Přírůstky0 Všeobecnosti

Bibliotheca Antiqua (konference)
Bibliotheca Antiqua ... : sborník z ... konference .... -- V Olomouci : Vědecká knihovna ; 2012-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 732 303


Le commerce des produits agricoles en Europe : developpements récents (préparé en ...). -- New York : Nations Unies, [19--]-[19--]. -- 2 sv. ; 28 cmSignatura: I-53 311


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


Adobe InDesign CS6 : oficiální výukový kurz / Adobe Creative Team ; [překlad Jan Dvořák]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. -- 432 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-3803-8 (brož.).
Signatura: D0-1663


Adobe Creative Team
Adobe Flash Professional CS6 : oficiální výukový kurz / Adobe Creative Team ; [překlad Libuše Gieblová]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. -- 400 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3802-1 (brož.).
Signatura: A0-29022


Beneš, Jaroslav
Slovník moderního manažera : základní pojmy z managementu a marketingu / Jaroslav Beneš. -- Vyd. 1. Cheb : HB Print, 2012. -- 108 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87252-01-7 (brož.).
Signatura: B0-14487


Bezpečnost firmy a podnikání (2013 : Praha, Česko)
Bezpečnost firmy a podnikání [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecká konference = Company and business security : international science conference : Praha, 18.2. 2013 : sborník vědeckých prací a studií / [editoři Vladimír Beneš, Bohuslav Růžička]. -- V Praze : Bankovní institut vysoká škola, 2013. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7265-227-3 (CDR).
Signatura: F0-1310


Buchta, Miroslav, 1941-
Vybrané kapitoly z managementu - odměňování [elektronický zdroj] : distanční opora na CD / Miroslav Buchta. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. -- 1 CD-ROM (110 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7395-584-7 (CDR).
Signatura: F0-1315


Čapek, Karel, 1890-1938
Český skicář Karla Čapka / [připravil Jaroslav Šimůnek]. -- Praha : Albatros, 1988. -- 87 s. : il. ; 24 cmSignatura: I-717 541 , E0-1401


Česko. -- Zákon o archivnictví a spisové službě (2004, novela 2012)
Typový skartační rejstřík : novelizované vydání. -- 4. vyd. Ostrava : Montanex, 2013. -- 226 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7225-380-7 (váz.).
Signatura: A0-28577


Dostál, Petr, 1954-
Multilingual dictionary of forecasting / Petr Dostál, Zdeněk Brož. -- 1st ed. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. -- 234 s. : 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7204-821-2 (brož.).
Signatura: A0-28447


Geoseminář (konference)
Geoseminář .... -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013-. -- sv. ; 21 cmSignatura: B0-14530


Hub, Miloslav, 1977-
Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy : teze habilitační práce / Miloslav Hub. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 35 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-543-4 (brož.).
Signatura: B0-14404


Kaku, Michio, 1947-
Fyzika budoucnosti : jak bude do roku 2100 věda utvářet osud lidstva a náš každodenní život / Michio Kaku ; [přeložil Petr Liebl]. -- Vyd. 1. Praha : Argo : Dokořán, 2013. -- 345 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0812-5 (Argo : váz.).
Signatura: A0-28907


Kavan, Jan, 1979-
Pure Data : platforma pro tvorbu interaktivního díla / Jan Kavan. -- Vyd. 1. Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. -- 234 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7460-033-3 (brož.).
Signatura: A0-28997


Kelby, Scott
Digitální fotografie ve Photoshopu CS6 / Scott Kelby ; [překlad Marcel Goliaš]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. -- 463 s. : barev. il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3793-2 (brož.).
Signatura: A0-29170


Kolerová, Karolína
Transfer znalostí a inovace v oblasti geografických informačních systémů / Karolína Kolerová, Hana Mohelská. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Vydal Wamak v nakl. Miloš Vognar M&V, 2013. -- 193 s. : barev. il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86771-54-0 (váz.).
Signatura: A0-28685


Leadership a sebeklam : jak se dostat ven z krabice : mezinárodní bestseller : kniha, která mění životy a transformuje celé společnosti / Arbinger Institut ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Petrů a Daniela Reischlová]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2013. -- 197 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7252-423-5 (brož.).
Signatura: A0-28801


Nejisté vyhlídky : proměny vědecké profese z genderové perspektivy / Marcela Linková ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2013. -- 193 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7419-145-9 (Sociologické nakladatelství : brož.).
Signatura: A0-28553


Phillips, Jack J., 1945-
Project management ROI [elektronický zdroj] : a step-by-step guide for measuring the impact and ROI for projects / Jack J. Phillips, Wayne Brantley, and Patricia Pulliam Phillips. -- Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. -- 1 online zdroj (xxi, 287 s.) : il.. -- ISBN 9781118122587 (e-book).
* ROI


01 - Bibliografie. Katalogy


Paříková, Marie, 1934-
William Shakespeare 1564-1616 : Shakespearovo dílo a literatura ve fondech MLK 1., Literatura knižní / Marie Paříková. -- Praha : Městská lidová knihovna, 1965. -- 87 s. ; 29 cmSignatura: I-111 968/1 , E1-206/1


Severské hry a nizozemské hry : bibliografický soupis her dánských, finských, islandských, nizozemských, norských, švédských a vlámských dramatiků, přeložených do češtiny / [z podkladů Miroslava Halíka uspoř. František Knopp]. -- Praha : Divadelní ústav, 1978. -- 101 s. ; 29 cmSignatura: I-384 463 , E1-204


050 - Seriálové publikace


Seznam periodického zahraničního tisku na rok ... - Dovoz tisku Praha. -- Praha : Dovoz tisku Praha, 1993-1994. -- 2 sv. ; 21 cmSignatura: 746 533


Seznam dováženého periodického tisku. -- [Praha : PNS,] 1992. -- 2 sv. ; 21 cmSignatura: 746 533


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Deset let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008-2012 : ročník VI.-X. / [redakce ... Michaela Buriánková, Anna Komárková, Jana Slezáková]. -- Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2012. -- 314 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86611-53-2 (brož.).
Signatura: A0-28859


Památník národního písemnictví : muzeum české literatury : průvodce / [Oleg Homola ... et. al.]. -- Praha : [Památník národního písemnictví], 1970. -- 78 s. : il ; 17 cmSignatura: E0-1238


Staré povinnosti svobodných zednářů. -- 2., dopl. vyd. Bratislava : CAD Press, 2013. -- 133 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-88969-64-8 (brož.).
Signatura: A0-285441 Filozofie. Psychologie

Dejiny sociálneho a politického myslenia / editori František Novosád, Dagmar Smreková ; [autor kresieb Vladimír Baláž]. -- 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2013. -- 797 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-8101-679-0 (váz.).
Signatura: A0-28692


Hranice filozofie, hranice vědy (2013 : Olomouc, Česko)
Hranice filozofie, hranice vědy : sborník abstraktů : workshop a studentská konference v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108) / editoři Martin Jabůrek, Filip Tvrdý. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 45 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3461-2 (brož.).
Signatura: B0-14518


Oesterreich, Peter L., 1954-
Podoby veřejného rozumu : filozofičtí učitelé v prostoru politiky / Peter L. Oesterreich ; [z německého originálu ... přeložili Martin Pokorný a Petr Rezek]. -- Praha : Rezek, 2013. -- 274 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86207-36-0 (brož.).
Signatura: A0-28679


Prinz, Jiří, 1972-
Abeceda filosofického myšlení / Jiří Prinz. -- Vyd. 1. Praha : Academia Bohemica, 2013. -- 183 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904469-2-2 (brož.).
Signatura: B0-14429


Heidegger, Martin, 1889-1976
"Už jenom nějaký bůh nás může zachránit" : rozhovor s Martinem Heideggerem pro německý časopis Der Spiegel / přeložil Ivan Chvatík. -- 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2012. -- 53 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7298-306-3 (brož.) * 978-60-7298-306-3 (chyb.).
Signatura: B0-14431


Novoidealista Josef Kratochvil : philisophus perennis : [sborník ke 130. výročí narození filozofa / autoři Josef Kratochvil ... et al.]. -- [Brno] : Muzeum českého a slovenského exilu, [2012]. -- 145 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-3539-8 (váz.).
Signatura: A0-28469


Benyovszky, Ladislav, 1958-
Cesty k neskrytosti / Ladislav Benyovszky. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2012. -- 189 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7476-025-9 (váz.).
Signatura: A0-28593


Pětová, Marie
Myšlení počátku a konce metafysiky : k Heideggerovu titulu "počátek" (der Anfang) / Marie Pětová. -- Vyd. 1. Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. -- 337 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7476-016-7 (brož.).
Signatura: A0-28628


Benatar, David, 1966-
Nebýt či být : o utrpení, které přináší příchod na tento svět / David Benatar ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Micka]. -- 1. vyd. Praha : Dybbuk, 2013. -- 301 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7438-085-3 (váz.).
Signatura: A0-28629


Heap, Michael, 1949-
Teorie duše : věčné sebeuvědomování / Michael Heap ; [z anglického originálu ... přeložili Josef Tomáš, Hana Tomková]. -- Vyd. 1. Hrušovany u Brna : U Veverky, 2013. -- 163 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87836-00-2 (váz.).
Signatura: A0-28650


Boušková, Stanislava
Cesta do minulých životů hypnózou, regresí, elokací / Boušková Stanislava. -- 2. vyd. Pardubice : Jiskra oka, 2013. -- 143 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903801-9-6 (brož.).
Signatura: A0-28669


Lerman, Irena Akasha
Otevřené srdce otevírá mysl / Irena Akasha Lerman. -- Vyd. 1. Praha : Plot, 2013. -- 63 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7428-172-3 (brož.).
Signatura: B0-14493


Bílá kniha / Ramtha ; [přeložila Zuzana Helešicová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. -- 315 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-332-5 (brož.).
Signatura: A0-28588


Lundy, Miranda
Posvátná geometrie / Miranda Lundyová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Pilucha]. -- 2. vyd. v českém jazyce Praha : Dokořán, 2013. -- 58 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7363-565-7 (váz.).
Signatura: A0-28701


Almaas, A. H., 1944-
Diamantové srdce. Kniha první, Elementy pravé lidské podstaty / A.H. Almaas ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2013. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87249-49-9 (brož.).
Signatura: A0-28694/1


Sams, Jamie, 1951-
Tančit sen : sedm posvátných cest lidské přeměny / Jamie Sams ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Kočová]. -- Šumperk : Monáda, c2012. -- 246 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-903526-2-9 (váz.).
Signatura: A0-28530


Virtue, Doreen, 1958-
Světelná strava : přechod na vegetariánskou stravu na vaší duchovní cestě / Doreen Virtue, Becky Prelitz ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Horská]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2013. -- 143 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7336-713-8 (váz.).
Signatura: A0-28637


Jackson, Cass
Základy astrologie / Cass a Janie Jacksonovi ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Kolodrubec]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 159 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-3957-6 (váz.).
Signatura: A0-28789


Nový duch času : revue zasvěcená duchovní vědě, mravní obrodě lidství a přírodoléčbě. -- Hradec Králové : William Hampl, 1920-1925. -- sv. ; 24 cmSignatura: 55 646 , 55 149 , 55 795


Kalandra, Záviš, 1902-1950
Parmenidova filosofie / Záviš Kalandra. -- 2., rev. vyd., V nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2013. -- 279 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2266-0 (váz.).
Signatura: A0-28857/1


Liessmann, Konrad Paul, 1953-
Filosofie zakázaného vědění : Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení / Konrad Paul Liessmann ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 313 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-200-2188-5 (váz.).
Signatura: A0-28748


Burns, Kevin, 1969 říj. 10.-
Východní filozofie : největší myslitelé od starověku po současnost / Kevin Burns ; [překlad Václav Procházka]. -- 1. vyd. Praha : Brána, 2013. -- 211 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7243-638-5 (váz.).
Signatura: A0-28784


Seligman, Martin E. P., 1942-
Naučený optimismus : jak změnit své myšlení a život / Martin E.P. Seligman ; [z anglického originálu ... přeložila Adéla Bartlová]. -- Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2013. -- 508 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7306-534-8 (váz.).
Signatura: A0-28756


159.9 - Psychologie


Bahbouh, Radvan, 1970-
Pohádka o ztracené krajině ; Psychologie sebekoučování / Radvan Bahbouh ; [ilustrace a typografická úprava Jaroslava Bičovská]. -- 4. vyd. Praha : Qed Group ; Brandýs n.L. [nad Labem] : Dar Ibn Rushd, 2013. -- 115 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86149-85-1 (váz.).
Signatura: A0-28541


Bowlby, John, 1907-1990
Ztráta : smutek a deprese / John Bowlby ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 420 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-262-0355-1 (váz.).
Signatura: A0-28795


Broch, Hermann, 1886-1951##[Massenwahntheorie. Česky]
Teorie masového šílenství : příspěvky k psychologii politiky / Hermann Broch ; Paul Michael Lützeler (editor) ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 535 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2260-8 (váz.).
Signatura: A0-28896


Davis, John V.
Diamantový přístup : úvod do učení A.H. Almaase / John Davis ; s úryvky z díla A.H. Almaase ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2013. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87249-47-5 (brož.).
Signatura: A0-28693


Dostál, Jan, 1983-
Identita a Cannabis / [Jan Dostál]. -- Vyd. 1. [Praha] : Sinceritas, 2013. -- 90 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-4251-8 (brož.).
Signatura: B0-14457


Garibal, Gilbert, 1933-
Tréma a jak ji překonávat / Gilbert Garibal ; [z francouzského originálu ... přeložila Karolina Srncová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-0347-6 (brož.).
Signatura: A0-29065


Gutman, Laura
Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem : životní krize a emocionální revoluce / Laura Gutmanová ; [ze španělského originálu ... přeložili Dana Moralesová a Pavel Hroch]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Maitrea, 2013. -- 311 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87249-46-8 (brož.).
Signatura: A0-28480


Hay, Louise L., 1926-
Buďte v klidu a použijte afirmaci : kniha s okamžitým účinkem / Louise L. Hayová a kol. ; [přeložila Zuzana Vrbová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 160 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-247-4663-0 (brož.).
Signatura: B0-14587


Lennox, Michael, 1963-
Řeč snů : snář s výkladovým průvodcem / Michael Lennox ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Sovišová]. -- Vyd. 1. V Bratislavě : Noxi, 2013. -- 365 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-8111-146-4 (váz.).
Signatura: A0-28876


Sedlák, František, 1916-2002
Hudební psychologie pro učitele / František Sedlák, Hana Váňová. -- Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1. Praha : Karolinum, 2013. -- 406 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-2060-2 (brož.).
Signatura: A0-28960


Tichá, Iveta
Psychologie zdraví 2 / Iveta Tichá. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 63 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3367-7 (brož.).
Signatura: B1-4815


Toman, Ivo, 1966-
Úspěšná sebemanipulace : tajemství vnitřní mluvy / Ivo Toman ; [ilustrace Alexander Klinko]. -- 3. vyd. Praha : TAXUS International, 2009. -- 189 s. : il. ; 21 cmSignatura: A0-28713


Urbanovská, Eva, 1957-
Psychologie zdraví 1 / Eva Urbanovská. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 65 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-3366-0 (brož.).
Signatura: B1-4814


16 - Logika


Demjančuk, Nikolaj, 1949-
O povaze vědy: fenomenologie / Nikolaj Demjančuk. -- 1. vyd. Praha : Epocha ; Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. -- 150 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-261-0044-7 (Západočeská univerzita : váz.).
Signatura: A0-28778


Stopy duše : časopis pro spiritismus. -- Praha : Jan Foršt, 1921-1924. -- 3 sv. ; 24 cmSignatura: 55 149


Tolle, Eckhart, 1948-
Jednota se životem : inspirativní výběr z Nové Země / Eckhart Tolle ; [překlad Erica di Orendi]. -- Bratislava : Citadella, 2013. -- 171 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-89628-12-4 (brož.).
Signatura: A0-28481


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Ethics in marketing and communications [elektronický zdroj] : towards a global perspective / edited by Mary M. McKinley. -- New York : Palgrave Macmillan, 2012. -- 1 online zdroj. -- ISBN 9780230367142 (e-book).


Odhalte lháře : návody, jak rozpoznat lež : podle bývalých důstojníků CIA / Philip Houston ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Vladimír Bayer]. -- Vyd. 1. Praha : Práh, 2013. -- 172 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7252-424-2 (brož.).
Signatura: A0-286442 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, 1896-1977
Krišna : nejvyšší osobnost božství : souhrnná studie desátého zpěvu Śrimad-Bhagavatamu od Šríly Vjásadévy / A.Č. Bhaktivédanta Swámi Prabhupáda. -- Praha : Centrum pro védská studia, 2008. -- 2 sv. (326, 296 s. ) : il., barev. obr. příl. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903829-8-5 (soubor : brož.).
Signatura: A0-28610


Abhinavagupta, ca 950-1020
Esence nejvyšší pravdy : (Paramarthasara) / Abhinavagupta ; překlad s komentářem Jiří Krutina. -- 1. vyd. Praha : Krutina Jiří - Vacek, 2013. -- 169 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87493-08-3 (váz.).
Signatura: A0-28528


Altrichter, Michal, 1965-
Krátké dějiny křesťanské spirituality / Michal Altrichter. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013. -- 206 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7412-132-6 (váz.).
Signatura: A0-28723


Boberski, Heiner, 1950-
Das Theater der Benediktiner an der alten Universität Salzburg (1617-1778) / Heiner Boberski. -- Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978. -- 377 s., [17] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 3-7001-0259-3.
Signatura: E0-1502


Bohoslužby pro nejrůznější příležitosti : jejich příprava a příklady / Zdeněk Demel (ed.). -- České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. -- 87 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-909-6 (brož.).
Signatura: B0-14388


Bourgeault, Cynthia, 1947-
Tajemství Marie Magdalény : žena v srdci křesťanství / Cynthia Bourgeault ; [z anglického originálu ... přeložila Daiana Krhutová]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, [2013]. -- 280 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-274-4 (brož.).
Signatura: A0-28714


Caetani, Antonio, 1566-1624
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628. Tomus IV., Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars IV., September 1608 - Junius 1609 / curis Instituti historici bohemici Romae ; edidit Tomáš Černušák. -- 1. Aufl. Pragae : Academia, 2013. -- xliv, 471 s. : faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2238-7 (brož.).
Signatura: A0-28746


Cool, Michel
František, papež z Nového světa / Michel Cool ; ve spolupráci s Marcem Leboucherem ; [z francouzského originálu ... přeložila Marie Přibylová]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2013. -- 151 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7207-883-7 (brož.).
Signatura: A0-28749


Česko-římský teolog Vladimír Boublík : symposium k jeho nedožitým 70. narozeninám, 25.-26. listopadu 1998 / [připravili Monica Schreier, Karel Skalický]. -- [České Budějovice] : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 1999. -- 94 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-342-X (brož.).
Signatura: B0-14387


Dil-mgo-mkhyen-brtse, 1910-1991
Nebojácný soucit : vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli / Dilgo Khjence Rinpočhe ; [přeložil Marek Štys]. -- 2. opr. vyd. Praha : DharmaGaia, 2013. -- 146 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7436-036-7 (váz.).
Signatura: A0-28738


Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století (2006 : České Budějovice, Česko)
Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století : sborník příspěvků z vědecké konference, konané na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, 23. února 2006 / Rudolf Svoboda, Martin Weis, Peter Zubko (eds.). -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2006. -- 162 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-900-2 (brož.).
Signatura: A0-28477


Emet, Joseph
Buddhova kniha o spánku : lepší spánek za sedm týdnů s pomocí meditace / Joseph Emet ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]. -- Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2013. -- 198 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7306-542-3 (váz.).
Signatura: A0-28807


Escobar Golderos, Mario, 1971-
Papež František : muž modlitby / Mario Escobar ; [ze španělského originálu ... přeložil Štěpán Zajac]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 187 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-2995-7 (váz.).
Signatura: A0-28739


Ferrini, Paul
Naplnění / Paul Ferrini ; [překlad Zuzana Šestáková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. -- 103 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-327-1 (brož.).
Signatura: B0-14495


Ferrini, Paul
Sjednocení / Paul Ferrini ; [překlad Zuzana Šestáková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. -- 169 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-342-4 (brož.).
Signatura: B0-14500


Ferrini, Paul
Svobodná láska / Paul Ferrini ; [překlad Zuzana Šestáková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. -- 161 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-343-1 (brož.).
Signatura: A0-28640


Frissell, Bob, 1943-
Zpráva Nanebevzatých Mistrů: jste duchovní bytosti v lidském tělě / Bob Frissell ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Kratina]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, [2013]. -- 167 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-184-6 (brož.).
Signatura: A0-28573


Gorazd II., 1879-1942
Cyril a Metoděj : apoštolové Slovanů / Matěj Pavlík ; k vydání přípravil Roman Wimmer. -- 1. vyd. Praha : Český národní fond kultury, 2013. -- 282 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-905015-1-5 (váz.).
Signatura: A0-28595


Hambly, Wilfrid D. 1886-1962
Zaklínací tance primitivních národů / Wilfrid Dyson Hambly ; [přeložil T. Vodička]. -- Praha : J. Reimoser, 1934. -- 44 s. ; 18 cmSignatura: E0-1239


Chia, Mantak, 1944-
Tajné učení Tao-te-ťing : [taoistické techniky vnitřní alchymie] / Mantak Chia, Tao Chuang ; [z anglického originálu ... přeložila Daiana Krhutová]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2013. -- 263 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-602-5 (brož.).
Signatura: A0-28711


Jehuda ben Šmuel ha-Levi, ca 1075-1141##[Kitab al-radd wa´l-dalil fi ´l-din al-dalil Česky]
Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství : (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari / Jehuda ha-Levi ; přeložili a úvodní studií opatřili Daniel Boušek a Dita Rukriglová. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 341 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2245-5 (váz.).
Signatura: A0-28832


Kamínky : drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti / [iniciátor této práce Karel Otčenášek ; ilustrace Ludmila Jandová]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, c2000-2005. -- 5 sv. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-238-5341-4 (1. díl).
Signatura: 693 227


Katolická církev
Vyznání víry církve : překlad 1. dílu katolického katechizmu pro dospělé (vydala Německá biskupská konference 1985) / [přeložil Josef Dolista]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 1999. -- 319 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-86074-15-3 (brož.).
Signatura: A0-28491


Katolická církev
Život z víry : překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé (vydala Německá biskupská konference 1995) / [překlad Jindřich Šrajer, Marta Rynešová, Vladimír Feldmann]. -- Vyd. 2. V Českých Budějovicích : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. -- 353 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-809-X (brož.).
Signatura: A0-28493


Klanica, Zdeněk, 1938-
Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje / Zdeněk Klanica. -- 4. vyd. Praha : Futura, 2013. -- 116 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86844-88-6 (brož.).
Signatura: B0-14454


Kolář, Bohumil, 1924-
S největší vděčností : rozhovor s P. Bohumilem Kolářem / Jan Balík, Irena Kyliánová. -- Praha : Nové město, 2013. -- 236 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905265-2-5 (váz.).
Signatura: A0-28704


Konzbul, Pavel, 1965-
Jak mluvit s dospívajícím o víře? / Pavel Konzbul. -- 1. vyd. Brno : Nakladatelství Cesta - Iva Pospíšilová, 2013. -- 95 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7295-167-3 (brož.).
Signatura: B0-14448


Kozák, Marek, 1973-
Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla : Ř 7, 14-25 / Marek Kozák. -- 1. vyd. Praha : Česká biblická společnost, 2013. -- 101 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-87287-63-7 (brož.).
Signatura: B0-14442


Kriele, Alexa, 1961-
Andělé nám dávají odpověď na otázky smyslu života / Alexa Krieleová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Vočková]. -- Vyd. 2. V Praze : Knižní klub, 2013. -- 267 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-4038-1 (váz.).
Signatura: A0-28722


Kubíková, Jiřina
Křesťanská misie v 16.-18. století / Jiřina Kubíková. -- 1. vyd. Brno : L. Marek, 2001. -- 280 s. : mapy ; 21 cm. -- ISBN 80-86263-24-X (L. Marek : brož.).
Signatura: A0-28483


Laozi, 604-531 př. Kr.##[Dao de jing]
Tao te ťing : o tajemství hlubším než hlubina sama / Lao-c' ; [k tisku připravil a doslovem opatřil Václav Cílek ; ilustrace Veronika Šrek Bromová]. -- Vyd. 4. Praha : Dokořán, 2013. -- 108 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-546-6 (váz.).
Signatura: A0-28535


McCarthy, Andrew C., 1959-
Islám je islám a tím to hasne / Andrew C. McCarthy ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Pilucha]. -- Praha : Občanský institut, 2012. -- 11 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86972-90-9 (brož.).
Signatura: B0-14523


Mihulová, Marie
Skrytá pravda za jógou / Marie Mihulová, Milan Svoboda. -- Vyd. 1. Liberec : Santal, 2013. -- 146 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85965-93-3 (váz.).
Signatura: A0-28519


Mosaiksteinchen = [Kamínky] : kurze Zeugnisse zur Christenverfolgung in den Zeiten der kommunistischen Totalität und zu den Bemühungen der Gläubigen um Freiheit und Wohl ihres Heimatlandes. -- 1. Aufl. Hradec Králové : Bistum Hradec Králové, 2001-2006. -- 5 sv. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-238-7045-9 (sv. 1 : brož.).
Signatura: 693 697


Mrázek, Aleš
Mezi modlou a křížem / kreslí a píše Aleš Mrázek. -- 1. vyd. Roudnice nad Labem : A. Mrázek, 2013. -- [34] s. : vše il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-4439-0 (brož.).
Signatura: B0-14410


Müller, Andreas E., 1966-
Hora Athos : dějiny mnišské republiky / Andreas E. Müller ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. -- 155 s. : il., faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7465-058-1 (váz.).
Signatura: A0-28545


Nacson, Leon, 1952-
21 dní perfektní komunikace s vašimi anděly / [Leon Nacson ; z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná]. -- Hodkovičky : Pragma, c2013. -- 111 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7349-354-7 (váz.).
Signatura: A0-28566


Opatrný, Michal, 1978-
Teorie a praxe charitativní práce : uvedení do problematiky : praktická reflexe a aplikace = Theorie und Praxis der karitativen Arbeit : Einführung in die Problematik praktische Reflexion und Anwendung/ Michal Opatrný, Markus Lehner a kol.. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta ; Linz : Fachhochschule Oberösterreich, Fakulta für Gesundheit und Soziales, 2010. -- 90, 100 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7394-214-4 (Jihočeská univerzita : brož.).
Signatura: B0-14412


O teologii osvobození (2006 : České Budějovice, Česko)
Mezinárodní sympozium o teologii osvobození : (sborník příspěvků) / Michal Cáb, Roman Míčka, Marek Pelech (eds.). -- České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. -- 95 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7040-977-0 (brož.).
Signatura: B0-14398


Pokorný, Petr, 1933-
Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie / Petr Pokorný, Ulrich Heckel ; [z německého originálu ... přeložili Pavel Moskala a Lucie Kopecká]. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. -- 835 s. : il., faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7429-186-9 (váz.).
Signatura: A0-28899


Pravda, Rudolf, 1932-
Z galerie jihočeských vlasteneckých kněží : kapitoly z církevních a kulturních dějin jižních Čech / Rudolf Pravda. -- Vyd. 1. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2006. -- 50 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-86074-27-7 (brož.).
Signatura: B0-14408


Preece, Rob, 1949-
Odvaha cítit : buddhistické praxe pro otevření se druhým / Rob Preece ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Lisý]. -- Praha : DharmaGaia, 2013. -- 156 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7436-037-4 (váz.).
Signatura: A0-28767


Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? (2004 : České Budějovice, Česko)
Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? : být církví misionářským způsobem : mezinárodní pastorálně teologické sympozium : České Budějovice, 21.-23. října 2004 = Pastoraler Aufbruch oder Selbsterhaltungsbetrieb? : missionarisch Kirche sein : internationales pastoraltheologisches Symposion : Budweis, 21.-23. Oktober 2004 / Zdeněk Demel, Karl Schlemmer (eds.). -- České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. -- 142, 163 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-814-6 (brož.).
Signatura: A0-28471


Půst : paenitemini credite evangelio : rok víry l.p. 2013 / [příprava brožury Josef Socha ... et al. ; autoři příspěvků Pavel Tobek ... et al.]. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Typo Studio pro Biskupství královéhradecké, 2013. -- 198 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87363-08-9 (Typo Studio : brož.).
Signatura: B0-13368
* četba denní


Rampuri, 1950-
Sadhuové : cesta do mystické Indie / Rampuri ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Waldhans]. -- Hodkovičky : Pragma, c2013. -- 235 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7349-351-6 (brož.).
Signatura: A0-28565


Sayadó, Mahási, 1904-1982
Praxe meditace vhledu : základní a pokročilé stupně / Mahási Sayadó (U Sobhana Maháthera z Barmy) ; [překlad Kateřina Klapuchová]. -- Praha : Stratos, 2003. -- 47 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85962-19-5 (brož.).
Signatura: B0-14402


Svoboda, Rudolf, 1978-
Arnošt Konstantin Růžička : josefinista na českobudějovickém biskupském stolci / Rudolf Svoboda. -- 1. vyd. České Budějovice : Jih, 2011. -- 242 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86266-57-2 (brož.).
Signatura: A0-28467


Svoboda, Rudolf, 1978-
Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Díl I., Stavba kostela a vznik farnosti / Rudolf Svoboda. -- Vyd. 1. V Českých Budějovicích : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2010. -- 101 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86074-28-3 (brož.) * 80-86074-28-3 (chyb.).
Signatura: B0-14386/1


Svoboda, Rudolf, 1978-
Jan Prokop Schaaffgotsche : první biskup českobudějovický / Rudolf Svoboda. -- 1. vyd. Brno : L. Marek, 2009. -- 319 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87127-17-9 (váz.).
Signatura: A0-28479


Štverák, František, 1909-1956
I zvíře mělo více útrpnosti než člověk : paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu / Stanislava Vodičková (ed.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. -- 415 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87211-84-7 (váz.).
Signatura: A0-28710


Tornielli, Andrea
František - papež chudých : [život, myšlenky a slova papeže, který změní církev] / Andrea Tornielli ; [z italského originálu ... přeložila Eva Bednářová a Marta Bárová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 172 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2206-5 (váz.).
Signatura: A0-28905


Torrell, Jean-Pierre, 1927-
Fenomén "katolická teologie" / Jean-Pierre Torrell ; [z francouzského originálu ... přeložil Oldřich Selucký ; předmluva Tomáš Petráček]. -- 1. vyd. Praha : Krystal OP, 2013. -- 167 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87183-52-6 (brož.).
Signatura: B0-14512


Vavřínek, Vladimír, 1930-
Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem / Vladimír Vavřínek. -- Vyd. 1. V Praze : Vyšehrad, 2013. -- 375 s. : il., faksimile, mapy, [16 s. barev. příl.] ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-344-3 (váz.).
Signatura: A0-28659


Veber, Tomáš, 1979-
Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901) : počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století / Tomáš Veber. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. -- 96 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7394-147-5 (brož.).
Signatura: B0-14411


Velikonoce : resurrexit alleluja : rok víry l.p. 2013 / [příprava brožury Josef Socha ... et al. ; autoři příspěvků Jiří Heblt ... et al.]. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Typo Studio pro Biskupství královéhradecké, 2013. -- 236 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87363-09-6 (Typo Studio : brož.).
Signatura: B0-13369
* četba denní


Veritas liberabit vos : sborník k sedmdesátinám Karla Skalického / Tomáš Machula, Martina Pavelková, František Štěch (editoři). -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2004. -- 240 s., [3] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-680-1 (brož.).
Signatura: A0-28489


Veselý, Josef, 1953-
O podobách démonů : theriomorfní, fytomorfní a oryktomorfní prvky a motivy ve vizích transempirických entit / Josef Veselý. -- 1. vyd. Praha : Vodnář, 2013. -- 175 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7439-064-7 (váz.).
Signatura: A0-28630


Virtue, Doreen, 1958-
Říše pozemských andělů : nové informace o vtělených andělech, elementálech, zasvěcených a ostatních šiřitelích Světla / Doreen Virtue ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2013. -- 157 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7336-714-5 (váz.).
Signatura: A0-28931


Weinfurter, Karel, 1867-1942
Bible ve světle mystiky / Karel Weinfurter. -- V Praze : Daranus, 2013. -- 190 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87423-43-1 (brož.).
Signatura: A0-28505
* evangelia


Wilkinson, Bruce, 1947-
Tajemství vinné révy / Bruce Wilkinson ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Coufalová]. -- Hodkovičky : Pragma, c2013. -- 132 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7349-352-3 (váz.).
Signatura: A0-28526


Žonca, Milan
Nachmanidovy polemiky / Milan Žonca. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2012. -- 260 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2208-0 (váz.).
Signatura: A0-287543 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie


Cesty k datům : zdroje a management sociálněvědních dat v České republice / Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Sociologický ústav AV ČR, 2012. -- 469 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7419-111-4 (Sociologické nakladatelství SLON : brož.).
Signatura: A0-28520


31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Bauman, Zygmunt, 1925-
Tekutá láska : o křehkosti lidských pout / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 155 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-200-2270-7 (váz.).
Signatura: A0-28777


Bělohlavá, Eva
Mediální výchova : pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Eva Bělohlavá. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013. -- 2 sv. (96, 60 s.) : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7238-162-3 (učebnice : brož.).
Signatura: A1-3770


Čapková, Kateřina, 1973-
Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách : 1918-1938 / Kateřina Čapková. -- 2., přeprac. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. -- 367 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7432-294-5 (brož.).
Signatura: A0-28827


Čerych, Ladislav, 1925-2012
Můj evropský závazek = My European commitment / Ladislav Čerych ; [z anglického originálu ... přeložila Vladimíra Knotková]. -- Vyd. 1. Praha : NROS, 2013. -- 195 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-902302-6-2 (váz.).
Signatura: A0-28720


Databáze výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 [elektronický zdroj] : sčítání lidu, domů a bytů 2011 k 26.3.2011 : průřezové. -- Praha : Český statistický úřad, c2013. -- 1 DVD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-250-2357-0 (DVD-ROM).
Signatura: F0-1308


Done, Adrian
Global trends [elektronický zdroj] : facing up to a changing world / Adrian Done. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, c2012. -- 1 online zdroj (vii, 296 s.) : il.. -- ISBN 9780230358973 (e-book).


Elster, Jon, 1940-
Tmel společnosti : studie sociálního řádu / Jon Elster ; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Převrátil]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 357 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-200-2224-0 (váz.).
Signatura: A0-28898


Fehringer, Andrea, 1978-
Harmonie v rodině : spokojená rodina je základním kamenem šťastného domova / [text Andrea Fehringer & Thomas Köpf, Helmut Berger]. -- Vyd. 1. České Budějovice : DM - Drogerie Markt, 2013. -- 81 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-905433-1-7 (brož.).
Signatura: B0-11739


Grulich, Josef, 1968-
Migrace městského a vesnického obyvatelstva : farnost České Budějovice 1750-1824 / Josef Grulich. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2013. -- 391 s., [16] s. obr. příl. : il. (někt. barev.), mp., faksim., tab., grafy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7394-374-5 (váz.).
Signatura: A0-28617


Henzler, Herbert A., 1941-
Soužití generací : proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením / Herbert Henzler, Lothar Späth ; překlad Jaroslav Rubáš. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- 161 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-987-6 (brož.).
Signatura: B0-14485


Childhood psychological disorders [elektronický zdroj] : current controversies / Alberto M. Bursztyn, editor. -- Santa Barbara, Calif. : Praeger, c2011. -- 1 online zdroj (xxi, 206 s.). -- ISBN 9780313064067 (e-book).


Il'jičeva, Ljudmila Jefimovna
Rusko ve 21. století : politika, ekonomika, kultura / Vladimír Prorok, Ludmila Iličeva, Vladimír Komarovskij a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- 515 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-436-7 (brož.).
Signatura: A0-28606


Jugend - Kirche - Atheismus : Brückenschläge zwischen Ostdeutschland und Tschechien : [Präsentation der Ergebnisse eines grenzüberschreitenden Forschungsseminars] = Mládež - církev - ateismus : Východní Německo a Česko - Mosty mezi lidmi - mosty mezi církvemi : [výsledky společného výzkumného semináře studentů] / herausgegeben von Maria Widl, Michal Kaplánek. -- 1. Aufl. České Budějovice ; Erfurt : Südböhmische Universität Budweis in Kooperation mit Universität Erfurt, 2006. -- 187 s., [7] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-904-5 (Jihočeská univerzita : brož.).
Signatura: B0-14394


Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : koncepty, metody, perspektivy / Radmila Švaříčková Slabáková ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- 542 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7422-218-4 (váz.).
Signatura: A0-28833


Macfarlane, Alan, 1941-
Japonsko za zrcadlem / Alan Macfarlane ; [z anglického originálu ... přeložili Barbora Scheinherrová a Pavel Černovský]. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. -- 242 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87162-65-1 (brož.).
Signatura: A0-28824


Makow, Henry, 1949-
Nemilosrdná lež : feminismus & nový světový řád / Henry Makow ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Urbančík]. -- 1. vyd. v českém jazyce Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2013. -- 237 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87525-15-9 (brož.).
Signatura: A0-28639


National identity/ies in Czech music / [editor Lenka Dohnalová]. -- 1st ed. Prague : Arts and Theatre Institute : Czech Music Council, 2012. -- 83 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7008-292-8 (brož.).
Signatura: B0-14424


Novák, Tomáš, 1946-
Střídavá péče o dítě : zájem dítěte především / Tomáš Novák. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 167 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-262-0342-1 (brož.).
Signatura: A0-28770


Novotná, Jana
Integrace žáka s nedoslýchavostí do běžné základní školy : závěrečná práce / autor Jana Novotná. -- Hradec Králové : J. Novotná, 2013. -- 44, [14] s. ; 30 cmSignatura: B1-4778


Petrželka, Ivan, 1928-
Momentky z kultury Brna / Ivan Petrželka. -- Brno : Šimon Ryšavý, [2008]. -- 134 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7354-065-4 (váz.).
Signatura: A0-28621


Putna, Martin C., 1968-
Homosexualita v dějinách české kultury / Martin C. Putna a kol.. -- Vyd. 2. Praha : Academia, 2013. -- 494 s., [24] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2293-6 (brož.).
Signatura: A0-28750


Roučka, Zdeněk, 1958-
Šumavou ze svobody do opony : vzpomínky na Železnorudsko 1930-1970 / Zdeněk Roučka. -- 1. vyd. Plzeň : ZR & T, 2013. -- 252 s. : vše il., portréty, faksim. ; 24 x 31 cm. -- ISBN 978-80-904128-2-8 (váz.).
Signatura: A0-29004


Solovská, Vendula
Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením / Vendula Solovská a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-0369-8 (brož.).
Signatura: A0-28764


Stránský, Jiří, 1931-
Fejetony / Jiří Stránský. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. -- 201 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7429-359-7 (brož.).
Signatura: A0-28835


Strnadlová, Alice
Problematika genderu v základních školách : studijní text / Alice Strnadlová. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. -- 45 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7464-198-5 (brož.).
Signatura: B1-4786


Suchá, Jitka, 1973 pros. 18.-
Hry a činnosti pro aktivní seniory / Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 173 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-0335-3 (brož.).
Signatura: A0-28910


Šubrt, Jiří, 1958-
Soudobá sociologie V : (teorie sociální změny) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2013. -- 443 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-2219-4 (brož.).
Signatura: A0-639/5


Van Pelt, Nancy L., 1934-
Jak přežít dospívání svého dítěte / [Nancy van Peltová]. -- Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2013. -- [157] s. ; 13 cm. -- ISBN 978-80-7172-838-2 (váz.).
Signatura: A0-28962


Virtue, Doreen, 1958-
Zbavte se svých kil bolesti : pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním / Doreen Virtue ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Homolová]. -- Vyd. 2. [Praha] : Synergie, c2013. -- 267 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7370-238-0 (váz.).
Signatura: A0-28662


Zemánek, Petr, 1976-
Demografie a populační politika / Petr Zemánek. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 67 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3368-4 (brož.).
Signatura: B1-4812


32 - Politika


Beránek, Zdeněk, 1978-
Alžírsko : krize devadesátých let / Zdeněk Beránek. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. -- 251 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-2120-3 (brož.).
Signatura: A0-28686


Bhabha, Homi K., 1949-
Postkoloniální myšlení III / [Homi K. Bhabha ; editor série Vít Havránek ; z anglického originálu ... přeložil Martin Ritter]. -- Vyd. 1. Praha : Tranzit, 2012. -- 345 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87259-16-0 (brož.).
Signatura: A0-21952/3


Čapek, Karel, 1890-1938
Hovory s T.G. Masarykem / Karel Čapek ; [svazek připravil Jiří Opelík]. -- Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. -- 349 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86142-46-3 (Ústav T.G. Masaryka : váz.).
Signatura: A0-28619


Čech, Alex, 1927-2012
Dobrý den, světe! : (paměti uprchlíka) / Alex Čech. -- [S. l.] : Family of Alex Cech & Magdalena Platzová, 2013. -- 406 s., [16] s. obr. příl. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-3531-2 (váz.).
Signatura: A0-28695


Čermák, Petr, 1956-
Pane prezidente, co uděláte? Petr Čermák. -- 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2013. -- 191 s., xvi s. obr. příl. : portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87685-12-9 (váz.).
Signatura: A0-28774


Deloire, Christophe, 1971-
Circus politicus / Ch. Deloire, Ch. Dubois ; [z francouzského originálu ... přeložil a předmluvu napsal Martin Hybler]. -- 1. vyd. V Praze : Rubato, 2013. -- 308 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87705-05-6 (brož.).
Signatura: A0-28690


Harden, Blaine, 1952-
Útěk z Tábora 14 : autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji / Blaine Harden ; [z anglického originálu ... přeložila Kamila Weiserová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 207 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-2181-5 (váz.).
Signatura: A0-29122


Harna, Josef, 1939-
Konsenzus a kompromis : budování politického systému první Československé republiky 1918-1922 / Josef Harna. -- Praha : Historický ústav, 2013. -- 242 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7286-209-2 (váz.).
Signatura: A0-28964


Huttarsch, Michel, 1923-
Mezi Němci, Čechy a Židy na Moravě : vzpomínky z let 1923-1966 / Michel Huttarsch ; [z německého originálu ... přeložila Marie Zbořilová]. -- Brno : Perle, 2013. -- 175 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-4275-4 (brož.).
Signatura: A0-28533


Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš / editoři Dagmar Hájková a Ivan Šedivý. -- 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2004-2013. -- 2 sv. (353, 480 s.) : portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 80-86495-19-1 (sv. 1 : váz.).
Signatura: 806 054


Pink, Michal, 1976-
Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny / Michal Pink a kol.. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. -- 263 s. : mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-287-8 (brož.).
Signatura: A0-28658


Robejšek, Petr, 1948-
Svět viděný z Řípu : zahraniční politika pro každého z nás / Petr Robejšek. -- 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2010. -- 175 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87197-30-1 (váz.).
Signatura: A0-28521


Smolík, Josef, 1976-
Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003–2012 / Josef Smolík. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. -- 367 s. : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-307-3 (brož.).
Signatura: A0-28550


Spojené státy v úpadku? : vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu / Magdalena Fiřtová, Kryštof Kozák (eds.). -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2013. -- 287 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-545-9 (brož.).
Signatura: A0-28887


Střítecký, Vít, 1980-
Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou / Vít Střítecký a kol.. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011. -- 237 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86506-93-7 (brož.).
Signatura: A0-28587


The Cold War [elektronický zdroj] / edited by Robert F. Gorman. -- Pasadena : Salem Press, c2011. -- 1 online zdroj (1159 s.) : il., mapy. -- ISBN 9781587657344 (e-book).


Výborný, Štěpán, 1986-
Nenávistný internet versus právo / Štěpán Výborný. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- 164 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-766-7 (brož.).
Signatura: B0-14508


Vykoupil, Libor, 1956-
Český fašismus na Moravě / Libor Vykoupil. -- Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2012. -- 384 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86488-90-5 (váz.).
Signatura: A0-28952


33 - Ekonomické vědy


Bárta, Jan, 1951-
Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem / Jan Bárta, Olga Hochmannová, Jiří Škampa. -- 2. rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- 468 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-435-0 (brož.).
Signatura: A0-28613


Bednáriková, Daniela
Příklady dobré praxe, aneb, Sociální podnikání v České republice / text zpracovala Daniela Bednáriková. -- Praha : P3-People, 2012. -- 47 s. : barev. il., portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-260-4043-9 (kroužková vazba).
Signatura: B1-4795


Benešová, Petra
Řízení subjektů zdravotně orientovaného cestovního ruchu : vybrané kapitoly / Petra Benešová, Hana Kruisová. -- Vyd. 1. Praha : Idea servis, 2013. -- 194 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-85970-78-4 (brož.).
Signatura: A0-28551


Benešová, Petra
Zdravotně orientovaný cestovní ruch : vybrané kapitoly / Petra Benešová, Hana Kruisová. -- Vyd. 1. Praha : Idea servis, 2013. -- 223 s. : il. (některé barev.), 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-85970-77-7 (brož.).
Signatura: A0-28552


Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje 1959 až 2010 [elektronický zdroj]. -- [Praha] : Český statistický úřad, c2012. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cmSignatura: F0-1309


Dubská, Drahomíra
Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 / zpracovala Drahomíra Dubská. -- Praha : Český statistický úřad, 2013. -- 41 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-250-2362-4 (brož.).
Signatura: B1-847


Hlaváč, Miroslav, 1928-
Byl to takový český zázrak / Miroslav M. Hlaváč. -- 1. vyd. Karviná : Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2013. -- 228 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87173-24-4 (váz.).
Signatura: A0-28822


Jahoda, Marie, 1907-2001
Marienthal : sociografie komunity nezaměstnaných / Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel ; [překlad Tomáš Vais]. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 182 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-6226-9 (brož.).
Signatura: A0-28970


Kurková, Gabriela
Manuál: Jak založit sociální podnik / text zpracovaly Gabriela Kurková a Petra Francová. -- Praha : P3 - People, 2012. -- 41 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-260-4042-2 (kroužková vazba).
Signatura: B1-4794


Lorenc, Jiří
Rozpočtová skladba a účetnictví 2013 : pro územní samosprávné celky / Jiří Lorenc, Jana Kašpárková. -- Polešovice : M LORDY, c2013. -- 511 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-260-4276-1 (brož.).
Signatura: A0-28747


Macháček, Ivan
Zaměstnanecké benefity a daně / Ivan Macháček. -- 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- 199 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7478-000-4 (brož.).
Signatura: A0-28584


Pospíšil, Richard, 1969-
Veřejná ekonomika : současnost a perspektiva / Richard Pospíšil. -- 1. vyd. [Praha] : Professional Publishing, 2013. -- 195 s. : il., 1 mapa ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7431-112-3 (váz.).
Signatura: A0-28611


Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (3. : 2012 : Pardubice, Česko)
Regionální rozvoj a Rio po 20. letech [elektronický zdroj] : [sborník referátů z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III / editor Vladimíra Šilhánková]. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice : Civitas per Populi, 2012. -- 1 CD-ROM (132 s.) : barev. ; 12 cm + 1 brožura (26 s.). -- ISBN 978-80-7395-549-6 (Univerzita Pardubice).
Signatura: F0-1307


Region budoucnosti Jižní Čechy - střední Evropa (2002 : České Budějovice, Česko)
Region budoucnosti Jižní Čechy - střední Evropa : dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje : příspěvky z mezinárodního kongresu 26.-28. dubna 2002 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích / uspořádali Helmut Renöckl, Tomáš Machula ; [překlady Marta Rynešová]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2004. -- 309 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-665-8 (brož.).
Signatura: A0-28473


Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách : 1833-1933 : sborník statí o vzniku, vývoji a působení Jednoty Průmyslové [zpracováno z iniciativy a za hlavní redakce Bedřicha Mansfelda ... et al.]. -- Praha : Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách, 1934. -- 408 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-8 127 , E1-118


Stránská Koťátková, Pavla
The proposal model of tax assignment focused on the municipalities in the Czech Republic : dissertation thesis / author Pavla Koťátková Stránská. -- Pardubice : University of Pardubice, 2012. -- 40 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-510-6 (brož.).
Signatura: B0-14403


Svátková, Slavomíra, 1957-
Česká daňová soustava 2013 : příklady / Slavomíra Svátková. -- V Praze : VOX, 2013. -- 90 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM + tabulka s aktuálními sazbami ([4] s.) + řešení příkladů (15 s. ; 21 cm). -- ISBN 978-80-87480-15-1 (kroužková vazba).
Signatura: D1-644


Varoufakēs, Gianēs, 1961-
Globální Minotaurus : Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky / Yanis Varoufakis ; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Převrátil]. -- Vyd. 1. V Praze : Rybka Publishers, 2013. -- 276 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87067-09-3 (váz.).
Signatura: A0-28696


Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945 / [editoři Galina Rucká, Hana Sýkorová]. -- 1. vyd. Hodonín : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně : Město Hodonín, 2012. -- 138 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86931-74-6 (Moravský zemský archiv : brož.).
Signatura: B0-14369


Zelenka, Josef, 1960-
Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu / Josef Zelenka, Jiří Kysela. -- Vyd. 4., přeprac. a dopl. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 289 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7435-242-3 (brož.).
Signatura: B0-14563


34 - Právo


Benda, Josef, 1978-
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 / Josef Benda. -- Praha : Tuláček, 2013. -- 816 s. : faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-904762-2-6 (brož.).
Signatura: A0-28578


Bezouška, Petr, 1978-
Nový občanský zákoník : nejdůležitější změny / Petr Bezouška, Lucie Piechowiczová. -- 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2013. -- 375 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7263-819-2 (brož.).
Signatura: A0-29038


Bobek, Michal, 1977-
Judikatura a právní argumentace / Michal Bobek, Zdeněk Kühn a kol.. -- 2., přeprac a aktualiz. vyd. Praha : Auditorium, 2013. -- 494 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87284-35-3 (váz.).
Signatura: A0-28590


Boučková, Pavla, 1965-
Rovnost a sociální práva / Pavla Boučková. -- Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2009. -- 198 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87284-02-5 (brož.).
Signatura: A0-28604


Bröstl, Alexander, 1953-
Ústavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektív. -- 2., upr. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- 423 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7380-433-6 (brož.).
Signatura: A0-28608


Česko-německá obchodní a průmyslová komora##[Výroční zpráva (Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Česky & Německy]
Výroční zpráva ; Seznam členů / [Česko-německá obchodní a průmyslová komora] = Jahresbericht ; Verzeichnis der Mitglieder / [Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer]. -- Praha : Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer, [2008]-. -- sv. ; 21 cmSignatura: G0-1019


Dugard, Jaycee Lee, 1980-
Uloupený život : příběh unesené dívky / Jaycee Dugardová ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Nejedlá]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 301 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1947-8 (váz.).
Signatura: A0-28779


Dvorská, Olga
Kontrolní řád : poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou / Olga Dvorská. -- Praha : Linde, 2013. -- 207 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-902-1 (brož.).
Signatura: A0-28594


Herczeg, Jiří, 1969-
Média a trestní řízení / Jiří Herczeg. -- Praha : Leges, 2013. -- 282 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87576-50-2 (brož.).
Signatura: A0-28582


Chvátalová, Iva
Základy veřejného práva / Iva Chvátalová, Hana Marková, Květoslav Žák. -- Vyd. 3., přeprac. Praha : Oeconomica, 2013. -- 184 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-1936-4 (brož.).
Signatura: B0-14406


Jäger, Marek
Zánik závazků započtením : současný právní stav a změny v novém soukromém právu / Marek Jäger. -- Praha : Linde Praha, 2013. -- 383 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-906-9 (brož.).
Signatura: A0-28852


Jelínek, Jiří, 1955-
Zákon o obětech trestných činů : komentář s judikaturou / Jiří Jelínek a kol.. -- Vyd. 1. Praha : Leges, 2013. -- 263 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87576-49-6 (váz.).
Signatura: A0-28579


Kokešová, Marilla, 1958-
Základy pracovního práva s příklady a vzory / Marilla Kokešová. -- Praha : Ústav práva a právní vědy, 2013. -- 272 s. : formuláře ; 23 cm. -- ISBN 978-80-905247-8-1 (brož.).
Signatura: A0-28672


Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související / Jan Mareček ... [et al.]. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- 838 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7380-430-5 (váz.).
Signatura: A0-28592


Křístek, Lukáš, 1971-
Znalectví / Lukáš Křístek. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- 331 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7478-042-4 (brož.).
Signatura: A0-28601


Kučerová, Alena
Ochrana osobních údajů v praktických příkladech / Alena Kučerová, František Nonnemann. -- Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2013. -- 167 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7273-173-2 (váz.).
Signatura: A0-28769


Kyberkriminalita a právo / Tomáš Gřivna, Radim Polčák (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2008. -- 220 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903786-7-4 (brož.).
Signatura: A0-28596


Nesnídal, Jiří, 1939-
Občanský zákoník I. s komentářem : zákon č. 89/2012 Sb. / Jiří Nesnídal. -- Český Těšín : Poradce, 2012. -- 320 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7365-336-1 (brož.).
Signatura: B0-14546/1


Petrův, Helena, 1970-
Zákonné bezpráví : Židé v Protektorátu Čechy a Morava / Helena Petrův. -- Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2011. -- 262 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87284-19-3 (váz.).
Signatura: A0-28561


Poselství : (NL-EMC-19-CS-2013). -- Kolín : Beth-Or, c2013. -- 14 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-14527


Pražák, Zbyněk
Občanský zákoník II. s komentářem : zákon č. 89/2012 Sb. / Zbyněk Pražák. -- Český Těšín : Poradce, [2012]. -- 320 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7365-338-5 (brož.).
Signatura: B0-14546/2


Prchal, Petr
Zakázková autorská díla : z pohledu práva závazkového a autorského / Petr Prchal. -- Praha : Linde Praha, 2013. -- 147 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-903-8 (brož.).
Signatura: B0-14488


Přehled judikatury z oblasti věcných práv / sestavil Jan Šarman. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. -- 639 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7478-036-3 (brož.) * 978-80-7478-022-6 (chyb.).
Signatura: A0-28583


Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III., Zákaz zneužití práva / sestavil Petr Lavický. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. -- 322 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7478-018-9 (brož.).
Signatura: A0-26098/3


Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců / sestavila Sylva Šiškeová. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. -- 475 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7478-020-2 (brož.) * 978-80-7357-963-0 (chyb.).
Signatura: A0-28586


Rakousko-Uhersko##[Zákony atd.]
Říšská sbírka zákonů 1848-1918 [elektronický zdroj] / [zpracovali] Pavel Salák, Jaromír Tauchen. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009. -- 1 DVD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-210-5093-8 (CDR).
Signatura: F0-1352


Riegl, Martin, 1980-
Proměny politické mapy po roce 1945 / Martin Riegl. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. -- 238 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-4111-6 (brož.).
Signatura: A0-28863


Synek, Jan, 1986-
Svobodni v nesvobodě : náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu / Jan Synek. -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. -- 254 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7429-333-7 (Vyšehrad : brož.).
Signatura: A0-28707


Šámal, Pavel, 1953-
Trestní řád : komentář / Pavel Šámal a kolektiv. -- 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2013. -- 3 sv. (4654 s.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7400-465-0 (váz.).
Signatura: A0-28855


Vojáček, Ladislav, 1952-
Vývoj soukromého práva na území českých zemí / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kol.. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 2 sv. (1026 s.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-210-6005-0 (soubor : váz.).
Signatura: A1-3904


Vyznejte se v novém občanském zákoníku : nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva / Ludvík Ševčík ml. ... [et al.]. -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2013. -- 216 s. : portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-265-0071-1 (brož.).
Signatura: A0-29061


Wintr, Jan, 1978-
Metody a zásady interpretace práva / Jan Wintr. -- Praha : Auditorium, 2013. -- 229 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87284-36-0 (brož.).
Signatura: A0-28671


Zákon o mediaci : komentář / Martina Doležalová ... [et al.]. -- Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2013. -- xiv, 345 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7400-458-2 (váz.).
Signatura: A0-28850


Zákon č. 1/1863 ř.z., všeobecný rakouský zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva (2012 : Olomouc, Česko)
150 let Všeobecného obchodního zákoníku : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia ke 150. výročí Všeobecného obchodního zákoníku pořádaného ve dnech 11.-12.10.2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Zákon č. 1/1863 ř.z., všeobecný rakouský zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva / editorka Kamila Bubelová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 174 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3421-6 (brož.).
Signatura: B0-14514


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


Bartík, Václav
Zpracování osobních údajů obcemi : (vybrané problémy) / Václav Bartík, Eva Janečková. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- viii, 173 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-962-3 (brož.).
Signatura: B0-14489


Beneš, Jaroslav, 1972-
Finanční stráž Slovenské republiky 1939-1945 / Jaroslav Beneš. -- 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2013 (ARPA). -- 190 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, mapy, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86011-51-6 (brož.).
Signatura: B0-14490


Gieseke, Jens, 1964-
Stasi : tajná policie NDR v letech 1945-1990 / Jens Gieseke ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 335 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-2105-1 (váz.).
Signatura: A0-28877


Hojdar, Jaroslav, 1933-
Útěk před smrtí / Jaroslav Hojdar. -- Vyd. 1. Praha : Toužimský & Moravec, 2013. -- 152 s., [32] s. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7264-140-6 (váz.).
Signatura: A0-28781


Jánský, Zdeněk, 1954-
Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 / Zdeněk Jánský, Vlastimil Grof, Jiří Synek. -- Vyd. 3., přeprac. Hradec králové : Komitét pro udržování památek z války roku 1866 : Muzeum východních Čech, 2013 (Jiří Blahuš - AXA). -- 79 s. : il., mapa, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904841-4-6 (brož.).
Signatura: B0-14600


Kiššová, Lucia
Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 / [hlavní řešitel a zpracovatel zprávy Lucia Kiššová ; spoluřešitel a editor zprávy Viktor Mravčík]. -- 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2011. -- 143 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-044-5 (brož.).
Signatura: B0-14502


Krč, Robert
Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou / Robert Krč. -- 1. vyd. Praha : Linde Praha, 2013. -- xiv, 1253 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-888-8 (váz.).
Signatura: A0-28614


Payne, Stanley G. 1934-
Civil war in Europe, 1905-1949 [elektronický zdroj] / Stanley G. Payne. -- New York : Cambridge University Press, 2011. -- 1 online zdroj (xii, 242 s.) : mapy. -- ISBN 9781139128650 (e-book).


Poremská, Michaela
Elektronické zadávání veřejných zakázek / Michaela Poremská. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- xiv, 175 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7357-760-5 (brož.).
Signatura: D0-1647


Rogl, Stanislav
Křídlo, klapky, hřeben! : stíhací MiGy 23 v našem letectvu ve vzpomínkách technika 1. slp / Stanislav Rogl. -- Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2013. -- 479 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87567-29-6 (váz.).
Signatura: A0-28968


Schuck, Walter, 1920-
Sestřel : vzpomínky stíhacího pilota luftwaffe 1940-45 / Walter Schuck ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Dominik]. -- 1. vyd. Neratovice : Omnibooks, 2013. -- 205 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapa ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87788-08-0 (váz.).
Signatura: A0-28708


The national drug policy strategy for the period 2010 to 2018 / [translated by Jiří Bareš]. -- 1st ed. [Prague] : Office of the Government of the Czech Republic, 2012. -- 56 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-049-0 (brož.).
Signatura: B0-14501


Vitoch, Josef, 1920-
Moje vzpomínky na východní boje ve druhé světové válce 1939-1945 / Josef Vitoch. -- 2., dopl. a rozš. vyd. Brno : Šimon Ryšavý, 2008. -- 185 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7354-050-0 (váz.).
Signatura: A0-28620


Vojenské dějiny od pravěku do roku 1648 : střední Evropa / [autor projektu a map Jaroslav Synek ; texty Petr Klučina ... et al.]. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. -- 472 s. : il. (převážně barev.), mapy, plánky, faksim., erby, portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7360-911-5 (váz.).
Signatura: A1-3863


Vojenství v mapách tří století [kartografický dokument] : soubor starých map = Warfare in maps of three centuries : collection of antique maps / připravil Zdeněk Munzar. -- Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb : Geografická služba AČR, [2008?]. -- 13 map : barev. ; listy různých rozměrů, složeno v papírovém přebalu 49 x 36 cm. -- ISBN 978-80-7278-446-2 (Ministerstvo obrany ČR - AVIS : mapy v obalu).
Signatura: C2-16


Zápisník. -- Praha : MNO, 1957-1992. -- sv. ; 22-26 cmSignatura: 51 087 , I-54 091 , I-54 091/Zvl. č.


Zápisník. 132 stran aktualit, napětí a dobrodružství. -- Praha : Magnet, 1972-1990. -- sv. ; 25 cmSignatura: I-54 091/Akt.


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? (2013 : Praha, Česko)
Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? : (anebo, Nepůjde II. pilíř zrušit? Čeká nás nekonečné prodlužování důchodového věku? Jak významné budou předdůchody? Co dá lidem III. pilíř? Za co "dává" stát 3% z hrubé mzdy k 2% vlastních úspor?) : 26. února 2013 ; Finanční spoluúčast zaměstnanců : 11. dubna 2013 : sborník textů. -- Dráchov : Fontes Rerum, 2013. -- 191 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86958-33-0 (brož.).
Signatura: A0-28724


Filip, Miloš
Finanční poradenství: Co s tou penzí / Miloš Filip & Roman Pospíšil. -- 1. vyd. Praha : Institut pro finanční poradenství, 2013. -- 135 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-905457-0-0 (brož.).
Signatura: B0-14368


Chýlková, Markéta
Označování potravin : mnoho cenných informací pro spotřebitele? / Markéta Chýlková. -- 1. vyd. Praha : Potravinářská komora České republiky, 2013. -- 37 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-905096-4-1 (Potravinářská komora ČR : brož.).
Signatura: B1-4816


Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog : příklady dobré praxe a využití v členských státech EU / [zpracovali Hans-Peter Tossmann ... et al. ; překlad Jiří Bareš]. -- 1. vyd. v jazyce českém Praha : Úřad vlády České republiky, c2012. -- 82 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-065-0 (brož.) :.
Signatura: B0-14503


Novotný, Josef
The manager's decision making with the use of the factors which influence purchasing behaviour : dissertation thesis / author Josef Novotný. -- Pardubice : University of Pardubice, 2012. -- 45 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-568-7 (brož.).
Signatura: B0-14392


Prevence sociálně patologických jevů u cizinců / kolektiv autorů. -- [Česko : s.n., 2013]. -- 46 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-14525


Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe / Kristina Koldinská, Martin Štefko (eds.). -- 1st ed. Prague : Auditorium, 2010. -- 243 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87284-15-5 (brož.).
Signatura: A0-28603


Růžička, Michal
Krizová intervence pro speciální pedagogy / Michal Růžička a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 168 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3305-9 (brož.).
Signatura: A0-28683


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


100 let gymnázia v Chotěboři : almanach 1913-2013 / [k vydání připravila redakční rada ve složení Vladislav Smejkal ... et al.]. -- Chotěboř : Město Chotěboř, 2013. -- 371 s., lxxx s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 22 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87330-10-4 (váz.).
Signatura: D0-1655


Baslerová, Pavlína
Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením / Pavlína Baslerová a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 107 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3376-9 (brož.).
Signatura: B1-4803


Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity / [sestavil Tomáš Machula]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2001. -- 119 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7040-491-4 (brož.).
Signatura: B0-14390


Francírek, František
Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit) / František Francírek. -- 2. vyd. Praha : Ingenio et Arti, 2013. -- 62, 51 s. : il., formuláře ; 30 cm. -- ISBN 978-80-905287-3-4 (brož.).
Signatura: B1-4820


Havlíková, Dagmar
Etická výchova : pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Dagmar Havlíková, Blanka Drábková, Jiří Vymětal. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013. -- 2 sv. (80, 56 s.) : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7238-993-3 (pracovní učebnice).
Signatura: A1-3833


Kadlec, Matěj
80. výročí otevření Základní školy Meteorologická : 1933-2013 : brožura k oslavě výročí dne 15. května 2013 / autoři Matěj Kadlec, Zdeněk Bělecký. -- Praha : Městská část Praha-Libuš, 2013. -- 64 s. : il. (některé barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-4687-5 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-14526


Lacková, Lucia
Aspectos psicológicos de la instrucción de la gente en el contexto intercultural / Lucia Lacková. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. -- 78 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7464-200-5 (brož.).
Signatura: B1-4785


Matějček, Zdeněk, 1922-2004
Co, kdy a jak ve výchově dětí / Zdeněk Matějček. -- Vyd. 6. Praha : Portál, 2013. -- 143 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-262-0519-7 (brož.).
Signatura: B0-14609


Moodle: kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů / Martin Drlík ... [et al. ; překlad Martin Herodek]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. -- 344 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3759-8 (brož.).
Signatura: A0-28465


Muzeum a škola (2011 : Zlín, Česko)
Muzeum a škola : sborník příspěvků z konference Muzeum a škola, aneb, Expedice domů : 16. a 17. března 2011. -- Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. -- 82 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87130-20-9 (brož.).
Signatura: B0-14385


Odkaz Emilie Strejčkové : sborník / koncepce a sestavení Zdeňka Petáková a Alena Bauerová. -- Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, 2013. -- 118 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7075-803-8 (brož.).
Signatura: B0-14511


Potměšil, Miloň, 1955-
Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením / Miloň Potměšil a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 94 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3379-0 (brož.).
Signatura: B1-4809


Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů (2013 : Olomouc, Česko)
Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník materiálů z vědecké konference s mezinárodní účastí : Olomouc, 3. dubna 2013 / [editoři P. Calábek, P. Emanovský, V. Vaněk]. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 217 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3449-0 (brož.).
Signatura: A0-28663


Říčan, Pavel, 1933-
S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče / Pavel Říčan. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 174 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-262-0343-8 (brož.).
Signatura: B0-14557


Slavík, Milan, 1947-
Život na přelomu tisíciletí : textová studijní opora pro posluchače Univerzity třetího věku / Milan Slavík a kolektiv. -- Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2009. -- 205 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-213-2021-5 (brož.).
Signatura: I-723 201


Šeďová, Klára, 1974-
Humor ve škole / Klára Šeďová. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 189 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-6205-4 (brož.).
Signatura: A0-28673


Testy z víceletých gymnázií .... -- Podivín : Didaktis, 1997-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 741 181


Tomoszek, Maxim, 1979-
Moot court ve výuce práva : metodická příručka pro studenty i pedagogy / Maxim Tomoszek, Martin Kopa, Zuzana Adameová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 197 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3281-6 (brož.).
Signatura: A0-28680


Valenta, Milan, 1958-
Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením / Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 108 s. : il., formuláře ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3380-6 (brož.).
Signatura: B1-4813


Vitásková, Kateřina, 1972-
Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 120 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3433-9 (brož.).
Signatura: B0-14515


Vochozka, Josef
Škola druhé šance : příklady dobré praxe ze Švédska / Josef Vochozka. -- Praha : Educa International, 2013. -- 18 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905487-1-8 (brož.).
Signatura: B0-14482


Vrbová, Renáta, 1972-
Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností / Renata Vrbová a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 87 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3381-3 (brož.).
Signatura: B1-4802


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Martin, Jeanette S., 1947-
Global business etiquette [elektronický zdroj] : a guide to international communication and customs / Jeanette S. Martin and Lillian H. Chaney. -- 2nd ed. Santa Barbara, Calif. : Praeger, c2012. -- 1 online zdroj. -- ISBN 9780313397189 (e-book).


Mihulová, Marie
Vnitřní význam přísloví / Marie Mihulová, Milan Svoboda ; [fotografie Petr Moravec]. -- Vyd. 1. Liberec : Santal, 2013. -- 47 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm. -- ISBN 978-80-85965-94-0 (brož.).
Signatura: B0-14462


Pavlicová, Martina, 1964-
Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie / Martina Pavlicová. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 202 s. : il., portréty, 1 faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6090-6 (brož.).
Signatura: A0-28660


Svobodová, Vlasta, 1930-
Kalendář trochu historický / Vlasta Svobodová ; [ilustrace Vladimír Drápal]. -- 2., rozš. vyd. Brno : Šimon Ryšavý, 2008. -- 168 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7354-066-1 (váz.).
Signatura: A0-28598


Špaček, Ladislav, 1949-
Business etiketa a komunikace / Ladislav Špaček ; [foto Nadežda Ťavodová]. -- Vyd. 1. Praha : Ladislav Špaček, 2013. -- 343 s. : barev. fot. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-260-4347-8 (váz.).
Signatura: A0-286845 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Mrkáček, Zdeněk, 1956-
Chráněná krajinná oblast Český ráj : nejkrásnější výlety / text Zdeněk Mrkáček. -- Brno : Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR připravila redakce Veroniky - časopisu pro ochranu přírody a krajiny, 2013. -- 7 s. : il., mapy ; 23 cmSignatura: B0-14608


Spurný, Miloš, 1922-1979
Sbohem, staré řeky = Good-bye, old rivers / Miloš Spurný ; [texty Antonín Dufek ... et al.]. -- 1. vyd. [Brno] : FOTEP, 2007. -- 139 s. : il. ; 25 x 31 cm. -- ISBN 978-80-86871-07-3 (váz.) * 80-86871-07-X (chyb.).
Signatura: A0-28933


51 - Matematika


Kosmák, Ladislav, 1930-2009
Úvod do algebry / Ladislav Kosmák, Radovan Potůček. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2012. -- vii, 148 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7418-162-7 (brož.).
Signatura: B0-14420


Kubanová, Jana, 1958-
Kritické hodnoty a kvantily vybraných rozdělení pravděpodobností / Jana Kubanová, Bohdan Linda. -- Vyd. 5. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. -- 53 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-608-0 (váz.).
Signatura: B0-14383


Mádrová, Vladimíra, 1947-
Sborník úloh z diferenciálního počtu v R : (364 řešených příkladů a 1111 cvičení) / Vladimíra Mádrová, Jaroslav Marek. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 329 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3410-0 (brož.).
Signatura: B1-4819


Machalová, Jitka, 1974-
Nelineární programování: teorie a metody / Jitka Macharová, Horymír Netuka. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 165 s. : il., portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3411-7 (brož.).
Signatura: B1-4804


Prachař, Otakar, 1931-
Minimum z předmětu matematika I : distanční opora / Otakar Prachař, Jana Jelínková. -- Vyd. 2. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013-. -- sv. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-597-7 (1. část : brož.).
Signatura: B1-4773


Šnyrychová, Pavla
Základy matematické analýzy a jejich aplikace v ekonomii / Pavla Kouřilová, Martina Pavlačková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 249 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3317-2 (brož.).
Signatura: B1-4807


Štěpánová, Martina, 1982-
Geometrie / Martina Štěpánová. -- Vyd. 3. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 146 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-536-6 (brož.).
Signatura: B1-4772


Ženčák, Pavel
Lineární programování / Pavel Ženčák. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 195 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3414-8 (brož.).
Signatura: B1-4817


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Jak to, že-- planety obíhají Slunce? : [všechno o vesmíru / překlad Igor Vítek]. -- 1. vyd. Brno : Edika, 2012. -- 31 s. : barev. il., mapy, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-266-0131-9 (brož.).
Signatura: B0-14415


Kleczek, Josip, 1923-
Toulky Vesmírem / Josip Kleczek. -- Vyd. 1. Praha : AGA, 2013. -- 397 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm + 2 DVD. -- ISBN 978-80-904582-4-6 (váz.).
Signatura: D0-1648


53 - Fyzika


Schejbal, Vladimír, 1941-
Sbírka příkladů z elektrotechniky / Vladimír Schejbal, Dušan Čermák. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 178 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-567-0 (brož.).
Signatura: B1-4777


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Advances in Inorganic and Organometallic Chemistry (2. : 2013 : Pardubice, Česko)
Advances in Inorganic and Organometallic Chemistry : 6th February 2013, Pardubice, Czech Republic : programme, book of abstracts / edited by Jan Turek and Roman Olejník ; [organized by University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology]. -- Pardubice : Department of General and Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, [2013]. -- [7], 15, 21 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-581-6 (brož.).
Signatura: B0-14405


Atkins, P. W. 1940-
Fyzikální chemie / Peter Atkins, Julio de Paula ; [z anglického originálu ... přeložili Lidmila Bartovská ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. -- xxvi, 915 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7080-830-6 (váz.).
Signatura: A1-3897


Pytela, Oldřich, 1950-
Organická chemie : bakalářský studijní program. I. sešit, Názvosloví a obecné principy / Oldřich Pytela. -- Vyd. 4. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. -- 64 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-592-2 (brož.).
Signatura: B0-4771


Vybraná témata pro výuku chemie / kolektiv autorů ; [editoři Jiří Kameníček, Marta Klečková]. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012-. -- sv. : il. ; 29 cm + 2 CD-ROM. -- ISBN 978-80-244-3353-0 (1. část : brož.).
Signatura: D1-645


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Atlas chemismu povrchových vod České republiky : stav v letech 1984-1996 a 2007-2010 / Vladimír Majer ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, 2012. -- 103 s. : barev. il., mapy ; 22 x 32 cm. -- ISBN 978-80-7075-780-2 (kroužková vazba).
Signatura: B1-4800


Marjanović, Miloš, 1983-
Advanced methods for landslide assesment using GIS : PhD thesis summary = Pokročilé metody pro posuzování půdnich [sic] sesuvů použitím GIS : autoreferát disertační práce / Miloš Marjanović. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 32 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3478-0 (brož.).
Signatura: B0-14517


Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR / Magdalena Mrkvičková ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2012. -- 132 s. : barev. il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87402-25-2 (brož.).
Signatura: B1-846


Zillmer, Hans-Joachim, 1950-
Země versus katastrofy : jak náš svět utvářejí náhlé přírodní změny / Hans-Joachim Zillmer ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 244 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-3891-3 (váz.).
Signatura: A0-28808


57 - Biologické vědy


Jak to, že-- příroda je tak rozmanitá? : [všechno o přírodě / překlad Igor Vítek]. -- 1. vyd. Brno : Edika, 2012. -- 31 s. : barev. il., 1 mapa ; 25 cm. -- ISBN 978-80-266-0129-6 (brož.).
Signatura: B0-14413


Koepcke, Juliane, 1954-
Zázraky se dějí : jak mě džungle vrátila zpět do života / Juliane Koepckeová ; [z německého originálu ... přeložila Jarmila Doubravová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 260 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2107-5 (váz.).
Signatura: A0-28871


Lane, Nick, 1967-
Síla, sexualita, sebevražda : mitochondrie a smysl života / Nick Lane ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Hampl]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2012. -- 461 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2073-4 (váz.).
Signatura: A0-28880


Mejsnar, Jiří, 1941-
Mýtus evoluce, aneb, Geny křičí: "Jémine, mýlíte se, Darwine" / Jiří A. Mejsnar ; [ilustrace Jan Turek]. -- 1. vyd. Praha : Galén , c2013. -- 115 s. : il., 1 portrét ; 19 s.. -- ISBN 978-80-7262-973-2 (brož.).
Signatura: B0-14427


Nejedlík, Jan
Chcete se dostat na lékařskou fakultu?. 2. díl, Biologie : [+ 240 otázek z přijímacích zkoušek s řešením] / Jan Nejedlík, Ivo Staník. -- 3. vyd. Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2011. -- 243 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86572-65-9 (brož.).
Signatura: A0-23051/2


Ondřej, Vladan, 1975-
Základy radiobiologie / Ondřej Vladan. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 57 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3426-1 (brož.).
Signatura: B0-14513


Ursinus, Lothar, 1950-
Orgánové hodiny : snadno a srozumitelně / Lothar Ursinus ; [přeložila Soňa Siepaková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. -- 141 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-323-3 (brož.).
Signatura: B0-14494


Veverka, Miroslav, 1927-
Evoluce svým vlastním tvůrcem : od velkého třesku ke globální civilizaci / Miroslav Veverka. -- Vyd. 1. Praha : Prostor, 2013. -- 575 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7260-276-6 (brož.).
Signatura: A0-28834


Virtue, Doreen, 1958-
Léčení čaker : probuďte svou vnitřní sílu a dar léčit / Doreen Virtue ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Ryčová]. -- Hodkovičky : Pragma, c2008. -- 99 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7349-090-4 (brož.).
Signatura: B0-14443


58 - Botanika


Doležalová, Alena, 1958-
Stévie místo cukru : 365 receptů s použitím stévie sladké / Alena Doležalová ; fotografie Vladimír Doležal. -- České Budějovice : Dona, 2013. -- 172 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7322-162-1 (brož.).
Signatura: A0-28636


Janus, Andrzej
Nebuď potravou pro houbu Candida : [změň stravu, očisti svůj organizmus, uzdrav se] / Andrzej Janus ; [překlad z polštiny Pavla Jaworská]. -- Vyd. 1. Vendryně : Beskydy, 2013. -- 191 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87431-21-4 (brož.).
Signatura: A0-28980


Pásek, Kamil, 1972-
Masožravé rostliny : podrobný návod k pěstování / Kamil Pásek. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 112 s., [24] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-4253-3 (brož.).
Signatura: B0-14456


59 - Zoologie


Pomáháme jim přežít = We help them to survive = Nous les aidons a survivre = Pomogajem im vyžit' / Miroslav Bobek ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : ZOO, 2011. -- 253 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-85126-16-7 (brož.).
Signatura: A1-38816 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Alexander, Eben, 1953-
Jaký je život po životě / Eben Alexander ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Amchová]. -- 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, c2013. -- 198 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7321-710-5 (váz.).
Signatura: A0-28823


Ärztekalender der Deutschen Demokratischen Republik. -- Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, [19--]-[19--]. -- 11 sv. ; 17 cmSignatura: 83 812


Atkinson, Sue, 1945-
První kroky z deprese / Sue Atkinson ; [z angličtiny přeložil Jindřich Kotvrda]. -- 1. vyd. Uhřice : Doron, 2013. -- 91 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7297-114-5 (brož.).
Signatura: B0-14422


Atlas lidského těla / [editor Jordi Vigué ; ilustrace Miquel y Myriam Ferrón ; z anglického překladu ... přeložili a odborně lektorovali Marek Plánička a Jan Kohout]. -- 10. vyd. Čestlice : Rebo Productions, 2013. -- 164 s. : barev. il. ; 34 cm. -- ISBN 978-80-255-0729-2 (váz.).
Signatura: A1-3880


Cajthamlová, Kateřina, 1962-
Čtěte pohádky, čtěte mezi řádky-- / Kateřina Cajthamlová, Jitka Hinková. -- Vyd. 1. Praha : Orbis IN, 2012. -- 122 s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-2726-3 (váz.).
Signatura: A0-28883


Carr, Kris, 1971-
Bláznivá sexy dieta / Kris Carr ; [překlad Petra Poislová]. -- 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2013. -- 272 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7263-822-2 (brož.).
Signatura: A0-29017


Cooper, Carol, 1951-
Dvojčata : praktický a povzbudivý průvodce těhotenstvím, porodem a prvním rokem života dvojčat / Carol Cooperová, Katy Hymasová ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 128 s. : barev. il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-2102-0 (váz.).
Signatura: A0-28830


Čížek, Vladimír, 1964-
Průvodce cévními chorobami pro pacienty / Vladimír Čížek. -- Praha : Maxdorf, c2012. -- 218 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7345-297-1 (brož.).
Signatura: A0-28703


Dobos, Gustav
Aktivně proti rakovině : klasická medicína a přírodní léčebné metody / Gustav Dobos, Sherko Kümmel ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 303 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2143-3 (váz.).
Signatura: A0-28717


Fait, Tomáš, 1971-
Klimakterická medicína / Tomáš Fait. -- 2. přeprac. vyd. Praha : Maxdorf, c2013. -- 189 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-342-8 (brož.).
Signatura: A0-28576


Fialová, Dana, 1967-
Hubnutí hlavou : jak zhubnout bez omezování se a s trvalým efektem / Dana Fialová. -- Praha : D. Fialová, 2013. -- 67 s. : il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-260-3967-9 (brož.).
Signatura: B0-14583


Fröhling, Thomas, 1949-
Bydlení s feng-šuej / Thomas Fröhling, Katrin Martin-Fröhling ; [z německého originálu ... přeložila Viola Lyčková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 124 s. : il. (převážně barev.), plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-3823-4 (váz.).
Signatura: A0-28805


Golden, Gale Holtz
V sevření touhy : sexuální tajemství v psychoterapii / Gale Holtz Golden ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Fafejta]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- 318 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-0352-0 (brož.) * 978-80262-0352-0 (chyb.).
Signatura: A0-28782


Hay, Louise L., 1926-
Vše je tak, jak má být : jak uzdravit svoje tělo pomocí medicíny, afirmací a intuice / Louise L. Hay, Mona Lisa Schulz ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Šimonová]. -- Hodkovičky : Pragma, c2013. -- 245 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7349-350-9 (váz.).
Signatura: A0-28571


Holford, Patrick
Tajemství zdravého stárnutí / Patrick Holford a Jerome Burne ; [přeložila Monika Kittová]. -- Praha : Alternativa, 2013. -- 417 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86936-38-3 (váz.).
Signatura: A0-28647


Hytych, Vladislav, 1954-
Minimum z plicní chirurgie : krok za krokem / Vladislav Hytych a kolektiv. -- Praha : Maxdorf, c2013. -- 303 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-347-3 (brož.).
Signatura: A0-28731


Cholt, Milan, 1933-
Cévní sonografie : repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na DVD / Milan Cholt. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 327 s. ; 21 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-247-3974-8 (brož.).
Signatura: D0-1652


Ivanová, Kateřina, 1955-
Medicína a společnost / Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková, Ivan Gladkij. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 90 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3446-9 (brož.).
Signatura: B1-4811


Jak to, že-- lidské tělo zvládně tolik věcí? : [všechno o lidském těle / překlad Igor Vítek]. -- 1. vyd. Brno : Edika, 2012. -- 31 s. : barev. il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-266-0130-2 (brož.).
Signatura: B0-14416


Kadmon, Adam
Praha kurevská / Adam Kadmon ; [překlad Adam Rosa]. -- Vyd. 1. Brno : Spiral Energy, 2013. -- 81 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86954-07-3 (brož.).
Signatura: B0-14528


Kalman, Michal, 1980-
Zelená kniha zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity / Michal Kalman, Zdeněk Hamřík, Jan Pavelka. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. -- 69 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-3451-3 (brož.).
Signatura: B0-14516


Král, Michal
Neurologie pro speciální pedagogy / Michal Král a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 211 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-3244-1 (brož.).
Signatura: A0-28688


Laňková, Jaroslava, 1962-
Antitrombotická prevence a léčba v primární péči : doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře : novelizace 2013 / autoři Jaroslava Laňková, Jaroslav Malý. -- Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2013. -- 18 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-62-6 (brož.).
Signatura: B1-4798


Látalová, Klára, 1970-
Agresivita v psychiatrii / Klára Látalová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. -- 235 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-4454-4 (brož.).
Signatura: A0-28840


Matten, Glen
Lži o zdraví : [jak dosáhnout výjimečného zdraví] / Glen Matten a Aidan Goggins ; [z anglického originálu ... přeložila Johana Martinová]. -- 1. vyd. V Brně : Jota, 2013. -- 329 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7462-315-8 (brož.).
Signatura: A0-28574


Middleton, Kate
První kroky z poruchy příjmu potravy / Kate Middleton a Jane Smith ; [z angličtiny přeložil Pavel Szotkowski]. -- 1. vyd. Uhřice : Doron, c2013. -- 81 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7297-115-2 (brož.).
Signatura: B0-14421


Mosley, Michael, 1957-
Dieta jinak : jídlo, půst a dlouhověkost / Michael Mosley, Mimi Spencerová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Jícha]. -- Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2013. -- 253 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7306-541-6 (váz.).
Signatura: A0-28734


Müller, Sven-David, 1969-
Chutně pro diabetiky : optimální způsob stravování pro nemocné s cukrovkou / Sven-David Müller, Christiane Pfeufferová ; [z německého originálu ... přeložila Lydie Stočesová]. -- Vyd. 2. Praha : Ikar, 2013. -- 96 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2099-3 (váz.).
Signatura: A0-28751


Nickens, T. Edward
Průvodce přežití katastrofy : [dovednosti, které budete potřebovat] / Outdoor Life, T. Edward Nickens a redaktoři magazínu Field & Stream ; [překlad Jaroslav Kučera]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. -- [96] s. : barev. il., 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-1023-7 (brož.).
Signatura: A0-28831


Od neuronu k mozku / John G. Nicholls ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Žáček]. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- xviii, 675 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-200-2155-7 (váz.).
Signatura: A1-3858


Parker, Steve, 1952-
Lidské tělo : jak to funguje - fakta a zajímavosti / Steve Parker ; ilustrace Alex Pang ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2013. -- 40 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-253-1742-6 (váz.).
Signatura: A1-3895


Pearl, Eric
Šalamoun promlouvá : o návratu k léčivé energii vašeho života / Eric Pearl & Frederick Ponzlov ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Halouzková]. -- Vyd. 1. Praha : Plot, 2013. -- 204 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7428-174-7 (váz.).
Signatura: A0-29006


Pešek, Miloš, 1950-
Zachraň svůj život : principy nemocí a uzdravování / Miloš Pešek, Petr Novotný. -- Vyd. 1. Liberec : Dialog, 2013. -- 249 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7424-056-0 (váz.).
Signatura: A0-28787


Physiological research. Suplement. -- Prague : Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999-. -- sv. ; 25 cmSignatura: I-500 788/Suppl.


Ploton, Frédéric, 1968-
Jak používat erotogenní zóny : atlas erotogenních zón / Frédéric Ploton ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Uvíra]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2013. -- 155 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7336-685-8 (brož.).
Signatura: A0-28961


Praktická proktologie / Ladislav Horák ... a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. -- 218 s. : barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-247-3595-5 (váz.).
Signatura: A1-3888


První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů / Jarmila Kelnarová ... [et al.]. -- 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 180 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-4200-7 (brož.).
Signatura: B0-13098/2


Raška, Milan, 1967-
Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF UP v Olomouci / Milan Raška a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 111 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3430-8 (brož.).
Signatura: B1-4810


Remeš, Roman
Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny / Roman Remeš, Silvia Trnovská a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 240 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-4530-5 (brož.).
Signatura: A0-28755


Sestra a perioperační péče / Jana Wichsová ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 192 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3754-6 (brož.).
Signatura: A0-29098


Schneider, Meir, 1954-
Šance pro oči : deset kroků k nápravě zraku vlastními silami / Meir Schneider ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Maslowská]. -- Vyd. 1. Praha : Elfa, 2013. -- 203 s. : il. ; 24 cm + 3 volně vložené příl.. -- ISBN 978-80-86439-19-8 (brož.).
Signatura: D0-1642


Schwarzenberg, Therese von, 1940-
Má cesta zpátky do života : vyznání lékařky / Therese Schwarzenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Pátková]. -- V Mladé frontě 2., dopl. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 227 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2992-6 (váz.).
Signatura: A0-28802


Skopalík, Jaromír, 1933-
Chirurgovy africké memoáry : 1990-1993 / Jaromír Skopalík. -- Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2013. -- 245 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86149-86-8 (brož.).
Signatura: A0-28623


Smutný, Milan, 1959-
Informace pro pacienty po amputaci končetiny / Milan Smutný ; [překlad z anglického originálu Sylva Homolová]. -- 2. vyd. Brno : MS ortoprotetika, 2013. -- 72 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-3903-7 (brož.).
Signatura: B0-14399


Storl, Wolf-Dieter, 1942-
Přírodní léčba boreliózy / Wolf-Dieter Storl ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Krausová]. -- Praha : Pragma, c2013. -- 237 s., [18] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7349-356-1 (brož.).
Signatura: A0-28760


Šeblová, Jana, 1957-
Urgentní medicína v klinické praxi lékaře / Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 400 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-4434-6 (váz.).
Signatura: A0-28780


Škrha, Jan, 1954-
Hypoglykemie : od patofyziologie ke klinické praxi / Jan Škrha. -- Praha : Maxdorf, c2013. -- 175 s. : il. (některé barev.), 1 portrét ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7345-319-0 (váz.).
Signatura: A0-28851


Šrámková, Taťána, 1960-
Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba / Taťána Šrámková. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. -- 216 s., viii s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-4453-7 (brož.).
Signatura: A0-28744


Šubrt, Bořivoj, 1948-
Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. -- 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2013. -- 327 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7263-820-8 (brož.).
Signatura: A0-29053


Tepperwein, Kurt, 1932-
Pryč s kyselostí! : jak udržet kyselé a zásadité látky v těle v rovnováze : tajemství dlouhověkosti / Kurt Tepperwein ; [z německého originálu ... přeložila Jitka Perglová] /. -- Vyd. 2. V Bratislavě : NOXI, 2011. -- 207 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-054-2 (váz.).
Signatura: A0-28681


Tombak, Michail, 1953-
Cesta ke zdraví / Michail Tombak ; [překlad Kristýna Ondraszková]. -- Vyd. 1. Vendryně : Nakladatelství Beskydy, 2013. -- 215 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87431-20-7 (brož.).
Signatura: A0-28591


Úvod do výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu / Miroslav Kopecký ... [et al.]. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 80 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3369-1 (brož.).
Signatura: B1-4806


Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám : situace v ČR : analýza informačních zdrojů / [autoři Pavel Nepustil ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, c2012. -- 84 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-072-8 (brož.) :.
Signatura: B0-14504


Vašáková, Martina, 1964-
Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. -- Praha : Maxdorf, c2013. -- 470 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7345-351-0 (brož.).
Signatura: A0-28853


Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko). Onkologická klinika
40 let Onkologické kliniky. -- Vyd. 1. Praha : We Make Media, 2013. -- 84 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 26 cm. -- ISBN 978-80-87339-12-1 (brož.).
Signatura: B1-4647


Zajoncová, Ludmila, 1957-
Praktická cvičení z klinické biochemie / Ludmila Zajoncová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 163 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3431-5 (brož.).
Signatura: B1-4808


62 - Technika všeobecně


Československá obalová technika (konference)
Československá obalová technika v rámci výsledkov celoštátnej súťaže - Obal rok ... : ... celoštátna konferencia. -- Bratislava : Dom techniky ČSVTS, [19--]-[19--]. -- 3 sv. ; 20, 29 cmSignatura: 399 804 , I-741 384


Dubánek, Martin, 1974-
Malá kniha o velkých bunkrech : největší pevnostní stavby světa 1918-1945 / Martin Dubánek, Pavel Lach. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 293 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-2632-1 (váz.).
Signatura: A0-28922


Flodrová, Milena, 1935-
Proměny Vaňkovky = The Changing faces of Vaňkovka / [text Milena Flodrová ; fotografie Libor Teplý]. -- Vyd. 1. [Brno] : FOTEP, 2005. -- 75 s. : barev. il., mapy ; 25 cm + 1 složený plakát. -- ISBN 80-86871-02-9 (váz.).
Signatura: D0-1660


Gregora, Stanislav
Vozidla elektrické trakce / Stanislav Gregora a kolektiv. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. -- 184 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-596-0 (brož.).
Signatura: B1-4775


Jak to, že-- počítače mají paměť? : [všechno o technice / překlad Igor Vítek]. -- 1. vyd. Brno : Edika, 2012. -- 31 s. : barev. il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-266-0128-9 (brož.).
Signatura: B0-14414


Pešek, Jiří, 1936-
Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky / Jiří Pešek, Martin Sivek. -- Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, 2012. -- 199 s. : il. (některé barev.), mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7075-800-7 (brož.).
Signatura: A0-28668


Šámalová, Zlata, 1953-
Labe a Orlice v Hradci Králové : historie říčních staveb / text Zlata Šámalová. -- Hradec Králové : Povodí Labe, 2007 (Hradec Králové : Garamon). -- 32 s. : barev. il., mapy, plány ; 30 cmSignatura: B1-4826


Učebnice pilota 2013 : pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost / [Ladislav Keller ... et al.]. -- Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2013. -- 710 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87567-26-5 (váz.).
Signatura: A0-18500/2013


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Gomringer, Anne-Kathrin
Naše první slepice / Anne-Kathrin Gomringer ; [překlad Lenka Pecharová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 111 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-247-4666-1 (brož.).
Signatura: B0-14607


Grešík, Valdemar, 1962-
Léčivé rostliny : jejich vlastnosti, účinky a použití. Díl 2, Evropa / Valdemar Grešík. -- Praha : Eminent, 2013. -- 159 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7281-460-2 (váz.).
Signatura: A0-7095/2


Jarošíková, Blanka, 1958-
Vaříme z přírody / Blanka Jarošíková. -- Praha : Eminent, 2013. -- 220 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7281-459-6 (váz.).
Signatura: A0-28570


Krus, Jiří
Základy moderní kaprařiny / Jiří a Viktor Krusovi ; ilustrace Tomáš Rozsypal. -- 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2013. -- 140 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7346-154-6 (váz.).
Signatura: A0-28870


Lindner, Ralf
Jak naučit psa, aby netáhl na vodítku : [rady teriéra Bertíka] / Ralf Lindner ; [přeložila Zuzana Martinová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 160 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-247-4333-2 (brož.).
Signatura: B0-11439


Nesrsta, Dušan
Drobné ovoce a skořápkoviny : přes 140 barevných fotografií a popisů odrůd / Dušan Nesrsta, Tomáš Jan, Milan Hanč. -- Olomouc : Baštan, 2013. -- 213 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87091-40-1 (váz.).
Signatura: A0-28512


Nohelová, Eva
Retrívři a vodní psi / Eva Nohelová. -- Vyd. 1. Praha : Pavel Jeřábek - Nakladatelství Plot, 2013. -- 205 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7428-170-9 (váz.).
Signatura: A0-28515


Pfleiderer, Mircea
Co kočka skutečně chce / Mircea Pfleidererová, Birgit Rödderová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Horová]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 206 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-3648-3 (váz.).
Signatura: A0-28820


Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu / Zygmunt Kłodnicki ... [et al.]. -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 252 s. : il., mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6099-9 (brož.).
Signatura: A0-28656


64 - Domácí hospodářství


Křížková, Hana, 1958-
U stolu s Hankou Křížkovou / Hana Křížková, Marie Formáčková. -- Vyd. 1. Praha : BVD, 2013. -- 109 s. : barev. il., portréty ; 35 cm. -- ISBN 978-80-87090-80-0 (váz.).
Signatura: A1-3885


La Cucina Italiana. Speciál. -- Praha : LCI CZ 2011-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-502 936/Spec.


Lamschová, Petra
Velký dietní plán II., aneb, Jezte chytře od ledna do prosince / Petra Lamschová, Jana Vašáková. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 214 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-2904-9 (váz.).
Signatura: A0-24796/2


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Divadelní hry : [nakladatelský seznam. 2]. -- Praha : Orbis, [1958]. -- [13 s.] 16 cmSignatura: E0-1236


Forstová, Eva
Knihy podle norem : kulturní instituce v systému řízené kultury : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / Eva Forstová. -- Vyd. 1. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. -- 173 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7308-450-9 (brož.).
Signatura: A0-28963


Handbook of budgeting [elektronický zdroj] / William R. Lalli, editor. -- 6th ed. Hoboken, N.J. : Wiley, c2012. -- 1 online zdroj (xviii, 846 s.) : il.. -- ISBN * 978-0-470-92045-9 (cloth) (chyb.).


Hrdý, Milan
Podnikové finance v teorii a praxi / Milan Hrdý, Michaela Krechovská. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- 267 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7478-011-0 (brož.).
Signatura: A0-28589


Ifan Kyrle Fletcher : a memorial tribute / [preface George Speaight]. -- [London] : The Society for Theatre Research, 1970. -- 34 s. : il. ; 19 cmSignatura: E0-1240


Jindřichovská, Irena, 1965-
Finanční management / Irena Jindřichovská. -- Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2013. -- xviii, 295 s. : il.; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-052-2 (brož.).
Signatura: A0-28849


Kacetl, Jiří, 1976-
140 let Severozápadní dráhy : minulost a budoucnost nejkratšího dopravního spojení Vídně a Berlína = 140 Jahre der Nordwestbahn : Vergangenheit und Zukunft der kürzesten Verkhersverbindung Wien-Berlin : Wien-Hollarbrunn-Znojmo-Jihlava-Kolín-Litoměřice-Ústí nad Labem-Děčín / Jiří Kacetl. -- Znojmo : Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2013. -- 52 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86974-11-8 (brož.).
Signatura: B1-4797


Kopecký, Ladislav
Public relations : dějiny - teorie - praxe / Ladislav Kopecký. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. -- 238 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-4229-8 (brož.).
Signatura: A0-28992


Kraftová, Ivana, 1956-
Základy účetnictví : distanční opora / Ivana Kraftová, Renáta Myšková, Radim Keřt. -- Vyd. 5. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. -- 156, [11] s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7395-624-0 (brož.).
Signatura: B1-4774


Machek, Ondřej
Essentials of business economics : exercises / Ondřej Machek, Martin Machek. -- Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2013. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-1925-8 (brož.).
Signatura: B0-14407


Müllerová, Lenka, 1965-
Knižní marketing / Lenka Müllerová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. -- 146 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-3357-8 (brož.) * 978-92-78-40703-2 (chyb.).
Signatura: B0-14417


Sekaninová, Dagmar, 1954-
Podniková ekonomika I / Dagmar Sekaninová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 125 s. : il., formuláře ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3415-5 (brož.).
Signatura: B1-4805


Volá Londýn : historie českého a slovenského vysílání BBC (1939-2006) / editor Milan Kocourek. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. -- 328 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7451-318-3 (váz.).
Signatura: D0-1644
* BBC(stanice rozhlasová)


Zápisník spotřebitele. -- Praha : Magnet-press, 1993-1996. -- 4 sv. ; 26-30 cmSignatura: I-54 091


Zurynek, Josef
Dopravní procesy v cestovním ruchu / Josef Zurynek, Lubomír Zelený, Michal Mervart. -- Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. -- 255 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7357-335-5 (váz.).
Signatura: A0-28702


Žaket (vydavatelství)
Autoatlas Česká republika [kartografický dokument] / [zpracovala firma Žaket]. -- 10., aktualiz. vyd. Praha : Žaket, c2012. -- 1 atlas (115 s.) : 50 barev. map ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7233-363-9 (kroužková vazba).
Signatura: B1-4799


Žaket (vydavatelství)
Česká republika [kartografický dokument] : autoatlas / [zpracovala firma Žaket - kartografické vydavatelství]. -- 7., aktualiz. vyd. Praha : Žaket, c2013. -- 1 atlas (127 s.) : 76 barev. map ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7233-381-3 (kroužková vazba).
Signatura: B0-14505


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Šabatka, Jaroslav, 1959-
Vyrábíme glycerinová mýdla / Jaroslav Šabatka, Hana Svatoňová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 64 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-4596-1 (brož.).
Signatura: B0-14419


67/68 - Různá odvětví průmyslu a řemesel


Stüeler, Michel, 1583-1656
Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649) / k vydání připravil Jan Kilián. -- Vyd. 1. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013. -- 845 s : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-85321-65-4 (Regionální muzeum v Teplicích : váz.).
Signatura: A0-28972


Stroje na zpracování informací : sborník. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-1982. -- 22 sv. ; 24 cmSignatura: 51 362


Mrkšić, Borislav
Drveni osmijesi : eseji iz povijesti i teorije lutkarstva / Borislav Mrkšić. -- Zagreb : Saveza društava "Naša djeca", 1975. -- 321 s. : il. ; 22 cmSignatura: E0-1527


69 - Stavebnictví


Dudíkova Schulmannová, Barbora
Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje / [Barbora Dudíková Schulmannová a Jaroslav Valečka ; spolupracovali Vladimír Žáček, Zuzana Krejčí]. -- Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, c2012. -- 1 složený l. (24 s.) : barev. il., 1 mapa ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7075-798-7 (složený list).
Signatura: B1-834


Stavební látky - cvičebnice / kolektiv autorů. -- 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. -- 122 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7204-828-1 (Vysoké učení technické v Brně : brož.).
Signatura: B1-47767 Umění. Zábavy. Sport

Rak hlína chmel : ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera A V S K G. -- Rakovník : Rabasova galerie, 2013. -- [32] s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-14299


Mennekes, Friedhelm, 1940-
Nadšení a pochybnost. 1, Nové umění ve starém kostele / Friedhelm Mennekes ; uspořádal a předmluvu napsal Norbert Schmidt ; přeložil Martin Pokorný. -- Vyd. 1. Praha : Centrum teologie a umění : Triáda, 2012. -- 196 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7474-057-2 (brož.) * 80-7474-057-2 (chyb.).
Signatura: A0-28975/1


DesignGuide 2012-2013 : průvodce po světě design a stylu =guide to the world of design and style. -- Praha : ProfilMedia, c2012. -- 102 s. : barev. il. ; 36 x 30 cm. -- ISBN 978-80-904300-9-9 (brož.).
Signatura: A2-63


Záruba, Dalibor, 1946-
Tenkrát v televizi / Dalibor Záruba. -- Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2013. -- 223 s. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7329-352-9 (váz.).
Signatura: A0-28649


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Jacobs, Jane, 1916-2006
Smrt a život amerických velkoměst / Jane Jacobs ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Solperová]. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Dolní Kounice : MOX NOX, c2013. -- 479 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905064-4-2 (brož.).
Signatura: A0-28607


Mudrová, Ivana, 1960-
Tajnosti českých hřbitovů / Ivana Mudrová. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. -- 263 s. : barev. il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7422-234-4 (váz.).
Signatura: A0-28879


Ostravské dělnické kolonie. I., Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy / Martin Jemelka (ed.). -- Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. -- 541 s. : il., mapy, portréty, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7368-953-7 (váz.).
Signatura: A0-28575/1


Ostravské dělnické kolonie. II, Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy / Martin Jemelka (ed.) ; [spoluautoři Jan Herman ... et al.]. -- Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. -- 735 s. : il., mapy, portréty, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7464-190-9 (váz.).
Signatura: A0-28575/2


Urbanec, Jakub, 1977-
Jezírkové rostliny / Jakub Urbanec. -- Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus - sdružení Magdaléna a Robert Javorských, 2013. -- 70 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87293-29-4 (brož.).
Signatura: B0-14345


Veličková, Markéta, 1978-
Aleje české a moravské krajiny : historie a současný význam / Markéta a Petr Veličkovi a kol.. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2013. -- 245 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7363-413-1 (váz.).
Signatura: A0-28842


72 - Architektura


Businský, Vladimír
Naše boží muka / Vladimír Businský, Roman Businský. -- [Praha] : Nezávislá památková unie, 2012. -- 47 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-3811-5 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-14384


David, Jiří, 1956-
Jiří David : křik paviánů = baboon shriek / [úvodní text Karel Srp ; koncepce Karel Kerlický a Jiří David ; fotografie Martin Polák a Radek Kalhous]. -- Praha : KANT : Galerie hlavního města Prahy, 2013. -- 83 s. : il. (převážně barev.), 1 portrét ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7437-096-0 (KANT : váz.).
Signatura: B0-11470


Eliášek, Jan, 1971-
Praga : mirovoe nasledie UNESCO / [tekst Jan Eliašek]. -- Izd. 1. Český Krumlov : MCU, 2012. -- 55 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7339-195-9 (brož.).
Signatura: B0-14499


Fulcanelli
Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla / Fulcanelli ; s třemi předmluvami Eugèna Canselieta, se čtyřiceti devíti fotografiemi Pierre Jahana a frontispisem Juliena Champagne ; [z francouzského originálu přeložili Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek]. -- 3. rozmnožené vyd. Praha : Trigon, 2013. -- 218 s., [49] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86159-90-4 (váz.).
Signatura: A0-28715


Horálek, Vojtěch, 1983-
Vojtěch Horálek / [umělecká díla Vojtěch Horálek ; foto Milan Jaroš ; autoři textu Terezie Petišková, Michel Rittstein]. -- [Praha] : Gema Art, 2013. -- 107 s. (některé složené) : barev. il., portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-904575-3-9 (váz.).
Signatura: A1-3887


Jiný vzduch : Skupina česko-slovenských surrealistů 1990-2011 : výstava s mezinárodní účastí : [Staroměstská radnice v Praze, 10.2.-4.4.2012 / koncepce a redakce katalogu Bruno Solařík, František Dryje ; překlady textů Kateřina Piňosová, Jan Táborský a Viktor Faktor]. -- Vyd. 1. Praha : Art Movement : Sdružení Analogonu, 2012. -- 190 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904419-1-0 (Sdružení Analogonu : brož.).
Signatura: A0-29005


Kovářovi žáci : historie zlínské VŠUP 1959-2011 : [Galerie VŠUP v Praze, 24.2.-31.3.2012 : Zlínská VŠUP 1959-2011, Momenty a momentky : Photogether Gallery, Zlín, 16.6.-1.7.2011 / texty Michal Bauer ... et al.]. -- V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, c2012. -- 82 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86863-50-4 (brož.).
Signatura: B0-14409


Lesák, František, 1943-
"--vidím jen to, co vím" / František Lesák. -- Zlín : Archa, 2013. -- 201 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87545-15-7 (brož.).
Signatura: A0-28665


Lukášek, Josef
Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím, aneb, Pozvání do Kačenčiny pohádkové říše / Josef Lukášek ; [ilustrace Jarmila Haldová ... et al. ; foto Jan Vítek ... et al.]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013. -- 206 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7405-305-4 (brož.).
Signatura: A0-28987


Markus Lüpertz, A. R. Penck a jejich žák Lubomír Typlt : u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Galerii Zdeněk Sklenář ... ve dnech 1. června až 30. července 2011 = Markus Lüpertz, A. R. Penck und ihr Schüler Lubomír Typlt : anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in der Galerie Zdeněk Sklenář ... vom 1. Juni bis zum 30. Juli 2011 / koncepce katalogu Ivona Raimanová, Zdeněk Sklenář ; rozhovor s M. Wernerem vedli Ivona Raimanová, Zdeněk Sklenář a Lubomír Typlt ; překlad z němčiny Lenka Vosičková, překlad do němčiny Angela Lindner. -- Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2012. -- 87 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87430-11-8 (váz.).
Signatura: A0-28971


Musilová, Jaroslava
Z historie budov Ministerstva financí / Jaroslava Musilová. -- Praha : Ministerstvo financí, 2013. -- 43 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85045-44-4 (brož.) :.
Signatura: B0-14483


Oxymorón & pleonasmus II : rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury / [editorka a autorka doslovu Monika Mitášová ; překlady textů z angličtiny do češtiny Jana Tichá, překlady textů z angličtiny do slovenštiny Monika Mitášová]. -- Vyd. 1. Praha : Zlatý řez, c2012. -- 455 s., [22] s. obr. příl. : barev. il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-903826-5-7 (Zlatý řez : brož.) * 978-8-0903826-5-7 (chyb.).
Signatura: A0-24097/2


Piekar, Pavel, 1960-
Incidit / Pavel Piekar ; [text Lucie Šiklová ... et. al. ; grafická úprava Michal Jirát]. -- Praha : Galerie Havelka, 2010. -- 110 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87390-06-1 (brož.).
Signatura: B1-4801


Sedlák, Jan, 1943-
Ve znamení moderny : architektura 20. století v Brně = In the name of modernism : 20th century architecture in Brno / Jan Sedlák [text], Libor Teplý [fotografie ; anglický překlad Irma Charvátová, Tony Long]. -- Vyd. 1. Brno : FOTEP, 2004. -- 122 s. : barev. il. ; 25 x 31 cm. -- ISBN 80-902921-9-4 (váz.).
Signatura: A0-28940


Strusková, Eva, 1937-
Dodalovi : průkopníci českého animovaného filmu / Eva Strusková. -- 1. vyd. Praha : Národní filmový archiv : Akademie múzických umění v Praze, 2013. -- 359 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7004-152-9 (NFA : brož.).
Signatura: D0-1639


Strusková, Eva, 1937-
The Dodals : pioneers of Czech animated film / Eva Strusková ; [English translation Lucie Vidmar]. -- 1st ed. Prague : National Film Archive, 2013. -- 375 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7004-155-0 (NFA : brož.).
Signatura: D0-1656


Sýkora, Zdeněk, 1920-2011
Zdeněk Sýkora : barva a prostor / [koncepce katalogu a text Pavel Kappel]. -- [Praha] : Verzone, 2010. -- 51 s. : il. (některé barev.), portrét, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-904546-4-4 (váz.).
Signatura: A0-28585


Symboly emancipace : synagogy 19. století v českých zemích : [výstava Židovského muzea v Praze 21.3.-4.8.2013, Galerie Roberta Guttmanna Praha / text a příprava katalogu Arno Pařík]. -- Praha : Židovské muzeum v Praze, c2013. -- 104 s. : il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 21 x 22 cm. -- ISBN 978-80-87366-23-3 (brož.).
Signatura: B0-14349


Štekl, Jiří, 1956-
Rájem rozhlednovým : na kole, pěšky, vlakem i lanovkou : 70 nejnovějších rozhleden České republiky / Jiří Štekl. -- 4. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2013. -- 77 s. : il., plány ; 21 cm + 1 mapa (36 x 60 cm, složeno na 18 x 12 cm). -- ISBN 978-80-87193-25-9 (brož.).
Signatura: D0-1640


Švankmajer, Jan, 1934-
Jan Švankmajer : možnosti dialogu : mezi filmem a volnou tvorbou / [editoři František Dryje, Bertrand Schmitt ; autoři textů František Dryje ... et al.]. -- Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae, 2012. -- 508 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7467-015-2 (brož.).
Signatura: A1-3882


Tvary, formy, ideje : studie a eseje k dějinám a teorii architektury / Taťána Petrasová a Marie Platovská (eds.). -- [Praha] : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, 2013. -- 350 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 25 c,. -- ISBN 978-80-86890-47-0 (váz.).
Signatura: A0-29002


Zatloukal, Pavel, 1948-
Lednicko-valtický areál : průvodce / [texty] Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal. -- 1. vyd. v jazyce českém [Valtice] : Průvodce parkem ; [Praha] : Foibos books, 2013. -- 100 s. : il. (převáž. barev.), plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87073-63-6 (brož.).
Signatura: B0-14535


Zeman, Lubomír, 1964-
Průvodce architekturou Karlových Varů = Karlovy Vary architecture guide / Lubomír Zeman. -- Vyd. 1. Praha : Národní památkový ústav, 2012. -- 511 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87104-63-7 (váz.).
Signatura: A0-29003


Ženatá, Kamila, 1953-
Ženský dvůr : [Centrum současného umění DOX, 7.6.-26.8. 2013 : Památník Terezín - Malá pevnost, 1.5.-26.8.2013 = The women's yard : DOX Centre for Contemporary Art, 7.6.-26.8. 2013 : Terezín Memorial - Small Fortress, 1.5.-26.8.2013] / Kamila Ženatá ; [texty Milan Ohnisko ; fotografie Petr Háj, Milan Ohnisko, Kamila Ženatá]. -- Praha : Schrödingerova kočka, 2013. -- 74 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 x 26 cm. -- ISBN 978-80-260-3864-1 (brož.).
Signatura: B14796


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Rousová, Hana, 1944-
Zdeněk Dvořák, 1897-1943 : sochař abstrakcionista / Hana Rousová. -- Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae ; V Praze : Památník národního písemnictví, 2013. -- 180 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 x 29 cm. -- ISBN 978-80-7467-035-0 (Arbor vitae : brož.).
Signatura: A0-28670


Taylor, Louisa
Současná tvář keramiky : materiály, postupy a techniky pro současné tvůrce / Louisa Taylorová ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Nuhlíčková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 285 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-249-2115-0 (váz.).
Signatura: A1-3889


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Barber, Barrington
Kreslení : praktický průvodce / Barrington Barber, Peter Gray. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. -- 248 s. : il., portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-256-1061-9 (brož.).
Signatura: A1-3860


Praktická moderní žena. Šikovná máma. -- Praha : Sanoma Media Praha, [2011]-. -- sv. ; 21-28 cmSignatura: I-53 205/Máma


75 - Malířství


Brodskaja, Natal'ja Valentinovna, 1937-
Renoir : 1841-1919 / [z anglického originálu ... přeložil Milan Lžička ; autor Nathalia Brodskaja]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 255 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 17 cm. -- ISBN 978-80-242-3826-5 (váz.).
Signatura: A0-28762


Cézanne : 1839-1906 / [z anglického originálu ... přeložila Eva Křístková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 255 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 17 cm. -- ISBN 978-80-242-3825-8 (váz.).
Signatura: A0-28818


Čapek, Josef, 1887-1945
Josef Čapek: Nejskromnější umění = The humblest art : výstavní sály Obecního domu 3.12.2003-29.2.2004 / [autorka výstavy Alena Pomajzlová]. -- Praha : Obecní dům, 2003. -- 1 list: il. ; 21 cmSignatura: E0-1626


He, Jinwei, 1967-
Odstup a jsi blíž = Step back and you're closer : He Jinwei, Tomáš Císařovský / texty Tomáš Císařovský, Thao Li, Marek Pokorný. -- V Brně : Moravská galerie, 2013. -- 2 sv. ([42, 44] s.) : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7027-261-9 (brož.).
Signatura: A0-28547


Lomová, Ivana, 1959-
Ivana Lomová / [původní texty napsali] Milena Slavická ... [et al. ; rozhovor s Ivanou Lomovou vedl a publikaci k vydání připravil Radim Kopáč]. -- Vyd. 1. Brno ; Praha : ARSkontakt, 2013. -- 167 s. : barev. il., portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-904288-8-1 (váz.).
Signatura: A1-3894


Preiss, Pavel, 1926-
Václav Vavřinec Reiner : dílo, život a doba malíře českého baroka / Pavel Preiss. -- Vyd. 1. Praha : Academia : Národní galerie v Praze, 2013. -- 2 sv. (1199 s.) : barev. il., portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-200-2180-9 (Academia : váz.).
Signatura: A1-3849/1-2


Srp, Karel, 1958-
Václav Boštík / Karel Srp. -- Vyd. 1. Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, c2011. -- 485 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 33 cm. -- ISBN 978-80-87430-05-7 (váz.).
Signatura: A1-3857


Z diela Josefa Čapka (1887-1945) : k maliarovmu invenčnému bohatstvu : katalóg výstavy : Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne, České múzeum výtvarných umení v Prahe, Spoločnosť bratov Čapkovcov v Prahe, v apríli 1995 [autor koncepcie výstavy Jaroslav Slavík ; preklad textov Alena Hejlová ; fotografie archív Jaroslava Slavíka a Štěpán Aussenberg z Českého múzea výtvarných umení v Prahe]. -- Trenčín ; Galéria M.A. Bazovského; Praha : České múzeum výtvarných umení : Spoločnosť bratov Čapkovcov, 1995. -- [18] s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-85140-12-8 (brož.) * 8085140128 (chyb.).
Signatura: E0-1404


76 - Grafika


Zdeněk Ziegler : for eyes only / [editorky Veronika Hudečková a Zuzana Lednická ; autoři textů Albrecht Ade ... et al.]. -- [Praha] : Terra cultura, 2012. -- 246 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-905155-0-5 (brož.).
Signatura: A1-3883


77 - Fotografie a podobné postupy


Brabec, Jaroslav, 1954-
Jaroslav Brabec : Orbis artis / [text Josef Chuchma]. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. -- 149 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7215-447-0 (brož.).
Signatura: A0-29008


Flodrová, Milena, 1935-
100 let v Brně / Milena Flodrová ; [fotografie] Libor Teplý. -- Vyd. 1. [Brno] : FOTEP, 2007. -- 105 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm + brožura (19 s.), 1 pohlednice. -- ISBN 978-80-86871-09-7 (váz.).
Signatura: D0-1657


Freeman, Michael, 1945-
Fotografie v praxi. Portrét / šéfredaktor Michael Freeman ; spolupráce GaryEastwood [sic] ; [překlad Nikol Barochová]. -- 1. vyd. Brno : Zoner Press, 2013. -- 160 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7413-231-5 (brož.).
Signatura: A0-28534


Mináčová, Zuzana, 1931-
Život fotografky / Zuzana Mináčová ; [literární spolupráce Marie Formáčková, Matej Mináč]. -- [Praha] : W.I.P., 2013. -- 254 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-905490-0-5 (váz.).
Signatura: A1-3884


Šnobl, Josef, 1954-
Karnevals: Köln, Basel, Venedig, Nippes / [Fotografien von] Josef Šnobl ; mit einem Essay von Rolf Steiner. -- Köln : Emons, [2002?]. -- [127] s. : il., barev. fot. ; 25 cm. -- ISBN 3-89705-232-6 (váz.).
Signatura: A0-28599


Vnitřní okruh v současné české fotografii = The intimate circle in contemporary Czech photography : [Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha, 15.5-18.8.2013 / koncept, výběr fotografií, text, redakce] Vladimír Birgus. -- Praha : KANT ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, 2013. -- 188 s. : il. (převážně barev.), portréty, 1 faksim. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7437-099-1 (Karel Kerlický - KANT : brož.).
Signatura: A1-3879


Voděrová, Hana
60 šumavských vyznání Jana Kavale / Hana Voděrová ; [fotografie Jan Kavale]. -- Vyd. 1. V Plzni : RegionAll, 2013. -- 125 s. : barev. il. ; 16 x 23 cm. -- ISBN 978-80-904310-8-9 (váz.).
Signatura: A0-28664


78 - Hudba


150 Jahre Wiener Philharmoniker : Gold und Silber zum großen Jubiläum. -- [Wien : Münze Österreich, 1992]. -- 1 list : ill. ; 21 cmSignatura: E0-1624


Deyl, David, 1983-
Počítám [hudebnina] / David Deyl. -- 1. vyd. V Praze : CooBoo, 2013. -- 1 zpěvník (128 s.) ; [8] s. obr. příl. : il., noty ; 26 cm + 1 plakát. -- ISBN 978-80-7447-287-9 (brož.).
Signatura: D1-643


Georgieva, Sylvia
Barokní afektová teorie / Sylvia Georgieva. -- 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2013. -- 285 s. : il., portréty, noty ; 23 cm + 2 CD. -- ISBN 978-80-7331-255-8 (brož.).
Signatura: D0-1646


Hons, Miloš, 1958-
Boj o českou moderní hudbu (1900-1939) / Miloš Hons. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2013. -- 142 s. : noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7476-028-0 (brož.).
Signatura: B0-14041/2


Hostinský, Otakar, 1847-1910
Antonín Dvořák ve vývoji naší dramatické hudby / napsal O. Hostinský. -- V Praze : Mojmír Urbánek, 1908. -- 22 s. ; 26 cmSignatura: E1-203


Krásnohorská, Eliška, 1847-1926
Hubička : prostonárodní opera o dvou jednáních : dle povídky Karoliny Světlé / Eliška Krásnohorská ; hudbu složil Bedřich Smetana. -- 8. vyd. Praha : Fr.A. Urbánek, 1924. -- 60 s. ; 17 cmSignatura: E0-1234


Lindaur, Vojtěch, 1957-
Dávám, tak ber! / Vojtěch Lindaur. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2013. -- 198 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7262-889-6 (váz.).
Signatura: A0-28615


Lindonk, Peter van, 1936-2013
Muziek rondom de piste / Peter van Lindonk. -- Amsterdam : Buma / Stemra, 1977. -- 32 s. : il. ; 19 cmSignatura: E0-1284


NUBERG 2010 (Česko)
Nuberg 2010 [zvukový záznam] / Jiří Hájek ... [et al.]. -- [Praha : Komorní orchestr BERG], 2010. -- 1 zvuková deska : digital, audio, 12 cm + 1 brožura (16 s.)Signatura: F0-1311


Steffens, Roger, 1942-
Bob Marley and the Wailers : the definitive discography / by Roger Steffens and Leroy Jodie Pierson. -- 1st ed. Cambridge : Rounder Books, c2005. -- xxviii, 177 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-1-57940-120-7 (brož.) * 1-57940-120-7 (chyb.).
Signatura: A1-3870


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


40 let mažoretek ve Štětí : letní promenádní koncert : 2. června 2013. -- Štětí : Město Štětí, kulturní a informační zařízení města Štětí, [2013]. -- 16 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-4630-1 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-14521


5x5 / [odpovědný redaktor Jan Kolář]. -- 1. vyd. V Praze : Divadelní ústav, 1996. -- 157 s. : il. ; 15 cmSignatura: E0-1231


Arbes, Jakub, 1840-1914
Theatralia : studie a črty divadelní / napsal J. Arbes. -- V Praze : J. Otto, [1912-1916]. -- 2 sv. (411, 353 s.) ; 18 cmSignatura: 338 950 , E0-1506


Arbes, Jakub, 1840-1914
Z galerie českého herectva : studie a črty biografické / napsal J. Arbes. -- Praha : J. Otto, 1911-1914. -- 2 sv. (405, 311 s.) ; 18 cmSignatura: 341 261 , 33 069 , E0-1505


Binal, Wolfgang
Deutschsprachiges Theater in Budapest : von den Anfängen bis zum Brand des Theaters in der Wollgasse (1889) / Wolfgang Binal. -- Wien : Hermann Böhlaus Nachf., 1972. -- 490 s., [21] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 3-20-503206-3.
Signatura: E0-1503


Braunová, Petra, 1967-
Nina : životní příběh herečky Niny Divíškové / Petra Braunová, Nina Divíšková. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 224 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-4597-8 (váz.).
Signatura: A0-28775


Connolly, Billy, 1942-
Billy Connolly a jeho Route 66 : Big Yin na dokonalém americkém silničním výletě / Billy Connolly s Robertem Uhligem ; [z anglického originálu ... přeložila Silvie Ciasnohová]. -- 1. vyd. v českém jazyce Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2013. -- 251 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87525-17-3 (brož.).
Signatura: A0-28950


Čáp, Maxim
Silnější pes : lidová rmutně veselá pohádka (nejen) o českém fotbalu / Maxim Čáp ; [ilustrace Vladimír Renčín]. -- Praha : Eminent, 2013. -- 220 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7281-461-9 (váz.).
Signatura: A0-28518


David, Petr, 1949-
50 výletů na rozhledny : rodinné toulky / Petr David, Vladimír Soukup ; ilustrace Petr Urban ; [fotografie Lubomír Čech ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 216 s. : barev. il., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-249-2146-4 (váz.).
Signatura: A0-28844


Die lustige Person auf der Bühne : gesammelte Vorträge des Salzburger Symposions 1993 / herausgegeben von Peter Csobádi ... [et al.]. -- Anif/Salzburg : Ursula Müller-Speiser, 1994. -- 2 sv. (840 s.) ; 21 cm. -- ISBN 3-85145-023-X.
Signatura: E0-1516
* postavy divadelní


Douglas, Scott, 1964-
Malá červená kniha o běhání / Scott Douglas ; úvod Amby Burfoot ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Ač]. -- 1. vyd. [Praha] : Premedia, 2013. -- 199 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-89594-53-5 (brož.).
Signatura: A0-28612


Franc, Martin, 1973-
Volný čas v českých zemích 1957–1967 / Martin Franc, Jiří Knapík. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 573 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2229-5 (váz.).
Signatura: A0-28799


Friel, Joe, 1943-
Tréninková bible pro cyklisty / Joe Friel ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Paloncý]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 338 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-204-2640-6 (brož.).
Signatura: A1-3890


Geodézie On Line (firma)
Babiččino údolí [kartografický dokument] : Kladské pomezí jih : Kuks, Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Nové Město nad Metují : turistická a cykloturistická mapa 1 : 25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. [Česká Lípa] : Geodézie On Line, 2009. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 141 x 116 cm, na listu 99 x 69 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře 20 x 13 cm. -- ISBN 978-80-86782-96-6 (složeno).
Signatura: A0-29012


Geodézie On Line (firma)
CHKO Český ráj [kartografický dokument] : turistická a cykloturistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 2. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2011. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 136 x 98 cm, na listu 70 x 99 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-53-6 (složeno).
Signatura: A0-29020


Geodézie On Line (firma)
Chráněná krajinná oblast Broumovsko [kartografický dokument] : turistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 2. vyd. [Česká Lípa] : Geodézie On Line, 2011. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 99 x 136 cm, na listu 99 x 68 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-44-4 (složeno).
Signatura: A0-29013


Geodézie On Line (firma)
Chráněná krajinná oblast Lužické hory [kartografický dokument] : přírodní park Žitavské hory : cykloturistická a turistická mapa = Landschaftsschutzgebiet Lausitzer Gebirge : Naturpark Zittauer Gebirge / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 2. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2012. -- 2 mapy na 1 listě : obě strany, barev. ; 98 x 68 cm, 68 x 87 cm, na listu 99 x 70 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře 21 x 14 cm. -- ISBN 978-80-87380-62-8 (složeno).
Signatura: A0-29037


Geodézie On Line (firma)
Krkonoše [kartografický dokument] : oficiální cykloturistická mapa / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2011. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 98 x 136 cm, na listu 99 x 69 cm, složeno na 18 x 12 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-42-0 (složeno).
Signatura: A0-29032


Geodézie On Line (firma)
Slavkovský les [kartografický dokument] : Karlovarsko, Mariánskolázeňsko, Lázně Kynžvart, Loket, Teplá : turistická a cykloturistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2012. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 125 x 129 cm, na listu 99 x 70 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-87380-05-5 (složeno) * 978-80-87380-0-55 (chyb.).
Signatura: A0-28926


Geodézie On Line (firma)
Šumava - Lipno [kartografický dokument] = Böhmerwald - Lipno : cykloturistická a turistická mapa : Frymburk, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Nová Pec, Přední Výtoň, Vyšší Brod / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2012. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 98 x 154 cm, na listu 99 x 70 cm, složeno na 18 x 11 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-03-1 (složeno).
Signatura: A0-28944


Geodézie On Line (firma)
Šumava - VVP Boletice [kartografický dokument] ; CHKO Blanský les : cykloturistická a turistická mapa / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2013. -- 2 mapy na 1 listě : barev. ; 68 x 98 cm a 88 x 68 cm, na listu 70 x 100 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře 21 x 14 cm. -- ISBN 978-80-87380-10-9 (složeno).
Signatura: A0-28945


Geodézie On Line (firma)
Šumava - Pláně [kartografický dokument] : cykloturistická a turistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2011. -- 2 mapy na 1 listu : obě strany, barev. ; 98 x 68 cm a 67 x 50 cm, na listu 99 x 70 cm, složeno na 19 x 11 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-41-3 (složeno).
Signatura: A0-28946


Geodézie On Line (firma)
Zahrada Evropy [kartografický dokument] : Lednicko-Valtický areál a CHKO Pálava : cykloturistická a turistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 3. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2013. -- 2 mapy na 1 listu : obě strany, barev. ; 68 x 86 cm a 68 x 97 cm, na listu 70 x 99 cm, složeno na 18 x 12 cm, v plastovém pouzdře 20 x 13 cm. -- ISBN 978-80-87380-78-9 (složeno) * 978-80873-80-78-9 (chyb.).
Signatura: A0-28943


Geodézie On Line (firma)
Ždárské vrchy [kartografický dokument] : Hlinecko, Svratecko, Velké Dářko, Zelená hora, Tři Studně, Novoměstsko / Josef Rančák, Jan Tomiška. -- 2. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2013. -- 1 mapa : obě strany, barev. ; 98 x 136 cm, na listu 100 x 70 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře. -- ISBN 978-80-87380-59-8 (složeno).
Signatura: A0-28941


Geodézie On Line (firma)
Železné hory [kartografický dokument] / Hlinecko, Chotěbořsko, Nasavrcko, Seč, Slatiňany, Trhová Kamenice, Třemošnicko : cykloturistická a turistická mapa 1:25 000 / aktualizace a tvůrčí přepracování Geodézie On Line. -- 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie On Line, 2013. -- 2 mapy na 1 listě : obě strany, barev. ; 68 x 98 cm a 68 x 87 cm, na listu 70 x 99 cm, složeno na 19 x 12 cm, v plastovém pouzdře 21 x 14 cm. -- ISBN 978-80-87380-13-0 (složeno).
Signatura: A0-28942


Got, Jerzy, 1923-2004
Das Österreichische Theater in Krakau im 18. und 19. Jahrhundert / Jerzy Got. -- Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984. -- 446 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 3-7001-0667-X.
Signatura: E0-1504


Hamilton, Tyler, 1971-
Tajný závod : Tour de France: utajené skandály, doping a vítězství za každou cenu / Tyler Hamilton a Daniel Coyle ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Bárta]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 278 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-4009-1 (váz.).
Signatura: A0-28894


Haney, Hank, 1955-
The big miss : můj žák Tiger Woods / Hank Haney ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Lepša]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2013. -- 222 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-253-1800-3 (váz.).
Signatura: A0-28897


Hlaváčová, Jana, 1938-
Týden s Janou Hlaváčovou : sedm rozhovorů / Helena Suchařípová. -- 1. vyd. Praha : Divadelní ústav, 1993. -- 111 s. : il. ; 15 cmSignatura: E0-1232


Hyna, Yvonne
Cvičíme na minitrampolíně : Balance Swing - nová metoda pro pocit pohody a štěstí / Yvonne Hynaová, Annett Schönfelderová ; [z německého originálu ... přeložila Alena Bezděková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 95 s. : barev. il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-2128-0 (váz.).
Signatura: A0-28729


Javorek, René
Sebeobrana pro každého / René Javorek a kolektiv. -- Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2013. -- 77 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7268-958-3 (brož.).
Signatura: B0-14496


Jirásek, Zdeněk
Z Prahy do Svatojánských proudů / Zdeněk Jirásek. -- Vyd. 1. Praha : Turistashop, 2013. -- 284 s. : barev. il., mapy ; 17 cm. -- ISBN 978-80-904480-1-8 (brož.).
Signatura: A0-28558


Johann Wolfgang Goethe, Faust : první část tragedie : 1. veřejné představení 5. června 1997 ve Stavovském divadle, premiéra 12. září 1997 ve Stavovském divadle v Praze / [program připravila Johana Kudláčková ; dramaturgickou a insenační úpravu Otomara Krejči přeložil Karel Kraus ; kresby Oldřich Kulhánek]. -- V Praze : Národní divadlo, 1997. -- 263 s. : il., portréty ; 21 cm + text (1 list). -- ISBN 80-85921-60-X (brož.).
Signatura: 740 833 , E0-22


Jochmanová, Andrea, 1977-
Za prostorem svět : tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století / Andrea Jochmanová. -- Vyd. 1. V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2012. -- 255 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7460-029-6 (brož.).
Signatura: A1-3899


Kalan, Filip, 1910-1989
Odmevi z ekrana / Filip Kalan. -- Maribor : Založba Obzorja, 1969. -- 180 s. : il. ; 21 cmSignatura: E0-1440


Kalvodová, Dana, 1928-2003
Divadelní kultura Číny. 1. / Dana Kalvodová. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. -- 165 s. : il. ; 30 cmSignatura: I-653 194 , E1-205


Kaminoff, Leslie, 1958-
Jóga - anatomie : [váš ilustrovaný průvodce pozicemi, pohyby a dýchacími technikami] / Leslie Kaminoff, Amy Matthews ; [překlad Petra Žižlavská]. -- 2., rozš. vyd. Brno : Computer Press, 2013. -- 277 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-264-0178-0 (váz.).
Signatura: A0-29029


Klíma, Miloslav, 1941-
Studio Beseda : setkání režisérů : Jan Grossman, Miroslav Krobot, Josef Krofta / Miloslav Klíma a kol. ; editor Jan Dvořák. -- V Praze : Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2013. -- 247 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86102-79-5 (brož.).
Signatura: A0-28936


Lederer, Jiří, 1922-1983
Když se řekne-- V+W / Jiří Lederer. -- V Praze : Malý princ, 2013. -- 306 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87754-16-0 (váz.).
Signatura: A0-28709


Pachman, Luděk, 1924-2003
Šach pro každého : od pravidel přes vývin figur až k analýze partií / Luděk Pachman ; [z německého originálu ... přeložil Karel Kopička ; úprava kapitol s ohledem na české čtenáře a českou šachovou historii Břetislav Modr]. -- 2. české vyd. [Praha] : ŠACHinfo, 2013. -- 167 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86595-13-9 (váz.).
Signatura: A0-28642


Pachman, Luděk, 1924-2003
Šach pro pokročilé : od zahájení přes strategii střední hry až k teorii koncovek / Luděk Pachman ; [z německého originálu ... přeložil Karel Kopička ; úprava kapitol s ohledem na české čtenáře a českou šachovou historii Břetislav Modr]. -- 2. české vyd. [Praha] : ŠACHinfo, 2013. -- 238 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86595-15-3 (váz.).
Signatura: A0-28643


Polman, Daniel, 1979-
Salzkammergut : nejhezčí MTB trasy v Solné komoře / Daniel Polman. -- 1. vyd. Praha : Alpy, 2013. -- 156 s. : barev. il., mapy, portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-85613-58-2 (brož.) * 80-85613-58-1 (chyb.).
Signatura: B0-14423


Pražský divadelní almanach : 230 let Stavovského divadla / [autoři Jitka Ludvová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2013. -- 213 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7008-293-5 (brož.).
Signatura: A0-28500


Radek Balaš - Ondřej Brousek, Marilyn : (překrásné děcko) : premiéra 18. května 2013 na Hlavní scéně Klicperova divadla / redakce Jana Slouková ; grafická úprava Marie Šobková. -- Hradec Králové : Klicperovo divadlo, [2013]. -- [12] s. : il., portréty ; 16 cmSignatura: B0-14437


Roland-Holst van der Schalk, Henriette, 1870-1952
Vznik dramatického umění / Henriette Roland-Holstová ; se svolením spisovatelčiným z holandštiny přeložil A. Adalbert. -- Praha : Jan Košatka, 1926. -- 78 s., 1 list ; 17 cmSignatura: E0-1237


Ronald Harwood, Na miskách vah : česká premiéra 5. a 6. března 1998 ve Stavovském divadle / [Národní divadlo - činohra ; program připravil Miloslav Klíma]. -- V Praze : Národní divadlo, 1998. -- 187 s. : il., portréty ; 21 cm + 2 programové letáky. -- ISBN 80-85921-77-4 (brož.).
Signatura: 741 531 , E0-1225


Schmiedt, Jiří, 1948-
Slunce zapadá jak nebesa krásných křídel / Jiří Schmiedt. -- Vyd. 1. Liberec : Nakladatelství Bor, 2013. -- 114 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87607-14-5 (brož.).
Signatura: A0-28634


Schönwiese, Ekkehard, 1944-
Das Volksschauspiel im nördlichen Tirol : Rennaissance und Barock / Ekkehard Schönwiese. -- Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975. -- 403 s., [10] s. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 3-7001-0133-3.
Signatura: E0-1501


Sport. Speciál. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ 2011-. -- sv. ; 22-30 cmSignatura: II-51 235/Spec.


Stamps, Caroline
Jak na jezdectví : průvodce jezdeckými dovednostmi krok za krokem / napsala Caroline Stamps ; [z anglického originálu ... přeložila Eliška Gottfriedová]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 64 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-242-3967-5 (váz.).
Signatura: A1-3847


Star Wars : kultovní plavidla a vozidla. 52, Vzdušný spídr Koro-2 Exodrive : vozidlo nájemné lovkyně Zam Wesell. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2013. -- 23 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 vozidlo. -- ISBN 978-83-248-2623-0 (č. 52 : brož.).
Signatura: C1-43/52


Star Wars : kultovní plavidla a vozidla. 53, T-16 Skyhopper : vzdušný spídr machrů z Tatooinu. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2013. -- 23 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 plavidlo. -- ISBN 978-83-248-2623-0 (č. 53 : brož.).
Signatura: C1-43/53


Star Wars : kultovní plavidla a vozidla. 54, Moncalamarianský hvězdný křižník : záchrana povstalců. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2013. -- 23 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 plavidlo. -- ISBN 978-83-248-2623-0 (č. 54 : brož.).
Signatura: C1-43/54


Star Wars : kultovní plavidla a vozidla. 55, Gunganská ponorka : do temných vod v gunganském bongu. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2013. -- 23 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 plavidlo. -- ISBN 978-83-248-2623-0 (č. 55 : brož.).
Signatura: C1-43/55


Steinbach, Viktor
Viktoria Plzeň v Evropské lize : hrdinové nezapomenutelné jízdy / Viktor Steinbach. -- Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2013. -- 107 s. : barev. il., portréty, faksim. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7211-441-2 (váz.).
Signatura: A0-28560


Theaterarbeit : 6 Aufführungen des Berliner Ensembles / Redaktion Ruth Berlau ... [et al.] ; Herausgeber Berliner Ensemble, Helena Weigel. -- Dresden : Dresdner Verlag, 1952. -- 434 s. : il., noty ; 27 cmSignatura: I-57 586 , E1-211


Thomas Bernhard, Náměstí hrdinů = Heldenplatz / [program připravily Radka Denemarková (text) a I.S.]. -- Praha : Divadlo Na zábradlí, [2003]. -- [16] s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-1166-X (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: E0-1625


Ulman, Richard, 1954-
Columbo mezi dveřmi / Richard Ulman ; [ilustrace Marie Kubatíková]. -- 1. vyd. Praha : Richard Ulman, 2014. -- 85 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-3704-0 (brož.) :.
Signatura: B0-144288 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Česká slavistika 2012-2013 : Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky / eds. Marie Sobotková ... [et al.]. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 262 s. ; 21 cmSignatura: 503 893/15/2


Hungaroslavica : památce prof. PhDr. Richarda Pražáka, DrSc. (1931-2010) / eds. Ivo Pospíšil, Marta Pató. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- 146 s. : portrét ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-210- (brož.) (chyb.).
Signatura: 503 893/14/1


Podoby Koreje : pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám / Miriam Löwensteinová, Vladimír Glomb (edd.). -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. -- 305 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7308-447-9 (brož.).
Signatura: A0-28678


Razvitije slavistiki v zerkale epistoljarnogo nasledija i drugich ličnych dokumentov = Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů / eds. Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 238 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-6197-2 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: A0-29011


81 - Lingvistika. Jazyky


Afrika : jazykový průvodce : [egyptská arabština, svahilština, afrikánština, amharština, hauština / vytvořil kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 512 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87471-72-2 (brož.).
Signatura: A0-28869


Cesty slov / editoři Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2012. -- 278 s. : barev. il., faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86496-62-7 (brož.).
Signatura: A0-29001


Český jazyk : pro střední odborné školy a střední odborná učiliště : učebnice / Ivo Martinec ... [et al.]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013. -- 248 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7238-875-2 (brož.).
Signatura: A1-3896


Dinsel, Sabine
Němčina : velká cvičebnice gramatiky : [pro studenty na úrovni jazykového stupně A2-B2 a studenty, kteří se připravují na zkoušky na úrovni A2-B2 Společného evropského referenčního rámce] / Sabine Dinsel, Susanne Geiger ; [překlad ... Jana Bílková]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2013. -- 296 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-4706-4 (brož.).
Signatura: A0-28757


Hewings, Martin
Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers and CD-ROM / Martin Hewings. -- 3. ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. -- ix, 294 s. : il. ; 27 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-1-107-69989-2.
Signatura: D1-646
* učebnice pro samouky * textbooks for self-study


Hofmanová, Alena
Angličtina polopatě : kompletní přehled gramatiky anglického jazyka / Alena Hofmanová ; [překlad Bronislava Licehamrová]. -- 1. vyd. Senica : A. Hofmanová, 2012. -- 168 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-89616-09-1 (brož.).
Signatura: B1-4831


Hofmanová, Alena
Angličtina pro děti I. / Alena Hofmanová ; [překlad Bronislava Licehamrová]. -- 1. vyd. Senica : A. Hofmanová, 2012. -- 156 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-89616-12-1 (brož.).
Signatura: B1-4832/1


Input, process and product : developments in teaching and language corpora / edited by James Thomas, Alex Boulton. -- 1st ed. Brno : Masaryk University Press, 2012. -- 352 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-5896-5 (brož.).
Signatura: A0-28661


Jeništa, Jan, 1983-
Cvičebnice překladu pro polonisty : cvičební texty k překladovému semináři / Jan Jeništa, Iveta Pernická. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 49 s. : il., faksim. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-3427-8 (brož.).
Signatura: B1-4818


Jungmann, Josef, 1773-1847
Zápisky / Josef Jungmann ; vydal a úvodem opatřil Zdeněk V. Tobolka. -- V Praze : J. Otto, 1907. -- 94 s. ; 15 cmSignatura: 1 477 , E0-1728


Kaska, Ladislav
Čeština pro začátečníky = Czech for beginners = Le tcheque pour débutants = Checo para principiantes = Tschechisch für Anfänger = Češskij jazyk dlja načinajuščich : [A1, A2] / Ladislav Kaska. -- 1. vyd. Liberec : Ladislav Kaska, c2013. -- 473, 171 s. : il. ; 24 cm + 1 CD (MP3) + červená fólie pro cvičení (15 x 11 cm). -- ISBN 978-80-260-4568-7 (váz.).
Signatura: D0-1661
* čeština jako cizí jazyk * Czech language as foreign language


Ouředník, Patrik, 1957-
Svobodný prostor jazyka : výbor z článků a rozhovorů / Patrik Ouředník. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. -- 355 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7215-458-6 (váz.).
Signatura: A0-28772


Oxfordský dětský česko-anglický obrazový slovník. -- 1. vyd. V Praze : Egmont, 2013. -- 127 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-252-2392-5 (váz.).
Signatura: A1-3891


Sedm tváří translatologie : teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů / Petra Vavroušová (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. -- 169 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-2195-1 (brož.).
Signatura: B0-14520


Vasiljev, Ivo, 1935-
Velký učební česko-vietnamský slovník = Đại tự diện giáo khoa Séc-Việt / Ivo Vasiljev, Nguyễn Quyết Tiến. -- Vyd. 1. Sokolov : Fornica Graphics, 2013-. -- sv. : barev. mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87194-37-9 (1. díl : váz.).
Signatura: A0-28999


Vychodilová, Zdeňka, 1956-
Vvedenije v teoriju perevoda dlja rusistov / Zdeňka Vychodilová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 83 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-3417-9 (brož.).
Signatura: B0-14418


Zajitzová, Eliška
Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči / Eliška Zajitzová. -- Vyd. 1. Praha : Hnutí R, 2011. -- 113 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86798-14-1 (brož.).
Signatura: B0-14486


82 - Literatura


Abraham, Jean-Pierre, 1936-2003
Ar-men / Jean-Pierre Abraham ; [přeložila Helena Beguivinová]. -- Vyd. 1. Praha : Havran, 2013. -- 114 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87341-14-8 (brož.).
Signatura: B0-14625


Almanach Otevření 2012 / [Jana Gregorová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Otevření, 2013. -- 150 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905010-4-1 (brož.).
Signatura: A0-28494


Antošová, Svatava, 1957-
Adresát Ladislav Verecký : dopisy Svatavy Antošové, Ivana Jelínka a Ivana Diviše / [uspořádal a ediční poznámkou opatřil Jan Šulc]. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2013. -- 124 s. : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-93-5 (brož.).
Signatura: B0-14426


Apollinaire, Guillaume, 1880-1918##[Journal intime. Česky]
Deník 1898-1918 / Guillaume Apollinaire ; [z francouzského originálu ..., připraveného Michelem Décaudinem, přeložila Jana Podhorská ; verše přebásnil Petr Skarlant]. -- V češtině 1. vyd. Praha : Akropolis, 2013. -- 77 s. : faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7304-161-8 (brož.).
Signatura: B0-14506


Barna, Adam, 1978-
Dravec / Adam Barna ; [přeložil Peter Kadlec]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 309 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-3968-2 (váz.).
Signatura: A0-28829


Barrios, Enrique, 1945-
Ami se vrací / Enrique Barrios ; [přeložila Monika Winklerová ; ilustrace Eliana Judith Temperini]. -- 1. vyd. [Starnberg] : Anch books, 2013. -- 229 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-3-9815576-2-6 (brož.).
Signatura: A0-28687


Bauer, Jan, 1945-
Arcibiskupův noční host : v tajných službách Otce vlasti / Jan Bauer. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2013. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4900-8 (váz.).
Signatura: A0-28847


Bender, Aimee, 1969-
Zvláštní smutek citronového koláče / Aimee Benderová ; [přeložila Veronika Volhejnová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 293 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0838-5 (váz.).
Signatura: A0-29143


Benešová, Jana
Karty nelžou : dokončení knihy Ze života peklo. [3] / Jana Benešová. -- Žatec : Ohře Media, 2013. -- 230 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905122-3-8 (váz.) * 978-8090512238 (chyb.).
Signatura: A0-27262/3


Beran, Ladislav, 1945-
Utopené alibi / Ladislav Beran. -- Písek : J & M, c2013. -- 279 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86154-74-9 (brož.).
Signatura: A0-28655


Beran, Stanislav, 1977-
Žena lamželezo a polykač ohně / Stanislav Beran. -- 1. vyd. Brno : Host, 2013. -- 210 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-889-5 (váz.).
Signatura: A0-28815


Beranová, Zuzana, 1971-
Všechny vůně Afriky / Zuzana Beranová. -- Vyd. 1. V Brně : Jota, 2013. -- 301 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7462-318-9 (váz.).
Signatura: A0-28865


Brounéus, Fredrik, 1971-
Maják, mnich a mrtvý dědeček / Fredrik Brounéus ; [přeložila Pavla Paseková]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 335 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-0867-5 (váz.).
Signatura: A0-28804


Brůna, Jiří, 1955-
Tramvaj plná andělů = Streetcar full of angels / Jiří Brůna ; [do angličtiny přeložila Hana Kučerová ; ilustrovala Mirka Mádrová]. -- Praha : Monika Elšíková, 2013. -- 81 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-902602-5-2 (brož.).
Signatura: B0-14346
* beletrie cizojazyčná-angličtina * fiction translated into English


Burdová, Michaela, 1989-
Poselství jednorožců. Zrádné hory Dragor / Michaela Burdová. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. -- 334 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-0744-1 (váz.).
Signatura: A0-28499


Carroll, Lewis, 1832-1898
Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem / Lewis Carroll ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Císař ; ilustrovala Jitka Boková]. -- Vyd. tohoto překladu 7., V Argu 1. Praha : Argo, 2012. -- 183 s. : il. ; 33 cm. -- ISBN 978-80-257-0553-7 (váz.).
Signatura: A1-3855


Claus, Hugo, 1929-2008
Fámy / Hugo Claus ; [přeložila Olga Krijtová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. -- 205 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7185-712-2 (váz.).
Signatura: A0-28697


Crowther, Kitty, 1970-
Návštěva malé smrti / Kitty Crowther ; [přeložila Tereza Horvátová]. -- 1. vyd. Praha : Baobab, 2013. -- [25] s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87060-67-4 (váz.).
Signatura: A0-28892


Černá, Jaroslava, 1959-
Johana z Rožmitálu : na rukou jed, v srdci láska / Jaroslava Černá. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2013. -- 261 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7466-196-9 (váz.).
Signatura: A0-86825


Červinková-Riegrová, Marie, 1854-1895
Zápisky / Marie Červinková-Riegrová ; k vydání připravil kolektiv pod vedením Milana Vojáčka ; poznámkami opatřil Luboš Velek. -- Vyd. 1. Praha : Národní archiv ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2009-. -- sv. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86712-55-0 (1. díl : NA : váz.).
Signatura: A0-12103


Čeští radikální demokraté o literatuře : (výbor ze statí K. Sabiny, J.V. Friče, V. Vávry Haštalského, J. Knedlhanse Liblínského, J.E. Sojky a E. Vávry) / [uspořádala a doslovem, poznámkami a jmenným rejstříkem opatřila Růžena Grebeníčková]. -- Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1954. -- 302 s. ; 21 cmSignatura: 40 103 , E0-1753


Daviau, Donald G., 1927-
Der Mann von Übermorgen : Harmann Bahr 1863-1934 / Donald G. Daviau. -- Wien : Österreichischer Bundesverlag, 1984. -- 279 s. . il. ; 21 cm. -- ISBN 3-215-05093-5.
Signatura: E0-1511


Davis, Jim, 1945-
Garfield: přežije nejsilnější / Jim Davis ; překlad Filip Škába. -- 1. vyd. Praha : Crew, 2013. -- [62] s. : vše il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7449-192-4 (brož.).
Signatura: B1-4792


Davis, Jim, 1945-
Garfield: lepší vrabec v tlamě / Jim Davis ; překlad Filip Škába. -- 1. vyd. Praha : Crew, 2013. -- [60] s. : vše il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7449-166-5 (brož.).
Signatura: B1-4791


Deml, Jakub, 1878-1961
Sebrané spisy. I, Prvotiny / Jakub Deml ; Martin C. Putna a Záviš Šuman (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 910 s., [32] s. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2216-5 (váz.).
Signatura: A0-28866/1


Devátá, Ivanka, 1935-
Jak jsem se zbláznila / Ivanka Devátá. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2013. -- 221 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7246-848-5 (váz.).
Signatura: A0-29028


Dvořák, Otomar, 1951-
Ďábel na řetězu : historický román z 11. století / Otomar Dvořák. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2013. -- 278 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-5253-4 (váz.).
Signatura: A0-28828


Eco, Umberto, 1932-##[Costruire il nemico e alti scritti occasionali. Česky]
Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty / Umberto Eco ; [přeložily Kateřina Vinšová, Zora Obstová a Helena Lergetporer]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 246 s. : il., mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-0825-5 (váz.).
Signatura: A0-28785


Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940##[Great Gatsby. Česky]
Velký Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; [přeložil Martin Pokorný]. -- V tomto překladu vyd. 1. Praha : Odeon, 2013. -- 157 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1499-2 (váz.).
Signatura: A0-28862


Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940##[Great Gatsby. Česky]
Velký Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; [z anglického originálu ... přeložil Lubomír Dorůžka]. -- Praha : Dokořán, 2013. -- 166 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-555-8 (brož.).
Signatura: A0-28864


Fitzgerald, Penelope, 1916-2000
Na vodě / Penelope Fitzgeraldová ; přeložil Viktor Janiš. -- 1. vyd. Praha : Plus, 2013. -- 166 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-259-0129-8 (váz.).
Signatura: A0-29043


Flanagan, John, 1944-
Bratrstvo. Kniha třetí, Lovci / John Flanagan ; [z anglického originálu ... přeložila Zdena Tenklová]. -- 1. vyd. V Praze : Egmont, 2013. -- 378 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-2437-3 (váz.).
Signatura: A0-23868/3


Florescu, Catalin Dorian, 1967-
Jacob se odhodlá milovat / Catalin Dorian Florescu ; přeložila Jitka Nešporová. -- 1. vyd. V Praze : Labyrint, 2013. -- 324 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87260-56-2 (váz.).
Signatura: A0-28548


Follett, Ken, 1949-
Na věky věků / Ken Follett ; [přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. -- Vyd. 2. Praha : Knižní klub, 2013. -- 923 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-4060-2 (váz.).
Signatura: A0-28753


Fossum, Karin, 1954-
Provokatér / Karin Fossumová ; [z norského originálu ... přeložila Karolína Stehlíková]. -- 1. vyd. Brno : Host, 2013. -- 213 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-712-6 (váz.).
Signatura: A0-28860


Francis, Dick, 1920-2010
Cílová rovinka / Dick Francis ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Moserová-Davidová]. -- Vyd. 4., V Euromedii 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 279 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-3970-5 (váz.).
Signatura: A0-28819


French, Dawn, 1957-
Drahá Silvie / Dawn Frenchová ; [z anglického originálu ... přeložila Barbora Punge Puchalská]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, c2013. -- 279 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0889-7 (váz.).
Signatura: A0-28736


French, Dawn, 1957-
Tak trochu úžasní / Dawn Frenchová ; [přeložila Barbora Punge Puchalská]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2012. -- 285 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0669-5 (váz.).
Signatura: A0-28895


Fuchsová, Irena, 1950-
Když světlo projde špínou, zůstane čisté / Irena Fuchsová. -- Vyd. 1. Vendryně : Beskydy, 2013. -- 396 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87431-19-1 (váz.).
Signatura: A0-28605


Fulghum, Robert, 1937-
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce : jubilejní vydání k 25. výročí knihy / Robert Fulghum ; ilustrovala Kateřina Sehovcová ; přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý. -- Vyd. 8., rozš. 3. Praha : Argo, 2013. -- 183 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0831-6 (váz.).
Signatura: A0-16830


Fulghum, Robert, 1937-
Vzpomínky na jedno dobrodružství : zápisky o argentinském tangu zhotovené señorem donem Robertem Juanem Carlosem Fuljumerem y Suipacha / Robert Fulghum ; ilustrovala Willow Baderová ; přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 177 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0832-3 (váz.).
Signatura: A0-28792


Gaiman, Neil, 1960-
Sandman: Hra o tebe / scénář Neil Gaiman ; předmluva Samuel R. Delany ; kresba Shawn McManus ... [et al.] ; koloring Danny Vozzo ; obálky Dave McKean ; překlad Viktor Janiš ; redakce Richard Podaný ; korektury Hana Musilová a Aleš Helma ; lettering A. Sarah Tejnická, Bohumír Tejnický, Karel Urban ; grafická úprava obálky A. Sarah Tejnická. -- [Praha] : Nakladatelství CREW, 2013. -- [192 s.] : vše barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-9038-027-1 (brož.).
Signatura: B1-4646


Geiger, Arno, 1968-
Starý král ve vyhnanství / Arno Geiger ; přeložil Tomáš Dimter. -- Praha : Mladá fronta, 2013. -- 166 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2510-2 (váz.).
Signatura: A0-28873


Godbersen, Anna, 1980-
Prozření : ze série Luxus / Anna Godbersenová ; přeložila Eva Brožová. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB/art, 2013. -- 273 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7461-317-3 (váz.).
Signatura: A0-28542


Godbersen, Anna, 1980-
Závist : ze série Luxus / Anna Godbersenová ; přeložila Eva Brožová. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB/art, 2012. -- 279 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7461-244-2 (váz.).
Signatura: A0-28563


Grisham, John, 1955-
Calico Joe / John Grisham ; [přeložil Jan Flemr]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 181 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-3988-0 (váz.).
Signatura: A0-28812


Hailey, Arthur, 1920-2004
Bankéři / Arthur Hailey ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Bíla]. -- Vyd. 4., 1. v novém překladu Praha : Dobrovský, 2013. -- 515 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7306-533-1 (brož.).
Signatura: A0-28839


Harstad, Johan, 1979-
Záchranka / Johan Harstad ; z norštiny přeložila Ivana Řezníková. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2013. -- 149 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-91-1 (brož.).
Signatura: A0-28569


Hejda, Zbyněk, 1930-
Kritiky a glosy / Zbyněk Hejda ; [uspořádal a komentoval Michael Špirit]. -- Vyd. 1. Praha : Triáda, 2012. -- 381 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87256-68-8 (váz.).
Signatura: A0-28652


Hermann, Judith, 1970-
Alice / Judith Hermannová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Semotanová]. -- V češtině 1. vyd. [Brno] Větrné mlýny, 2013. -- 168 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7443-068-8 (váz.).
Signatura: A0-28949


Hermans, Willem Frederik, 1922-1995
Už nikdy spánek / Willem Frederik Hermans ; [z nizozemského originálu ... přeložila Magda de Bruin Hüblová]. -- 1. vyd. Brno : Host, 2011. -- 267 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-403-3 (váz.).
Signatura: A0-28667


Hodgkinson, Amanda, 1960-
Britannia Road 22 / Amanda Hodgkinsonová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Hejná]. -- Vyd. 1. Zlín : KNIHA ZLIN, 2013. -- 367 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87497-56-2 (váz.).
Signatura: A0-28803


Horáček, Petr, 1967-
Papuchalk Petr / Petr Horáček ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Těthalová]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. -- [37] s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-262-0361-2 (váz.).
Signatura: A0-28856


Hořák, Jaromír
Čekání na krále / Jaromír Hořák. -- [Pelhřimov] : NTP, 2013. -- 163 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7415-072-2 (brož.).
Signatura: A0-28597


Hrabal, Bohumil, 1914-1997
Večerníčky pro Cassia : vybrané texty z let 1989-1994 / Bohumil Hrabal. -- V Mladé frontě 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 227 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-204-2687-1 (váz.).
Signatura: A0-28861


Hule, Miroslav, 1946-
Povídky o rybách a lidech / Miroslav Hule ; [ilustrace Mirko Hanák]. -- V Třeboni : Carpio, 2013. -- 117 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86434-20-9 (váz.).
Signatura: A0-28982


Hutařová, Ivana, 1945-2013
Matylda na stopě. 1, Jedna vražda stačí / Ivana Hutařová ; [ilustrace Klára Mayerová]. -- 1. vyd. Praha : JaS, 2011. -- 155 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904936-1-2 (váz.).
Signatura: A0-28625/1


Hutařová, Ivana, 1945-2013
Matylda na stopě. 2, Vražedný advent / Ivana Hutařová ; [ilustrace Klára Mayerová]. -- 1. vyd. Praha : JAS, 2012. -- 173 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904936-9-8 (váz.).
Signatura: A0-28625/2


Chals, Sigismund de, 1970-
Studená vlna / S.d.Ch.. -- [Praha] : Divus, 2012. -- 148 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-86450-72-8 (brož.).
Signatura: B0-14441


Chalupa, Kristián, 1950-
Ministři, kulisáci a podkomouši / Kristián Chalupa. -- Brno : Šimon Ryšavý, 2012. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-7354-108-4 (brož.) (chyb.).
Signatura: A0-28618


Chlíbec, Bohdan, 1963-
Zimní dvůr / Bohdan Chlíbec ; [koláže na frontispisu a obálce Jan Placák]. -- Vyd. 1. Brno : Druhé město, 2013. -- 47 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7227-336-2 (brož.).
Signatura: B0-14491


Christie, Agatha, 1890-1976
Rané případy Hercula Poirota / Agatha Christie ; [přeložila Michala Marková]. -- Vyd. 2. Praha : Knižní klub, 2013. -- 278 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-3972-9 (váz.).
Signatura: A0-28875


James, Jeremy, 1949-
Byerley Turk : první plnokrevník : příběh slavného koně / Jeremy James ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Ježková]. -- Vyd. 1. [Praha] : Slovart, 2013. -- 366 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7391-692-3 (váz.).
Signatura: A0-28809


Jenni, Alexis, 1963-
Francouzské umění válečné : román / Alexis Jenni ; [přeložila Danuše Navrátilová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 611 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0859-0 (váz.).
Signatura: A0-28837


Jensen, Liz, 1959-
Vytržení / Liz Jensenová ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Neradová]. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. -- 398 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87497-68-5 (váz.).
Signatura: A0-28868


Jiménez Lozano, José, 1930-
Podobenství a nápovědi rabiho Izáka ben Jehudy : 1325-1402 / José Jiménez Lozano ; [ze španělského originálu ... přeložil Jiří Kasl ; předmluvu napsal Josef Forbelský]. -- 1. vyd. Brno : L. Marek, 2001. -- 77 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-86263-17-7 (váz.).
Signatura: A0-28470


Jirous, Ivan Martin, 1944-2011
Úloža / Ivan Martin Jirous ; [k vydání připravil a ediční poznámku napsal Martin Machovec ; dvěma texty doprovodil Erik Jakub Groch]. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. -- 67 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7215-455-5 (brož.).
Signatura: B0-14447


Jubilejní benefice pro Artura Závodského : sborník ke 100. výročí narození prof. PhDr. Artura Závodského, DrSc. / [editoři Michaela Hashemi a Miroslav Plešák]. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 176 s., xvi s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-6157-6 (brož.).
Signatura: A0-28677


Karakaš, Damir, 1967-
Skvělé místo pro neštěstí / Damir Karakaš ; [z chorvatského originálu ... přeložila Zuzana Jireková]. -- 1. vyd. Brno : Doplněk, 2013. -- 249 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7239-297-1 (váz.).
Signatura: A0-28881


Kašpárek v rohlíku (projekt)
Kašpárek v rohlíku - postřelená kniha / ilustroval Lukáš Urbánek ; trochu taky Matěj Němeček. -- Vyd. 1. Praha : Argo ; Kolín : Bejbypank, 2013. -- 173 s. : vše barev. il., 1 portrét ; 27 cm + 1 brožura (80 s. ; 26 cm). -- ISBN 978-80-257-0888-0 (komplet).
Signatura: D1-647


Kavenna, Joanna, 1974-
Zrození lásky / Joanna Kavennová ; [z anglického originálu ... přeložila Karolína Ryvolová]. -- Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. -- 313 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87497-15-9 (brož.).
Signatura: A0-28814


King, Stephen, 1947-##[Dreamcatcher. Česky]
Pavučina snů / Stephen King ; [z anglického originálu ... přeložil David Petrů]. -- Vyd. 2., rev. Praha : Dobrovský, 2013. -- 684 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7306-539-3 (brož.).
Signatura: A0-28858


King, Stephen, 1947-##[Wind through the keyhole. Česky]
Temná věž. VIII, Závan klíčovou dírkou / Stephen King ; [z anglického originálu ... přeložila Linda Bartošková]. -- Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2013. -- 244 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7306-538-6 (váz.).
Signatura: A0-27133/8


Kishimoto, Masashi, 1974-
Naruto. 12. díl, Velký vzlet / [scénář a kresba] Masaši Kišimoto ; [překlad Jan Horgoš]. -- [Praha] : Crew, 2013. -- 185 s. : vše il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7449-156-6 (brož.).
Signatura: A0-19901/12


Kohout, Pavel, 1928-
Hašler-- / na písně Karla Hašlera napsal Pavel Kohout. -- Vyd. 1. [Brno] : Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2013. -- 100 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7443-067-1 (brož.).
Signatura: B0-14432


Konec slavnosti : (4 současní rumunští básníci) / Ion Mureşan ... [et al.] ; překlad Jarmila Horáková, Jitka Lukešová, Libuše Valentová. -- 1. vyd. Praha : Petr Štengl, 2013. -- 98 s. : portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87563-14-4 (brož.).
Signatura: B0-14434


Konečný, Jaromír, 1956-
Hiphop a smuteční marš / Jaromír Konečný ; [přeložila Lenka Housková]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2008. -- 217 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-00-01728-0 (váz.).
Signatura: D0-1651


Kosatík, Pavel, 1962-
Fenomén Kohout / Pavel Kosatík. -- 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 479 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2078-7 (váz.).
Signatura: A0-28836


Kraus, Ivan, 1939-
Má žena a jiné živly / Ivan Kraus. -- V tomto souboru vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 146 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2278-3 (brož.).
Signatura: B0-14577


Kubátová, Marie, 1922-2013
Krkonošské pohádky / Marie Kubátová ; [ilustrovala Blanka Řehulková]. -- 1. vyd. Praha : Fragment, 2011. -- 95 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-1126-4 (váz.).
Signatura: A0-29127


Kubo, Tite, 1977-
Bleach. 8, The blade and me / [scénář a kresba] Tite Kubo ; [překlad Anna Křivánková]. -- České vyd. [Praha] : Crew, 2013. -- 181 s. : vše il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7449-182-5 (brož.).
Signatura: A0-24116/8


Lanczová, Lenka, 1964-
Panna nebo Blíženec / Lenka Lanczová. -- 4. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 290 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7222-664-1 (váz.).
Signatura: A0-28674


Lander, Leena, 1955-
Rozkaz / Leena Landerová ; [z finského originálu ... přeložil Vladimír Piskoř]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 291 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0836-1 (váz.).
Signatura: A0-28763


Lannert, Stacey, 1972-
Vykoupení : zabila svého otce, aby zachránila sestru / Stacey Lannertová, Kristen Kempová ; [z anglického originálu ... přeložil Vít Mlejnek]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 412 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2137-2 (váz.).
Signatura: A0-28867


Lejsek, Jakub
Něco navíc / Jakub Lejsek & Radek Růžička. -- 1. vyd. Mladá Boleslav : Ško-energo, 2013. -- 105 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-4422-2 (váz.).
Signatura: A0-28791


Letní škola slovanských studií (28. : 1984 : Praha, Česko)
Přednášky z 28. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1984 / Jaroslav Tax ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. -- 151 s. ; 21 cmSignatura: E0-1530


Lipus, Radovan, 1966-
O smutné továrně / Radovan Lipus ; [ilustrace Veronika Podzimková a David Vávra]. -- 1. vyd. Praha : Meander, 2013. -- 45 s. : barev. il. ; 20 x 23 cm. -- ISBN 978-80-87596-20-3 (váz.).
Signatura: A0-28641


Looby, Mic, 1969-
Ráj 2.0 / Mic Looby ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Kotouš]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. -- 301 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-204-2689-5 (brož.).
Signatura: A0-28874


Low, Robert, 1948-
Přísežné bratrstvo. Bílý havran / Robert Low ; přeložil Václav Viták. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB/art, 2012. -- 327 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7461-147-6 (váz.).
Signatura: A0-28204/3


Low, Robert, 1948-
Přísežné bratrstvo. Vlčí moře / Robert Low ; přeložil Václav Viták. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB/art, 2011. -- 324 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7381-936-1 (váz.).
Signatura: A0-28204/2


Mantel, Hilary, 1952-
Předveďte mrtvé / Hilary Mantelová ; [překlad Michala Marková]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 350 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0850-7 (váz.).
Signatura: A0-28510


Mawer, Simon, 1948-
Skleněný pokoj / Simon Mawer ; [z anglického originálu ... přeložil Lukáš Novák]. -- Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2012. -- 388 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87497-14-2 (váz.).
Signatura: A0-28572


Mayle, Peter, 1939-
Dobrý ročník / Peter Mayle ; [z anglického originálu ... přeložil Paul Millar]. -- 2. vyd. Praha [i.e. Velké Přílepy] : Olympia, 2013. -- 189 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7376-332-9 (brož.).
Signatura: A0-28735


Mayle, Peter, 1939-
Podfuk jako víno / Peter Mayle ; z anglického originálu ... přeložil Paul Millar. -- 2. vyd. Velké Přílepy : Olympia, 2013. -- 168 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7376-333-6 (brož.).
Signatura: A0-28742


Mayle, Peter, 1939-
Znovu Provence / Peter Mayle ; [z anglického originálu ... přeložil Paul Millar]. -- Vyd. 2., V nakl. Argo 1., upr. Praha : Argo, 2013. -- 197 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-257-0810-1 (brož.).
Signatura: A0-28793


Mazal, Tomáš, 1956-
Ty dvě holky z Kostelce-- a třetí z Černé hory? / Tomáš Mazal. -- V Přibyslavi : [Rodinný výčep], 2010. -- 23 s. : il., portréty ; 16 cmSignatura: B0-12729


Menasse, Robert, 1954-
Vyhnání z pekla : román / Robert Menasse ; přeložil Petr Dvořáček. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 404 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2252-3 (váz.).
Signatura: A0-28783


Michie, David, 1962-
Dalajlamova kočka / David Michie ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Vlčková]. -- Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2013. -- 254 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7370-245-8 (váz.).
Signatura: A0-28953


Molnár, Ferenc, 1878-1952##[Pál utcai fiúk. Česky]
Chlapci z Pavelské ulice / Ferenc Molnár ; [překlad Ladislav Hradský ; ilustrace Károly Reich]. -- 4. vyd., V Terran 1. vyd. Praha : Terran, 2013. -- 159 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-902725-3-8 (váz.) * 9788090272538 (chyb.).
Signatura: A0-28700


Moor, Margriet de, 1941-
Virtuos / Margriet de Moorová ; z nizozemštiny přeložila Magda de Bruin Hüblová. -- 1. vyd. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2013. -- 141 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-83-6 (brož.).
Signatura: A0-28557


Murakami, Haruki, 1949-
After dark / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. -- 1. pub. London : Vintage Books, 2008. -- 201 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-0-09-952086-3 (brož.).
Signatura: A0-28794


Musil, Robert, 1880-1942##[Schwärmer. Česky]
Blouznivci : divadelní hra / Robert Musil ; [překlad Jiří Musil]. -- České vyd. Olomouc : Jiří Musil - Psychologická a výchovná poradna, 2008. -- 134 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903449-7-6 (brož.).
Signatura: B0-14389


Nabokov, Vladimir Vladimirovič, 1899-1977##[Sogljadataj. Česky]
Slídil / Vladimir Nabokov ; [přeložil Pavel Dominik]. -- Vyd. 1. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013. -- 98 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-282-2 (váz.).
Signatura: A0-28884


Němec, Ludvík, 1957-
Láska na cizím hrobě : románky / Ludvík Němec ; [ilustrace Martin Groch]. -- Vyd. 1. V Brně : Druhé město, 2013. -- 250 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7227-334-8 (váz.).
Signatura: A0-28800


Neruda, Jan, 1834-1891
Arabesky ; Povídky malostranské / Jan Neruda ; [ediční příprava Václav Vaněk ; komentář Marie Mravcová a Václav Vaněk]. -- V České knižnici vyd. 1. Brno : Host, 2012. -- 509 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-607-5 (váz.).
Signatura: A0-28846


Nesbø, Jo, 1960-
Švábi / Jo Nesbø ; [z norského originálu ... přeložila Kateřina Krištůfková]. -- Vyd. 1. Zlín : KNIHA ZLIN, 2013. -- 392 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-084-9 (váz.).
Signatura: A0-28776


Nezval, Vítězslav 1900-1958
Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti / Vítězslav Nezval ; [ilustroval] Jiří Trnka. -- 1. vyd. Praha : Studio trnka, 2013. -- 143 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87678-20-6 (váz.).
Signatura: A0-28562


Nooteboom, Cees, 1933-
Ráj ztracený / Cees Nooteboom ; [přeložila Magda de Bruin-Hüblová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. -- 131 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7185-903-1 (váz.).
Signatura: A0-28682


Nováková, Bohunka
Bolavá křídla andělů : pár příběhů s chutí alkoholu, ale s dobrým koncem / Bohunka Nováková. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2013. -- 181 s. : il. ; 13 cm. -- ISBN 978-80-7476-027-3 (brož.).
Signatura: B0-14461


Ó Conaire, Pádraic, 1882-1928
Biskupova duše : (výbor povídek) / Pádraic Ó Conaire ; přeložil a doslovem opatřil Radvan Markus. -- Vyd. 1. Praha : Jitro, 2013. -- 250 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86985-11-4 (brož.).
Signatura: A0-28509


Padesáti hlasy hovořím : antologie současné slovinské poezie (2000-2012) = S petdesetimi glasovi govorim : antologija sodobne slovenske poezije (2000-2012) / přeložili a uspořádali - izbrala in uredila Lenka Daňhelová a Peter Kuhar. -- 1. vyd. Praha : Petr Štengl, 2013. -- 397 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87563-10-6 (brož.).
Signatura: A0-28771
* beletrie dvojjazyčná-slovinština


Palma, Félix J., 1968-
Mapa času / Felix J. Palma ; [ze španělského originálu ... přeložila Iveta Gonzálezová]. -- 1. vyd. Brno : Host, 2013. -- 525 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7294-688-4 (váz.).
Signatura: A0-28806


Pancol, Katherine, 1949-
Pomalý valčík želviček : román / Katherine Pancolová ; [z francouzského originálu ... přeložila Daniela Veškrnová]. -- 1. vyd. V Brně : Jota, 2012. -- 702 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7462-142-0 (váz.).
Signatura: A0-28743


Patenidis, Andreas, 1987-
Supi mezi mrakodrapy / Andreas Patenidis. -- Vyd. 1. Praha : GRASP, 2013. -- 117 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-260-4314-0 (brož.).
Signatura: B0-14497


Payne, C. D. 1949-
Neviditelný / C.D. Payne ; [z anglického originálu ... přeložil Richard Janda]. -- Vyd. 1. V Brně : Jota, 2012. -- 283 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-913-8 (váz.).
Signatura: A0-28761


Pilátová, Markéta, 1973-
Gorilí táta / Markéta Pilátová, Marek Ždánský ; [ilustrace Daniel Michalík]. -- Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2013. -- 79 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87683-06-4 (váz.).
Signatura: A0-28537


Písně temných věků : fantastická historie / Juraj Červenák ... [et al.] ; editor Ondřej Jireš. -- Vyd. 2., upr. Praha : Triton : Argo, 2013. -- 345 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-659-3 (Triton : váz.).
Signatura: A0-28631


Platzová, Magdaléna, 1972-
Anarchista : (poznámky k románu) / Magdaléna Platzová. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. -- 208 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7215-457-9 (brož.).
Signatura: A0-28721


Poch, Martin, 1984-
Jindřich Jerusalem / Martin Poch. -- Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2013. -- 77 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7438-083-9 (brož.).
Signatura: B0-14430


První věta : v pátek odpoledne se zaklapla vrata a škola mohla odpočívat / [napsali a ilustrovali žáci Smysluplné školy v Praze-Karlíně]. -- 1. vyd. V Praze : 65. pole, 2013. -- 68, [11] s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87506-26-4 (váz.).
Signatura: A0-28988


Reassessments: canons littéraires et culturels (2011 : Brno, Česko)
Réévaluations: canons littéraires et culturels : actes du colloque organisé par l'Université Masaryk de Brno, l'Université de Szeged et l'Université Martin Luther der Halle-Wittenberg = Reassessments: literary and cultural canons : proceedings of the conference organized by Masaryk University in Brno, University of Szeged and Martin Luther University in Halle-Wittenberg : Brno - Šlapanice, 15.-18.9.2011 / editor/rédacteur Petr Vurm. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 147 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6190-3 (brož.).
Signatura: B0-14510


Rejchrt, Pavel, 1942-
Vyznání nejistého chodce / Pavel Rejchrt ; [doslov napsal Vladimír Novotný]. -- Vyd. 1. Benešov : Eman, 2013. -- 287 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86211-89-3 (váz.).
Signatura: A0-28568


Rywiková, Nela, 1979-
Dům číslo 6 / Nela Rywiková. -- 1. vyd. Brno : Host, 2013. -- 275 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-683-9 (váz.).
Signatura: A0-28740


Řeháček, Michal, 1997-
Strážce osudu / Michal Řeháček ; [ilustrace Viktor Saloranta]. -- 1. vyd. Praha : Educa International, 2013. -- 119 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905487-0-1 (brož.).
Signatura: B0-14481


Sebbar, Leila, 1941-
Šerazáda : 17 let, tmavé vlnité vlasy, zelené oči / Leila Sebbar ; [z francouzského originálu ... přeložil Petr Christov]. -- Vyd. 1. Brno : Es-ma, 2013. -- 150 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87831-00-7 (brož.) * 80-903150-7-0 (chyb.).
Signatura: A0-28645


Sedláčková, Kateřina
L' oeuvre mobile de Michel Butor / Kateřina Sedláčková. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 145 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6220-7 (brož.).
Signatura: B0-4943


Seifert, Jaroslav, 1901-1986
Morový sloup : verše z let 1968-1970, definitivní úprava textu srpen 1979 / Jaroslav Seifert ; [ilustrovala Kateřina Hosnedlová]. -- Vyd. 4., V nakl. Maťa 2. Praha : Maťa, 2013. -- 124 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7287-182-7 (váz.) * 978-80-787-18-7 (chyb.).
Signatura: A0-28810


Siegelbauer, Jiří, 1953-
Lovy s kamerou / Jiří Siegelbauer. -- České Budějovice : Dona, 2013. -- 188 s., [64] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7322-161-4 (váz.).
Signatura: A0-28507


Sloboda, Rudolf, 1938-1995
Jak jsem se stal mudrcem / Rudolf Sloboda ; [ilustrace Tomáš Klepoch ; ze slovenského originálu ... přeložil Pavel Šrut]. -- Vyd. 1. V Praze ; Paseka, a Litomyšli : 2013. -- 144 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-288-4 (váz.).
Signatura: A0-28915


Smith, Tom Rob, 1979-
Agent 6 / Tom Rob Smith ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Ryčovský]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 445 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-4057-2 (váz.).
Signatura: A0-29140


Sochora, Milan, 1980-
Myšlenky okamžiku / Milan Sochora ; [ilustrace Tereza Bulvová ... et al.]. -- 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2013. -- 66 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87116-28-9 (brož.).
Signatura: B0-14498


Sokolová, Juliana, 1981-
My house will have a roof = Môj dom bude mať strechu / Juliana Sokolová. -- Vyd. 1. Praha : Fra, 2013. -- 79 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87429-46-4 (brož.).
Signatura: B0-14446
* beletrie dvojjazyčná-angličtina, slovenština


Spáčil, Dušan, 1956-
Hvězdné války / Dušan Spáčil ; ilustrace Jan Gabler. -- Praha : BVD, 2013. -- [62] s. : barev. il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-87090-78-7 (váz.).
Signatura: A0-28546


Stehlíková, Eva, 1941-
Řecké divadlo klasické doby / Eva Stehlíková. -- Praha : Pro interní potřebu Ústavu pro klasická studia ČSAV vydalo nakladatelství J&J, 1991. -- 130 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-901084-0-7 (brož.).
Signatura: E0-1287


Stern, Steve, 1947-
Zelik Rifkin a strom snů / Steve Stern ; [z anglických originálů ... přeložila a vysvětlivky sestavila Alice Marxová]. -- Vyd. 1. Praha : Sefer, 2013. -- 175 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85924-69-5 (váz.).
Signatura: A0-28564


Streit, Jakob, 1910-2009
Včelka Sluněnka : proč děti potřebují pohádky / Jakob Streit ; s ilustracemi Evy Koupové ; [z německých originálů ... přeložily Iva Olšová a Milada Luňáčková]. -- Hranice : Fabula, 2013. -- 153 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87635-09-4 (váz.).
Signatura: A0-28666


Šmarda, Jan, 1930-
Ivan Blatný v mých vzpomínkách / Jan Šmarda. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2013. -- 151 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7262-969-5 (brož.).
Signatura: D0-1659


Šofar, Jakub, 1958-
Blázen na hoře / Jakub Šofar. -- Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2013. -- 251 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7438-084-6 (váz.).
Signatura: A0-28511


Šrut, Pavel, 1940-
Lichožrouti navždy / Pavel Šrut, [ilustrace] Galina Miklínová. -- 1. vyd. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013. -- 229 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-287-7 (váz.).
Signatura: A0-11135/3


Šťastný, Ernest
S Pitěrou Češi přežijou / Ernest Šťastný. -- Vyd. 1. [Beroun] : Machart, 2013. -- 191 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87517-88-8 (brož.).
Signatura: A0-28635


Tácha, Daniel, 1977-
Josef / Daniel Tácha. -- V Praze : Dauphin, 2013. -- 164 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7272-442-0 (brož.).
Signatura: A0-28826


Toussaint, Jean-Philippe, 1957-
Koupelna / Jean-Philippe Toussaint ; přeložila Jovanka Šotolová. -- Vyd. 1. Praha : Fra, 2013. -- 105 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87429-21-1 (brož.).
Signatura: B0-14444


Urbanová, Lenka, 1970-
Ilustrátorka a jiné obrázky / Lenka Sobotová. -- Praha : Argo, 2013. -- 185 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-257-0849-1 (váz.).
Signatura: A0-28821


Vaněk, Karel, 1887-1933
Charašo pán, da? : zápisky všelijakého vojáka : 1914-1919 / Karel Vaněk ; [podle původního vydání z roku 1920 edičně upravil a náležitostmi vybavil Dominik Melichar]. -- [Praha] : Dauphin, 2013. -- 360 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7272-565-6 (váz.).
Signatura: A0-28622


Vērdiņš, Kārlis, 1979-
/ Karlis Verdinš ; [z lotyšských originálů ... vybral, přeložil a editoval Pavel Štoll]. -- V Praze : Dauphin, 2013. -- 121 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7272-452-9 (brož.).
Signatura: B0-14401


Vlasatý, Vladimír, 1940-
Perpetuum mobile / Vladimír Vlasatý ; [redakce českého textu Bohdan Chlíbec, redakce německého textu Elisabeth Brandenberger ; ilustrace Michal Šanda]. -- Vyd. 1. Praha : Aula, 2013. -- 116 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86751-16-0 (brož.).
Signatura: B0-14425
* beletrie dvojjazyčná-němčina


Vodák, František, 1941-2013
Abendland, aneb, Legenda o posedlosti / František Vodák ; [doslov Miroslav Drozd]. -- V Praze : Dauphin, 2013. -- 142 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7272-441-3 (brož.).
Signatura: A0-28716


Vondruška, Vlastimil, 1955-
Fiorella a Bratrstvo křišťálu : dobrodružství dcery dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. / Vlastimil Vondruška. -- Vyd. 2., V nakl. MOBA 1. Brno : MOBA, c2012. -- 296 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-5201-5 (váz.).
Signatura: A0-29164


Vránová Zmudová, Stanislava, 1971-
Šílenství pana Procházky, aneb, Nemocnice ve zkáze / Stanislava Vránová Zmudová. -- Vyd. 1. [Praha] : work in progress, 2013. -- 126 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-905476-0-5 (brož.).
Signatura: B0-14435


Wagnerová, Magdalena, 1960-
Legendy staroj Pragi / o sochranivšichsja legendach rasskazyvajet Magdalena Vagnerova ; [perevod Radmila Drake i Marija Gikova]. -- Izd. 1. Praga : Plot, 2013. -- 127 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7428-175-4 (váz.).
Signatura: A0-28726
* beletrie cizojazyčná-ruština


Walliams, David, 1971-
Kluk v sukních / David Walliams ; ilustroval Quentin Blake ; [přeložila Veronika Volhejnová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 197 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0839-2 (brož.).
Signatura: A0-28719


Walliams, David, 1971-
Malý miliardář / David Walliams ; ilustroval Tony Ross ; [přeložila Veronika Volhejnová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. -- 232 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0858-3 (brož.).
Signatura: A0-28728


Walliams, David, 1971-
Pan Smraďoch / David Walliams ; ilustroval Quentin Blake ; [přeložila Veronika Volhejnová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2012. -- 221 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0754-8 (brož.).
Signatura: A0-28773


Whyte, Jack, 1940-
William Wallace - Statečné srdce / Jack Whyte ; [z anglického originálu ... přeložil Adam Růžek]. -- 1. vyd. Praha : Deus : Plejáda, 2013. -- 450 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87408-32-2 (Deus : váz.).
Signatura: A0-28796


Wilde, Oscar, 1854-1900
Obraz Doriana Graye : [čeština pro cizince : adaptovaná četba s audioknihou - MP3 : B2 - úroveň středně pokročilá] / Oscar Wilde ; adaptovala Petra Sůvová ; [překlad George Lukas ; ilustrace Ladislav Vlna]. -- 1. vyd. V Táboře : Sova libris, 2013. -- 111 s. : il. ; 20 cm + 1 CD (MP3). -- ISBN 978-80-905415-1-1 (brož.).
Signatura: D0-1650
* čeština jako cizí jazyk


Wood, Maryrose
Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton. Kniha 1, Tajemné vytí / Maryrose Woodová ; ilustrace Jon Klassen ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Sládek]. -- Vyd. 1. V Brně : Jota, 2013. -- 206 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7462-316-5 (váz.).
Signatura: A0-28759/1


Zíbrt, Čeněk, 1864-1932
Pivo v písních lidových a znárodnělých / Čeněk Zíbrt ; ... podává ... Jakub Šofar, jenž knihu tuto též okomentoval a vybavil. -- V Praze : Dauphin, 2013-. -- sv. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-453-6 (sv. I : brož.).
Signatura: A0-28741


Jeník z Bratřic, Jan, 1756-1845
Rozmarné písničky Jana Jeníka z Bratřic [hudebnina] / Jan Jeník z Bratřic ; vydal Jaroslav Markl. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. -- 78 s. ; 26 cmSignatura: I-105 883 , E1-201


Lom, Stanislav, 1883-1967
Svatý Václav : tragická hra z českých dějin / Stanislav Lom. -- 2. vyd. V Praze : L. Mazáč, 1935. -- 103 s. ; 20 cmSignatura: 221 751


Hlávka, Miloš, 1907-1945
Benátská maškaráda : komedie podle Goldoniho / Miloš Hlávka. -- Praha : F. Švejda, 1941. -- 147 s. ; 20 cmSignatura: 312 551 , E0-1288


Roubal, Rudolf A., 1861-1941
Nad Kněžnou : příběhy starých studentův a soukeníkův / R.A. Roubal. -- Praha : R.A. Roubal, 1926. -- 78 s. : il. ; 18 cmSignatura: 312 663


Bohuslav, František, 1882-1953
Divadelní radosti i starosti : vzpomínky / František Bohuslav. -- Praha : E. Grégr, 1925. -- 95 s. ; 18 cmSignatura: 345 089 , E0-12829 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Jiráň, Luboš, 1957-
Doba bronzová v Čechách [elektronický zdroj] / Luboš Jiráň. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 1 CD-ROM (43 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7395-550-2 (CDR).
Signatura: F0-1312


Jiráň, Luboš, 1957-
Doba železná v Čechách [elektronický zdroj] / Luboš Jiráň. -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 1 CD-ROM (61 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7395-551-9 (CDR).
Signatura: F0-1313


Klanica, Zdeněk, 1938-
Torzo mozaiky / Zdeněk Klanica. -- Vyd. 2. Praha : Futura, 2013. -- 165 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86844-89-3 (brož.).
Signatura: B0-14453


Měřínský, Zdeněk, 1948-
Morava na úsvitě dějin / Zdeněk Měřínský. -- V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2011. -- 655 s., 16 s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7275-088-7 (váz.).
Signatura: I-640 497/4


Zimola, David, 1971-
Archeologie na hranicích : pravěké až raně novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska : k výstavě = Archäologie an den Grenzen : vorgeschichte bis frühe Neuzeit in Südböhmen, der Region Vysočina, Südmähren und Niederösterreich : zur Ausstellung / [autor textů David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava ; překlad Marie Maliňáková]. -- Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, [2013]. -- 181 s. : barev. il., mapy, plány ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-87305-19-4 (brož.) (chyb.).
Signatura: A0-28790


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Smejtek, Lubor, 1957-
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách / Lubor Smejtek, Michal Lutovský, Jiří Militký. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2013. -- 455 s., 8 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7277-510-1 (váz.).
Signatura: A1-3903


904 - Kulturní památky historického období


Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek (2011 : Plzeň, Česko)
Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek : sborník ze semináře a panelové diskuse k tématu legislativa v péči o kulturní dědictví : Západočeská univerzita v Plzni, 25. listopadu 2011 / Jiří Patočka, Vojtěch Kouba (eds.). -- Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2012. -- 107 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7395-538-0 (brož.).
Signatura: B0-14393


Oživlý svět technických památek / [editor Petr Chroust ; autoři textu Petr Chroust ... et al.]. -- 1. vyd. Hradec nad Moravicí : Místní akční skupina Opavsko ; Horní Benešov : Místní akční skupina Nízký Jeseník, 2012. -- 163 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 x 23 cm. -- ISBN 978-80-260-3723-1 (brož.) :.
Signatura: B0-14350


The face of the dead and the early Christian world / edited by Ivan Foletti with the collaboration of Alžběta Filipová. -- 1. pub. Roma : Viella ; Brno : Masaryk University, c2013. -- 192 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6111-8 (Masarykova univerzita, Brno : brož.).
Signatura: A0-28675


908 - Vlastivěda


Březina, Karel, 1878-1964
Navštivte Rychnov nad Kněžnou! / napsal Karel Březina. -- Rychnov nad Kněžnou : [s.n., 1921?] (Knihtiskárna K. Rathouského). -- 15 s. : il. ; 16 cmSignatura: 305 766


Kašpar, Karel Slavoj, 1876-1954
Ne manquez pas de visiter Hradec Králové / par K. Sl. Kašpar ; trad. Ot. Šimek. -- Hradec Králové : Klub československých turistů, [1927?] (Fr. Nemeškal). -- 11 s. : il. ; 16 cmSignatura: 305 956


Lázně Velichovky u Jaroměře. -- [Ve Velichovkách : Ředitelství lázní, 1936?]. -- 24 s. : il. ; 14 x 22 cmSignatura: 303 513


Střední Povltaví / [Břetislav Balatka ... et al. ; mapky a plánky Ludvika Stehlíková ; kresby Jiří Král]. -- 1. vyd. Praha : Olympia, 1984. -- 313 s. : il., mapky ; 17 cm + 1 mapaSignatura: 617 875


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Abram, David
Korsika / David Abram ; [z anglického originálu ... přeložil Dalibor Mahel]. -- 4. vyd. Brno : Jota, 2013. -- 446 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7462-324-0 (brož.).
Signatura: A0-28609


Barcelona : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 141 s. : barev. il., 1 plánek ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-97-5 (brož.).
Signatura: B0-14468


Burgundsko a Údolí Loiry / napsali a sestavili David Abram ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Jan Sládek, Radek Beneš a Hynek Dedecius]. -- 3., aktualiz. vyd. Brno : Jota, 2013. -- xii, 241 s. : barev. il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7462-322-6 (brož.).
Signatura: A0-28727


Dubaj : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 142 s. : barev. il., mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-87-6 (brož.).
Signatura: B0-14467


Francouzská Riviéra : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : il., mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-98-2 (brož.).
Signatura: B0-14469


Hradec Králové [kartografický dokument] : mapa do kapsy. -- 2. vyd. Praha : Žaket, c2009. -- 1 mapa : barev. ; 29 x 41 cm, složeno na 11 x 15 cm, vlepená v tvrdém papírovém přebalu. -- ISBN 978-80-7233-315-8 (složeno) * 978-80-7233-316-5 (chyb.).
Signatura: B0-14492


Irsko : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : barev. il., mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-88-3 (brož.).
Signatura: B0-14466


Kalista, Zdeněk, 1900-1982
Setkání se snem, aneb, Finlandia / Zdeněk Kalista. -- 1. vyd. Praha : Pulchra, 2012. -- 146 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87377-49-9 (váz.).
Signatura: A0-28648


Kréta : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : barev. il., mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-84-5 (brož.).
Signatura: B0-14465


Kšicová, Danuše, 1932-
Cesty do Svaté země : XII.-XX. století : mýty a realita v ruských a českých cestopisech / Danuše Kšicová. -- Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 335 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-6139-2 (váz.).
Signatura: A0-28654


Kudykam - Český ráj. -- 1. vyd. [Vysoké Mýto : s.n.], 2013. -- [20] s. : barev. il. ; 21 cm + 1 mapa (42 x 59 cm). -- ISBN 978-80-260-4780-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 978-80-260-4723-0 (chyb.).
Signatura: D0-1665


London [kartografický dokument]. -- 1. Aufl. Ostfildern : MairDumont, c2012. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 78 cm, složeno na 18 x 10 cm. -- ISBN 978-3-8297-3061-7 (složeno).
Signatura: A0-28554


Madrid / [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 141 s. : barev. il., 1 mapa, plány ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-99-9 (brož.).
Signatura: B0-14463


Moskva : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 141 s. : barev. il., mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-91-3 (brož.).
Signatura: B0-14480


Rakousko : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 191 s. : barev. il., portréty, mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-89-0 (brož.).
Signatura: B0-14477


Řeháček, Marek, 1975-
Liberec : turistický průvodce po městě a okolí / Marek Řeháček. -- 2., přeprac. vyd. [Liberec] : Kalendář Liberecka, 2007. -- 256 s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-2653-1 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: A0-28725


Řím : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 141 s. : barev. il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-82-1 (brož.).
Signatura: B0-14475


Salzburg : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-86-9 (brož.).
Signatura: B0-14474


Sicílie : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : barev. il., mapy, plány, portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-57-9 (brož.).
Signatura: B0-14473


Soukup, Vladimír, 1949-
Praha / hlavní přispěvatel Vladimír Soukup ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Svobodová a Vladimír Soukup]. -- Vyd. 6. Praha : Ikar, 2013. -- 272 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-2112-9 (brož.).
Signatura: A0-28752


Sucharda, Jan, 1946-
Island : země včera zrozená / [fotografie a text] Jan Sucharda. -- Hrotovice : JAS, 2013. -- 156 s. : barev. il., 1 mapa ; 23 x 25 cm. -- ISBN 978-80-260-4397-3 (váz.).
Signatura: A0-28624


Švédsko : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 143 s. : il., mapy, plány, portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87471-25-8 (brož.).
Signatura: B0-14472


Vídeň : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. -- 141 s. : barev. il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87819-00-5 (brož.).
Signatura: B0-14471


Východ USA / [turistický průvodce] / Samantha Cooková ... [et al.] ; spolupráce Jeff Benzak ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložili a aktualizovali Jan Sládek ... et al.]. -- 3., aktualiz. vyd. Brno : Jota, 2013. -- xx, 693 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7462-325-7 (brož.).
Signatura: A0-28556


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Bauer, Jan, 1945-
Ženy z rodu Lucemburků / Jan Bauer. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2013. -- 230 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7466-017-7 (váz.).
Signatura: A0-28797


Binet-Valmer, 1875-1940
Sarah Bernhardt / Binet-Valmer. -- [Paris] : Flammarion, [1936]. -- 126 s., [4] s. il. ; 19 cmSignatura: E0-1285


Bosák, Jaromír, 1965-
Životní mač / Jaromír Bosák ; [textová spolupráce Ondřej Horák ; fotografie Petr Hloušek ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. -- 182 s., [16] s. obr. příl. : portréty (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-3952-1 (váz.).
Signatura: A0-28816


Crampton, Luke, 1950-
Marley / Luke Crampton & Dafydd Rees with Wellesley Marsh ; [German translation Anke Burger ; French translation Alice Pétillot]. -- Köln : Taschen, c2009. -- 192 s. : il. (částečně barev.), portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-3-8365-1128-5 (brož.).
Signatura: A0-28462


Čapek, Josef, 1887-1945
Rozpomínky / Josef Čapek ; [uspořádal Miroslav Halík]. -- Brno : Klub knižní tvorby Kmen, 1947. -- 20 s., [1] fot. ; 21 cmSignatura: E0-1429


Čermáková, Dana, 1960-
Jarek Nohavica / Dana Čermáková. -- 1. vyd. [Lipník nad Bečvou] : Imagination of People, 2013. -- 159 s., xvi s. obr. příl. ; portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87685-13-6 (váz.).
Signatura: A0-28699


David, Michal, 1960-
Největší z mých nálezů a ztrát / Michal David ; [textová spolupráce Zuzana Pšenicová a Dušan Spáčil]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 143 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-249-2196-9 (váz.).
Signatura: A0-28901


Drijverová, Martina, 1951-
Lásky českých hudebníků : zajímavosti ze života významných českých osobností / Martina Drijverová ; [ilustrace Vojtěch Otčenášek]. -- 1. vyd. Brno : Edika, 2013. -- 88 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-266-0200-2 (váz.).
Signatura: A0-28461


Hrdina, Ignác Antonín, 1953-
Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? : právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem : (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka) / Ignác Antonín Hrdina. -- Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2013. -- 340 s. : il. (převážně barev.), 1 portrét, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7418-155-9 (Key Publishing : váz.).
Signatura: A0-28888


Jacobson, Sidney, 1929-
Anne Franková : komiksový životopis / Sid Jacobson ; [ilustrace] Ernie Colón ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Ludvíková]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. -- 154 s. : barev. il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-289-1 (váz.).
Signatura: A0-28845


Kovařík, Jiří, 1950-
Ludvík XIV. : život, doba a války krále Slunce / Jiří Kovařík. -- 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. -- 559 s. : il., mapy, portréty, 1 geneal. tabulka ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7268-965-1 (váz.).
Signatura: A0-28918


Křížek, David, 1972-
Dnem i nocí Atlantikem II : napříč oceánem v dvouposádkovém závodě profesionálů Transat Ag2r / David Křížek. -- Vyd. 1. Český Krumlov : MCU, 2013. -- 157 s. : barev. il., mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7339-213-0 (brož.).
Signatura: D0-515/2


Mareš, Petr, 1954-
Publicistika Josefa Čapka / Petr Mareš. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1995. -- 137 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-7184-005-X (brož.) :.
Signatura: 733 461 , 51 339 Phil.Mon. , E0-1402
* výtvarná avantgarda


Marvan, Jaroslav, 1901-1974
Jaroslav Marvan nejen o sobě / Jaroslav Marvan, Petr Hořec. -- Praha : Malý princ, 2013. -- 301 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87754-09-2 (váz.).
Signatura: A0-28478


Palán, Aleš, 1965-
Jmenuješ se Josef Šedý / Aleš Palán. -- 1. vyd. Brno : Kateřina Šedá, [2012]. -- [68] s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-260-2724-9 (váz.).
Signatura: A1-3859


Pernes, Jiří, 1948-
Dar císaři : 123 let v sídlech moravské šlechty / Jiří Pernes, Libor Teplý. -- Vyd. 1. [Brno] : Fotep, 2012. -- 189 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86871-15-8 (váz.).
Signatura: A0-28956


Pokorná, Milada, 1936-
Dáša Veškrnová - první dáma : neautorizovaný příběh bývalé herečky / Milada Pokorná, Michaela Remešová. -- 1. vyd. Praha : Duel, 1997. -- 96 s. : portréty ; 18 cm. -- ISBN 80-902324-0-X (brož.).
Signatura: 738 539 , E0-1235


Purm, Augustin, 1800-1875
Putování za hlasem Božím : sv. Klement Maria Hofbauer / napsal Augustin Purm ; [ilustrace Jan Gabler]. -- Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1989. -- 61 s. : il. ; 15 cmSignatura: B0-14433


Sinicyna, Nina Vasil'jevna, 1936-
Odysea Maxima Řeka : renesanční Itálie - Athos - Moskevská Rus / Nina V. Sinicynová ; [z ruského originálu ... přeložila Jitka Komendová]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. -- 263 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7465-056-7 (váz.).
Signatura: A0-28646


Slovo je zázrak asi : Josefu Topolovi k sedmdesátým narozeninám / [Jaroslava Adamová ... et al. ; sestavili Pavel Petr a David Drozd]. -- Brno : Větrné mlýny, 2005. -- 64 s. ; 18 cm. -- ISBN 80-86907-07-4 (brož.).
Signatura: 762 511 , E0-1290


Šumbera, Andrej, 1955-
The Bohemian crown jewels : a unique journey through details of the most valuable treasure / Andrej Šumbera. -- [Česko : A. Šumbera, 2010]. -- [120] s. : il. ; 14 x 15 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN * 80-254-1677-8 (váz.) (chyb.).
Signatura: D0-1662


Václav Havel : pravda a láska vítězí. -- Praha : Sanoma Media, 2011. -- 131 s. : il., portréty ; 29 cmSignatura: I-752 705


Vyhlídka, Jan
Lexikon nedotknutelných / Jan Vyhlídka. -- 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2013. -- 595 s. : mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87542-05-7 (brož.).
Signatura: A0-29009


Žemlička, Josef, 1943-
Vůle a štěstí leteckého mechanika : havárie vrtulníku OK-WIM a řada příhod ze života leteckého mechanika / Josef Žemlička. -- Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2013. -- 131 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87567-28-9 (váz.).
Signatura: A0-28567


Hodek, Břetislav, 1924-2007
Laurence Olivier / Břetislav Hodek. -- 1. vyd. Praha : Orbis, 1966. -- 120 s., [20] s. fot. příl. ; 17 cmSignatura: 119 617 , E0-1283


Josef Skupa - Loutky a Plzeň : almanach vzpomínek na činnost národního umělce Josefa Skupy v loutkovém divadle Feriálních osad v Plzni, vydaný u příležitosti odhalení jeho pamětní desky v Prokopově ulici v Plzni k nedožitým pětasedmdesátinám v lednu 1967 / almanach připravili Miloslav Bělohlávek, Stanislav Nový a Lubor Zahrádka. -- Plzeň : Městský národní výbor, 1967. -- 51 s. ; 8°Signatura: 125 407 , E0-1622


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Bouzek, Jan, 1935-
Vznik Evropy / Jan Bouzek. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. -- 359 s., 40, 24 s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7387-670-8 (váz.).
Signatura: A0-28786


Kant, Immanuel, 1724-1804
Studie k dějinám a politice / Immanuel Kant ; uspořádali Milan Sobotka a Karel Novotný ; [z německých originálů přeložili Jaromír Loužil, Petra Stehlíková a Karel Novotný]. -- 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2013. -- 191 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7298-312-4 (váz.).
Signatura: A0-28935


Lipovski, Radek, 1978-
Lexikon českých historiků 2010 / [uspořádali Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický a kol.]. -- Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. -- 632 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7464-036-0 (brož.).
Signatura: A1-3898


Märc, Josef, 1964-
Brána školního dějepisu otevřená : (možnosti výuky mimo školu) / Josef Märc, Hana Lencová a kolektiv. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. -- 197 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7414-451-6 (brož.).
Signatura: A0-28854


Morávková, Naděžda, 1961-
František Graus a československá poválečná historiografie / Naděžda Morávková. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. -- 348 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2243-1 (váz.).
Signatura: A0-28906


Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / [autorský kolektiv Eva Drašarová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Národní archiv ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013. -- 911 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7469-026-6 (Národní archiv : váz.).
Signatura: A0-28633


Šubrt, Jiří, 1958-
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu / Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. -- 256 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-2140-1 (brož.).
Signatura: A0-28539


94 - Dějiny


A chronology of the Roman Empire [elektronický zdroj] / edited by Timothy Venning ; [introduction by John F. Drinkwater]. -- London ; New York : Continuum, c2011. -- 1 online zdroj (xxiii, 850 s.) : mapy. -- ISBN 9781441151926 (e-book).


Akinčyc, Stanislau
Zlatý věk Běloruska / Stanislav Akinčyc ; [překlad z běloruštiny Světlana Vránová]. -- Pardubice : Světlana Vránová, 2013. -- 137 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905494-0-1 (brož.).
Signatura: B0-13370


Bajerová, Anna, 1881-1966
Z české revoluce r. 1848 / Anna Bajerová. -- V Praze : F. Topič, 1919. -- 94 s., [4] příl. ; 18 cmSignatura: 329 073 , E0-1286


Fukala, Radek, 1963-
Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? : otázky, úvahy a problémy / Radek Fukala. -- Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2012. -- 193 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86829-81-4 (váz.).
Signatura: A0-28653


Jánský, Zdeněk, 1954-
Provodov a Nesvačilov (Šeřeč) : 1213-2013 : 800 let od první písemné zmínky / texty Zdeněk Jánský. -- Vyd. 1. Provodov-Šonov : Obecní úřad, 2013 (Nové Město nad Metují : VH Print). -- 174 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-4646-2 (brož.).
Signatura: B0-14646


Skvosty mapových archivů [kartografický dokument] : soubor starých map = Jewels of map archives : collection of antique maps / připravila Eva Semotanová. -- Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb : Geografická služba AČR, [2008?]. -- 14 map : barev. ; listy různých rozměrů, složeno v papírovém přebalu 49 x 36 cm. -- ISBN 978-80-7278-442-4 (Ministerstvo obrany ČR - AVIS : mapy v obalu).
Signatura: C2-17


Stropnický, Matěj, 1983-
Myslet socialismus bez tanků : svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968 / Matěj Stropnický. -- Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2013. -- 160 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87271-79-7 (brož.).
Signatura: A0-28627


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 1-50. -- [Praha] : Radioservis, c2008. -- 2 zvukové desky (24 hod., 15 min.) : digital, stereo, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/1-50
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 51-100. -- [Praha] : Radioservis, c2008. -- 2 zvukové desky (23 hod., 54 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/51-100
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 101-150. -- [Praha] : Radioservis, p2009. -- 2 zvukové desky (23 hod., 46 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/101-150
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 151-200. -- [Praha] : Radioservis, p2009. -- 2 zvukové desky (23 hod., 25 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/151-200
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 201-250. -- [Praha] : Radioservis, p2010. -- 2 zvukové desky (22 hod., 54 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/201-250
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 251-300. -- Praha : Radioservis, p2010. -- 2 zvukové desky (22 hod., 45 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/251-300
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 301-350. -- Praha : Radioservis, p2010. -- 2 zvukové desky (21 hod., 56 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/301-350
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 351-400. -- [Praha] : Radioservis, p2011. -- 2 zvukové desky (21 hod., 56 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/351-400
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 401-450. -- [Praha] : Radioservis, p2011. -- 2 zvukové desky (21 hod., 48 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/401-450
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 451-500. -- [Praha] : Radioservis, p2011. -- 2 zvukové desky (21 hod., 55 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/451-500
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 501-550. -- [Praha] : Radioservis, p2011. -- 2 zvukové desky (22 hod., 14 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/501-550
* slovo mluvené


Veselý, Josef, 1950-
Toulky českou minulostí [zvukový záznam]. 551-600. -- [Praha] : Radioservis, p2011. -- 2 zvukové desky (21 hod., 21 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1351/551-600
* slovo mluvené


Westwell, Ian
První světová válka den po dni / Ian Westwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Krist]. -- V Praze : Naše vojsko, 2013. -- 192 s. : il., mapy ; 29 cm. -- ISBN 978-80-206-1351-6 (váz.).
Signatura: A1-3848


Žáček, Pavel, 1969-
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet : protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 / Pavel Žáček. -- Vyd. 1. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013-. -- sv. : faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87211-77-9 (1. díl : váz.).
Signatura: A0-28705