2642
* metoda genetická


Pratchett, Terry,
Good omens : the nice and accurate prophecies of Agnes Nutter, witch : a novel / Terry Pratchett and Neil Gaiman. -- London : Corgi Books, 1991. -- 382 s. ; 18 cm. -- ISBN 0-552-13703-0 (brož.).
Signatura: A0-18959
* beletrie v originále-angličtina * fiction writen in English


Ptáčková, Jindřiška,
M jako Medvěd / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volná příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/26


Remarque, Erich Maria,
Na západní frontě klid / Erich Maria Remarque ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Parkmanová]. -- Vyd. 9., (V novém překladu v Euromedia Group 1.) Praha : Ikar, 2011. -- 183 s. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-249-1395-7 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-18550


Ross, Julia
Thirsty hearts / Julia Ross. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 127 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-247-3632-7 (brož.).
Signatura: B0-9113
* beletrie v originále-angličtina


Ryan, Chris,
Proti ohni / Chris Ryan ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Tůma]. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- 278 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1187-1 (váz.) :.
Signatura: A0-18788


Ryšavý, Martin,
Stanice Čtyřsloupový ostrov / Martin Ryšavý. -- Vyd. 1. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2011. -- 58 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87037-32-4 (brož.).
Signatura: B0-8009


Seeberg, Katja von
Nezapomenutelný polibek / Katja von Seeberg. -- Brno : MOBA, c2009. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3824-8 (brož.).
Signatura: B0-9015


Schirach, Ferdinand von,
Zločiny / Ferdinand von Schirach ; [z německého originálu ... přeložil Antonín Lang]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2855-6 (váz.).
Signatura: A0-18318


Schlesak, Dieter,
Capesius, osvětimský lékárník / Dieter Schlesak ; [přeložila Zlata Kufnerová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 300 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-090-3 (váz.).
Signatura: A0-18521


Schneider, Jan,
Studiosus s rolničkami : vagantská poetnovela / Jan Schneider. -- Třeboň : JAVA, c2011. -- 186 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-254-9134-8 (brož.).
Signatura: B0-8944


Simon, Sibylle
Manželství na víkend : úsměvný příběh o jednom neobvyklém nápadu / Sibylla Simonová. -- Brno : MOBA, c2009. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3841-5 (brož.).
Signatura: B0-9011


Skácel, Jan,
A znovu láska / Jan Skácel ; [doslov napsal Jiří Opelík ; ilustrace Helena Konstantinová]. -- Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 71 s. : il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7429-129-6 (váz.).
Signatura: A0-18510


Smrt v sobotní dopoledne a další povídky / Jan J. Vaněk ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2011. -- 100 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-539-5 (brož.).
Signatura: B0-8939


Sojka, Jan,
V srpnové žízni / Jan Sojka. -- Vyd. 1. V Praze : Artes Liberales, 2011. -- 126 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-904745-4-3 (brož.).
Signatura: A0-18507


Stibral, Jiří,
Tajemství rytířů Templu / Jiří Stibral. -- 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2010. -- 203 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7268-801-2 (váz.).
Signatura: A0-18222


Stone, J. Z.
Trestanec / J.Z. Stone. -- Praha : Olympia, [2011?]. -- 67 s. ; 21 cmSignatura: B0-8883


Svaz československých spisovatelů. Sjezd (2. : 1956 : Praha, Česko)
II. sjezd Svazu československých spisovatelů : 22.-29.4.1956. Michal Bauer (ed.) ; [překlady resumé Lisa Peschel (aj), Christine Antoňová (nj) a Andrej Artemov (rj)]. -- Praha : Akropolis, 2011. -- 2 sv. (865 s.) čb.il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87481-04-2 (brož.).
Signatura: A0-18478


Šimko, Dušan,
Japonský divan / Dušan Šimko ; přeložila Mirka Slámová. -- V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2011. -- 160 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7260-247-6 (váz.).
Signatura: A0-19061


Šopovová, Jolana,
Jiří Mucha / Jolana Šopovová. -- 1. vyd. Praha : J. Šolopovová, 2011. -- 325 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904876-0-4 (váz.).
Signatura: A0-18684


Thackeray, William Makepeace,
Paměti Barry-Lyndona / W. M. Thackeray ; [z anglického originálu ... přeložila Jarmila Fastrová]. -- Vyd. v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2011. -- 401 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1906-6 (brož.).
Signatura: A0-18553


Tichý rozhovor : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / [zostavovateľka Jana Borguľová]. -- 1. vyd. Banská Bystrica : Štávna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2004. -- 70 s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 9788085548358 (brož.).
Signatura: B0-8904
* beletrie v originále-slovenština


Tomek, Václav,
Uzlovým písmem / Václav Tomek. -- Vyd. 1. V Praze : Manibus Propriis, 2011. -- 165 s. : barev. il. ; 20 cmSignatura: B0-8911


Topol, Jáchym,
Výlet k nádražní hale = A trip to the train station / Jáchym Topol ; do angličtiny přeložil/translated from the Czech by Alex Zucker ; ilustroval/illustrated by Michal Cihlář. -- 2. vyd., V Plusu 1. V Praze : Plus, 2011. -- 118 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0087-1 (váz.).
Signatura: A0-18648
* beletrie dvojjazyčná-angličtina * bilingual fiction-Czech,English


Tvrdá, Eva,
Nenápadný půvab Slezska / Eva Tvrdá. -- [Ostrava] : Littera Silesia ; [Háj ve Slezsku] : Maj-Tiskárna, 2009. -- 103 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86458-31-1 (Maj-Tiskárna : váz.).
Signatura: A0-18439


Urban, Miloš,
Boletus arcanus / Miloš Urban ; ilustrace Pavel Růt. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 306 s. : il. ; 16 cm + 3D brýle. -- ISBN 978-80-257-0418-9 (váz.).
Signatura: D0-1168


Útek do raja : zborník literárneho klubu Litera 2 v Banskej Bystrici / [zostavovatelia Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. -- Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 1995. -- 109 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85548-12-7 (brož.).
Signatura: B0-9182
* beletrie v originále-slovenština


V detstve sa všetko dá : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / [zostavovateľka Jana Borguľová]. -- 1. vyd. Banská Bystrica : Štávna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2009. -- 55 s., [2] s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 9788089388219 (brož.).
Signatura: B0-8902
* beletrie v originále-slovenština


Vargas Llosa, Mario,
Pantaleón a jeho ženská rota / Mario Vargas Llosa ; [přeložil Vladimír Medek ; předmluvu a medailon napsala Anežka Charvátová]. -- Vyd. 2. Praha : Odeon, 2011. -- 317 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1357-5 (váz.).
Signatura: A0-18561


Vavrečka, Lukáš,
Idealistický román / Lukáš Vavrečka. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2009. -- 109 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87378-04-5 (brož.).
Signatura: B0-9120


Vitberk, Cyril
Třetí šanci nedostaneš / Cyril Vitberk. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2011. -- 105 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-531-9 (brož.).
Signatura: B0-8931


Vlk v převleku / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série).
Signatura: D1-468


Vondruška, Vlastimil,
Klášterní madrigal : historie jednoho panství / Vlastimil Vondruška. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, 2011. -- 237 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4307-5 (váz.).
Signatura: A0-18522


Vondruška, Vlastimil,
Prokletí brněnských řeholníků / Vlastimil Vondruška. -- Vyd. 1. Brno : Moba, c2011. -- 329 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4249-8 (váz.).
Signatura: A0-18810


Vrchlický, Jaroslav,
Vrchlický erotický / k vydání připravili, komentáře a ediční poznámku napsali Radim Kopáč, Josef Schwarz. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 301 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-064-4 (váz.).
Signatura: A0-18642


Welsh, Irvine,##[The bedroom secrets of the master chefs. Česky]
Postelová tajemství mistrů kuchařů / Irvine Welsh ; [přeložil Robert Tschorn]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 415 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0381-6 (váz.).
Signatura: A0-18234


West, O. D.,
Africké pohádky = African tales / O.D. West [text, ilustrace ; překlad Meira Eliot]. -- Vyd. 1. V Praze : Triton, 2011. -- 119 s. čb. il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7387-267-0 (váz.).
Signatura: A0-18270
* beletrie dvojjazyčná-angličtina


Whitecloud, William,
Mágova cesta : skutečná příležitost, jak nalézt poklad svého nitra / William Whitecloud ; přeložil Miloslav Korbelík. -- Praha : Eminent, 2011. -- 174 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7281-416-9 (váz.).
Signatura: A0-19119


Zrýchlený svet : zborník literárnych prác členov klubu Litera 2 / [zostavovatelia Jana Borguľová, Vladimír Patráš]. -- 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2007. -- 46 s. čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 9788085169959 (brož.).
Signatura: B0-8903
* beletrie v originále-slovenština9 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Čáp, Pavel,
Tajemství výroby velkomoravského šperku : archeologický experiment / Pavel Čáp, Jiří Macháček, Josef Špaček. -- 1. vyd. Praha : KLP, 2011. -- 159 s. : il., plány ; 17 x 24 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-86791-86-9 (váz.).
Signatura: D0-1132


Dresler, Petr,
Opevnění Pohanska u Břeclavi / Petr Dresler ; Zdeněk Měřínský et Jan Klápště (ed.). -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- 275 s. : il., plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-210-5421-9 (brož.).
Signatura: A1-2673


Těšetice-Kyjovice. 7, Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu / Martin Kuča ... [et al.]. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 266 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-210-5243-7 (brož.).
Signatura: D0-1125/7


904 - Kulturní památky historického období


Dvořáček, Petr,
Místa české historie : toulky po stopách historických událostí / Petr Dvořáček. -- 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2011. -- 157 s. : il. (převážně barev.), mapa, portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7346-124-9 (váz.).
Signatura: A1-2689


Valašskem za památkami [kartografický dokument] = Sightseeing Wallachia = Durch die Walachei zu Denkmälern = Zabytki na Morawskiej Woloszcyźnie. -- Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 95 x 65 cm, složeno na 11 x 17 cmSignatura: A0-18733


908 - Vlastivěda


České Meziříčí. II., V zrcadle dějin a současnosti. -- České Meziříčí : Obecní úřad, 2010 (Nové Město nad Metují : Losenický). -- 39 s. : il. (některé barev.), portréty ; 15 x 21 cmSignatura: B0-9361/2


Facts about Israel. -- Jerusalem : Israel Information Center, 2008. -- 353 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 16 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: A0-18402


Fellmann, Walter,
Leipzig / Walter Fellmann. -- 1. Aufl. Berlin : Tourist Verlag, 1991. -- 180 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 3-350-00655-8 (brož.).
Signatura: B0-9112


Štrait, Jaroslav,
Kapitoly z vlastivědy okresu Ústí nad Orlicí / Jaroslav Štrait. -- Ústí nad Orlicí : OV KSČM, 2010. -- 125 s., xx s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cmSignatura: B0-9004


Vehovský, Roman,
Cestou osudu a náhody / Roman Vehovský. -- 1. vyd. Štěpánkovice : R. Vehovský, 2010-. -- sv. : barev. il., portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-904714-1-2 (soubor : váz.).
Signatura: A1-2698


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Abend, Bernhard
Korfu - Jónské ostrovy / [text Bernhard Abend, Birgit Borowski, Achim Bourmer ; redakce českého vydání Jitka Slavíková]. -- 1. vyd. [Ostfildern] : K. Baedeker, 2011. -- 280 s. : barev. il., mapy ; 19 cm + 1 mapa (Měřítko 1:200 000). -- ISBN 978-3-8297-6705-7 (brož.).
Signatura: D0-1147


Bohemian paradise : nature, history, active tourism, European geopark. -- Turnov : Town of Turnov - Department of Tourism, 2009. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9483


Böhmisches Paradies : Natur, Geschichte, aktiver Tourismus, europäischer Geopark. -- [Jablonec nad Nisou] : Nakladatelství Jakoubě, 2005. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9484


Cesty za krásou a poznáním : turistický lexikon ČR / [text Jana Axamitová ... et al. ; fotografie Jaroslav Kocourek ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Olympia, 2011. -- 1007 s., [112] s. barev. obr. příl. ; il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7376-237-7 (váz.).
Signatura: A0-18970


Cuba : la isla grande / [edited by Martino Fagiuoli ; translation Kevin Maciel]. -- Vercelli : White Star, 2002. -- 290 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 88-8095-755-4 (váz.).
Signatura: A1-2664


Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum (2009 : Brno, Česko)
Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum / Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Gačanová, Barbora Vacková (eds.). -- 1. vyd. Červený Kostelec : P. Mervart ; Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 281 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87378-44-1 (Pavel Mervart : brož.).
Signatura: A0-18658


Český ráj : příroda, historie, aktivní turistika, evropský geopark / foto Bohumil Jakoubě. -- Turnov : Město Turnov - odbor cestovního ruchu : Sdružení Český ráj, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9486


Češskij raj : priroda, istorija, aktivnyj turizm, evropejskij geopark. -- Turnov : Gorod Turnov : Ob'jedinenije Češskij raj, 2009. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9485


David, Petr,
Velká turistická encyklopedie. [12]. Pardubický kraj / Petr David, Vladimír Soukup ; [fotografie Petr David et al. ; plánky hradů Kateřina Kozlíková ; mapové podklady SHOCart]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2010. -- 328 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, erby ; 29 cm. -- ISBN 978-80-242-1941-7 (soubor : váz.).
Signatura: A1-259/12


Fiala, Václav,
Benátky : literární toulky městem umělců, hudby a karnevalu / Václav Fiala. -- Vyd. 1. Praha ; Paseka, Litomyšl : 2011. -- 414 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-083-5 (váz.).
Signatura: A0-18300


Hanus, Martin
Školní atlas dnešního světa [kartografický dokument] / Martin Hanus, Luděk Šídlo. -- [Brno] : Terra ; Praha : Terra-Klub, 2011. -- 1 atlas (187 s.) : barev. mapy, il. ; 33 cm + 1 Mini CD ROM. -- ISBN 978-80-902282-6-9 (váz.).
Signatura: D1-476


Chrudimsko - Hlinecko [kartografický dokument] : mapa atraktivit turistické oblasti : tipy na výlety : kontakty na turistická informační centra / mapový podklad ShoCart. -- Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 30 x 38 cm na listu 30 x 42 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: A0-18763


Joker (firma)
Město Uherské Hradiště, srdce Slovácka [kartografický dokument] : městský turistický okruh Uherské Hradiště / zpracování Joker ; textová část Blanka Rašticová, Květoslav Fryšták ; mapové podklady Jan Machovský. -- Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Klubem českých turistů, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 38 x 39 cm na listu 42 x 59 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: A0-18503


Juřák, Petr
Frýdek-Místek / Petr Juřák. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 63 s., [88] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-088-0 (váz.).
Signatura: A0-18319


Kotyzová, Ilona,
Litoměřice / Ilona Kotyzová, Oldřich Kotyza. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 80 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-091-0 (váz.).
Signatura: A0-18544


Mache, Ines,
Azurové pobřeží, Přímořské Alpy a Horní Provence : [kompletní průvodce na cesty] / Ines Mache ; [překlad Eva Kadlecová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 352 s., xi s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-251-2744-5 (váz.).
Signatura: A0-19012


Martínek, Miloslav,
Velké polární výpravy / Miloslav Martínek. -- Vyd. 1. Praha : Pražská vydavatelská společnost : Epocha, 2011. -- 120 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-547-0 (Pražská vydavatelská společnost : brož.).
Signatura: A0-18411


Mihal, Jiří
Sídlištní nálezy z přechodu střední a mladší doby bronzové na Kroměřížsku = Siedlungsfunde aus der Wende der Mittel- und Jungbronzezeit in der Gegend von Kroměříž / Jiří Mihal. -- Praha : Česká archeologická společnost, 2010. -- 17 s., [14] s. obr. příl. ; 30 cmSignatura: B1-3475


Nantucket island map [kartografický dokument]. -- Nantucket : Chamber of Commerce, 1998. -- 1 mapa : barev. ; 48 x 41 cm, složeno na 10 x 21 cmSignatura: A0-18617


Nantucket guide 1998 : shopping, antiques, art, lodging, activities, real estate, food & menus. -- Nantucket : Anderson Publishing, 1998. -- 272 s. : barev. il., mapa ; 24 cmSignatura: B0-9178


Navštivte Semily a okolí. -- Semily : Informační centrum Semily, [2011]. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9481


Obůrková, Eva,
Brno - plán města [kartografický dokument] : tipy pro volný čas / texty Eva Obůrková ; foto CzechTourism ... [et al.]. -- Znojmo : Agentura Bravissimo pro Centrálu cestovního ruchu jižní Morava, 2009. -- 1 mapa : barev. ; 42 x 49 cm na listu 42 x 60 cm, složeno na 22 x 11 cmSignatura: A0-18620


Peru / Carolina A. Miranda ... [et al.]. -- Footscray : Lonely Planet, 2010. -- 580 s. : il. (některé barev.), mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-1-74179-014-6 (brož.).
Signatura: A0-18438


Plzeň [kartografický dokument] : plán města = city map = Stadtplan. -- Plzeň : Magistrát města Plzně, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 47 x 60 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: A0-18422


Plzeň Region [kartografický dokument] : smart guide & maps & photos & tourist attractions. -- 2nd ed. Praha : PLANstudio, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 45 x 34 cm na listu 46 x 65 cm, složeno na 23 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7446-013-5 (složeno).
Signatura: A0-18545


Pocket guide 2009 : Dresden. -- Dresden : City Management Dresden, 2009. -- 2 sv. (51, 22 s.) : il. (převážně barev.), mapy ; 10 x 13 cm + 1 volná příloha (mapa : obě strany, barev. ; 38 x 41 cm)Signatura: D3-3


Praktický atlas světa [kartografický dokument]. -- 1. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2011. -- 1 atlas (135 s.) : ca 73 barev. map ; 33 cm. -- ISBN 978-80-7393-156-8 (váz.).
Signatura: A1-2714


Seifert, R.
Holešov [kartografický dokument] : plán města / text R. Seifert a E. Černíčková ; foto R. Seifert. -- Holešov : Město Holešov, 2009. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 58 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: A0-18768


SHOCart (firma)
Moravskoslezský kraj [kartografický dokument] : mapa regionu = Moravian-Silesian region : map of region = Moravsko-Silezskij kraj : karta regiona / zpracoval SHOCart ; překlady L. Ballová (RUS), P. Tapper (GB). -- 1 mapa : barev. ; 80 x 66 cm, složeno na 11 x 17 cmSignatura: A0-18501


SHOCart (firma)
Šumava [kartografický dokument] : pro každého zábava : aktivity pod střechou / mapové podklady SHOCart. -- Stachy : Regionální rozvojová agentura Šumava ; Regen : VHS, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 40 x 28 cm na listu 59 x 42 cm, složeno na 10 x 21 cmSignatura: A0-18765


Skokan, Ladislav,
Náboženství etnicko-kulturních makroregionů : (úvod do regionální geografie náboženství) / Ladislav Skokan. -- Vyd. 1. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2010. -- 93 s. : 1 mapa ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7414-246-8 (brož.).
Signatura: B1-3484


Šikrha, Světlana
Madeira : dovolená na ostrově věčného jara / Světlana Šikrha, Jozef Šikrha, Jan Klíma. -- 1. vyd. Ostrava : Via Europa, 2011. -- 311 s. : barev. il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-904615-0-5 (váz.).
Signatura: A0-18956


Šimek, Quido,
Cestopisy / Quido Šimek ; [úvodní studii napsali Martin Boštík a Stanislav Vosyka ; k vydání připravil Martin Boštík]. -- Vyd. 1., (V případě Cesty do Itálie a po Itálii 2.) V Litomyšli : Regionální muzeum, 2010. -- 219 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-904064-3-8 (brož.).
Signatura: A0-18415


Turnov : miasto kamieni szlachetnych. -- Turnov : Miasto Turnov, 2011. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9482


Ulč, Ota,
Z Honkongu na ostrov, který nebyl : plavba v čínských a vietnamských vodách / Ota Ulč. -- 1. vyd. Praha : Šulc - Švarc, 2011. -- 199 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7244-291-1 (váz.).
Signatura: A0-18287


Viena now or never [kartografický dokument] : bus drivers' guide 2010. -- Viena : Freytag & Berndt, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 63 x 58 cm na listu 83 x 58 cm, složeno na 10 x 21 cmSignatura: A0-18604


Vrchlabí : Krkonoše = Riesengebirge. -- Vrchlabí : Regionální turistické informační centrum Krkonoše, [2011]. -- 1 složený l. : il., mapa ; 21 cmSignatura: B0-9487


Všechny chutě jara : jarní inspirace : hobby - cestování - zdraví - bydlení - finance / šéfredaktorka Olga Novotná. -- Praha : Mladá fronta, 2011. -- 99 s. : barev. il. ; 25 cmSignatura: B0-8947


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století / editoři Ivo Purš a Vladimír Karpenko ; [redakce publikace a rejstřík Martin Bedřich ; překlad resumé Ivana Horacek]. -- Praha : Artefactum, 2011. -- 839 s. : il. (některé barev.), portréty, frontispis ; 27 cm. -- ISBN 978-80-86890-33-3 (váz.).
Signatura: A1-2724


Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla / [editor Daniel Drápala]. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 219 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-5364-9 (brož.).
Signatura: A0-18466


Auf den Spuren Gustav Mahlers / Foto Eva Bystrianská ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, 2009. -- 19 s. : il. (převážně barev.), mapa, portrét ; 21 cmSignatura: B0-8875


Bannicke, Elke
Faleristické památky na císařovu cestu v roce 1898 do Svaté země / Elke Bannicke, Lothar Tewes. -- Hradec Králové : Česká numismatiská společnost, pobočka v Hradci Králové, 2011. -- 16 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9024


Bolt, Usain,
Usain Bolt : můj příběh : 9.58 - nejrychlejší muž světa / Usain Bolt se Shaunem Custisem ; [z angličtiny přeložila Alena Amchová]. -- V Praze : 65. pole, 2011. -- 282 s. : barev. il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87506-01-1 (váz.).
Signatura: A0-19122


Brož, Ivan,
Říkali mu D'Artagnan / Ivan Brož. -- Praha : Naše vojsko, 2010. -- 213 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1174-1 (váz.).
Signatura: A0-18297


Callahan, Maureen
Poker face : život pro slávu Lady Gaga / Maureen Callahan ; [z anglického originálu ... přeložil Vít Mlejnek]. -- Vyd. 1. Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2010. -- 243 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-459-4 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.).
Signatura: A0-18539


Clench, James
William & Kate : příběh královské lásky / [James Clench ; z anglického originálu ... přeložil Milan Lžička]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. -- 207 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-2441-9 (váz.).
Signatura: A0-18755


Čermák, Petr,
Člověk Jágr / Petr Čermák ; [fotografie Isifa Images, Milan Kupčík]. -- 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2011. -- 183 s., xlvi s. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-904662-3-4 (váz.).
Signatura: A0-18975


Egghardt, Hanne,
Vyděděnci Habsburků : císař nebyl ušetřen opravdu ničeho / Hanne Egghardtová ; [z německého originálu ... přeložila Milada Kouřimská]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. -- 167 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1508-1 (váz.).
Signatura: A0-19030


Following Gustav Mahler's footsteps / photo Eva Bystrianská ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, 2009. -- 19 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty ; 21 cmSignatura: B0-8876


Klipcová, Barbora
Jičínsko na plánech z trauttmansdorffského archivu (1794-1840) : Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 25.9.-7.11.2010 : výstavní katalog / Barbora Klipcová, Petr Uličný. -- V Jičíně: Regionální muzeum a galerie, 2010. -- 108 s. : barev. il., portréty, plány, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-254-8362-6 (brož.).
Signatura: B0-7649


Kohlbrugge, Hebe,
Dvakrát dvě je pět : můj nevypočitatelný život od roku 1914 / Hebe Kohlbrugge ; [z německého překladu ... s přihlédnutím k nizozemskému originálu ... přeložila Monika Žárská]. -- 1. vyd. Benešov : EMAN, 2011. -- 287 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86211-71-8 (brož.).
Signatura: A0-18417


Koudelková, Barbora,
Na rozcestí : kolotoč nástrah se opět roztáčí / Barbora Koudelková, Milan Bárta. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. -- 233 s., [8] s. obr. příl. : barev. il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-867-3 (váz.).
Signatura: A0-18770


Miller, Henry,
Eseje / Henry Miller ; [vybral, přeložil, doslov napsal a bibliografii sestavil Ondřej Skovajsa]. -- Praha : Dauphin, 2011. -- 330 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7272-229-7 (brož.).
Signatura: A0-18261


Nepos, Cornelius,
Cornelli Nepotis Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium / usui scholarum accommodavit Franciscus Patočka. -- Ed. 4. Pragae : I.L. Kober, 1884. -- 91, 84 s., 1 vlepená mapa ; 19 cmSignatura: 13 715


Nostredame, Jean de,##[Vies des plus célebres et anciens poetes provençaux. Česky]
Životy slavných a starých provensálských básníků, kteří žili v dobách hrabat z kraje Provença / Jehan z Nostredame ; [přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Josef Prokop]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. -- 218 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-0367-0 (váz.).
Signatura: A0-18323


Pinc, Zdeněk,
Být ovádem společnosti : fragmenty ze života Zdeňka Pince / [rozhovory vedli Lucie Černá, Jan Kašpar a Jan Stern]. -- 1. vyd. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010. -- 222 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87398-05-0 (brož.).
Signatura: A0-18455


Po stopách Velkého Mokasína : sborník 75. narozeninám Jiřího Černého / uspořádal Vojtěch Lindaur ; [fotografie Karel Cudlín ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Galén, 2011. -- 215 s. : čb. il. ; 19 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7262-745-5 (brož.).
Signatura: D0-1127


Po stopách Gustava Mahlera / fotografie Eva Bystrianská ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, 2009. -- 19 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty ; 21 cmSignatura: B0-8878


Po stopách významných osobností v Havlíčkově Brodě. -- Havlíčkův Brod : Městské informační centrum, [2011]. -- 1 složený l. (12 s.) : il., mapa ; 21 cmSignatura: B0-8922


Poslušný, Ludvík,
Nové paměti města Vamberka / sepsal Ludvík Poslušný ; [uspořádal Milan Sedláček a Jiří Hostinský s kolektivem Přátel historie Vamberka]. -- Vamberk : Město Vamberk, 2010 (Horáček). -- 440 s. : čb. il., portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-254-9874-3 (v knize neuvedeno : váz.).
Signatura: A1-2727


Sádlo, Václav,
Egon Hostovský and his native land / Václav Sádlo. -- Náchod : Regional Museum, c2008. -- 53 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-3509-0 (brož.).
Signatura: B0-9515


Soušek, Zdeněk,
Osobnosti Pelhřimovska 14.-16. století / Zdeněk Soušek. -- Pelhřimov : Nová tiskárna, 2005. -- 40 s. : portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 80-86559-40-8 (brož.).
Signatura: B0-9019


Soušek, Zdeněk,
Persönlichkeiten der Region Pelhřimov 14.-16. Jahrhunderts / Zdeněk Soušek ; [deutsche Übersetzung Miroslav Pospíšil]. -- Pelhřimov : Klub přátel historického Pelhřimova, 2005. -- 40 s. : il., faksim. ; 23 cm. -- ISBN 80-86559-44-0 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86559-40-8 (chyb.).
Signatura: B0-8900


Sto českých vědců v exilu : encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akadamie věd v emigraci / k vydání připravili Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. -- 607 s. : il. (část barev.), portéty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-1915-8 (váz.).
Signatura: A0-19053


Suchý, Ondřej,
Vlasta Burian na cestě do 21. století / Ondřej Suchý. -- 3. vyd. Praha : Brána, 2011. -- 280 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7243-502-9 (váz.).
Signatura: A0-18281


Sur les traces de Gustav Mahlera [i.e. Mahler] / photo Eva Bystrianská ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, 2009. -- 19 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portrét ; 21 cmSignatura: B0-8879


Třeštík, Dušan,
Počátky Přemyslovců : vstup Čechů do dějin (530-935) / Dušan Třeštík. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. -- 658 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7106-138-0 (váz.).
Signatura: A0-18564


Urbánková, Naďa,
A příště lépe / Naďa Urbánková, Dušan Spáčil. -- Praha : Antonín Boráň - Bondy, 2011. -- 135 s., [34] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portéty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904471-8-9 (váz.).
Signatura: A0-18555


Váňová, Pavla,
Identita génia : Shakespeare - Oxford / Pavla Váňová. -- Vyd. 1. Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2011. -- 142 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86953-73-1 (brož.).
Signatura: A0-18328


Vykypěl, Bohumil,
Život a dílo Adolfa Erharta : kapitola z dějin české vědy / Bohumil Vykypěl. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. -- 202 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7106-962-1 (NLN : brož.).
Signatura: A0-18445


Werich, Jan,
Listování : úryvky z korespondence a článků / Jan Werich ; [uspořádala, komentáři a překlady opatřila, vydavatelskou a ediční poznámku napsala Marie Bělíková]. -- 2., rozš. vyd. Praha : Brána, 2011. -- 285 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7243-503-6 (váz.).
Signatura: A0-18542


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Dolák, Jan,
Historik Jiří Špét : život a dílo / Jan Dolák, Marie Gilbertová. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 51 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-5282-6 (brož.).
Signatura: B0-8968


Elias, Norbert,
O procesu civilizace : sociogenetické a psychogenetické studie. I., Proměny chování světských horních vrstev na Západě / Norbert Elias ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2006. -- 338 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7203-838-9 (váz.).
Signatura: A0-18578


Masaryk, Tomáš Garrigue,
Ideály humanitní a texty z let 1901-1903 / T.G. Masaryk ; [svazek připravil a rejstřík sestavil Michal Kosák]. -- 1. vyd. Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2011. -- 519 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86142-36-4 (Ústav T.G. Masaryka : váz.).
Signatura: A0-18327


Richter, Karel,
Pruský vpád do Čech / Karel Richter. Zázrak u Čenstochové / Jiří Lejnar. Protektorát: poslední dějství / Roman Cílek. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2007. -- 143 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-355-1 (brož.).
Signatura: B0-8933


Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Historie.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [196-]-. -- 1 sv. ; 23 cmSignatura: 52 245 Hist.


Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih / [Ludmila Sulitková ... et al.]. -- Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 410 s. : il., faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-230-7 (brož.).
Signatura: A0-18652


Studia historica Brunensia. -- V Brně : Masarykova univerzita, 2009-. -- sv. ; 23 cmSignatura: 503 888


94 - Dějiny


Baker, Alan,
Slavné záhady světových dějin : mýty, taje a bludy z celého světa / Alan Baker ; [přeložil Tomáš Lenikus]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox globator, 2011. -- 376 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7207-802-8 (váz.).
Signatura: A0-18306


Blok, Petrus Johannes,
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk / P.J. Blok. -- 2. druk Leiden : A.W. Sijthoff, [1912-1915]. -- 4 sv. : il., mapy ; 27 cmSignatura: I-42 464


Břenda, Petr,
Dějiny obce Jizbice / zpracoval Petr Břenda. -- Vyd. 1. Jizbice : Vydal Petr Břenda ve spolupráci s SDH Jizbice, 2008. -- 124 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1240-4 (brož.).
Signatura: B0-9271


Dvojí rok 1968? : zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu / Zdeněk Beneš (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Casablanca, 2010. -- 197 s. : il., faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87292-05-1 (brož.).
Signatura: A0-18424


Hanzlíková, Renata,
Lidice dříve, Lidice dnes / Renata Hanzlíková ve spolupráci s Přemyslem Veverkou. -- [Nymburk] : Vega-L, 2009. -- [22] s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86757-99-5 (brož.).
Signatura: B0-8963


Hrachová, Hana,
Rokycany v pětačtyřicátém / [texty] Hana Hrachová, Tomáš Rada, Jiří Vonásek. -- 1. vyd. Hostivice : Baron, 2010. -- 84 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86914-87-9 (Baron : váz.).
Signatura: A0-18453


Chamberlain, Houston Stewart,
Židé : jejich původ a příčiny jejich vlivu v Evropě / Houston Stewart Chamberlain ; [přeložil Jiří Hora]. -- [Žďár nad Sázavou : H. Nenadálová], 2011. -- 191 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904365-8-9 (brož.).
Signatura: B0-9189


Jews und Turnov / photographs Pavel Charousek, Jan Staněk. -- Turnov : Town of Turnov - Department of Turism, 2008. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9500


Motl, Stanislav,
Cesty za oponu času / Stanislav Motl ; [fotografie autor a archiv autora]. -- Praha : Eminent, 2010. -- 243 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7281-414-5 (váz.).
Signatura: A0-18864


Neuman, Karel,
Zlé cesty ; Kalich a meč / Karel Neuman. -- Vyd. 1. Praha : Q-art, 2011. -- 200 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87131-02-2 (váz.).
Signatura: A0-18348


Pražská čtvrť Troja / [připravila Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni ; editor Prokop Toman]. -- Vyd. 1. Praha - Troja : Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, 2010. -- 357 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-254-7167-8 (váz.).
Signatura: A0-2672


Pullmann, Michal,
Konec experimentu : přestavba a pád komunismu v Československu / Michal Pullmann. -- Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2011. -- 243 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87271-31-5 (brož.).
Signatura: A0-18447
* perestrojka * přestavba (ekonomie)


Rapport, Michael
Evropa devatenáctého století / Michael Rapport ; [z anglického originálu ... přeložili Katarína Bendíková ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 436 s. : mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7429-061-9 (váz.).
Signatura: A0-18811


Reid, Richard J. (Richard James)
Dějiny moderní Afriky : od roku 1800 po současnost / Richard J. Reid ; [přeložila Ivana Mertlová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 331 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3079-0 (váz.).
Signatura: A0-18799


Richter, Karel,
Dravé cesty k moci / Karel Richter, Roman Cílek, Jiří Bílek. -- Praha : XYZ, 2011. -- 511 s. : čb. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7388-470-3.
Signatura: A0-18258


Solonin, Mark,
Vymývání mozků : zfalšované dějiny sovětsko-německé války / Mark Solonin ; [z ruského originálu ... přeložil Jiří Fidler]. -- Praha : Naše vojsko, 2011. -- 281 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1175-8 (váz.).
Signatura: A0-18290


Voráček, Emil,
Luže v dějinách. Díl 1, Od počátků středověku do konce 17. století / Emil Voráček a kol. -- Luže : Město Luže, 2010. -- 291 s. : il. (převážně barev.), geneal. tabulky, faksim, mapy, plány, portréty ; 29 cm + 19 volně vložených příl. v obálce. -- ISBN 978-80-254-8472-2 (váz.).
Signatura: C1-37/1


Židé a Turnov / foto Pavel Charousek, Jan Staněk. -- Turnov : Město Turnov - Odbor cestovního ruchu, 2011. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9498


e-xr-kr 272-184.3 -


Svatošová, Marie,
Kmotra na e-mailu / Marie Svatošová, Jana Maršíková. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 55 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-507-8 (brož.).
Signatura: B0-8020