Přírůstky0 Všeobecnosti

Ročenka československých knihtiskařů. -- V Praze : Spolek faktorů knihtiskáren a písmolijen, 1922-1948. -- sv. ; 20 cmSignatura: 51 156 , 50 798


Ročenka českých knihtiskařů. -- Praha : Nákladem Spolku faktorů knihtiskáren a písmolijen pražských, 1911-1914. -- 4 sv. ; 20 cmSignatura: 51 156 , 50 798


Rytmus života. -- Praha : Europress, 1996-. -- sv.


Směr vědy a techniky : zpravodaj krajské rady Čs. vědeckotechnické společnosti Východočeského kraje. -- Hradec Králové : Čs. vědeckotechnická společnost, 1964-1968. -- 5 sv. ; 23 cmSignatura: 52 370


Technický zpravodaj Ocelové konstrukce. -- Frýdek Místek : Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, 1965-1995. -- 31 sv. ; 30 cmSignatura: I-53 559


Zpravodaj. -- Náchod : Stavební bytové družstvo, [1988]-1992 (Hronov : Východočeské tiskárny). -- 4 sv. ; 21 cmSignatura: 550 104


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


Allen, David, 1945-##[Getting things done. Česky]
Mít vše hotovo : umění produktivity bez stresu / David Allen ; překlad David Krásenský. -- Vydání druhé, přepracované V Brně : Jan Melvil Publishing, 2016. -- 399 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7555-000-2.
Signatura: A0-44626


Boronczyk, Tim, 1979-##[Jump start MySQL. Česky]
MySQL Okamžitě / Timothy Boronczyk ; překlad: Milan Daněk. -- 1. vydání Brno : Computer Press, 2016. -- 144 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-4737-5.
Signatura: B0-21086


Calleman, Carl Johan, 1950-##[Global mind and the rise of civilization. Česky]
Globální mysl a počátek civilizace : nový pohled na původ lidstva ve světle mayského kalendáře / Carl Johan Calleman ; z anglického originálu The global mind and the rise of civilization: a novel theory of our origins ... přeložil Michal Šubrt. -- Vydání první Olomouc : Fontána, [2016]. -- 288 stran : ilustrace, mapky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-833-3.
Signatura: A0-44228


Díky MPSV putují peníze správným směrem : ...a neztratí ho ani v navazujícím programovém období. -- Vydání první Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. -- 41 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-091-4.
Signatura: B0-20935


Donát, Josef
Právo v síti : průvodce právem na internetu / Josef Donát a Jan Tomíšek. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xi, 338 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7400-610-4.
Signatura: A0-44251


Dostál, Vít, 1985-
Trends of eastern partnership / Vít Dostál, Nikola Karasová, Václav Lídl. -- Prague : Association for International Affairs, 2015. -- 36 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 x 30 cm. -- ISBN 978-80-87092-34-7.
Signatura: B1-6348


Fotr, Jiří, 1938-
Počítačová podpora manažerského rozhodování / Jiří Fotr, Jiří Hájek, Lucie Vrbová. -- Vydání první Praha : Oeconomica, 2016. -- 183 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-2135-0.
Signatura: B1-6371


Gruber, Jan, 1973-
Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů / Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville. -- Vydání 1. Praha : Grada, 2016. -- 199 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-5263-1.
Signatura: A0-44245


Jurajda, Štěpán, 1970-
An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic / Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 25 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-364-1.
Signatura: B1-6405


Jurajda, Štěpán, 1970-
Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice / Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 26 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-361-0.
Signatura: B1-6408


Kohout, Roman, 1982-
Bezpečnost v on-line prostředí / Roman Kohout, Radek Karchňák. -- Vydání: první Karlovy Vary : Biblio Karlovy Vary, z.s., 2016. -- 68 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-9543-9.
Signatura: B0-21091


Kraftová, Ivana, 1956-
Bezpečný rozvoj regionu : základní koncept / Ivana Kraftová, Martin Maštálka, Zdeněk Matěja, Ondřej Svoboda, Pavel Zdražil. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 185 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-261-0.
Signatura: A0-44179


Moc, Michal
Bezpečné užívání internetu : metodická příručka / Michal Moc. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 8 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-77-5.
Signatura: B0-20884


Novotný, Petr, 1972-
Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat : možnosti uplatnění age managementu v České republice : průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost / autoři: Petr Novotný, Nina Bosničová, Jana Břenková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada Rabušicová. -- 1. vydání Plzeň : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, [2014]. -- 142 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904531-7-3.
Signatura: B0-20916


Perutková, Petra
Horizont 2020 : akce Marie Skłodowska-Curie / Petra Peroutková, Lucie Honzátková, Milena Lojková, Jiří Kotouček. -- Aktualizované vydání Praha : Technologické centrum AV ČR, [2016]. -- 39 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86794-50-1.
Signatura: B0-21094


Selected reports of the department of information & knowledge engineering / edited by Jiří Ivánek, S. Jireš, J. Kastl. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. -- 103 s. ; 24 cm. -- ISBN 80-7079-122-5.
Signatura: H0-10


Thanks to MoLSA, money goes in the right direction : ...which won't be lost in the new programming period either. -- 1st edition Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2015. -- 41 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-092-1.
Signatura: B0-20934


Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Den doktorandů
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia - Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické : vědecký seminář se uskutečnil .... -- V Praze : Oeconomica, [1997]-. -- svazků ; 21-23 cmSignatura: D0-2221


Zámečník, Lukáš Hadwiger, 1980-
Filosofie vědy / Lukáš Zámečník. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 296 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4351-5.
Signatura: A0-44168


Západočeská univerzita. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Ateliér Užitá fotografie
Specific LandArt : Ateliér profesora Jiřího Beránka : Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury : Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Josef Mištera, Richard Drury, Ivan Neumann, Jiří Beránek. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. -- 191 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-261-0561-9.
Signatura: A1-5693


Západočeská univerzita. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Ateliér Užitá fotografie
Specific LandArt : Studio of Jiří Beránek : Pilsen - European capital of culture 2015 : Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia / Josef Mištera, Richard Drury, Ivan Neumann, Jiří Beránek. -- Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2015. -- 191 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-261-0562-6.
Signatura: A1-5696


Zatloukal, Leoš, 1979-
Koučování zaměřené na řešení : 50 klíčů pro společné otevírání nových možností / Leoš Zatloukal, Pavel Vítek. -- Vydání první Praha : Portál, 2016. -- 258 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-1011-5.
Signatura: A0-44243


02 - Knihovnictví


Homolová, Kateřina
Knihovna v mezigeneračním pohledu / Kateřina Homolová. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2015. -- 100 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-141-9.
Signatura: B0-21004


Moravská zemská knihovna (Brno, Česko)##[Výroční zpráva (Moravská zemská knihovna (Brno, Česko)) kon2006374354]
Výroční zpráva / Moravská zemská knihovna. -- Brno : Moravská zemská knihovna, [2001]-. -- svazků ; 24-30 cmSignatura: G1-263


Treasures of the Royal Irish Academy Library / edited by Bernadette Cunningham and Siobhán Fitzpatrick ; picture editor Petra Schnabel. -- Dublin : Royal Irish Academy, 2009. -- xi, 302 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm. -- ISBN 978-1-904890-54-6.
Signatura: A1-5699


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Fábik, Ernest, 1984-
Lidový nábytek ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně / Ernest Fábik - Tereza Kašová - Vladimír Rišlink. -- První vydání V Kolíně : Regionální muzeum, 2015. -- 48 stran : barevné ilustrace ; 20 x 22 cm. -- ISBN 978-80-86403-35-9.
Signatura: B0-20823


Fialová, Dagmar, 1969-
Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce : národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR / Dagmar Fialová. -- Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2003. -- 80 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-86611-02-7.
Signatura: B1-6382


Kniha laureátů Sacharovovy ceny. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2014. -- 89 nečíslovaných stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-92-823-5577-0.
Signatura: B0-20970


Řemeslo a umění ve skle Nový Bor : 2003-2006-2009 : [katalog muzejních soutěží / text Petra Ajšmanová]. -- Nový Bor : Sklářské muzeum, c2013. -- 47 s. : barev. il. ; 21 x 30 cm. -- ISBN 978-80-905749-0-8.
Signatura: B1-6403


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Cesty a křižovatky : časopis Klubu novinářů Pražského jara, pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR. -- Praha : Syndikát novinářů ČR, z.s., 2016-. -- 23 cm


Janečková, Eva
Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem / Eva Janečková. -- Vydání: 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. -- 287 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-261-0545-9.
Signatura: A0-44207


Štětinová, Ivana
ScholarOne systém : peer review a redakce v digitální době / Ivana Štětinová. -- Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. -- 19 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9705-1.
Signatura: B0-209021 Filozofie. Psychologie

Brentano, Franz, 1838-1917
Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand nebst Abhandlungen über Plotinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer und Auguste Comte / Franz Brentano ; mit Einleitung, Anmerkungen und Register herausgegeben von Oskar Kraus. -- Leipzig : Felix Meiner, 1926. -- xviii, 169 s. ; 19 cmSignatura: 18 569


Schön, Jaromír
Filozofie (nejen) pro gymnázia / Jaromír Schön. -- V Tribunu EU vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2013. -- 173 s. : il., portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-263-0398-5.
Signatura: B1-6376


Hogenová, Anna, 1946-
Bytí a rozumění / Anna Hogenová. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. -- 176 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7290-870-7.
Signatura: B0-20834


Hučko, Ladislav, 1948-##[Antinomia e mediazione. Česky]
Protiklad a jeho smiřování : vliv kosmologických představ některých ruských myslitelů 19. a 20. století na jejich světonázor / Ladiskav Hučko. -- Vydání první Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. -- 279 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-230-9.
Signatura: A0-44271


Kratochvíl, Zdeněk, 1952-
The philosophy of living nature / Zdeněk Kratochvíl ; translated by Václav Paris. -- Prague : Karolinum Press, 2016. -- 160 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3131-8.
Signatura: B0-20793


Kalinauskas, Igor', 1945-##[Reabilitacija duši. Česky]
Rehabilitace duše : dotek druhého života / Igor Kalinauskas ; z ruského originálu Reabilitacija duši přeložili Dana Lenčešová Drábiková, Jaroslava Puchnerová, Věra Straková. -- První vydání Žďár nad Sázavou : Občanské sdružení Škola člověka ZR v nakladatelství GLYF Media, [2016]. -- 132 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87061-84-8.
Signatura: A0-43923


Wittemann, Artho Stefan, 1956-##[Intelligenz der Psyche. Česky]
Inteligence duše : jak přijít na kloub jejímu skrytému řádu / Artho Stefan Wittemann ; přeložila Alena Ságlová-Veit. -- Druhé vydání Praha : MAITREA, 2016. -- 217 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7500-223-5.
Signatura: A0-43910


Bojda, Martin, 1991-
Schleiermacherova teorie zprostředkování / Martin Bojda. -- Vydání první Praha : Togga, 2015. -- 288 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7476-099-0.
Signatura: A0-43929


Glombíček, Petr, 1973-
Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina / Petr Glombíček. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 211 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7465-189-2.
Signatura: A0-43887


159.9 - Psychologie


Dufour, Michel, 1963-##[Athlete et le guépard. Česky]
Pohybové schopnosti v tréninku : rychlost / Michel Dufour ; z francouzského originálu L'athlete et le guépard ... přeložili Josef Dovalil, Petra Basařová, Aleš Kaplan, Andrea Mottlová, Michal Šilhavý. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2015. -- 185 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-3461-6.
Signatura: A0-44049


Fromm, Erich, 1900-1980##[Heart of man. Česky aun2008454808]
Lidské srdce : jeho nadání k dobru a zlu / Erich Fromm ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Zůna ; dodatek napsal Jiří Cvekl]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1969. -- 132 s. ; 20 cmSignatura: 146 392


Gendlin, Eugene T., 1926-
Dialog s prožíváním : tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni / Eugene T. Gendlin ; výběr textů sestavili a přeložili Jan Puc a Filip Žitník. -- Vydání první Praha : JEŽEK, 2016. -- 187 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85996-46-3.
Signatura: A0-44212


Gutsche, Jeremy, 1978-##[Better and faster. Česky]
Lépe a rychleji : ověřená cesta k nezastavitelným nápadům / Jeremy Gutsche ; překlad: Marek Čtrnáct. -- Tetčice : Impossible s.r.o., [2016]. -- 248 stran : 24 cm. -- ISBN 978-80-87673-22-5.
Signatura: A0-44333


Hlavička, Josef
O životní moudrosti, aneb, Jak žít s lehkostí a vtipem / Josef Hlavička. -- První vydání Bratislava : Eugenika, 2016. -- 293 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-465-0.
Signatura: A0-44331


Holland, Julie, 1965-##[Moody bitches. Česky]
Nebojte se být náladové & protivné : pravda o: spánku, který ne a ne přijít, sexu, který nemáte, lécích, které užíváte, tom, z čeho opravdu šílíte / Julie Hollandová ; z anglického originálu Moody bitches ... přeložila Monika Kittová. -- Praha : Cosmopolis, 2016. -- 330 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-5640-0.
Signatura: A0-44306


McHugh, Adam S., 1976-##[Introverts in the church. Česky]
Introverti v církvi / Adam S. McHugh ; z anglického originálu Introverts in the church ... přeložila Jana Dominika Pláteníková. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. -- 238 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7195-866-6.
Signatura: A0-44123


Příhodová, Iva, 1963-
Spánková medicína v kazuistikách / Iva Příhodová, Simona Dostálová. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 175 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-4024-2.
Signatura: A0-44148


Robbins, Anthony, 1960-##[Unlimited power. Česky]
Nekonečná síla / Anthony Robbins ; z anglického originálu Unlimited power ... přeložila Hana Loupová. -- První brožované vydání Brno : Alman, 2016. -- 437 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87426-38-8.
Signatura: A0-44009


Roth, Gabrielle, 1941-2012##[Connections. Česky]
Souvislosti : vlákna intuitivní moudrosti / Gabrielle Rothová ; přeložila Lenka Adamcová. -- První vydání v českém jazyce Praha : Maitrea, 2016. -- xvi, 182 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7500-224-2.
Signatura: A0-44284


Solter, Aletha Jauch, 1945-##[Tears and tantrums. Česky]
Slzy raného dětství : pláč, vzdor a zlost u dětí do 8 let / Aletha Solterová ; přeložila Alžběta Labusová. -- 1. vydání V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 211 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7387-666-1.
Signatura: A0-44516


16 - Logika


Brentano, Franz, 1838-1917
Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis / Franz Brentano ; mit Unterstützung der Brentano-Gesellschaft herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen und Register versehen von Oskar Kraus. -- 3., neuerlich um eine Erstveröffentlichung aus dem Nachlaß vermehrte Aufl. Leipzig : Felix Meiner, 1934. -- xvi, 174 s. ; 20 cmSignatura: 17 408


Dolák, Antonín, 1984-
Praktické implikace moderních pojetí subjektu / Antonín Dolák a kol.. -- Vydání první Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015. -- 223 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7464-758-1.
Signatura: A0-43854


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Dosoudil, Martin, 1940-
Fyzikální podstata etiky : příspěvek k teorii všeho / Martin Dosoudil. -- Praha : Euroservice 1999, s.r.o., 2015. -- 105 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903870-3-4.
Signatura: B0-20798


Kolibová, Helena, 1953-
Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu / Helena Kolibová, Magdalena Chmelařová, Anna Václavíková, Věra Juříčková. -- První vydání Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. -- 155 stran : barevné ilustrace, mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-142-6.
Signatura: B0-21005


Kutínová, Zdeňka, 1950-
Náročné životní situace a jejich řešení : metodická příručka / Zdeňka Kutínová. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 8 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-49-2.
Signatura: B0-20879


Wittek, Gabriele, 1933-##[Lass nicht los! Česky]
Nevzdávej to! : malá pozornost pro Vás / Gabriela. -- 1. vydání Praha : Univerzální život, Sdružení pro podporu prakřesťanského života, 2014. -- 28 stran ; 15 cm. -- ISBN 978-80-903060-7-3.
Signatura: B0-20864


Wright, H. Norman, 1937-##[Always daddy's girl. Česky]
Navždy tátovo děvče : vztah mezi otcem a dcerou / H. Norman Wright ; překlad: Alena Švecová. -- Praha : Návrat domů, [2016]. -- 204 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7255-356-3.
Signatura: A0-443202 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Ball, Martin W., 1964-##[Being human. Česky]
Bůh v těle / Martin W. Ball. -- První vydání Bratislava : Eugenika, 2016. -- 204 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-467-4.
Signatura: A0-44235


Biela, Andriána
95 výpovedí Dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny / Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka ; text 95 výpovedí z latinčiny preložila Adriána Biela. -- Vydanie prvé Praha : Lutherova společnost, 2015. -- 135 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904459-4-9.
Signatura: A0-44085


Bílý, Jiří, 1954-
Christianizace římského antického státu : stát - právo - náboženství - společnost / Jiří Bílý. -- Vydání: první Ostrava : Key Publishing s.r.o. : Metropolitan University Prague Press, 2015. -- 523 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7418-250-1.
Signatura: A0-43988


Blechová, Zdenka, 1957-
Kočka : telepatický zářič z Vesmíru / Zdenka Blechová. -- Vydání: první Plzeň : Nakladatelství Zděnka Blechová, 2016. -- 164 strany, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87413-55-5.
Signatura: A0-43897


Bunyan, John, 1628-1688##[Of Antichrist and his ruin. Česky]
O zkáze Antikrista a zabití dvou svědků / napsal John Bunyan ; z anglického originálu Of Antichrist and his ruin ... přeložil Stanislav Forejt. -- Vydání první Jindřichův Hradec : Stefanos, 2016. -- 159 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87081-46-4.
Signatura: A0-44330


Cecília, 1911-1985
Útěk sestry Cecílie : výběr z vyprávění sestry Cecílie zaznamenaného v roce 1954 Williamem Brinkleyem / autor: sestra Cecílie (Makária Cecília Kondrcová). -- Vydání první Vranov n. D. ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2012. -- 95 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8255-2.
Signatura: B0-20943


Cesta církve .... -- Praha : Českobratrská církev evangelická, 2009-. -- svazků ; 21 cmSignatura: B0-710


Červenková, Denisa, 1972-
Islám v českých zemích / Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann. -- Vyd. 1. Praha : CMS - Center for Migration Studies, 2009. -- 153 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7021-852-5.
Signatura: A0-44124


Čhödrön, Pema, 1936-##[Living beautifully. Česky]
Žít s lehkostí : v nejistotě a změně / Pema Chödrön ; z anglického originálu Living beautifully přeložila Hana Čermáková. -- Vydání první [Praha] : Synergie, [2016]. -- 188 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7370-364-6.
Signatura: A0-44308


Doubrava, Dominik Josef, 1945-
Mozaika duchovní moudrosti / Dominik Josef Doubrava, Marek Dunda. -- Vydání první Vranov n. D. ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2014. -- 96 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8254-5.
Signatura: B0-20897


Freimann, Evžen, 1961-
Order of the Knights of St. Constantine and Helena / autor: Eugen S. von Freimann-Geyersburg ; výtvarné zpracování a kresby: Petr Moidl. -- Vydání první Teplice : Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny, 2015. -- 103 stran : barevné ilustrace, noty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-260-8256-9.
Signatura: B0-20975


Frisch, Jean-Romain, 1945-##[Petit guide de vie dans les épreuves. Česky]
Světlo do temných dní / Jean-Romain Frisch ; z francouzského originálu Petit guide de vie dans les épreuves ... přeložila Zdeňka Křehlíková. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. -- 140 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-804-8.
Signatura: A0-43935


Haluka, Pavol, 1945-
Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe : história zboru a súčasnosť / Pavol Haluka. -- Druhé doplnené vydanie Praha : Slovenský ev. a.v. cirkevný zbor v Prahe, 2014. -- 188 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7454-0.
Signatura: A0-44105


Houška, Petr Alkantara, 1937-
České františkánství / Petr Alkantara Houška. -- [Praha] : Petr Alkantara Houška, 1996. -- 36 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-900005-2-5.
Signatura: B0-20778


Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století (2003 : Praha, Česko)
Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století : uspořádaného Výzkumným centrem pro dějiny vědy ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře dne 11. září 2003 v prostorách FF UK v Praze / Doubravka Olšáková, Zdeněk Vybíral (edd.). -- Ústí nad Labem : K vyd. připravilo nakl. Albis international, 2004 (Nové Město nad Metují : J. Hlávko). -- 495 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-86067-98-X.
Signatura: A0-27413


Chadima, Martin, 1970-
Jeroným Pražský : tragický příběh středověkého intelektuála / Martin Chadima. -- 1. vydání Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2016. -- 227 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-9608-5.
Signatura: A0-44098


Jamison, Christopher, 1951-
Hledání svatyně : klášterní moudrost jako návod pro všední život / opat Christopher Jamison ; z anglického originálu Finding sanctuary monastic steps for everyday life ... přeložil Jaroslav Gorčák. -- Vydání první Praha : Argo, 2016. -- 175 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-1766-0.
Signatura: A0-43908


Jan Hus 1415 a 600 let poté (sympozium) (2015 : Tábor, Česko)
Jan Hus 1415 a 600 let poté : VII. mezinárodní husitologické sympozium : Tábor 23.-25. června 2015 / Jakub Smrčka - Zdeněk Vybíral (eds.). -- V Táboře : Husitské muzeum, 2015. -- 440 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87516-23-2.
Signatura: A0-44140


Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách (2004 : Tábor, Česko)
Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách : VI. mezinárodní husitologické sympozium : Tábor, 12.-14. října 2004 / Miloš Drda, Zdeněk Vybíral (edd.) ve spolupráci s Jakubem Smrčkou. -- Ústí nad Labem : Albis international, 2007 (Nové Město nad Metují : J. Hlávko). -- 918 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86971-30-8.
Signatura: A0-31537


Ježíš a zvířata. -- 1. vydání Praha : Univerzální život, Sdružení pro podporu prakřesťanského života, 2012. -- 16 stran ; 15 cm. -- ISBN 978-80-903060-6-6.
Signatura: B0-20865


Kreeft, Peter, 1937-
Tři filosofie života / Peter Kreeft ; z angličtiny přeložil Ivan Bok. -- Vydání první Praha : Krystal OP s.r.o., 2016. -- 148 stran ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-97183-93-9 (chyb.).
Signatura: B0-20770


Kuzmišín, Peter, 1976-
Bohové starých Slovanů / Peter Weleslaw Kuzmišín. -- První vydání Bratislava : Eugenika, 2016. -- 293 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-454-4.
Signatura: A0-43884


Lawler, Philip F., 1950-##[Faithful departed. The collapse of Boston's catholic culture. Česky]
Ztracení : kolaps katolické kultury / Philip F. Lawler ; z anglického originálu Faithful departed. The collapse of Boston's catholic culture ... přeložila Lucie Cekotová. -- První vydání Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s nakladatelstvím Hesperion, z.s., 2016. -- 279 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906372-3-8.
Signatura: A0-44307


Liguori, Alfonso Maria de, 1696-1787
Návod na dobrý život / svatý Alfons Maria de Liguori ; [překlad Stanislav Doležel]. -- Vyd. 1. Vranov n.D. [i.e. nad Dyjí] ; Přímětice : A.M.I.M.S., 2011. -- 96 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-1661-8.
Signatura: B0-20898


Marek, Pavel, 1949-
Česká reformace 20. století? : k zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního českého křesťanství v letech 1920-1924 / Pavel Marek. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 386 stran : portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4830-5.
Signatura: A0-43942


Noble, Ivana, 1966-
Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě / Ivana Noble, Tim Noble, Kateřina Bauerová, Parush Parushev. -- 1. vydání Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 295 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-403-2.
Signatura: A0-44311


Omartian, Stormie, 1942-##[Power of a praying® husband. Česky]
Síla manželovy modlitby / Stormie Omartianová ; z anglického originálu The power of a praying® husband přeložila Magdaléna Šobáňová. -- První vydání Praha : Paulínky, 2016. -- 215 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7450-221-7.
Signatura: A0-44276


Omartian, Stormie, 1942-
Síla manželčiny modlitby / Stormie Omartianová ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Haines]. -- 1. vyd. Praha : Paulínky, 2010. -- 199 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7450-003-9.
Signatura: A0-44275


Omartian, Stormie, 1942-
Síla rodičovské modlitby / Stormie Omartianová ; [z anglického originálu ... přeložila Magdaléna Šobáňová]. -- 1. vyd. Praha : Paulínky, 2011. -- 207 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7450-037-4.
Signatura: A0-44278


Pavelčík, Július, 1977-
Podobenstvo o žene s džbánom : Tomášovo evanjelium, log. 97 / Július Pavelčík. -- Vydání: 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. -- 86 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7394-546-6.
Signatura: B0-20812


Reinkarnation. Česky
Reinkarnace : milosrdný dar života. -- 1. vydání Praha : Univerzální život, Sdružení pro podporu prakřesťanského života, 2010. -- 32 stran ; 15 cm. -- ISBN 978-80-903060-4-2.
Signatura: B0-20866


Renan, Ernest, 1823-1892
Apoštolé : dějiny počátků křesťanství od Ježíšovy smrti až k velikým poutím sv. Pavla / Arnošt Renan. -- Populární vyd. pro lid V Praze : Dělnická knihtiskárna, 1897. -- 267 s. ; 17 cmSignatura: 337 638


Scarano, Angelo, 1971-
Modlitba s Biblí v ruce / Angelo Scarano. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. -- 93 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7195-691-4.
Signatura: B0-20960


Sölle, Dorothee, 1929-2003##[Mystik des Todes. Česky]
Mystika smrti : fragment / Dorothee Sölle ; z německého originálu Mystik des Todes. Ein Fragment přeložila Ruth J. Weiniger. -- První české vydání Praha : Trigon, 2016. -- 172 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87908-14-3.
Signatura: A0-44031


To nejcennější přišlo časem / ilustrace: Jana Vaňková. -- 1. vydání Vranov n.D. ; Přímětice : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2011. -- 36 stran : ilustrace ; 15 cm. -- ISBN 978-80-260-8213-2.
Signatura: B0-20953


Tyrrell, George, 1861-1909##[Christianity at the cross-roads. Česky]
Křesťanství na křižovatce / George Tyrrell ; z anglického originálu Christianity at the cross-roads ... přeložil Jiří Ogrocký. -- 1. vydání Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 198 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-393-6.
Signatura: A0-44014


Vacek, Jiří, 1931-
Praxe átmavičáry, neboli, Zkoumání sama Sebe / Jiří Vacek. -- Vydání prvé Česká Třebová : Martin Tomeš - Přátelé Jiřího Vacka, 2016. -- 169 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906179-2-6.
Signatura: A0-44342


Vokoun, Jaroslav Ignatius, 1968-
Proč se zdá, že nějaká spiritualita (duchovní spojení a praxe) přestává fungovat? / Ignatius. -- Kolín : Vetus Via Christiana, 2015. -- 19 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 15 cm. -- ISBN 978-80-260-8817-2.
Signatura: B0-20956


Ze života pro život : skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! / editoři: Marek Dunda, Pavel Zahradníček. -- Vydání první Vranov n. D. ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2013. -- 93 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8252-1.
Signatura: B0-209053 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie


Cognition of Social Processes (1988 : Praha, Česko)
The Cognition of Social Processes : proceedings of the Czechoslovak-Austrian Symposium 28th - 29th October 1988, Prague. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, [1991]. -- 172 s. ; 24 cmSignatura: H0-5


Kanda, Roman, 1976-
Podzim postmodernismu : teoretické výzvy současnosti / Roman Kanda a kol.. -- Vydání první Praha : Filosofia, 2016. -- 312 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7007-449-7.
Signatura: A0-44339


Situation of the Roma minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia / edited by Jaroslav Balvin, Małgorzata Ewa Kowalczyk, Łukasz Kwadrans. -- Wrocław : Foundation of Social Integration Prom, 2010-2011. -- 2 sv. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-83-92835-46-2.
Signatura: A0-44440


31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Antropologické symposium (2. : 2002 : Nečtiny, Česko)
Antropologické symposium II / [editoři Ivo Budil, Marta Ulrychová]. -- Dobrá Voda u Pelhřimova : A. Čeněk, [2003]. -- 366 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86473-29-5.
Signatura: 696 018/2003


Antropologické symposium (3. : 2004 : Plzeň, Česko)
Antropologické symposium III : Plzeň 2.9.-3.9.2004 / editoři Ivo Budil, Zoja Horáková. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. -- 303 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86898-06-7.
Signatura: 696 018/2004


Antropologické symposium (4. : 2005 : Plzeň, Česko)
Antropologické symposium IV : Plzeň 1.7.-2.7.2005 / editoři Ivo Budil, Zoja Horáková, Marta Ulrychová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. -- 303 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86898-65-2.
Signatura: 696 018/2005


Antropologické symposium (5. : 2006 : Plzeň, Česko)
Antropologické sympozium V : sborník příspěvků z "V. antropologického sympozia" Plzeň, 30. června a 1. července 2006 / editoři Ivo T. Budil, Tereza Zíková. -- 1. vyd. Plzeň : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. -- 209 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87025-10-9.
Signatura: 696 018/2006


Balunová, Kristína
Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením / Kristína Balunová, Dita Heřmánková, Libuše Ludíková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. -- 70 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-244-0381-1.
Signatura: 752 917


Bendová, Petra, 1978-
Logopedická prevence : metodicko-didaktický materiál / Petra Bendová ; [ilustrace] Barbora Křistková, Petra Hauptová Řezníčková. -- Vydání první Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 179 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7435-421-2.
Signatura: B1-6410


Breysig, Kurt, 1866-1940
Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte / von Kurt Breysig. -- 2., stark vermehrt. Aufl. Stuttgart : J.G. Cotta, 1927. -- xx, 337 s. ; 23 cmSignatura: 16 467


Brod, Max, 1884-1968
Sternenhimmel : Musik-und Theatererlebnisse / Max Brod. -- Prag : Orbis ; München : Kurt Wolff, [1923]. -- 263 s. ; 19 cmSignatura: 16 596


Brod, Max, 1884-1968
Über die Schönheit häßlicher Bilder : ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit / Max Brod. -- Leipzig : Kurt Wolff, 1913. -- 213 s. ; 20 cmSignatura: 16 575


Burkovičová, Radmila
Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání / Radmila Burkovičová. -- Vydání : 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2016. -- 119 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7464-812-0.
Signatura: B0-20818


Dvořák, Miroslav
Antidiskriminační vademecum : (nejen z důvodů věkové diskriminace) : pro zaměstnankyně a zaměstnance Úřadu práce ČR / Miroslav Dvořák, Lucie Otáhalová, František Valeš. -- Praha : Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2015. -- 56 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905682-1-1.
Signatura: B0-20981


Dvořák, Miroslav
Manuál k šetření podnětů na diskriminaci : (nejen z důvodů věku) : v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů pro inspektorky a inspektory Státního úřadu inspekce práce / Miroslav Dvořák, František Valeš. -- Praha : Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2015. -- 40 stran ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-905682-1-1 (chyb.).
Signatura: B0-20982


Eichlerová, Ilona
Logopedické pohádky : příběhy k procvičování výslovnosti / Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková ; ilustrace Michaela Bergmannová. -- Vydání druhé Praha : Portál, 2016. -- 175 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-262-1151-8.
Signatura: A0-44023


Eriksen, Thomas Hylland, 1962-
Tyranie okamžiku / Thomas Hylland Eriksen ; [z norského originálu přeložily Daniela Zounková a Miluše Juříčková]. -- Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2005. -- 167 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7239-185-2.
Signatura: 699 348


Fišerová, Michaela, 1980-
New mediation, new pop-culture? / Michaela Fišerová, Jakub Machek, Vladimír Černý, Ondřej Daniel, Elena Jůnová, Zdena Kráľová, Valentina Marinescu, Michaela Paštéková, Štěpán Pudlák. -- 1st edition Prague : Metropolitan University Prague Press, 2015. -- 158 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87956-26-7.
Signatura: B0-20840


Gawrecká, Marie, 1954-
Středoevropské migrace v 19. století a jejich národnostní a kulturní aspekty / Marie Gawrecká. -- Opava : Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 159 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-065-8.
Signatura: A0-44156


Gellner, Ernest André, 1925-1995
Jazyk a samota : Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema / Ernest Gellner ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Musil, Eva Musilová]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. -- 247 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7325-055-1.
Signatura: 808 151


Günter, Vladislav
Zapoj se - férově a bez předsudků / autoři textů: úvod a závěr - Vladislav Günter, odborné texty - Michaela Límová, Kamila Strachoňová, Barbora Machová, Lenka Pavelková (ed. VG). -- Praha : Centrum pro integraci cizinců, 2016. -- 45 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905526-4-7.
Signatura: B0-20931


How to behave well. Česky
Jak se slušně chovat k rodičům, u stolu, na veřejnosti : chovejte se slušně, děti! / přeložila a přebásnila: Lenka Pavlová. -- [Brno] : Educa Kids s.r.o., 2016. -- 104 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-260-9674-0.
Signatura: A0-44260


Chapman, Gary D., 1938-##[5 love languages for men. Česky]
Pět jazyků lásky pro muže : láska, po které vaše žena touží; důvěra, kterou vy potřebujete / Gary Chapman, Randy Southern ; překlad: Alena Švecová. -- 1. vydání Praha : Návrat domů, [2016]. -- 166 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7255-359-4.
Signatura: A0-44336


Chapman, Gary D., 1938-##[Growing up social. Česky]
Vztahy v digitálním světě : pomáhá technika vaši rodinu sbližovat, nebo ji od sebe odděluje? / Gary Chapman, Arlene Pellicane ; překlad Alena Švecová. -- První vydání Praha : Návrat domů, [2016]. -- 198 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7255-358-7.
Signatura: A0-44294


Janák, Dušan, 1979-
Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu : sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově / Dušan Janák, Martin Stanoev a kolektiv (Kateřina Tvrdá, Václav Walach, Miroslav Pilát, Lubomír Hlavienka) ; foto: Jindřich Štreit. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 147 stran : ilustrace, mapy, formuláře ; 18 x 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-157-0.
Signatura: B0-20978


Jančaříková, Kateřina, 1970-
Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková. -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. -- 188 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7290-805-9.
Signatura: B0-20815


Kaleja, Martin, 1981-
(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze / Martin Kaleja. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 109 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-160-0.
Signatura: B0-20980


Krejčí, Jindřich, 1972-
Introduction to the management of social survey data / Jindřich Krejčí ; [translated by Jan Morávek]. -- 1st ed. Prague : Institute of Sociology CAS, 2014. -- 64 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7330-252-8 * 978-80-7330-232-0 (chyb.).
Signatura: B0-21043


Kuras, Benjamin, 1944-
Poslední naděje civilizace / Benjamin Kuras. -- Praha : Eminent, 2016. -- 213 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7281-505-0.
Signatura: A0-44341


Kutínová, Zdeňka, 1950-
Sociální komunikace a její struktura : metodická příručka / Zdeňka Kutínová. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 12 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-48-5.
Signatura: B0-20885


Kvasnicová, Jana
Právní boj proti sexistické reklamě : regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu / Jana Kvasnicová. -- Brno : Nesehnutí, 2015. -- 35 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87217-16-0.
Signatura: B0-20919


Michková, Adéla, 1978-
Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením / Adéla Hanáková, Miloň Potměšil, Vladimíra Tylšarová, Eva Urbanovská. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 154 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4924-1.
Signatura: B0-20833


Nostalgie : největší hvězdy, vzrušující vzpomínky. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm


Nováková Vašutová, Lenka, 1983-
Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století / Lenka Nováková Vašutová. -- Vyd. 1. Opava : [Slezská univerzita v Opavě], 2014. -- 214 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-071-9.
Signatura: A0-44164


Peer, Marisa##[You can be younger. Česky]
Omládněte - jde to! / Marisa Peer. -- Bratislava : Alexander Giertli - Eugenika Pbl. ; 2016. -- 360 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-459-9.
Signatura: A0-44316


Prudký, Libor, 1944-
Žáci a studenti středních škol - adolescenti : jejich místo v životní dráze a místo učitelů v jejich výchově a vzdělávání : metodická příručka / Libor Prudký. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 12 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-51-5.
Signatura: B0-20877


Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami / Karel Paulík (ed.). -- Vyd. 1. V Ostravě : Ostravská univerzita, 2012. -- 191 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7368-993-3.
Signatura: A0-43860


Rabitsch Adamčíková, Jitka, 1978-
Antropologie rozvoje = Anthropology of development / Jitka Rabitsch Adamčíková. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 162 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-4742-1.
Signatura: A0-44197


Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku : metodický průvodce / editoři Eduard Fuchs, Hana Lišková, Eva Zelendová. -- Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2015. -- 205 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7015-022-1.
Signatura: A1-5715


Sekerová, Kamila
Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity : (sebezáchovné komunikační pozice v praxi) / Kamila Sekerová, Ondřej Sekera. -- Vydání: první Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2016. -- 144 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7464-819-9.
Signatura: B0-20817


Splavcová, Hana
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ / Hana Splavcová, Jana Kropáčková. -- Vydání první Praha : Portál, 2016. -- 167 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-262-1042-9.
Signatura: A0-44581


Statistický přehled činnosti lidových knihoven Východočeského kraje za rok .... -- Hradec Králové : Krajská knihovna, 1966-1992. -- sv. ; 29, 20x29, 14x21 cmSignatura: I-127 429


Szablowski, Witold, 1980-##[Zabójca z miasta moreli. Česky]
Vrah z města meruněk : příběhy z Turecka / Witold Szabłowski ; z polského originálu Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji přeložila Barbora Gregorová. -- První vydání v českém jazyce Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj : Dokořán, 2016. -- 221 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-759-0.
Signatura: A0-44479


Teorie etnicity : čítanka textů / Marek Jakoubek (ed.) ; z anglických originálů přeložili: Lenka J. Budilová, Petra Burzová, Marie Fousková, David Henig, Marek Jakoubek, Ľubomír Lupták, Gabriela Özel Volfová, Lubomír Valenta a Markéta Vaňková. -- Vydání první Praha : Slon, 2016. -- 733 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7419-185-5.
Signatura: A0-44297


Vacková, Barbora, 1979-
Sami doma : bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech / Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Michaela Kvapilová Bartošová, Lukáš Kala. -- Vydání 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 259 stran : ilustrace, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7465-185-4.
Signatura: A0-43990


Vítek, Dalibor
Naše nevědomost nám umožňuje zachovat si zdravý rozum / Dalibor Vítek. -- První vydání Praha : Galén, [2016]. -- 84 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7492-253-4.
Signatura: A0-44319


Vomáčková, Helena, 1958-
Regionální disonance v hodnotových soudech adolescentů / Helena Vomáčková, David Cihlář. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. -- 86 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-985-6.
Signatura: B0-21099


Vomlela, Lukáš
Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000-2012 / Lukáš Vomlela, Petr Hušek i wsp.. -- Wyd. 1. Opawa : Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Polityk Publicznych w Opawie, 2014. -- 121 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7510-113-6.
Signatura: B0-21054


Vomlela, Lukáš
Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012 / Lukáš Vomlela, Petr Hušek a kol.. -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. -- 113 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7510-112-9.
Signatura: B0-21055


Voprosy ekonomičeskoj statistiki / [kolektiv autorů]. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. -- 284 s. : il. ; 24 cmSignatura: H0-15


Vyškovská, Magdaléna
Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice / Magdaléna Vyškovská. -- 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 253 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-285-6.
Signatura: A0-44159


Zacharová, Eva
Komunikace v ošetřovatelské praxi / Eva Zacharová. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 121 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0156-6.
Signatura: B0-21097


Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování (2. : 2012 : Opava, Česko)
Sborník příspěvků ke 2. ročníku konference "Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování" [elektronický zdroj] / Kamil Janiš ml. (ed.). -- Opava : Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 1 DVD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7248-938-1.
Signatura: F0-2015


32 - Politika


Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna, 1948-##[Vremia sekond chend. Slovensky]
Časy zo second handu : koniec červeného človeka / Svetlana Alexijevič ; preklad Kristína Karabová. -- Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016. -- 547 stran : 1 portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-89845-35-4.
Signatura: A0-44209


Balandier, Georges, 1920-
Politická antropologie / Georges Balandier ; [z francouzského originálu ... přeložil Ladislav Šerý]. -- Praha : Dauphin, 2000. -- 285 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-86019-90-X.
Signatura: 697 644


Beneš, Edvard, 1884-1948
Edvard Beneš : 80 let od volby prezidentem / Edvard Beneš, Pavel Carbol, Jindřich Dejmek, Jaroslav Hroch, Drahomír Jančík, Václav Klaus, Jan Kuklík, Robert Kvaček, Marie Neudorflová, Věra Olivová, Jiří Weigl, Josef Zumr. -- Vydání první Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 214 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7542-013-8.
Signatura: A0-44202


Dam'je, Vadim Valer'jevič, 1959-##[Istorija anarcho-sindikalizma. Česky]
Dějiny anarchosyndikalismu / Vadim Damier ; z ruského originálu ... Istorija anarcho-sindikalizma ... přeložila Dagmar Magincová. -- V Praze ; a ve Dvoře Králové : Nakladatelství AF, 2016. -- 244 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-906439-0-1.
Signatura: A0-44101


Danaher, David S.##[Reading Václav Havel. Česky]
Číst Václava Havla / David S. Danaher ; z anglického originálu Reading Václav Havel ... přeložil Stefan Segi. -- První vydání Praha : Argo, 2016. -- 285 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-1720-2.
Signatura: A0-44036


EU Enlargement Policy (konference) (2015 : Praha, Česko)
The EU Enlargement Policy : possibilities and frontiers / edited by Jarolím Antal. -- Edition first Prague : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. -- 78 stran : ilustrace, 1 mapa ; 23 cm. -- ISBN 978-80-245-2127-5.
Signatura: B0-20968


Evropský parlament: hlas občanů v EU : krátký průvodce Evropským parlamentem. -- Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2014. -- [22] s. : barev. il., 1 portrét; 21 cm + 1 mapa (41 x 60 cm složeno na 21 x 15 cm). -- ISBN 978-92-823-5490-2.
Signatura: D0-2212


Charvát, Jakub, 1985-
Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě / Jakub Charvát a kol.. -- První vydání Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015. -- 189 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87956-30-4.
Signatura: A0-43993


Chlevnjuk, Oleg Vital'jevič, 1959-##[Stalin. Česky]
Stalin : nový životopis / Oleg Chlevňuk ; přeložila Zlata Kufnerová. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2016. -- 431 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, 1 faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7432-684-4.
Signatura: A0-44433


Johnson, Boris, 1964-##[Churchill factor. Česky]
Faktor Churchill : muž, který psal dějiny / Boris Johnson ; z anglického originálu The Churchill factor - how one man made history ... přeložil Pavel Bakič. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2016. -- 452 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-439-7.
Signatura: A0-44361


Kysela, Jan, 1974-
Kolos na hliněných nohou? : k proměnám státu a jeho okolí / Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kolektiv. -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 320 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-149-6.
Signatura: A0-44218


Mareš, Miroslav, 1974 duben 8.-
Ne islámu! : protiislámská politika v České republice / Miroslav Mareš a kol.. -- 1. vydání Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2015. -- 219 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-397-4.
Signatura: A0-44324


Mezi náboženstvím a politikou / Milan Hanyš, Johann P. Arnason (eds.). -- Vydání první Praha : Togga, 2016. -- 393 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7476-102-7.
Signatura: A0-43905


Michálek, Slavomír, 1961-
Ján Papánek - politik, diplomat, humanista : 1896-1991 / Slavomír Michálek. -- Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1996. -- 279 s. : il., portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 80-224-0451-9.
Signatura: A0-44138


Neovlivní.cz : Sabiny Slonkové. -- Praha : Dead Line Media, s.r.o., 2016-. -- 30 cm


Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Zákony / Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný. -- Čtvrté, opravené vydání Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 415 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-214-1.
Signatura: A0-44007


Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu / Daniel Povolný (ed.). -- Vydání 1. Praha : Policie ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, 2015. -- 135 stran : portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86621-35-7.
Signatura: B0-20969


Stargardt, Nicholas, 1962-##[German war. Česky]
Německá válka : národ a země ve zbrani : 1939-1945 / Nicholas Stargardt ; z anglického originálu The German war... přeložili Daria a Milan Dvořákovi. -- Vydání první Praha : Beta, 2016. -- 685 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-823-3.
Signatura: A0-44310


Tolokonnikova, Nadežda Andrejevna, 1989-
Jak udělat revoluci : zápisky z trestanecké kolonie / Naděžda Tolokonnikovová ; z ruského originálu s přihlédnutím k prvnímu anglickému vydání přeložil Milan Dvořák. -- Vydání první Praha : Práh, 2016. -- 248 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7252-635-2.
Signatura: A0-44152


Topolánek, Mirek, 1956-
Hlavně se neposrat, aneb, Jak myslel, tak řekl; jak řekl, tak udělal / Mirek Topolánek. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2016. -- 512 stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7549-044-5.
Signatura: A0-44717


Václav Klaus : stopy a odkaz pragmatika bez přívlastků / Nadační fond proti korupci. -- V Tribunu EU vydání první Brno : Tribun EU s.r.o., 2016. -- 178 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-263-1061-7.
Signatura: A0-44206


Valihrach, Ladislav, 1946-
Rudolfek, aneb, Variace radosti a žalu v životě Rudolfa Malíka / Ladislav Valihrach. -- Brno : Ladislav Valihrach, 2015. -- 150 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7937-8.
Signatura: B0-20939


Váňa, Daniel
Milan Hodža a střední Evropa / Daniel Váňa. -- Vydání první Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. -- 73 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-245-2120-6.
Signatura: B0-20811


Ventura, Jesse, 1951-##[American conspiracies. Česky]
Americké konspirace : lži, lži a další zpropadené lži, které nám tvrdí Americká vláda / Jesse Ventura a Dick Russell ; z anglického originálu American conspiracies ... přeložil Gustav Vigato. -- [Žďár nad Sázavou] : Bodyart Press s.r.o., [2016]. -- 231 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87525-46-3 * 9788087526463 (chyb.).
Signatura: A0-44223


Vilímek, Tomáš, 1976-
"Všichni komunisté do uren!" : volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén / Tomáš Vilímek. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016. -- 354 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7285-198-0.
Signatura: A0-44077


Zapletal, Miroslav, 1902-1970
Na úsvitě svobody : bratrušovská tragédie 31. března 1945 / Miroslav Zapletal. -- Druhé, upravené vydání Šumperk : Město Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, 2015. -- 83 stran : il. (některé barevné), 1 mapa, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-906100-0-2.
Signatura: B0-20937


33 - Ekonomické vědy


65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost? (seminář) (2016 : Brno, Česko)
65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře ... : Brno, 8. dubna 2016. -- 1. vydání Praha : Newton College, a.s., 2016. -- 107 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87764-06-0.
Signatura: B0-20850


Andělová, Blanka, 1941-
Život na Ohradě : dříve a dnes / kolektiv autorů: Blanka Andělová, Ladislav Adámek, Radovan Kocúrek, Jan Hronek. -- První vydání [Vsetín] : Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2015. -- 30 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8454-9.
Signatura: B0-20927


Bednářová, Dana, 1960-
Deutsch im Tourismus : kommentierte Fachterminologie / Dana Bednářová. -- Vydání první Praha : Oeconomica, 2016. -- 118 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-2141-1.
Signatura: B0-20831


Bičáková, Alena
Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na trhu práce / Alena Bičáková, Klára Kalíšková. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 24 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-354-2.
Signatura: B1-6393


Binar, Aleš, 1983-
Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945-1989 / Aleš Binar. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. -- 328, lxxi s. : il., mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7510-119-8.
Signatura: A0-44150


Brentano, Lujo, 1844-1931
Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands / Lujo Brentano. -- Jena : Eugen Diederich, [1931]. -- 423 s. : il., portréty ; 24 cmSignatura: 25 719


Brodský, Jiří
Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi : Festschrift k 75. narozeninám / Jiří Brodský, Hana Lipovská, Petr Mach, Michal Mareš, Jan Průša, Pavel Ryska, Jan Skopeček, Martin Slaný, Ivo Strejček ml., Filip Šebesta, Lenka Šetková, Aneta Urbanovská ; s předmluvou Jiřího Weigla. -- Vydání první Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 192 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7542-015-2.
Signatura: B0-20988


Dušek, Libor
Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu / Libor Dušek, Jiří Šatava. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 40 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-362-7.
Signatura: B1-6406


Elektronická evidence tržeb pro gastronomii : zvládněte zákon o evidenci tržeb za deset minut! : tipy pro aplikaci zákona v gastronomických provozech a ubytovacích zařízeních : jak ovlivňuje zákon o evidenci tržeb jiné daňové zákony (sleva na dani z příjmů, změna sazby DPH) : aktuality pro roky 2016 a 2017. -- Bratislava : DonauMedia, [2016]. -- 24 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-8183-004-4.
Signatura: B1-6396


Hilary, John
Transatlantické obchodní a investiční partnerství : plán na deregulace, útok na pracovní místa, konec demokracie / John Hilary. -- Brussels : Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2015. -- 50 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87661-21-5.
Signatura: B0-20989


Jirásek, Zdeněk, 1957-
"Ocelová koncepce" hospodářství českých zemí 1947-1953 / Zdeněk Jirásek. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. -- 235 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-116-7.
Signatura: A0-44186


K problemam dolgosročnogo razvitija sistemy planovogo upravlenija narodnym chozjajstvom v uslovijach razvitogo socialističeskogo obščestva : naučnyj sbornik / [kolektiv autorů]. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. -- 129 s. ; 24 cmSignatura: H0-13


Kenyon-Rouvinez, Denise##[Family business. Česky]
Rodinná firma : jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik / Denise Kenyon-Rouvinezová, John L. Ward ; přeložil Jiří Ogrocký. -- První vydání Brno : Barrister & Principal, 2016. -- 135 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7485-095-0.
Signatura: B0-20838


Kosten in grossen Wirtschaftseinheiten und ihren innerbetrieblichen Strukturen (als Instrument der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität) / [Jaromír Báča ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. -- 89 s. ; 24 cmSignatura: H0-8


Lidé, kteří se nevzdali : přidáte se k nim?. -- Vyd. 1. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014. -- [62] s. : barev. il., portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7421-084-6.
Signatura: B0-20825


Lichnovský, Ondřej, 1980-
Daňový řád : komentář / Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek, Petra Nováková, Eva Kostolanská, Tomáš Rozehnal. -- 3. vydání V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xx, 918 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-604-3.
Signatura: A0-44267


Mařík, Vladimír, 1952-
Průmysl 4.0 : výzva pro Českou republiku / Vladimír Mařík a kol.. -- Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. -- 262 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7261-440-0.
Signatura: A0-43983


Miscellaneous statistical applications / [foreword Josef Kozák]. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. -- 193 s. : il., grafy ; 24 cm. -- ISBN 80-7079-625-1.
Signatura: H0-7


Modelling of Dynamic Economic Systems (1990 : Praha, Česko)
Modelling of dynamic economic systems : [konference se zahraniční účastí] 1990, School of economics Prague and University of Lodz : [sborník]. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. -- 128 s. : il., grafy ; 24 cmSignatura: H0-6


Mráz, Miroslav
Trestní bezúhonnost v přístupu k zaměstnání / Miroslav Mráz, Michal Hubálek, Ladislav Zamboj. -- Praha : Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2016. -- 60 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905682-3-5.
Signatura: B0-20987


Petrlík, David
Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004-2015) / David Petrlík. -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 256 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-138-0.
Signatura: A0-44216


Probleme der Leitung der Wirtschaft in der sozialistischen Gesellschaft : wissenschaftlicher Sammelband / [kolektiv autorů]. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. -- 265 s. ; 24 cmSignatura: H0-14


Pytliková, Mariola, 1976-
Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině / Mariola Pytliková. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 38 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-357-3.
Signatura: B1-6392


Sdasjuk, Galina Vasil'jevna, 1931-
Indija : geografija chozjajstva, (Razvitije territorial'noj struktury chozjajstva v chode preodolenija kolonial'nogo charaktera ekonomiki) / G.V. Sdasjuk. -- Moskva : Mysl', 1975. -- 366 s. : il. ; 21 cm + 1 volně vložená příl., 1 mapaSignatura: 177 415


Skálová, Jana, 1967-
Sbírka příkladů účtování o cenných papírech / Jana Skálová. -- Vydání první Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. -- 98 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-2131-2.
Signatura: B1-6373


Syrový, Petr, 1974-
Investování pro začátečníky / Petr Syrový. -- 3. zcela přepracované vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 120 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0092-7.
Signatura: B0-20794


Šatava, Jiří
Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: institucionální pobídky v České republice / Jiří Šatava. -- Praha : IDEA at CERGE-EI, 2015. -- 60 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-355-9.
Signatura: B1-6391


Šebková, Helena, 1945-
Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy / Helena Šebková. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 52 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-53-9.
Signatura: B0-20875


Šebková, Helena, 1945-
Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol / Helena Šebková. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 44 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-54-6.
Signatura: B0-20874


Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (konference)
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : ... ročník mezinárodní odborné konference ... / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. -- Praha : Oeconomica, [1996]-. -- svazků ; 21 cmSignatura: 696 195


Váchal, Jan, 1946-
Jihočeský kraj v globální ekonomice / Jan Váchal et al.. -- 1. vydání Praha : Setoutbooks.cz, 2016. -- 291 stran : grafy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86277-82-0.
Signatura: A0-44056


Vavrečková, Eva, 1961-
Geografie cestovního ruchu / Eva Vavrečková, Eva Škrobálková. -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013. -- 248 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7248-888-9.
Signatura: D1-926


34 - Právo


Darování, koupě a směna / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 297 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-180-4.
Signatura: A0-44155


Dohnal, Jakub, 1984-
Obchodní smlouvy / Jakub Dohnal, Miroslav Galvas, Jakub Oliva. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xvi, 214 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-489-6.
Signatura: A0-44261


Dušek, Libor
Hrozí opět přeplnění věznic? : predikce vývoje počtu vězňů v České republice / Libor Dušek. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 28 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-360-3.
Signatura: B1-6407


Dvořák, Jan, 1950 květen 24.-
Občanské právo hmotné / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv. -- 2., aktualizované a doplněné vydání Praha : Wolters Kluwer, 2016-. -- svazků ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-187-3.
Signatura: A0-44162


Dvořák, Tomáš, 1975-
Akciová společnost / Tomáš Dvořák. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- lxii, 922 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7478-961-8.
Signatura: A0-44177


Holden, Wendy, 1961-##[Born survivors. Česky]
Narodili se, aby přežili / Wendy Holdenová ; přeložili Miroslav Jindra a Irmgard Kolinská. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 311 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-3800-3.
Signatura: A0-44125


Hora, Václav, 1873-1959
Soustava exekučního práva ; Soudní řízení nesporné / Václav Hora ; editor Ondřej Horák. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xxi, 309, 178 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-237-5.
Signatura: A0-44166


Chalupa, Ivan, 1985-
Základy soukromého práva. VI, Obchodní korporace : přeměny a obchodní rejstřík / Ivan Chalupa, David Reiterman, Václav Holý. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xvi, 154 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-605-0.
Signatura: A0-37428/6


Identifikace trestné činnosti z nenávisti : informace pro policisty a policistky : text slouží policistům a policistkám k jednoduché identifikaci toho, zda se setkali s násilím nebo trestným činem z nenávisti. -- V Praze : In Iustitia, o.p.s., 2015. -- 10 stran ; 15 cm. -- ISBN 978-80-260-8260-6.
Signatura: B0-20952


Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci (seminář) (2014 : Praha, Česko)
Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci : (projekt TA ČR TD020190) : 13.11.2014. -- V Praze : Vysoká škola ekonomická : Oeconomica, 2014. -- 1 CD-ROM (107 stran) : barevné ilustrace ; 12 cm. -- ISBN 978-80-245-2069-8.
Signatura: F0-


Jakl, Ladislav
Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví / Ladislav Jakl. -- 2. vyd. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2009. -- 265 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86855-51-6 * 80-86855-12-0 (chyb.).
Signatura: A0-44000


Janečková, Eva
Ochrana osobních údajů v pracovním právu : (otázky a odpovědi) / Eva Janečková, Václav Bartík. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2016. -- 192 stran : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-145-3 * 978-8075521435 (chyb.).
Signatura: A0-44214


Kelblová, Hana
Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana / Hana Kelblová. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- x, 161 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-166-8.
Signatura: A0-44167
* označení zeměpisná


Kindl, Milan, 1954-
Zajištění a utvrzení dluhů / Milan Kindl. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xv, 510 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-291-5.
Signatura: A0-44270


Kompendium judikatury. EXE IV., Způsoby realizace exekuce / výběr a sestava Blanka Havlíčková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 199 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-250-4.
Signatura: A0-44157/4


Kompendium judikatury. EXE III., Odměna exekutora a náhrada nákladů / výběr a sestava Blanka Havlíčková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 199 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-215-3.
Signatura: A0-44157/3


Kompendium judikatury. EXE I., Odpovědnost soudního exekutora za škodu / výběr a sestava Blanka Havlíčková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 199 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-081-4 * 978-80-7552-132-3 (chyb.).
Signatura: A0-44157/1


Kompendium judikatury. EXE II., Exekuční titul / výběr a sestava Blanka Havlíčková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 199 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-178-1 * 978-80-7552-179-8 (chyb.).
Signatura: A0-44157/2


Kriminologické dny (konference)
... kriminologické dny : sborník příspěvků z vědecké konference .... -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014-. -- svazků ; 21-22 cmSignatura: A0-35576


Lejsal, Matěj, 1977-
Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / autoři odborných příspěvků: Matěj Lejsal, Lenka Bočková, Kateřina Šámalová, Pavel Pěnkava, Petr Vojtíšek. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. -- 47 stran : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-086-0.
Signatura: B0-21057


Lokajíček, Jan, 1985-
Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností / Jan Lokajíček. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xiii, 161 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-603-6.
Signatura: A0-44268


Löwensteinová, Miriam, 1958-
Korejská mise do Ruska : deníky Min Jongwana a Jun Čchihoa z roku 1896 / Miriam Löwensteinová, Blanka Kašparová. -- Vydání první Praha : Togga, 2016. -- 293 stran : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7476-101-0.
Signatura: A0-43900


Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte : pro orgány sociálně-právní ochrany. -- Vydání první Praha : MSPV, 2014. -- 192 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7421-101-0.
Signatura: A0-44107


Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro orgány sociálně-právní ochrany. -- Vydání první Praha : MSPV, 2014. -- 96 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7421-095-2.
Signatura: A0-44108


Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. -- Vydání první Praha : MSPV, 2014. -- 110 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7421-097-6.
Signatura: A0-44109


Novotná, Jaroslava, 1954-
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním / Jaroslava Novotná. -- 3. vydání V Praze : C.H. Beck, 2015. -- xix, 349 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-568-8.
Signatura: A0-44265


Pavlišová, Radka
Whistleblowing není donašečství : příručka nejen pro oznamovatele / [autoři publikace Radka Pavlišová, tým Právní poradny Transparency International]. -- Praha : Transparency International - Česká republika, 2014. -- 64 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87123-22-5.
Signatura: B0-20910


Polišenská, Petra
Občanské právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu za období leden 2014 až září 2015 / Petra Polišenská a kolektiv. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 268 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-096-8.
Signatura: A0-44174


Právní kultura středověku / Martin Nodl, Piotr Węcowski. -- Vydání první Praha : Filosofia, 2016. -- 226 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7007-450-3.
Signatura: A0-44208


Prchal, Petr, 1974-
Limity autorskoprávní ochrany / Petr Prchal. -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 269 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-141-0.
Signatura: A0-44220


Sládeček, Vladimír, 1954-
Ústava České republiky : komentář / Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, Jindřiška Syllová. -- 2. vydání V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xviii, 1301 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-590-9.
Signatura: A0-44269


Společnost přátelská k dětem v obtížích / Dalibor Jílek, Irena Čechová (eds.). -- 1. vydání Brno : Česko-britská o.p.s., 2016. -- 204 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905598-2-0.
Signatura: A0-44296


Vítejte! : mladí, pedagogové, učitelé, vychovatelé, rodiče. -- Vydání první Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. -- 122 stran v různém stránkování : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7421-107-2.
Signatura: B1-6409


Vítek, Tomáš, 1982-
Činnost dětských organizací v přírodě : právní souvislosti ochrany životního prostředí / Tomáš Vítek. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 155 stran : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-068-5.
Signatura: B0-20792


Vladimir 518, 1978-
Heavy metal Milovice / Vladimir 518 ; Jan Jindra. -- Vydání první Praha : BiggBoss, 2016. -- 213 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-906019-7-0.
Signatura: A1-5723


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


Bezpečnostní politika a její aplikace na VŠ (konference) (2016 : Špindlerův Mlýn, Česko)
Bezpečnostní politika a její aplikace na VŠ : sborník příspěvků ke konferenci : Špindlerův Mlýn, 23-25. května 2016. -- První vydání Praha : EUNIS-CZ ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2016. -- 122 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-261-0625-8.
Signatura: B0-21092


Bretholz, Bertold, 1862-1936
Der Vertheidigungskampf der Stadt Brünn gegen die Schweden 1645 / von B. Bretholz. -- 2. Aufl. Brünn : Rudolf M. Rohrer, 1895. -- x, 86 s., [11] l. obr. příl. : il., mapy, plány, portréty, faksim. ; 28 cmSignatura: I-885


Die Brücke [videozáznam] / režie Bernard Wicki. -- [Praha] : Řitka video, c2008. -- 1 DVD-video (99 min.) : zvuk., čb. ; 12 cmSignatura: F0-2017


Jemelka, Luboš, 1979-
Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. -- 5. vydání Praha : C.H. Beck, 2016. -- xxviii, 923 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-607-4.
Signatura: A0-44258


Klíma, Karel, 1951-
Veřejná správa a lidská práva / Karel Klíma a kolektiv. -- První vydání Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015. -- 255 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87956-27-4.
Signatura: A0-43997


Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025. -- Vydání první Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. -- 155 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7421-122-5.
Signatura: B1-6399


Kopecký, Martin, 1965-
Zákon o místním referendu : komentář / Martin Kopecký. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xvi, 230 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-280-1.
Signatura: A0-44172


Kučerová, Helena, 1953-
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová. -- 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.5.2016 Praha : Leges, 2016. -- 826 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-105-2.
Signatura: A0-44219


Kvasinský zpravodaj. -- Kvasiny : Obec Kvasiny, [1997?]-. -- 21 cm


Pakosta, Oldřich, 1953-
Pruská okupace Litomyšle v roce 1866 / Oldřich Pakosta. -- 1. vydání Litomyšl : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2016. -- 81 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-270-0298-6.
Signatura: B0-21123


Palguta, Ján
K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? / Ján Palguta, Filip Pertold. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 16 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-370-2.
Signatura: B1-6394


Potluka, Oto, 1973-
Local participation in Visegrad countries : how are politicians rooted in the civil society? / Potluka Oto et al.. -- First edition Prague : IREAS, Institut pro strukturální politiku, [2014]. -- 106 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86684-98-7.
Signatura: B0-20837


Rajlich, Jiří, 1964-
S Royal Air Force nad Evropou / Jiří Rajlich, Karel Černý. -- Žďár nad Sázavou : Tváře, 2016. -- 139 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-88041-09-2.
Signatura: A0-44274


Ravik, Slavomír, 1932-
1866 : tam u Králového Hradce... / Slavomír Ravik. -- Druhé vydání Praha : Regia, 2016. -- 366 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87866-24-5.
Signatura: A0-44686


Řehák, David, 1978-
Ukrytí obyvatelstva v České republice / David Řehák, Jana Pupíková. -- 1. vydání V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. -- 79 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-152-1.
Signatura: B0-20915


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Atkinson, A. B. 1944-##[Inequality. Česky]
Ekonomika nerovnosti / Anthony B. Atkinson ; překlad: Jana Kočičková. -- 1. vydání V Brně : BizBooks, 2016. -- 373 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-265-0508-2.
Signatura: A0-44416
* nerovnost (ekonomika)


Bandit, Rad, 1979-
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce / autoři odborných příspěvků: Rad Bandit, Ivana Davidová, Martina Macurová, Michal Opatrný. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. -- 55 stran : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-089-1.
Signatura: B0-21060


Holmerová, Iva, 1955-
Dlouhodobá péče : geriatrické aspekty a kvalita péče / Iva Holmerová a kolektiv. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, [2014]. -- 176 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-5439-0.
Signatura: A0-44239


Chvála, Vladislav, 1952-
Rodinná terapie a teorie jin-jangu / Vladislav Chvála, Ludmila Trapková. -- 2., přepracované vydání Praha : Portál, 2016. -- 247 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-262-0989-8.
Signatura: A0-44008


Jankovský, Jiří, 1950-
Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu / autoři odborných příspěvků: Jiří Jankovský, Martin Holub, Ivana Matoušková, Dana Vrabcová, Andrea Tajanovská, Radka Michelová. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. -- 55 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-088-4.
Signatura: B0-21059


Kazda, Petr
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : komentář / Petr Kazda, Karolína Kazdová. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xvi, 187 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-259-7.
Signatura: A0-44169


Kolibová, Helena, 1953-
Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života : podpora a náměty rozvoje partnerství v oblasti dobrovolnictví a dárcovství / Helena Kolibová a kolektiv. -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 32 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7510-094-8.
Signatura: D0-2213


Křeček, Stanislav, 1938-
Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček, na IV. kapitole se spoluautorsky podílela Tučková Barbora. -- 2. aktualizované vydání Praha : Leges, 2016. -- 283 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-135-9.
Signatura: A0-44217


Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. -- Vydání první Praha : MSPV, 2014. -- 134 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7421-102-7.
Signatura: A0-44110


Stulíková, Vlasta
Nemám domov, ale mám svůj hlas / text: Vlasta Stulíková. -- Praha : Jako doma - Homelike, o.p.s., 2015. -- 20 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905743-1-1.
Signatura: B0-20821


Šimůnek, Marek, 1969-
5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na období 2016-2018 / textové zpracování: Marek Šimůnek, Martina Kalousková a kol.. -- 1. vydání Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2016. -- 88 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87637-28-9.
Signatura: B1-6383


Vostatek, Jaroslav, 1945-
Penzijní teorie a politika / Jaroslav Vostatek. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xix, 267 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-571-8.
Signatura: A0-44253


Životy (Sdružení) pěstounských rodin. -- Brno : Sdružení pěstounských rodin, [2015]. -- 102 nečíslovaných stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8959-9.
Signatura: B0-20929


Žurovcová, Hana
Role sociálního pracovníka v komunitní práci / autoři odborných příspěvků: Hana Žurovcová, Kumar Vishwanathan, Tomáš Bílý, Michaela Benešová, Zuzana Maiwaelderová, Jana Kosová. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. -- 51 stran : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7421-087-7.
Signatura: B0-21058


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


Bečvářová, Martina, 1971-
Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 / Martina Bečvářová. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 403 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3182-0.
Signatura: A0-44344


Burkovičová, Radmila
Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v mateřské škole / Radmila Burkovičová, Jana Navrátilová. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. -- 150 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7464-676-8.
Signatura: B0-20809


Círus, Lukáš, 1976-
Úloha informační gramotnosti pro 21. století / Lukáš Círus, Aleš Círus. -- Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n.L., 2015. -- 102 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-908-5.
Signatura: B0-21100


Čermáková, Jaroslava, 1952-
S tebou mě baví svět, aneb, 60 let domu dětí a mládeže Junior Chotěboř / Jaroslava Čermáková. -- Chotěboř : Město Chotěboř, 2016. -- 223 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87330-19-7.
Signatura: A0-44143


Dostál, Jiří, 1980-
Badatelsky orientovaná výuka : kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách / Jiří Dostál. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 254 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-244-4515-1.
Signatura: A1-5712


Hesová, Alena
Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti / Alena Hesová. -- Vyd. 1. (tištěné) Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014. -- 24 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7481-087-9.
Signatura: B0-20889


Kantor, Jiří
Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami / Jiří Kantor, Svatava Drlíčková, Martina Friedlová, Jana Weber, Jan Koucun, Martina Komzáková, Lenka Kružíková. -- V Opavě : Slezská univerzita, [2015?]. -- 1 CD-ROM (111 stran) : barevné ilustrace, noty ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7510-096-2.
Signatura: F0-2013


Kantor, Jiří
Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami / Jiří Kantor, Svatava Drlíčková, Martina Friedlová, Jan Weber, Jan Koucun, Martina Komzáková, Lenka Kružíková. -- V Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, [2014]. -- 111 stran : barevné ilustrace, noty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-095-5.
Signatura: B0-21008


Kendíková, Jitka
A proč ne? : nebývale otevřený rozhovor ředitelky školy se svými studenty / Jitka Kendíková, Jan Mazel, Adam Sládek. -- Vyd. 1. V Praze : Pasparta, 2014. -- 120 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905576-8-0.
Signatura: B0-20904


Langer, Tomáš, 1981-
Moderní lektor : průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých / Tomáš Langer. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 217 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0093-4.
Signatura: A0-44305


Machowská, Veronika
Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání / Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 268 stran : barevné ilustrace, formuláře ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-4720-9.
Signatura: A1-5714


Nové trendy v didaktice českého jazyka (2011 : Praha, Česko)
Nové trendy v didaktice českého jazyka : sborník příspěvků z odborného semináře s mezinárodní účastí a pracovní dílny, 9. září 2011 / Martina Šmejkalová (ed.). -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. -- 233 s. : il., noty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7290-603-1.
Signatura: B0-20777


Odborné školy a firmy Pospolu : informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami / překlad: Lenka Crouchley, Lenka Polcerová. -- Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014. -- 63 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7481-133-3.
Signatura: B0-20938


Polakovič, Peter
Informačné a komunikačné technológie - prostriedok zvyšovania efektivity edukačného procesu / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská, Klára Hennyeyová. -- Vydání: první Praha : Extrasystem Praha, 2016. -- 103 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87570-31-9.
Signatura: B0-21128


Prudký, Libor, 1944-
Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol / Libor Prudký. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 28 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-55-3.
Signatura: B0-20881


PŘÍTECH (2015 : Ústí nad Labem, Česko)
Sborník z konference PŘÍTECH : soutěž žáků a studentů v projektech z oblasti přirodovědných a technických oborů / Josef Beneš. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 24 stran ; 21 cm + 1 DVD-ROM. -- ISBN 978-80-86302-76-8.
Signatura: D0-2207


Roskovec, Vladimír
Výsledky řízených rozhovorů s učiteli partnerských škol projektu VĚŽ / Vladimír Roskovec, Helena Šebková. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 12 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-56-0.
Signatura: B0-20882


Rozptyl vln na objektech (konference) (17. : 2016 : Pardubice, Česko)
Rozptyl vln na objektech : 17. seminář : sborník : Pardubice, 12.května 2016. -- Vydání: první Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. -- 1 CD-ROM (různé stránkování) : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7395-984-5.
Signatura: F0-2018


Sekera, Ondřej, 1977-
Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů / Ondřej Sekera. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. -- 131 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7464-206-7.
Signatura: B0-20801


Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta##[Ročenka (Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta) kon2013756752]
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v roce .... -- Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, [1995?]-. -- svazků ; 25-30 cmSignatura: B1-2341


Svoboda, Zdeněk, 1976-
Metodika tvorby strategického plánu pro vytváření inkluzivního prostředí školy / Zdeněk Svoboda, Jaroslav Říčan, Petra Morvayová, Ladislav Zilcher. -- Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. -- 89 stran ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7414-958-0.
Signatura: D0-2235


Šebková, Helena, 1945-
Vzdělávání akademických pracovníků : metodická příručka / Helena Šebková. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 7 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-57-7.
Signatura: B0-20883


Šikýř, Martin, 1974-
Personalistika v řízení školy / Martin Šikýř, David Borovec, Irena Trojanová. -- 2., aktualizované vydání Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 186 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-264-1.
Signatura: A0-44163


Veteška, Jaroslav, 1973-
Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých / Jaroslav Veteška. -- Vydání první Praha : Portál, 2016. -- 319 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-262-1026-9.
Signatura: A0-44580


Zezulková, Eva, 1958-
Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání / Eva Zezulková. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 107 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-162-4.
Signatura: B0-20979


Zounek, Jiří, 1973-
E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 279 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-217-7.
Signatura: A0-44161


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Brězan, Jurij, 1916-2006
Hochzeitsreise in die Heimat / Jurij Brězan. -- Dresden : Sachsenverlag, 1953. -- 151 s. : il. (někt. barev.) ; 25 cmSignatura: 60 321
* život všední


Budil, Ivo T., 1965-
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / Ivo T. Budil. -- Vyd. 4. Praha : Triton, 2003. -- 487 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7254-321-0.
Signatura: 803 840


Davies, Merryl Wyn
Kulturní antropologie / Merryl Wyn Davies, Piero ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. -- 175 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 80-7178-778-7 (chyb.).
Signatura: 696 795


Denková, Melita, 1951-
Jak přežít Vánoce a nezbláznit se / Melita Denková, Martin Denk. -- Vyd. 1. V Praze : Fortuna Libri, 2009. -- 124 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7321-501-9.
Signatura: A0-44099


DiTerlizzi, Tony, 1969-
Arthur Spiderwick: klíč k určování kouzelných tvorů ve světě kolem nás / rekonstruovaný a doplněný péčí Tony DiTerlizziho & Holly Blackové ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jašová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2006. -- xiii, 121 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 80-242-1709-0.
Signatura: A1-5702


Dušek, Libor
Zwyczaje ludowe w Karkonoszach / tekst: Libor Dušek. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 49 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7535-031-2 * 978-80-87706-71-8 (chyb.).
Signatura: B0-20985


Harvey, Karen##[Face painting. Česky]
Malování na obličej / Karen Harvey. -- Říčany : SUN, [2016]. -- 64 stran : barevné ilustrace ; 27 cm. -- ISBN * 80-86965-83-X (chyb.).
Signatura: A1-5720


Jakouběová, Vladimíra, 1956-
Ušité z vlny, lnu a hedvábí : relikty lidového kroje na Turnovsku / Vladimíra Jakouběová. -- Turnov : Muzeum Českého ráje, 2014. -- 56 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87416-16-7 * 978-80-87416-15-0 (chyb.).
Signatura: B0-20805


Korbelářová, Irena, 1963-
Zamilované strašidlo a milovaná šípková růže : svatby na slezských knížecích dvorech v době raného baroka / Irena Korbelářová. -- V Opavě : Slezská univerzita, 2014. -- 239 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., 1 erb ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-115-0.
Signatura: A0-44173


Kottak, Conrad Phillip, 1942-
Cultural anthropology / Conrad Phillip Kottak. -- 5. ed. New York : McGraw-Hill Ryerson, 1991. -- xxiii, 396 s. : il. ; 25,3 cm. -- ISBN 0-07-035615-7.
Signatura: I-687 274


Mezinárodní studentská konference AntropoWebu (2. : 2006 : Plzeň, Česko)
Veselé tropy : sborník textů z 2. mezinárodní konference AntropoWebu v Plzni 27.-28.10.2006 / Lukáš Lenk, Michal Svoboda a kol. (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. -- 248 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86569-88-8.
Signatura: A0-1547


Murphy, Robert Francis, 1924-1990
Úvod do kulturní a sociální antropologie / Robert F. Murphy ; [z anglického originálu přeložila Hana Červinková]. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. -- 267 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-85850-53-2.
Signatura: 690 781


Nodl, Martin, 1968-
Antropologické přístupy v historickém bádání / Martin Nodl ; Daniela Tinková (edd.). -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2007. -- 268 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-923-4.
Signatura: A0-4594


Obrátil, Karel Jaroslav, 1866-1945
První Kytice národních prasáren / Karel Jaroslav Obrátil. -- V opravené podobě vydání první Praha : Lege artis, 2016. -- xx, 424 stran : noty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-906110-1-6.
Signatura: A0-44272


Opravilová, Michaela
Podještědská lidová svatba, aneb, Jak to bylo vo svarbě h Ještědě / autoři: Michaela Opravilová, Ivana Rozkovcová, Jaroslav Horáček. -- První vydání Český Dub : Folklorní soubor Horačky, 2015. -- 19 stran : ilustrace (převážně barevné), noty, faksimile ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7875-3.
Signatura: B0-20895


Polioudakis, Emanuel
Study guide to accompany kottak cultural anthropology / Emanuel Polioudakis. -- 5. ed. New York : McGraw-Hill, 1991. -- 203 s. ; 24 cm. -- ISBN 0-07-035699-8.
Signatura: 687 741


Reflection of man / Radmila Lorencová, Jennifer Speirs (eds.). -- Praha : ERMAT, 2007. -- 236 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903086-8-8.
Signatura: A0-42965 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Česko. Úřad vlády
Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky : souhrn / Úřad vlády ČR ; editoři: Bedřich Moldan, Jan Kovanda, Tomáš Hák, Jiří Bendl. -- 1. vydání Praha : Úřad vlády České republiky - Rada vlády pro udržitelný rozvoj, 2016. -- 46 stran : grafy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7440-146-6.
Signatura: B0-20947


Chráněná krajinná oblast Moravský kras : nejkrásnější výlety / text: kolektiv Správy CHKO Moravský kras. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Brno : Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, 2015. -- 7 stran : barevné ilustrace, mapy ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87457-64-1.
Signatura: B0-20780


Macura, Jaromír, 1945-
Yellowstonský národní park : peklo a ráj = Yellowstone National Park : heaven and hell / Jaromír Macura. -- Praha : Macura Jaromír, 2016. -- 153 stran : barevné ilustrace ; 16 x 22 cm. -- ISBN 978-80-906093-8-9.
Signatura: A0-44280


Příroda : [recenzovaný odborný časopis pro ochranu přírody a krajiny]. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [2009]-. -- svazků ; 23 cmSignatura: 501 243


Stejskal, Vojtěch, 1971-
Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář / Vojtěch Stejskal. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xliii, 532 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-229-0.
Signatura: A0-44165


504 - Životní prostředí. Ekologie


Finnur Arnar Arnarson, 1965-
Frontiers of solitude / autoři textů: Finnur Arnar Arnarson, Guy van Belle, Vít Bohan, Karlotta Blöndal, Dustin Breitling, Václav Cílek, Peter Cusack, Gunhild Enger, THórunn Eymundardóttir, Isabelle Frémeaux, Monika Fryčová, Petr Gibas, András Heszky, Tommy Hovik, John Jordan, Elvar Már Kjartansson, Stanislav Komárek, Alena Kotzmannová, Iselin Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Ivo Přikryl, Kristín Rúnarsdóttir, Martin Říha, Radoslava Schmelzová, Ivar Smedstad, Matěj Spurný, Tereza Stöckelová, Martin Škabraha, Dagmar Šubrtová, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Miloš Vojtěchovský, Dana Winklerová, Martin Zet. -- Vydání první [Praha] : [Galerie Školská 28], 2016. -- 186 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 faksimile ; 21 cm + 1 DVD-ROM. -- ISBN 978-80-260-9358-9.
Signatura: D0-2214


51 - Matematika


Boček, Leo, 1937-
Planimetrie / Leo Boček, Jaroslav Zhouf. -- 2., rozš. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. -- 177 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7290-594-2.
Signatura: B1-6379


Brousseau, Guy
Úvod do teorie didaktických situací v matematice / Guy Brousseau ; [výběr textů Jarmila Novotná ; překladatelé: Jarmila Novotná, Jiří Bureš, Lucie Růžičková]. -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. -- 105 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7290-600-0.
Signatura: B1-6378


Cibulka, Radek, 1973-
Differential variational inequalities: a gentle invitation : proceedings of Seminar in Differential Equations : Monínec, April 14-18, 2014 / Radek Cibulka. -- Edition: 1st Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016-. -- svazky : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-261-0615-9.
Signatura: B0-20977


Du Châtelet, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 1706-1749##[Discours sur le bonheur. Česky aun2016918358]
Rozprava o štěstí / Émilie du Châtelet ; úvod a komentář napsala Dagmar Pichová. -- Vydání první Praha : Dybbuk, 2016. -- 93 stran : portréty, faksimile ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7438-141-6.
Signatura: A0-43926


Liška, Marek
Matika pro spolužáky. Základní poznatky / Marek Liška a kolektiv. -- Hradec Králové : meg-cz, s.r.o., 2016. -- 2 svazky (184; 106 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-906253-1-0.
Signatura: A1-5687


Liška, Marek
Matika pro spolužáky. Rovnice a nerovnice / Marek Liška a kolektiv. -- Hradec Králové : meg-cz, s.r.o., 2016. -- 2 svazky (182; 146 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-906253-3-4.
Signatura: A1-5688


Sýkorová, Irena
Matematika ve staré Indii / Irena Sýkorová. -- Vydání první V Praze : Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 2016. -- 344 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7378-305-1.
Signatura: A0-44135


Štěpánová, Martina, 1982-
Počátky teorie matic v českých zemích a jejich ohlasy / Martina Štěpánová. -- Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2014. -- 473 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7378-254-2.
Signatura: A0-44136


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


RAGtime (workshop) (14. : 2012 : Opava, Česko)
Proceedings of RAGtime 14-16 : workshops on black holes and neutron stars : 18-22 Sept./15-18 July/11-19 Oct. '12/'13/'14 : Opava, Prague, Czech Republic / Z. Stuchlík, G. Török and T. Pecháček, editors. -- 1st edition Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science, Institute of Physics, 2014. -- viii, 318 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7510-126-6.
Signatura: A1-5703


53 - Fyzika


Bresler, Semen Jefimovič, 1909-1983
Die radioaktiven Elemente / von Ss. Je. Bresler ; [Übersetzer: A. Mahling]. -- 2., überarb. Aufl. Berlin : VEB Verlag Technik, 1957. -- 346 s. : il., tab. ; 21 cmSignatura: 59 472


Košumberský, Tomáš, 1967-
Teorie času : teorie nerelativity / Tomáš Košumberský a kolektiv autorů. -- Vydání první Praha : Zdravotnický vzdělávací institut, 2016. -- 461 stran : barevné ilustrace ; 27 cm. -- ISBN 978-80-906471-0-7.
Signatura: A1-5724


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Brauns, Reinhard, 1861-1937
Mineralogie / von R. Brauns. -- 2., vermehrte und verbess. Aufl. Leipzig : G.J. Göschen'sche Verlagshandlung, 1897. -- 128 s. : il. ; 16 cmSignatura: 47 315


Gregg, S. J. 1902-1999
Oberflächenchemie fester Stoffe / von S.J. Gregg ; [Übersetzung aus dem Englischen von O. Henning]. -- Berlin : Technik, 1958. -- 271 s : il. ; 21 cmSignatura: 63 732


Mencl, Václav
Drahé kameny z klenotnice / Václav Mencl, Jan Bajer. -- Vydání 1. Nová Paka : vydalo Městské muzeum Nová Paka, 2016. -- 63 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9968-0.
Signatura: B0-20848


Procházka, Václav, 1979-
Putování s křemíkem a zinkem / Václav Procházka ; ilustrovala Magda Andresová. -- Vydání 1. Praha : Česká geologie, 2016. -- 53 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-905126-4-1.
Signatura: A0-44132


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Balák, Ivan
Jeskyně a lidé / text: Ivan Balák. -- [Průhonice] : Správa jeskyní České republiky, 2015. -- 34 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87309-29-2.
Signatura: B0-20941


Hromas, Jaroslav, 1943-
Javořičské jeskyně / foto Petr Zajíček ; text Jaroslav Hromas. -- Průhonice : Správa Jeskyní České republiky, 2015. -- 12 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87309-31-5.
Signatura: B0-20942


Karásek, Oldřich, 1939-2006
Vodopády světa / Oldřich Karásek, Bohumír Janský. -- Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. -- 176 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7360-898-9.
Signatura: A1-5677


Metodika monitoringu mikroklimatických poměrů v jeskynních systémech : certifikovaná metodika / Jiří Hebelka ... [et al.]. -- 2. vyd. Průhonice : Správa jeskyní České republiky ; [Praha] : Český hydrometeorologický ústav, 2014. -- 39 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87309-25-4.
Signatura: B1-6400


Oliva, Martin, 1951-
Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích = Býčí skála cave: history and prehistory / Martin Oliva, Martin Golec, Radim Kratochvíl, Petr Kostrhun. -- Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 212 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7028-461-2.
Signatura: B1-6395


Skalka, Michal
Horniny Krkonoš : jednoduchý průvodce / text: Michal Skalka ; foto: Radko Tásler. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-96-1.
Signatura: B0-20630


57 - Biologické vědy


Flegr, Jaroslav, 1958-
Zamrzlá evoluce, aneb, Je to jinak, pane Darwin / Jaroslav Flegr. -- Vydání 2., rozšířené Praha : Academia, 2016. -- 339 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2528-9.
Signatura: A0-44702


Lieberman, Daniel, 1964-##[Story of the human body. Česky]
Příběh lidského těla : evoluce, zdraví a nemoci / Daniel E. Lieberman ; překlad Jaromír Vicari. -- Vydání první V Brně : Jan Melvil Publishing, 2016. -- 495 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7555-005-7 * 9788075550057 (chyb.).
Signatura: A0-44283


Mezinárodní sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Programme and abstract book : ... Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry ; ... Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology ; ... Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians : ... , Olomouc, The Czech Republic. -- [Olomouc] : Solen, s.r.o., [2005?]-. -- svazků ; 21 cmSignatura: B0-638


Nováková, Hana
Rok mladého přírodovědce / Hana Nováková, Lukáš Müller, Jitka Součková, Marcel Vrbas, Jindřich Ritter. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 190 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + kroužkový blok (34 nečíslovaných listů). -- ISBN 978-80-244-4748-3.
Signatura: A0-44196


Sapir, Edward
Anthropologie. Vol. 1, Culture et personnalité / Edward Sapir. -- Paris : Éditions De Minuit, 1967. -- 207 s.Signatura: 670 573


Singer, Peter, 1946-##[Darwinian left. Česky]
Darwinovská levice : politika, evoluce a spolupráce / Peter Singer ; z anglického originálu A Darwinian left : politics, evolution and cooperation ... přeložil Denis Kostomitsopoulos. -- Vydání první Praha : Filosofia, 2016. -- 98 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7007-454-1.
Signatura: B0-21038


Sociální a kulturní antropologie. -- Vyd. 2., rozš. Praha : Sociologické nakladatelství : Sociologický ústav AV ČR, 2000. -- 175 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85850-29-X.
Signatura: 649 745


Soukup, Václav, 1957-
Přehled antropologických teorií kultury / Václav Soukup. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. -- 229 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7178-328-5.
Signatura: 649 659


Strnisková, Dana
Buď HIV negativní, chraň si svůj život : manuál k preventivnímu programu / Dana Strnisková, Monika Mikešová, Zdeněk Nakládal. -- 1. vydání Olomouc : Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 2015. -- 38 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8236-1.
Signatura: B0-20932


58 - Botanika


Aeschimann, David
Flora alpina : ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen / David Aeschimann, Konrad Lauber, Daniel Martin Moser, Jean-Paul Theurillat ; mit Farbfotografien von Konrad Lauber und Skizzen von André Michel. -- Bern : Haupt, [2004]. -- 3 svazky (1159; 1188; 323 stran) : barevné ilustrace, mapy ; 25 cm. -- ISBN 3-258-06600-0.
Signatura: D0-2231


Jeník, Jan, 1929-
Kořeny a kořání stromů = Roots and root system of trees : opera rhizologica / Jan Jeník et al.. -- Vyd. 1. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2014. -- 331 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-5827-4.
Signatura: A0-43984


Lack, Hans Walter, 1949-
A garden Eden : masterpieces of botanical illustration = Ein Garten Eden : Meisterwerke der botanischen Illustration = Un jardin d'Éden : cheefs-d'ceuvre de l'illustration botanique / H. Walter Lack. -- Revised edition Köln : TASCHEN, [2016]. -- 725 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-3-8365-5942-3.
Signatura: A0-44067


Spohn, Margot##[Was blüht denn da?. Česky]
Co tu kvete? : originální průvodce přírodou / Margot Spohnová, Marianne Golte-Bechtleová, Roland Spohn ; z německého originálu Was blüht denn da? ... přeložila Hana Janáčková. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2016. -- 491 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-242-5066-3.
Signatura: A0-44504


59 - Zoologie


Bresslau, Ernst, 1877-1935
Zoologisches Wörterbuch : Erklärung der zoologischen Fachausdrücke : zum Gebrauch beim Studium zoologischer, anatomischer, entwicklungsgeschichtlicher und naturphilosophischer Werke / verfasst von E. Bresslau und H.E. Ziegler. -- 3., verm. und verbess. Aufl. Jena : Gustav Fischer, 1927. -- viii, 786 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-16 374


Hofmann, Helga##[Gartenvögel. Česky]
Ptáci z naší zahrady / Helga Hofmann. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2016. -- 256 stran : barevné ilustrace, mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-256-1724-3.
Signatura: A0-44572


Jännes, Hannu, 1962-##[Wetland bird songs and calls. Česky]
Ptáci našich vod a mokřadů / Hannu Jännes, Owen Roberts ; z anglického originálu Wetland bird songs and calls přeložila Jana Vlčková. -- Vydání první Frýdek-Místek : Alpress, 2016. -- 64 stran : barevné ilustrace ; 22 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-7466-973-6.
Signatura: D0-2233


Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace / [autorský kolektiv Jan Martolos ... et al.]. -- 1. vyd. Plzeň : EDIP, 2014. -- 83 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87394-10-6.
Signatura: B0-20971


Novák, Ivo, 1930-
Motýli / Ivo Novák - František Severa. -- Třetí české upravené vydání Praha : Aventinum, 2015. -- 367 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7442-052-8.
Signatura: A0-44026


Schnack, Friedrich, 1888-1977
Das kleine Schmetterlingsbuch : die Tagfalter / kolorierte Stiche von Jacob Hübner ; geleitwort von Friedrich Schnack. -- N. Aufl. Leipzig : Insel-Verag, 1956. -- 47 s. : barev. il. ; 19 cmSignatura: 45 803


Thomas, Editha
Milliarden Jahre Leben / Editha Thomas, Hermann Thomas. -- 1. Aufl. Leipzig ; Jena ; Berlin : Urania, 1975. -- 128 s. : il. ; 18 cmSignatura: 182 890


Viktora, Lukáš, 1963-
Kolize ptáků s transparentními a reflexními plochami : hlavní zásady prevence / autoři textů Lukáš Viktora, Vladimír Dolejský. -- [Praha] : Česká společnost ornitologická, [2014]. -- 16 stran : barevné ilustrace ; 30 cm + 1 technický výkres (30 x 42 cm). -- ISBN 978-80-87572-09-2.
Signatura: D1-924


Zámečník, Václav, 1975-
Polní ptáci : příručka / Zámečník a kol. ; autor ilustrací: Jan Hošek. -- Praha : Česká společnost ornitologická, 2015. -- 59 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87572-13-9.
Signatura: B0-209036 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu (konference)
Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference : .... -- [Karviná] : SU OPF, [2012]-. -- CD-ROM : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cmSignatura: F0-2012


American Academy of Neurology. Meeting (68. : 2016 : Vancouver, Britská Kolumbie)
Výběr aktualit k problematice roztroušené sklerózy : 68th AAN Annual Meeting : 15.-21. dubna 2016, Vancouver, Kanada. -- První vydání Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016. -- 1 online zdroj (12 stran). -- ISBN 978-80-88044-09-3.
Signatura: KA-475


AT konference
AT konference ... : ... celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a ... celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. -- Praha : Český adiktologický institut, [2012?]-. -- svazků ; 21-24 cmSignatura: B0-11390


Beresford-Cooke, Carola##[Shiatsu theory and practice. Česky]
Shiatsu : teorie a praxe / Carola Beresford-Cooke ; z anglického originálu Shiatsu theory and practice ... přeložili Petr Jansa a Tereza Posekaná. -- Vydání první [Praha] : Synergie Publishing SE, [2016]. -- viii, 413 stran : ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7370-431-5.
Signatura: A0-44291


Biritz, Lisa, 1968-##[Schamanisches Fasten. Česky]
Štíhlost bez diét a šamanský půst / Lisa Biritz. -- První vydání Bratislava : Eugenika Pbl., 2016. -- 119 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-464-3.
Signatura: B0-20706


Brůha, Radan, 1964-
Jaterní encefalopatie - komplikace jaterní cirhózy / autor Radan Brůha ; spoluautoři Z. Mareček, J. Petrtýl, M. Kaláb. -- Praha : Medprint, 2000. -- 135 s. : il. ; 21 cm + 10 l. příl.. -- ISBN * 80-902036-0-7 (chyb.).
Signatura: D0-2204


Current opinion in gastroenterology : české vydání. -- Praha : Medical Tribune CZ, s.r.o., 2016-. -- 30 cm


Čáp, Petr, 1959-
Neinvazivní vyšetřování zánětu u astmatu / Petr Čáp, Martin Brezina. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. -- 149 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2092-3.
Signatura: A0-44012


Čeledová, Libuše, 1960-
Úvod do gerontologie / Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Rostislav Čevela. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 152 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3404-3.
Signatura: B0-20920


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Kongres (19. : 2015 : Brno, Česko)
IXX. kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti : 17.-19. června 2015, Hotel Voroněž I, Brno : program, sborník abstrakt. -- Brno : TA-Service, s.r.o., 2015. -- 151 stran : ilustrace, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88112-00-6.
Signatura: A0-44111


Diamond, Kartar
Feng-šuej pro skeptiky : skutečné řešení bez pověr / Kartar Diamond ; [překlad Daniela Pilařová, Karolina Slamová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2006, c2004. -- 179 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-89227-29-5 * 978-80-89227-29-7 (chyb.).
Signatura: 850 630


Diferenciální diagnostika v gynekologii / kolektiv autorů ; editor Petr Herle. -- Praha : Raabe, 2016. -- 100 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7496-207-3.
Signatura: B0-20918


Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje. -- Vydání první Olomouc : Olomoucký kraj, 2016. -- 456 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87982-42-6.
Signatura: A1-5694


Ehler, Edvard
Úžinové syndromy / Edvard Ehler. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000. -- 28 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-743 755
* syndromy úžinové


Folia pharmaceutica. -- Praha : Univerzita Karlova, 1977-1988. -- 10 sv. ; 23-25 cmSignatura: 51 104


Folwarczny, Libor
Evakuace osob / Libor Folwarczny, Jiří Pokorný. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. -- 120 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8663-492-0 * 80-86634-92-2 (chyb.).
Signatura: B0-20950


Forum medicinae : od lékařské vědy k praxi. -- Praha : Panax, 1999-2001. -- 3 sv. ; 25-30 cmSignatura: I-501 534


Grundmann, Gerhard, 1916-
Chirurgie des Kopfes / von Gerhard Grundmann. -- Berlin : W. de Gryter, 1953. -- xvii, 300 s. : 238 il. ; 24 cmSignatura: 38 667


Günther, Otfried, 1921-2012
Die Zuckerkrankheit / Otfried Günther. -- Berlin : Volk und Gesundheit, 1953. -- 15 s. ; 20 cmSignatura: 63 047


Haluzíková, Jana
Ošetřovatelství v interních oborech II. : odborný učební text - skripta / Jana Haluzíková. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, 2014. -- 1 CD-ROM (110 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7510-103-7 * 987-80-7510-103-7 (chyb.).
Signatura: F0-2014/2


Havlová, Vladimíra
Osteoporóza : recepty pro prevenci i při onemocnění / Vladimíra Havlová, Simona Kratochvílová. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2016. -- 91 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-648-2.
Signatura: B0-21096


Head & neck cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm


Hlubková, Zuzana
Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů I : odborný učební text - skripta / Zuzana Hlubková. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. -- 1 CD-ROM (153 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7510-102-0 * 987-80-7510-102-0 (chyb.).
Signatura: F0-2016/1


Host Pathogen Interaction (konference) (2016 : Broumov, Česko)
Discussion Forum 2016 : Host Pathogen Interaction : venue: Broumov, Czech Republic, date of event: May 2nd - 5th 2016 : conference with international participation. -- [Praha] : [nakladatel není známý], [2016]. -- 83 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9755-6.
Signatura: B0-20796


Ješina, Pavel
Pompeho nemoc / Ješina P. a kol.. -- Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. -- 37 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7471-135-0.
Signatura: B0-20880


Kačorová, Jana
Ošetřovatelství v interních oborech I. : odborný učební text - skripta / Jana Kačorová. -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, 2014. -- 1 CD-ROM (56 stran) : barevné ilustrace ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7510-104-4 * 987-80-7510-104-4 (chyb.).
Signatura: F0-2014/1


Kettner, Jiří, 1956-
Akutní kardiologie / Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 558 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-204-3867-6.
Signatura: A0-44126


Königsmarková, Ivana, 1953-
Hovory s porodní bábou : rozhovor Jany Doležalové s registrovanou porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou / Jana Doležalová, Ivana Königsmarková. -- Vydání druhé Praha : Argo, 2016. -- 163 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-257-1796-7.
Signatura: A0-44052


Kuchynka, Pavel, 1947-
Oční lékařství / Pavel Kuchynka a kolektiv. -- 2., přepracované a doplněné vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- xx, 903 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-247-5079-8.
Signatura: D1-929


Kukla, Lubomír, 1955-
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí / Lubomír Kukla a kolektiv. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 432 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3874-1.
Signatura: A0-44665


Kunešová, Marie, 1951-
Základy obezitologie / Marie Kunešová et al.. -- První vydání Praha : Galén, [2016]. -- xiii, 172 stran : ilustrace ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7492-217-6.
Signatura: A1-5722


Liehne, Josef, 1959-
Od historie k současnosti : almanach 1894-2014 / Josef Liehne a kolektiv. -- 1. vyd. Ústí nad Labem : Krajská zdravotní : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2014. -- 179 s. : il. (některé barev.), portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-260-6259-2.
Signatura: A1-5700


Light, Zuzka, 1982-##[15 minutes to fit. Česky]
Fit za 15 minut denně : jednoduchý plán na 30 dnů pro skvělou kondici za 15 minut denně / Zuzka Light a Jeff O'Connell ; z anglického originálu 15 minutes to fit ... přeložila Alexandra Fraisová. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 288 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-3097-8.
Signatura: A0-44508


Maassen, Andreas##[Checkliste Parietale Osteopathie. Česky]
Parietální osteopatie : základní přehled / Andreas Maassen ; z německého originálu přeložila Mária Schwingerová. -- 1. vydání Olomouc : Poznání, 2016. -- 463 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87419-55-7.
Signatura: A0-44321


Mach, Petr, 1985-
Pracovní listy určené pro podporu prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování na základních a středních školách a v dětských domovech / autoři Petr Mach ; autor anglické verze pracovních listů Ondřej Grussmann, autor německé verze pracovních listů Tomáš Rieger. -- 2. vydání Praha : Pro Českou společnost AIDS pomoc vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2014. -- 28 nečíslovaných listů : barevné ilustrace, 1 mapa ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87809-10-5.
Signatura: B1-6401


Machová, Jitka, 1933-
Biologie člověka pro učitele / Jitka machová. -- Druhé vydání Praha : Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2016. -- 269 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-246-3357-2.
Signatura: A1-5718


Metodika k realizaci výcviku pedagogických pracovníků základních a středních škol a dětských domovů v prevenci HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování / autoři Petr Mach ... [et al.]. -- 2. vyd. Praha : Pro Českou společnost AIDS pomoc vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2014. -- 44 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87809-09-9 * 978-80-87-809-09-09 (chyb.).
Signatura: B0-20958


Moťovská, Zuzana
Novinky v akutní kardiologii / Zuzana Moťovská a kol.. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 383 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-3903-1.
Signatura: A0-44127


Nejezte maso! Proč?. -- 3. rozšířené vydání Praha : Univerzální život, spolek pro podporu prakřesťanského života, 2015. -- 24 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903060-8-0.
Signatura: B0-21075


Neonatologické dny (konference)
... Neonatologické dny : sborník abstrakt .... -- Hradec Králové : Nucleus HK, [1984?]-. -- svazků ; 21 cmSignatura: 760 339


Neumannová, Kateřina, 1978-
Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí / Kateřina Neumannová, Miroslav Janura, Zuzana Kováčiková, Zdeněk Svoboda, Lukáš Jakubec. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 143 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-244-4704-9.
Signatura: A0-44191


Očkování u dětí (sympozium) (2015 : Česko)
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS.org s.r.o. pořádá Očkování u dětí : sborník přednášek sympozia lékařů a sester. -- 1. vydání Ústí nad Labem : BOS. org s.r.o., 2015. -- 9 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87562-42-0.
Signatura: B0-20917


Pallay, Gabriel
Renin-angiotenzinový systém - struktura, funkce a možnosti terapeutického ovlivnění ; Blokátory periferních receptorů pro angiotenzin-II v klinické praxi - možnosti, indikace a perspektivy / Gabriel Pallay. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000. -- 32 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-745 948
* systém renin-angiotenzinový


Pazdiora, Petr, 1956-
Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro příslušníky vězeňské služby / ze zahraničních materiálů zpracoval kolektiv autorů: Petr Pazdiora, Ladislav Machala, Zdeňka Jágrová, Jakub Tomšej, Miloš Štefančík, Max Blanck, Daniel Skála, Lucie Prokešová, Jiří Pavlát. -- [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. -- 15 stran : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87809-20-4.
Signatura: B0-20901


Pazdiora, Petr, 1956-
Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro armádní sbory / ze zahraničních materiálů zpracoval kolektiv autorů: Petr Pazdiora, Ladislav Machala, Zdeňka Jágrová, Jakub Tomšej, Miloš Štefančík, Max Blanck, Daniel Skála, Lucie Prokešová, Jiří Pavlát. -- [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. -- 15 stran : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87809-19-8.
Signatura: B0-20925


Pazdiora, Petr, 1956-
Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro příslušníky policie / ze zahraničních materiálů zpracoval kolektiv autorů: Petr Pazdiora, Ladislav Machala, Zdeňka Jágrová, Jakub Tomšej, Miloš Štefančík, Max Blanck, Daniel Skála, Lucie Prokešová, Jiří Pavlát. -- [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. -- 15 stran : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87809-18-1.
Signatura: B0-20924


Pazdiora, Petr, 1956-
Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro zdravotnické záchranné služby a hasičské záchranné sbory / ze zahraničních materiálů zpracoval kolektiv autorů: Petr Pazdiora, Ladislav Machala, Zdeňka Jágrová, Jakub Tomšej, Miloš Štefančík, Max Blanck, Daniel Skála, Lucie Prokešová, Jiří Pavlát. -- [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. -- 15 stran : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87809-21-1.
Signatura: B0-20923


Pertold, Filip, 1981-
Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže / Filip Pertold. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 12 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7344-365-8.
Signatura: B1-6404


Ploier, Robert##[Differenzialdiagnosen in der Kinder- und Jugendmedizin. Česky]
Diferenciální diagnóza v pediatrii / Robert Ploier ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla: Jan Janda. -- 1. české vydání Praha : Grada Publishing, 2015. -- xvi, 415 stran ; 26 cm. -- ISBN 978-80-247-5007-1.
Signatura: A1-5717


Praško, Ján, 1956-
Psychiatrie v somatické medicíně / Ján Praško, Klára Látalová et al.. -- První vydání Praha : Mladá fronta, a.s., 2015. -- 534 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-3739-6.
Signatura: A0-44137


Remedia populi : měsíčník o zdraví a nemoci pro moderního člověka. -- Praha : Panax, 1997-1998. -- 2 sv. ; 30 cmSignatura: I-501 534


Riebauerová, Martina, 1967-
Osm múz mého života / Martina Riebauerová, Josef Koutecký. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2016. -- 201 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-685-7.
Signatura: A0-44532


Růžičková, Eva, 1947-
Glaukom : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Růžičková. -- 2. aktualizované vydání Praha : Maxdorf, [2016]. -- 101 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-495-1 * 978-80-7345-473-9 (chyb.).
Signatura: B0-21071


Rybář, Pavel
Sprinklerová zařízení / Pavel Rybář. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. -- 96 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-106-4.
Signatura: B0-20907


Starrett, Kelly
Becoming a supple leopard : the ultimate guide to resolving pain, preventing injury, and optimizing athletic performance / Kelly Starrett with Glen Cordoza. -- Second edition Las Vegas : Victory Belt Publishing, 2015. -- 480 stran : barevné ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-1-628600-83-4 * 978-1628600-83-4 (chyb.).
Signatura: A1-5679


Symposium on Heterocyclic Compounds (1995 : Hradec Králové, Česko)
Symposium on heterocyclic compounds : synthesis, structure, and biological activity : Hradec Králové, Czech Republic June 28 - July 1, 1995 : book of abstracts / organized by Faculty of Pharmacy, Charles University Hradec Králové and Purkyně Military Medical Academy Hradec Králové. -- Prague : Charles University, 1995. -- xiii, 205 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7184-048-3.
Signatura: 690 281


Štefan, Mikuláš
Odkaz slunečnice / Mikuláš Štefan ; ze slovenštiny přeložil Tomáš Stejskal. -- První vydání v českém jazyce Praha : Maitrea, 2016. -- 204 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7500-123-8.
Signatura: A0-44022


Vašáková, Martina, 1964-##[Hrudní drenáže, krok za krokem. Anglicky]
Thoracic drainage : a step-by-step guide / Martina Vašáková, Pavla Žáčková ; translated from the Czech original "Hrudní drenáže, krok za krokem" by Barbora Rozkošná. -- Prague : Maxdorf s.r.o., [2016]. -- 224 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-485-2.
Signatura: A0-43889


Wilking, Kathryn##[Practical feng shui for the office. Česky]
Feng-šuej pro kancelář / Kathryn Wilking ; přeloženo z anglického originálu: Practical feng shui for the office. -- Bratislava : Eugenika Pbl., 2016. -- 146 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-462-9.
Signatura: A0-44225


Wong, Dalton##[Feelgood plan. Česky]
Pohodový plán : šťastnější, zdravější a štíhlejší díky 15 minutám denně / Dalton Wong, Kate Faithfull-Williamsová ; z anglického originálu The feelgood plan ... přeložil Jan Jícha. -- Vydání první Praha : Beta, 2016. -- 223 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-824-0.
Signatura: A0-44598


Zázraky medicíny : rádce pro vaše zdraví. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2016-. -- 29 cm


Zdraví plic v Evropě : fakta a čísla : závažnost onemocnění plic a význam respirační péče v Evropě / editoři G. John Gibson ... et al., překlad z anglického originálu Pavel Kurfürst. -- Sheffield : European Lung Fundation, 2013. -- 70 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7471-076-6.
Signatura: B0-21053


62 - Technika všeobecně


Grochalski, Reinhard
Über die Bindefähigkeit der Oberflächen natürlicher Gießereisande gegenüber Bindemitteln / von R. Grochalski. -- Berlin : Technik, 1952. -- 111 s. : il., grafy ; 20 cmSignatura: 34 022


Hagedorn, Heinz
Hydraulisches Beschallungsgerät für Schall- und Ultraschallschwingungen / von H. Hagedorn. -- Berlin : Technik, 1954. -- 70 s. : il., grafy ; 21 cmSignatura: 41 460


Hanslík, Eduard, 1941-
Studie vybraných radiologických, biologických a fyzikálně-chemických charakteristik vodního prostředí a jejich změn v souvislosti s provozem Jaderné elektrárny Temelín / Eduard Hanslík, Diana Marešová, Blanka Desortová. -- Vydání první Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., 2015. -- 135 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87402-38-2.
Signatura: B0-20887


Informace pracovníků Východočeského autodružstva se sídlem v Náchodě. -- Náchod : Východočeské autodružstvo, [1983]-[1989]. -- 7 sv. ; 32 cmSignatura: I-550 039


International Spring Seminar on Electronics Technology (39. : 2016 : Plzeň, Česko)
ISSE 2016 : 39th International Spring Seminar on Electronics Technology : "Printed Elektronics and Smart Textiles" : May 18-22, 2016, Pilsen, Czech Republic : extended abstracts. -- 1. vydání In Pilsen : University of West Bohemia, [2016]. -- 266 stran : ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-261-0618-0.
Signatura: A1-5707


Jethon, Zbigniew, 1929-2015
Operatorzy : zarys psychofizjologii pracy / Zbigniew Jethon, Stefan Klonowicz. -- Warszava : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. -- 158 s. : il. ; 21 cmSignatura: 181 901


Junek, Václav, 1950-
Osudový omyl André Maginota : sláva a zaručený pád velké iluze : Maginotova linie od roku 1916 po dnes / Václav Junek. -- První vydání Velké Přílepy : Olympia, 2016. -- 140 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7376-429-6.
Signatura: A0-44583


Pavlůsek, Alois
Sportovní a cvičná letadla / Alois Pavlůsek. -- 1. vydání Brno : CPress, 2016. -- 128 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-264-1146-8.
Signatura: A0-44415


Pokorný, Jiří, 1969-
Požární větrání : větrání chráněných únikových a zásahových cest / Jiří Pokorný, Stanislav Toman. -- 1. vyd. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7385-104-0.
Signatura: B0-20906


Projektování pozemních komunikací (konference)
Projektování pozemních komunikací : konference : Praha ... / zpracoval kolektiv autorů. -- Praha : Pragoprojekt, [2013]-. -- svazků ; 30 cmSignatura: B1-5662


Proud : časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ. -- Praha : ČEZ, a.s., 2016-. -- 30 cm


Studentská vědecká a odborná činnost - Sekce Mechatronika (soutěž)
Studentská vědecká a odborná činnost ... Mechatronika ... / Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. -- V Liberci : Technická univerzita, 2016-. -- svazků ; 21 cmSignatura: B0-15722


Štrait, Jaroslav, 1942-
Černobyl + 30 : ve správný čas na špatném místě / Jaroslav Štrait. -- [Modřišice] : Presstar s.r.o., 2016. -- 107 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87141-40-3.
Signatura: B0-20779


Vlach, Jiří
SUCHOJ Su-7 v československém vojenském letectvu : verze: SU-7BM, SU-7BKL, SU-7U / Jiří Vlach. -- 1. vydání Cheb : Svět křídel, 2016. -- 134 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm + 6 listů s plány (21 x 30 cm). -- ISBN 978-80-87567-91-3.
Signatura: D0-


Záhlava, Vít, 1965-
Návrh a konstrukce desek plošných spojů : principy a pravidla praktického návrhu / Vít Záhlava. -- 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2010. -- 123 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7300-266-4 * 9788073002664 (chyb.).
Signatura: B0-20806


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Brinckmann, Albert E., 1881-1958
Schöne Gärten, Villen und Schlösser aus fünf Jahrhunderten / A.E. Brinckmann. -- München : Allgemeine Verlagsanstalt, [1925]. -- 215 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-9 640


Bruncke, Rudolf
Allgemeine Milchwirtschaft und Milchhygiene / Rudolf Bruncke. -- 1. Aufl. Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1952. -- 368 s. : il. ; 25 cm


Březinová, Libuše
Chov zvířat : speciální zootechnika velkých hospodářských zvířat / Libuše Březinová, Jan Bureš, Josef Klečka. -- Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954 (Nový Bydžov : Hradecké tiskárny). -- 497 s. : il. ; 21 cmSignatura: 40 698


Hähnsen, Heiko, 1968-##[Kraftort Garten. Česky]
Zahrada síly / Heiko Hähnsen ; přeložila Magdalena Havlová. -- První vydání Ráječko : Kazda, 2016. -- 188 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-905788-5-2.
Signatura: A0-44006


Hubený, Pavel, 1963-
Šumavské lesy pod lupou : co jste nevěděli o šumavských lesích: v podrobném monitoringu za léta 2009-2014 / Pavel Hubený, Pavla Čížková. -- [Vimperk] : Správa Národního parku Šumava, 2016. -- 128 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87257-31-9.
Signatura: B0-21042


Komplexní průzkum zemědělských půd : historie, metodika, hodnocení, využití = Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd : história, metodika, hodnotenie a využitie / Rastislav Skalský a Jan Vopravil (eds.). -- Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i ; Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2014. -- 103 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87361-28-3.
Signatura: B0-21009


Láznička, Jan
Historie zemědělské techniky v českých zemích : z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha / Jan Láznička, Vladimír Michálek. -- 1. vyd. Praha : Profi Press ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze, 2012. -- 198 s. : il., 1 faksim ; 25 x 30 cm. -- ISBN 978-80-86726-47-2.
Signatura: A0-44752


Louda, Vladimír
Historie včelařského spolku v Turnově / Vladimír Louda. -- Turnov : Základní organizace ČSV, 2013. -- 59 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-20800


Mates, František
Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky / František Mates. -- 1. vydání Praha : Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. a Potravinářská komora ČR v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny, 2015. -- 23 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87719-27-5.
Signatura: B0-20832


Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy : (metodický postup) / Jan Vopravil ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014. -- 20 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87361-35-1.
Signatura: B0-21010


Paolini, Adriana##[Tisane e rimedi naturali. Česky]
Čaje a přírodní léčivé prostředky : z bylin a klášterů / Adriana Paolini a Marco Pavesi ; překlad Andrea Jacková. -- 1. vydání V Brně : CPress, 2015. -- 199 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-264-0895-6.
Signatura: A0-44387


Pflanzenbauliche Ratschläge für die Praxis : dargestellt an den Versuchsergebnissen des Instituts für Acker- und Pflanzenbau der Universität Rostock / H. Görlitz ... [et al.]. -- Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1954. -- 87 s. : il. ; 21 cmSignatura: 41 336


Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ročenka ... / Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., [2016]-. -- svazků ; 22 cmSignatura: B0-11621


Wright, Liz, 1957-##[Self - Sufficiency. Česky]
Děláme si všechno sami : průvodce na cestě k soběstačnosti / Liz Wright ; z anglického originálu Salf - Sufficiency ... přeložila Lenka Faltejsková. -- [Líbeznice] : Víkend, 2016. -- 320 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7433-110-7.
Signatura: A1-5759


64 - Domácí hospodářství


Beránek, Jaromír
Moderní řízení hotelového provozu / Jaromír Beránek a kolektiv. -- 5., zcela přeprac. vyd. Praha : MAG Consulting, 2013. -- 335 s. : il., 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86724-45-4.
Signatura: A0-44314


Burda, Alexandr
Mystery shopping : analýza / Alexandr Burda, Eva Vavrečková. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2014. -- 142 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-132-7.
Signatura: B0-21006
* mystery shopping


Doležalová Zisková, Martina
V ájurvédské kuchyni / Martina Doležalová Zisková. -- Vydání první [Praha] : Martina Doležalová Zisková, [2016]. -- 271 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-906436-0-4.
Signatura: A1-5695


Dusy, Tanja##[Sommer Küche. Česky]
Letní kuchyně : plná slunce a vůní / text a recepty: Tanja Dusyová ; fotografie: Klaus-Maria Einwanger. -- Praha : Slovart, [2016]. -- 254 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7529-135-6.
Signatura: A0-44059


Gastronomický slovník česko-esperantský = Gastronomia vortaro ceha-esperanta / kompilis Marie Ribasová, Margit Turková. -- Dobříš : Dvořák, 2015. -- 33 stran : ilustrace ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-87241-20-2.
Signatura: B0-20839


Hán, Jan, 1973-
Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek druhý, Ubytovací služby / Jan Hán, Martina Beránek, Stanislava Belešová, Dan Mrkos, Petr Studnička, Martina Sochůrková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 351 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-253-5.
Signatura: B0-16278/2


Jančár, Ondřej
Vícejazyčný slovník odborné terminologie v gastronomii / Ondřej Jančár, Alexandr Burda. -- První vydání Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 88 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7510-117-4.
Signatura: B0-21007


Miller, Judith, 1951-
Inspirace pro váš domov / text Judith Millerová ; fotografie Simon Upton ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kušiaková-Pafková]. -- Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2012. -- 192 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7406-179-0.
Signatura: A1-5778


Monroe-Cassel, Chelsea##[Feast of ice and fire. Česky]
Hostina ledu a ohně / Chelsea Monroe-Casserová a Sariann Lehrerová ; přeložila: Radka Knotková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 225 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7390-321-3.
Signatura: A0-44247


Paleolithic diet. Česky
Paleolitická dieta / překlad: Alexandra Niklíčková. -- 1. vydání Říčany : SUN, 2016. -- 128 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN * 80-7371-015-3 (chyb.).
Signatura: A0-44248


Reith, Elke##[Animal socks. Česky]
Zvířecí ponožky : pletené, háčkované / Elke Reith, Sabine Schidelko ; překlad Veronika Prokopová. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 47 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-271-0045-3.
Signatura: B0-21087


Rettigová, Magdalena Dobromila, 1785-1845
Kafíčko a vše, co je sladkého / sto předpisů, kterak se všeliké nápoje i to, co je k přikousnutí, při besedách aneb společnostech paní a pánů, ráno, odpoledne i večer připravovati mají od M.D. Rettigové ; podle původního vydání z roku 1845 zpracovali Hana, Lubomír a Ondřej Švehelkovi. -- Litomyšl : Knihkupectvi a antikvariát Lubomíra a Hany Švehelkových, 2015. -- 127 stran : ilustrace ; 17 cm. -- ISBN 978-80-260-7795-4.
Signatura: A0-43931


Rukschcio, Burkhardt, 1941-
Adolf Loos: apartment for Richard Hirsch = Adolf Loos - die Wohnung Richard Hirsch = Adolf Loos - apartmán Richarda Hirsche / Burkhardt Rukschcio ; texts: Janet Beck-Wilson, Marieluis Hirsch, Agnes Husslein-Arco, Gilbert Lloyd, Burkhardt Rukschcio, Maria Szadkowska ; photography: Ondřej Krchňák, Vladimír Lekeš, Martin Polák, Carolin Rukschcio ; translation: Birgit and Steven Ball, Ludmila Lekešová, Václav Matula, Eliška Zlatohlávková. -- Second edition [Prague] : Adolf Loos Apartment & Gallery, 2013. -- 107 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-4954-8.
Signatura: A0-44044


Super juicing. Česky
Super juicing / překlad: Alexandra Niklíčková. -- 1. vydání Říčany : SUN, 2016. -- 128 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN * 80-7371-016-1 (chyb.).
Signatura: A0-44252


Šámal, Petr, 1949-
Sicilská kuchyně : vyprávění o Sicílii : recepty na jednoduché, rychlé a zdravé pokrmy ze surovin dostupných i u nás / Petr Šámal ; ilustrace Helena Pavlíková. -- První vydání Praha : Epocha, 2016. -- 213 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 x 24 cm. -- ISBN 978-80-7557-006-2.
Signatura: A0-44492


Šebestová, Marcela
Bramborová kuchařka / Marcela Šebestová. -- Vydání první Praha : K4K Publishing, s.r.o., [2016]. -- 137 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905889-6-7.
Signatura: A0-44201


Třešňáková, Renata
Vařit, či nevařit? : 108 nejlepších receptů z kurzů živé stravy 2013-2016 / Renata, Martin & Martin jr. Třešňákovi. -- Vydání první V Praze : Rybka Publishers, 2016. -- 123 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87950-25-8.
Signatura: B0-21098


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Abecední rejstřík k seznamu zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951 / sestavil Antonín Brachtl. -- 1. vyd. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1950. -- 242 s. ; 21 cmSignatura: 24 466
* zásobování


Drábek, Michal
Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách : metodická příručka / Michal Drábek. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 16 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-52-2.
Signatura: B0-20876


Dráhař : zpravodaj Klubu železničních cestovatelů. -- Praha : Klub železničních cestovatelů, [1987]-. -- 21 cm


International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (16. : 2016 : Praha, Česko; Bratislava, Slovensko)
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : proceedings of 16th international joint conference, May 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia / University of Economics, Prague, Faculty of International Relations, Department of International Business, Faculty of Business Administration, Department of Marketing and University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Departments of Marketing and International Business. -- Prague : University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2016. -- 371 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-2145-9.
Signatura: A0-44102


Němeček, Jiří, 1943-
Hradec Králové na starých pohlednicích : 2002 : [kalendář / texty J. Němeček, J. Ptáček]. -- Hradec Králové : Balustráda, 2002. -- [28] s. : il. ; 21 cmSignatura: 752 779


Pokluda, Zdeněk, 1946-
Tomáš Baťa a Zlín = Tomáš Baťa and Zlín : 1876-1932 / text Zdeněk Pokluda, Irena Orságová. -- Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2014. -- 27 s. : il. (některé barev.), portréty, 1 plán, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87766-03-3.
Signatura: B0-20900


Srdošová, Kristína
The European Union support of small and medium - sized enterprises in Czech and Slovak Republic : monography / Kristína Srdošová, Radek Jurčík, Martin Vyklický, Iva Čuprová. -- Vydání první Brno : 1. VZPPP, 2015. -- 111 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904990-5-8.
Signatura: B0-20849


Strouhal, Jiří, 1980-
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů / Jiří Strouhal. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xiii, 260 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-268-9.
Signatura: A0-44154


Strouhal, Jiří, 1980-
Zveřejňování obchodních korporací / Jiří Strouhal a kol.. -- 1. vydání Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 222 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-157-6.
Signatura: A0-44213


Šulcová, Libuše, 1936-
Augustin Šulc: Měl jsem motocykl rád : o něm, jeho firmě a motocyklech BSA a ČZ / Libuše Šulcová ; editor Jan Králík. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 141 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-5703-2.
Signatura: A0-44234


Technické a ekonomické informace Závodů Vítězného února v Hradci Králové. -- Hradec Králové : ZVÚ, 1959-1966. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-51 713


Vendolský, Josef, 1987-
Historie místní dráhy Svitavy-Polička-Žďárec u Skutče / Josef Vendolský, Pavel Stejskal. -- Vydání první Polička : Městská knihovna Polička ; Praha : Argo, [2016]. -- 311 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-260-9794-5.
Signatura: A0-44041


Vlaky : svět v pohybu / [překlad Kateřina Petrošová]. -- 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. -- 195 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7371-524-3.
Signatura: A1-5721


Žárová, Marcela, 1959-
Financial reporting in the Czech Republic / Marcela Žárová, David Procházka, Jana Roe. -- Prague : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. -- 88 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-2146-6.
Signatura: B0-20914


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Bailey, Christine, 1970-##[Supercharged juice & smoothie recipes. Česky]
Džusy a smoothies nabité vitamíny : zhubnout, mít dostatek energie, posílit imunitu, vypadat skvěle / Christine Bailey ; přeložila: Eva Procházková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 160 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7390-328-2.
Signatura: A0-44241


Borbat, Vladimir Fedorovič
Novyje processy v metallurgii nikelja i kobal'ta / V.F. Borbat, I. Ju. Lešč. -- Moskva : Metallurgija, 1976. -- 358 s. : il. ; 22 cmSignatura: 192 315


Čokoláda / přeložila Jana Pacnerová. -- České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2006. -- 39 s. : barev. il. ; 16 cm. -- ISBN 80-7360-060-9.
Signatura: B0-20959


Hais, Rudolf, 1937-
Böhmisches Glas im Wandel der Zeit : vom Mittelalter bis zur Gründerzeit / eine Auswahl von Texten und Vorträgen von Rudolf Hais. -- Riedlhütte : Ohetaler-Verlag, 2015. -- 154 stran : ilustrace (většinou barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm. -- ISBN 978-3-95511-045-1.
Signatura: A1-5691


Smutný, Bohumír, 1944-
Václav Kunžak : zapomenutý mechanik a vynálezce z 18. století : studie o lidech, technice a protoindustrializaci na Moravě / Bohumír Smutný. -- V Brně : Technické muzeum, 2015. -- 96 stran : barevné ilustrace, mapy, 1 portrét, faksimile ; 26 cm. -- ISBN 978-80-87896-23-5.
Signatura: B0-21003


Taschenbuch für den Textilfachmann / herausgegeben von einem Kollektiv unter Leitung von Alexander Grote. -- Leipzig : Fachbuchverlag, 1954. -- 465 s. : 115 il. ; 17 cmSignatura: 38 592


Görlach, Wolfgang
Handbuch für Webwareneinstellungen / von Wolfgang Görlach. -- Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. -- 487 s. : 294 čb. obr. ; 24 cmSignatura: 39 487


69 - Stavebnictví


Cafourková, Stanislava
Klasicistní vrata v Poličce v kresbách Stanislavy Cafourkové / Stanislava Cafourková - David Junek. -- Vydání první Polička : Městské muzeum, 2016. -- 157 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86533-26-1.
Signatura: A0-44230


David, Petr, 1949-
Nejkrásnější výlety do podzemí / Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2016. -- 168 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-5286-5.
Signatura: A0-44530


Dny teplárenství a energetiky (konference) (22. : 2016 : Hradec Králové, Česko)
Dny teplárenství a energetiky : 26.-27.4.2016, Hradec Králové, Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. -- Brno : Exponex s.r.o., [2016]. -- 105, 16 stran : ilustrace, portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-905977-7-8.
Signatura: B1-63977 Umění. Zábavy. Sport

(art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains region (1250-1550) / Aleš Mudra, Michaela Ottová (eds.). -- First edition Praha : Faculty of Arts Charles University in Prague, 2015. -- 319 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7308-594-0.
Signatura: A0-44317


Kessler, Herbert L., 1941-##[Neither God nor man. Česky]
Ani Bůh, ani člověk : slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění / Herbert L. Kessler ; Ivan Foletti, Veronika Tvrzníková - eds. ; přeložili studenti magisterského studia Semináře dějin umění v Brně. -- V Brně : Barrister & Principal, o.p.s., ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. -- 159 stran, 38 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7485-084-4.
Signatura: A0-43881


Brinckmann, Albert E., 1881-1958
Kunst des Barocks und Rokokos / von A.E. Brinckmann. -- Berlin : Athenaion, [1923]. -- 131 s., [5] l. obr. příl. : il., faksim. ; 29 cmSignatura: I-36 200


Očima elity : film a divadlo : rozhovory. -- Praha : Empresa Media, a.s., 2016. -- 237 stran : portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-905535-7-6.
Signatura: A0-44289


Jančárková, Julie, 1970-
Nikolaj Lvovič Okuněv / Julie Jančárková. -- Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015. -- 19 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9475-3.
Signatura: B0-20911


Kubíková, Blanka
Z 13. do 14. komnaty : další rány osudu / napsaly Blanka Kubíková, Jana Ciglerová, Yvonne Vavrová. -- Vydání první Praha : Česká televize, 2016. -- 202 stran : barevné portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7404-182-2.
Signatura: A0-44477


Na houby : s tatou Arnoštem Goldflamem a synkem Josefem Poláškem : český houbařský rok / podle stejnojmenného pořadu a scénářů Pavla Jiráska sestavila Irena Tatíčková. -- 1. vydání Praha : Česká televize : Albatros Media, a.s., 2016. -- 190 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7448-058-4.
Signatura: A0-43976


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Koordinace územních plánů a pozemkových úprav : metodický návod. -- 2. aktualizované vydání Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ; Brno : Ústav územního rozvoje ; Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2015. -- 36 stran : barevné ilustrace, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87147-89-4.
Signatura: B0-20930


Křesadlová, Lenka, 1976-
Květná zahrada v Kroměříži : podrobný průvodce unikátní zahradou : památka UNESCO / text: Lenka Křesadlová. -- V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2015. -- 57 stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87231-32-6.
Signatura: B0-21052


Města v rozvoji / kolektiv autorů. -- Praha : Ekumenická akademie, 2015. -- 64 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87661-20-8.
Signatura: B0-20967


Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. -- Vydání první Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ; Brno : Ústav územního rozvoje, 2015. -- 81 stran : barevné ilustrace, mapy, 1 portrét ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7538-006-7.
Signatura: B1-6402


Popelka, Petr, 1979-
Black or green land? : industrialisation and landscape changes of the Ostrava-Karviná mining district in the 19th and 20th centrury / Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková. -- First edition Ostrava : University of Ostrava, 2016. -- 191 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 24 cm + 2 mapy (58 x 30 cm). -- ISBN 978-80-7464-823-6.
Signatura: D0-2203


Sejková, Anna
AΦ : atlas funeral : hřbitov Malvazinky / Anna Sejková, Magdalena Kracík Štorkánová, Jana Sklenářová Teichmanová, Jakub Štěpánek. -- Vydání 1. [Únětice] : Art & Craft Mozaika ; v Ústí nad Labem : FUD UJEP, 2015. -- 151 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7414-978-8.
Signatura: B0-20791


Sliva, Viktor, 1966-
Brněnské maličkosti : historické centrum podruhé / Viktor Sliva. -- 1. vyd. Brno : Vakát, 2013. -- 83 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., erby; 25 cm. -- ISBN 978-80-87317-12-9.
Signatura: B0-20976


Železný, Richard, 1981-
Urbanismus podporující roli veřejné dopravy : s jakými hodnotami pracuje a jaké přináší perspektivy? : srovnání kontextů a vybraných terénů v ČR a v zahraničí : teze disertace k přiznání akademického titulu "doktor", ve zkratce "Ph.D." / Richard Železný. -- Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. -- 46 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-05988-3.
Signatura: B0-20890


72 - Architektura


Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem (konference) (2015 : Brno, Česko)
Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem : sborník příspěvků z pedagogické konference uspořádané k desátému výročí založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně. -- První vydání V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. -- 139 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, 1 plán ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-5337-1.
Signatura: B0-20814


Brinckmann, Albert E., 1881-1958
Plastik und Raum : als Grundformen künstlerischer Gestaltung / A.E. Brinckmann. -- München : R. Piper & Co., 1922. -- 83 s., [42] l. obr. příl. : il ; 23 cmSignatura: 26 288


Brinckmann, Albert E., 1881-1958
Platz und Monument : Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit / von A.E. Brinckmann. -- Berlin : Ernst Wasmuth, 1908. -- viii, 175 s. : il. ; 23 cmSignatura: 6 114


Brinckmann, Albert E., 1881-1958
Stadtbaukunst : geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele / von A.E-Brinckmann. -- Berlin : Athenaion, c1920. -- viii, 138 s., [2] l. obr. příl. : il., plány ; 29 cmSignatura: I-9 204


DOX Centrum současného umění = DOX Centre for Contemporary Art : start / texty Jaroslav Anděl, Leoš Válka ; fotografie Jaroslav Anděl ... [et al.]. -- Praha : Dox Centre for Contemporary Art, c2008. -- 119 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904213-0-1.
Signatura: B0-21041


Drahný, Radek, 1976-
Bystřická kaple = Kapelle in Bystřice / text: Radek Drahný. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7535-016-9.
Signatura: B0-20620


Holotropní umění : katalog k výstavě holotropního umění / 22.-26. dubna 2016 / Praha, Pražská křižovatka = Holotropic art : catalog of the holotropic art exhibition / 22nd - 26th April 2016 / Prague, Prague Crossroads / editor / edited by Milan Hrabánek ; překlad do angličtiny: Sandro Zamarian. -- Opava-Vlaštovičky : Holos, [2016]. -- 114 stran : barevné ilustrace ; 21 x 30 cm. -- ISBN 978-80-905024-3-7.
Signatura: B1-6374


Hulakovský, Jan Ev. 1834-1899
Dějiny hory Klokotské : reprint díla Jana Hulakovského z roku 1868 v úpravě Josefa Thira z roku 1901 - vydáno k 20. výročí příchodu misionářů oblátů na Klokoty. -- První vydání Vranov n. D. ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., 2014. -- 24 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8227-9.
Signatura: B0-20871


Hůlka, Ctibor, 1977-
Encyklopedie vad nemovitostí. 1. díl, Hydroizolace, statika, povrchy / Ctibor Hůrka, Luboš Káně, Radim Mařík, Jan Matička, Tomáš Kadeřábek. -- Praha : DEK a.s., 2015. -- 263 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87215-16-6.
Signatura: A0-43031/1


Kronika Schola naturalis : projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině / autoři fotografií: Kamil Kristen Brzák, Petr Hudec, Jan Kadeřábek, Vojtěch Láska, Jiří Mrázek, Tomáš Proněk, Anna Svobodová. -- Vydání první Praha : Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r.o., 2015. -- 138 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 30 cm + plán (1 list ; 42 x 30 cm, složeno na 30 x 15 cm). -- ISBN 978-80-7415-110-1.
Signatura: D1-925


Liška, Vladimír, 1955-
České, moravské a slezské hrady : ve faktech, mýtech a legendách / Vladimír Liška. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2016. -- 420 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7388-748-3.
Signatura: A0-43979


Mezihoráková, Klára
Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě / Klára Mezihoráková. -- 1. vydání Praha : Artefactum, 2016. -- 223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86890-82-1.
Signatura: A0-44227


Novák, František, 1949-
Hrubý Rohozec : státní zámek / František Novák, Květa Křížová ; [snímky Vladimír Hyhlík a Stanislav Fremunt ; perokresby Lenka Dobešová]. -- Pardubice : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, 1986. -- [32] s. : il. (převážně barev.), 1 mapa ; 16 cmSignatura: B0-20705


Pelčák, Petr, 1963-
Mies van der Rohe - vila Tugendhat v Brně / Petr Pelčák a Ivan Wahla ; se statí Miroslava Ambroze a fotografiemi Rudolfa de Sandalo a Davida Židlického. -- Dotisk 1. vydání Brno : Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, 2016. -- 170 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 x 32 cm. -- ISBN 978-80-904806-6-7 * 978-80-904806-2-9 (chyb.).
Signatura: A0-44345


Pohorecký, Vladimír, 1946-
Rozhledny a ztracené hrady. Česká republika - západ / Vladimír Pohorecký. -- 2. rozšířené vydání Praha : Radioservis, 2016. -- 270 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87530-77-1.
Signatura: A0-44664/1


Postava k otvírání = The figure examined / texty: Alica Štefančíková, Zuzana Nováčková, Petr Svoboda. -- Louny : Galerie Benedikta Rejta v Lounech ; Most : Galerie výtvarného umění v Mostě, 2015. -- 132 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 29 cm + expozice výstavy (36 nečíslovaných stran ; 29 cm) + 1 DVD video. -- ISBN 978-80-85051-23-0.
Signatura: D1-923


Sakrální památky Mostecka. -- 1. vyd. Most : Statutární město Most, 2014. -- 48 s. : barev. il.,1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7584-4.
Signatura: B0-20961


Sekora, Ondřej, 1899-1967
Deníky Ondřeje Sekory 1944-1945 / napsal a namaloval Ondřej Sekora ; doslov Hana Kraflová. -- 1. vydání V Praze : Plus, 2016. -- 172 stran, 46 nečíslovaných dvojlistů obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 x 24 cm. -- ISBN 978-80-259-0546-3.
Signatura: A0-43930


Šabaka, Petr, 1978-
Pane Bože, co mám dělat?, aneb, Manuál pro člověka, který si v kostele připadá jako Alenka v říši divů / Petr Šabaka ; ilustrace Ludmila Kadlecová. -- Vranov nad Dyjí ; Přímětice : A.M.I.M.S., 2014. -- 44 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8229-3.
Signatura: B0-20896


Šopák, Pavel, 1970-
Vzdálené ohlasy : moderní architektura českého Slezska ve středoevropském kontextu / Pavel Šopák. -- Vyd. 1. V Opavě : Slezská univerzita, 2014. -- 2 sv. (359; 287 s.) : il., plány, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-068-9.
Signatura: A0-44158


Šotek, Ladislav,
Mariánské poutní místo Klokoty / Ladislav Šotek st.. -- Vydání druhé, upravené Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Tábor-Klokoty, 2014. -- 16 stran : ilustrace, 1 plán ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8226-2.
Signatura: B0-20872


Vanity Fair : diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 = Academy of Fine Arts in Prague graduates 2016 / překlad Phil Jones. -- [Praha] : AVU, 2016. -- 191 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile, portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-87108-63-5.
Signatura: A1-5726


Vopalecký, Radek, 1973-
Taková blbost / Radek Vopalecký. -- 1. vydání [Česko] : [nakladatel není známý], 2015. -- 33 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány ; 16 x 20 cm. -- ISBN 978-80-260-9146-2.
Signatura: A0-44090


Wagnerová, Magdalena, 1960-
Příběhy zámků v Čechách a na Moravě. Po stopách modré krve / Magdalena Wagnerová ; fotografie Taťána Kavalová. -- Vydání první Praha : Plot, 2016. -- 164 stran : barevné ilustrace, mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7428-279-9.
Signatura: A0-33117/2


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Benda, Břetislav, 1897-1983
Břetislav Benda : sochař republiky. -- Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015. -- 269 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7278-674-9.
Signatura: A1-5716


Chvojka, Jiří, 1943-
Bošilecký poklad / Jiří Chvojka, Jan John, Zuzana Thomová a kol.. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, 2016. -- 175 stran : ilustrace, 1 mapa, 1 plán, faksimile ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7394-574-9.
Signatura: A1-5676


Kolář, Jiří, 1958-
Základy uměleckého kovářství / Jiří Kolář. -- Ostrava : JKM, 2016. -- 92 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-260-9582-8.
Signatura: A1-5710


Pour, Martin, 1977-
Drobné památky Podchlumí / autoři: Martin Pour, Kristýna Švůgerová. -- [Chomutice] : Mikroregion Podchlumí, 2010. -- 382 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-270-0147-7.
Signatura: A0-44535


Slezský numismatik : zprávy Kroužku členů Numismatické společnosti čs. při Slezském museu v Opavě. -- Opava : Slezské muzeum, 1955-1971. -- 3 sv. ; 29-30 cmSignatura: I-52 450


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Bowkett, Stephen, 1953-
Kresli jako architekt : kniha aktivit pro milovníky architektury / Steve Bowkett ; překlad: Jana Bílková. -- První vydání Praha : Grada, 2016. -- 158 nečíslovaných stran : ilustrace, plány ; 21 x 27 cm. -- ISBN 978-80-247-5675-2.
Signatura: A0-44244


Brecke, Johanna, 1873-1953
Handarbeit der Mädchen : Nadelarbeit-Lehrgang I/II / von Johanna Brecke (J. Hipp). -- Strassburg : Friedrich Bull, 1913. -- 105 s. : il. ; 28 cmSignatura: I-7 239


Bull, Jane, 1957-
Panenky pro šikulky : [jak uplést, ušít a vytvořit nádherné panenky krok za krokem] / Jane Bullová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Kordíková]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. -- 77 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-204-3434-0.
Signatura: A1-5692


Friedl, Walter##[Bunte Körbe aus Gräsern und Kräutern selbst hergestellt. Česky]
Pleteme košíky z trav a bylinek / Walter Friedl ; přeložila Magdaléna Pomikálková. -- Praha : Grada Publishing, [2016]. -- 91 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5701-8.
Signatura: A0-44513


Gillow, John
African textiles : colour abd creativity acrosss a continent / John Gillow. -- First published London : Thames & Hudson, 2003. -- 240 stran : ilustrace (většinou barevné), 1 mapy, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-0-500-29221-1.
Signatura: A1-5663


Harmachová, Jana
Od patchworku po artquilt / Jana Harmachová, Jana Lálová, Monika Kolejová, Jana Haklová. -- První vydání Praha : Grada, 2016. -- 119 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5765-0.
Signatura: A0-44299


75 - Malířství


Brázda, Jiří, 1952-
Jiří Brázda : malba, grafika : výběr z díla 1999-2016 / text: Karel Žižkovský. -- Karlovy Vary : Art s.r.o., 2016. -- 158 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-906384-0-2 * 978-0-00-000978-4 (chyb.).
Signatura: A1-5732


Bredt, Ernst Wilhelm, 1869-1938
Chodowiecki, zwischen Rokoko und Romantik / gewählt und eingeleitet von E.W. Bredt. -- München : Hugo Schmidt, [1918]. -- 95 s. : il. ; 19 cmSignatura: 47 025


Brieger, Lothar, 1879-1949
Die romantische Malerei : eine Einführung in ihr Wesen und ihre Werke / Lothar Brieger. -- Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, c1926. -- 275 s., [40] s. obr. příl. : il., faksim. ; 20 cmSignatura: 27 478


Grof, Stanislav, 1931-##[Modern consciousness research and the understanding of art. Česky]
Moderní výzkum vědomí a chápání umění : vizionářský svět H.R. Gigera / Stanislav Grof ; z anglického originálu Modern consciousness research and the understanding of art ... přeložili Jiří Zemánek a Štěpánka Straková. -- [Opava] : Holos, [2016]. -- 202 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 x 30 cm. -- ISBN 978-80-905024-2-0.
Signatura: A0-43880


Guo, Xi, asi 1020-asi 1090##[Lin quan gao zhi. Česky aun2016922063]
Vznešené hodnoty lesů a potoků / Kuo S', Kuo Si ; úvodní studie, překlad a komentář Michaela Pejčochová. -- Praha : ExOriente, 2016. -- 167 stran, 1 nečíslovaný složený list obrazové přílohy : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905211-1-7.
Signatura: A0-44293


Haushoferova krajinářská škola = Die Landschaftsschule von Haushofer = Haushofer's landscape painting school : Galerie Kroupa, Litomyšl, 28.5.-10.7.2016 / autor textů: Milan Dospěl ; překlad do německého jazyka: Marek Bárta ; překlad do anglického jazyka: Eva Žallmannová. -- Litomyšl : Miroslav Kroupa - Galerie Kroupa, 2016. -- 125 stran : barevné ilustrace, portréty ; 30 cm + 10 nečíslovaných listů obrazových příloh (29 cm). -- ISBN 978-80-906460-0-1.
Signatura: D1-927


Hochel, Marian, 1982-
Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově : obrazy a dokumenty / Marian Hochel. -- Vyd. 1. Opava : [Slezská univerzita v Opavě], 2014. -- 17, [439] s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7510-106-8.
Signatura: A1-5705


Nechvátalová, Marie, 1990-
Viktor Oliva : dekoratér všednosti : život a dílo umělce z přelomu 19. a 20. století / Marie Nechvátalová. -- Vydání první Nové Strašecí : Město Nové Strašecí ; V Praze : Uměleckoprůmyslové muzeum, 2016. -- 143 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7101-155-2.
Signatura: A0-44292


Sládek, Jan Václav, 1909-1992
Hukvaldská štafeta / Jan Václav Sládek. -- Vydání první [Hukvaldy] : Obec Hukvaldy, 2016. -- 105 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 x 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8822-6.
Signatura: A0-44195


Sutnar, Ladislav, 1897-1976
Ladislav Sutnar : návrat / Jan Mergl, Dominik Mačas. -- V Plzni : Západočeská univerzita, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, 2015. -- 96 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-261-0564-0.
Signatura: B0-20940


Šafařík, Eduard Alexandr, 1928-2015
Arte ricercata : nuovo capitolo del collezionismo mitteleuropeo = nová kapitola sběratelství ve střední Evropě / Eduard A. Safarik - Maria Isabella Safarik. -- Hradec Králové : Blanka a Michal Peškovi, 2016. -- 191 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 31 cm. -- ISBN 978-80-270-0041-8 * 978-80-86472-69-0 (chyb.).
Signatura: A1-5690


77 - Fotografie a podobné postupy


Bělová, Jana, 1977-
Břevnov : ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled = shadowed by a monastery, visible from Hradčany / Jana Bělová, Renáta Kalašová. -- Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2016. -- 202 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 32 cm + 1 brožura - anglické resumé (18 stran) + orientační plán (1 list ; 44 x 62 cm) + 1 otisk mapy. -- ISBN 978-80-87828-18-2.
Signatura: D1-922


Kyndrová, Dana, 1955-
Dana Kyndrová : s nimi a bez nich... : odchod sovětských vojsk z Československa = with them and without them... : the Soviet army leaves Czechoslovakia / text Ivo Pejčoch ; překlad Robert Russell. -- Vydání první Praha : Leica Gallery Prague, [2015]. -- 78 stran : ilustrace ; 23 x 24 cm. -- ISBN 978-80-905103-6-4.
Signatura: B0-20861


Polášek, Miloš, 1939-
V hledáčku kamery : mezi řádky textu / Miloš Polášek. -- Ostrava : En Face, [2016]. -- 186 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 29 cm. -- ISBN 978-80-87264-59-1.
Signatura: A1-5683


78 - Hudba


Berná, Lucie, 1979-
Ein Blick auf das Leben und die Musik von Bohuslav Martinů / Lucie Berná ; [Übersetzung Vlasta Reittererová]. -- Prag : Institut Bohuslava Martinů, 2014. -- 26 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-260-6730-6.
Signatura: B0-20973


Berná, Lucie, 1979-
Regard sur la vie et la musique de Bohuslav Martinů / Lucie Berná ; [traduction Marianne Frippiat]. -- Prague : Institut Bohuslava Martinů, 2014. -- 26 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-260-6810-5.
Signatura: B0-20972


Berná, Lucie, 1979-
Una mirada a la vida y la música de Bohuslav Martinů : "la música es para mí... ...una idea de la luz" / Lucie Berná. -- Praga : Instituto Bohuslava Martinů, o.p.s. con la colaboración de la Fundación Bohuslav Martinů, 2015. -- 26 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, noty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-906098-0-8.
Signatura: B0-20820


Graclík, Miroslav, 1967-
Hvězdy československého popu / Miroslav Graclík. -- Praha : Empresa Media, a.s., 2016. -- svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905535-5-2.
Signatura: A0-44302


Ivánek, Jakub, 1983-
Katalog písní o svatých v české barokní literatuře / Jakub Ivánek. -- Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia Ostravské Univerzity v Ostravě, 2010. -- 143 s. : faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7368-852-3.
Signatura: B0-20810


Junek, Václav, 1950-
Mozartovy pražské noci : tři drobná nokturna na velké rokokové téma / Václav Junek. -- První vydání Velké Přílepy : Olympia, 2016. -- 127 stran, 12 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, erby ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7376-431-9.
Signatura: A0-44312


Klokotský kancionál / sestavil : Ladislav Šotek. -- II. vydání Tábor : Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, 2013. -- 1 zpěvník (76 stran) ; 21 cm. -- ISBN 979-0-66063-022-8.
Signatura: B0-20873


Konečný, Michal Jupp, 1942-
S kytarou na zádech : o Portách, festivalech a muzikantech českého západu / Michal Jupp Konečný. -- [Plzeň] : RegionAll, [2016]. -- 193 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 28 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-905634-4-5.
Signatura: D1-921


Kopáč, Radim, 1976-
Punk je mrtvý - a kdo ne? : britský punk a americký hardcore v textech / text Radim Kopáč ; foto Pavel Sojka ; předmluva Jaroslav Rudiš. -- 1. vydání Praha : Pulchra, 2016. -- 144 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7564-001-7.
Signatura: A0-44288


Králová, Eva
Hudobné aktivity a kvalita života dieťaťa / Eva Králová. -- Prvé vydanie Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci ; Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2015. -- 234 stran : ilustrace, noty ; 26 cm. -- ISBN 978-80-244-4589-2.
Signatura: A1-5713


Kulhánek, Radomil, 1964-
70 let dechové hudby ve Štětí : historie vzniku a života dechového orchestru / autoři publikace: Radomil Kulhánek, Pavel Hoznédl. -- Štětí : Město Štětí, Kulturní a informační zařízení Města Štětí, [2015?]. -- 28 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8432-7.
Signatura: B0-20926


Smetana, Vladimír, 1950-
Od dospívání k dozpívání : vzpomínky na život v českém undergroundu : the primitives group, dg 307 a komuna na seebergu, na cestě do londýna / Vladimír Hendrix Smetana. -- 1. vydání Praha : Pulchra, 2015. -- 189 stran : ilustrace, portréty ; 17 x 17 cm. -- ISBN 978-80-87377-64-2.
Signatura: A0-44018


Šeda, Jaroslav, 1925-1993
Viktor Kalabis / Jaroslav Šeda. -- 1. vydání Praha : Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2016. -- 568 stran : portréty, noty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7331-351-7.
Signatura: A1-5725


Troníček, Vít, 1976-
Zpěvník Víti Troníčka s notovým zápisem a akordy. -- 1. vydání Hradec Králové : Folk žije! s.r.o., 2016. -- 1 zpěvník (157 stran) : ilustrace, noty ; 21 cmSignatura: A0-44103


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


100 let tělovýchovy v obci Liptál / zpracoval Milan Daňa. -- Liptál : Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál, 2014. -- 56 s. : il., portréty, faksim. ; 21 x 25 cm. -- ISBN 978-80-260-7685-8.
Signatura: B0-21044


Badmann, Natascha, 1966-##[9 Stunden zum Ruhn. Die Queen des Triathlon. Česky]
Královna triatlonu : 9 hodin ke slávě / Natascha Badmannová a Matthias Nelke ; z německého originálu 9 Stunden zum Ruhn. Die Queen des Triathlon ... přeložil Tomáš Dimter. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 169 stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-3863-8.
Signatura: A0-44048


Bardwick, Todd
Učebnice šachu pro děti : úvod šachového detektiva do královské hry / Todd Bardwick ; ilustrace Kevin Hempstead ; překlad Josef a Petr Maršálkovi. -- [Praha] : Pragma, [2016]. -- xi, 178 stran : ilustrace ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7349-603-6.
Signatura: A1-5682


Bosák, Jaromír, 1965-
Francouzský deník, aneb, Velká fotbalová party pod Eiffelovou věží / Jaromír Bosák. -- Vydání první Jarošov nad Nežárkou : Nakladatelství Pejdlova Rosička, s.r.o., 2016. -- 291 stran, 16 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : ilustrace (částečně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905720-7-2.
Signatura: A0-44250


Feldstein, Petr, 1943-
Zlaté hroty / Petr Feldstein. -- Vydání první Praha : Práh, 2016. -- 357 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7252-634-5.
Signatura: A0-44537


Graclík, Miroslav, 1967-
Lída Baarová stále fascinuje / Miroslav Graclík, Ondřej Suchý. -- [Česko] : MV knihy, 2016. -- 377 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87003-46-6 * 978-808700346-6 (chyb.).
Signatura: A0-44020


Jiras, Pavel, 1940-
Miloš Forman : Barrandov nezapomenutelní / Pavel Jiras. -- Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2016. -- 512 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 34 cm. -- ISBN 978-80-7451-547-7.
Signatura: A1-5719


Kleslo, Michal, 1980-
Bosna a Hercegovina / text a foto Michal Kleslo. -- Vydání první Havířov : Michal Kleslo, 2016. -- 154 stran : barevné ilustrace, mapy ; 15 stran. -- ISBN 978-80-906195-2-4 * 8090619525 (chyb.).
Signatura: B0-20957


Klimeš, Ivan, 1957-
Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945 / Ivan Klimeš. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. -- 575 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7308-641-1.
Signatura: A0-44348


Kolář, Bohumil, 1939-1994
Explorers of the Deep : from the oldest divers to the inhabitants of underwater cities / Bohumil Kolář and Oldřich Unger ; illustrated by Karel Havlíček and Pavel Dvorský. -- [London] : Hamlyn, 1976. -- 163 s. : il. ; 25 cmSignatura: 190 431


Kosatík, Pavel, 1962-##[Emil Běžec. Anglicky]
Emil the Runner / Pavel Kosatík ; translation Duncan Beeby. -- First edition Prague : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2016. -- 285 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87064-20-7.
Signatura: A0-44083


Kozohorský, Richard
Zatracenej Zátopek / Richard Kozohorský. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2016. -- 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7505-390-9.
Signatura: A0-43999


Kurdík, Jan
1968 : trochu jiný příběh / Jan Kurdík. -- Vydání první Praha : Jalna, 2016. -- 93 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86396-84-2.
Signatura: A0-44313


Link, Norman##[Anatomy of martial arts. Česky]
Bojová umění - anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů v základních kopech, úderech a strzích / Norman Link, Lily Chou ; překlad: Pavla Pokorná. -- 1. vydání Brno : CPress, 2016. -- 135 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-264-1147-5.
Signatura: A0-44389


Luštinec, Jan, 1953-
Historia narciarstwa w Karkonoszach : ...o narciarstwie trochę inaczej / tekst: Jan Luštinec. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 48 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7535-001-5.
Signatura: B0-20894


Mladá scéna : metodický list pro dětské divadelní a loutkářské soubory a dramatickou výchovu mládeže. -- Hradec Králové : Krajské osvětové středisko : Dům pionýrů a mládeže, 1965-1989. -- 23 sv. ; 29 cmSignatura: I-54 600


Mladý loutkář : metodický list pro rozvoj loutkového divadelnictví ve školách a školských zařízeních. -- Hradec Králové : Krajský osvětový dům, 1959-1965. -- 6 sv. ; 30 cmSignatura: I-54 600


Náměstek, Václav
Kolečkama vzhůru / Václav Náměstek. -- Vydání první Cheb : Svět křídel, 2016. -- 159 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87567-93-7.
Signatura: A0-44063


Pokora, Radek
Bear claw : revoluce v sebeobraně žen / Radek Pokora, Monika Rovná. -- 1. vyd. Brno : Radek Pokora, 2016. -- 111 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9677-1.
Signatura: B0-20983


Pospěchová, Petra
Outdoorová kuchařka : od rodinných výletů po zimní horské expedice / Petra Pospěchová ; fotografie David Turecký. -- Vydání první Praha : Smart Press, 2016. -- 183 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87049-85-3.
Signatura: A0-44559


Ročenka ... - amatérská scéna. -- Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015-. -- svazků ; 21 x 30 cmSignatura: I-50 739


RunCzech : event guide .... -- Praha : Prague International Marathon, spol. s r.o., [2016]-. -- 28 cm


Steinhauser, Ladislav, 1954-
Horký Balkán : enduROmanie / Ladislav Steinhauser. -- Vydání první Brno : Steinhauser s.r.o. ve spolupráci se Středoevropským vydavatelstvím a nakladatelstvím Regiony, 2016. -- 194 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-903793-3-6.
Signatura: A0-43902


Vacovská, Andrea, 1989-
Typografie filmových titulků : úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993 / Andrea Vacovská. -- Vydání první V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2016. -- 143 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 26 cm. -- ISBN 978-80-87989-16-6.
Signatura: A1-273


Zátopková, Dana, 1922-
Náš život pod pěti kruhy / Dana a Emil Zátopkovi. -- Vydání první Praha : Academia, 2016. -- 597 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-2599-9.
Signatura: A0-44205


Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins. -- München : F. Bruckmann 1938-[1942]. -- sv. ; 26 cmSignatura: I-56 9318 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Anderson, Chris, 1957-##[TED talks. Česky]
Přednášejte jako na TEDu : oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED / Chris Anderson. -- Vydání první V Brně : Jan Melvil Publishing, 2016. -- 264 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7555-004-0.
Signatura: A0-44277


Fiala, Bohumír
Rétorika : metodická příručka / Bohumír Fiala. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. -- 20 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86302-50-8.
Signatura: B0-20878


Křižovatky Slovanů / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura). -- Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 249 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7465-135-9.
Signatura: A0-44019


Vymětalová, Karla, 1957-
Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938 / Karla Vymětalová. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. -- 293 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-097-9.
Signatura: A0-44151


81 - Lingvistika. Jazyky


Antošová, Anna
Elementary Czech : one-semester course for foreign students / Anna Antošová. -- Vydání šesté Praha : Oeconomica, 2016. -- 148 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-2134-3.
Signatura: B1-6372
* čeština jako cizí jazyk * učebnice pro cizince


Bartmiński, Jerzy, 1939-
Jazyk v kontextu kultury : dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky / Jerzy Bartmiński ; vybrala, z polských originálů přeložila, komentářem doplnila a úvodní a závěrečnou studii napsala Irena Vaňková. -- První české vydání Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2016. -- 168 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-2883-7.
Signatura: B0-20804


Bláha, Ondřej, 1979-
Jazyky střední Evropy / Ondřej Bláha. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 238 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4910-4.
Signatura: A0-44113


Brockelmann, Carl, 1868-1956
Arabische Grammatik : Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar / von Carl Brockelmann. -- 12., neubearb. Aufl. der Grammatik von Socin-Brockelmann Leipzig : Otto Harrassowitz, 1948. -- 277, 96 s. ; 19 cmSignatura: 34 644


Brockelmann, Carl, 1868-1956
Arabische Grammatik : paradigmen Literatur, Übungsstücke und Glossar / von Carl Brockelmann. -- Leipzig : O. Harrassowitz, 1960. -- 277, 97 s.Signatura: 71 606


Brockelmann, Carl, 1868-1956
Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und Glossar / von Carl Brockelmann. -- 6., verm. und verb. Aufl. Leipzig : Otto Harrassowitz, 1951. -- xv, 184, 211 s. ; 19 cmSignatura: 34 645


Čech, Radek, 1974-
Tematická koncentrace textu v češtině / Radek Čech. -- Prague : Ústav formální a aplikované lingvistiky, [2016]. -- v, 236 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-88132-00-4.
Signatura: A0-43866


Čeština ve škole 21. století - I. : přístupy - témata - zdroje : (kritická analýza) / [autorský řešitelský kolektiv Eva Hájková ... et al.]. -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. -- 274 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7290-616-1.
Signatura: B0-20807


Čeština ve škole 21. století - II. : úvodní studie / [vedoucí řešitelského kolektivu Eva Hájková]. -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. -- 119 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7290-617-8.
Signatura: B0-20808


Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. -- Frýdek-Místek : Kleinwächter (ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě), 2011-. -- svazky : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7510-165-5.
Signatura: A0-44262


Hoffmannová, Jana, 1950-
Stylistika mluvené a psané češtiny / Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková. -- Vydání první Praha : Academia, 2016. -- 510 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2566-1.
Signatura: A0-44685


Chazagerov, Tomas Grigor'jevič
Razvitije tipov udarenija v sisteme russkogo imennogo sklonenija / T.G. Chazagerov. -- Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1973. -- 170 s. ; 22 cmSignatura: 155 158


Indonéština : konverzace / konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea, 2016. -- 320 stran : barevné ilustrace ; 14 cm. -- ISBN 978-80-7508-140-7.
Signatura: A0-44029


Kutalová, Martina, 1975-
Angličtina : barevná gramatika / Martina Kutalová ; ilustrace Antonín Šplíchal. -- 1. vydání Dubicko : INFOA, 2016. -- 96 stran : barevné ilustrace ; 20 cm + 1 CD (MP3). -- ISBN 978-80-7240-958-7.
Signatura: D0-2217


Löwy, Petr, 1974-
Začínám se učit česky - začínám se učit vietnamsky / Petr Löwy. -- Druhé, revidované vydání [Česko] : [nakladatel není známý], 2016. -- 114 stran : ilustrace ; 30 cmSignatura: B1-6381
* učebnice pro cizince * čeština jako cizí jazyk


Marček, Stano, 1953-
Esperanto přímou metodou / Stano Marček ; ilustrace Linda Marčeková ; překlad Max Kašparů. -- Vyd. 2. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2014. -- 112 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87169-50-6.
Signatura: B0-20816


Mattuš, Jan, 1966-
Jeremeň a jiné záhady : jazykové sloupky pro Lidové noviny 2007-2016 / Jan Mattuš. -- Vydání první Modřice : Julius Zirkus, 2016. -- 251 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87097-16-8.
Signatura: A0-44064


Němčina : ihned k použití : jazykový aktivátor. -- První vydání Voznice : Leda, 2016. -- 384 stran ; 21 cm + 2 CD. -- ISBN 978-80-7335-090-1.
Signatura: D0-2220


Norwegian Dictionary : Norwegian-English, English-Norwegian / with a supplement by Kari Bratveit. -- 2nd ed. London : Routledge, 1994. -- ix, 553 s. ; 23 cm. -- ISBN 0-415-10801-2.
Signatura: A0-44082


Recent contributions to quantitative linguistics / edited by Arjuna Tuzzi, Martina Benešová and Ján Mačutek. -- Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2015]. -- viii, 284 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-3-11-041987-0.
Signatura: A0-44139


Ruština : konverzace / konverzaci vytvořil kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea, 2016. -- 192 stran : ilustrace ; 14 cm. -- ISBN 978-80-7508-174-2.
Signatura: A0-44001


Sborník jazykovědných a metodických prací katedry románských jazyků. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. -- 107 s. ; 24 cm. -- ISBN 80-7079-326-0.
Signatura: H0-9


Slovník súčasného slovenského jazyka / Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra ; hlavná redakcia Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová. -- Bratislava : VEDA, 2006-. -- svazky ; 25 cm. -- ISBN 80-224-0932-4.
Signatura: A0-1025


Šamalíková, Pavlína
Angličtina audioslovník / Pavlína Šamalíková ; ilustrácie Antonín Šplíchal. -- 1. vydanie Dubicko : INFOA, 2016. -- 64 stran : barevné ilustrace ; 17 cm + 1 CD (MP3). -- ISBN 978-80-7547-020-1.
Signatura: D0-2216


Šimandl, Josef, 1954-
Latinská syntax pro posluchače teologie = Syntaxis Latina ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum / Josef Šimandl. -- 1. vydání Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 106 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-246-3262-9.
Signatura: B1-6377


Školní pravidla českého pravopisu / pravidla vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 3. vydání V Brně : Lingea, 2016. -- 528 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7508-203-9.
Signatura: A0-43937


Vernerová, Veronika
Angličtina pro děti : kouzelná gramatika / Veronika Vernerová ; ilustrace Radka Filipová. -- První vydání Praha : Bambook, 2016. -- 107 stran, 12 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-271-0191-7.
Signatura: A0-44233


Wągiel, Marcin, 1984-
Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego / Marcin Wągiel. -- 1. wydanie Ołomuniec : Wydane i wydrukowane przez Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuncu, 2016. -- 115 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-4928-9.
Signatura: B0-20819


Zehnalová, Jitka
Kvalita a hodnocení překladu: modely a aplikace / Jitka Zehnalová a kolektiv. -- První vydání V Olomouci : Univerzita Palackého, 2015. -- 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-4792-6.
Signatura: A0-44187


Žofková, Hana, 1947-
Cvičení a úlohy z ruského pravopisu / Hana Žofková. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. -- 109 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7290-638-3.
Signatura: B1-6380


82 - Literatura


Abrahamová, Jana, 1959-
Do třetice všeho zlého / Jana Abrahamová. -- Vyd. 1. Praha : Petra, 2004. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7301-088-7.
Signatura: A0-44087


Abrahamová, Jana, 1959-
Poslední zpověď / Jana Abrahamová. -- Vyd. 1. Praha : Petra, 2008. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7301-239-7.
Signatura: A0-44092


Abrahamová, Jana, 1959-
Smrt v pavoučí síti / Jana Abrahamová. -- Vyd. 1. Praha : Petra, 2005. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7301-120-4.
Signatura: A0-44088


Allah, 1952-
Ernest Thompson Seton : bibliografie, životopisy, překlady : (soubor různorodých textů) : malý průvodce pro čtenáře a milovníky jeho knih / z dostupných zdrojů vybral, doplnil, upravil a sestavil Allah ; Vladislav Raška (ed.). -- 3., dopl. a opr. vyd. Vyškov : Knihovna Karla Dvořáčka, 2014. -- 72 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85063-18-9.
Signatura: B0-20797


Andrásová, Regina, 1972-
Řvoucí čtyřicítky / Regina Andrásová. -- Vydání první Praha : Eroika, 2016. -- 298 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87409-31-2.
Signatura: A0-44515


Benešová, Michala, 1982-
Fenomén: Polská literární reportáž / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 202 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3282-7.
Signatura: B0-20795


Bivald, Katarina, 1983-##[Läsarna i Broken Wheel rekommenderar. Česky]
Čtenáři z Broken Wheel doporučují / Katarina Bivaldová ; ze švédského originálu Läsarna i Broken Wheel rekommenderar ... přeložila Martina Kašparová. -- První vydání Brno : Host, 2016. -- 395 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-528-4.
Signatura: A0-44236


Bjørk, Samuel, 1969-##[Det henger en engel alene i skogen. Česky]
V lese visí anděl / Samuel Bjork ; přeložila Eva Dohnálková. -- 1. vydání V Praze : Plus, 2015. -- 381 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0422-0.
Signatura: A0-44394


Black feminist literary criticism : past and present / Karla Kovalova (ed.) ; with an introduction by Cheryl A. Wall. -- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. -- 179 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-3-631-66758-3.
Signatura: A0-43966


Bondoux, Anne-Laure, 1971-##[Et je danse, aussi... Česky]
Dr@hý příteli / Anne-Laure Bondouxová, Jean-Claude Mourlevat ; z francouzského originálu Et je danse, aussi... přeložila Markéta Krušinová. -- Vydání první Praha : Argo, 2014. -- 285 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-1817-9.
Signatura: A0-44221


Boyne, John, 1971-##[This house is haunted. Česky]
V tomto domě straší / John Boyne ; přeložila Mirka Kopicová. -- Vydání první V Praze : Plus, 2016. -- 306 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-259-0555-5.
Signatura: A0-44395


Brycz, Pavel, 1968-
Střídavá péče pro Kukačku / Pavel Brycz. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 229 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-3857-7.
Signatura: A0-44131


Burian, Vlasta, 1891-1962
Veselé vyprávění dětem / Vlasta Burian ; [s ilustracemi V. Kubašty]. -- Červený Kostelec : Josef Doležal, 1941. -- 109 s. : il. ; 30 cmSignatura: I-7 555


Calma, Marie, 1881-1966
Zrzánek, čili, Rod kočky Mušky / dětem pro radost napsala Marie Calma ; ilustrovala Zdenka Vorlová. -- V Praze : Šolc a Šimáček, 1929. -- 91 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-5 683


Cartland, Barbara, 1901-2000
Dáma a lupič / Barbara Cartland ; [přeložila Kristina Volná]. -- Vyd. 2., V nakl. Baronet a v tomto překladu 1. Praha : Baronet, 2009. -- 291 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7384-208-6.
Signatura: A0-4479


Cartland, Barbara, 1901-2000
Holubice lásky / Barbara Cartland ; [přeložila Kristina Volná]. -- Vyd. 1. Praha : Baronet, 2009. -- 171 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-258-1.
Signatura: A0-44078


Cartland, Barbara, 1901-2000
Květy vášně / Barbara Cartland ; [přeložila Věnceslava Lexová]. -- Vyd. 1. Praha : Baronet, 2009. -- 186 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-230-7.
Signatura: A0-44076


Cartland, Barbara, 1901-2000
Láska na útěku / Barbara Cartland ; [přeložila Věnceslava Lexová]. -- Vyd. 1. Praha : Baronet, 2009. -- 243 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7384-250-5.
Signatura: A0-44075


Catozzella, Giuseppe, 1976-
Nikdy neříkej, že se bojíš / Giuseppe Catozzella ; přeložila Hana Sedalová. -- První vydání Brno : Barrister & Principal, 2016. -- 183 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7485-086-8.
Signatura: A0-44015


Clare, Cassandra, 1973-##[Clockwork prince. Česky]
Pekelné stroje. Mechanický princ / Cassandra Clareová ; z anglického originálu Clockwork prince (Infernal devices 2) ... přeložila Lenka Faltejsková. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2016. -- 383 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7549-029-2.
Signatura: A0-41370/2


Clarkson, Jeremy, 1960-##[Is it really too much ask? Česky]
Fakt chci tak moc? / Jeremy Clarkson ; přeložil Martin Urban. -- V tomto souboru vydání první Praha : Argo, 2016. -- 351 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-1819-3.
Signatura: A0-44224


Collins, Jackie, 1937-2015
Nebezpečná žena / Jackie Collins ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Klůfová]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2007. -- 400 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-500-9.
Signatura: A0-44118


Collins, Jackie, 1937-2015
Šance / Jackie Collins ; [z anglického originálu ... přeložili Aleš Svoboda a Jana Svobodová]. -- Vyd. 3. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. -- 669 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7362-910-6.
Signatura: A0-44120


Constantine, Robin##[Season of you and me. Česky]
Léto, kdy jsme se potkali / Robin Constantinová ; z anglického originálu The season of you and me přeložila Lucie Schürerová. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2016. -- 302 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-253-2842-2.
Signatura: A0-44406


Crombie, Deborah
Probuzená minulost / Deborah Crombie ; [přeložila Dagmar Brejlová]. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2010. -- 286 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7246-470-8.
Signatura: A0-44084


Crombie, Deborah
Případ nevěrné manželky / Deborah Crombie ; [přeložila Dagmar Brejlová]. -- 1. vyd. Praha : Motto, 2004. -- 330 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7246-215-6.
Signatura: A0-44081


Cubeca, Karel, 1960-
Kdo probudí hvězdy / Karel Cubeca. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2014. -- 423 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7466-385-7.
Signatura: A0-44117


Cubeca, Karel, 1960-
Písky času / Karel Cubeca. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2013. -- 439 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7466-190-7.
Signatura: A0-44119


Cundiff, Paul A.
Browning´s ring metaphor and truth / by Paul A. Cundiff. -- Metuchen : Scarecrow Press, 1972. -- vi, 221 s. ; 22 cmSignatura: 177 365


Čapek, Karel, 1890-1938
Kniha apokryfů / Karel Čapek ; ilustrace Adolf Born. -- Vydání ve Vyšehradu první V Praze : Vyšehrad, 2016. -- 196 stran : ilustrace ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7429-698-7.
Signatura: A0-44249


Čech, Svatopluk, 1846-1908
Jitřní písně / Svatopluk Čech. -- 3., nezměn. vyd. V Praze : F. Topič, 1895. -- 68 s. ; 19 cmSignatura: 4 867


Čech, Svatopluk, 1846-1908
První básně / Svatopluk Čech. -- 2. vyd. 117 s. ; 19 cmSignatura: 4 867


Deset deka slamu : průřez olomouckou slam poetry / sestavil Robert Hýsek. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 128 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4772-8.
Signatura: B0-20990


Dick, Philip K. 1928-1982##[Man in the high castle. Česky]
Muž z Vysokého zámku / Philip K. Dick ; předmluvu napsala Ursula K. Le Guinová ; ilustrace vytvořil Shotopop ; přeložil Robert Tschorn. -- Vydání třetí, v nakladatelství Argo druhé Praha : Argo, 2016. -- 240 stran, 3 listy barevných obrazových příloh : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-1808-7.
Signatura: A0-44318


Doty, James R. 1955-##[Into the magic shop. Česky]
Krámek s kouzly / James R. Doty. -- [Praha] : Fortuna Libri, [2016]. -- 238 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7546-040-0.
Signatura: A0-44518


Dryje, František, 1951-
Locus debilis / František Dryje ; ilustrační doprovod Roman Kubík. -- Vyd. 1. Praha : Sdružení Analogonu, 2014. -- 146 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-904419-8-9.
Signatura: A0-44142


Dvorský, Stanislav, 1940-
Nevědomí a básnický objev / Stanislav Dvorský. -- Vydání první Praha : Malvern, 2016. -- 101 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7530-043-0.
Signatura: B0-20799


Edelfeldt, Inger, 1956-
Rituál / Inger Edelfeldtová ; ze švédštiny přeložily Viola Somogyi a Marie Voslářová. -- Vydání první Praha : Garamond, 2016. -- 269 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7407-304-5.
Signatura: A0-44429


Enger, Cecilie, 1963-##[Mors gaver. Česky]
Matčiny dary : román / Cecilie Enger ; překlad Alice Týnská. -- Vydání první Brno : MOBA, 2016. -- 231 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-6982-2.
Signatura: A0-44736


Evanovich, Janet##[Heist. Česky]
Podfuk / Janet Evanovich & Lee Goldberg ; z anglického originálu The heist ... přeložila Alžběta Lexová. -- 1. vydání Praha : Mystery Press, 2016. -- 255 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88096-27-6.
Signatura: A0-44543


Feldek, Ľubomír, 1936-
Pokladnice nejkrásnějších pohádek / Ľubomír Feldek ; ilustroval Peter Uchnár ; [ze slovenského originálu ... přeložila Jana Štroblová]. -- 2., rozš. vyd. Praha : Tarsago Česká republika, 2014. -- 367 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7406-282-7.
Signatura: A1-5742


Feldstein, Petr, 1943-
Dědek na kole : fejetony s ilustracemi Miroslava Bartáka / Petr Feldstein. -- V Praze : Cosmopolis, 2016. -- 283 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0021-7.
Signatura: A0-44237


Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy / Jiří Hrabal (ed.). -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 347 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4876-3.
Signatura: A0-44189


Fibich, Ondřej, 1954-
Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček / Ondřej Fibich ; ilustrace Petr Štěpán. -- Vydání první Strakonice : Nakladatelství Hrad Strakonice 2016. -- 139 nečíslovaných stran : ilustrace, noty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-88002-09-3.
Signatura: A0-44295


Franc, Václav, 1961-
František [zvukový záznam] / Václav Franc. -- [Jičín] : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2009. -- zvuková deska (5:29:00) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-2019
* slovo mluvené


French, Tana, 1973-##[Secret place. Česky]
Místo pro tajnosti / Tana Frenchová ; z anglického originálu The secret place ... přeložil Petr Pálenský. -- Vydání druhé Praha : Argo, 2016. -- 509 stran ; 21cm. -- ISBN 978-80-257-1829-2.
Signatura: A0-44346


Fučikovský, Jiří, 1957-
Žižkovskej montmártr / Jiří Fučikovsky ; básně Daria Zeroton Bartlová, Jarmila Hannah Čermáková, David Stringbreaker Fojtík, Jiří Fučikovský, Adriana Gulíšková, Kamil Marcel Hodáček, Pavla Horáková, An Ka - Anna Kaczmarska, Luciana Kobušovská, Robert Kolář, Ágnes Kutas, Aleš Misař, David Pillow, Václav Smolka, Vlastimil Shaana Šantroch, Miluška Emili Zítková. -- [Praha] : KAMPE, 2015. -- 134 stran : ilustrace (většinou barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-902955-3-7.
Signatura: A0-44010


Giesbert, Franz-Olivier, 1949-##[Amour est éternel tant qu'il dure. Česky]
Láska je věčná, dokud trvá / Franz-Olivier Giesbert ; z francouzského originálu L'amour est éternel tant qu'il dure ... přeložil Jan Seidl. -- Vydání první Praha : Argo, 2016. -- 280 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-1857-5.
Signatura: A0-44329


Grossman, Lev, 1969-##[Magician's land. Česky]
Mágové : třetí díl trilogie Mágové. Čarodějova země / Lev Grossman ; z anglického originálu The magician's land ... přeložila Jana Rečková. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2016. -- 398 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7505-395-4.
Signatura: A0-44413/3


Grossman, Lev, 1969-##[Magicians. Česky]
Mágové : první díl trilogie Mágové / Lev Grossman ; z anglického originálu The magicians ... přeložila Jana Rečková. -- 2. vydání Praha : XYZ, 2015. -- 401 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7505-215-5.
Signatura: A0-44412/1


Grossman, Lev, 1969-##[Magicians king. Česky]
Mágové : druhý díl trilogie Mágové. Král čaroděj / Lev Grossman ; z anglického originálu The magicians king ... přeložila Jana Rečková. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2015. -- 414 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7505-253-7 * 978-86-7505-253-7 (chyb.).
Signatura: A0-44413/2


Guthrie, Georgina##[Better deeds than words. Česky]
Láska podle Shakespeara. II., Marná touhy snaha / Georgina Guthrie ; z anglického originálu Better deeds than words ... přeložila Kristýna Vítková. -- V Praze : Cosmopolis, 2016. -- 478 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5853-4.
Signatura: A0-44303/2


Guthrie, Georgina##[Weight of words. Česky]
Láska podle Shakespeara. I., Daniel & Aubrey / Georgina Guthrie ; z anglického originálu The weight of words ... přeložila Kristýna Vítková. -- V Praze : Cosmopolis, 2016. -- 462 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5852-7.
Signatura: A0-44303/1


Hartl, David
Kolegium : (drama o 32 částech) / David Hartl. -- [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2016. -- 384 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7490-102-7.
Signatura: A0-44027


Heathfield, Lisa##[Seed. Česky]
Zahrada spáčů / Lisa Heathfieldová ; z anglického originálu Seed přeložila Pavla Kubešová. -- 1. vydání V Praze : Fragment, 2016. -- 245 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-2843-9.
Signatura: A0-44398


Heller, Frank, 1886-1947
Sibiřský rychlík : (Ó blázne, této noci...) / Frank Heller ; ze švédštiny přeložila M. Lesná-Krausová. -- V Praze : Politika, 1933. -- 228 s. ; 16 cmSignatura: 8 942


Hindráková, Hana, 1982-
Lovci lebek : český thriller z prostředí speciální pátrací jednotky / Hana Hindráková a Jiří Johánek. -- V Praze : Cosmopolis, 2016. -- 223 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5810-7.
Signatura: A0-44304


Holoubek, Jaroslav, 1946-##[Hotel Dračí komnata. Anglicky]
The Dragon Chamber Hotel / Jaroslav Holoubek ; translated from Czech by: Ivo Hloch. -- 1st edition Praha : Czech Association of Hotels a Restaurants, 2014. -- 15 stran : barevné ilustrace ; 2014. -- ISBN 978-80-260-7205-8.
Signatura: B0-20827
* beletrie cizojazyčná-angličtina * fiction translated into English


Holoubek, Jaroslav, 1946-
Hotel Dračí komnata / Jaroslav Holoubek ; ilustrace Barbora Kyšková. -- 1. vyd. Praha : Asociace hotelů a restaurací ČR, 2014. -- 15 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-260-7204-1.
Signatura: B0-20826


Howard, A. G.##[Ensnared. Česky]
Zrcadlení / A.G. Howardová ; přeložila Magdaléna Stárková. -- 1. vydání Praha : CooBoo, 2016. -- 429 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7544-057-0.
Signatura: A0-44402


Howard, A. G.##[Splintered. Česky]
Šepotání : příběh ze skutečné Říše divů / A.G. Howardová ; přeložila Magdaléna Stárková. -- 1. vydání V Praze : CooBoo, 2015. -- 414 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7447-697-6.
Signatura: A0-44391


Howard, A. G.##[Unhinged. Česky]
Divotání / A.G. Howardová ; přeložila Magdaléna Stárková. -- 1. vydání V Praze : CooBoo, 2015. -- 429 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7447-080-6.
Signatura: A0-44390


Høeg, Peter, 1957-##[Fortaellinger om natten. Česky]
Příběhy jedné noci / Peter Hoeg ; přeložil Robert Novotný. -- Druhé, revidované vydání Praha : Argo, 2016. -- 280 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-1870-4.
Signatura: A0-44285


Irving, John, 1942-##[Avenue of mysteries. Česky aun2016918760]
Ulice Záhadných tajemství / John Irving ; přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi. -- Vydání první Praha : Odeon, 2016. -- 524 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1700-9.
Signatura: A0-44643


Jelinek, Branko, 1978-
Oskar Ed : můj největší sen / Branko Jelinek ; překlad ze slovenštiny: Vojtěch Mašek a Karolina Voňková. -- Vydání první Praha : Lipnik, 2016. -- 341 stran : ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-905679-2-4.
Signatura: A1-5727


Jemelka, Ivan, 1953-
Králíček a medvídek / Ivan Jemelka. -- 1. vydání Praha : Petr Štengl, 2016. -- 91 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87563-42-7.
Signatura: B0-21095


Jiří Urbanec : vědecký profil a výběrová bibliografie / Libor Martinek (ed.). -- Vydání první Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. -- 45 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7510-138-9.
Signatura: B0-20991


Jonasson, Jonas, 1961-##[Mördar-Anders och hans vänner. Česky aun2016919122]
Zabiják Anders a jeho přátelé : (a sem tam nepřítel) / Jonas Jonasson ; přeložila Hana Švolbová. -- Praha : Panteon, [2016]. -- 317 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87697-50-4.
Signatura: A0-44651


Kala, Miroslav, 1958-
Chalupářův druhý dech / Miroslav Kala. -- První vydání Praha : Galén, [2016]. -- 133 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7492-239-8.
Signatura: B0-21072


Kaminský, Bohdan, 1859-1929
Z Příkopů : verše / B. Kaminský. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, 1892. -- 87 s. ; 13 cmSignatura: 10 046


Kearsley, Susanna, 1966-##[Mariana. Česky]
Mariana / Susanna Kearsleyová ; přeložil Pavel Holub. -- Vydání druhé, v Euromedii první Praha : Ikar, 2016. -- 373 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-3077-0.
Signatura: A0-44503


Keleová-Vasilková, Táňa, 1964-##[Já a on. Česky]
Já a on / Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Já a on přeložila Drahomíra Smutná. -- Vydání druhé V Bratislavě : Noxi, 2016. -- 349 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-293-5.
Signatura: A0-44620


Kellerman, Faye##[Hangman. Česky]
Oběšená / Faye Kellerman ; překlad: Marie Frydrychová. -- Warszawa : Harper Collins Polska sp. z o.o., [2016]. -- 480 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-83-276-1192-5.
Signatura: A0-44332


Kessler, Leo, 1926-2007##[Big breakout. Česky]
T-Force. Velký průlom : první část z cyklu T-Force / Leo Kessler ; přeložil: Jan Lusk. -- Vydání první Praha : Baronet, 2016. -- 223 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-269-0370-3.
Signatura: A0-44438/1


Kessler, Leo, 1926-2007##[Passage to Petrograd. Česky]
Dvojí hra : čtvrtá část z cyklu De Vere Smith / Leo Kessler ; přeložil: Martin Nový. -- Vydání první Praha : Baronet, 2016. -- 232 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-269-0388-8.
Signatura: A0-42847/4


Khalaf, Farida##[Mädchen, das den IS besiegte. Česky]
Dívka, která zvítězila nad IS : příběh Faridy, jezídské otrokyně / Farida Khalaf, Andrea C. Hoffmannová ; z německého originálu Das Mädchen, das den IS besiegte ... přeložil Jiří Vodvárko. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 245 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-3104-3.
Signatura: A0-44604


King, Stephen, 1947-##[Bazaar of bad dreams. Česky aun2016920709]
Bazar zlých snů / Stephen King ; z anglického originálu The bazaar of bad dreams ... přeložila Linda Bartošková. -- Vydání první Praha : Beta, 2016. -- 471 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7306-842-4.
Signatura: A0-44716


King, Stephen, 1947-
End of watch : a novel / Stephen King. -- First published in Great Britain London : Hodder & Stoughton, 2016. -- 354 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-1-473-63400-8.
Signatura: A0-44065
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Kirby, John
Bratři s kolty / [John Kirby ; z německého originálu ... přeložil Marek Pavka]. -- Brno : MOBA, c2010. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4099-9.
Signatura: B0-20964


Knapová, Adéla, 1976-
Nemožnost nuly / Adéla Knapová. -- Vydání první Praha : Fra, [2016]. -- 190 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7521-024-1.
Signatura: A0-44011


Knotková, Blanka, 1958-
Tagore on discriminations : representing the unrepresented / Blanka Knotková-Čapková et al.. -- 1st edition Prague : Metropolitan University Prague Press, 2015. -- 198 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87956-31-1.
Signatura: A0-43989


Kobzáň, Jan, 1901-1959
Pohádky a pověsti Jana Kobzáně / zpracovala Eva Eliášová. -- Vyd. 1. Liptál : Obec Liptál, 2014. -- 80 s. : il., 1 portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7686-5.
Signatura: B0-20947


Kohout, Pavel, 1928-
Katyně / Pavel Kohout. -- 7. české vydání [Brno] : Větrné mlýny, 2016. -- 506 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7443-183-8.
Signatura: A0-44409


Kohout, Pavel, 1928-
Kde je zakopán pes : memoáromán / Pavel Kohout. -- Sedmé vydání, v Mladé frontě první vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 547 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-4089-1.
Signatura: A0-44053


Kohout, Pavel, 1928-
Sněžím / Pavel Kohout. -- 3. české vydání [Brno] : Větrné mlýny, 2016. -- 398 stran : 1 portrét ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7443-185-2.
Signatura: A0-44281


Körnerová, Hana Marie, 1954-
Dlouhá cesta / Hana Marie Körnerová. -- Vydání první Brno : MOBA, 2016. -- 329 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-6978-5.
Signatura: A0-44238


Kurson, Robert##[Pirate hunters. Česky]
Honba za pirátem / Robert Kurson ; překlad: Monika Mucsková. -- 1. vydání Brno : CPress, 2016. -- 303 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-264-1121-5.
Signatura: A0-43969


Lambert, Karine##[Immeuble des femme qui ont renoncé aux hommes. Česky]
Dům žen bez mužů / Karine Lambert ; přeložila Šárka Belisová. -- Vydání první Praha : Motto, 2016. -- 191 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-267-0651-9.
Signatura: A0-44393


Lanczová, Lenka, 1964-
Království za botu / Lenka Lanczová. -- 3. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2008. -- 237 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7222-520-0.
Signatura: A0-44060


Lanczová, Lenka, 1964-
Pošeptej po větru / Lenka Lanczová. -- 1. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2009. -- 302 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7222-653-5.
Signatura: A0-44068


Lanczová, Lenka, 1964-
Sběratelka polibků / Lenka Lanczová. -- 1. vyd. Praha : Víkend, 2005. -- 285 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7222-365-8.
Signatura: A0-44058


Lanczová, Lenka, 1964-
Šeptej do ticha / Lenka Lanczová. -- 2. vyd. [Praha] : Víkend, 2007. -- 302 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7222-440-9.
Signatura: A0-44061


Lanczová, Lenka, 1964-
Zašeptej do vlasů / Lenka Lanczová. -- 1. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2006. -- 286 s. ; 20 cm. -- ISBN 80-7222-412-3.
Signatura: A0-44066


Laurens, Stephanie##[Capture of the Earl of Glencrae. Česky]
V zajetí hraběte z Glencrae / Stephanie Laurensová ; překlad: Dana Chodilová. -- Warszawa : Harper Collins Publishers Polska sp. z o.o., [2016]. -- 416 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-83-276-1191-8.
Signatura: A0-44315


Le Carré, John, 1931-
Zrádce mezi námi / John Le Carré ; přeložil Milan Lžička. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 358 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-2418-1.
Signatura: A0-44050


Lindsey, Johanna, 1952-
Zkrocená láskou / Johanna Lindseyová ; [z anglického originálu ... přeložila Renáta Tetřevová]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. -- 214 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1153-3.
Signatura: A0-44095


Link, Charlotte, 1963-##[Verehrer. Česky]
Ctitel / Charlotte Linková ; z německého originálu Der Verehrer ... přeložila Libuše Staňková. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 302 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-3012-1.
Signatura: A0-44514


Liu, Zhenyun, 1958-##[Wo bu shi Pan Jinlian. Česky]
Manžela jsem nezabila / Liou Čen-jün ; přeložila Zuzana Li. -- Vydání první Praha : Odeon, 2016. -- 327 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1694-1.
Signatura: A0-44573


Macháček, Jan, 1955-
Příliš mladý na smrt, příliš starý na budoucnost : deníky 2006-2015 / Jan Macháček. -- První vydání Hoštice : Aleš Prstek, 2016. -- 95 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-905515-5-8.
Signatura: A0-44021


Mankell, Henning, 1948-2015##[Pyramiden. Česky]
Pyramida / Henning Mankell ; ze švédského originálu Pyramiden ... přeložila Hana Švolbová. -- První vydání Brno : Host, 2016. -- 418 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-521-5.
Signatura: A0-44657


Maršíček, Jan, 1886-1952
Noví broučci / Jan Maršíček ; [ilustroval K.T. Neumann]. -- V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, 1936. -- 125 s. : il. ; 24 cmSignatura: 2 017


Martel, Yann, 1963-
The High Mountains of Portugal / Yann Martel. -- Edinburg : Canongate Book, 2016. -- 332 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-1-78211-471-0.
Signatura: A0-44199
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Martin, George R. R., 1948-##[Aces high. Česky]
Divoké karty. Svazek druhý, Trumfová esa / George R.R. Martin ; přeložil kolektiv autorů. -- Vydání první Praha: Argo, 2016. -- 300 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-1654-0.
Signatura: A0-37792/2


Martin, George R. R., 1948-
Bouře mečů / George R.R. Martin ; z anglického originálu Storm of swords. Song of ice and fire 3 přeložila Hana Březáková. -- Praha : Tympanum, s.r.o., 2015. -- 5 audiodisků (63 hod., 11 min.) ; 12 cmSignatura: F0-1992/3 , CD 1-5
* slovo mluvené


Martin, George R. R., 1948-
Střet králů [zvukový záznam] : [2. díl bestsellerové ságy] / George R.R. Martin. -- [Praha] : Tympanum, p2014. -- 4 zvukové desky (49 hod., 58 min.) : digital, MP3 ; 12 cmSignatura: F0-1992/2
* slovo mluvené


Mates, Rudolf, 1881-1966
O kohoutkovi a slepičce : [národní pohádka / nakreslil Rudolf Mates]. -- Praha : Dědictví Komenského, 1921. -- [26] s. : il. ; 22 cmSignatura: 7 253


Mayorga, Juan, 1965-##[Tortuga de Darwin. Česky]
Darwinova želva / Juan Mayorga ; přeložil Jiří Kasl. -- 1. vydání Chomutov : L. Marek, 2016. -- 68 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87127-79-7.
Signatura: B0-20457


McCloud, Scott, 1960-##[Sculptor. Česky]
Sochař / Scott McCloud ; z amerického originálu The sculptor ... přeložila Simoneta Dembická. -- První vydání Brno : Jota, 2016. -- 487 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7462-932-7.
Signatura: A0-44431


Meier, Leslie, 1948-
Vražedná čokoláda : záhady Lucy Stoneové / Leslie Meier ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2015. -- 228 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-100-6.
Signatura: A0-44184


Mírovský, Václav
Pohádky z koše vládce Krakonoše / Václav Mírovský ; ilustroval Václav Náhlíček. -- Praha : Vojtěch Šeba, 1929. -- 117 s. : barev. il. ; 27 cmSignatura: I-7 429


Mittenhubrová, Anuše, 1875-1953
Mstitel : román / Anuše Mittenhubrová-Bělská. -- V Hradci Králové : Frant. Šupka, 1937 (v Náchodě : Václav Lehm). -- 403 s. ; 17 cmSignatura: 10 190


Modick, Klaus, 1951-##[Konzert ohne Dichter. Česky]
Koncert bez básníka / Klaus Modick ; z německého originálu Konzert ohne Dichter ... přeložil Tomáš Dimter. -- První vydání Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2016. -- 235 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-553-6.
Signatura: A0-44634


Moyes, Jojo, 1969-##[One plus one. Česky]
Jeden plus jedna / Jojo Moyesová ; z anglického originálu One plus one ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 359 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-3158-6.
Signatura: A0-44495


Nachtigallová, Lucie, 1977-
Deník fejsbukové matky / Lucie Nachtigallová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 159 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-428-9.
Signatura: A0-44588


Nachtmanová, Petra, 1972-
Svůdkyně s modrým nebem nad hlavou / Petra Nachtmanová. -- Vydání první Praha : pro Petru Nachtmanovou vydalo nakladatelství Taťána Kubátová, 2016. -- 172 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87805-18-3.
Signatura: A0-44434


Naxera, Vladimír
Literární a filmové dystopie / Vladimír Naxera, Ondřej Stulík, Jaroslav Bílek. -- Vydání: první V Banskej Bystrici : Belianum, [2015]. -- 119 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-557-1060-0.
Signatura: B0-21051


Nesser, Hakan, 1950-##[Kommissarien och tystnaden. Česky]
Dívka, která nikomu nechyběla / Hakan Nesser ; překlad Helena Matochová. -- Vydání první Brno : MOBA, 2016. -- 280 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-6720-0.
Signatura: A0-44710


Nesser, Håkan, 1950-
Hlavolam / Hakan Nesser ; [překlad Marie Voslářová]. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2013. -- 262 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5537-5.
Signatura: A0-44551


Novotná, Miroslava, 1962-
Francouzské inspirace v Karolinské epopeji Julia Zeyera / Miroslava Novotná. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2015. -- 240 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, genealogické tabulky ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8100-0.
Signatura: A0-44210


Nowak, Jenny, 1955-
Jak mi zvířata mluvila do života / Jenny Nowak ; ilustrovala Magda Veverková Hrnčířová. -- Vydání druhé, rozšířené Praha : Motto, 2016. -- 210 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-267-0653-3.
Signatura: A0-44417


Olaizola, José Luis, 1927-
Oheň lásky : román o Janu od Kříže / José Luis Olaizola ; [z anglického vydání ... přeložila Marcela Koupilová]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. -- 157 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7195-723-2.
Signatura: A0-44128


Osborne, Charles, 1927-##[Black coffee. Česky aun2016917224]
Černá káva / Agatha Christie ; přeložila Helena Šilhánková. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2016. -- 198 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-5295-7.
Signatura: A0-44499


Paul Pörtner, Splašené nůžky : první inscenace sedmdesáté první sezóny 2015/2016 : premiéra 12. a 13. září 2015 / texty Markéta Polochová, Jan Šotkovský ; překlady Michaela Dragounová, Michal Zahálka. -- Brno : Městské divadlo, [2015]. -- 152 stran, 16 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 15 cm. -- ISBN 978-80-260-8862-2.
Signatura: B0-20852


Pawlowská, Halina, 1955-
Cesta za láskou / Halina Pawlowská, Lubomír Teprt ; ilustroval Jan Gabler. -- Vydání první Praha : Motto, 2016. -- 237 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-267-0649-6.
Signatura: A0-44383


Pejšek, Jan, 2011-
Jedno trochu slané dobrodružství / Jan Pejšek, Barbora Pejšková. -- 1. vydání Hradec Králové : Garamon, 2016. -- 36 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 10 x 15 cm. -- ISBN 978-80-86472-68-3.
Signatura: B0-20955


Persson, Leif G. W., 1945-
Mezi touhou léta a chladem zimy / Leif GW Persson ; [překlad Anna Štorkánová]. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2012. -- 615 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4620-5.
Signatura: A0-44711/1


Persson, Leif G. W., 1945-
V jiném čase, v jiném životě / Leif GW Persson ; [překlad Anna Štorkánová]. -- Vyd. 1. Brno : MOBA, c2012. -- 438 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4875-9.
Signatura: A0-44711/2


Peška, Vlastimil, 1954-
Nové povídání o pejskovi a kočičce / napsal Vlastimil Peška ; nakreslil Jaroslav Milfajt. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2016. -- 109 stran : ilustrace (některé barevné) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7432-718-6.
Signatura: A0-44298


Pettersen, Siri, 1971-##[Odinsbarn. Česky]
Havraní kruhy. Ódinovo dítě / Siri Pettersenová ; z norského originálu Odinsbarn ... přeložila Jitka Jindřišková. -- První vydání Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2016. -- 562 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7491-556-7.
Signatura: A0-44300


Piorecký, Karel, 1978-
Česká literatura a nová média / Karel Piorecký. -- Vydání první Praha : Academia, 2016. -- 296 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2578-4.
Signatura: A0-44734


Pjér La Šé'z, 1963-
Cesta / Pjér La Šé'z. -- Vydání první V Praze : Modrá brána, 2011. -- 160 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-254-9469-1.
Signatura: A0-44826


Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka (konference) (2011 : Jičín, Česko)
Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka : příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 20.-22.října 2011 v Jičíně. -- Semily ; Jičín : Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně a město Jičín, 2012. -- 343 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 23 cm + 1 plán. -- ISBN 978-80-86254-27-2.
Signatura: D0-2232


Poláček, Jan, 1957-
Malostranský ďábel : život a smrt mága dr. Smíchovského / Jan Poláček. -- 1. vydání Praha : Plus, 2016. -- 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-259-0539-5.
Signatura: A0-43972


Poláček, Karel, 1892-1945
Bylo nás pět / Karel Poláček. -- V Ottově nakladatelství vydání druhé Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. -- 176 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7451-506-4.
Signatura: A0-44034


Pollack, Martin, 1944-##[Kaiser von Amerika. Česky]
Americký císař / Martin Pollack ; z rakouského originálu Kaiser von Amerika ... přeložila Tereza Semotamová. -- V češtině vydání druhé [Brno] : Větrné mlýny, 2016. -- 376 stran : ilustrace, portréty ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7443-184-5.
Signatura: A0-44226


Prokop, Josef Bernard
Paní Grimmová a případ mrtvého lichváře, aneb, Zimní případ / Josef Bernard Prokop. -- První vydání [Praha] : Fortuna Libri, [2016]. -- 192 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7546-024-0.
Signatura: A0-44676


Prokop, Josef Bernard
Paní Grimmová se představuje, aneb, Případ zapomenuté vraždy / Josef Bernard Prokop. -- První vydání [Praha] : Fortuna Libri, [2015]. -- 206 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7321-980-2.
Signatura: A0-44678


Půlpán, Narcis
Nečekaný podzim Narcise Půlpána / Narcis Půlpán. -- Vydání první [Praha] : Business Media CZ, s.r.o., 2016. -- 52 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87388-33-4.
Signatura: A0-44200


Rehn, Heidi, 1966-##[Hexengold. Česky]
Čarodějnické zlato / Heidi Rehnová ; z německého originálu Hexengold ... přeložila Blanka Pscheidtová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2016. -- 533 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-5288-9.
Signatura: A0-41890/2


Robb, J. D., 1950-
Smrtící klon / J.D. Robb ; přeložil Zdík Dušek. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2012. -- 361 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-317-9.
Signatura: A0-44094


Rukopis zelenohorský unn2006375229
Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský / text znova přehlédl a výkladem opatřil Josef Kořínek. -- V Jindřichově Hradci : Tiskem a skladem Al. Landfrasa a syna, [1864]. -- 68 s. ; 20 cmSignatura: 7 420


Rushdie, Salman, 1947-##[Two years eight months and twenty-eight nights. Česky]
Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí / Salman Rushdie ; přeložila Barbora Punge Puchalská. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2016. -- 331 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-716-2.
Signatura: A0-44240


Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944
Kouzlo krajiny a moudrost slova / myšlenky Antoina de Saint-Exupéryho ; a fotografie Eduarda Kejnovského ; přeložila Věra Dvořáková. -- První vydání Brno : Cesta, 2016. -- 205 stran : barevné ilustrace ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7295-209-0.
Signatura: A0-43965


Sakurazaka, Hiroshi, 1970-
All you need is kill = Stačí jen zabíjet / předloha Hiroši Sakurazaka ; scénář Rjósuke Takeuči ; původní ilustrace jošitoši ABe ; kresba Takeši Obata ; překlad Anna Křivánková. -- 1. vydání [Praha] : Crew s.r.o., 2016. -- 426 nečíslovaných stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7449-368-3.
Signatura: A0-44232


Searching for Culture (konference) (2014 : Olomouc, Česko)
Kulturtransfer am Beispiel (Post-)Kakanien : Beiträge der internationalen Konferenz (Searching for Culture - SEFOC), 16.-17. Oktober 2014, Palacky-Universität in Olomouc : volume 9 / Martina Bartečková Nováková (Ed.). -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 125 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-4767-4.
Signatura: B0-21002


Selepko, Ladislav, 1973-
Bludný Uroboros : výbor z básní 2001-2007 / Ladislav Selepko. -- V MKP 1. vydání Praha : Městská knihovna v Praze, 2013. -- 1 online zdroj (134 stran)Signatura: KA-474


Shakespeare, William, 1564-1616##[King Lear. Česky aun2006373433]
Král Lear : tragedie o dvacetišesti scénách / William Shakespeare. -- Brno : Glos, 2016. -- 176 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-270-0253-5.
Signatura: A0-44266


Schäfer, Ute
Princ, který nechtěl být princem / Ute Shäferová [i.e. Schäferová ; přeložila Stanislava Sladká]. -- 2. vyd. Brno : MoBa, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5734-8.
Signatura: B0-20962


Schnerch, Jaroslav, 1943-
Vrásky pod kůží / Jaroslav Schnerch. -- Broumov : Věra Kopecká, 2016. -- 79 stran : ilustrace ; 15 cm. -- ISBN 978-80-88040-14-9.
Signatura: B0-20954


Sinha, Shumona, 1973-##[Assommons les pauvres! Německy]
Erschlagt die Armen! Roman Shumona Sinha ; aus dem Französischen übersetzt von Lena Müller. -- Deutsche Erstausgabe, 4. Auflage Hamburg : Edition Nautilus, 2015. -- 126 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-3-89401-820-7.
Signatura: A0-44116
* beletrie cizojazyčná-němčina


Smith, Wilbur A., 1933-
Dravec / Wilbur Smith ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Vanduch]. -- 4. vyd. Frýdek-Místek : Alpress, 2012. -- 565 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7466-059-7.
Signatura: A0-44325


Smolen, Štěpán, 1983-
Buď, kde jsi / Štěpán Smolen. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. -- 150 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-926-7.
Signatura: A0-44121


Staviarsky, Víťo, 1960-
Rinaldova cesta / Víťo Staviarsky. -- 1. vydanie Prešov : Víťo Staviarsky, 2015. -- 157 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-972186-1-4.
Signatura: A0-44106
* beletrie v originále-slovenština


Steel, Danielle, 1947-
Bludiště života / Danielle Steel ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Nuhlíčková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2009. -- 324 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1221-9.
Signatura: A0-44073


Steel, Danielle, 1947-
Borec / Danielle Steel ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Čápová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1331-5.
Signatura: A0-44069


Steel, Danielle, 1947-
Šlechetná žena / Danielle Steel ; [z anglického originálu ... přeložila Blanka Brabcová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. -- 356 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1403-9.
Signatura: A0-44074


Stehlíková, Petra, 1976-
Naslouchač / Petra Stehlíková. -- První vydání Brno : Host, 2016. -- 374 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-383-9.
Signatura: A0-44309


Stern, Jan, 1977-
Démonologie všedního života / Jan Stern. -- 1. vydání V Praze : Nový prostor, 2016. -- 191 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903990-2-0.
Signatura: B0-21093


Stevenson, Robert Louis, 1850-1894
Ostrov pokladů / Robert Louis Stevenson. -- V Plzni : Pro společnost Vltava-Labe-Press, České Budějovice vydala Nava, 2005. -- 124 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7211-205-8.
Signatura: B0-20891


Sunková, Lucie, 1974-
Strom = The tree = L'arbre / Lucie Sunková ; do angličtiny přeložili Milada a Joe McGrathovi. -- Praha : Maur film, [2016]. -- 110 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 19 x 30 cm. -- ISBN 978-80-260-8068-8.
Signatura: A0-44002


Šebek, Karel, 1941-
Zítra je nikdy / Karel Šebek. -- Praha : Sdružení Analogonu, [2015]. -- 31 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905968-4-9.
Signatura: B0-20888


Šiška, Zbyněk, 1930-
Trvalky / Zdeněk Šiška ; výtvarný doprovod Oldřich Oškera. -- 1. vydání V Olomouci : Univerzita Palackého, 2015. -- 82 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-244-4826-8.
Signatura: B0-21073


Škorpilová, Klára, 1991-
Smutek sluší bárbínám / Klára Škorpilová. -- V Řitce : Daranus, 2010. -- 172 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86983-53-0.
Signatura: A0-44097


Šolić, Mirna
Slovo a obraz: Karel Čapek a žánr cestopisu / Mirna Šolić ; překlad z anglického jazyka Monika Pittnerová, Blanka Hemelíková. -- 1. vydání Olomouc : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. -- 181 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87895-26-9.
Signatura: A0-44190


Šolínová, Jitka
Bajky mého srdce / Jitka Šolínová. -- Vydání první Praha : Knihy na klíč s.r.o., 2016. -- 101 stran : ilustrace ; 12 x 21 cm. -- ISBN 978-80-88149-01-9.
Signatura: B0-21074


Šťastný, Alfons Bohumil, 1866-1922
Jsem už "mladý pán" : další vzpomínky na "lepší časy" / A.B. Šťastný ; [ilustr. Adolf Petříček]. -- Smíchov : Vaněk a Votava, 1918. -- 192 s. : il. ; 16 cmSignatura: 9 533


Štráfeldová, Milena, 1956-
Sestry B. / Milena Štráfeldová. -- Vydání první Praha : Garamond, 2016. -- 247 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7407-305-2.
Signatura: A0-44524


Šulc, Petr, 1961-
Pejsek Tom a jak to začalo / text Petr Šulc ; ilustrace Vendula Hegerová. -- Praha : Pierot, [2016?]. -- 40 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7353-529-2.
Signatura: A0-44322


Tan, Amy, 1952-##[Valley of Amazement. Česky]
Údolí úžasu / Amy Tan ; přeložila Eva Hauserová. -- Vydání první Praha : Motto, 2015. -- 667 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-267-0455-3.
Signatura: A0-43994


Taylor, Lulu
Dědičky / Lulu Taylorová ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Čápová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. -- 510 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1457-2.
Signatura: A0-44100


Themerson, Stefan, 1910-1988
Kardinál Pölätüo ; Generál Piesc, aneb, Případ zapomenuté mise / Stefan Themerson ; z polských originálů Kardynał Pölätüo a Generał Piesc ... přeložila Joanna Derdowska. -- První vydání V Praze : Rubato, 2016. -- 277 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87705-42-1.
Signatura: A0-43891


Trpiš, Jakub
Volba : klíčový okamžik / Jakub Trpiš. -- 2. vydání Vratimov : Jakub Trpiš, 2016. -- 214 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9868-3.
Signatura: A0-44004


Tyler, Anne, 1941-##[Spool of blue thread. Česky]
Špulka modré nitě / Anne Tylerová ; z anglického originálu A spool of blue thread ... přeložila Marcela Nejedlá. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 293 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-3179-1.
Signatura: A0-44663


Ulrichová, Libuše, 1958-
Obsahy z děl české literatury / Libuše Ulrichová. -- 7., aktualiz. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2005. -- 203 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86480-59-3.
Signatura: A0-44146
* obsahy


Unger, Gert F., 1921-2005
Hřebec zabiják / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2010. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4095-1.
Signatura: B0-20965


Unger, Gert F., 1921-2005
Pod kopyty koní / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2010. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4260-3.
Signatura: 758 575


Unger, Gert F., 1921-2005
Sám s puškou v ruce / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2010. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4263-4.
Signatura: 759 994


Václav Čtvrtek : 1911-1976 : z dětství i jinak / odpovědná redaktorka Šárka Krejčová. -- V Praze : Albatros, [2011]. -- 30 nečíslovaných stran : ilustrace ; 16 cmSignatura: B0-21133


Válka a konflikt v české literatuře (kongres) (2015 : Praha, Česko)
Performativita válek a konfliktů / Lenka Jungmannová (ed.). -- Vydání první Praha : Akropolis : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2016. -- 230 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88069-15-7.
Signatura: A0-44335


Vandenberg, Patricia
S nejlepšími úmysly / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4359-4.
Signatura: B0-20963


Vaňková, Ludmila, 1927-
Karel IV. : Otec vlasti / Ludmila Vaňková. -- První vydání Praha : Šulc - Švarc, 2016. -- 743 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 33 cm. -- ISBN 978-80-7244-398-7.
Signatura: A2-89


Vernerová, Andrea, 1950-
Kytky, stromy a můj muž / Andrea Vernerová. -- Vydání 1. Praha : vlastním nákladem Andrey Vernerové vydalo nakladatelství Marek Přikryl - Mare-Czech, 2016. -- 103 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86930-91-6.
Signatura: B0-20803


Vigan, Delphine de, 1966-##[D'apres une histoire vraie. Česky]
Podle skutečného příběhu : román / Delphine de Vigan ; přeložila Alexandra Pflimpflová. -- Vydání první Praha : Odeon, 2016. -- 330 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1695-8.
Signatura: A0-44615


Vondruška, Vlastimil, 1955-
Husitská epopej. IV, 1438-1449 - za časů bezvládí / Vlastimil Vondruška. -- Vydání první Brno : MOBA, 2016. -- 631 stran : genealogické tabulky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-6973-0.
Signatura: A0-35241/4


Vyvolávání točitých vět : Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 / edičně připravila Alice Jedličková ; redakční spolupráce Stanislava Fedrová. -- Vydání první Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i., 2016. -- 314 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-88069-26-3.
Signatura: A0-44005


Willem Elsschot: Sýr : mezinárodní recepce novely Kaas : ukázky z prvního českého překladu / (ed.) Jana Engelbrechtová. -- První vydání Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. -- 89 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-4822-0.
Signatura: B0-21001


Zahradníček, Pavel, 1966-
Comicsy : pro zábavu i k zamyšlení / texty Pavel Zahradníček, Leo Zerhau ; ilustrace Petra Klímová, Marie Křivanová, Tomáš Hevera, Libor Zajíček ; zpracovali členové společenství FATYM Vranov nad Dyjí a Přímětice-Bítov. -- 2., rozšířené vydání Vranov n. D. ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2006. -- 64 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8225-5.
Signatura: B0-20899


Zais, Jiří
Rytíř David Tamfeld z Hranic. Kniha druhá, Hranická rebelie 1626 / Jiří Zais. -- Přerov : Opus Bohemiae, 2016. -- 299 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-902918-6-7.
Signatura: A0-38260/2


Zogata, Jindřich, 1941-
Zdař Bůh : (pocta páteru Oldřichovi) / Jindřich Zogata. -- [Brno] : Jan Sojnek - Galium, 2016. -- 67 stran : ilustrace, 1 portrét ; 15 cm. -- ISBN 978-80-906183-2-9.
Signatura: B0-20851


Zusak, Markus, 1975-##[When dogs cry. Česky]
Když psi pláčou / Markus Zusak ; přeložila Dominika Křesťanová. -- Vydání první Praha : Argo, 2016. -- 184 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-1799-8.
Signatura: A0-44347


Zpěvný věnec [hudebnina] : hojná sbírka nejoblíbenějších písní novověkých a prostonárodních jakož i mnohých slovenských, chorvatských a českých zpěvoherních / s nápěvy, ježto sebral František Martinec. -- V Praze : Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila, 1865. -- 1 zpěvník (323 s.) ; 16 cmSignatura: 346 736


Erben, Karel Jaromír, 1811-1870
Kytice / Karel Jaromír Erben ; [ilustrace Jarmila Haklová-Bulla]. -- V nakl. Doplněk 1. vyd. Brno : Doplněk, 2001. -- 134 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7239-089-9 * 80-7239-089-1 (chyb.).
Signatura: 460 830


Jirásek, Alois, 1851-1930
Filozofská historie / Alois Jirásek. -- Vyd. v Knižním klubu 1. Praha : Knižní klub, 1995. -- 105 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7176-128-1.
Signatura: 456 618


Jirásek, Alois, 1851-1930
Filozofská historie / Alois Jirásek ; [ilustroval Petr Urban]. -- 9. vyd. v Albatrosu Praha : Albatros, 1999. -- 136 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-00-00714-2.
Signatura: 459 629


Jirásek, Alois, 1851-1930
Mezi proudy : tři historické obrazy. I., Dvojí dvůr / [Alois Jirásek]. -- 10. vyd. V Praze : J. Otto, 1926. -- 402 s. ; 18 cmSignatura: 410 725/1


Jirásek, Alois, 1851-1930
Mezi proudy : tři historické obrazy. II., Syn Ohnivcův / [Alois Jirásek]. -- 10. vyd. V Praze : J. Otto, 1926. -- 245 s. ; 18 cmSignatura: 410 725/2


Jirásek, Alois, 1851-1930
Mezi proudy : tři historické obrazy. III., Do tří hlasů / [Alois Jirásek]. -- 10. vyd. V Praze : J. Otto, 1926. -- 540 s. ; 18 cmSignatura: 410 725/3


Rais, Karel Václav, 1859-1926
Potměchuť : povídky a kresby z podhoří / napsal Karel V. Rais. -- Vyd. 10. V Praze : Česká grafická Unie, 1948. -- 186 s. ; 19 cmSignatura: 17 937


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české / Alois Jirásek. -- V Praze : Levné knihy KMa, 2000. -- 301 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-86425-51-7.
Signatura: 292 018


Erben, Karel Jaromír, 1811-1870
Tatínkovy pohádky / Karel Jaromír Erben, Beneš Metod Kulda, Václav Říha ; ilustroval Miloslav Disman. -- Havlíčkův Brod : Knihy nejen pro bohaté, 1997. -- 63 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-902214-1-6.
Signatura: I-458 829


Jirásek, Alois, 1851-1930
Pan Johanes : pohádková hra ve čtyřech obrazech / Alois Jirásek ; dramaturgická úprava Jan Malík. -- Praha : Československé divadelní a literární jednatelství, 1951. -- 96 s. ; 21 cmSignatura: 430 150


Erben, Karel Jaromír, 1811-1870
Folk tales / Karel Jaromír Erben, Božena Němcová ; translated by Vera Gissing and Lucy Doležalová ; illustrations by Josef Lada. -- 2nd ed. in this collection Prague : Albatros, 1996. -- 118 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 80-00-00460-7 * 80-00-460-7 (chyb.).
Signatura: I-458 070
* beletrie cizojazyčná-angličtina


Erben, Karel Jaromír, 1811-1870
Märchen / Karel Jaromír Erben, Božena Němcová ; illustriert von Josef Lada ; übersetzt von Günter Jarosch und Valtr Kraus. -- In dieser Auswahl die 1. Ausgabe Prag : Albatros, 1994. -- 118 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 80-00-00040-7.
Signatura: I-456 499
* beletrie cizojazyčná-němčina


Čech, Svatopluk, 1846-1908
Zpěvník Jana Buriana / Svatopluk Čech. -- 2. vyd. V Praze : F. Topič, 1895. -- 111 s. ; 19 cmSignatura: 307 005 , 4 867


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české / Alois Jirásek ; dramatizace: Jiří Chmelař a Jana Klatovská ; scénická hudba: Artuš Rektorys. -- Praha : Dilia, 1968. -- 46 s. ; 28 cmSignatura: I-256 568


Jirásek, Alois, 1851-1930
Temno : historický obraz / Alois Jirásek. -- Vyd. v Národní knihovně 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. -- 567 s. ; 21 cmSignatura: 104 359


Jirásek, Alois, 1851-1930
Temno : historický obraz / Alois Jirásek. -- Vyd. v SNKLU 3. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961. -- 648 s. ; 21 cmSignatura: 82 997


Jirásek, Alois, 1851-1930
Temno : historický obraz / Alois Jirásek. -- V Praze : J. Otto, 1925. -- 655 s. ; 18 cmSignatura: 225 691


Jirásek, Alois, 1851-1930
Z Čech až na konec světa / Alois Jirásek ; [ilustrace Mikoláše Alše]. -- Vyd. 6., (ve Svobodě 1.) V Praze : Svoboda, 1972. -- 113 s. : il. ; 21 cmSignatura: 254 297


Jirásek, Alois, 1851-1930
Z Čech až na konec světa / Alois Jirásek ; [ilustroval a mapu nakreslil Jiří Blažek]. -- 6. vyd. V Praze : Albatros, 1971. -- 106 s. : il. ; 21 cmSignatura: 253 544


Jirásek, Alois, 1851-1930
Z Čech až na konec světa / podle pamětí o staročeském cestování vypravuje Alois Jirásek ; ilustroval Mikuláš Aleš. -- 10. vyd. V Praze : Šolc a Šimáček, 1945. -- 109 s. : il. ; 21 cmSignatura: 342 902


Rais, Karel Václav, 1859-1926
O ztraceném ševci : horský obraz. Díl I. / napsal Karel V. Rais. -- Vyd. 3. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1929. -- 468 s. ; 19 cmSignatura: 80 819/1


Rais, Karel Václav, 1859-1926
Stehle : podhorský obraz / napsal Karel V. Rais ; ilustroval Adolf Kašpar. -- 3. vyd. V Praze : Česká grafická Unie, 1939. -- 257 s., [24] s. barev. obr. příl.: il. ; 29 cmSignatura: I-308 275


Rais, Karel Václav, 1859-1926
Zapadlí vlastenci : pohorský obraz / Karel V. Rais ; ilustroval Ad. Kašpar. -- 4. vyd. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1928. -- 268 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-319 421


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré povesti české / Alois Jirásek ; [s kresbami Mikoláša Aleša ; z českého originálu preložila Elena Šmatláková]. -- 2. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1986. -- 218 s. : il. ; 21 cmSignatura: 274 216


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české / Alois Jirásek ; ilustroval Věnceslav Černý. -- Vyd. v ČS 1. Praha : Československý spisovatel, 1981 (Červený Kostelec : Severografia). -- 337 s. : il. ; 24 cmSignatura: 268 202


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české : [výbor] / Alois Jirásek. -- Vyd. 4. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. -- 208 s. ; 21 cmSignatura: 259 151


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české : výber / Alois Jirásek. -- 2. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1961. -- 200 s. ; 21 cmSignatura: 86 331


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré pověsti české : (výbor) / Alois Jirásek ; [ilustrace Mikoláše Alše]. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965. -- 215 s. : il. ; 21 cmSignatura: 115 503


Rais, Karel Václav, 1859-1926
Stehle : podhorský obraz / napsal Karel V. Rais. -- Vyd. 10. V Praze : Vyšehrad, 1950. -- 370 s. ; 19 cmSignatura: 69 272


Jirásek, Alois, 1851-1930
Staré povesti české / Alois Jirásek ; [s kresbami Mikoláša Aleša ; z českého originálu preložila Elena Šmatláková]. -- 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1976. -- 218 s. : il. ; 21 cmSignatura: 263 0089 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (1. : 2014 : Opava, Česko)
Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT / kolektiv autorů ; editoři Andrea Hořínková, Peter Kováčik, Stanislav Stuchlík. -- 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 277 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7510-118-1.
Signatura: A1-5708


Opava Pivovar - Horní dvůr. I, Novověký hřbitov - základní analýza a předběžné shrnutí / Alena Dofková ... [et al.]. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2015. -- 235 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, 1 portrét, plány, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7510-136-5.
Signatura: A1-5706


Popelnicová pole a doba halštatská (13. : 2014 : Opava, Česko)
Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě : materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská" / Jiří Juchelka (ed.). -- Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. -- 281 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7510-107-5.
Signatura: A1-5704


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Brunn, Wilhelm Albert von, 1911-1988
Steinpackungsgräber von Köthen : ein Beitrag zur Kultur der Bronzezeit Mitteldeutschlands / von Wilhelm Albert von Brunn. -- Berlin : Akademie-Verlag, 1954. -- 79 s., [19] l. obr. příl. : il., mapy ; 29 cmSignatura: I-40 767


Oliva, Martin, 1951-
Umění moravského paleolitu : atlas sbírky Ústavu Anthropos MZM = Palaeolithic art of Moravia : the Anthropos collection of the Moravian Museum / Martin Oliva. -- Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 172 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7028-455-1.
Signatura: B1-6398


908 - Vlastivěda


AB : bulletin architektů Hradce Králové. -- Hradec Králové : Bono Publico, 1990. -- 1 sv. ; 21 cmSignatura: 550 008


Huk, Jaroslav, 1958-
Příběhy kraje pod Slánskou horou / Jaroslav Huk, text ; Pavel Vychodil, Jitka Janouchová, fotografie. -- Slaný : Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., [2014]. -- 44 stran : barevné ilustrace ; 20 x 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9401-2.
Signatura: B0-20824


Město Most v příbězích = The city of Most in tales = Die Stadt Most in Geschichten / . -- Most : Statutární město Most, 2014. -- 31 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7594-3.
Signatura: B0-20936


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Bötig, Klaus, 1948-##[Malta und Gozo. Česky]
Malta a Gozo / Klaus Bötig. -- České vydání druhé, aktualizované Praha : Jan Vašut, 2016. -- 128 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 19 cm + 1 silniční mapa (1:100 000 ; 36 x 57 cm složeno na 18 x 10 cm). -- ISBN 978-80-7541-009-2.
Signatura: D0-2223


Bureš, Michal, 1962-
Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace / Michal Bureš. -- Vydání: první Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. -- 369 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 30 cm + 1 mapa (82 x 82 cm, složeno na 30 x 21 cm) + 1 DVD-ROM. -- ISBN 978-80-261-0335-6.
Signatura: D1-928


Čapský, Martin, 1974-
Komunikace ve středověkých městech / Martin Čapský a kol.. -- Vyd. 1. [Praha] : European Social Fund ; V Opavě : Slezská univerzita, 2014. -- 195 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7510-109-9.
Signatura: A0-44160


Dědková, Michaela
Cesta horských dělníků : Hořejší Herlíkovice - Rovinka - Volský Důl - Hořejší Herlíkovice / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-78-7.
Signatura: B0-20629


Dědková, Michaela
Mezi kostelem a zvoničkou : Strážné - Struhadla - Volský Dvůr - Strážné / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : vydala Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-80-0.
Signatura: B0-20626


Dědková, Michaela
Na Černou horu a zase dolů : Černý Důl - Černá hora - Černý Důl / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : vydala Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-81-7.
Signatura: B0-20625


Dědková, Michaela
Okolo Harrachova : Harrachov - Ručičky - Studenov - Harrachov / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-82-4.
Signatura: B0-20618


Dědková, Michaela
Po úbočích do Vrchlabí : Špindlerův Mlýn - Strážné - Vrchlabí / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : vydala Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-87-9.
Signatura: B0-20628


Dědková, Michaela
Po vrších za Jizerou : Kořenov - Štěpánka - Zabyly - Mýto / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-84-8.
Signatura: B0-20624


Dědková, Michaela
Po stopách opevnění : Svoboda nad Úpou - Rýchory - Stachelberg - Trutnov / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-83-1.
Signatura: B0-20622


Dědková, Michaela
Tajemným Klínovým dolem : Strážné - Klášterka - Klínový důl / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-79-4.
Signatura: B0-20619


Dědková, Michaela
Z Vrchlabí na Hanapetrovu paseku : Vrchlabí - Hanapetrova paseka - Hříběcí Boudy - Strážné / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : vydala Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-86-2.
Signatura: B0-20627a


Dědková, Michaela
Z Horní Branné přes tři kopce : Horní Branná - Žalý - Horní Mísečky - Špindlerův Mlýn / text: Michaela Dědková. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-85-5.
Signatura: B0-20623


Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]. -- [Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví], 2014. -- 58 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 x 30 cm + 3 mapy (30 x 42 cm složeno na 21 x 15 cm). -- ISBN 978-80-85116-97-7.
Signatura: D0-2209


Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]. -- [Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví], 2014. -- 58 s. : barev. il., mapy, 1 faksim. ; 21 x 30 cm + 2 mapy (30 x 42 cm složeno na 21 x 15 cm). -- ISBN 978-80-87674-01-7.
Signatura: D0-2210


Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]. -- [Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví], 2014. -- 74 s. : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 x 30 cm + 2 mapy (30 x 43 cm, složeno na 21 x 15 cm). -- ISBN 978-80-87674-03-1.
Signatura: D0-2211


Emmons, Ron, 1950-##[Rough guide to Thailand. Česky]
Thajsko / deváté vydání aktualizovali Ron Emmons, Paul Gray a Phillip Tang ; z anglického originálu The rough guide to Thailand ... přeložil Radek Beneš. -- Čtvrté vydání Brno : Jota, s.r.o., 2016. -- 799 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7462-970-9.
Signatura: A0-44301


Evják, Jan, 1983-
Svět skončil, tak jsem jel : na kole Střední Amerikou : mexický Yucatán, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, severní Panama / Jan Evják. -- 1. vydání Plzeň : Cykloknihy, 2016. -- 285 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 22 x 24 cm. -- ISBN 978-80-87193-37-2.
Signatura: A0-44290


Filou, Émilie##[Pocket London. Česky]
Londýn : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce / Emilie Filou ; překlad: Tereza Horvátová. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2016. -- 224 stran : barevné ilustrace, plány, mapy ; 16 cm + 1 mapa (38 x 44 cm, složeno na 13 x 9 cm). -- ISBN 978-80-256-1842-4.
Signatura: D0-2222


Fischl, Jaroslav
Procházky po Horažďovicích / Jaroslav Fischl. -- Horažďovice : Městské muzeum, 2015. -- 59 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-8057-2.
Signatura: B0-20836


Hirner, Gert
Kréta - západ : 52 vybraných turistických tras po pobřeží a v horách západní části ostrova / Gert Hirner, Jakob Murböck ; [český překlad Hana Pelešková]. -- 2. vyd. v českém jazyce Praha : Freytag & Berndt, 2005. -- 159 s. : barev. il., mapy ; 17 cm. -- ISBN 80-7316-187-7.
Signatura: A0-44013


Hora, Josef
Albánie : průvodce na cesty : 321 barevných fotografií, přehledná mapa, 6 map oblastí, 3 plánky měst / Josef Hora. -- 1. vydání Praha : Freytag & Berndt, 2016. -- 215 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 22 cm + 1 mapa (63 x 42 cm). -- ISBN 978-80-7445-200-0.
Signatura: D0-2215


Indra, Bořivoj, 1931-2010
Nizozemsko / Bořivoj Indra. -- 3. aktualizované vydání Praha : Freytag & Berndt, 2016. -- 299 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, portréty ; 22 cm + 1 mapa (42 x 42 cm, složeno na 21 x 11 cm). -- ISBN 978-80-7445-198-0.
Signatura: D0-2219


Jones, Alex##[Georgia, Armenia & Azerbaijan. Česky]
Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán / Alex Jones, Tom Masters, Virginia Maxwell, John Noble ; překlad: Eva Cachová, Tereza Horvátová (Arménie). -- První české vydání Praha: Svojtka & Co., 2016. -- 319 stran : ilustrace, mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-256-1764-9.
Signatura: A0-44743


Kraków. Česky
Krakov / z anglického originálu Berlitz pocket guide Kraków ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání v Brně : Lingea, 2016. -- 143 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7508-184-1.
Signatura: A0-44030


Rúčková Moravcová, Adéla, 1984-
Výletovník : kamarádi z komiksů tě zvou na dobrodružné výlety po naší zemi / Adéla Rúčková Moravcová. -- První české vydání Praha : Slovart [2016]. -- 47 stran : barevné ilustrace, mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7529-207-0.
Signatura: A1-5662


Ryska, Petr, 1963-
Praha neznámá : procházky po netradičních místech a zákoutích / Petr Ryska. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 232 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-5651-6.
Signatura: A0-44666


Soubustová, Jitka, 1974-
Themen rund um die Schweiz / Jitka Soubustová. -- První vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 80 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4700-1.
Signatura: B0-20992


Symington, Andy##[Pocket Algarve. Česky]
Algarve : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlety, vše po ruce / Andy Symington ; přeloženo z anglického vydání Lonely Planet. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co. s.r.o., 2016. -- 144 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 16 cm + 1 mapa (38 x 27 cm, složená na 13 x 9 cm). -- ISBN 978-80-256-1763-2.
Signatura: D0-2206


Šmíd, Jan, 1965-
Francie : co v průvodci nenajdete / Jan Šmíd. -- 1. vydání [Česko] : vlastním nákladem, [2016]. -- 373 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, mapy ; 18 cm. -- ISBN 978-80-260-9702-0.
Signatura: A0-44483


Trojan, Pavel, 1979-
Polské přímoří / Pavel Trojan. -- 1. vydání Praha : Freytag & Berndt, 2016. -- 287 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 plánek, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7445-188-1.
Signatura: A0-44340


Ward, Greg##[Rough guide to Brittany & Normandy. Česky]
Bretaň a Normandie / Greg Ward ; z anglického originálu The rough guide to Brittany & Normandy ... přeložil Jan Sládek. -- Třetí vydání Brno : Jota, 2016. -- 402 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7462-967-9.
Signatura: A0-44032


Weindl, Georg, 1956-##[Salzburg. Salzburger Land. Česky]
Salcburk a Salcbursko / Georg Weindl ; původní rukopis napsali Doris a Wolfgang Seitzovi. -- České vydání páté, aktualizované Praha : Vašut, 2016. -- 128 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 19 cm + 1 silniční mapa (36 x 48 cm, složeno na 18 x 10 cm). -- ISBN 978-80-7236-963-8.
Signatura: D0-2199


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Eislerová, Jana, 1942-
Osobnosti českých dějin pro děti / Jana Eislerová ; ilustroval Antonín Šplíchal. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2016. -- 47 stran : barevné ilustrace, portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-253-2397-7.
Signatura: A1-5680


Honnold, Alex, 1985-##[Alone on the wall. Česky]
Sám ve stěně / Alex Honnold a David Roberts ; z anglického originálu ... přeložil Martin Pokorný. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 197 stran, 16 stran fotografické přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-3843-0.
Signatura: A0-44054


Hrbek, Jiří, 1981-
Proměny valdštejnské reprezentace : symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století / Jiří Hrbek. -- Vydání první Praha : Togga, 2015. -- 420 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7476-082-2.
Signatura: A0-44343


Chotkové a Kutnohorsko / k vydání připravili Jana Vaněčková, Pavel Novák, Jiří K. Kroupa, Vojtěch Vaněk. -- První vydání Praha : Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora : KLP - Koniasch Latin Press, s.r.o., 2015. -- 151 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86772-92-9.
Signatura: B0-20802


Jirásek, Alois, 1851-1930
Korespondence / Alois Jirásek, Josef Šára ; sestavila Eva Koudelková. -- Liberec : Technická univerzita ; Hronov : Městská knihovna Egona Hostovského, 1996. -- 47 s., 12 s. příl. ; 21 cmSignatura: 735 801


King John of Luxembourg (1296-1346) and the art of his era : proceedings of the international conference, Prague, September 16-20, 1996 / [organized by the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic ; edited by Klára Benešovská]. -- Vyd. 1. Prague : KLP-Koniasch Latin Press : Ústav dějin umění AV ČR, 1998. -- xxvi, 342 s., [104] s. obr. příl. (část. barev.) : il., faksim. ; 25 cm. -- ISBN 80-85917-42-4.
Signatura: A0-43874


Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621 / Miroslav Žitný (ed.). -- Vydání první České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, 2016. -- 814 stran ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7394-575-6.
Signatura: A1-5681


Kroutvor, Josef, 1942-
Benátky, Lucca, Aquilea : cestování a listování / Josef Kroutvor. -- 1. vydání Praha : Pulchra, 2016. -- 178 stran : ilustrace, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7564-000-0.
Signatura: A0-43883


Kuthan, Jiří, 1945-
Karel IV. : císař a český král - vizionář a zakladatel / Jiří Kuthan, Jan Royt. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 1059 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7422-460-7.
Signatura: A1-5762


Lieblová, Dagmar, 1929-
Přepsali se, tak jsem tady : příběh Dagmar Lieblové / na základě vzpomínek Dagmar Lieblové sestavil Marek Lauermann. -- Vydání druhé Praha : Pro Marka Lauermanna vydala Společnost pro jazyky, 2016. -- 104 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906295-0-9.
Signatura: A0-44282


Nekvapil, Václav
Bydlení slavných : postřehy z domovů hvězd / Václav Nekvapil. -- Praha : Empresa Media, a.s., 2016. -- 293 stran : barevné ilustrace, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-905535-6-9.
Signatura: A0-44246


Němec, Vít, 1984-
Nekešové z Landeka na lukovském panství / Vít Němec. -- 2., přeprac. vyd. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova ; Štípa : Římskokatolická farnost Štípa, 2014. -- 57 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim., 1 erb, 1 geneal. tabulka ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905794-0-8.
Signatura: B0-20886


Srníček, Pavel, 1968-2015##[Pavel is a geordie. Česky]
Pavel Srniček vlastními slovy / Pavel Srniček & Will Scott ; z anglického originálu Pavel is a geordie ... přeložil Pavel Dufek. -- Vydání první V Praze : Rukopis, 2016. -- 279 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (částečně barevné), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-906276-1-1.
Signatura: A0-44003


Svoboda, Karel, 1979-
Autokrat a jeho doba : Rusko a revoluce v letech 1830-1831 / Karel Svoboda. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 212 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3000-7.
Signatura: A0-44047


Vurm, Bohumil, 1952-
Karel IV. : rytíř, poutník, král, císař / Bohumil Wurm, Zuzana Foffová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2016. -- 223 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile, 1 erb, genealogiké tabulky ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-5294-0.
Signatura: A0-44254


Z poddaného šlechticem : rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604 - 1737) / vydal, přeložil, poznámkami a úvodní studií opatřil Pavel Matlas. -- Vydání první Praha : Scriptorium, 2016. -- 361 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile, erby, genealogické tabulky ; 17 cm. -- ISBN 978-80-88013-21-1.
Signatura: A0-43964


Žerebcova, Polina, 1985-
Deníky Poliny Žerebcovové : děvčátko uprostřed čečenské války / Polina Žerebcovová ; překlad: Libor Dvořák. -- 1. vydání V Brně : BizBooks, 2016. -- 463 stran, 16 nečíslovaných stran příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-265-0500-6.
Signatura: A0-43980


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Čapská, Veronika, 1978-
Processes of cultural exchange in Central Europe, 1200-1800 / Veronika Čapská ; in collaboration with Robert Antonín and Martin Čapský. -- [Praha] : European Social Fund ; Opava : Silesian University, 2014. -- 431 s. : mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-128-0.
Signatura: A0-44149


Dějepis pro střední odborné školy : české a světové dějiny / Petr Čornej ... [et al.]. -- 2. vyd. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2008. -- 238 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7235-382-8.
Signatura: A1-5701


Holub, Pavel, 1984-
Pamětní kniha města Pacova : 1473-1712 / Pavel Holub ; ve spolupráci s Karlem Kučerou. -- Vydání první Praha : Scriptorium ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. -- 591 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 erb ; 24 cm. -- ISBN 978-80-88013-13-6.
Signatura: A0-44334


Large, David Clay, 1945-##[Where ghosts walked. Česky]
Hitlerův Mnichov : vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí / David Clay Large ; přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první Praha : Argo, 2016. -- 432 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-1764-6.
Signatura: A0-44042


Pánek, Jaroslav, 1947-
Český historický ústav v Římě / Jaroslav Pánek. -- Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015. -- 19 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cmSignatura: B0-20912


Pánek, Jaroslav, 1947-
The Czech Historical Institute in Rome : english edition / Jaroslav Pánek. -- Vydání 1. Praha : Center of Administration and Operation CAS, v.v.i., 2015. -- 23 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cmSignatura: B0-20913


Pouč, Jan, 1874-1962
Velké svědectví Josepha Flavia pro roky 63 př.n.l. až 70 n.l. a úmrtí krále Heroda před Velikonocemi roku 1 n.l. : ve Starožitnostech židovských objevil Jan Pouč ; Svědectví evangelií o datech narození, působení a ukřižování Ježíše Krista : podle studie Jana Pouče Náš letopočet, Ježíš Kristus a král Herodes ; Dionysius Exiguus nechyboval při určení našeho letopočtu : o díle P. Jana Pouče "Náš letopočet a král Herodes" / Milan Glaser. -- [Libušín] : [Vladimír Bláha], 2016. -- 11 stran ; 30 cmSignatura: B1-6375


Učitel archivářů : Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015. -- 107 stran : ilustrace, portréty, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87782-52-1.
Signatura: B0-21056


94 - Dějiny


Hejzlar, Martin
Choceň a Velká válka / autoři: Martin Hejzlar, Daniel Graf, Jan Svoboda, Veronika Suchánková, Michal Ondejčík, Jakub Borovec, Antonín Vychytil, Nikola Simonová, Karolína Šalýová, Adriana Bednářová, Tereza Kašparová, Michaela Zábelková, Jiří Kužílek, Ivan Havlík. -- Vydání: první Choceň : Základní škola Sv. Čecha, Choceň ve spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni, Technickým muzeem v Brně a Státním oblastním archivem v Zámrsku - Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí, 2016. -- 76 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cmSignatura: B0-20928


Historický kalendář poličského regionu / vybral a sestavil Pavel Vlk. -- Vydání první Polička : Městská knihovna Polička, 2015. -- 239 nečíslovaných stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-260-9173-8.
Signatura: A0-44040


Historisation of Centrale Europe / ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. -- 347 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7510-098-6.
Signatura: A0-44171


Juránek, Roman, 1966-
Brněnské strašidelnosti : tajemná místa města Brna / Roman Juránek ; [ilustrace Alice Knoppová]. -- 1. vyd. Brno : Vakát, 2011. -- 217 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87317-10-5.
Signatura: A0-44033


Křížová, Markéta, 1974-
Dějiny Střední Ameriky / Markéta Křížová. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 313 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-486-7.
Signatura: A0-44569


Kubánska revolúcia : od historických súvislostí k výzvam súčasnosti / Jana Sivičeková (ed.). -- Vydanie prvé Bratislava : Veda, 2015. -- 163 stran : ilustrace, portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-224-1458-6.
Signatura: B0-20853


Louda, Jiří, 1977-
Hromadné hroby na Věřině cestě z roku 1945 / text: Jiří Louda. -- Vrchlabí : vydala Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 6 nečíslovaných sstran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87706-92-3.
Signatura: B0-20621


Major, Jaroslav
Byl to váš rok 1982 : filmová kronika roku 1982, události roku 1982, dobové reklamy / [napsal Jaroslav Major]. -- Praha : Popron Music, c2012. -- 48 s. : il. (některé barev.), portréty ; 13 x 14 cm + 1 DVDSignatura: D3-5


Miček, Ladislav, 1960-
Dějiny obce Borovnice : Borovnice, Homole, Přestavlky, Rájec / autor: Ladislav Miček. -- Uhřínovice : pro obec Borovnice vydalo nakladatelství Ladislav Miček - Studio dokument a forma, 2016. -- 239 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile, erby ; 22 cm. -- ISBN 978-80-905537-4-3.
Signatura: A0-44153


Opatrný, Josef, 1945-
Mexiko / Josef Opatrný. -- Druhé, rozšířené vydání Praha : Libri, 2016. -- 227 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7277-548-4.
Signatura: A0-44738


Polišenská, Milada, 1952-##[Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953. Anglicky]
Czechoslovak Diplomacy and the Gulag : deportation of Czechoslovak citizens to the USSR and the negotiation for their repatriation, 1945-1953 / Milada Polišenská ; English translation by Barbara Day. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2015. -- xviii, 421 stran : mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-963-386-010-6.
Signatura: A0-44198


Smetana, Vít, 1973-
Historie na rozcestí : jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa / Vít Smetana, Dagmar Hájková, Jaroslav Kučera, Jiří Suk, Pavel Šrámek, Oldřich Tůma. -- Druhé vydání Brno : Barrister & Principal, 2016. -- 286 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7485-096-7.
Signatura: A0-44229


Špecián, Miroslav
Počeplice : proměny v letech 1930-1980 / Miroslav Špecián. -- Štětí : Město Štětí, 2015. -- 64 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-8434-1.
Signatura: B0-20922


Vltchek, Andre, 1963-
Impérium lže / Andre Vltchek ; z anglického originálu ... přeložili Anna Žilková a Štěpán Popel. -- Vydání první V Olomouci : Broken Books, 2016. -- 184 stran, 1 nečíslovaná strana obrazové přílohy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906307-1-0.
Signatura: A0-43909