Přírůstky0 Všeobecnosti

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ... = grafická ročenka. -- [Praha] : Český hydrometeorologický ústav, [1970]-. -- svazků ; 30 cmSignatura: I-54 539


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


A / Věda a výzkum : magazín AV ČR. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017-. -- 28 cm


Altrichter, Michal, 1965-
Hledání jakosti : duchovní podněty / Michal Altrichter. -- Vydání první Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017. -- 133 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7412-268-2.
Signatura: B0-22131


Blanchard, Kenneth, 1939-##[Collaboration begins with you. Česky]
Spolupráce začíná u vás : vytvořte si efektivně fungující obchodní tým / Ken Blanchard, Jane Ripleyová, Eunice Parisi-Carewová ; z anglického originálu Collaboration begins with you přeložil Petr Sumcov. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 139 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-453-1.
Signatura: A0-48678


Blanchard, Kenneth, 1939-##[New one minute manager. Česky]
Nový one minute manager / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; z anglického originálu The new one minute manager přeložila Kateřina Bodnárová. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 102 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-262-1177-8.
Signatura: A0-48797


Bostrom, Nick, 1973-##[Superintelligence. Česky]
Superinteligence : až budou stroje chytřejší než lidé / Nick Bostrom ; přeložil Jan Petříček. -- V českém jazyce vydání první Praha : Prostor, 2017. -- 509 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7260-353-4.
Signatura: A0-49047


Bungay Stanier, Michael, 1967-##[Coaching habit. Česky]
Správné návyky kouče : říkejte méně, žádejte více a změňte způsob vedení / Michael Bungay Stanier ; z anglického originálu The coaching habit přeložil Petr Štika. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 220 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-472-2.
Signatura: A0-48679


Carr, Nicholas G., 1959-##[Shallows, what the internet is doing to our brains. Česky]
Nebezpečná mělčina : jak internet mění náš mozek : analýza stavu lidské psychiky v době digitální / Nicholas Carr ; z anglického originálu The shallows, what the internet is doing to our brains ... přeložila Jaroslava Přerovská. -- V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017. -- 315 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7272-780-3.
Signatura: A0-48779


Doba a její lidé / z anglických spisovatelů vybral a přeložil Jan Váňa. -- Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, [1899]. -- 84 s. ; 15 cmSignatura: 310 894 , 318 952


García Martínez, Antonio##[Chaos monkeys. Česky]
Blázinec v Silicon Valley : rychlá auta, luxusní jachty, divoké veřírky a... naše budoucnost / Antonio García Martínez ; překlad: Vladivír Fuksa. -- 1. vydání Brno : BizBooks, 2017. -- 432 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-265-0581-5.
Signatura: A0-48503


Hesemann, Michael, 1964-##[UFO´s - Die Kontakte. Česky]
Setkání s mimozemšťany : kontakty s UFO / Michael Hesemann ; z německého originálu UFO´s - Die Kontakte ... přeložila Ivana Kraus. -- Vydání první Olomouc : Fontána, [2017]. -- 319 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7336-865-4.
Signatura: A0-48938


Knapp, Jake##[Sprint. Česky]
Sprint : jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech / Jake Knapp ; John Zeratsky a Braden Kowitz jako spoluautoři ; překlad Libuše Mohelská. -- Vydání první [Brno] : Jan Melvil Publishing, 2017. -- 272 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7555-023-1.
Signatura: A0-49275


Lavrinčík, Jan, 1984-
Vybrané možnosti realizace výuky objektově orientovaného programování v rámci sekundárního vzdělávání / Jan Lavrinčík. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 222 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-4997-5.
Signatura: A0-48470


Müller, Ivan, 1946-
Doba a místo vzniku hlaholice / Ivan Müller. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 73 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7028-449-0.
Signatura: B0-22316


Publikace chrudimského okresu (1945-1984) / zpracoval Pavel Kobetič. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1985. -- 32 s. ; 30 cmSignatura: I-745 764


Richards, John Winterson, 1964-##[Bluffer's® guide to your own business. Česky]
Jak blafovat o vlastní firmě / John Winterson Richards ; z anglického originálu The bluffer's® guide to your own business ... přeložil Zdeněk Gazur. -- Praha : Dobrovský, 2016. -- 110 stran ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7390-407-4.
Signatura: A0-48297


Roboty a robotizované výrobní technologie / Zdeněk Kolíbal a kolektiv. -- První vydání Brno : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. -- 787 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-214-4828-5.
Signatura: A1-6276


Šupšáková, Petra, 1965-
Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- xxiii, 260 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0062-0.
Signatura: A0-48277


Women in management of small enterprises: co-inspiration between social and conventional enterprises to promote equal access to decision-making positions in six European countries : comparative study. -- Prague : Institute of Sociology CAS, 2016. -- 103 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7330-292-4.
Signatura: B1-6712


02 - Knihovnictví


Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. -- [Olomouc] : [Vědecká knihovna v Olomouci], [2016]. -- 6 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét, faksimile ; 30 cmSignatura: B1-6707


Severočeská vědecká knihovna (Ústí nad Labem, Česko)##[Výroční zpráva (Severočeská vědecká knihovna (Ústí nad Labem, Česko)) kon2014823706]
Výroční zpráva za rok ... / Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem. -- Ústí nad Labem : Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem, [1993]-. -- svazků ; 30 cmSignatura: G1-221


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Jurčišinová, Naděžda, 1956-
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach : (1908-1913) / Nadežda Jurčišinová. -- Vydanie prvé Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. -- 229 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-224-1487-6.
Signatura: A0-48879


Muzeum Factum : čtvrtletník Muzea Vysočiny Jihlava. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, 2011-. -- 30 cmSignatura: I-504 147


Northcutt, Wendy, 1963-##[Darwin Awards coutdown to extincion. Česky]
Darwinovy ceny. Odpočítávání konce / Wendy Northcuttová ; z anglického originálu The Darwin Awards: countdown to extincion ... přeložila Olga Neumanová. -- Praha : XYZ, 2017. -- 275 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7505-617-7.
Signatura: A0-48112


Průvodce výstavou obrazů Jindřicha Vlčka, akad. malíře a legionáře : naše legie v Rusku a v Sibiři : 28.X.-6.XII.1931 / [životopis Jindřicha Vlčka napsal Rudolf Medek]. -- V Plzni : Západočeské umělecko-průmyslové museum, 1931. -- 33 s. : il. ; 16 cmSignatura: 203 539


Průvodce po expozicích Městského muzea ve Skutči / [sestavila Ivana Sodomková]. -- V Chrudimi : Okresní muzeum, 1985. -- 16 s. ; 29 cmSignatura: I-710 816


Průvodce po expozicích Muzea a galerie v Hlinsku v Čechách / [sestavila Ivana Sodomková]. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1985. -- 14 s. ; 29 cmSignatura: I-715 731


Soukup, Martin, 1977-
Conditions of fieldwork / Martin Soukup et al.. -- Prague : National Museum, 2016. -- 112 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7036-511-3.
Signatura: A0-48669


Šobáňová, Petra, 1975-
Muzeum versus digitální éra / Petra Šobáňová, Jolana Lažová a kol.. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 264 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5023-0.
Signatura: A0-48439


Tvář české krajiny : výstavní sály budovy Mánesa v Praze : červen-září 1941 / [předmluvu napsal Jan Květ]. -- Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1941. -- 24 s. ; 21 cmSignatura: 360 398


09 - Rukopisy. Vzácné knihy


Horák, Václav, 1887-
Rukopis královédvorský : památka zachovaná v přepise ze XIV. století : starobylost básní dokazuje štěpný rým / za pomoci Jana Kryštůfka vydal Václav Horák. -- V Praze : V. Kotrba, 1912. -- 59 s. ; 25 cmSignatura: I-320 318


Hubert, Miroslav, 1925-
Rozpravy o kodexu zvaném Gigas, či, Ďáblova bible / Miroslav Hubert. -- Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2017. -- 59 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88215-04-2.
Signatura: B0-22145


Medek, Rudolf, 1890-1940
Dvě básně / Rudolf Medek. -- V Hradci Králové : F. Tichý, 1928. -- 18 s. ; 20 cmSignatura: 323 878


Medek, Rudolf, 1890-1940
Půlnoc bohů : básně / Rudolf Medek ; s dvanácti dřevoryty J. Váchala. -- Praha : Rudolf Medek, 1912. -- [64] s. : il. ; 24 cmSignatura: 203 2841 Filozofie. Psychologie

Provazník, Jan, 1965-
Hérakleitos ve světle mythické moudrosti : filosoficko-theologická studie / Jan Provazník. -- Vydání první [Praha] : Malvern, 2017. -- 118 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7530-062-1.
Signatura: B0-22132


Melchizedek, Drunvalo, 1941-##[Ancient secret of the Flower of Life. Česky]
Prastaré tajemství Květu života : upravený přepis seminářů Květ života živě přednesených před Matkou Zemí mezi roky 1985 a 1994 / napsal a o aktuální informace doplnil Drunvalo Melchizedek ; z anglického originálu The ancient secret of the Flower of Life ... přeložil Petr Kobza. -- 1. vydání v nakladatelství Jakub Adam Mladá Vožice : Adam, 2016. -- 2 svazky (541 stran) : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-906545-0-1.
Signatura: A0-48924


Hučková, Iva
Věštba numerologickými kostkami / Iva Hučková. -- [Praha] : Eva Kalivodová Štichová, [2017]. -- 40 stran ; 14 cm + 2 hrací kostky. -- ISBN 978-80-905584-9-6.
Signatura: C0-72


Dugan, Ellen, 1963-##[Natural witchery. Česky]
Přírodní čarodějnictví : intuitivní, osobní a praktická magie / Ellen Dugan ; přeložila Renata Štulcová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 269 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7390-468-5.
Signatura: A0-48788


Šíma, Vladislav, 1964-
Fraktální astrologie pro každého / Vladislav Šíma s laskavou pomocí a přispěním pana Tomáše Pfeiffera. -- Praha : Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, 2017. -- 382 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-85238-36-5.
Signatura: A0-49003


Sibyla Kumana, asi 970 př. Kr.-870 př. Kr.
Legendy a věštby / Sibyla ; podľa historických textov preložil, upravil a na vydanie pripravil Michal Horecký. -- Žilina : Georg, [2017]. -- 190 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-8154-175-9.
Signatura: A0-48523


Russo, Kim##[Happy medium. Česky]
Šťastné médium : životní lekce z druhé strany / Kim Russo. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 240 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-564-4.
Signatura: A0-48711


Hadot, Pierre, 1922-2010##[Qu'est-ce que la philosophie antique? Česky]
Co je antická filosofie? / Pierre Hadot ; z francouzského originálu Qu'est-ce que la philosophie antique? ... přeložila Magdalena Křížová. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2017. -- 319 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-680-2.
Signatura: A0-48749


Zozuľak, Ján, 1968-
Byzantská filozofia / Ján Zozuľak. -- Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- 221 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7380-640-8.
Signatura: A0-48331


Steiner, Rudolf, 1861-1925##[Perspektiven der Menschheitsentwickelung. Der materialistische Erkenntnisimpuls und die Aufgabe der Anthroposofie. Česky]
Perspektivy vývoje lidstva : materialistický impuls poznání a úkol anthroposofie / Rudolf Steiner. -- Samotišky : MICHAEL, 2017. -- 221 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86340-54-8.
Signatura: A0-48549


159.9 - Psychologie


Bradley, Stanley, 1948-
Škola psychotroniky / Stanley Bradley. -- Vydání šesté Praha : Brána, 2017. -- 271 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7243-937-9.
Signatura: A0-48339


Dosedlová, Jaroslava, 1969-
Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence / Jaroslava Dosedlová a kol.. -- Vydání první Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 221 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8458-2.
Signatura: A0-48494


Grün, Anselm, 1945-
Proměň svůj strach : cesta k nové chuti do života / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložila Petra Švecová]. -- 1. vyd. Praha : Paulínky, 2008. -- 135 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86949-55-0.
Signatura: A0-48521


Karsten, Gunther, 1962-##[Secrets of learning like a world champion. Česky]
Mějte paměť jako slon / Gunther Karsten ; z anglického originálu The secrets of learning like a world champion ... přeložil Petr Kotouš. -- Praha : Mladá fronta, [2017?]. -- 146 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-3814-0.
Signatura: A0-48751


Lévy-Bruhl, Lucien, 1857-1939##[Mentalité primitive, Česky]
Myšlení člověka primitivního / Lucien Lévy-Bruhl ; přeložil Jindřich Vacek. -- Vydání druhé Praha : Argo, 2017. -- 356 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-2086-8.
Signatura: A0-48665


Mainly foundation matrices. Česky
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 2. díl, Převážně základové matrice / sestavil Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies. Volume 2, Mainly foundation matrices ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první Praha : Irene, 2016. -- 126 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905354-7-3.
Signatura: B0-22110/2


Mainly theory. Česky
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 1. díl, Převážně teorie / sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies, volume 1: Mainly theory ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první Praha : Výbor pro péči o Prix Irene, 2015. -- 256 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905354-6-6.
Signatura: B0-22110/1


Mikoška, Petr
Vzdělávání zaměřené na studenta / Petr Mikoška. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 186 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7465-249-3.
Signatura: A0-49366


Nešpor, Karel, 1952-
Jak být milejší : zdravé emoce prakticky a jednoduše / Karel Nešpor. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 158 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-262-1171-6.
Signatura: A0-48299


Paulík, Karel, 1949-
Psychologie lidské odolnosti / Karel Paulík. -- 2., přepracované a doplněné vydání Praha : Grada, 2017. -- 362 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-5646-2.
Signatura: A0-48791


Royal, Brandon, 1967-##[Little blue reasoning book. Česky]
Principy kritického myšlení / Brandon Royal ; z anglického originálu The little blue reasoning book ... přeložila Karolína Kvapilová. -- Vydání první Praha : Ikar, 2016. -- 255 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-3051-0.
Signatura: A0-48239


Tracy, Brian, 1944-##[No excuses!. Česky]
Už žádné výmluvy! : 21 cest k dosažení trvalého štěstí a úspěchu / Brian Tracy ; překlad: Jakub Goner. -- V nakladatelství Biz Books vydání 1. Praha : BizBooks, 2017. -- 296 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-2650-590-7.
Signatura: A0-48871


16 - Logika


Nitsche, Martin, 1975-
Metodická přednost spleti : tranzitivně-topologický model fenomenologie / Martin Nitsche. -- Vydání první Praha : Togga, 2016. -- 259 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7476-112-6.
Signatura: A0-48907


Papps, Patricia##[Heal yourself with angels. Česky]
Andělé tě uzdraví : meditace, modlitby a rady / Patricia Pappsová. -- Praha : Dobrovský, 2017. -- 185 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-464-7.
Signatura: A0-48278


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Byrne, Lorna, 1955-##[Angels in my hair. Česky]
Andělské zamyšlení / Lorna Byrneová ; sestavil Jan Menděl. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 48 nečíslovaných stran ; 12 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7549-269-2.
Signatura: A0-48954


Kushner, Harold S., 1935-##[Living a life that matters. Česky]
Aby měl život smysl / Harold S. Kushner ; z anglického originálu Living a life that matters přeložil Pavel Kolmačka. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 151 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-1183-9.
Signatura: B0-22248


Lysoňková, Jana, 1957-
Proč jsme tady 4. Vzestup do duchovního světa / Jana Lysoňková. -- Křižanovice u Vyškova : Jana Lysoňková, 2017. -- 383 stran : 21 cm. -- ISBN 978-80-270-1086-8.
Signatura: A0-38172/4


Maeterlinck, Maurice, 1862-1949##[Trésor des Humbles. Česky]
Poklad Pokorných / Maurice Maeterlinck ; přeložila Marie Kalašová. -- Vydání tohoto souboru čtvrté Jinočany : H&H, 2016. -- 155 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7319-122-1.
Signatura: B0-21657


Menděl, Jan, 1983-
Cesta ven ze šíleného světa / Jan Menděl. -- Vydání druhé V Bratislavě : Noxi, 2017. -- 223 stran : 20 cm. -- ISBN 978-80-8111-454-0.
Signatura: A0-48748


Ruiz, Miguel,##[Mastery of self. Česky]
Mistrem sám sobě : toltécký průvodce po osobní svobodě / Don Miguel Ruiz ml. ; přeložila Věra Klásková. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 171 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7549-146-6.
Signatura: A0-48753


Šíma, Pavel
Na plné koule : ten návod, co sis vyptal : na miliony, úspěch a štěstí / Pavel Šíma. -- 1. vydání Brno : BizBooks, 2017. -- 296 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-265-0593-8.
Signatura: A0-49150


Wiking, Meik, 1978-##[Little book of hygge. Česky]
Hygge : prostě šťastný způsob života / Meik Wiking ; z anglického originálu The little book of hygge ... přeložila Monika Vitinová. -- První vydání V Brně : Jota, 2017. -- 287 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7565-111-2.
Signatura: A0-49240
* hygge2 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Adrian, Luc, 1957-##[Fleurs en enfer. Česky]
Františkáni z Bronxu / Luc Adrian ; z francouzského originálu Des fleurs en enfer. Fioretti du Bronx ... přeložila Veronika Matiášková. -- V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. -- 180 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7195-951-9.
Signatura: A0-48348


Ambros, Pavel, 1955-
Doprovázet, rozlišovat a integrovat : uvedení do pastorální antropologie / Pavel Ambros. -- Vydání první Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. -- 286 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-255-2.
Signatura: A0-48587


Ambros, Pavel, 1955-
Pastorace mladých : iniciace k životu nového člověka a utváření jeho životního stylu / Pavel Ambros. -- Vydání první Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. -- 230 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-254-5.
Signatura: A0-48567


Anders-Hoepgen, Marcel, 1973-##[Hatha-Yoga-Schule. Česky]
Škola hathajógy : cvičení pro začátečníky i pokročilé / Marcel Anders-Hoepgen ; z německého originálu Die Hatha-Yoga-Schule ... přeložil Miroslav Hubáček. -- Vydání první Olomouc : Fontána, [2017]. -- 149 stran : barevné ilustrace ; 21 x 20 cm. -- ISBN 978-80-7336-875-3.
Signatura: A0-48936


Balík, Stanislav, 1969-
Náš boj s Islámským státem / Stanislav Balík a Stanislav Polnar. -- Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2017. -- 169 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87525-51-7.
Signatura: A0-49165


Barátová, Veronika Katarína, 1959-
Boží vůle: bludiště, nebo cesta? / Veronika Katarína Barátová ; ze slovenského rukopisu přeložil Jan Lachman. -- V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. -- 108 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7195-993-9.
Signatura: B0-22456


Bittleston, Jennie##[Secrets of yoga. Česky]
Tajemství jógy / Jennie Bittleston. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. -- 224 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-1975-9.
Signatura: A0-48673


Bureš, Jaroslav, 1953-
Muslimské bratrstvo v současnosti / Jaroslav Bureš, Marek Čejka, Jan Daniel. -- Vydání první Praha : Academia, 2017. -- 229 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2670-5.
Signatura: A0-49035


Cabalka, Josef Václav, 1920-1949
Vyšehrad, svědek české minulosti / Jos. V. Cabalka. -- Praha : Družstvo Vlast, 1941. -- 93 s. : il. ; 21 cmSignatura: 19 054


Císlerová, Michaela
Po stopách svaté Anežky : průvodce Anežským klášterem a pracovní knížka pro děti i rodiče / text: Michaela Císlerová ; ilustrace: Martin Kubát. -- V Praze : Národní galerie, 2016. -- 55 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), plány ; 26 x 27 cm. -- ISBN 978-80-7035-628-9.
Signatura: A1-6235


Clemens, Josef, 1947-
Nasazení církve pro mladé : od Jana Pavla II. k papeži Františkovi / Josef Clemens. -- Praha : Sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM, 2015. -- 31 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-7426-7.
Signatura: B0-22249


Čornej, Petr, 1951-
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu / editoři: Milada Homolková a Michal Dragoun ; autoři kapitol: Petr Čornej, Michal Dragoun, Milada Homolková, Petra Mutlová, Markéta Pytlíková, Milada Studničková, Kateřina Voleková. -- Vydání první V Praze : Scriptorium, 2016. -- 414 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-88013-41-9.
Signatura: A0-48382


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Lotr na pravici : oratorium o dvou dílech / napsal Jaroslav Durych. -- [Praha] : J. Beránek, 1924. -- 32 s. ; 22 cmSignatura: 203 756


Gröger, Augustinus, 1942-
Liber evangeliorum : knižní malba Beuronské umělecké školy = die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule / autoři Augustinus Gröger, Monica Bubna-Litic, Miroslav Kunštát, Hana Navrátilová ; překlady Monica Bubna-Litic, Miroslav Kunštát, Stanislav Přibyl, Stefan Scholz, Blanka Pešinová-Couvreur. -- Praha : Nadační fond Malakim ve spolupráci se Spolkem přátel beuronského umění, 2016. -- 232 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 33 cm. -- ISBN 978-80-906334-0-7.
Signatura: A1-6206


Hlávka, Marek, 1964-
Madona z Veveří : jak promlouvá symbolika obrazu / Marek Hlávka. -- Brno : Biskupství brněnské, 2014. -- 33 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-260-6567-8.
Signatura: B0-22165


Hlávka, Marek, 1964-
Madona s tajemstvím : Panna Maria Vranovská / Marek Hlávka. -- Brno : Biskupství brněnské, 2017. -- 57 stran : barevné ilustrace, portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-270-1064-6.
Signatura: B0-22166


Kalous, Antonín, 1977-
Plenitudo potestatis in partibus? : papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526) / Antonín Kalous. -- Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2010. -- 446 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86488-75-2.
Signatura: A0-48878


Kuby, Clemens, 1947-
Žijící Buddha : sedmnácté znovuzrození karmapy v Tibetu / Clemens Kuby ; z německého originálu přeložil Miloslav Korbelík. -- Praha : Eminent, 2017. -- 239 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7281-515-9.
Signatura: A0-48931


Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad / Lucie Heilandová ... [et al.]. -- Brno : Moravská zemská knihovna, 2013. -- 202 s., [29] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7051-198-5.
Signatura: A0-48472


MacIntyre, David Martin, 1859-1938##[Hidden life of prayer. Česky]
Skrytý modlitební život : krev křesťanského života / David Martin MacIntyre ; z anglického originálu The hidden life of prayer: the life-blood of the Christian ... přeložil Václav Petr. -- Vydání první V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. -- 190 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7553-223-7.
Signatura: A0-49026


Maslow, Abraham Harold, 1908-1970##[Religions, values, and peak-experiences. Česky]
Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky / Abraham H. Maslow ; z angličtiny přeložila Irena Žampachová. -- Vydání první V Brně : Nadační fond Holar, 2017. -- 148 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906731-0-6.
Signatura: A0-48663


Mikulášek, Jiří, 1942-
Někdo tě má rád : (výběr textů z let 1999-2014) / Jiří Mikulášek ; [editor Martina Jandlová]. -- Brno : Biskupství brněnské, c2015. -- 132 s. : barev. il., 1 portrét ; 23 cm. -- ISBN 978-80-260-7466-3.
Signatura: B0-22167


Moloney, Francis J., 1940-
Evangelium podle Jana / Francis J. Moloney ; Daniel J. Harrington (editor) ; [z anglického originálu ... přeložil David Hofmann]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. -- 614 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7192-991-8.
Signatura: A0-48431


Mor veHadas. Česky
Příběh knihy Ester / komentář Rav Jigal Ariel ; překlad Jan Divecký ; z hebrejského originálu ... Mor veHadas ... přeložil Jan Divecký. -- První vydání Praha : nakladatelství P3K, 2016. -- 167, xvi stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87343-62-3.
Signatura: A0-48404


Mosty Královéhradecké diecéze CČSH. -- Hradec Králové : Královéhradecká diecéze CČSH, 2017-. -- 30 cm


Mrňávek, Tomáš, 1974-
Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého / Tomáš Mrňávek. -- První vydání Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 228 stran, 44 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace, portréty, plány ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7465-232-5.
Signatura: A0-48362


Omartian, Stormie, 1942-
Just enough light for the step I'm on / Stormie Omartian. -- First British edition Eastboune : Kingsway Publication, 1999. -- 177 stran ; 18 cm. -- ISBN 0-85476-828-9.
Signatura: A0-48495


Ronchi, Ermes, 1947-##[Le nude domande del Vangelo Meditazioni proposte a papa Francesco e alla Curia Romana. Česky]
Klíčové otázky evangelia : meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii / Ermes Ronchi ; z italského originálu Le nude domande del Vangelo Meditazioni proposte a papa Francesco e alla Curia Romana přeložil Jaroslav Brož. -- První vydání Praha : Paulínky, 2017. -- 182 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7450-248-4.
Signatura: A0-48604


Růžička, Jan, 1984-
Jan Bula (1920-1952) ; Václav Drbola (1912-1951) / Jan Růžička, Petra Slívová. -- Brno : Biskupství brněnské, 2016. -- 33, 25 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-270-1153-7.
Signatura: B0-22128


Scholem, Gershom Gerhard, 1897-1982##[Messianic idea in Judaism. Česky]
Mesiášská idea v judaismu a další eseje o židovské spiritualitě / Gershom Scholem. -- Vydání první Praha : Malvern, 2017. -- 365 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7530-064-5.
Signatura: A0-48389


Skřivánek, František, 1933-
Tušení obrysů křesťanství : úvahy a podněty k zamyšlení / František Skřivánek. -- [Havlíčkův Brod] : Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2016. -- 218 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906164-3-1.
Signatura: A0-48648


Šmok, Martin, 1971-
Labyrintem normalizace - židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Martin Šmok. -- V Praze : Židovské muzeum, [2017]. -- 111 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 x 22 cm. -- ISBN 978-80-87366-53-0.
Signatura: B0-22206


Špačková, Marie
Kdo to ví, odpoví : jak známe Bibli? / texty: Marie Špačková. -- [Brno] : Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, 2015. -- 27 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9431-9.
Signatura: B0-22172


Urban, František, 1977-
Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku : mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany / František Urban. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 219 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5043-8.
Signatura: A0-48416


Vepřek, Miroslav, 1978-
Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka / Miroslav Vepřek. -- Vydání první Olomouc : Vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. -- 271 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-242-2.
Signatura: A0-48351


Zenshin : magazín o zenu, buddhismu a vůbec.... -- Hora Svaté Kateřiny : Coming Company, s.r.o., [2016?]-. -- 30 cm3 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie


Zpráva o plnění úkolů a návrh dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016-2020 / text: Ministerstvo kultury ČR, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 43 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7028-463-6.
Signatura: B0-22319


31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Anděl, Jiří, 1950-
Hodnocení potenciálu krajiny / Jiří Anděl, Martin Balej a kolektiv. -- Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. -- 131 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7414-411-0.
Signatura: H0-74


Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Cizinci před branami / Zygmunt Bauman. -- Vydání první Olomouc : Broken Books, 2017. -- 94 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906307-2-7.
Signatura: B0-22214


Bittmannová, Lenka
Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu : prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann. -- Vydání první [Praha] : Pasparta, [2017]. -- 62 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88163-53-4.
Signatura: B0-22247


Cesty do dospělosti : psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků / Lenka Lacinová, Stanislav Ježek & Petr Macek (eds.). -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 156 stran ; 26 cm. -- ISBN 978-80-210-8400-1.
Signatura: B0-22125


Collier, Paul, 1949-##[Exodus. How migration is changing our world. Česky]
Exodus : jak migrace mění náš svět / Paul Collier. -- Praha : Nakladatelství LIBRI, 2017. -- 258 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-557-6.
Signatura: A0-48724


Covey, Stephen R., 1932-2012##[7 habits of highly effective families. Česky]
7 návyků spokojené rodiny / Stephen R. Covey ; překlad: Petr Somogyi. -- V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press : FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2017. -- 386 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7261-482-0.
Signatura: A0-48830


Cultural life in Hradec Králové Region : discover the Hradec Králové Region. -- [Hradec Králové] : Hradec Králové Region, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace ; 24 cmSignatura: B0-22305


Czechmag : lifestylový magazín. -- Praha : Kryštof David, 2017-. -- 21 cm


Daniel, Ondřej, 1979-
Kultura svépomocí : ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu / Ondřej Daniel a kol.. -- Vydání první Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 169 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7308-706-7.
Signatura: A0-48605


Deary, Terry, 1946-##[Cut-throat celts. Česky]
Keltští hrdlořezové : (o čem se vám učitelé neodvažují říct) / Terry Deary, Martin Brown ; z anglického originálu Horrible histories: The cut-throat celts přeložil Robert Novotný. -- 5. vydání V Praze : Egmont Publishing, 2017. -- 127 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-3921-6.
Signatura: B0-22197


Doušová, Věra
Být neslyšící nemusí být problém : jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením : postřehy z psychologické poradny / Věra Doušová, Kristina Kratochvílová, Jitka Motejzíková. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2014. -- 97 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86792-38-5.
Signatura: B0-22106


Eger, Ludvík, 1961-
Komerční komunikace / Ludvík Eger, David Prantl, Karolína Ptáčková. -- 2., přepracované a rozšířené vydání Plzeň : ZČU v Plzni, 2017. -- 146 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-261-0689-0.
Signatura: B0-22173


Ekman, Oskar, 1975-
Jednou se zase setkáme, Sanam : příběh o cestě za svobodou / [text] Oskar Ekman ; [ilustrace] Peter Bergting ; z anglické verze švédského originálu We shall meet again, Sanam ... přeložilo UNHCR v České republice ve spolupráci s META, o.p.s.. -- Vydání první [Praha] : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů : a UNHCR v České republice, 2015. -- 58 stran : barevné ilustrace, mapa ; 26 cm. -- ISBN 978-80-906296-2-2.
Signatura: B0-22126


Fenclová, Jana
Nebojte se zákonů, hájí práva dětí : informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením / kolektiv autorů: Jana Fenclová, Markéta Novotná, Adéla Kohoutová, Věra Doušová. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2016. -- 72 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86792-31-6.
Signatura: B0-22107


Fuller, Andrew, 1957-##[Unlocking your child's genius. Česky]
Šťastné a úspěšné dítě : jak vychovat génia / Andrew Fuller ; z anglického originálu Unlocking your child's genius ... přeložila Jitka Ondryášová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 286 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7549-175-6.
Signatura: A0-48340


Gardošová, Juliana
Rozumím sobě, poznávám ostatní : nácvik emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním věku / Juliana Gardošová, Jaroslava Budíková ; ilustrace Jindřich Kobr. -- Praha : RAABE, 2017. -- 108 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-296-7.
Signatura: B1-6711


Gebelt, Jiří, 1968-
Ve stínu islámu : menšinová náboženství na Blízkém východě / Jiří Gebelt a kolektiv. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2016. -- 444 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7429-692-5.
Signatura: A0-48714


Große Regression. Česky
Velký regres : mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška / Heinrich Geiselberger (ed.) ; přeložili Vladimír Čadský, Jan Prokeš, Olga Sixtová, Martin Vrba a Štěpán Zajac. -- V Praze : Rybka Publishers, 2017. -- 311 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87950-34-0.
Signatura: A0-49097


Hledá se dvojjazyčný asistent... : zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem / Kristýna Titěrová (ed.). -- 2. vydání Praha : Meta, o.p.s., [2014]. -- 91 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cmSignatura: B0-22141


Chejnová, Pavla, 1978-
Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child / Pavla Chejnová. -- First English edition Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. -- 164 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-3436-4.
Signatura: B0-22091


Cherkashina, Maria
Komunitní tlumočníci ve víru integrace / autoři textů: Maria Cherkashina, Antonina Sachuk, Nataliya Dotsenko, Marianna Kuzmovych, Wesam jEleyan, Le Thi Ngan, Alma Mónica Márquez Bobadilla, Elena Visloguzová, Ochgerel Altangerel, Gabriela Bańczarczyk, Petra Kozílková, Zuzana Vodňanská ; autor ilustrací: Vojtěch Šeda. -- 1. vydání Praha : Meta, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2017]. -- 59 stran : ilustrace ; 21 cmSignatura: B0-22116


International BOBCATSSS Symposium (23. : 2015 : Brno, Česko)
Design, innovation, participation. -- Brno : Flow, o.s., 2015. -- 331 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-88123-00-2 * 978-80-905480-7-7 (chyb.).
Signatura: A1-6243


Jílek, Dušan
Profesionální telefonování : zaměřeno na B2B praxi + praktická cvičení / Dušan Jílek. -- První vydání Praha : Powerprint s.r.o., 2017. -- 129 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7568-013-6.
Signatura: B0-22082


Jirák, Jan, 1958-
Druhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe / Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová a kol.. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 198 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-3586-6 * 970-80-246-3586-6 (chyb.).
Signatura: A0-49081


Kronbauer, Rudolf Jaroslav, 1864-1915
Děti v jeskyních ; Světlo slepých : Němý, který mluví : O dětech opuštěných a zanedbaných : O ztracených synech / R.J. Kronbauer. -- V Praze : Nakladatelské družstvo Máje, 1903. -- 195 s. : il. ; 19 cmSignatura: 10 673


Kulturleben in der Region Hradec Králové : entdecken sie die Region Hradec Králové. -- [Hradec Králové] : Region Hradec Králové, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace ; 24 cmSignatura: B0-22303


Kulturní život v Královéhradeckém kraji : objevte Královéhradecký kraj. -- [Hradec Králové] : Královéhradecký kraj, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace ; 24 cmSignatura: B0-22302


Kunhartová, Monika
Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 218 stran : tabulky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3600-9.
Signatura: A0-48548


Migrace a demografické výzvy (konference) (2016 : Jindřichův Hradec, Česko)
Migrace a demografické výzvy : sborník vybraných přispěvků z XLVI. konference České demografické společnosti : Jindřichův Hradec, 26.-27. května 2016 / Luděk Šídlo, Boris Burcin (eds.). -- Praha : Oeconomica, 2016. -- 1 CD-ROM (113 stran) : barevné ilustrace ; 12 cm. -- ISBN 978-80-245-2183-1.
Signatura: F0-2066


Nebojte se integrace, připravte se včas : informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením. -- Praha : Vydalo centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., [2017]. -- 44 stran : ilustrace, portréty ; 21 cmSignatura: B0-22105


Oriens Aliter : časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014-. -- 24 cm


Parsons, Rob, 1948-
Supermatce řekni sbohem / Rob Parsons ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pláteníková]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 101 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7195-681-5.
Signatura: B0-22090


Pontanus : časopis pro kulturu a umění Mostecka. -- Most : Nakladatelství a knihkupectví Hněvín, s.r.o., 2017-. -- 27 cm


Procházková, Lucie##[Hej Sveridge. Česky]
Hello Czech Republic : doma v nové zemi : příručka pro učitele / autorky: Lucie Procházková, Kristýna Titěrová. -- Vydání první Praha : META, o.p.s., 2015. -- 79 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-906296-0-8.
Signatura: B1-6650


Prokůpek, Vít
Psychologie ovlivňování : 99 tipů pro zýšení vaší přesvědčivosti / Vít Prokůpek. -- 2.vydání, aktualiozované a doplněné [Pardubice] : Vít Prokůpek, 2017. -- 249 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906565-4-3.
Signatura: A0-49192


Prudký, Libor, 1944-
Periferie, kraje, hodnoty : možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami / Libor Prudký (ed.), Michaela Šmídová, Kateřina Vojtíšková. -- 1. vydání Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 251 stran : ilustrace, mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-414-8.
Signatura: A0-48397


Přikrylová, Marie, 1936-
Moje Kořenecko : vzpomínky / Marie Přikrylová. -- Vydání 1. Praha/Mladkov : Mare-Czech, 2017. -- 71 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-88215-06-6.
Signatura: B0-22245


Sobková, Petra, 1980-
Odrazy emocí v postojích k imigrantům / Petra Sobková, Milena Öbrink Hobzová, Ludmila S. Trochtová. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 126 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5078-0.
Signatura: B0-22109


Sukel, Kayt##[Art of risk. Česky]
Umění riskovat : jak najít odvahu k životu / Kayt Sukel ; překlad: Tomáš Piňos. -- 1. vydání Praha : Management Press, 2017. -- 326 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7261-481-3.
Signatura: A0-48870


Sunderland, Margot##[Science of parenting. Česky]
Věda zvaná rodičovství : jak dítěti poskytnout zdravou, citlivou a láskyplnou péči / Margot Sunderlandová ; z anglického originálu The science of parenting ... a What every parent needs to know ... přeložila Kateřina Orlová. -- Vydání druhé, přepracované a doplněné Praha : Euromedia, 2017. -- 304 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-125-1.
Signatura: A0-49059


Tučková, Jiřina
Říkej si a hraj : metodická příručka a cvičení pro prevenci poruch výslovnosti / Jitka Tučková ; ilustrace Patricie Koubská. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 61 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-262-1176-1.
Signatura: B1-6719


Vrubel, Martin, 1986-
Education, support and rehabilitation for people with visual impairments / Martin Vrubel, Petra Röderová, Nora Jágerová. -- 1st edition Brno : Masaryk university, 2017. -- 140 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-210-8456-8.
Signatura: B0-22124


Zimbardo, Philip G., 1933-##[Man disconnected. Česky]
Odpojený muž : jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím / Philip Zimbardo & Nikita D. Coulombová ; z anglického originálu Man disconnected: how technology has sabotaged what it means to be male, and what can be done ... přeložily Libuše Čížková a Kateřina Klabanová. -- Vydání 1. Praha : Grada, 2017. -- 280 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-5797-1.
Signatura: A0-49052


Zoja, Luigi, 1943-##[Gesto di Ettore. Česky]
Soumrak otců : archetyp otce a dějiny otcovství / Luigi Zoja ; přeložil Petr Patočka a Olga Čaplyginová. -- V českém jazyce vydání druhé, rozšířené a revidované autorem Praha : Prostor, 2017. -- 343 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-347-3.
Signatura: A0-48315


Życie kulturalne w Kraju Kralowohradeckim : odkryj Kraj Kralowohradecki. -- [Hradec Králové] : Kraj Kralowohradecki, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace ; 24 cmSignatura: B0-22304


32 - Politika


Avnery, Uri, 1923-
Israel ohne Zionisten : Plädoyer für eine neue Staatsidee / Uri Avnery. -- Gütersloh : Bertelsmann Sachbuchverlag, 1969. -- 239 s. ; 21 cmSignatura: 301 339


Balík, Stanislav, 1978-
Kvalita demokracie v České republice / Stanislav Balík, Michal Pink, Andrew Roberts, Marek Rybář, Peter Spáč, Petra Svačinová, Petr Voda. -- 1. vydání Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2016. -- 223 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-417-9.
Signatura: A0-49416


Brenning, Alfred
Innere Kolonisation / von A. Brenning. -- Leipzig : B.G. Teubner, 1909. -- 152 s. ; 19 cmSignatura: 11 315


Bücher, Karl, 1847-1930
Hospodářské úkoly moderního města / napsal Karel Bücher ; přeložil Jan Náhlovský. -- V Praze : [Nákladem vydavatele Rozhledů Jos. Pelcla], 1899. -- 38 s. ; 19 cmSignatura: 202 489 , 26 083


Bušek, Vratislav, 1897-1978
Poválečné konkordáty / napsal Vratislav Bušek. -- V Bratislavě : Academia, 1926. -- 101 s. ; 23 cmSignatura: 19 945


Bušek, Vratislav, 1897-1978
Poválečné konkordáty : (z přednášky konané 22.IV.1926 v "Právnické jednotě pro Slovensko" v Bratislavě) / Vratislav Bušek. -- Bratislava : [s.n., 1926]. -- 11 s. ; 23 cmSignatura: 19 945


Clinton, Hillary Rodham, 1947-
Living history / Hillary Rodham Clinton. -- New York : Simon & Schuster, c2003. -- xi, 562 s., [32] s. fot. příl. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 0-7432-2224-5.
Signatura: A0-48580


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Češství v Evropě / Jaroslav Durych. -- V Praze : Kmen, 1936. -- 13 s. ; 21 cmSignatura: 316 616


Filipec, Ondřej, 1986-
Fenomén terorismus: česká perspektiva / Ondřej Filipec. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. -- 256 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5040-7.
Signatura: A0-48432


Griffiths, John Charles, 1934-
Afghanistan : a history of conflict / John C. Griffiths. -- First published in Australia Dandenong : Timat Publishing, 2001. -- 272 stran, 8 nečíslovaných stran příloh : barevné ilustrace, mapy ; 20 cm. -- ISBN 1-877-06702-4 * 187706702-4 (chyb.).
Signatura: A0-48411


Hamon, Augustin, 1862-1945
Duševní povaha anarchisty / A. Hamon ; dle 3. vydání originálu přeložil se svolením autorovým Jaroslav Jiroušek. -- V Praze : [Nákladem vydavatele Rozhledů Jos. Pelcla], 1898. -- 154 s. ; 19 cmSignatura: 202 489 , 10 675


Hrbková, Lenka
Understanding policy attitudes: effects of affective source cues on political reasoning / Lenka Hrbková. -- 1st edition Brno : Masaryk university, 2016. -- 173 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-8056-0.
Signatura: A0-48500


Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Jana A. Komenského Štěstí národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se jimi státi mohli / z latiny vyložil Jan V. Novák. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1901. -- 58 s. ; 15 cmSignatura: 329 557 , 315 803 , 316 428


Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Nový Bydžov, Česko)
Výroční zpráva k ... okresní konferenci Komunistické strany Československa ve dnech ... v Novém Bydžově. -- Nový Bydžov : Okresní výbor KSČ, [1950]-[1951] (VČT). -- 2 sv. ; 21 cmSignatura: G0-1050


Krčál, Petr, 1964-
Dispozitiv penální legitimity: kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci / Petr Krčál. -- Vydání 1. Brno : Doplněk, 2016. -- 183 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7239-331-2.
Signatura: A0-48426


Kučera, Eduard, 1928-
O agrárnický stát / Eduard Kučera a Zdeňka Kučerová. -- 1. vyd. Praha : Orbis, 1955. -- 194 s. ; 21 cmSignatura: 38 495


Kundra, Ondřej
Můj syn terorista : jak se rodí evropští džihádisté / Ondřej Kundra, Tomáš Lindner. -- 1. vydání Brno : BizBooks, 2017. -- 208 stran : barevné ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-265-0605-8.
Signatura: A0-49428


Padevět, Jiří, 1966-
Tři králové : odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II / Jiří Padevět. -- 1. vydání Praha : Academia, 2017. -- 168 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2677-4.
Signatura: A0-49382
* Sparta I (radiostanice) * Sparta II (radiostanice)


Partigiane della libertà. -- Roma : [Sezione centrale stampa e propagande del PCI, 1973]. -- 237 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cmSignatura: I-185 561


Pejša, Robert, 1976-
Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939 / Robert Pejša. -- První vydání Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 178 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-3335-0.
Signatura: B0-22250


Ponížilová, Martina, 1986-
Regionální řád a mocnosti Blízkého východu : formování blízkovýchodního řádu na pozadí soupeření regionálních mocností v letech 1945-2015 / Martina Ponížilová. -- První vydání Praha : Dokořán, 2016. -- 295 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-813-9.
Signatura: A0-48273


Schrang, Heiko, 1969-##[Jahrhundertlüge. Česky]
Lži století : které znají jen zasvěcení / Heiko Schrang ; překlad Daniel Helekal. -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. -- 208 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-271-0310-2.
Signatura: A0-48787


Schulz, Ferdinand, 1835-1905
Čeští vystěhovalci / sepsal Ferdinand Schulz. -- V Praze : Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1876. -- 128 s. ; 17 cmSignatura: 318 184


Teege, Jennifer, 1970-##[Amon. Česky]
Můj dědeček by mě popravil : příběh vnučky Amona Götha, nacistického "řezníka" ze Schindlerova seznamu / Jennifer Teegeová, Nikola Sellmairová ; přeložila Miloslava Hnízdilová. -- Vydání první V Praze : Metafora, 2017. -- 205 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-526-5.
Signatura: A0-48763


Za svobodu, spravedlnost a solidaritu : dějiny sociální demokracie v českých zemích = Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern = For freedom, justice and solidarity : history of Social democracy in the Czech lands / autory textů jsou Patrik Eichler, Pavel Horák, Rudolf Kučera, Jan Mervart, Thomas Oellermann, Martin Polášek, Vítězslav Sommer, Radka Šustrová, Ondřej Vojtěchovský a Tomáš Zahradníček ; překlad do anglického jazyka Jana Bímová ; překlad do německého jazyka David Růžička a Thomas Oellermann. -- [Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2016]. -- 111 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87348-25-3.
Signatura: B0-22130


Zeman : skutečný příběh českého prezidenta. -- Praha : Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú., 2017. -- 102 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-270-1639-6.
Signatura: B1-6717


Zeman, Martin
Jan Masaryk, jak jsme ho znali / [Martin Zeman]. -- Vyd. 2. Praha : Svět v obrazech, 1948. -- [46] s. : il., portréty ; 30 cmSignatura: I-352 952


33 - Ekonomické vědy


Cakirpaloglu, Panajotis, 1954-
Šikana na pracovišti v České republice : teorie, výzkum a praxe / Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Martin Zielina. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 175 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-5080-3.
Signatura: A0-49064


Červenka, Miroslav
Spotřebitelské úvěry 2017 : průvodce teorií a praxí úvěrování dle zákona č. 257/2016 Sb. / Miroslav Červenka, Dagmar Ircingová, Miroslav Škvára. -- První vydání Praha : Miroslav Škvára, 2017. -- 158 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-904823-4-0 * 9788090482340 (chyb.).
Signatura: B1-6725


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Katechismus práce / Jaroslav Durych. -- V Praze : L. Kuncíř, 1938. -- 35 s. ; 19 cmSignatura: 10 202


E15 Premium : magazín deníku E15. -- Praha : CN Invest a.s., 2017-. -- 28 cm


Economic Growth and Economic Policy (konference) (2016 : Praha, Česko)
Proceedings of the 10th international conference European Entrepreneurship Forum 2016 : Economic Growth and Economic Policy : Newton College, Prague, November 2016. -- Praha : Newton Books, a.s., 2017. -- 174 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87325-10-0.
Signatura: B0-22146


Hajdušek, Tomáš, 1969-
První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb / Tomáš Hajdušek, Milan Vodička. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 211 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-589-5.
Signatura: A0-48619


Keller, Jan, 1955-
Evropské rozpory ve světle migrace / Jan Keller. -- Vydání první Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. -- 227 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7419-249-4.
Signatura: A0-49183


Kohout, Pavel, 1967-
Ďáblův slovník ekonomie a financí / Kohout, Kamberský, Přeučil. -- [Praha] : Pavel Kohout : Internet Art, s.r.o., [2015]. -- 1 audiodisk (5 hod. 4 min.) ; 12 cm + 1 příloha (Ďábelské antistresové omalovánky)Signatura: F0-2064
* slovo mluvené


Komínek, Stanislav
Měníme svět : zvyšování globálního povědomí a odpovědné veřejné nakupování jako nástroje podpory důstojných pracovních podmínek v globalizovaném světě / autor: Stanislav Komínek. -- 1. vydání Brno : NaZemi, 2015. -- 47 stran : barevné ilustrace, portréty ; 20 cm + 1 plakát (57 x 38 cm, složeno na 19 x 19 cm). -- ISBN 978-80-88150-01-5.
Signatura: D0-2380


Nelson, Bob, 1956-##[Companies don’t succeed, people do. Česky]
Co firmy neumí, lidé zvládnou : 50 způsobů, jak motivovat svůj tým / Bob Nelson ; z anglického originálu Companies don’t succeed, people do přeložil Aleš Kolář. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 107 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7390-508-8.
Signatura: A0-48292


Obezřetnost se vyplácí. -- 2. vydání Olomouc : Olomoucký kraj, 2016. -- 51 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87982-43-3.
Signatura: B0-22212


Okurka, Tomáš, 1977-
"Vynikající hospodářský a národní čin" : průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914 : aktéři a jejich motivace / Tomáš Okurka. -- Vydání první Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Scriptorium, 2016. -- 250 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7561-010-2.
Signatura: H0-73


Otavová, Milena
Daně a účetnictví v cestovním ruchu / Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Dvořáková. -- 2. rozšířené a aktualizované vydání Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- xviii, 219 stran : ilustrace, formuláře ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-464-5.
Signatura: A0-48627


Quillen, W. Daniel##[Use social media to find your dream job!. Česky]
Najdi svou vysněnou práci pomocí sociálních médií : jak využít LinkedIn, Google+, Facebook, Twitter a další sociální média k nalezení vysněné práce / Dan Quillen & Lance Farr ; z anglického originálu Use social media to find your dream job!: how to use LinkedIn, Google+, Facebook, Twitter and other social media in your job search přeložila Lucie Paulová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 154 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-494-4.
Signatura: A0-48774


Region a inovace na příkladu česko-saského pohraničí / [autorský kolektiv Milan Jeřábek ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2014. -- 256 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-5190-0.
Signatura: A0-48827


Region report : zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích. -- Praha : Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, 2017-. -- 30 cm


Řemeslná, manufakturní a tovární výroba ve městě Brně, na jeho předměstích a v okolí : podle údajů vceňovacích operátů stabilního katastru v první polovině 40. let 19. století (v rozsahu území pozdější brněnské průmyslové aglomerace) / k vydání připravil Bohumír Smutný. -- Vydání první Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2016. -- 129 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 portrét, plány, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86736-48-8.
Signatura: B0-22092


Slanina, Jan, 1978-
Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář / Jan Slanina, Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Lucie Wachtlová, Jan Flídr. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2017. -- xvii, 882 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-645-6.
Signatura: A0-48825


Vlach, Robert, 1978-
Na volné noze : podnikejte jako profesionálové / Robert Vlach. -- Vydání první V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017. -- 760 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7555-015-6.
Signatura: A0-49290


34 - Právo


Česko##[Zákony atd. kon2006374028]
Občanský soudní řád ; Soudní řád správní ; Správní řád ; Rozhodčí řízení ; Advokacie, notáři ; Exekuční řád : podle stavu k .... -- Ostrava : Sagit, [1996?]-2004. -- 16 sv. ; 24 cmSignatura: 742 821


Dějiny soukromého práva v střední Evropě / Miloslav Stieber. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě / Rudolf Rauscher ; editor Ondřej Horák. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xxi, 208, 155 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-492-8.
Signatura: A0-48609


Durec, Martin
Účetnictví společenství vlastníků jednotek : v praxi / Martin Durec. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 190 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0260-0.
Signatura: A0-48235


Dušek, Jiří, 1953-
Zatřiďování majetku a služeb / Jiří Dušek. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 262 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0406-2.
Signatura: A0-48928


Escott, John
Great crimes : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / John Escott. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-0-19-423394-1.
Signatura: B0-22300
* stage 4 * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková B1


Fialová, Eva
Územní plánování : od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování / Eva Fialová. -- 1. vydání Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2016. -- 84 stran : 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87438-83-1.
Signatura: B0-22218


Gřivna, Tomáš, 1975-
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního / Tomáš Gřivna a kolektiv. -- 5. vydání Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 359 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-597-0.
Signatura: A0-48618


Historická penologie. -- Praha : Vězeňská služba ČR - Akademie VS ČR, 2003-. -- 30 cm


Horák, Ondřej, 1978-
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky / Ondřej Horák a kolektiv. -- Vydání první Praha : Leges, 2017. -- 160 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-189-2.
Signatura: B0-22149


Horváth, Edmund
Civilný sporový poriadok : komentár / Edmund Horváth, Andrea Andrášiová. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. -- 842 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-8168-318-3.
Signatura: A0-48249


Hrušáková, Milana, 1952-
Rodinné právo / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv. -- 2. vydání V Praze : C.H. Beck, 2017. -- xl, 355 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7400-644-9.
Signatura: A0-48821


Jakl, Ladislav
Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví / Ladislav Jakl. -- 3. upravené a rozšířené vydání Praha : Metropolitan University Prague Press, 2017. -- 279 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87956-43-4.
Signatura: A0-48347


Josková, Lucie
Likvidace obchodních společností / Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová. -- Vydání první V Praze : C.H. Beck, 2017. -- xiv, 188 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-646-3.
Signatura: A0-48993


Kajnar, Tomáš, 1988-
Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka) / Tomáš Kajnar. -- Vydání první Praha : Leges, 2017. -- 192 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-188-5.
Signatura: B0-22144


Kosař, David, 1979-
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva / David Kosař. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 295 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-563-5.
Signatura: A0-48616


Krofta, Kamil, 1876-1945
Majestát Rudolfa II. / napsal Kamil Krofta. -- Praha : Historický klub, 1909. -- 43 s. ; 22 cmSignatura: 5 567


Křtěnová, Monika
Prezidentský systém Spojených států amerických / Monika Křtěnová. -- Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016. -- 97 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87975-60-2.
Signatura: B0-22219


Medek, Rudolf, 1890-1940
Deset let československé samostatnosti / Rudolf Medek. -- Praha : Legie, 1928. -- 23 s. ; 17 cmSignatura: 320 586


Obchodní korporace a ochrana slabší strany / editorka: Stanislava Černá. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 188 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7552-555-0.
Signatura: A0-48614
* ochrana slabší strany


Ondřej, Jan, 1960-
Právní režimy mořských oblastí : srovnání s kosmem a Antarktidou / Jan Ondřej. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. -- 316 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-630-9.
Signatura: A0-48354


Pejčoch, Ivo, 1962-
Gottwaldovy milosti : tresty smrti, změněné milostí prezidenta republiky Klementa Gottwalda 1948-1953 / Ivo Pejčoch. -- Vydání první Cheb : Svět křídel, 2017. -- 175 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7573-008-4.
Signatura: A0-48590


Pelc, Vladimír
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy : komentář k zákonu č. 321/2016 Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy / Vladimír Pelc, Vladimír Pelc. -- 1. vydání Olomouc : ANAG, [2017]. -- 236 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7554-072-0.
Signatura: A0-48947


Právo v proměnách času : 10 let debatování mladých právníků : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016 / Lucia Madleňáková, Hana Vičarová Hefnerová (eds.). -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 333 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7502-186-1.
Signatura: A0-48630


Pražák, Jiří, 1846-1905
Rakouské právo ústavní. Část třetí, Ústava říšská / soustavně vykládá Jiří Pražák. -- 2. dopl. vyd. V Praze : Nákladem Jednoty právnické, 1902. -- 478 s. ; 23 cmSignatura: 332 568/3


Preventivní mechanismy dle opčního protokolu k úmluvě proti mučení / Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.). -- Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016. -- 139 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87975-59-6.
Signatura: B0-22220


Překrásný nový svět nebo ostrov? (konference) (2016 : Znojmo, Česko)
Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě / František Cvrček, Helena Jermamnová (eds). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. -- 415 stran : 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-636-1.
Signatura: A0-48342


Richter, Tomáš, 1971-
Insolvenční právo / Tomáš Richter. -- 2., doplněné a upravené vydání Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- xxxiii, 586 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7552-444-7.
Signatura: A0-48612


Sovetskoje zemel'noje pravo / pod redakcijej V. S. Šelestova. -- Char'kov : Višča škola, 1981. -- 231 s. ; 22 cmSignatura: 609 590


Šínová, Renáta, 1978-
Rodičovská odpovědnost / Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv. -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 350 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-179-3.
Signatura: A0-48596


Týč, Vladimír, 1949-
Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie / Vladimír Týč, Radim Charvát. -- Vydání první Praha : Leges, 2016. -- 236 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-187-8.
Signatura: B0-22148


Úšela, Jan
Securita : chci vědět víc / autor textů Jan Úšela, Jan A. Novák, Simona Janíková, Jan Matoušek, Jan Kovalík, Dag Jeger ; ilustrace Jindřich Janíček. -- [Praha] : Economia, a.s. pro O2 Czech Republic a.s, 2017. -- 72 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-85378-46-7.
Signatura: B1-6718


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


25. výročí partnerství měst = 25. Jahrestag der Städtepartnerschaft : Ostrov, Rastatt / text: Zdenka Čepeláková ; překlad Skřivánek s.r.o.. -- Ostrov : Město Ostrov, [2016]. -- 18 nečíslovaných stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-260-9765-5.
Signatura: B0-22202


Anderson, Thomas##[Sturmartillerie. Česky]
Sturmartillerie / Thomas Anderson. -- První vydání Praha : Grada, 2017. -- 288 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-271-0302-7.
Signatura: A0-48706


Boháč, Radim, 1979-
Zákon o dani z hazardních her : komentář / Radim Boháč, Hana Krasulová. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- xii, 233 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-481-2.
Signatura: A0-48625


Die Wehrstruktur in der Bundesrepublik Deutschland : Analyse und Optionen / herausgegeben 1972/1973 von der Wehrstruktur-Kommission im Einvernehmen mit der Bundesregierung. -- Bonn : Wehrstuktur-Kommission der Bundesregierung, [1972]. -- 383 s. : tabulky, plány ; 24 cmSignatura: 674 675


Graeber, David, 1961-##[Utopia of rules. Česky]
Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie / David Graeber ; přeložil Pavel Pokorný. -- V českém jazyce vydání první Praha : Prostor, 2017. -- 281 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-352-7.
Signatura: A0-48712


Hryniewicz, Bohdan, 1931-##[My boyhod war - Warsaw 1944. Česky]
Moje chlapecká válka : Varšava 1944 / Bohdan Hryniewicz ; překlad: Jana Vrzalíková. -- 1. vydání Brno : CPress, 2017. -- 280 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-264-1437-7.
Signatura: A0-49185


Kaňák, Petr, 1977-
Československá rozvědka a pražské jaro / Petr Kaňák, Jiřina Dvořáková, Zdeňka Jurová. -- Vydání první Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : 2016. -- 199 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87912-46-1.
Signatura: A0-49337


Macek, Ivo
Zákon a zadání veřejných zakázek : praktický komentář s judikaturou / Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal. -- Vydání první Praha : Leges. s.r.o., ve spolupráci s CODEXIS publishing, s.r.o., 2017. -- 844 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7502-171-7.
Signatura: A0-48602


Medek, Rudolf, 1890-1940
O naších legiách, deťoch a zvieratkách na Sibíri / Rudolf Medek. -- V Prahe : Pamätník Odboja, 1922. -- 137 stran, 4 nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 23 cmSignatura: 203 003


Morgenthaler, Jill, 1954-##[Courage to take command. Česky]
Nebojte se převzít velení : jedna z prvních žen v americké armádě o svých zkušenostech s vedením lidí / Jill Morgenthalerová ; z anglického originálu The courage to take command : leadership lessons from a military trailblazer ... přeložila Hana Minarčíková. -- První vydání Brno : Motiv Press, 2017. -- 240 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87981-19-1.
Signatura: A0-48914


Nemec, Juraj, 1960-
25 years of public administration developments and reforms in V4 region / Juraj Nemec, David Špaček. -- 1st edition Brno : Masaryk university, 2017. -- 185 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-210-8498-8.
Signatura: B0-22122


Rieger, Bohuš, 1857-1907
Zřízení krajské v Čechách. Část I., Historický vývoj do r. 1740 / sepsal Bohuslav Rieger. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894. -- 371 s. ; 26 cmSignatura: 23 921/1


Sborník Archivu bezpečnostních složek. -- Praha : Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007-. -- svazků ; 25 cmSignatura: 502 801


Shea, Thom##[Unbreakable. Česky]
Nezlomný : život podle Navy SEALs / Thom Shea ; překlad: Monika Dzingelová. -- 1. vydání Brno : CPress, 2017. -- 279 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-264-1395-0.
Signatura: A0-48514


Schwartzhoffová, Eva, 1971-
Lázeňství a wellness / Eva Schwartzhoffová. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 72 stran ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-5113-8.
Signatura: B1-6705


Spurný, Svatopluk
Tanková válka v severní Africe. Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek britské 8. armády / Svatopluk Spurný. -- Vyd. 1. Praha : Ares, 2014. -- 84 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86158-42-6.
Signatura: B0-22113


Spurný, Svatopluk
Tanková válka v severní Africe. Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek USA / Svatopluk Spurný. -- Vyd. 1. Praha : Ares, 2014. -- 87 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86158-44-0.
Signatura: B0-22114


Strežnev, Vsevolod Vladimirovič
Individuální přístup k výchově vojáků : poznámky psychologa / V.V. Strežněv ; [z ruského originálu ... přeložil Jiří Hečko]. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1979. -- 135 s. ; 22 cmSignatura: 650 452


Ťukot, Manfréd
3000 pilotů, aneb, Křídla Košic 2 / Manfréd Ťukot. -- Vydání první Cheb : Svět křídel, 2017. -- 323 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7573-011-4.
Signatura: A0-49223/2


Vobořil, Jan, 1980-
Vlivní muži pražských předměstí : komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 / Jan Vobořil. -- Vydání první Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- 376 stran : ilustrace, grafy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7308-676-3.
Signatura: A0-48923


Vodička, Milan, 1963-
Elektronicky podepsat, podat, doručit - novinky a změny / Milan Vodička. Dotazy z praxe / kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2017. -- 64 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87367-77-3.
Signatura: B0-22171


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Kliment, Pavel
Pohled na bezdomovství v České republice / Pavel Kliment, Vít Dočekal. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 122 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5007-0.
Signatura: B0-22089


Občasník RIAPS Trutnov. -- Trutnov : RIAPS, 2017-. -- 30 cm


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


Benda, Martin, 1984-
Dvojjazyční asistenti pedagoga : příběhy úspěšné integrace / autoři textů: Martin Benda, Zuzana Vodňanská, Kristýna Titěrová, Kunduz (Zuzka) Slaninková, Svitlana Popovych, Jelena Zorina, Hanna Ihnatsenia, Sunčica Novaković, Nikolay Demyanenko. -- 1. vydání Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2016. -- 49 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88171-07-2.
Signatura: B0-22115


Bláhová, Krista, 1944-
Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů / Krista Bláhová, Libuše Honzová, Jitka Míčková, Ivana Valtrová. -- Praha : Raabe, [2016]. -- 147 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7496-275-2.
Signatura: B0-22215


Bréda, Jiří, 1975-
Třídní učitel jako kouč / Jiří Bréda, Robert Čapek, Eva Dandová, Jitka Kendíková. -- Praha : Raabe, [2017]. -- 125 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-293-6.
Signatura: B1-6692


Crha, Bedřich, 1949-
Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století / Bedřich Crha a kol.. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 282 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-8442-1.
Signatura: A0-48496


Čapek, Robert, 1967-
Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků / Robert Čapek, Marek Lauermann, Irena Příkazská, Miroslav Vosmik, Jan Vyhnálek. -- Praha : Raabe, [2017]. -- 116 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-295-0.
Signatura: B1-6683


Čapek, Robert, 1967-
Žák v krizové situaci / Robert Čapek, Sylvie Navarová, Zdenka Ženatová. -- Praha : Raabe, [2017]. -- 141 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-294-3.
Signatura: B1-6695


Čech, Tomáš, 1974-
Jaká je škola u mě doma / ilustroval Vojtěch Šeda ; autoři odborných textů: Tomáš Čech, Eva Homolková, Markéta Hrdoušková, Kristýna Kuhnová, Štěpánka Laňová, Petra Martincová, Olga Pavlova, Matyáš Pelant, Eduard Sarkisjan, Jasna Skotáková, Adriana Stříbrná, Ivo Vasiljev, Jan Záhořník. -- 2. vydání Praha : META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2015]. -- 149 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-260-8167-8.
Signatura: A1-6224


Černý, Eduard, 1855-1915
I ty můžeš studovat : mimořádné způsoby studia na osmiletých a jedenáctiletých středních školách / [Eduard Černý a Rudolf Řasa]. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958. -- 47 s. : il. ; 20 cmSignatura: 66 685
* studium při zaměstnání


Čeřovský, Zdeněk, 1988-
Praktické použití sady MS OFFICE (nejen) pro psaní závěrečných prací na FZS UJEP / Zdeněk Čeřovský. -- Vydání první Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2016. -- 72 stran : ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7561-017-1.
Signatura: B1-6715


Dějiny akademie múzických umění ve vyprávěních / Martin Franc, Lenka Krátká (eds.). -- 1. vydání Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2017. -- 311 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7331-398-2.
Signatura: A0-49174


Feuerstein, Reuven, 1921-2014##[Think-aloud and talk-aloud approach to building language. Česky]
Myslet nahlas - mluvit nahlas : přístup k rozvoji řeči / R. Feuerstein, L.H. Falik, R.S. Feuerstein, K. Bohács ; z anglického originálu A think-aloud and talk-aloud approach to building language: overcoming disability, delay, and deficiency přeložila Věra Pokorná. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 190 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-262-1168-6.
Signatura: A0-49289


Havel, Jiří, 1968-
Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy / Jiří Havel, Marcela Janíková, Vladislav Mužík, Leona Mužíková. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 229 stran : ilustrace (některé barevné), formulář ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8463-6.
Signatura: A0-48492


Jelínek, Marek
Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP / Marek Jelínek et al.. -- 4. přepracované a doplněné vydání Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2016. -- 36 stran, 24 nečíslovaných stran : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7561-049-2.
Signatura: B0-22211


Kapounová, Jana, 1943-
Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, Pavel Kapoun. -- Vydání 1. Praha : Grada, 2017. -- 134 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0079-8.
Signatura: B0-22409


Klement, Milan, 1974-
ICT nástroje a učitelé: adorace, či rezistence? / Milan Klement, Jiří Dostál, Jan Kubrický, Květoslav Bártek. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. -- 321 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-5092-6.
Signatura: A0-48434


Klodová, Lenka, 1969-
Prostorový akt : jevy a tělesnost v prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty / Lenka Klodová, Karolína Kohoutková, Barbora Ponešová, Jan Foretník ; anglický překlad Scott Andrews. -- Vydání první Brno : Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2015. -- 126 stran : barevné ilustrace, portréty, 1 plán, faksimile ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-5303-6.
Signatura: B1-6713


Kupcová, Zuzana
Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání / Zuzana Kupcová, Hana Nádvorníková, Veronika Růžičková, Eva Svobodová, Alena Vondrušková. -- 1. vydání Praha : Raabe, [2016]. -- 270 stran : ilustrace, noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7496-292-9.
Signatura: A0-48343


Palestra : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. -- Praha : VŠTVS Palestra s.r.o., [2012]-. -- 30 cm


Rabušicová, Milada, 1956-
Mezigenerační učení : teorie, výzkum, praxe / Milada Rabušicová, Karla Brücknerová, Lenka Kamanová, Petr Novotný, Kateřina Pevná, Zuzana Vařejková. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 294 stran : ilustrace, formulář ; 22 cm. -- ISBN 978-80-210-8460-5.
Signatura: A0-48485


Svoboda, Bohumil, 1925-2007
Kapitoly z pedagogiky pro studující tělesné výchovy. I. / Bohumil Svoboda, Jan Karger, Jan Kocourek. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. -- 99 s. ; 29 cmSignatura: I-152 302/1


Šeďová, Klára, 1974-
Jak se učitelé učí : cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování / Klára Šeďová, Roman Švaříček, Martin Sedláček, Zuzana Šalamounová. -- Vydání první Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 325 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8462-9.
Signatura: A0-48498


Školský řád pro střední školy v republice Československé : výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 12. srpna 1936, čís. 32.024/36-II/1. -- V Praze : Státní nakladatelství, 1936. -- 14 s. ; 21 cmSignatura: 359 602


Výchova k dobru (konference) (2016 : Hradec Králové, Česko)
Výchova k dobru : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové / editoři: Pavel Vacek, Daniela Vrabcová, Martina Maněnová. -- Vydání: první Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. -- 1 CD-ROM (91 stran) : barevné ilustrace ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7435-661-2.
Signatura: F0-2068


Zormanová, Lucie, 1983-
Didaktika dospělých / Lucie Zormanová. -- Vydání 1. Praha : Grada, 2017. -- 223 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0051-4.
Signatura: A0-49249


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Blake, Deborah, 1960-##[Everyday witchcraft. Česky]
Čarodějnictví pro každý den : najděte si čas na svou duši v uspěchaném světě / Deborah Blake ; z anglického originálu Everyday witchcraft přeložila Anna Fazekašová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 213 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-467-8.
Signatura: A0-48296


Fashion week magazín : lifestyle, móda, trendy, zdraví. -- Praha : European Press Holding, a.s., 2017-. -- 30 cm


Haake, Karl-Michael, 1955-
Dekorace stolů : technika, estetika, praxe / Karl-Michael Haake. -- 2. vydání Praha : Profi Press s.r.o., 2013. -- 162 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86726-77-9.
Signatura: B1-6716


Kapusta, Jan, 1932-2011
Legendy o nejstarší Litomyšli : příběh slavníkovského hradu, kostela sv. Klimenta, Hrutova a Trstenické stezky / Jan Kapusta. -- Vydání první Litomyšl : Eva Kapustová a Arbor vitae v Litomyšli a Řevnicích, 2016. -- 79 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7467-117-3.
Signatura: A0-48553


Klímová, Monika
Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice / Monika Klímová, Kristýna Kortová. -- Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, [2016]. -- 41 stran : ilustrace (převážně barevné), formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87411-72-8.
Signatura: B0-22201


Lada, Josef, 1887-1957
Tradiční české jaro / ilustrace Josef Lada. -- První vydání Praha : Bambook, 2017. -- 53 stran : barevné ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-271-0017-0.
Signatura: A1-6239


Langhammerová, Jiřina, 1939-
České tradice v proměnách času : kroje - zvyky - umění / Jiřina Langhammerová. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. -- 383 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-500-0.
Signatura: A0-49386


Mistele, William R.##[Undines. Česky]
Undiny : vyznání z říše vodních duchů / William R. Mistele ; z anglického originálu Undines: lesson from the realm of the water spirits přeložila Jaroslava Karpíšková. -- Vydání první Praha : Malvern, 2017. -- 286 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7530-067-6.
Signatura: A0-48417


Šottnerová, Dagmar, 1957-
Jaro : [zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry] / Dagmar Šottnerová ; [ilustrace Jitka Tláskalová, Dagmar Šottnerová]. -- 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2007. -- 128 s. : il. (převážně barev.), noty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7346-074-7.
Signatura: B1-147


Tetování = Tattoo. -- Přerov : Index, 2000-. -- 30 cm


Vykoukal, František Vladimír, 1857-1933
Z podání lidového : obrázky kulturní a zvykoslovné / napsal F.V. Vykoukal. -- V Praze : Tiskem a nákladem knihtiskárny Dr. Edv. Grégra, 1897. -- 173 s. ; 18 cmSignatura: 4 095


Lenin, Vladimir Il'jič, 1870-1924
Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu : (populární pojednání) / Vladimír I. Lenin ; [z ruského originálu ... přeložil Jar. Procházka za redakční spolupráce Gustava Bareše a Václava Prokůpka]. -- 2., autoris. vyd. Praha : Svoboda, 1949. -- 117 s. ; 22 cmSignatura: 20 711
* ekonomie politická???

Rank, Josef, 1833-1912
Nový slovník kapesní jazyka českého i německého dle Jungmanna, Šumavského a jiných = Neues Taschenwörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache. I., Díl českoněmecký / sestavil Josef Rank. -- 3. opr. i přimnožené vyd. V Praze : Bohemie, 1875. -- 1016, 16 s. ; 15 cmSignatura: 332 5575 Matematika. Přírodní vědy

Jakovleva, Marija Aleksandrovna##[Veselyje naučnyje opyty dlja detej i vzroslych. Česky]
Veselé experimenty na doma / Maria Yakovleva ; překlad: Jana Hrčková. -- 1. vydání Brno : Edika, 2017. -- 110 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-266-1077-9.
Signatura: A0-48541


502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Doušová, Barbora
Chemie životního prostředí : úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry / Barbora Doušová, František Bůzek. -- Vydání první Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. -- 130 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7080-979-2.
Signatura: B1-6691


Míček, Tomáš
Magic places of the Earth = Magische Plätze der Erde = Magická místa Země / Tomáš Míček ; text by Hans Torwesten. -- First published Prague : Slovart, 2017. -- 383 stran : barevné ilustrace ; 37 cm. -- ISBN 978-80-7529-328-2.
Signatura: A2-102


504 - Životní prostředí. Ekologie


Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě (sympozium) (2016 : Plzeň, Česko)
Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě : sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 25.-27. února 2016 / uspořádali Martin Hrdina, Eva Bendová a Kateřina Piorecká. -- Vydání první Praha : Academia, 2017. -- 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2652-1.
Signatura: A0-48302


Zýka, Vladimír, 1990-
Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami : vývoj, současný stav a priority územní ochrany / Vladimír Zýka. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2016. -- 179 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2557-9.
Signatura: A0-48330


51 - Matematika


Barrow, John D., 1952-##[100 essential things you didn't know you didn't know about maths and the arts. Česky]
100 : sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte) / John D. Barrow ; z anglického originálu 100 essential things you didn't know you didn't know about maths and the arts přeložili Lukáš Georgiev, Jiří Pilucha a Jiřina Vítů. -- První vydání v českém jazyce Praha : Dokořán, 2017. -- 335 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-772-9.
Signatura: A0-48320


Bydžovský, Bohumil, 1880-1969
Základy teorie determinantů a matic a jich užití / napsal Bohumil Bydžovský. -- V Praze : Jednota československých matematiků a fysiků, 1930. -- 210 s. ; 21 cmSignatura: 9 282


Canavan, Thomas, 1956-##[Math is awesome!. Česky]
Matika je úžasná! : 101 neuvěřitelných věcí, které by každé dítě mělo znát / Thomas Canavan. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2017. -- 128 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-256-1880-6.
Signatura: B0-22466


Česko-polsko-slovenská matematická konference (23. : 2016 : Nový Jičín, Česko)
Book of abstracts of the 23rd CPS Conference : česko-polsko-slovenská matematická konference : 7.-10.6.2016, Nový Jičín, Czech Republic. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 40 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-4972-2.
Signatura: B0-22123


Kolář, Ivan, 1936-
Covariant approach to weil bundles / Ivan Kolář. -- First edition Brno : Masaryk University, 2016. -- 106 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-210-8385-1.
Signatura: B0-22121


Kuřítková, Hana
K přijímačkám s nadhledem : příprava na jednotné přijímací zkoušky : matematika 5. ročník / Hana Kuřítková. -- 1. vydání Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2017. -- 108 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7489-352-0.
Signatura: B1-6687


Kuzma, Jozef##[Matematika základnej školy v kocke. Česky]
Matematika pro základní školy v kostce : příprava na přijímací zkoušky na střední školy / Kuzma, Jozef, Reiterová, Monika ; ze slovenského originálu Matematika základnej školy v kocke ... přeložil Jozef Koval. -- Vydání první Praha : Euromedia Group, a. s. - Knižní klub, 2017. -- 127 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-5594-1.
Signatura: A0-48072


Mičudová, Kateřina
Základy statistiky a pravděpodobnosti / Kateřina Mičudová, Mikuláš Gangur, Milan Svoboda, Pavla Říhová. -- 1. vydání V Plzni : Západočeská univerzita, 2016. -- iv, 225 stran ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-261-0660-9.
Signatura: B1-6697


Multiobjektive and stochastic optimisation based on parametric optimisation / by Jürgen Guddat ... [et al.]. -- Berlin : Akademie - Verlag, 1985. -- 175 s. : il. ; 24 cmSignatura: 665 208


Nováková, Eva, 1942-
Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy : shrnutí výsledků výzkumného šetření / Eva Nováková. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 152 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8482-7.
Signatura: B0-22099


Rozenský, Zdeněk, 1924-
Úlohy z matematiky. I. díl / Z. Rozenský, J. Schmidtmayer, J. Veit. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1966. -- 285 s. ; 29 cmSignatura: I-121 612/1


Rozenský, Zdeněk, 1924-
Úlohy z matematiky. I. díl, Sbírka úloh s metodickým návodem a řešenými příklady / Z. Rozenský, J. Schmidtmayer, J. Veit. -- Přeprac. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1963. -- 284 s. ; 29 cmSignatura: I-101 649/1


Sutton, Andrew##[Ruler & compass. Česky]
Pravítko a kružítko : praktické geometrické konstrukce / Andrew Sutton ; z anglického originálu Ruler & compass, Practical geometric constructions přeložil Marek Pečenka. -- První vydání v českém jazyce Praha : Dokořán, s.r.o., 2017. -- 58 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7363-724-8.
Signatura: A0-48236


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Buchholtz, Alwill, 1880-1972
Photogrammetrie : Verfahren und Geräte / A. Buchholtz. -- Berlin : VEB Verlag Technik, 1954. -- 328 s. : il. ; 24 cm + 1 volně vlož. přílohaSignatura: 41 962


Clark, Stuart##[Unknown universe in ten chapters. Česky]
Neznámý vesmír v 10 kapitolách / Stuart Clark ; z anglického originálu The unknown universe in 10 chapters ... přeložil Petr Sumcov. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 287 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-5689-4.
Signatura: A0-49045


Dušek, Jiří, 1971-
Ozvěny budoucnosti = Future's echoes / [text Jiří Dušek]. -- Brno : Hvězdárna a planetárium, 2014. -- [305] s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-85882-34-6.
Signatura: A0-48892


Goldsmith, Mike, 1962-##[Space. Česky]
Vesmír / autor: Mike Goldsmith ; z anglického originálu Space ... přeložila Kateřina Pisková. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 208 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-242-5529-3.
Signatura: A0-48691


Lockyer, Joseph Norman, 1836-1920
Astronomie / napsal J. Norman Lockyer ; české vydání upravil se svolením autorovým J. Auštěcký. -- Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, [1898]. -- 152 s. : il. ; 15 cmSignatura: 322 437


Webre, Alfred L., 1942-##[Omniverse. Česky]
Omniverzum : transdimenzionální inteligence, cestování časem, posmrtný život a tajná kolonie na Marsu / Alfred Lambremont Webre ; z anglického originálu The omniverse. Transdimensional intelligence, time travel, the afterlife and secret colon on Mars ... přeložil Jan Kozák. -- Vydání první Olomouc : Fontána, [2017]. -- 239 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-868-5.
Signatura: A0-48564


53 - Fyzika


Budinský, Ferdinand, 1905-1956
Nauka o pružnosti a pevnosti. 1. díl / Ferdinand Budínský. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1954. -- 215 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-37 703/1


Gascha, Heinz##[Grosses Buch der Physik. Česky]
Kompendium fyziky : vzorce, zákony a pravidla - úlohy, příklady a jejich řešení - podrobná slovníková část / Heinz Gascha, Stefan Pflanz ; z německého originálu Grosses Buch der Physik ... přeložila a upravila Ludmila Eckertová. -- Vydání druhé Praha : Knižní klub, 2017. -- 488 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-5716-7.
Signatura: A0-49314


Kraus, Ivo, 1936-
Fyzika za první republiky / Ivo Kraus, Štefan Zajac. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2017. -- 209 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2641-5.
Signatura: A0-48726


Vik, Michal
Colorimetry in textile industry / Michal Vik. -- Edition first Liberec : VÚTS, a.s., 2017. -- viii, 188 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87184-65-3.
Signatura: A1-6263


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Brožek, Jiří, 1955-
Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie / Jiří Brožek a kolektiv. -- Vydání první Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. -- 119 stran : ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7080-945-7.
Signatura: B1-6698


Pokroky v chromatografii a elektroforéze & Chiranal (sympozium) (2016 : Olomouc, Česko)
Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016 : book of abstracts and program : Olomouc, June 6th-9th, 2016 / organized by: Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Palacký University Olomouc ; organizing commitee Petr Barták, Petr Bednář, Vladimír Havlíček, Ondřej Kurka, Karel Lemr, Barbora Papoušková, Jan Petr, Zdeněk Stránský, Juraj Ševčík, Petra Táborská, Denisa Vlčková. -- First edition Olomouc : Palacký University Olomouc, [2016]. -- 190 stran : ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-4961-6.
Signatura: A1-6207


Roscoe, Henry Enfield, 1833-1915
Chemie / H.E. Roscoe ; z angličiny přeložil Alois Mollenda. -- 2., znova přehlédnuté vyd. V Praze : Nákladem J. Otty, 1902. -- viii, 146 s. : il. ; 15 cmSignatura: 322 423


Streblová, Eva, 1953-
Souhrnné texty z chemie : pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) / Eva Streblová. -- 4. vydání Praha : Karolinum, 2016-2017. -- 2 svazky (201; 237 stran) : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-246-3340-4.
Signatura: B1-6700


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Büscher, Gustav
In den Reichen der Tiefe : eine Reise durch den Erdball / Gustav Büscher. -- Stuttgart : Union Deutsche Verlagsgesellschaft, [1941]. -- 238 s. : il. ; 24 cmSignatura: 46 842


Cablík, Jan, 1914-
Ochrana zemědělství před klimatickým suchem / J. Cablík. -- 1. vyd. Praha : Brázda, 1951. -- 137 s. : il. ; 24 cmSignatura: 27 980


Lehotský, Tomáš, 1978-
Geologie a paleontologie : laboratorní a terénní cvičení / Tomáš Lehotský, Martin Faměra, Lukáš Müller. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 62 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-4594-6.
Signatura: B1-6681


Svensen, Henrik, 1970-##[Bergtatt - Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphoyde. Česky]
Uhranuti výšinami : dějiny hor a proč nás přitahují / Henrik Svensen ; z norského originálu Bergtatt - Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphoyde ... přeložila Jarka Vrbová. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 306 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-2067-7.
Signatura: A0-48921


Sýkora, Vladimír, 1957-
Hydrochemie pro studenty bakalářského studia / Vladimír Sýkora, Hana Kujalová, Pavel Pitter. -- Vydání: první Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. -- 219 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7080-949-5.
Signatura: B1-6702


56 - Paleontologie


Osnovy paleontologii : spravočnik dlja paleontologov i geologov SSSR. [Tom 9], Členistonogije-trachejnyje i chelicerovyje / otvetstvennyj redaktor toma B.B. Rodendorf. -- Moskva : Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1962. -- 559 s. : il. ; 27 cmSignatura: I-66 540/9


57 - Biologické vědy


Abbas, Abul K.
Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai ; illustrations by David D. Baker, Alexandra Baker. -- Eight edition Philadelphia : Elsevier Saunders, [2015]. -- viii, 535 stran : ilustrace ; 28 cm. -- ISBN 978-0-323-22275-4 * 0-323-22275-7 (chyb.).
Signatura: A1-6249


Brennan, Richard, 1953-##[Alexander technique manual. Česky]
Příručka Alexandrovy techniky : převezměte kontrolu nad držením těla a svým životem / Richard Brennan ; z anglického originálu The Alexander technique manual: take control of your posture and your life přeložila Hana Hanosková. -- Olomouc : ANAG, [2017]. -- 143 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7554-078-2.
Signatura: B0-22311


Dobroruková, Jana
Biologie : laboratorní a terénní cvičení / Jana Dobroruková, Petra Macháčková, Petr Hašler, Vladimír Vinter ; Lukáš Müller (ed.). -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 175 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-4592-2.
Signatura: B1-6682


Druhy a přírodní stanoviště : hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013 / Karel Chobot editor. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky : Ministerstvo životního prostředí, 2016. -- 225 stran : barevné ilustrace, mapy ; 28 cm + errata (1 list ; 28 cm). -- ISBN 978-80-88076-20-9.
Signatura: D1-993


Dvořák, František, 1896-1943
Nálezy únětické kultury na Kolínsku / Fr. Dvořák. -- Praha : [s.n.], [19--]. -- s. 353-370, [16] s. obr. příl. : il. ; 31 cmSignatura: I-369 829


Finlay, B. Brett, 1959-##[Let them eat dirt. Česky]
Doba jedová 6. Špína, hygiena, imunita, alergie / B. Brett Finlay, Marie-Claire Arrietaová ; přeložil Václav Petr. -- 1. vydání Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. -- 295 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7553-258-9.
Signatura: A0-19655/6


Vaňhara, Petr, 1980-
Guide to general histology and microscopic anatomy / Petr Vaňhara, Miroslava Sedláčková, Irena Lauschová, Svatopluk Čech, Aleš Hampl. -- First edition Brno : Masaryk University, 2017. -- 4 nečíslované strany, 55 listů : barevné ilustrace ; 32 cm. -- ISBN 978-80-210-8453-7.
Signatura: A1-6240


Zrzavý, Jan, 1964-
Jak se dělá evoluce : labyrintem evoluční biologie / Jan Zrzavý, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallová, Stanislav Mihulka. -- Vydání čtvrté, v českém jazyce druhé Praha : Argo : Dokořán, 2017. -- 479 stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7363-763-7.
Signatura: A0-48992


58 - Botanika


Braun, Alexander, 1805-1877
Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Species : Generationsfolge, Generationswechsel und Generationstheilung der Pflanze / von Alexander Braun. -- Berlin : Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1853. -- 106 s., [6] l. obr. příl. : il. ; 28 cmSignatura: I-25 968


Bykov, Boris Aleksandrovič, 1910-
Geobotanika / B.A. Bykov. -- 2., isprav. izd. Alma-Ata : Izdatel'stvo Akademii nauk Kazachskoj SSR, 1957. -- 380 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-62 097


Knauerová, Marta
Atlas bylin / Marta Knauerová a Jana Drnková ; fotografie: Jana Drnková. -- 1. vydání Brno : Edika, 2017. -- 141 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-266-1096-0.
Signatura: A0-49445


Mrnka, Libor, 1972-
Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice / Libor Mrnka, Tomáš Frantík, Christoph S. Schmidt, Petra Lovecká. -- Vydání první Průhonice : Botanický ústav AV ČR, v.v.i. ; Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. -- 67 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86188-52-2.
Signatura: B0-22103


59 - Zoologie


101 cosas: animales. Česky
101 věcí, které bychom měli vědět o zvířatech / překlad: Hana Suchardová. -- 1. vydání Říčany : Sun, 2016. -- 47 stran : barevné ilustrace, 23 cm. -- ISBN 978-80-7371-083-5.
Signatura: B0-22098


Chaloupek, Václav, 1949-
Doteky přírody / Václav Chaloupek ; fotografie Taťána Typltová. -- Vydání první Praha : Česká televize, 2017. -- 363 stran : barevné fotografie ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7404-221-8.
Signatura: A0-49186


Mechanizmy poleta i orientacii ptic. -- Moskva : Nauka, 1966. -- 222 s. : il. ; 22 cmSignatura: 124 699


Roháček, Jindřich
Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera) / Jindřich Roháček, Kevin N. Barber. -- Prague : National Museum, 2016. -- 412 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7036-521-2.
Signatura: H0-70


Šmucar, Jan
Zajímavé příběhy z naší přírody. Příběh první, Syslí spáči : jak se žije syslíkům v Českém středohoří / kreslí: Jan Šmucar, Petr Nesvadba ; texty: Jan Šmucar ; námět Jana Korbelová. -- 2. vydání Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016. -- 8 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-88076-22-3.
Signatura: B0-22203/1


Uhlíková, Jitka, 1974-
Sysel obecný : hlodavec, který nesyslí / autoři textu: Jitka Uhlíková, Jan Matějů, Petra Nová, Vladimír Vohralík, Jana Korbelová, Jitka Větrovcová. -- Třetí doplněné vydání Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. -- 16 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-88076-23-0.
Signatura: B0-22244


Vašíček, Milan, 1935-2007
Kakaduové a loriové : (Probosciger, Calyptorhynchus, Callocephalon, Eolophus, Cacatua; Chalcopsitta, Eos, Pseudeos, Trichoglossus, Lorius, Phigys, Vini, Glossopsitta, Charmosyna, Oreopsittacus a Neopsittacus) / Milan Vašíček. -- Vyd. 1. Kosmonosy : Barko, 2004. -- 230 s. : barev. il., mapky ; 24 cmSignatura: A0-48701
* loriovití


Zahradník, Petr, 1958-
Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska = Check-list of beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia / Petr Zahradník. -- První vydání Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2017]. -- 544 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7458-092-5.
Signatura: A0-490906 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Albers, Susan, 1974-##[Eat.Q. Česky]
Jezte chytře, aneb, Eat.Q. : odhalte moc emoční inteligence při hubnutí / Susan Albers ; z anglického originálu Eat.Q.: unlock the weight-loss power of emotional intelligence přeložila Andrea Bačová. -- Olomouc : ANAG, [2017]. -- 287 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7554-073-7.
Signatura: A0-48950


Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine / editor-in-chief Thomas E. Andreoli ; editors Ivor J. Benjamin, Robert C. Griggs, Edward J. Wing. -- 8th ed. Philadelphia : Saunders Elsevier, c2010. -- xxvii, 1282 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-1-4160-6109-0.
Signatura: A1-6255


Bajnoková, Andrea
Ženská a mužská energie v pohybu / Andrea Bajnoková, Eva Ružovičová. -- Prvé vydání Bratislava : Eugenika, [2017]. -- 117 stran : ilustrace, 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-477-3.
Signatura: B0-22133


Binder, Tomáš, 1951-
Porodnictví : pro porodní asistentky / Tomáš Binder, Blanka Vavřinková. -- Vydání první Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 2016. -- 240 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7561-020-1.
Signatura: A0-48850


Bondy, Miloš, 1924-
Co odvál dým, aneb, Jak jsem přežil holokaust / Miloš Bondy. -- Vydání první Praha : Prostor, 2017. -- 354 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-345-9.
Signatura: A0-49257


Brugsch, Theodor, 1878-1963
Ernährungslehre und Diätetik. Band 1, Ernährungslehre und allgemeine Diätetik / Theodor Brugsch, Dorothea Schmidt. -- Berlin : Volk und Gesundheit, 1956. -- x, 402 s. ; 25 cmSignatura: 18 680/1


Brugsch, Theodor, 1878-1963
Lehrbuch der inneren Medizin in zwei Bänden / von Theodor Brugsch. -- 14., durch einen Nachtrag erw. Aufl. Berlin ; München : Urban & Schwarzenberg, 1950. -- sv. : il. ; 25 cmSignatura: 32 244


Brugsch, Theodor, 1878-1963
Lehrbuch der inneren Medizin in zwei Bänden / von Theodor Brugsch. -- 11. und 12., umgearb. Aufl. Berlin ; München : Urban & Schwarzenberg, 1948. -- sv. : il. (některé barev.) ; 25 cmSignatura: 32 245


Byrne, J. Grandson 1870-1945
Studies on the physiology of the eye : still reaction, sleep, dreams, hibernation, repression, hypnosis, narcosis, coma, and allied conditions / by J. Grandson Byrne. -- Reissue with suppl. and new index London : H.K. Lewis & Co., 1938. -- xii, 440 s. : il. ; 25 cmSignatura: 31 885


Campbell, LeAnne##[China study cookbook. Česky]
Čínská studie v kuchyni : 120 rychlých a chutných pokrmů založených na kompletních rostlinných potravinách : oficiální doplněk čínské studie / LeAnne Campbell ; překlad ze 2. anglického vydání Petr Polanský. -- 1. české vydání Hradec Králové : Svítání, [2017]. -- 290 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86601-33-5.
Signatura: A0-48660


Campbell, T. Colin, 1934-
Celek : přehodnocení vědy o výživě / T. Colin Campbell, Howard Jacobson ; překlad ze 2. anglického vydání a vytvoření poznámek pod čarou Emil Rudolf. -- 1. české vydání Hradec Králové : Svítání, 2015. -- 283 stran : ilustrace ; 25 cmSignatura: A0-48656


Dimon, Theodore, 1956-##[Anatomy of the moving body, a basic course in bones, muscles and joins. Česky]
Anatomie těla v pohybu : základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů / Theodore Dimon, Jr. ; ilustrace John Qualter ; z anglického originálu Anatomy of the moving body, a basic course in bones, muscles and joins ... přeložila Martina Regnerová. -- Druhé, revidované vydání Praha : Euromedia, 2017. -- 261 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-158-9.
Signatura: A0-48276


Dostálová, Iva, 1969-
Pohybový systém : anatomie, diagnostika, cvičení, masáže / Iva Dostálová, Martin Sigmund. -- 1. vydání Olomouc : Poznání, [2017]. -- 313 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm + 1 DVD video. -- ISBN 978-80-87419-61-8.
Signatura: D0-2375


Flanagan, Shalane, 1981-##[Run fast, eat slow. Česky]
Běhejte rychle, jezte pomalu : výživné recepty nejen pro sportovce / Shalane Flanaganová a Elyse Kopecky ; fotografie Alan Weiner ; z anglického originálu Run fast, eat slow ... přeložila Alena Švomová. -- První vydání V Brně: Jota, 2017. -- 242 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7565-103-7.
Signatura: A1-6253


Galland, Leo##[Alergy solution. Česky]
Jak překonat alergie / Leo Galland & Jonathan Galland ; z anglického originálu ... přeložila Libuše Mohelská. -- Vydání první Praha : Pavel Dobrovský - BETA s.r.o., 2017. -- 333 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7306-909-4.
Signatura: A0-49245


Gera, Bernadett##[Finger-Qigong. Česky]
Prstový čchi-kung : cvičení pro ruce jako rychlá a snadná pomoc / Bernadett Gera ; z německého originálu Finger-Qigong: einfache und schnelle Hilfe durch Übungen für die Hände přeložila Martina Coufalová. -- Olomouc : ANAG, [2017]. -- 95 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7554-069-0.
Signatura: B0-22135


Holub, Miroslav, 1953-
Mozaika souvislostí : celostní cesta k uzdravování : pohled na medicínskou problematiku a praktické využití v běžném životě / Miroslav Holub. -- 1. vydání Semily : Geum, s.r.o., 2017. -- 170 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87969-25-0.
Signatura: A0-48546


Charlish, Anne, 1948-##[Secrets of reiki. Česky]
Tajemství reiki / Anne Charlish, Angela Robertshaw. -- Revidované vydání Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. -- 224 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-1978-0.
Signatura: A0-48680


Ihnát, Peter, 1978-
Základní chirurgické techniky a dovednosti / Peter Ihnát. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 152 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0334-8.
Signatura: B0-22175


Jaša, Luděk, 1957-
Prameny : Bad Sangerberg : ztracené lázně západních Čech / Luděk Jaša. -- 2. přepracované vydání Sokolov : AZUS Březová, s.r.o., 2016. -- 219 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile, erby ; 31 cm. -- ISBN 978-80-906095-1-8.
Signatura: A1-6275


Jebousková, Lenka
Hubneme s Šarmem : průvodce hubnutím, cvičení na fit-ballech a zdravé recepty / Lenka Jebousková. -- 1. vyd. V Praze : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové, 2011. -- 167 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86212-86-9.
Signatura: A0-48358


Jelínek, Karel, 1900-1968
Návody k praktickým cvičením z anatomie a fysiologie hospodářských zvířat / Karel Jelínek, Jaroslav Bukvaj, Jiří Doskočil. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. -- 144 s., 38 s. obr. příl. : il. ; 29 cmSignatura: I-109 480


Keyes, Raven, 1949-##[Healing light of angels. Česky]
Léčivá světla andělů / Raven Keyes ; přeložila: Martina Valentová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 173 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-465-4.
Signatura: A0-48773


Kočová, Helena, 1973-
Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-5705-6.
Signatura: A0-48676


Křupka, Michal
Základy imunofarmakologie / Michal Křupka a kolektiv. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. -- 159 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-5097-1.
Signatura: B1-6706


Levine, Peter A.##[Trauma and memory. Česky]
Trauma a paměť / Peter A. Levine ; přeložil Kamil Pinta. -- První vydání v českém jazyce Praha : Maitrea, 2017. -- 181 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7500-253-2.
Signatura: A0-48920


Mahdalíčková, Jana
Zákon o návykových látkách : komentář / Jana Mahdalíčková. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- xviii, 213 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-617-5.
Signatura: A0-48626


Mandžuková, Jarmila, 1959-
Bylinky : léčivá moc přírody / Jarmila Mandžuková. -- Vydání první Praha : Brána, 2017. -- 217 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7243-943-0.
Signatura: A0-48287


Marcdante, Karen J.
Nelson essentials of pediatrics / Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman. -- 7th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, c2015. -- xxii, 754 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-1-4557-5980-4.
Signatura: A1-6250


McLaughlin, Chris, 1948-##[Secrets of reflexology. Česky]
Tajemství reflexní masáže / Chris McLaughlin, Nicola M. Hall. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. -- 223 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-1976-6.
Signatura: A0-48677


Messer, Barbara, 1962-##[100 Tipps für die Pflegeplanung in der Stationären Altenpflege. Česky]
100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory / Barbara Messer ; překlad: Renata Halmo. -- 1. české vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 119 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0216-7.
Signatura: B0-22180


Mindell, Earl, 1940-##[Dr. Earl Mindell's allergy bible. Česky]
Alergie : léčba a odstranění příčin alergických reakcí / Earl Mindell ; přeložil: Karel Martinec. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 244 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-412-8.
Signatura: A0-48745


Mitchell, Richard N.
Pocket companion to Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Richard N. Mitchell, Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster ; with illustrations by James A. Perkins. -- Ninth edition Philadelphia : Elsevier, [2017]. -- xii, 878 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-1-4557-5416-8.
Signatura: A0-48861


Mosley, Michael, 1957-##[8-week blood sugar diet. Česky]
Snižte hladinu cukru v krvi za 8 týdnů / Michael Mosley. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 187 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-448-7.
Signatura: A0-49027


Nauka o zdravotnictví : změny a doplňky k učebnici vydané Stát. pedagogickým nakladatelstvím v r. 1959 / zpracovali V. Prošek, K. Chmelíř. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. -- 79 s. ; 29 cmSignatura: I-109 974


Neuroendocrine tumors news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm


Norton, Neil Scott
Netter's head and neck anatomy for dentistry / Neil S. Norton ; illustrations by Frank H. Netter. -- 3rd edition Philadelphia, PA : Elsevier, [2017]. -- ix, 698 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- ISBN 978-0-323-39228-0.
Signatura: A0-48789


Olejárová, Zora, 1972-
Psychiatrie pro Všeobecné sestry a Porodní asistentky / Zora Olejárová. -- Vydání první Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2017. -- 171 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7561-047-8.
Signatura: A0-48853


Procházka, Vít
Folikulární lymfom / Vít Procházka. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2017. -- 199 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-4120-1.
Signatura: A0-48597


Růžičková, Veronika
Zrakový trénink a jeho podmínky = Visual training and its conditions / Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová, Zuzana Kramosilová. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 128 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-5096-4.
Signatura: B0-22317


Segal, Inna##[Secret language of your body. Česky]
Co vám říká vaše tělo / Inna Segal. -- Druhé české vydání Bratislava : Gardenia Publishers, 2017. -- 279 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-85662-84-9.
Signatura: A0-48395


Seifert, Sascha, 1974-##[Kinesiologisches Taping in Osteopathie und Mamueller Therapie. Česky]
Kineziologické tejpování v osteopatii a manuální terapii : 376 fotografií / Sascha Seifert ; s příspěvky Kristin Adlerové, Arnta Flanglera a Stephana Mogela ; z německého originálu Kinesiologisches Taping in Osteopathie und Mamueller Therapie přeložila Mária Schwingerová. -- Olomouc : Poznání, 2017. -- 236 stran : barevné ilustrace, 23 cm. -- ISBN 978-80-87419-62-5.
Signatura: A0-48912


Sluyter, Dean##[Natural meditation. Česky]
Přirozená meditace : snadno a intuitivně / Dean Sluyter ; přeložila Lily Císařovská. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 277 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7549-150-3.
Signatura: A0-49017


Svitko, Jelena, 1954-##[Sosudistyje zabolevanija i ich lečenije prirodnymi metodami. Česky]
Zdravé cévy : zdravé celé tělo / Jelena Svitko. -- Bratislava : Eugenika, 2017. -- 250 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-8100-483-4.
Signatura: A0-48513


Svitko, Jelena, 1954-
Jaro: harmonie a zdraví na každý den / Jelena Svitko. -- První vydání Bratislava : Eugenika, 2017. -- 211 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-487-2.
Signatura: A0-48572


Šimůnek, Antonín, 1953-
Dentální implantologie / Antonín Šimůnek a kol.. -- Třetí, přepracované a doplněné vydání Hradec Králové : ARTILIS, 2017. -- 495 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-906794-0-5.
Signatura: A1-6281


Štěrbová, Dana, 1964-
Ty jsi holka, ty jsi kluk : rodičům to není fuk, když se dětí ptají na sexualitu / Dana Štěrbová, Lenka Šilerová, Zuzana Prouzová ; ilustrace: Iveta Autratová. -- 1. vydání Brno : CPress, 2017. -- 83 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-264-1399-8.
Signatura: A0-48539


Turnpenny, Peter D.
Emery's elements of medical genetics / Peter D. Turnpenny, Sian Ellard. -- 15 edition [Místo vydání není známo] : Elsevier, 2017. -- x, 400 stran : barevné ilustrace, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-0-7020-6685-6.
Signatura: A1-6248


Vacek, Jan, 1960-
Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy / kolektiv autorů. -- Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., [2017]. -- 280 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7496-304-9.
Signatura: A0-48361


Vávrová, Helena, 1950-
Dítě s autoimunitní endokrinopatií v ambulanci (nejen) praktického dětského lékaře / Helena Vávrová. -- Vydání 1. Semily : Geum, 2016. -- 101 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87969-19-9.
Signatura: A0-48423


Wills, Judith, 1949-##[Detox kitchen. Česky]
Detox kuchyně : lahodné pokrmy pro spokojený pocit a zdraví / nové recepty a úvod Judith Wills. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2017. -- 128 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-256-1958-2.
Signatura: A0-48961


Žáčková, Hana, 1960-
Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová. -- Vydání 1. Praha : Grada, 2017. -- 164 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0204-4.
Signatura: B0-22176


62 - Technika všeobecně


Bauman, Nikolaj Jakovlevič, 1904-1994
Technologija turbostrojenija / N. Ja. Bauman, I.N. Svečkov, M.I. Jakovlev ; pod redakcijej N. Ja. Baumana. -- 2., perer. i dop. izd. Moskva : Mašgiz, 1960. -- 547 s. : il. ; 23 cmSignatura: 76 740


Buchman, Nikolaj Aleksandrovič
Připájení břitů ze slinutých karbidů / N.A. Buchman a K.P. Imšennik ; přeložil Jan Krauser. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1953. -- 29 s. : il. ; 20 cmSignatura: 32 891


Český autoprůmysl : zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu. -- Praha : Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP, 2017-. -- 30 cm


David, Petr, 1949-
Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění / text: Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 168 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-5697-9.
Signatura: A0-49020


Eliáš, Pavel
Jízdní kolo : vynález, který sblížil svět / Pavel Eliáš. -- Vydání první [Liberec] : Pavel Eliáš, 2017. -- 144 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-270-1147-6.
Signatura: A0-49216


Jentsch, Otto, 1898-1978
Aufbereitung des Wassers / Otto Jentsch. -- 1. Aufl. Berlin : Technik, 1956. -- 139 s. : il. ; 21 cmSignatura: 57 303


Kurčman, Boris Semenovič
Točnoje liťje / B.S. Kurčman. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo oboronnoj promyšlennosti, 1954. -- 142 s. : il. ; 23 cmSignatura: 38 733


Kurowski, Franz, 1923-2011##[Auf allen Meeren. Česky]
Na všech mořích / Franz Kurowski ; z německého originálu Auf allen Meeren přeložili Václav Pauer a Jaroslava Pauerová. -- Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2017. -- 331 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-1619-7.
Signatura: A0-48769


Loon, Hendrik Willem van, 1882-1944
Kam spěje lidstvo : (znásobený člověk) / Hendrik Willem van Loon ; přeložil Josef Meisner. -- 2. vyd. Praha : Život a práce, 1940. -- 304 s. ; 19 cmSignatura: 306 055


Malypetr, Marcel
Skútr Čezeta : renovace, údržba, opravy, technika / Marcel Malypetr. -- 2., rozšířené vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 191 stran : ilustrace (některé barevné) ; 18 x 23 cm. -- ISBN 978-80-271-0351-5.
Signatura: A0-48810


Neville, Leigh##[Guns of the special forces 2001-2015. Česky]
Ruční zbraně jednotek speciálních sil 2001-2015 / Leigh Neville ; přeložil Jan Syka. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 272 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0329-4.
Signatura: A0-48807


Novotný, Jan
Modelování bojové techniky / Jan Novotný. -- 1. vydání V Brně : CPress, 2017. -- 175 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-264-1408-7.
Signatura: A0-48846


Ondráček, Jaromír, 1960-
Základy elektroniky pro hodináře / Jaromír Ondráček. -- Polná : Dobrý čas, 2017. -- 131 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-904836-7-5.
Signatura: B1-6693


Storožev, Michail Vasl'jevič, 1896-1979
Teória tvárnenia kovov / Michail Vasilievič Storožev, Jevgenij Alexandrovič Popov ; [z ruského originálu ... preložil Karol Polák]. -- 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1978. -- 486 s. : il., grafy ; 21 cmSignatura: 197 097


Václavovič, Antonín, 1917-1974
Vrtání kovů : popis nástrojů, přípravků a strojů k vrtání se zvláštním zřetelem k novátorským pracovním methodám / Antonín Václavovič. -- Vyd. 1. Praha : Práce, 1954. -- 299 s. : il. ; 21 cmSignatura: 37 513


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Abrahámová, Mária##[Maková knižka. Česky]
Maková kuchařka : příběh máku a 71 skvělých receptů / Mária Abrahámová, Gabriela Čechovičová ; fotografie Peter Záhradník ; ze slovenského originálu Maková knižka ... přeložila Miroslava Lánská. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 222 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7549-225-8.
Signatura: A0-49000


Byerly, Theodore Carroll, 1902-1990
Poultry farming : a self-teaching course / based on Successful Poultry Management by Morley A. Jull ; adapted by T.C. Byerly. -- [New York] : McGraw-Hill Book Company, c1945. -- v, 401 s. : il., mapy ; 21 cmSignatura: 19 750


Cee, Čeněk
Minerální látky a vitaminy ve výživě domácích zvířat / Čeněk Cee. -- Praha : Brázda, 1948. -- 50 s. ; 17 cmSignatura: 22 237


Davidová, Marie, 1979-
Wood as a primary medium to architectural performance : a case study in performance oriented architecture approached throught systems oriented design / Marie Davidová. -- Edition 1st Liberec : Technical University of Liberec, 2016. -- 151 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + GIGA-mapping Svalgangs (2 listy ; 30 x 42 cm složeno na 21 x 15 cm). -- ISBN 978-80-7494-287-7.
Signatura: D1-991


Doubravský, Jaroslav
Kultivace a kultivační nářadí / [s použitím sovětských pramenů napsali Jaroslav Doubravský a Slavoj Satorie]. -- 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1953. -- 227 s. : il. ; 21 cmSignatura: 34 166
* kultivace


Drábková, Šimona
Psí hlavolamy, aneb, Hersenwerk se Šimonou Drábkovou : 18 her. -- Praha : Časopisy pro volný čas, 2016. -- 88 stran : barevné ilustrace, 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9985-7.
Signatura: B0-22086


Farmaření. -- Přelouč : Jindra Petráčková - Grapet, 2017-. -- 30 cm


Folse, Melinda##[Smart woman's guide to midlife horses. Česky]
Konečně mám koně : průvodce splněným snem a péčí o vašeho koňského společníka / Melinda Folse. -- Vydání první Praha : Synergie, [2017]. -- 302 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7370-349-3.
Signatura: A0-48552


Herber, Renata, 1962-
Babiččiny bylinky : z pokladnice našich předků / Renata Herber ; ilustrace Hana Juřenová. -- Vydání druhé Praha : Euromedia, 2017. -- 184 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-237-1.
Signatura: A0-49251


Küpper, Franz
Cukrovka jako statkové krmivo / F. Küpper ; [překlad prohlédl a upravil Josef Řechka] ; s předmluvou Jar. Hrušky. -- 2. vyd. V Praze : Agrární nakladatelství Čechy a Morava, 1942. -- 84 s. : il. ; 21 cmSignatura: 9 781


Lymbery, Philip, 1965-##[Farmageddon: The true cost of cheap meat. Česky]
Farmagedon : skutečná cena levného masa / Philip Lymbery s Isabel Oakeshottovou ; z anglického originálu Farmageddon: The true cost of cheap meat ... přeložil Lubomír Moudrý. -- Vydání v českém jazyce první V Praze : Carpe Momentum, 2017. -- 417 stran, 30 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-905334-4-8.
Signatura: A0-48652


McBride, Kami
Léčivé bylinky v kuchyni : 50 běžných bylin a více než 250 receptů pro stálé zdraví celé vaší rodiny / Kami McBride. -- Olomouc : Fontána, [2017]. -- 238 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7336-860-9.
Signatura: A0-48603


Pirc, Helmut##[Ziergehölze schneiden. Česky]
Prořezávání : krok za krokem / Helmut Pirc ; z německého originálu Ziergehölze schneiden ... přeložila Linda Blättler. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 127 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7549-090-2.
Signatura: A0-48247


Rod, Jaroslav, 1943-
Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin / Jaroslav Rod. -- 5. doplněné a přepracované vydání [Líbeznice] : Víkend, 2017. -- 94 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7433-179-4.
Signatura: A0-48972


Sekulová, Hanka, 1964-##[Darujme si zdravie z vlastnej záhrady. Česky]
Darujme si zdraví z vlastní zahrady : vlastní zkušenosti a návody, jak si vytvořit jedlou léčivou oázu v souladu s přírodou : naše přírodní jedlá léčivá permakulturní zahrada / Hanka Sekulová ; ze slovenského originálu Darujme si zdravie z vlastnej záhrady ... přeložila Lenka Uhlířová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 255 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-091-9.
Signatura: A0-38739


Socha, Piotr, 1966-##[Pszczoły. Česky]
Včely / Piotr Socha ; text Wojciech Grajkowski ; z polského originálu Pszczoły ... přeložila Marta Harasimowicz. -- Vydání první Praha : Slovart, 2017. -- 72 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; 38 cm. -- ISBN 978-80-7529-333-6.
Signatura: A2-101


Sus, Josef, 1948-
Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno : certifikovaná metodika / Josef Sus a kolektiv. -- Vydání: první V Praze : Česká zemědělská univerzita ; [Holovousy] : Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 2016. -- 52 stran : barevné ilustrace, 1 faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-213-2696-5.
Signatura: B0-22177


Vopravil, Jan, 1975-
Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy / Jan Vopravil, Tomáš Khel, Jiří Hladík, Josef Herian, Lucie Havelková. -- Druhé, aktualizované vydání Praha : VÚMOP, v.v.i., 2016. -- 40 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87361-54-2.
Signatura: B0-22313


Zahrada a technika. -- Holasovice : Jaroslav Koudela, 2017-. -- 30 cm


64 - Domácí hospodářství


Di Niso, Gianfranco##[Wine cocktails. Česky]
Vinné koktejly : nové, kreativní a klasické nápoje / koktejly Gianfranco Di Niso ; text Davide Manzoni ; fotografie Fabio Petroni ; překlad Jana Franková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 143 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7390-492-0.
Signatura: A0-48700


Donnermeyer, Anja##[Backen ohne Mehl. Česky]
Pečeme bez mouky : dobroty ke kávě (nejen) bez lepku / Anja Donnermeyerová ; z německého originálu Backen ohne Mehl ... přeložila Milada Burianová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 127 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-200-5.
Signatura: A0-49355


Freer, Chrissy##[Real delicious. Česky]
Pravé a lahodné jídlo : více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu / Chrissy Freer. -- Praha : Dobrovský, 2017. -- 225 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7390-502-6.
Signatura: A1-6271


Gastronomische Spezialitäten und regionale Lebensmittel der Region Hradec Králové : entdecken sie die Region Hradec Králové. -- [Hradec Králové] : Region Hradec Králové, [2016]. -- 31 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22433


Gastrospeciality a regionální potraviny Královéhradeckého kraje : objevte Královéhradecký kraj. -- [Hradec Králové] : Královéhradecký kraj, [2016]. -- 31 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22432


Hájková, Veronika, 1961-
Domácí řecká kuchyně : všechny chutě Řecka na talíři / Veronika Hájková, George Agathonikiadis. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 188 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-112-1.
Signatura: A0-49256


Hajná, Milena, 1973-
Šaty chodicí : každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku / Milena Hajná. -- Vydání první České Budějovice : Národní památkový ústav, 2016. -- 255 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87890-17-2.
Signatura: A0-48410


Harmachová, Jana
Druhá šance pro košile : návody pro začátečníky i pokročilé tentokrát na recyklování košil / Jana Harmachová. -- První vydání Praha : Grada, 2017. -- 124 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0372-0.
Signatura: B0-22117
* přešívání


Hruška, Ladislav, 1978-
Revoluce v grilování : nejlepší recepty a nápady pro gril k letní pohodě / Láďa Hruška ; fotografie Martin Kincl. -- Vydání první Praha : 6P, 2017. -- 132 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-901345-9-1.
Signatura: A0-49400


Hunter, Fionna##[Gluten-free kitchen. Česky]
Bezlepková kuchyně : lahodné pokrmy pro spokojený pocit a zdraví / úvod napsala Fiona Hunter. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2017. -- 128 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-256-1959-9.
Signatura: B0-22312


Matějka, Štěpán
Zelené smoothie : vitální nápoje z divokých bylin : recepty, návody, inspirace / Štěpán a Melanie Matějka. -- Vydání první [Česko] : Štěpán a Melanie Matějka, 2016. -- 55 stran : barevné ilustrace ; 17 cm + 1 karta. -- ISBN 978-80-270-0555-0.
Signatura: D0-2374


Pestre, Marion##[Vetements couture. Česky]
Ušijte si sami : etno inspirace : velikosti 34 až 46 / Marion Pestre ; překlad: Dominika Trubačová. -- 1. vydání V Brně : CPress, 2017. -- 95 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm + 2 listy střihových příloh (78 x 54 cm, složeno na 28 x 20 cm). -- ISBN 978-80-264-1405-6.
Signatura: D1-992


Pohlreich, Zdeněk, 1957-
Grilování / Zdeněk Pohlreich. -- První vydání Praha : Sevruga, s.r.o., 2015. -- 251 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-905710-2-0.
Signatura: A1-6267


Przysmaki kulinarne i produkty regionalne Kraju Kralowohradeckiego : odkryj Kraj Kralowohradecki. -- [Hradec Králové] : Kraj Kralowohradecki, [2016]. -- 31 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22434


Reichardt, Christiane##[100 Fragen zur hygienischen Händedesinfektion. Česky]
Hygiena a dezinfekce rukou : 100 otázek a odpovědí : překlad 2., aktualizovaného vydání / Christiane Reichardt, Karin Bunte-Schönberger, Patricia Van der Linden ; překlad: Renata Halmo, Jana Mohrová. -- 1. vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 70 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0217-4.
Signatura: B0-22246


Speciality and regional foods of Hradec Králové Region : discover the Hradec Králové Region. -- [Hradec Králové] : Hradec Králové Region, [2016]. -- 31 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22435


Velázquez, Alison##[Souping. Česky]
Polévkování / Alison Velázquezová ; z anglického originálu Souping ... přeložila Blanka Brabcová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 191 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7549-069-8.
Signatura: A0-49007


Visagie, Rowena
Fitness jídelníček na míru : více než 80 jídel na tréninky, soutěže a regeneraci / Rowena Visagieová, Karlien Duvenageová, Shelly Meltzerová ; z anglického originálu ... přeložila Runka Žaludová. -- V Praze : Slovart, 2017. -- 192 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7529-268-1.
Signatura: A0-48976


Woodward, Ella, 1991-##[Deliciously Ella smoothies & juices. Česky]
Lahodně s Ellou : džusy a smoothies pro každý den / Ella Mills ; z anglického originálu Deliciously Ella smoothies & juices přeložila Zuzana Dyková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 79 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7390-607-8.
Signatura: A0-48989


Zachová, Zuzana
Bezlepková cukrárna : zdravé dobroty pro dobrou náladu v každém ročním období / Zuzana Zachová. -- 1. vydání Brno : CPress, 2017. -- 124 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-264-1440-7.
Signatura: A0-49152


Zdravé recepty. -- Praha : Bylinky revue, s.r.o., 2017-. -- 24 cm


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Augusta, Bohumil, 1972-
130 let sklářské lokálky Česká Kamenice - Kamenický Šenov / Bohumil Augusta, Václav Haas. -- Vydání první Praha : KŽC, s.r.o. ve spolupráci s nakladatelstvím Nadatur, spol. s r.o., 2016. -- 171 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7270-051-6.
Signatura: A1-6219


Balcar, Jiří, 1929-1968
Jiří Balcar : filmové plakáty malbou a koláží = film posters with brush and scissors : 1959-1967 / Zdenek Primus. -- [Praha] : KANT, 2016. -- 111 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7437-200-1.
Signatura: A0-48641


Bray, F. Sewell 1906-1979
Design of accounts / by F. Sewell Bray and H. Basil Sheasby. -- London : Humphrey Milford : Oxford University Press, 1944. -- viii, 200 s. ; 22 cmSignatura: 20 484


Březinová, Hana
Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 410/2009 Sb., České účetní standardy č. 701 až 710 / Hana Březinová. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- xv, 350 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7552-581-9.
Signatura: A0-48607


Gössel, Gabriel, 1943-
Gramatika etiket gramofonových desek / Gabriel Gössel & Filip Šír. -- Praha : Národní muzeum, 2016. -- 79 stran : ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7036-517-5.
Signatura: A1-6309


Hruška, Vladimír, 1966-
Účetní případy pro praxi 2017 / Vladimír Hruška. -- Druhé vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 232 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0425-3.
Signatura: A0-48386


John, Vladimír
How to run a business without risk : the truth revealed about business risk / Vladimir John. -- London : Meriglobe Business Academy, 2017. -- 244 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-1-911511-14-4.
Signatura: A0-48657


Malý, Jan, 1932-
S kotvou na čepici 1 / Jan Malý. -- Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2017. -- 189 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86930-84-8.
Signatura: A0-48084/1


Nejezchleb, Zdeněk
Dlouhodobý majetek ÚSC, DSO a příspěvkových organizací / Zdeněk Nejezchleb, Ivana Schneiderová. -- 1. vydání [Praha] : Acha obec účtuje s.r.o., [2017]. -- 377 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-905420-5-1.
Signatura: A0-48859


Peřinová, Hana, 1972-
Základní opravy hodin / foto: Jaromír Ondráček ; text: Hana Peřinová. -- Polná : Dobrý čas, 2017-. -- svazků : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-904836-8-2.
Signatura: B1-6694


Rybka, Zdeněk, 1927-
Základní zásady Baťova systému řízení / Zdeněk Rybka. -- Čtvrté vydání Zlín : Fosfa a.s. : Nadace Tomáše Bati : Klub absolventů Baťovy školy práce, 2016. -- 134 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906540-1-3.
Signatura: B0-22084


Sedláček, Jaroslav, 1942-
Finanční účetnictví : postupy účtování / Jaroslav Sedláček a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. -- 239 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7380-644-6.
Signatura: A0-48337


Škrabalová, Iveta
Jaroslav Šalda - portrét titána tisku / Iveta Škrabalová. -- Vydání první Praha : Academia, 2016. -- 216 stran : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2531-9.
Signatura: A0-48305


Uchalová, Eva, 1944-
Modelový dům Arnoštka Roubíčková Praha 1909-1943) / Eva Uchalová (ed.) ; text Eva Uchalová, Helena Mautnerová. Hella : paměti Heleny Mautnerové / překlad z angličtiny Marzia a Derek Patonovi. -- V Praze : Uměleckoprůmyslové museum : Karel Kerlický - KANT, 2016. -- 278 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7101-163-7.
Signatura: A0-48651


Watt, James##[Business for punks. Česky]
Punkové podnikání : proti všem pravidlům / James Watt ; z anglického originálu Business for punks - break all the rules - the Brewdog way ... přeložila Sylva Ficová. -- První vydání Praha : 65. pole, 2017. -- 248 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87506-87-5.
Signatura: A0-49310


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Brož, Josef
Receptář chemicko-technický / Josef Brož. -- Praha : Josef Svoboda, 1942. -- 985 s. ; 21 cmSignatura: 13 147
* receptury (chemie)


Brügmann, Gottlieb
Bestimmung der Zerspanungsgrößen und Entwicklung von Hartmetallwerkzeugen für die wirtschaftliche Zerspanung im Vielschnittverfahren / Gottlieb Brügmann. -- Leipzig : Fachbuchverlag, 1952. -- x, 92 s. : il., tab., plány ; 24 cmSignatura: 31 698


Bük-Kramarich, Julius von
Cihlářský mistr v theorii a praxi : rukověť a příručka pro moderní vedení cihlářských závodů, pro mistry cihlářské, závodvedoucí, majitele cihelen, pro školy cihlářské a průmyslové / sepsal Julius Bük-Kramarich ; přeložil, opravil a hojnými poznámkami doplnil Karel Čáslavský. -- 2., nezm. vyd. V Brně : A. Píša, 1923. -- xxiv, 432 s., [1] l. obr. příl. : il., tab. ; 19 cmSignatura: 17 246


Collepardi, Mario
Moderní beton / Mario Collepardi ; [český překlad Vlastimil Bílek, Halina Szklorzová]. -- 1. vyd. Praha : Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2009. -- 342 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-87093-75-7.
Signatura: D1-990


Česko
Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy. -- Ostrava : Montanex, 2017. -- 149 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7225-441-5.
Signatura: B0-22217


Robinson, Jancis##[24-hour wine expert. Česky]
Znalcem vína za 24 hodin / Jancis Robinson ; z anglického originálu "The 24-hour wine expert" přeložila Helena Baker. -- První vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 112 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-271-0087-3.
Signatura: B0-22198


67/68 - Různá odvětví průmyslu a řemesel


Mendl, Bedřich, 1892-1940
Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských / Bedřich Mendl ; [k tisku připravila Eleonora Mendlová ; soupis prací zvěčnělého sestavil Jan Klepl]. -- V Praze : Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, 1947. -- 111 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cmSignatura: 28 129


Patřičný, Martin, 1955-
Pracujeme se dřevem : základní příručka / Martin Patričný. -- 5., přepracované vydání Praha : Grada Publishing, 2017. -- 112 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0307-2.
Signatura: B0-22127


Hubka, Stanislav
Technologie tkalcovství pro II. ročník odborných učilišť a učňovských škol : učební obor 1006 : dodatek pro specializaci tkadlec vlněných tkanin / Stanislav Hubka. -- Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. -- 90 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-103 837


Buchmann, Walter, 1907-
Eigenschaften von Polyvinylchlorid-Kunststoff / von Walter Buchmann. -- München : J.F. Lehmann, 1944. -- 95 s. : il., tab. ; 23 cmSignatura: 36 946
* plasty


Steinbach, Tanja
Pletené ponožky : s bumerangovou patou / [Tanja Steinbach ; překlad Miriam Lacinová]. -- Ostrava : Anagram, 2005. -- 30 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7342-038-4.
Signatura: B0-22142


69 - Stavebnictví


100 Brüstungs- und Balkongitter / herausgegeben von W. Ehlerding. -- Ravensburg : Otto Maier, [189-?]. -- 31 volných l. : il. ; 23 cm + 1 příl.Signatura: 3 552


Kunecký, Jiří, 1980-
Lapped scarf joints for repairs of historical structures : method / authors: Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner. -- Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, v.v.i., 2015. -- viii, 72 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86246-70-3.
Signatura: B0-22314


SVT : magazín stínicí a vratové techniky. -- Praha : Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí, 2017-. -- 30 cm7 Umění. Zábavy. Sport

Obraz v prostoru / Martin Kolář, Martin Nitsche, Tomáš Pavlíček (eds.). -- Vydání první V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014. -- 341 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7414-763-0.
Signatura: A0-48828


Daněk, Josef, 1961-
Wooden web / Daněk & collective ; translation: Miloš Bartoň. -- First edition Ostrava : Faculty of Fine Arts, University of Ostrava, [2016]. -- 143 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7464-875-5.
Signatura: B0-22085


Jiroušková, Jana, 1968-
African performances / Jana Jiroušková et al. ; translation: Jazyková škola Savia, Barbora Půtová. -- Prague : National Museum, 2016. -- 151 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7036-506-9.
Signatura: A0-48668


Kimmelman, Michael, 1958-##[Accidental masterpiece, on the art of life and vice versa. Česky]
Mistrovské dílo náhody : Ars vitae & Vice versa / Michael Kimmelman ; z anglického originálu The Accidental masterpiece, on the art of life and vice versa ... přeložila Kateřina Pietrasová. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 295 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-520-2.
Signatura: A0-48509


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Bunin, Andrej Vladimirovič, 1905-1977
Architektonická komposice měst / A.V. Bunin, M.G. Kruglova ; [překladatel Radim Dejmal]. -- Praha : Ústav architektury a územního plánování, 1952. -- 111 s., [148] s. obr. příl. : il., plány ; 29 cmSignatura: I-32 586


Kristek, Jan, 1983-
Od chaosu k novému řádu : počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně = From chaos to a new order : the beginnings of institutionalized research in urban and land use planning in Brno / Jan Kristek, Markéta Žáčková ; anglický překlad Scott Evan Andrews. -- Vydání první Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. -- 151 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-5302-9.
Signatura: A1-6261


72 - Architektura


Brinton, Selwyn, 1859-1940
Mantua / von Selwyn Brinton. -- Leipzig : E.A. Seemann, 1907. -- vi, 184 s. : il. ; 24 cmSignatura: 4 890


Čapek, Ladislav
Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů / Ladislav Čapek, Jiří Militký a kolektiv. -- První vydání V Plzni : Západočeská univerzita ; V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2016. -- vi, 613 stran : ilustrace, mapy, plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-261-0634-0.
Signatura: A1-6234


Frolík, Jan, 1956-
Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 1. díl, Kovové předměty = Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk. 1. Teil, Die gegenstände aus Metall / Jan Frolík, Jan Musil. -- V Chrudimi : Regionální muzeum, 2015. -- 137 stran : ilustrace, plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87365-87-8.
Signatura: A0-49082/1


Frolík, Jan, 1956-
Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 2. díl, Kamnové kachle = Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk. 2. Teil, Die Ofenkacheln / Jan Frolík, Jan Musil. -- V Chrudimi : Regionální muzeum, 2016-. -- svazků : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87365-95-3.
Signatura: A0-49082/2


Fučíková, Eliška, 1940-
Praha renesanční / Eliška Fučíková ; fotografie Oto Palán a Jan Gloc. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. -- 183 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-246-3506-4.
Signatura: A1-6297


Gollwitzer, Gerda, 1906-1996
Dachgärten + Dachterrassen Gerda Gollwitzer, Werner Wirsing. -- München : Georg D.W. Callwey, 1962. -- 108 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-124 926


Heglasová, Marcela
Prešovský samosprávny kraj texty: Marcela Heglasová. -- [Prešov] : Prešovský samosprávny kraj, [2014]. -- 143 stran : barevné ilustrace ; 31 cm. -- ISBN 978-8-089462-10-0.
Signatura: A1-6260


Hekrdlová, Alice, 1987-
Topičův salon 06-11 / editorka - Tereza Novotná ; Alice Hekrdlová, Irena Lehkoživová, Tereza Novotná, Petr Šámal ; překlad resumé: Linda Leffová. -- Praha : Společnost Topičova salonu, 2016. -- 169 stran, 33 nečíslovaných stran příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-905091-4-6.
Signatura: A0-48538


Chermayeff, Ivan, 1932-
Observations on American architecture / by Ivan Chermayeff with photogr. by Elliott Erwitt. -- London : Thames & Hudson, 1972. -- 143 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 0-500-34053-6.
Signatura: I-167 577


Knop, Karel
Hrad Kost : události a stavební vývoj : faktografie, úvahy : souhrn informací a několika předpokladů / vypsal a zdokumentoval Karel Knop, 2009. -- První vydání [Praha] : Kanopa, 2015. -- 620 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, plány, faksimile, genealogické tabulky ; 31 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-905814-2-5.
Signatura: D1-995


Kolářová, Eva, 1949-
Průvodce areálem Státního zámku Raduň / [text Eva Kolářová]. -- Vyd. 1. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2013. -- 20 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87231-12-8.
Signatura: B1-6699


Konečný, Pavel, 1949-
Atlas spontánního umění = Atlas of spontaneous art / koncept knihy Pavel Konečný, Šimon Kadlčák ; autoři textů Pavel Konečný, Šimon Kadlčák, Roberta Trapani. -- Vydání první Praha : Arpmap, 2016. -- 271 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906599-1-9.
Signatura: A0-48896


Liška, Vladimír, 1955-
České, moravské a slezské zámky ve faktech, mýtech a legendách / Vladimír Liška. -- Vydání první Frýdek-Místek : Alpress, 2017. -- 194 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7543-259-9.
Signatura: A0-48984


Müllerová, Helena, 1979-
Naše Galerie : výtvarná soutěž pro občany města Náchoda / připravila Helena Müllerová. -- Náchod : Galerie výtvarného umění, 2006. -- 1 skládanka : il. + 1 volně vložená příl. (8 s.). -- ISBN 80-85057-98-0.
Signatura: 767 268


Naše galerie : Světlo : 10. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska/ koncepce soutěže a text: Tereza Burdová, Petra Killarová. -- Náchod : Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2016. -- 26 nečíslovaných stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87069-70-7.
Signatura: B0-22471


Paleta : nepravidelné noviny Unie výtvarných umělců Hradec Králové. -- Hradec Králové : Rada Unie, 2010-. -- svazků ; 30 cmSignatura: B1-6596


Schmidt, Norbert, 1975-
Přímluva za současnost : umění v sakrálním prostoru / Norbert Schmidt. -- Vydání první Praha : Triáda, 2016. -- 437 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7474-185-2.
Signatura: A0-48937


Tektonika paměti = The tectonics of memory / Lucie Machová, Terezie Petišková, Anna Vartecká, eds.. -- Vydání první Brno : Dům umění města Brna, příspěvková organizace ; Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2015]. -- 167 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7414-988-7.
Signatura: A0-48854


Vávra, David, 1957-
Běžet s domy / David Vávra. -- První vydání Praha : Grada, 2017. -- 157 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 17 x 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0467-3.
Signatura: A0-48812


Žižka, Jan, 1954 březen 18.-
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Jan Žižka. -- 1. vydání Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, 2016. -- 573 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 28 cm. -- ISBN 978-80-86516-85-1.
Signatura: A1-6273


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Bosselt, Rudolf, 1871-1938
Über die Kunst der Medaille / von Rudolf Bosselt. -- Darmstadt : Josef Köstler, 1905. -- 39 s. : il. ; 25 cmSignatura: 7 315


Drury, Richard, 1967-
Daniela Vinopalová / Richard Drury, Pavla Pečinková, Adriana Primusová. -- Vydání první V Řevnicích : Arbor vitae, 2015. -- 199 stran : ilustrace, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7467-102-9.
Signatura: A1-6264


Půtová, Barbora, 1985-
Království Benin: Bronzy zkropené krví / Barbora Půtová. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2017. -- 72 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7028-480-3.
Signatura: B0-22320


Simões, J. M. dos Santos, 1907-1972
Majólica italiana do Paço de Vila Viçosa / J.M. dos Santos Simões. -- Lisboa : Fundação da Casa de Bragança, 1960. -- 108 s. : vlepené il. ; 30 cmSignatura: I-221 426


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


15 minuten Basteln für Kinder. Česky
15 minut... : aktivity pro děti. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2017. -- 62 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-256-1984-1.
Signatura: A1-6245


Čižmarovičová, Mária
Výšivky / Mária Čižmarovičová ; [ze slovenského originálu ... přeložila Květuše Hrachová]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2001. -- 63 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm + 1 příl. předkreslené vzory (70 x 60 cm). -- ISBN 80-7202-552-X.
Signatura: D1-989


Dřevíkovská, Jitka, 1976-
Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu / autoři textu: Jitka Dřevíkovská, Zdeněk Chudárek, Zdenka Klimtová, Josef Štulc ; autoři fotografií: Martin Frouz, Ladislav Bezděk, Gabriela Čapková. -- 1. vydání Praha : Národní památkový ústav, 2014. -- 127 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7480-014-6.
Signatura: B0-21900


Faivre, Pierre
En couleur-- mille idées pour installer votre cuisine / par Pierre Faivre. -- Paris : Ch. Massin, [1969]. -- 54 s. : barev. il. ; 26 cmSignatura: I-160 574


Haldová, Jarmila, 1951-
Botanické ilustrace : hořce, lýkovce a pivoňky z celého světa / Jarmila Haldová. -- Nové Město nad Metují : Městské muzeum, [2017]. -- 1 složený list : barevné ilustrace, 20 cm. -- ISBN 978-80-87401-36-1.
Signatura: B0-22242


Champfleury, 1821-1889
Histoire de la caricature au moyen age et sous la renaissance / par Champfleury. -- 2eme éd. très-augmentèe Paris : E. Dentu, [1875]. -- 351 s. : il. ; 19 cmSignatura: 2 246


McNeill, Suzanne
Quiltování raz dva : rychlé a jednoduché patchworkové projekty / Suzanne McNeillová ; z anglických originálů Five-minute quilt blocks, 10-minute blocks, 10-minute blocks 2, One day quilts ... přeložila Miroslava Lánská. -- Vydání první Praha : Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Esence, 2017. -- 166 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7549-141-1.
Signatura: A1-6251


Plachá-Dörflová, Eva
Dárky z drátků : drátkování nejen pro děti / [Eva Plachá]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006. -- 40 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 80-251-0856-2.
Signatura: A0-48554


Rolf, Christa##[Patch happy!. Česky]
Veselý patchwork : nápady na šití se zárukou dobré nálady! / Christa Rolfová ; z německého originálu Patch happy! ... přeložila Marta El Bournová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 77 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7549-103-9.
Signatura: B0-22210


75 - Malířství


[Katalog obrazů 1. nově organisované výstavy Císařského institutu výtvarného umění]. -- [Tokio : Spolek pro výtvarné umění, 1936]. -- [100] s. : barev. il. ; 26 cmSignatura: I-223 250


Brožová, Kristýna
Hippolyt Soběslav Pinkas / Kristýna Brožová. -- Vydání první V Hluboké nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie ; V Řevnicích : Arbor vitae, 2017. -- 130 stran : ilustrace, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-87799-60-4.
Signatura: A1-6228


Düchting, Hajo, 1949-
Edvard Munch / Hajo Düchting. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 282 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1929-9.
Signatura: A0-48555


Düchting, Hajo, 1949-
Kandinsky = Kandinskij = Kantinski / Hajo Düchting. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 283 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1944-2.
Signatura: A0-48566


Düchting, Hajo, 1949-
Paul Klee / Hajo Düchting. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 282 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1930-5.
Signatura: A0-48561


Düchting, Hajo, 1949-
Piet Mondrian / Hajo Düchting. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 210 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1931-2.
Signatura: A0-48557


Hajn, Alva, 1938-1991
Alva Hajn : práce na papíře / texty: Martina Vítková, Vít Bouček, Kateřina Křížkovská, Jiří Valoch. -- Pardubice : Theo, 2015. -- 79 stran : ilustrace (některé barevné), 1 portrét ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87907-03-0.
Signatura: B0-22205


Kiecol, Daniel, 1966-
Rembrandt Harmensz. van Rijn / Daniel Kiecol. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 287 stran : ilustrace (většinou barevné), mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1932-9.
Signatura: A0-48505


Kurovský, Miloš, 1924-
Kurovský - Okno z nového světa / autor výstavy a katalogu Pavel Šmidrkal. -- Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. -- 79 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7415-143-9.
Signatura: B0-22164


Malina, Václav, 1950-
Václav Malina : od imprese k abstrakci / katalog připravil Jan Kapusta ; redakční spolupráce Marie Bílová ; texty: Marcel Fišer, Václav Malina, Jan Kapusta. -- V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2016. -- 106 stran : barevné ilustrace, 1 portrét ; 28 cm. -- ISBN 978-80-87069-72-1.
Signatura: B1-6751


Mucha, Alfons, 1860-1939
Alfons Mucha : the Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the Exposition Universelle Paris 1900 = Paviljon Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine / text: Jana Brabcová-Orlíková, Jasna Šamić, Petr Štembera, Filip Wittlich. -- Prague : Museum of Decorative Arts, 2016. -- 164 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7101-154-5.
Signatura: A1-6223


Nentwig, Janina, 1975-
Gustav Klimt / Janina Nentwig. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 212 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1926-8.
Signatura: A0-48568


Neumann, Jaromír, 1924-2001
Petr Brandl / Jaromír Neumann ; Andrea Steckerová (ed.). -- V Praze : Národní galerie, 2016. -- 927 stran : ilustrace, 31 cm. -- ISBN 978-80-7035-631-9 * 978-70-7035-631-9 (chyb.).
Signatura: A1-6236/1-2


Padberg, Martina
Claude Monet / Martina Padberg. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 287 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1925-1.
Signatura: A0-48576


Padberg, Martina
Edgar Degas / Martina Padberg. -- [Köln] : Könemann, [2016]. -- 208 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- ISBN 978-3-7419-1928-2.
Signatura: A0-48556


Scott, Iris, 1984-##[Finger painting weekend workshop. Česky]
Kurz malování prsty : průvodce pro začátečníky při tvorbě uměleckých děl bez štětců / Iris Scott ; překlad: Linda Hroníková. -- Vydání první Brno : Zoner Press, 2016. -- 160 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7413-341-1.
Signatura: A1-6247


Těšínský, Karel, 1926-2005
Karel Těšínský 1926-2005 / Milan Dospěl, Jiří Machalický ; překlad Eva Žallmannová. -- Vydání první [Litomyšl] : Galerie Kroupa ; [Řevnice] : Arbor vitae societas, [2017]. -- 207 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-906460-1-8.
Signatura: A1-6265


Tetiva, Vlastimil, 1951-
Paul Gauguin : život a dílo / Vlastimil Tetiva. -- 1. vydání Praha : Umělecký klub, 2017. -- 93 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 x 27 cm. -- ISBN 978-80-905784-4-9.
Signatura: A0-48670


Wolf, Norbert, 1949-
Dürer / Norbert Wolf. -- Munich ; London ; New York : Prestel, [2017]. -- 298 stran : ilustrace (většinou barevné), portréty, faksimile ; 33 cm. -- ISBN 978-3-7913-8345-3.
Signatura: A1-6221


77 - Fotografie a podobné postupy


Baňka, Pavel, 1941-
Pavel Baňka : reflexe / texty: Pavel Baňka, Vojtěch Marc, Martin Mazanec, Pavel Vančát. -- Praha : Artmap z.s. v koedici s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. -- 153 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 x 29 cm. -- ISBN 978-80-906599-0-2.
Signatura: A0-48849


Laute, Roger, 1950-
Roger Laute : zwart & wit, veel meer dan 50 tinten grijs : virtuele tentoonstelling van de fotograaf Roger Laute : catalogus / onder redactie van Roger Laute, Beáta Buchníčková, Samuel Liška, Alexandra Svobodová, Markéta Šemberová en Aleš Zapletal. -- Eerste druk Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 61 stran : ilustrace, portréty ; 20 x 20 cm. -- ISBN 978-80-244-4886-2.
Signatura: B0-22111


78 - Hudba


Beatlemánie! : publikace u příležitosti výstavy "Beatlemánie!", Národní muzeum - České muzeum hudby = publication on the occasion of the exhibition "Beatlemania!", National Museum - Czech Museum of Music : 4.6.2010-10.1.2011 / [autoři textů Peter Balog ... et al.]. -- 1. vyd. Praha : Národní muzeum, c2010. -- 95 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7036-291-4.
Signatura: B0-22209


Ištvan, Radomír, 1959-
Hudební skladatel Miloslav Ištvan : (život a dílo, vzpomínky a fakta) / Radomír Ištvan. -- 1. vydání Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. -- 531 stran : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7051-207-4.
Signatura: A0-48387


Přibylová, Lenka, 1949-
Zdeněk Zahradník : tajemství symbiózy hudby a slova / Lenka Přibylová. -- Vydání první V Ústí nad Labem : UJEP, 2016. -- 247 stran v různém stránkování : ilustrace (některé barevné), portréty, noty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7561-009-6.
Signatura: A0-48826


Rejcha, Antonín, 1770-1836
Pojednání o kontrapunktu / Antonín Rejcha ; Roman Dykast (ed.). -- Vydání první Praha : Togga, 2016. -- 989 stran : noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7476-104-1.
Signatura: A0-48529


Sedláček, Marek, 1971-
K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012-2016) / Marek Sedláček, Martina Kysilková, Markéta Ottová, František Ostrý, Renata Horáková. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 99 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-8445-2.
Signatura: B0-22104


Sting, 1951-
Broken music : a memory/ Sting. -- London : Pocket books, 2014. -- 337 stran ; 20 cm. -- ISBN 0-7434-5081-7.
Signatura: A0-48443


Šlágr revue. -- Dubné : Šlágr TV, spol. s r.o., 2016-. -- 29 cm


Tesař, Stanislav, 1940-
Cantantibus organis : hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech : ad honorem Jiří Sehnal / autorský kolektiv: Stanislav Tesař, Petr Hlaváček, Ľubomír Chalupka, Marta Hulková, Petr Daněk, Marc Niubo, Miroslav Lukeš, Petr Slouka, Ladislav Kačic, Irena Veselá, Jana Franková, Jana Perutková, Otto Biba, Michaela Freemanová, Vladimír Maňas, Pavel Žůrek, Václav Kapsa. -- 1. vydání Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. -- 227 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), noty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7051-222-7.
Signatura: A0-48473


Zpěvník. I., Písně pro nejmenší. -- Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2015. -- 1 zpěvník (30 stran) : ilustrace ; 21 cmSignatura: B0-22179/1


Zpěvník. II., Písně ke Starému zákonu. -- Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2015. -- 1 zpěvník (35 stran) ; 21 cmSignatura: B0-22179/2


Zpěvník. III., Písně k Novému zákonu. -- Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2017. -- 1 zpěvník (34 stran) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906490-2-6.
Signatura: B0-22179/3


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


Ancelotti, Carlo, 1959-##[Quiet leandership. Česky]
Klidné vedení : jak získat hráče i fanoušky a zvítězit / Carlo Ancelotti ve spolupráci s Chrisem Bradym a Mikem Fordem ; překlad Milan Lžička. -- Vydání první Praha : Mladá fronta, 2017. -- 246 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-4243-7.
Signatura: A0-49115


Atrakcje zimowe w Kraju Kralowohradeckim : odkryj Kraj Kralowohradecki. -- [Hradec Králové] : Kraj Kralowohradecki, [2016]. -- 32 stran : ilustrace ; 24 cmSignatura: B0-22343


Bollettieri, Nick, 1931-##[Nick Bollettieri's tennis handbook. Česky]
Bollettieriho tenisová škola / Nick Bollettieri. -- První vydání Praha : Grada Publishing, [2017]. -- 336 stran : ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-271-0059-0.
Signatura: A0-48719


Bürger, Evelin, 1952-
Tarot : cesty štěstí : základní příručka pro Rider - Waite - Tarot / Evelin Bürgerová & Johannes Fiebig ; [překlad Marie Majtánová]. -- Vyd. 1. Bratislava : Eugenika, 1998. -- 237 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-88913-08-X.
Signatura: 647 382


Čas pro hvězdy. Zlatá léta. -- Praha : Bauer Media, 2017-. -- 29 cm


Demeterová, Vlasta
Hlavolamy : sirkové, deskové, dominové : pro luštitele od 10 do 110 let / Vlasta Demeterová ; ilustrovala Romana Šíchová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2005. -- 63 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 80-253-0045-5.
Signatura: B0-22081


Dreisbach, Jens, 1970-##[100 Top-Fussballer. Česky]
100 top - fotbalistů : nejlepší hráči pro 21. století / Jens Dreisbach. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. -- 160 stran : barevné ilustrace, portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-256-1985-8.
Signatura: A1-6244


Dvořák, Josef, 1942-
Josef Dvořák : úspěch se nedá přivolat / Josef Dvořák, Marie Formáčková. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2017. -- 300 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-655-9.
Signatura: A0-48836


Engle, Charlie, 1962-##[Running man. Česky]
Ultramaratonec : ze samého dna až k běhu napříč Saharou : memoáry / Charlie Engle. -- Vydání první Praha : Práh, 2017. -- 303 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7252-689-5.
Signatura: A0-49284


Evanier, David##[Woody. Česky]
Woody / David Evanier ; přeložila: Anna Fazekašová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 460 stran : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-278-0.
Signatura: A0-48702


Hochman, Pavel, 1948-
Plzeňský Beckenbauer : příběh fotbalisty Františka Plasse / Pavel Hochman. -- Vyd. 1. [Plzeň] : Starý most, 2014. -- 174 s., [11] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87338-35-3.
Signatura: A0-48650


Inman, Matthew, 1982-##[Terrible and wonderful reasons why I run long distances. Česky]
Všechny důvody světa, proč běhám / Inman Matthew ; překlad: Viktor Jurek. -- 1. vydání V Brně : BizBooks, 2017. -- 147 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-265-0583-9.
Signatura: A0-48543


Kilham, Christopher##[Five Tibetans. Česky]
Pět Tibeťanů : pět dynamických cviků, které posílí zdraví, dodají energii a životní sílu / Christopher S. Kilham ; z anglického originálu The five Tibetans přeložila Markéta Schubertová. -- Vydání v nakladatelství NOXI v tomto překladu druhé V Bratislavě : Noxi, 2017. -- 88 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-453-3.
Signatura: A0-48801


Kleslo, Michal, 1980-
Klasické horolezectví : metodické texty pro skalní, ledové, zimní, letní, expediční a výškové horolezectví a ledovcové túry / Michal Kleslo. -- 2. vydání Havířov : Michal Kleslo, 2017. -- 74 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906195-6-2.
Signatura: B0-22241


Kůdela, Tomáš
Yachting I. / Tomáš Kůdela. -- [Česko] : Tomáš Kůdela, [2015]. -- 1 DVD-video (52 min.) : zvukový, barevný ; 12 cmSignatura: F0-2067


Kunešová, Mariana, 1978-
L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français / Mariana Kunešová. -- Premiere édition Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 289 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8461-2.
Signatura: A0-48484


Laudin, Radek, 1969-
Po stopách českých filmů a pohádek : kam na výlet? / Radek Laudin. -- 1. vydání V Praze : Fragment, 2017. -- 167 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-3159-0.
Signatura: A0-49431


Loborik, Jason
Pán času: Doctor Who : obrazový průvodce / napsali Jason Loborik, Neil Corry, Jaqueline Raynerová, Andrew Darling, Kerrie Doughertyová, David John a Simon Beecroft ; z angličtiny přeložila Runka Žaludová. -- V Praze : Slovart, s.r.o. 2017. -- 176 stran : barevné ilustrace ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7529-223-0.
Signatura: A1-6256


Nedivadlo Ivana Vyskočila / redakčně připravil Michal Čunderle. -- Druhé, rozšířené vydání V Praze : Nakladatelství Brkola, s.r.o., 2016. -- 483 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-88151-02-9.
Signatura: A0-48391


Northcroft, Jonathan##[Fearless. Česky]
Neohrožení / Jonathan Northcroft ; z anglického originálu Fearless: Amazing underdog story of Leicester City, the greatest miracle in sports history ... přeložili Romana Bičíková a Milan Růžička. -- První vydání Brno : Host, 2017. -- 299 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7577-025-7.
Signatura: A0-48767


Novotný-Kuzma, Jan
Křížovkářský slovník dvousvazkový / Jan Novotný-Kuzma. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2017. -- 2 svazky (1109; 1117 stran) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7549-242-5.
Signatura: A0-49356


Nucuţă, Călin
Motorkářský průvodce po Rumunsku. První část, Pohoří Apuseni / Călin Nucuţă, Sabin Potinteu ; překlad do češtiny: Jiří Halaška. -- Cluj-Napoca : Transylvania Quest, 2015. -- 208 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-904636-1-5.
Signatura: A0-49345/1


Nucuţă, Călin
Motorkářský průvodce po Rumunsku. Druhá část, Nejlepší rumunské silnice / Călin Nucuţă, Sabin Potinteu ; překlad do češtiny: Jiří Halaška. -- Zlín : MotoRoute s.r.o., 2017. -- 116 stran : barevné ilustrace, mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904636-3-9.
Signatura: A0-49345/2


Oldfield, Tom##[Luis Suarez. Česky]
Luis Suárez : kanibal s něžnou duší / Tom a Matt Oldfieldovi ; z anglického originálu El pistolero: Luis Suarez ... přeložil Tomáš Pokorný. -- Praha : XYZ, 2017. -- 150 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7505-633-7.
Signatura: A0-48843


Pavlišová, Jitka, 1983-
Liechtensteinské zámecké divadlo ve Valticích 1790-1805 / Jitka Pavlišová. -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 201 stran : plány, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5017-9.
Signatura: B0-22204


Slanina, Ondřej
Česká animovaná klasika / Ondřej Slanina. -- Praha : Charon media, 2016. -- 91 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904975-2-8.
Signatura: B0-22150


Státní opera Praha
Státní opera / text podle uvedených pramenů zpracovala Dana Flídrová. -- Praha : Národní divadlo, 2015. -- 44 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7258-522-9.
Signatura: B0-22207


Vabroušek, Petr, 1973-
Jak na triatlon / Petr Vabroušek. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2017. -- 269 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-3997-0.
Signatura: A0-48991


Winter activities in Hradec Králové Region : discover the Hradec Králové Region. -- [Hradec Králové] : Hradec Králové Region, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22341


Winteraktivitäten in der Region Hradec Králové : entdecken sie die Region Hradec Králové. -- [Hradec Králové] : Region Hradec Králové, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-22342


Zahed, Ramin##[J.K. Rowling's wizarding world: movie magic. Česky]
Wizarding world J.K. Rowling's - filmová magie. Kniha 2, Neobyčejné bytosti / Ramin Zahed ; z anglického originálu J.K. Rowling's wizarding world: movie magic, volume two přeložila Kateřina Stupková. -- 1. vydání V Praze : Albatros, 2017. -- 103 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm + 16 listů různého tvaru + 2 listy samolepek. -- ISBN 978-80-00-04579-5.
Signatura: C1-90/2


Zimní aktivity v Královéhradeckém kraji : objevte Královéhradecký kraj. -- [Hradec Králové] : Královéhradecký kraj, [2016]. -- 32 stran : barevné ilustrace, 24 cmSignatura: B0-223448 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) a počátky české germanobohemistiky / Václav Petrbok (ed.). -- Vydání první Praha : Academia, 2015. -- 547 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-200-2521-0.
Signatura: A0-48260


Potužáková, Markéta, 1965-
Psáno ústy, čteno ušima : pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku / Markéta Potužáková. -- Vyd. 1. Praha : Brkola, 2013. -- 134 s. ; 20 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-905152-9-1.
Signatura: D0-2373


Rut, Přemysl, 1954-
Parlando cantabile : od řeči ke zpěvu a zpět / Přemysl Rut. -- Praha : Brkola, 2017. -- 112 stran ; 19 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-88151-03-6.
Signatura: D0-2371


Studený, Jiří, 1960-
Povytažený dráp : eseje o tvůrčím psaní / Jiří Studený. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 153 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7465-247-9.
Signatura: B0-22088


Školní besídky : proslovy, recitace, scény, tanečky, zpěvy atd. Díl 3 / uspořádal Rudolf Svačina. -- 2. vyd. Kvíčovice : Rudolf Svačina, 1930. -- 318 s. : noty ; 20 cmSignatura: 24 961/3
* besídky školní * scénky


81 - Lingvistika. Jazyky


Betáková, Lucie, 1968-
Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích / Lucie Betáková, Eva Homolová, Milena Štulrajterová. -- Vydání první Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 120 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7552-486-7.
Signatura: B0-22162


Bezpalcová, Vladimíra
K přijímačkám s nadhledem : příprava na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 5. ročník / Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová, Petr Ryšlavý. -- 1. vydání Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2017. -- 112 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7489-354-4.
Signatura: B1-6686


Cvejnová, Jitka, 1955-
Česky, prosím III : učebnice češtiny pro cizince : úroveň B1 / Jitka Cvejnová ; ilustrace Jiří Franta. -- Vydání první Praha : Karolinum, 2016. -- 3 svazky (303; 138; 137 stran) : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-246-3512-5.
Signatura: A1-6217
* úroveň jazyková B1


Flámová, Helena, 1982-
Procvičování angličtiny : zrcadlový text pro začátečníky a mírně pokročilé / Helena Flámová. -- První vydání Olomouc : Rubico, 2017. -- 143 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7346-216-1.
Signatura: B0-22216
* beletrie dvojjazyčná-angličtina * bilingual fiction-Czech,English * začátečníci * beginner * mírně pokročilí * elementary


Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů / kolektiv autorů. -- Vydání první Praha : Karolinum, 2016. -- 163 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-3554-5.
Signatura: A0-48425


Gazdíková, Vlasta
Větné rozbory expres / Vlasta Gazdíková. -- 1. vydání Brno : Edika, 2017. -- 159 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-266-1074-8.
Signatura: A0-48131


Holá, Lída, 1959-
Česky krok za krokem 1 : A1-A2 : pracovní sešit / Lída Holá, Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová. -- 1. vydání Praha : Akropolis, 2016-. -- svazky : ilustrace, portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7470-133-7.
Signatura: B1-6690/1
* úroveň jazyková A1 * úroveň jazyková A2


Is' was? : slovník slangu a hovorové němčiny / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání V Brně : Lingea, 2017. -- 223 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7508-255-8.
Signatura: A0-48363


Japonsko-russkij politechničeskij slovar' : okolo 35 000 terminov / pod obščej redakcijej Z.A. Zav'jalova. -- Moskva : Russkij jazyk, 1976. -- 495 s. ; 27 cmSignatura: I-188 595


Jindrová, Jaroslava, 1955-
Perifrastické konstrukce v portugalštině / Jaroslava Jindrová. -- První vydání Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 124 stran ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-3363-3.
Signatura: B0-22100


Kendíková, Jitka
Český jazyk : vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ / Jitka Kendíková. -- Praha : Raabe, [2016]. -- 75 stran : ilustrace ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-272-1.
Signatura: B1-6685


Klčová, Renata, 1967-
Einführung in die deutsche Rechtssprache / Renata Klčová. -- 2., dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2016-. -- svazků ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-5051-3.
Signatura: B1-6703


Kollmannová, Ludmila, 1921-
Angličtina pro začátečníky krokovou metodou s autotesty / Ludmila Kollmannová. -- Třetí, upravené vydání Voznice : LEDA, 2017. -- 399 stran : ilustrace ; 23 cm + 1 CD (MP3). -- ISBN 978-80-7335-467-1.
Signatura: D0-2370
* učebnice pro samouky * textbooks for self-study * začátečníci


Konvička, Martin
De opkomst van de Nederlandse grammatica : over grammaticalisatie en andere verwante ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlands / Martin Konvička. -- 1e druk Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. -- xii, 218 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5075-9.
Signatura: A0-48430


Lexová, Petra, 1972-
Anglický jazyk : vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ / Petra Lexová, Jitka Tůmová. -- Praha : Raabe, [2016]. -- 73 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7496-273-8.
Signatura: B1-6684


Lidský život a každodennost v jazyce / Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková (eds.). Lidský život a každodennost v literatuře / Jan Wiendl (ed.). -- První vydání Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 169, 102 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7308-703-6.
Signatura: A0-48420


Mluvník česko-nizozemský / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea s.r.o., 2016. -- 588 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7508-146-9.
Signatura: A0-48316


Mluvník česko-švédský / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea s.r.o., 2016. -- 588 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7508-147-6.
Signatura: A0-48317


Přehled anglické gramatiky v tabulkách : s barevným zvýrazněním a vzorovými větami / sestavila Věra Langrová. -- 3. vydání [Hradec Králové] : Kotva, 2017. -- 68 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-906514-2-5.
Signatura: B0-22174


Radimský, Jan, 1976-
Noun+Noun compounds in Italian : a corpus-based study / Jan Radimský. -- Vydání 1. [Praha] : Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015. -- 390 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7394-551-0.
Signatura: A0-48408


Schejbalová, Zdeňka
Francouzská a česká lingvistická terminologie : tematický slovníček / Zdeňka Schejbalová. -- 3. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 53 stran ; 30 cm. -- ISBN 978-80-210-8409-4.
Signatura: B1-6709


Suquet, Petra, 1977-
Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1 / Petra Suquet. -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 194 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8457-5.
Signatura: A0-48493
* úroveň jazyková A1


Veselovská, Ludmila, 1957-
English morphology : syllabi for the lectures : examples and exercises / Ludmila Veselovská. -- Second revised edition Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. -- 112 stran : ilustrace ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-5130-5.
Signatura: B1-6720


Viney, Brigit
The history of the English language : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Brigit Viney. -- 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 88 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-0-19-423397-2.
Signatura: B0-22299
* stage 4 * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková B1


Výzkum učení a vyučování cizích jazyků / Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 240 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-210-8497-1.
Signatura: A0-48497


Wazzup? : slovník slangu a hovorové angličtiny / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání V Brně : Lingea, 2017. -- 287 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7508-254-1.
Signatura: A0-48364


Zemanová, Lenka
Strasti zkoušeného Standy : strhující zpráva o předponách s- a z- / Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 94 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-262-1128-0.
Signatura: A0-48688


82 - Literatura


100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče / ilustrace Karel Řepka. -- Praha : XYZ, 2015. -- 237 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7505-271-1.
Signatura: A0-49149


Ab Hugh, Dafydd, 1960-
DOOM. Peklo na Zemi / Dafydd ab Hugh & Brad Linaweaver ; [překlad Martin Kovář]. -- Vyd. 1. Ostrava : Fantom Print, 2005. -- 284 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-49-0.
Signatura: A0-48610


Ab Hugh, Dafydd, 1960-
DOOM. Pekelné nebe / Dafydd Ab Hugh & Brad Linaweaver ; [překlad Martin Kovář]. -- Vyd. 1. Ostrava : Fantom Print, 2006. -- 266 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-64-4.
Signatura: A0-48613


Ab Hugh, Dafydd, 1960-
DOOM. Konec hry / Dafydd Ab Hugh & Brad Linaweaver ; [překlad Martin Kovář]. -- Vyd. 1. Ostrava : Fantom Print, 2006. -- 283 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-68-7.
Signatura: A0-48620


Ackerman, Diane, 1948-##[Zookeeper’s wife. Česky]
Úkryt v zoo : skutečný příběh z válečné Varšavy / Diane Ackermanová ; přeložil Václav Petr. -- 1. vydání V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. -- 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7553-305-0.
Signatura: A0-49056


Aitcheson, James, 1985-##[Splintered kingdom. Česky]
Rozervané království / James Aitcheson ; z anglického originálu The splintered kingdom ... přeložila Petra Pachlová. -- Vydání první V Praze : Vyšehrad, 2017. -- 425 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-733-5.
Signatura: A0-48805


Akinyemi, Rowena
Deadlock : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Sara Paretsky ; retold by Rowena Akinyemi. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479221-9.
Signatura: B0-22221
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Akinyemi, Rowena
I, robot : short stories : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Isaac Asimov ; retold by Rowena Akinyemi. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479228-8.
Signatura: B0-22235
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Akinyemi, Rowena
Little Dorrit : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Charles Dickens ; retold by Rowena Akinyemi. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 123 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-423809-0.
Signatura: B0-22225
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Andersen, Andrea, 1954-
Muži už jsou takoví / Andrea Andersenová ; [přeložila Stanislava Sladká]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4602-1.
Signatura: B0-22158


Anderson, Alison##[Summer guest. Česky]
Letní host / Alison Andersonová ; přeložil Ondřej Frühbauer. -- Vydání první V Praze : Metafora, 2017. -- 343 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-513-5.
Signatura: A0-48784


Andrée, Michaela
Když dvojčata sní / Michaela Andrée ; [z německého originálu ... přeložila Helena Smolaková]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4605-2.
Signatura: B0-22157


Andrée, Michaela
Kouzlo dětských očí / Michaela Andrée ; [přeložila Helena Smolaková]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5776-8.
Signatura: B0-22156


Angel, Petr
Lámání v kole : Afgánistán / Petr Angel. -- Praha : Mladá fronta, 2017. -- 216 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-3967-3.
Signatura: A0-48598


Arleston, Christophe, 1963-
Ekhö, zrcadlový svět / scénář: Christophe Arleston ; kresba: Alessandro Barbucci ; z francouzských originálů Ekhö, monde miroir: New York a Ekhö, monde miroir: Paris empire ... přeložil Richard Podaný. -- V tomto souboru vydání první [Praha] : Nakladatelství Crew s.r.o., 2016. -- 100 stran : barevné ilustrace ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7449-430-7.
Signatura: B1-6671/1-2


Arleston, Christophe, 1963-
Ekhö, zrcadlový svět / scénář: Christophe Arleston ; kresba: Alessandro Barbucci ; z francouzských originálů Ekhö, monde miroir: Hollywood boulevard, Monde miroir: Barcelona ... přeložil Richard Podaný. -- V tomto souboru vydání první [Praha] : Nakladatelství Crew s.r.o., 2017. -- 101 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7449-433-8.
Signatura: B1-6671/3-4


Asaro, Catherine, 1959-
Rubínová dynastie. Osudový zvrat / Catherine Asaro ; [překlad Eva Nováková]. -- Ostrava : Fantom Print, 1999. -- 414 s. ; 16 cm. -- ISBN 80-86354-01-6.
Signatura: A0-48611


Asaro, Catherine, 1959-
Rubínová dynastie. Zářivé hlubiny / Catherine Asaro ; [překlad Eva Nováková]. -- Ostrava : Fantom Print, 2000. -- 504 s. ; 16 cm. -- ISBN 80-86354-06-7.
Signatura: A0-48615


Bacigalová, Eva##[Slzy otcov. Česky]
Slzy otců / Eva Bacigalová ; přeložili Miluše Krejčová a Tomáš Krejčí. -- Vydání první Praha : Motto, 2017. -- 229 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-267-0694-6.
Signatura: A0-48533


Bach, Richard, 1936-
Jonathan Livingston Racek / Richard Bach. -- Liberec : Ananon, [2013?]. -- 56 nečíslovaných stran : ilustrace ; 21 x 30 cmSignatura: B1-6708


Barclay, James, 1965-
Kroniky Havranů. Zloděj úsvitu / James Barclay ; [překlad Jan Kovář]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 398 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-162-4.
Signatura: A0-48486


Barclay, James, 1965-
Kroniky Havranů. Polední stín / James Barclay ; [překlad Jan Kovář]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 415 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-180-8.
Signatura: A0-48487


Barclay, James, 1965-
Kroniky Havranů. Dítě noci / James Barclay ; [překlad Jan Kovář]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 383 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-207-2.
Signatura: A0-48488


Baudyšová, Libuše, 1877-1954
Jányšové : historie malostranského rodu / Libuše Baudyšová. -- 2. vyd. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1931. -- 510 s. ; 18 cmSignatura: 17 499


Baudyšová, Libuše, 1877-1954
Ztracená : psychologická studie / Libuše Baudyšová. -- V Praze : Nakladatelství J. Otto, 1923. -- 119 s. ; 18 cmSignatura: 307 385


Bayer, Josef, 1827-1910
Literarisches Skizzenbuch : gesammelte Aufsätze / von Josef Bayer. -- Praha : J.G. Calve'sche k. u. k. Hof- u. Universitäts-Buchhandlung, 1905. -- 358 s. : 1 portrét ; 20 cmSignatura: 5 327


Bennett, Clare##[Prince George Diaries. Česky]
Deníček prince George / Clare Bennettová ; přeložila Michala Marková. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 254 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-2075-2.
Signatura: A0-49388


Berg, Carol
Proměna / Carol Berg ; [překlad Martin Hurtík]. -- Ostrava : Fantom Print ; [Praha] : Netopejr, 2004. -- 596 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-37-7.
Signatura: A0-48638/1


Berg, Ellen, 1969-
Jak ty mně, tak já tobě / Ellen Bergová ; [z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. -- 214 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-2141-9.
Signatura: A0-48586


Bettelheim, Bruno, 1903-1990##[Uses of enchantment. Česky]
Za tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době / Bruno Bettelheim ; z anglického originálu přeložila Lucie Lucká. -- Vydání druhé, upravené, v Portále první Praha : Portál, 2017. -- 391 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-262-1172-3.
Signatura: A0-49075


Black, Holly, 1971-##[Bronze key. Česky]
Magisterium. Kniha třetí, Bronzový klíč / Holly Blacková, Cassandra Clareová ; z anglického originálu The bronze key ... přeložila Pavlína Zagolová. -- Vydání první Praha : Euromedia, 2016. -- 245 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7549-135-0.
Signatura: A0-38850/3


Bladon, Rachel
20 000 leagues under the sea : stage 4 (1400 headwords) / Jules Verne ; retold by Rachel Bladon ; illustrated by Nick Harris. -- Oxford : Oxford University Press, [2015]. -- 90 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-423802-1.
Signatura: B0-22293
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Bonini, Carlo, 1967-##[Suburra. Česky]
Suburra / Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo ; z italského originálu Suburra přeložila Petra Najmanová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 394 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-478-4.
Signatura: A0-48709


Border, Rosemary, 1943-
Ghost stories : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / retold by Rosemary Border ; [illustrated by Alan Marks]. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479225-7.
Signatura: B0-22237
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Border, Rosemary, 1943-
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Robert Louis Stevenson ; retold by Rosemary Border. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479170-0.
Signatura: B0-22231
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Boyne, John, 1971-##[Boy at the top of the mountain. Česky]
Chlapec na vrcholu hory / John Boyne ; z anglického originálu The boy at the top of the mountain ... přeložil Petr Štádler. -- Vydání první [Praha] : Slovart, 2017. -- 238 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7529-394-7.
Signatura: A0-48633


Boyne, John, 1971-##[Boy in the striped pyjamas. Česky]
Chlapec v pruhovaném pyžamu / John Boyne ; z anglického originálu The Boy in the striped pyjamas ... přeložila Jarka Stuchlíková. -- Vydání druhé [Praha] : Slovart, 2017. -- 183 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7529-290-2.
Signatura: A0-48973


Brust, Steven, 1955-
Jhereg / Steven Brust ; [překlad Naďa Nováková]. -- Ostrava : Fantom Print, 2002. -- 263 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-23-7.
Signatura: A0-48758


Brust, Steven, 1955-
Taltos / Steven Brust ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2006. -- 222 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-70-9.
Signatura: A0-48760


Brust, Steven, 1955-
Teckla / Steven Brust ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 223 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-062-7.
Signatura: A0-48762


Brust, Steven, 1955-
Yendi / Steven Brust ; [překlad Naďa Nováková]. -- Ostrava : Fantom Print, 2003. -- 223 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-30-X.
Signatura: A0-48759


Buckell, Tobias S.
Coleův protokol / Tobias S. Buckell ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2013. -- 238 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-229-4.
Signatura: A0-48491


Burget, Eduard, 1972-
Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela / Eduard Burget. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2017. -- 477 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2649-1.
Signatura: A0-48324


Burton, Jessie, 1982-##[Muse. Česky]
Múza / Jessie Burtonová ; přeložila Jitka Fialová. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 461 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-2073-8.
Signatura: A0-48547


Bým, Petr, 1954-
Vražda v secesní vile / Petr Bým. -- Vydání první Praha : Brána, 2017. -- 173 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7243-948-5.
Signatura: A0-49070


Cach, Vojtěch, 1914-1980
Tajemství Anny Marie / Vojtěch Cach ; [ilustrace Václav Junek]. -- 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1958. -- 151 s. : il. ; 21 cmSignatura: 62 375


Callegari, Gian Paolo, 1909-1982
Dívky spálené v květu / Gian Paolo Callegari ; [z italského originálu ... přeložili Květa a Jan Makariovi]. -- 1. vyd. Praha : Orbis, 1958. -- 120 s. ; 21 cmSignatura: 63 338


Cameron, Dana, 1965-
Ashes and bones : an Emma Fielding mystery / Dana Cameron. -- First printing New York : Avon Books, 2006. -- 289 stran ; 17 cm. -- ISBN 978-0-06-055467-5.
Signatura: A0-48415
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Carroll, Lewis, 1832-1898
Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem / Lewis Carroll ; přeložil Jiří Žák ; ilustrace Ladislav Vlna. -- Praha : XYZ, 2017. -- 252 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-416-6.
Signatura: A0-48831


Cimický, Jan, 1948-
Blanický rytíř / Jan Cimický. -- Vydání první Praha : Baronet, 2017. -- 244 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-269-0568-4.
Signatura: A0-48814


Cole, Myke
Hranice / Myke Cole ; [překlad Petra Kubašková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 284 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-252-2.
Signatura: A0-48634


Cole, Myke
Kontrolní bod / Myke Cole ; [překlad Petra Kubašková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2013. -- 299 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-226-3.
Signatura: A0-48631


Cole, Myke
Průlom / Myke Cole ; [překlad Petra Kubašková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 286 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-286-7.
Signatura: A0-48635


Conrad, Joseph, 1857-1924
Vítězství : povídka z ostrovů / Joseph Conrad ; z angličtiny přeložila Milada Nováková. -- V Praze : Melantrich, 1929. -- 359 ; 20 cmSignatura: 17 476


Ćopić, Branko, 1915-1984
Zahrada slézové barvy / Branko Ćopić ; překlad: Milada Černá. Bašta sljezove boje / Branko Ćopić. -- Praha : Luka Praha, [2017]. -- 169, 167 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906645-0-0.
Signatura: A0-48512
* beletrie v originále-srbština


Cross, Neil, 1969-##[Burial. Česky]
Pohřeb / Neil Cross ; překlad Alexandr Neuman. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 286 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7445-1.
Signatura: A0-48516


Čapek, Karel, 1890-1938
Krakatit / Karel Čapek. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 219 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-668-9.
Signatura: A0-48757


Čapek, Karel, 1890-1938
Továrna na absolutno / Karel Čapek. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 115 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7390-669-6.
Signatura: A0-48682


Čech, Pavel, 1968-
Dědečkové / Pavel Čech. -- [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2017. -- 69 stran : barevné ilustrace ; 33 cm. -- ISBN 978-80-87595-59-6.
Signatura: A1-6242


Čermák, Josef, 1928-
"I do daleka vede cesta..." : vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury / Josef Čermák ; k vydání připravili Petr Čermák, Kristina Hellerová a Jan Čermák. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. -- 575 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7308-700-5.
Signatura: A0-48584


Dark, Jason, 1945-
Pohled do záhrobí / neuvěřitelné a záhadné příběhy Jasona Darka ; [z německého originálu ... přeložil Marek Küchler]. -- Brno : MOBA, c2013. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5771-3.
Signatura: B0-22097


Dark, Jason, 1945-
Pohřeb / neuvěřitelné a záhadné příběhy Jasona Darka ; [z německého originálu ... přeložil Marek Küchler]. -- Brno : MOBA, c2013. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5740-9.
Signatura: B0-22093


Dawson, Lucy
Milenka mého muže / Lucy Dawson ; [z anglického originálu ... přeložila Dita Kelbelová]. -- Vyd. 1. Ostrava : Domino, 2014. -- 277 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7498-025-1.
Signatura: A0-48752


Dietz, William C., 1945-
Potopa / William C. Dietz ; [překlad Jan Netolička]. -- Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 318 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86354-98-9.
Signatura: A0-48874


Doležalová Zisková, Martina
Střemhlav srdcem : příběh odvážné cesty s rakovinou / Martina Zisková. -- Vyd. 1. Praha : Martina Zisková, 2013. -- 173 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-3869-6.
Signatura: A0-48378


Doller, Trish##[Something like normal. Česky]
Aspoň trochu normální / Trish Dollerová ; přeložila Karolina Medková. -- 1. vydání V Praze : CooBoo, 2015. -- 196 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7447-948-9.
Signatura: A0-48502


Dumas, Alexandre, 1802-1870##[Comte de Monte-Cristo. Česky aun2007418868]
Hrabě Monte-Christo / Alexandre Dumas ; překlad: Vítězslav Unzeitig. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 729 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-714-3.
Signatura: A0-48728


Dusk and dawn : literature between two centuries / Eva Voldřichová Beránková, Šárka Grauová (eds.). -- First edition Praha : Faculty of Arts, Charles University, 2017. -- 509 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7308-704-3.
Signatura: A0-48659


Duše plné slov : almanach Obce spisovatelů ČR 2017. -- Vydání první Praha : Havlíček Brain Team, 2017. -- 482 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87109-65-6.
Signatura: A0-48332


Dvě mouchy jednou ranou a další krimi povídky. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2016. -- 100 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-768-9.
Signatura: B0-22192


Dvořáček, Karel, 1911-1945
Pole kráčí do hor : román / Karel Dvořáček ; [ilustraci a obálku navrhl akademický malíř A. Moravec]. -- Mor. Ostrava ; Praha : Nakladatelství Josef Lukasík, [1941]. -- 359 s. ; 20 cmSignatura: 17 602


Dvořáková, Petra, 1977-
Každý má svou lajnu : o florbalu, prvních láskách a ceně vítězství / Petra Dvořáková. -- První vydání Brno : Host, 2017. -- 140 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7577-030-1.
Signatura: A0-48737


Echegaray, José, 1832-1916
Mstitel : (Memento mori!) : drama ze současného života španělského ve třech jednáních / napsal José Echegaray ; přeložil Bohdan K. Lachmann. -- V Praze-Karlíně : Nakladatel M. Knapp knihkupec, [1908]. -- 92 s. ; 18 cmSignatura: 22 650


El Chaar, Adam, 1984-
BerZlín / Adam El Chaar. -- 1. vydání brož. Praha : Petr Štengl, 2017. -- 96 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87563-51-9.
Signatura: B0-22213


Engelbrecht, Wilken W. K. H., 1962-
Louis Couperus : spisovatel gentleman / Wilken Engelbrecht, Jana Engelbrechtová, Bas Hamers. -- První vydání Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2016. -- 238 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-5055-1.
Signatura: A0-48437


Escott, John
A morbid taste for bones : Brother Cadfael : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Ellis Peters ; retold by John Escott ; illustrated by Axel Rator. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479179-3.
Signatura: B0-22294
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
Black Beauty : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Anna Sewell ; retold by John Escott ; illustrated by Sally Wern Comport. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479166-3.
Signatura: B0-22281
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
Little women : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Louisa May Alcott ; retold by John Escott ; illustrated by Martin Cottam. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479175-5.
Signatura: B0-22233
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
The eagle of the Ninth : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Rosemary Sutcliff ; retold by John Escott. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479172-4.
Signatura: B0-22227
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
The scarlet letter : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Nathaniel Hawthorne ; retold by John Escott ; illustrated by Thomas Sperling. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479183-0.
Signatura: B0-22297
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
The silver sword / Ian Serraillier ; retold by John Escott ; illustrated by Martin McKenna. -- Oxford : Oxford University Press, [2008]. -- 88 stran : ilustrace, 1 mapa ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479185-4.
Signatura: B0-22286
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Escott, John
Treasure island : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Robert Louis Stevenson ; retold by John Escott ; illustrated by Ian Miller. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479190-8.
Signatura: B0-22229
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Evenson, Brian, 1966-
Dead Space. Mučedník / B.K. Evenson ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 270 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-133-4.
Signatura: A0-48462


Evoluce / Eric Nylund ... [et al. ; překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 341 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-253-9.
Signatura: A0-48876


F. S.
Zlatý pavouk : veselohra o čtyřech jednáních / napsal F.S. ; pro české divadlo upravil Jan Kühnl. -- V Praze : Nakladatel M. Knapp knihkupec, [1896]. -- 89 s. ; 18 cmSignatura: 22 650


Flanagan, John, 1944-##[Battle of hackham heath. Česky]
Hraničářův učeň : první roky. Bitva na hackhamské pláni / John Flanagan ; z anglického originálu Ranger's apprentice, the early years - The battle of hackham heath přeložil Milan Pohl. -- První vydání V Praze : Egmont Publishing, 2017. -- 351 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-3923-0 * 80-252-3923-0 (chyb.).
Signatura: A0-43543/2


Flewelling, Lynn, 1958-
Dítě proroctví / Lynn Flevelling ; [překlad Hana Vlčinská]. -- Ostrava : Fantom Print, 2004. -- 489 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-34-2.
Signatura: A0-48771


Flewelling, Lynn, 1958-
Královna věštců / Lynn Flewelling ; [překlad Hana Vlčinská]. -- Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 510 s. : mapy ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-003-0.
Signatura: A0-48775


Flewelling, Lynn, 1958-
Skrytý válečník / Lynn Flewelling ; [překlad Hana Vlčinská]. -- Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 510 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86354-91-0.
Signatura: A0-48755


Foden, Giles, 1967-
The last king of Scotland / Giles Foden. -- London : Faber and Faber, 1999. -- 345 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-0-571-19564-0 * 0-571-19564-4 (chyb.).
Signatura: A0-48447


French, Dawn, 1957-##[According to yes. Česky]
Rosiina metoda / Dawn Frenchová ; přeložil Jiří Pilucha. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 269 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-2097-4.
Signatura: A0-49403


Frühaufová, Martina
Smrt ve zlaté kleci : detektivka / Martina Frühaufová, Daniel Weber. -- Praha : XYZ, 2017. -- 191 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7505-628-3.
Signatura: A0-48534


Gaarder, Jostein, 1952-##[Dukkeforeren. Česky]
Loutkář / Jostein Gaarder ; přeložila Jarka Vrbová. -- Vydání první V Praze : Plus, 2017. -- 243 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-259-0634-7.
Signatura: A0-49133


Geisslová, Irma, 1855-1914
Šeřík a růže : korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské 1883-1897 / Martin Hrdina (ed.). -- Vydání 1. Praha : Academia, 2017. -- 591 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2650-7.
Signatura: A0-48338


Gemmell, Stella
Město / Stella Gemmell ; [překlad Jan Kozák]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 412 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-270-6.
Signatura: A0-48450


Gjelcen, Ješe, 1713-1793
Zkrocení tří jedů / Jongdzin Ješe Gjelcen ; z tibetštiny přeložil Jiří Bílek. -- První české vydání [Švýcarsko?] : Edice Rabten, [2017]. -- 170 stran : faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-2-88925-062-2.
Signatura: A0-48372


Golden, Christopher, 1967-
Uncharted - Čtvrtý labyrint / Christopher Golden ; [překlad Petra Kubašková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 254 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-192-1.
Signatura: A0-48780


Grebe, Camilla, 1968-##[Mannen utan hjärta. Česky]
Muž bez srdce / Camilla Grebe & Åsa Träff ; ze švédského originálu Mannen utan hjärta ... přeložila Eva Nováčková. -- [Líbeznice] : Víkend, 2017. -- 363 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7433-183-1.
Signatura: A0-49272


Grimsdale, Peter, 1955-
Battlefield 4 : odpočítávání do války / Peter Grimsdale ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 266 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-266-9.
Signatura: A0-48452


Grose, Jessica
Spřízněné duše / Jessica Groseová ; z anglického originálu Soulmates ... přeložila Adéla Bartlová. -- Vydání první Praha : Beta nakladatelství, 2017. -- 253 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7306-906-3.
Signatura: A0-48681


Hamdy, Adam, 1974-##[Pendulum. Česky]
Kyvadlo / Adam Hamdy ; z anglického originálu Pendulum ... přeložil Jiří Chodil. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2017. -- 573 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7505-627-6.
Signatura: A0-48842


Hannay, Barbara##[Moonlight Plains. Česky]
Návrat na Moonlight Plains / Barbara Hannay ; přeložila Ivana Čejková. -- Vydání první Praha : Baronet, 2017. -- 376 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-269-0577-6.
Signatura: A0-48777


Harasimová, Markéta, 1977-
Poháry touhy / Markéta Harasimová. -- Hustopeče : MaHa, 2017. -- 317 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906776-0-9.
Signatura: A0-48527


Harper, Jane##[Dry. Česky]
Sucho / Jane Harperová ; z anglického originálu The dry ... přeložila Barbora Doležalová. -- První vydání Brno : Host, 2017. -- 380 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7577-002-8.
Signatura: A0-49041


Harrison, Kim, 1966-
Hodný, zlý a nemrtvý / Kim Harrison ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 303 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-098-6.
Signatura: A0-48707


Harrison, Kim, 1966-
Mrtvá čarodějka přichází / Kim Harrison ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 302 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-081-8.
Signatura: A0-48705


Harrison, Kim, 1966-
Nikdy nezemřít / Kim Harrison ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 303 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-131-0.
Signatura: A0-48710


Harrison, Kim, 1966-
Pro hrst amuletů / Kim Harrison ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 318 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-181-5.
Signatura: A0-48717


Hawdon, Lindsay##[Jakob's colours. Česky]
Jákobovy barvy / Lindsay Hawdon ; z anglického originálu Jakob's colours ... přeložila Petra Krámková. -- Vydání první Ostrava : Domino, 2017. -- 375 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7498-173-9.
Signatura: A0-49023


Hawks, Tony, 1960-
Round Ireland with a fridge / Tony Hawks. -- London : Ebury Press, 1999. -- 264 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, 1 mapa ; 20 cm. -- ISBN 0-09-186777-0.
Signatura: A0-48448
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Hayes, Rex, 1919-
Sám proti tisíci / [Rex Hayes ; z německého originálu ... přeložil Marek Küchler]. -- Brno : MOBA, c2010. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4295-5.
Signatura: B0-22096


Hegner, Edvard, 1876-1929
Bratránci : drama o čtyřech dějstvích / Edvard Hegner. -- Praha-Král. Vinohrady : Nákladem Edv. Hegnera, [1911]. -- 80 s. ; 18 cmSignatura: 10 423


Heitz, Markus, 1971-##[Judastöchter. Česky]
Dcery Jidášovy / Markus Heitz ; překlad Svatava Kretková. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 350 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-326-0.
Signatura: A0-48864


Heitz, Markus, 1971-##[Triumph der Zwerge. Česky]
Triumf trpaslíků / Markus Heitz ; překlad Zdeněk Sladovník. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2016. -- 541 stran ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-347-5.
Signatura: A0-48860


Heitz, Markus, 1971-
Děti Jidášovy / Markus Heitz ; [překlad Svatava Kretková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 380 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-257-7.
Signatura: A0-48862


Heitz, Markus, 1971-
Krvavé brány / Markus Heitz ; [překlad Svatava Kretková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2013. -- 366 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-223-2.
Signatura: A0-48449


Heitz, Markus, 1971-
Osud trpaslíků / Markus Heitz ; [překlad Zdeněk Sladovník]. -- 2. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 551 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-186-0.
Signatura: A0-48852


Heitz, Markus, 1971-
Pomsta trpaslíků / Markus Heitz ; [překlad Zdeněk Sladovník]. -- 3. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 554 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-185-3.
Signatura: A0-48851


Heitz, Markus, 1971-
Syn Jidášův / Markus Heitz ; [překlad Svatava Kretková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 396 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-297-3.
Signatura: A0-48863


Heitz, Markus, 1971-
Trpaslíci / Markus Heitz ; [překlad Zdeněk Sladovník]. -- 3. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 552 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-040-5.
Signatura: A0-48847


Heitz, Markus, 1971-
Ulldart - doba temnoty. I., Stíny nad Ulldartem / Markus Heitz ; [překlad Zdeněk Sladovník]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 286 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-060-3.
Signatura: A0-48877/1


Heitz, Markus, 1971-
Válka trpaslíků / Markus Heitz ; [překlad Zdeněk Sladovník]. -- 4. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 519 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-184-6.
Signatura: A0-48848


Heller, Joseph, 1923-1999##[Good as Gold. Česky aun2017946570]
Gold za všechny peníze / Joseph Heller ; přeložil Miroslav Jindra. -- Vydání páté, v Plusu první V Praze : Plus, 2017. -- 384 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0619-4.
Signatura: A0-48507


Hénaff, Sophie, 1972-##[Poulets grillés. Česky]
Lúzři. Tým v nemilosti / Sophie Hénaffová ; z anglického originálu Poulets grillés ... přeložila Helena Beguivinová. -- Praha : XYZ, 2017. -- 303 strany ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-658-0.
Signatura: A0-49138


Hendee, Barb, 1963-
Dhampir / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Kateřina Niklová]. -- Ostrava : Fantom Print, 2004. -- 380 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-39-3.
Signatura: A0-48813


Hendee, Barb, 1963-
Dítě mrtvého boha / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 415 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-035-1 * 80-7398-035-1 (chyb.).
Signatura: A0-48855


Hendee, Barb, 1963-
O pravdě a netvorech / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 463 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-254-6.
Signatura: A0-48858


Hendee, Barb, 1963-
Skrz kámen a moře / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2013. -- 447 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-217-1.
Signatura: A0-48857


Hendee, Barb, 1963-
V šeru a stínu / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 408 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-197-6.
Signatura: A0-48856


Hendee, Barb, 1963-
Zloděj životů / Barb & J.C. Hendee ; [překlad Kateřina Niklová]. -- Ostrava : Fantom Print, 2005. -- 408 s. ; 17 cm. -- ISBN 80-86354-46-6.
Signatura: A0-48815


Herrmannová, Jana, 1940-
Rodné hnízdo / Jana Herrmannová. -- Vydání první Praha : Vydal Sefer, s. r. o., nakladatelství Federace židovských obcí v České republice, 2017. -- 228 stran, [8] stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85924-76-3.
Signatura: A0-48525


Hesse, Hermann, 1877-1962##[Morgenlandfahrt. Česky]
Pouť do země východní / Hermann Hesse ; z německého originálu Die Morgenlandfahrt ... přeložil Vratislav Slezák. -- Samostatné vydání první Praha : Argo, 2017. -- 78 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-257-2074-5.
Signatura: B0-22134


Hesse, Monica##[Girl in the blue coat. Česky]
Dívka v modrém plášti / Monica Hesseová ; z anglického originálu Girl in the blue coat přeložila Martina Buchlová. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2017. -- 303 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-253-3157-6.
Signatura: A0-49139


Hines, Jim C., 1974-
(Ne)Šťastné konce Jim C. Hines ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-108-2.
Signatura: A0-48639


Hines, Jim C., 1974-
Goblin / Jim C. Hines ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 253 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86354-83-5.
Signatura: A0-48942


Hines, Jim C., 1974-
Goblinova válka / Jim C. Hines ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 237 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-046-7.
Signatura: A0-48482


Hjorth, Michael, 1963-##[Fjällgraven. Česky]
Hrob v horách / Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt ; ze švédského originálu Fjällgraven ... přeložila Petra Hesová]. -- První vydání Brno : Host, 2015. -- 470 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-151-4.
Signatura: A0-48577


Hjorth, Michael, 1963-##[Stumma flickan. Česky]
Němá dívka / Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt ; ze švédského originálu Den stumma flickan ... přeložila Petra Hesová. -- První vydání Brno : Host, 2015. -- 430 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-430-0.
Signatura: A0-48560


Hjorth, Michael, 1963-##[Underkända. Česky]
Poslední zkouška / Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt ; ze švédského originálu De underkända ... přeložila Petra Hesová. -- První vydání Brno : Host, 2016. -- 390 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-799-8.
Signatura: A0-48520


Hjorth, Michael, 1963-
Učedník / Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt ; [ze švédského originálu ... přeložila Petra Hesová]. -- 1. vyd. Brno : Host, 2014. -- 543 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-905-2.
Signatura: A0-48511


Holan, Vladimír, 1905-1980
Být milován, milovat... : výbor z poezie / Vladimír Holan ; výběr a uspořádání Rudolf Kvíz. -- Vydání ve Vyšehradu první V Praze : Vyšehrad, 2017. -- 104 stran : ilustrace ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7429-762-5.
Signatura: A0-48721


Holten, Lore von
Osud mi tě daroval / Lore von Holten ; [z německého originálu přeložila Zuzana Studničková]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4609-0.
Signatura: B0-22154


Hönig, Květoslav, 1994-
Odkaz Tastedarů. Kniha první, Ydris / Květoslav Hönig, Ondřej L. Hrabal ; ilustrace: Ludmila Sližová. -- [Olomouc] : Nugis Finem, 2017. -- 325 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-906685-1-5.
Signatura: A0-49208/1


Horčica, Ludvík, 1943-
PhDr. Kudela Josef : legionář, spisovatel, novinář, bojovník proti nacismu / Ludvík Horčica. -- Brno : Šimon Ryšavý, 2017. -- 131 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7354-174-3.
Signatura: B0-22147


Horňáková-Civade, Lenka, 1971-##[Giboulées de soleil. Česky]
Marie a Magdalény / Lenka Horňáková-Civade. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 213 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-2044-8.
Signatura: A0-48545


Horst, Jørn Lier, 1970-##[Jakthundene. Česky]
Honicí psi / Jørn Lier Horst ; z norského originálu Jakthundene ... přeložila Kateřina Krištůfková. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2016. -- 379 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-502-8.
Signatura: A0-48904


Hošťálek, Antonín, 1950-
Všehochuť r. 2017 / Antonín Hošťálek. -- Brno : Moravskoslezský kruh, 2017. -- 158 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-905604-6-8.
Signatura: B0-22102


Hoznauer, Miloš, 1929-
Lodní kufr / Miloš Hoznauer. -- První vydání Praha : Dokořán, 2017. -- 173 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-825-2.
Signatura: A0-48998


Hrdoun, Jakub, 1999-
V pavoučí síti / Jakub Hrdoun. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2017. -- 343 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-253-3115-6.
Signatura: A0-48540


Hubeňáková, Zuzana, 1980-
Postřehy teplákové bohyně : odpovědi na otázky, na které se nikdo neptal / Zuzana Hubeňáková ; ilustroval Michal Neradil. -- Vydání první Praha : Ikar, 2017. -- 205 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-249-3336-8.
Signatura: A0-49009


Charvát, Jiří, 1984-
Eskejp : na útěku z kanceláře / Jiří Charvát. -- Vydání první Praha : Novela bohemica, 2017. -- 315 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87683-70-5.
Signatura: A0-49182


Child, Lincoln, 1957-##[Forgotten room. Česky]
Zapomenutý pokoj / Lincoln Child ; přeložil Ondřej Duha. -- První vydání v českém jazyce Praha : BB art, 2015. -- 263 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7507-503-1.
Signatura: A0-48698


Chirovici, Eugen Ovidiu, 1964-##[Book of mirrors. Česky]
Kniha zrcadel / E.O. Chirovici ; z anglického originálu The book of mirrors ... přeložila Lenka Kapsová. -- První vydání Brno : Host, 2017. -- 307 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-880-3.
Signatura: A0-48754


Chromý, Adam, 1983-
Rekviem za Pluto : a co přijde, až to přejde? / Adam Chromý. -- 1. vydání V Praze : Plus, 2017. -- 183 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-259-0622-4.
Signatura: A0-48841


Jääskeläinen, Pasi Ilmari, 1966-##[Harjukaupungin salakäytävät. Česky]
Magický průvodce městem pod pahorkem / Pasi Ilmari Jääskeläinen ; přeložil Vladimír Piskoř. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2017. -- 332 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7432-790-2.
Signatura: A0-48999


Jackson, Lisa, 1952-##[Night before. Česky aun2015876608]
Noc předtím / Lisa Jackson ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Čermáková-Frydrychová]. -- Vyd. 1. Ostrava : Domino, 2014. -- 418 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7303-966-0.
Signatura: A0-48562


Jackson, Lisa, 1952-
Hrobař / Lisa Jackson ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Pachlová]. -- Vyd. 3. Ostrava : Domino, 2014. -- 387 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7303-999-8.
Signatura: A0-48583


Jakoubková, Alena, 1958-
Manžel nikdy nespí / Alena Jakoubková. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 230 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7465-9.
Signatura: A0-49001


Jarchovský, Petr, 1966-
Zahradnictví / Petr Jarchovský ; fotografie na obálce a v textu Karel Cudlín. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2017. -- 293 stran, 33 stran obrazových příloh v různém stránkování : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-817-6.
Signatura: A0-49076


Jerome, Jerome K. 1859-1927##[My life and times. Česky aun2017948927]
Čas mého života / Jeroma Klapka Jerome ; z anglického originálu My life and times přeložil Milan Žáček. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2017. -- 253 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-802-8.
Signatura: A0-49262


Jesenská, Milena, 1896-1944
Křižovatky : (výbor z díla) / Milena Jesenská. -- Vydání první Praha : Torst, 2016. -- 879 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7215-520-0.
Signatura: A0-48766


Jirotka, Antonín, 1946-
Ďáblovo hnízdo a jiné detektivní povídky / Antonín Jirotka. -- Praha : XYZ, 2017. -- 189 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-510-1.
Signatura: A0-48504


Jón Kalman Stefánsson, 1963-##[Hjarta mannsins. Česky]
Lidské srdce / Jón Kalman Stefánsson ; přeložila Marta Bartošková. -- První vydání Praha : Dybbuk, 2016. -- 389 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7438-163-8.
Signatura: A0-48551


Kalenská, Renata, 1974-
Doktor vězeňských věd / Renata Kalenská. -- Praha : Motto, 2017. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-267-0822-3.
Signatura: A0-48840


Kane, Ben, 1970-##[Eagles at war. Česky]
Orlové ve válce / Ben Kane ; z anglického originálu Eagles at war ... přeložila Jaroslava Hromadová. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2017. -- 365 stran : mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-735-9.
Signatura: A0-49057/1


Kardos, Michael, 1970-##[Before he finds her. Česky]
Dřív než ji najde / Michael Kardos ; z anglického originálu Before he finds her ... přeložila Monika Pavlisová. -- 1. vydání Praha : Mystery Press, 2017. -- 364 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-88096-63-4.
Signatura: A0-48965


Karmín, Petr, 1891-1942
Neznámí hrdinové : kniha života za světových událostí slavného státního převratu v Praze a z bojů za svobodu Slovenska v letech 1918-1919 / Petr Karmín ; [obrázky kreslila akademická malířka Ludmila Janská]. -- Na Zbraslavi : P. Karmín, 1937. -- 116 s., [1] s. obr. příl. : il. ; 20 cmSignatura: 21 744


Kašua, Sajjid, 1975-##[Vajehi boker. Česky]
A bylo jitro / Sajjid Kašua ; z hebrejštiny přeložila Šárka Melanie Sedláčková. -- První vydání Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. -- 230 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87855-65-2.
Signatura: A0-48740


Keleová-Vasilková, Táňa, 1964-##[Okienko do snov. Česky]
Okénko do snů / Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Okienko do snov ... přeložila Draha Smutná. -- Vydání první V Bratislavě : Noxi, 2017. -- 312 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-444-1.
Signatura: A0-49053


Keresztury, Dezső, 1904-1996
Menschen, Werke, Verbindungen : literatur- und kulturgeschichtliche Studien / Dezső Keresztury ; herausgegeben von Eve-Marie Kallen. -- [Pécs] : Jelenkor, [1999]. -- 269 stran ; 22 cmSignatura: A0-48585


Kerr, Rosalie
A Dubious legacy : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Mary Wesley ; retold by Rosalie Kerr ; illustrated by Gary Wing. -- Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479171-7.
Signatura: B0-22291
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Kerr, Rosalie
The garden party and other stories : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Katherine Mansfield ; retold by Rosalie Kerr ; [illustrated by Susan Scott]. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479224-0.
Signatura: B0-22240
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Kerr, Rosalie
The big sleep : [stage 4 (1400 headwords)] / Raymond Chandler ; retold by Rosalie Kerr. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479165-6.
Signatura: B0-22228
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


King, Stephen, 1947-##[Four past midnight. Česky aun2017945480]
Čtyři po půlnoci / Stephen King ; z anglického originálu ... přeložil Ivan Němeček. -- Vydání druhé Praha : Beta, 2017. -- 455 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7306-907-0.
Signatura: A0-48738


Kinney, Jeff, 1971-##[Double down. Česky]
Deník malého poseroutky. Všechna sláva... / Jeff Kinney ; z anglického originálu Diary of a Wimpy Kid: Double down ... přeložila Veronika Volhejnová. -- 1. vydání V Praze : CooBoo, 2017. -- 217 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7544-314-4.
Signatura: A0-38271/11


Kishimoto, Masashi, 1974-
Naruto. 32. díl, Výprava za Sasukem!! / Masaši Kišimoto ; překlad: Jan Horgoš. -- [Praha] : Crew s.r.o., 2017. -- 179 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7449-442-0.
Signatura: A0-19901/32


Knaak, Richard A., 1961-
Diablo. Pavoučí měsíc / Richard A. Knaak ; [překlad Jan Netolička]. -- Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 348 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-86354-81-1 * 80-86354-81-4 (chyb.).
Signatura: A0-48884


Kocian, Jiljí, 1950-
Agent tvrdý chleba má / Jiljí Kocián. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2016. -- 107 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-766-5.
Signatura: B0-22193


Koch, Milan, 1948-1974
Nemožný čaroděj člověk : (vybrané básně) / Milan Koch. -- Vydání první Praha : Malvern, 2017. -- 65 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7530-063-8.
Signatura: B0-22083


Kompaníková, Monika, 1979-
Piata loď / Monika Kompaníková. -- Štvrté upravené vydanie v Artfore prvé Bratislava : Artforum, 2017. -- 194 stran ; 20 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-8150-172-2.
Signatura: D0-2377


Kondor, Vilmos, 1954-##[Budapest noir. Česky]
Temná Budapešť / Vilmos Kondor ; z maďarského originálu Budapest noir ... přeložil Tomáš Vašut. -- Praha : XYZ, 2017. -- 269 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7505-665-8.
Signatura: A0-49448


Kopta, Josef, 1894-1962
Adolf čeká na smrt : román / Josef Kopta. -- 2. vyd. V Praze : Melantrich, 1938. -- 171 s. ; 20 cmSignatura: 306 292


Körnerová, Hana Marie, 1954-
Pozlacená klec / Hana Marie Körnerová. -- Vydání druhé Brno : MOBA, 2017. -- 223 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7171-9.
Signatura: A0-48795


Košnář, Julius, 1862-1934
Cestou - necestou : povídky a črty / napsal Julius Košnář. -- V Praze : Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1924. -- 165 s. ; 18 cmSignatura: 307 331


Koubková, Zuzana, 1973-
Záhada zlatodolu / Zuzana Koubková. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 235 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7459-8.
Signatura: A0-48703


Kovář, Pavel, 1944-
Ota Pavel - postskriptum : ohlédnutí za životem a dílem mimořádně nadaného spisovatele / Pavel Kovář. -- 1. vydání Praha : XYZ ve společnosti Albatros Media a.s., 2015. -- 139 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7505-274-2.
Signatura: A0-48531


Krolupperová, Daniela, 1969-
Polární pohádka / Daniela Krolupperová ; ilustrace Michaela Bergmannová. -- Vydání první Praha : Portál, 2017. -- 78 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-262-1169-3.
Signatura: A0-48223


Kunc, Vladimír, 1955-
Petrkov ... čas po odletu vlaštovek / Vladimír Kunc, Milan Sochora. -- Vydání první Havlíčkův Brod : Vladimír Kunc - Foto Kunc, 2016. -- 57 nečíslovaných stran : ilustrace (částečně barevné) ; 23 x 24 cm. -- ISBN 978-80-906164-7-9.
Signatura: A0-48671


Landsman, Dominik
Deníček moderního fotra 2 / Dominik Landsman. -- [Praha] : OneHotBook ve spolupráci s Euromedia Group, a.s., 2016. -- 1 audiodisk (5 hod., 48 min.) ; 12 cmSignatura: F0-1990/2
* slovo mluvené


Lapena, Shari, 1960-##[Couple next door. Česky]
Manželé odvedle / Shari Lapena ; přeložila Jana Kunová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 271 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-5724-2.
Signatura: A0-49002


Lapidus, Jens, 1974-##[STHLM delete. Česky]
Stockholm delete / Jens Lapidus ; ze švédského originálu STHLM delete ... přeložil Martin Severýn. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 553 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-496-0.
Signatura: A0-48868


Larson, Erik, 1954-##[Devil in the white city. Česky]
Ďábel v bílém městě, aneb, Vraždy, kouzla a šílenství na výstavě, která změnila Ameriku / Erik Larson ; přeložil Filip Krajník. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 491 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-2055-4.
Signatura: A0-48588


Larsson, Åsa, 1966-
Sluneční bouře : detektivní román / Åsa Larssonová ; [ze švédského originálu ... přeložila Jana Holá]. -- 1. vyd. Brno : Host, 2010. -- 309 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7294-350-0.
Signatura: A0-48517


Lebedev, Nikolaj Konstantinovič, 1846-1888
Obětovaná : (Lízočka) / Lebeděv Morskoj ; přeložil Hugo Kosterka. -- V Praze : Nakladatel Jos. R. Vilímek, 1927. -- 141 s : il. ; 21 cmSignatura: 17 473


Leckie, Ann, 1966-##[Ancillary sword. Česky]
Ve službách Meče / Ann Leckieová ; přeložil Petr Kotrle. -- 1. vydání V Praze : Plus, 2017. -- 335 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0633-0.
Signatura: A0-43010/2


Lindop, Christine
Doors to a wider place : stories from Australia : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / retold by Christine Lindop ; illustrated by Iain McKellar. -- 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 87 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479195-3.
Signatura: B0-22282
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Liu, Natalie
Sejdeme se na svatbě / Natália Liu ; přeložila Olga Lepková. -- Vydání první Praha : Motto, 2017. -- 217 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-267-0849-0.
Signatura: A0-48866


Lloyd, Tom, 1979-
Vláda soumraku. Kniha I., Pán bouří / Tom Lloyd ; [překlad Eva Motýlová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 351 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-029-0.
Signatura: A0-48806/1


Loe, Erlend, 1969-##[Doppler. Česky]
Doppler / Erlend Loe ; z norského originálu Doppler ... přeložila Kateřina Krištůfková. -- Vydání druhé, revidované, v Nakladatelství Kniha Zlin první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 159 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-523-3.
Signatura: A0-49126


Loomis, Gregg##[Julian secret. Česky]
Akta Julián / Gregg Loomis ; z anglického originálu The Julian secret ... přeložila Kateřina Niklová. -- 1. vydání Praha : Mystery Press, 2017. -- 303 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-88096-59-7.
Signatura: A0-48744


Loti, Pierre, 1850-1923
Harémy, kouzla zbavené / napsal Pierre Loti ; přeložil Jiří Guth. -- V Praze : Nakladatel Jos. R. Vilímek, [190-]. -- 433 s. ; 16 cmSignatura: 33 355


Lučšie skazki Ch. Perraulta. Česky
Nejkrásnější pohádky Ch. Perraulta a další / podle ruského originálu Lučšie skazki Ch. Perraulta ... k vydání připravila Alena Peisertová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 140 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-5709-9.
Signatura: A0-48781


Ludvíková, Jitka, 1981-
Nebezpečná hra / Jitka Ludvíková. -- Vydání první Praha : Brána, 2017. -- 209 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7243-949-2.
Signatura: A0-48778


Luk'janenko, Sergej Vasil'jevič, 1968-##[Šestoj dozor. Česky]
Šestá hlídka / Sergej Lukjaněnko ; z ruského originálu Šestoj dozor ... přeložila Iva Dvořáková. -- Vydání první V Praze : Triton : Argo, 2017. -- 347 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7553-265-7.
Signatura: A0-48686


Lukačovičová, Lucie, 1980-
Cesta Rudé tanečnice / Lucie a Petra Lukačovičovy a další. -- Vyd. 1. Praha : Epocha, 2013. -- 2 sv. (235, 214 s.) ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7425-106-1.
Signatura: A0-49144 , Sv. 1-2


Maas, Sarah J., 1986-##[Court of mist and fury. Česky]
Dvůr mlhy a hněvu / Sarah J. Maasová ; přeložila Ivana Svobodová. -- 1. vydání V Praze : Cooboo, 2017. -- 657 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7544-306-9.
Signatura: A0-44864/2


Majar, M. T.
Hell boys / M.T. Majar. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print ; Praha : Mystery Press, 2015. -- 274 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-309-3.
Signatura: A0-48823


Majar, M. T.
Hot Boys / M.T. Majar. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 280 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-198-3.
Signatura: A0-48822


Majar, M. T.
Krvavý písek / M.T. Majar. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2013. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-246-1.
Signatura: A0-48798


Majar, M. T.
Znamení vlka / M.T. Majar. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 254 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-202-7.
Signatura: A0-48796


Massie, Elizabeth##[Versailles. Česky]
Versailles : králův sen / Elizabeth Massie ; přeložila Dana Melanová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 406 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-5666-5.
Signatura: A0-48690


Masterman, Becky##[Fear the darkness. Česky]
Boj se tmy / Becky Masterman ; překlad Roman Tilcer. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 408 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7188-7.
Signatura: A0-48816


May, Peter, 1951 prosinec 20.-##[Blacklight blue. Česky]
Černé světlo / Peter May ; z anglického originálu Blacklight blue ... přeložila Linda Kaprová. -- První vydání Brno : Host, 2017. -- 341 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7491-984-8.
Signatura: A0-49264


McNab, Andy, 1959-
Battlefield 3 : Rus / Andy McNab & Peter Grimsdale ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 302 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-167-9.
Signatura: A0-48451


McNeil, Gretchen, 1975-
Nejsem žádná potrhlá holka / Gretchen McNeilová ; z anglického originálu I'm not your manic pixie dream girl přeložila Romana Bičíková. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2017. -- 320 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-3119-4.
Signatura: A0-48510


Medek, Rudolf, 1890-1940
Mohutný sen : román z války / Rudolf Medek. -- 2. vyd. V Praze : Jos. R. Vilímek, [1926]. -- 551 s. ; 18 cmSignatura: 17 280


Michaëlis, Karin, 1872-1950
Nebezpečný věk : dopisy a útržky z denníku / Karin Michaëlisová, z dánštiny přeložil Hugo Kosterka. -- V Praze : Nakladatelstvím Ant. Hajna, 1911. -- 139 s. ; 18 cmSignatura: 33 414


Michie, David, 1962-##[Queen's Corgi: on purpose. Česky]
Pes Jejího Veličenstva a jeho mise / David Michie ; z anglického originálu The queen's Corgi: on purpose přeložila Petra Vlčková. -- Vydání první [Praha] : Synergie, [2017]. -- 230 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7370-476-6.
Signatura: A0-48398


Mitchell, Margaret, 1900-1949##[Gone with the wind. Česky aun2008499387]
Jih proti severu. V bouři / Margaret Mitchell ; přeložila Jarmila Fastrová. -- Dvacátétřetí vydání Praha : Nakladatel Václav Petr, 1940. -- 595 stran ; 22 cmSignatura: 27 801/1


Mitchell, Margaret, 1900-1949##[Gone with the wind. Česky aun2008499387]
Jih proti severu. Po bouři / Margaret Mitchell ; přeložila Jarmila Fastrová. -- Dvacátétřetí vydání Praha : Nakladatel Václav Petr, 1940. -- 610 stran ; 22 cmSignatura: 27 801/2


Molière, 1622-1673
Tartuffe : komédie o pěti dějstvích / Moliere ; přeložil Bohdan Kaminský. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1904. -- 155 s. ; 15 cmSignatura: 1 779 , 316 096


Montes, Raphael, 1990-##[Dias perfeitos. Česky]
Báječné dny / Raphael Montes ; z anglického překladu Perfect days ... přeložila Markéta Polochová. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2017. -- 326 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-632-0.
Signatura: A0-48835


Moriarty, Liane, 1966-##[Last anniversary. Česky]
Poslední výročí : osud si s námi někdy prapodivně zahrává / Liane Moriarty ; z anglického originálu The last anniversary ... přeložila Šárka Kadlecová. -- Vydání první Praha : Ikar, 2017. -- 397 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-249-3369-6.
Signatura: A0-49349


Moss, Emma##[Lucy Locket: online disaster. Česky]
Vlogerky. Lucy Locket: online katastrofa : z outsiderky hvězdou YouTube! / Emma Mossová ; z anglického originálu přeložila Zuzana Bičíková. -- V Praze : Fragment, 2017. -- 218 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-3116-3.
Signatura: A0-48542


Mowat, Diane
Death of an Englishman / Magdalen Nabb ; retold by Diane Mowat. -- Oxford : Oxford University Press, [2008]. -- 88 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479168-7.
Signatura: B0-22292
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Mowat, Diane
The moonspinners : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Mary Stewart ; retold by Diane Mowat. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479178-6.
Signatura: B0-22285
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


Mowat, Diane
This rough magic : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Mary Stewart ; retold by Diane Mowat. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479232-5.
Signatura: B0-22223
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Mowat, Ralph
A Tale of two cities : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Charles Dickens ; retold by Ralph Mowat ; [illustrated by Mark Hargreaves]. -- Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479187-8.
Signatura: B0-22296
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * stage 4 * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková B1


Münzer, Hanni, 1965-##[Honigtot. Česky]
Medová smrt / Hanni Münzer ; překlad: Dita Sutterová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. -- 346 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-431-9.
Signatura: A0-49004


Murakami, Haruki, 1949-##[Šokugjó tošite no šócecuka. Česky]
Spisovatel jako povolání / Haruki Murakami ; přeložil Tomáš Jurkovič. -- Vydání první Praha : Odeon, 2017. -- 229 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1761-0.
Signatura: A0-49033


Mystery Writers of America##[Manhattan mayhem. Česky]
Povídky z Manhattanu / sestavila Mary Higgins Clark ; přeložila: Eva Hauserová. -- Vydání první Praha : Motto, 2017. -- 291 stran : ilustrace ; 25 cm. -- ISBN 978-80-267-0836-0.
Signatura: A0-48532


Nagy, Ladislav, 1974-
In memoriam : dějiny a paměť v současné britské próze / Ladislav Nagy. -- Vydání první Praha : Academia ; České Budějovice : Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015. -- 207 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-2586-9.
Signatura: A0-48291


Nasadil, Robin
Co přichází se stíny / Robin Nasadil. -- Praha : Beletris, 2017. -- 125 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7520-081-5.
Signatura: B0-22191


Nesbø, Jo, 1960-##[Tørst. Česky]
Žízeň / Jo Nesbø ; z norského originálu Tørst ... přeložila Kateřina Krištůfková. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 597 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-533-2.
Signatura: A0-49373


Ness, Patrick, 1971-##[Monster calls. Česky]
Volání netvora : příběh života / napsal Patrick Ness ; podle námětu Siobhan Dowdové ; ilustroval Jim Kay ; z anglického originálu A monster calls ... přeložila Hana Březáková. -- Vydání první [Praha] : Slovart, 2016. -- 214 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7529-218-6.
Signatura: A0-48158


Ness, Patrick, 1971-##[More than this. Česky]
Něco víc / Patrik Ness ; z anglického originálu More than this ... přeložili Jan Březovský a Tereza Nuckollsová. -- Vydání první [Praha] : Slovart, 2017. -- 342 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7529-270-4.
Signatura: A0-48632


Nežárecký, Josef B., 1883-1949
Luhačovická pohádka : románek z lázní / Jos. B. Nežárecký. -- Praha : Nákladem Knihovny Šťastného života, 1927. -- 125 s. : il. ; 17 cmSignatura: 12 107


Niedl, František, 1949-
Ve službách mocných / František Niedl. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 271 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7473-4.
Signatura: A0-49286


Nobes, Patrick
The hound of the Baskervilles : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Arthur Conan Doyle ; retold by Patrick Nobes. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479174-8.
Signatura: B0-22232
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


North, Freya, 1967-
Polly / Freya North. -- London : Arrow Books, 1999. -- 400 s. ; 20 cm. -- ISBN 0-7493-2343-4.
Signatura: A0-48444
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Nylund, Eric S., 1964-
Duchové Onyxu / Eric Nylund ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 286 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-148-8.
Signatura: A0-48481


Nylund, Eric S., 1964-
První úder / Eric Nylund ; [překlad Jan Netolička]. -- Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 351 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-007-8.
Signatura: A0-48608


Obermeier, Siegfried, 1936-2011
-a postavil jí chrám : příběh osudové lásky dcery Ramesse II. / Siegfried Obermeier ; [přeložil Jan Hlavička]. -- Vyd. 1. Praha : Brána, 2002. -- 311 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7243-155-2.
Signatura: A0-48544


Odom, Mel, 1957-
Hellgate London. Exodus / Mel Odom ; [překlad Jan Netolička]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 415 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7398-017-7.
Signatura: A0-48606/1


Otčenášek, Vojtěch, 1982-
Alchymistův učeň / Vojtěch Otčenášek. -- 1. vydání Praha : Fragment, 2017. -- 220 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-253-3145-3.
Signatura: A0-48832


Parks, Adele, 1969-##[Spare brides. Česky]
Nevěsty bez ženichů / Adele Parks ; z anglického originálu Spare brides ... přeložila Dita Kelbelová. -- Vydání první Ostrava : Domino, 2015. -- 534 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7498-094-7.
Signatura: A0-48559


Parks, Adele, 1969-
Stalo se včera v noci / Adele Parks ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Šišáková]. -- Vyd. 1. Ostrava : Domino, 2014. -- 498 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7303-995-0.
Signatura: A0-48518


Parrett, Favel, 1974-##[When the night comes. Česky]
Až přijde noc / Favel Parrettová ; z anglického originálu přeložil Tomáš Jeník. -- Vydání první Praha : Práh, 2017. -- 227 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7252-666-6.
Signatura: A0-48811


Pasternak, Anna, 1967-##[Lara. Česky]
Lara : skutečný příběh lásky, který inspiroval román Doktor Živago / Anna Pasternaková ; z anglického originálu Lara: the untold love story that inspired Doctor Zhivago ... přeložil Jan Sládek. -- Vydání první V Brně : Jota, 2017. -- 358 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7565-109-9.
Signatura: A0-48995


Pavelková, Alexandra, 1966-
Zlomená přísaha / Alexandra Pavelková. -- Ostrava : Fantom Print, 2003. -- 251 s. ; 16 cm. -- ISBN 80-86354-31-8.
Signatura: A0-48790


Pecinovský, Josef, 1946-
Termiti z Titanu / Josef Pecinovský. -- Vydání první Praha : Triton, 2012-. -- svazky ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7387-505-3.
Signatura: A0-49151 , Svazek 1-2-


Pech, Miroslav, 1986-
Cobainovi žáci / Miroslav Pech. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 195 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-257-1896-4.
Signatura: A0-48571


Peinkofer, Michael, 1969-
Přísaha orků / Michael Peinkofer ; [překlad Svatava Kretková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 366 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7398-049-8.
Signatura: A0-48636


Pekárková, Iva, 1963-
Dej mi ty prachy / Iva Pekárková. -- První vydání v Mladé frontě Praha : Mladá fronta, 2017. -- 292 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-4377-9.
Signatura: A0-48595


Pelo, Riikka, 1972-##[Jokapäiväinen elämämme. Česky]
Náš všední život / Riikka Pelo ; z finského originálu Jokapäiväinen elämämme ... přeložila Kateřina Výtisková. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 511 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-529-5.
Signatura: A0-49148


Pérez Galdós, Benito, 1843-1920
Mňau : román / španělsky napsal B. Pérez Galdós ; přeložil Hugo Kosterka. -- V Praze : Nakladatelství Jos. R. Vilímek knihtiskárna, [1894?]. -- 350 s. ; 18 cmSignatura: 307 326


Petříčková, Taťána
Apologie klouzavého pohybu : o hře a Stepním vlku / Taťána Petříčková. -- Vydání první Praha : Herrmann & synové, 2017. -- 197 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87054-50-5.
Signatura: A0-48565


Picoult, Jodi, 1966-##[House rules. Německy]
In den Augen der anderen : Roman / Jodi Picoult ; aus dem amerikanischer Englisch von Rainer Schumacher. -- 1. Auflage Köln : Bastei Lübbe, 2013. -- 684 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-3-404-16824-8.
Signatura: A0-48579
* beletrie cizojazyčná-němčina


Poetismus / editorka Jeanette Fabian ; překlad Runka Žaludová. -- Praha : Slovart, [2017]. -- 262 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7529-273-5.
Signatura: A0-48501


Pospíšilová, Zuzana, 1975-
Podivná hra / Zuzana Pospíšilová. -- Vydání 1. Praha : Cosmopolis, 2017. -- 363 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-271-0290-7.
Signatura: A0-48793


Potřebujeme tě, doktore / [přeložila Dagmar Dvořáková]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5767-6.
Signatura: B0-22159


Preston, Douglas J., 1956-##[Obsidian chamber. Česky]
Černá komnata / Douglas Preston & Lincoln Child ; přeložila Jana Pacnerová. -- První vydání v českém jazyce Praha : BB/art s.r.o., 2017. -- 325 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7507-673-1.
Signatura: A0-48983


Procházková, Iva, 1953-
Myši patří do nebe : ...ale jenom na skok / Iva Procházková ; ilustrovala Markéta Prachatická. -- 2. vydání V Praze : Albatros, 2017. -- 103 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-00-04614-3.
Signatura: A0-48515


Ptáci nemají čich a další krimi povídky. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2017. -- 100 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7250-796-2.
Signatura: B0-22194


Ramqvist, Karolina, 1976-
Bílé město / Karolina Ramqvistová ; ze švédského originálu Den vita staden ... přeložila Irena Kunovská. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 167 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7473-501-1.
Signatura: A0-49449


Rasputin, Valentin Grigor'jevič, 1937-2015##[Uroki francuzskogo. Česky]
Hodiny francouzštiny / Valentin Grigorjevič Rasputin ; překlad Markéta Klobasová. -- Vydání první Praha : Akropolis, 2017. -- 59 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7470-152-8.
Signatura: A0-49370


Ráž, Roman, 1935-
Lázeňské ozvěny (1950-1977) / Roman Ráž. -- 1. vydání Praha : Akropolis, 2017. -- 309 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7304-203-5.
Signatura: A0-49418


Reid, Taylor Jenkins##[One true loves. Česky]
Jediné pravé lásky / Taylor Jenkins Reidová ; z anglického originálu One true loves ... přeložila Jana Mandelíková. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2017. -- 255 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-4326-7.
Signatura: A0-49114


Rejfová, Marie,
Kdo jinému jámu kopá / Marie Rejfová. -- 1. vydání Praha : Mystery Press, 2017. -- 267 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-88096-67-2.
Signatura: A0-49313


Renč, Ivan, 1937-
Malý král / Ivan Renč ; ilustrovala Zdenka Krejčová. -- V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. -- 126 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7195-939-7.
Signatura: A0-49421


Roberts, Nora, 1950-
Cesta za láskou / Nora Robertsová ; překlad Ole Voleman, Klára Komárková. -- Warszawa : HarperCollins, 2017. -- 415 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-83-276-1526-8.
Signatura: A0-48730


Rollins, James, 1961-##[Judas Strain. Česky]
Jidášův kmen : román o Sigma Force / James Rollins ; přeložil Zdík Dušek. -- Třetí vydání v českém jazyce Praha : BB/art s.r.o., 2017. -- 444 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7507-677-9.
Signatura: A0-48733


Rosen, Jane L.##[Nine women, one dress. Česky]
Malé černé a devět žen / Jane L. Rosenová ; přeložila Kateřina Harrison Lipenská. -- Vydání první V Praze : Metafora, 2017. -- 219 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-521-0.
Signatura: A0-49327


Roth, Philip, 1933-##[My life as a man. Česky]
Žít jako muž / Philip Roth ; přeložil Jiří Hanuš. -- První vydání Praha : Mladá fronta, 2017. -- 323 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-3889-8.
Signatura: A0-48601


Rothmann, Ralf, 1953-##[Im Frühling sterben. Česky]
Zemřít na jaře / Ralf Rothmann ; z německého originálu Im Frühling sterben ... přeložil Tomáš Dimter. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 216 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-2118-6.
Signatura: A0-49385


Rowley, Christopher, 1948-
Bojový drak / Christopher Rowley ; [překlad Hana Vlčinská a Zuzana Hanešková]. -- Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 447 s. : mapy ; 16 cm. -- ISBN 978-80-86354-93-4.
Signatura: A0-48455


Rowley, Christopher, 1948-
Draci z Argonathu / Christopher Rowley ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 447 s. : 1 mapa ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7398-067-2 * 978-80-7938-067-2 (chyb.).
Signatura: A0-48457


Rowley, Christopher, 1948-
Drak na konci světa / Christopher Rowley ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 382 s. : 1 mapa ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7398-025-2 * 978-80-7938-025-2 (chyb.).
Signatura: A0-48456


Rowley, Christopher, 1948-
Váleční draci / Christopher Rowley ; [překlad Hana Vlčinská]. -- Ostrava : Fantom Print, 2003. -- 538 s. : 3 mapy ; 16 cm. -- ISBN 80-86354-29-6.
Signatura: A0-48454


Ruckley, Brian, 1966-
Svět bez bohů. I., Zrození zimy / Brian Ruckley ; [překlad Svatava Kletková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 344 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-059-7.
Signatura: A0-48782/1


Rundell, Katherine, 1987-##[Rooftoppers. Česky]
Střechy Paříže / Katherine Rundellová ; přeložil Zdeněk Huml. -- 1. vydání V Praze : Albatros, 2017. -- 228 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-00-04599-3.
Signatura: A0-48537


S.d.Ch., 1970-
Paridův soud v Brně : kritická komedie / S.d.Ch.. -- První vydání V Praze : Rubato, 2017. -- 51 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87705-55-1.
Signatura: B0-22161


Salvatore, R. A., 1959-##[Collected stories. Česky]
Příběhy o Drizztovi / R.A. Salvatore ; překlad Kateřina Niklová. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 303 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-331-4.
Signatura: A0-48889


Salvatore, R. A., 1959-##[Gauntlgrym. Česky]
Neverwinter. I., Gauntlgrym / R.A. Salvatore ; překlad Kateřina Niklová. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2016. -- 287 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-338-3.
Signatura: A0-49110/1


Salvatore, R. A., 1959-##[Charon's claw. Česky]
Neverwinter. III., Charonův spár / R.A. Salvatore ; překlad Kateřina Niklová. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2017. -- 335 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-369-7.
Signatura: A0-49110/3


Salvatore, R. A., 1959-##[Neverwinter. Česky]
Neverwinter. II., Letohrad / R.A. Salvatore ; překlad Kateřina Niklová. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2016. -- 287 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-356-7.
Signatura: A0-49110/2


Salvatore, R. A., 1959-##[Road of the patriarch. Česky]
Žoldáci. Kniha 3., Cesta patriarchy / R.A. Salvatore ; překlad Kateřina Niklová. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 319 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-306-2.
Signatura: A0-48958/3


Salvatore, R. A., 1959-
Drowův odkaz. I, Odkaz / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 250 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-021-4.
Signatura: A0-48941/1


Salvatore, R. A., 1959-
Drowův odkaz. II, Bezhvězdná noc / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-026-9.
Signatura: A0-48941/2


Salvatore, R. A., 1959-
Drowův odkaz. III, Obklíčeni temnotou / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 254 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-039-9.
Signatura: A0-48941/3


Salvatore, R. A., 1959-
Drowův odkaz. IV, Cesta k úsvitu / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-058-0.
Signatura: A0-48941/4


Salvatore, R. A., 1959-
Mečové moře : temné stezky III / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 252 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-119-8.
Signatura: A0-48945/3


Salvatore, R. A., 1959-
Páteř světa : temné stezky II / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-102-0.
Signatura: A0-48945/2


Salvatore, R. A., 1959-
Planina ledového větru. I, Magický krystal / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 3. vyd. (2. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 271 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-052-8.
Signatura: A0-48940/1


Salvatore, R. A., 1959-
Planina ledového větru. II, Stříbrné prameny / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 3. vyd., (2. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 264 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-092-4.
Signatura: A0-48940/2


Salvatore, R. A., 1959-
Planina ledového větru. III, Rubínový klenot / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 3. vyd., (2. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 266 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-093-1.
Signatura: A0-48940/3


Salvatore, R. A., 1959-
Temný elf. I, Domovina / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86354-97-2.
Signatura: A0-48939/1


Salvatore, R. A., 1959-
Temný elf. II, Vyhnanství / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 249 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-001-6.
Signatura: A0-48939/2


Salvatore, R. A., 1959-
Temný elf. III, Útočiště / R. A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 247 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-006-1.
Signatura: A0-48939/3


Salvatore, R. A., 1959-
Tichá čepel : temné stezky I / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-071-9.
Signatura: A0-48945/1


Salvatore, R. A., 1959-
Žoldáci. Kniha 1., Služebník krystalu / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2014. -- 286 s. : 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-292-8.
Signatura: A0-48958/1


Salvatore, R. A., 1959-
Žoldáci. Kniha 2., Slib Čarodějného krále / R.A. Salvatore ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 303 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-296-6.
Signatura: A0-48958/2


Samuelsson, Tony, 1961-##[Kafkapaviljongen. Česky]
Kafkův pavilon / Tony Samuelsson ; ze švédského originálu Kafkapaviljongen ... přeložila Jana Holá. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 390 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-2052-3.
Signatura: A0-48592


Sartena, Juliane
Vdávat se nebudu! / Juliane Sartena ; [přeložila Stanislava Sladká]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5765-2.
Signatura: B0-22151


Scott, Michael, 1959-##[Enchantress. Česky]
Tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela. Kněžka / Michael Scott ; z anglického originálu The enchantress ... přeložila Zuzana Fišerová. -- Vydání druhé Praha : Knižní klub, 2017. -- 503 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-5775-4.
Signatura: A0-47717/6


Self, Will, 1961-##[Butt. Česky]
Vajgl : úniková strategie / Will Self ; přeložil Luboš Snížek ; ilustrace Hana Mertová. -- Vydání první Praha : Maťa, 2017. -- 321 stran : ilustrace ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7287-220-6.
Signatura: A0-48672


Sem-Sandberg, Steve, 1958-##[Stormen. Česky]
Bouře / Steve Sem-Sandberg ; přeložila Dagmar Hartlová. -- Vydání první V Praze : Paseka, 2017. -- 224 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-808-4.
Signatura: A0-48718


Sestry / [přeložila Dagmar Dvořáková]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5736-2.
Signatura: B0-22160


Shaara, Jeff, 1952-
The final storm : a novel of the war in the Pacific / Jeff Shaara. -- New York : Ballantine books trade paperbacks, 2012. -- 446 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-0-345-49795-6.
Signatura: A0-48578
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Shirley, John, 1953-##[Broken circle. Česky]
Zlomený kruh / John Shirley ; překlad Jakub Mařík. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2015. -- 254 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-319-2.
Signatura: A0-48875


Schwab, Victoria, 1987-##[Vicious. Česky]
Neobyčejní / V.E. Schwabová ; přeložil Lukáš Houdek. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 363 stran ; 21 vm. -- ISBN 978-80-257-2045-5.
Signatura: A0-48661


Sienkiewicz, Henryk, 1846-1916
V pustinách / Henryk Sienkiewicz ; přeložil Jar. Rozvoda ; ilustroval Věnceslav Černý. -- 2. vyd. V Praze : Jos. R. Vilímek, [19--?]. -- 341 s. : il. ; 25 cmSignatura: 36 162


Simon, Francesca##[Horrid Henry’s nightmare. Česky]
Darebák David má noční můru / Francesca Simonová ; přeložila Gisela Kubrichtová ; ilustroval Tony Ross. -- První vydání v českém jazyce Praha : BB/art, 2017. -- 238 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7507-662-5.
Signatura: A0-48750


Skřipský, Marek, 1982-
Vysoké hry inspektora Rádla : konec dobrých časů / Marek Skřipský. -- Vydání první Brno : MOBA, 2017. -- 357 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-7175-7.
Signatura: A0-48234


Slanař, Otakar, 1979-
Obsahy a rozbory děl : k Literatuře - přehledu SŠ učiva / autoři: Otakar Slanař (kap. 1-7), Markéta Kostková (kap. 8-12), Roman Kanda (kap. 13-18), Lenka Krausová a Lukáš Foldyna (kap. 19-21). -- 2. vydání Třebíč : Petra Mrákotová, 2016. -- 255 stran : portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86873-15-2.
Signatura: A0-48667
* obsahy


Slovenská poesie XIX. století : s ukázkami tvorby moderní / vydal Fr. Frýdecký. -- V Praze : Nakladatelství J. Otto, 1920. -- xxiv, 392 s. ; 19 cmSignatura: 316 126 , 12 494
* beletrie v originále-slovenština


Slovenská poesie XIX. století : s ukázkami tvorby moderní / vydal Fr. Frýdecký. -- V Praze : Nakladatelství J. Otto, 1921. -- 157 s. ; 19 cmSignatura: 316 126


Smale, Holly, 1981-##[Geek Girl 2. Česky]
Geek Girl : modelka mimo mísu / Holly Smaleová ; přeložila Veronika Volhejnová. -- Vydání první Praha : Argo, 2017. -- 299 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-257-2083-7.
Signatura: A0-46060/2


Sokolová, Vilma, 1859-1941
Krůpěje deštíčka : hrst veršíků a povídek mládeži naší za dáreček / přináší Vilma Sokolová ; ilustroval Václav Klimánek. -- V Praze : Nakladatelství Šolc a Šimáček, [1922]. -- 92 s. : il. ; 21 cmSignatura: 25 272


Staten, Joseph
Kontakt u Dožínek / Joseph Staten ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2012. -- 270 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-204-1.
Signatura: A0-48490


Staveley, Brian##[Providence of fire. Česky]
Kronika Netesaného trůnu. II., Prozřetelnost ohně / Brian Staveley ; překlad Petra Kubašková. -- 1. vydání Ostrava : Fantom Print, 2017. -- 525 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-377-2.
Signatura: A0-46623/2


Svoboda, František Xaver, 1860-1943
Františka X. Svobody Básně. Chladem a teplem. -- V Praze : V komissi knihkupectví I.L. Kobra, 1883. -- 63 s. ; 16 cmSignatura: 344 752


Sweeney, Cynthia D'Aprix##[Nest. Česky]
Polštář / Cynthia D'Aprix Sweeneyová ; přeložil David Petrů. -- První vydání Praha : Argo, 2017. -- 359 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-2089-9.
Signatura: A0-49235


Ščerba, Natalja Vasiljevna##[Časovoje serdce. Česky]
Časodějové. Srdce času / Natalja Ščerba ; z ruského originálu Časoději - Časovoje serdce přeložila Martina Pálušová. -- 1. vydání V Praze : Fragment, 2017. -- 371 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-3122-4.
Signatura: A0-48839


Šefara, Michal, 1991-
Podsvětí / Michal Šefara. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 349 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-5625-2.
Signatura: A0-48794


Šťastná, Barbora, 1973-
Dobrá tak akorát / Barbora Šťastná. -- Vydání první Praha : Motto, 2017. -- 220 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-267-0884-1.
Signatura: A0-49455


Štolba, Josef, 1846-1930
Krejčí a švec : fraška se zpěvy a tanci ve 3 jednáních / od Josefa Štolby. -- V Praze : Nakladatel kněhkupectví I.L. Kober, 1870. -- 68 s. ; 16 cmSignatura: 27 275


Štrynclová, Gabriela, 1974-
Těším se, ale nepřijdu / Gabriela Štrynclová. -- První vydání Brno : Barrister & Principal, 2017. -- 98 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7485-126-1.
Signatura: B0-22101


Štulcová, Renata, 1969-
Rafaelova škola. Vílí křídla / Renata Štulcová ; ilustrace Jarmila Marešová. -- Druhé přepracované vydání v českém jazyce Praha : Maitrea, 2017. -- 329 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7500-251-8.
Signatura: A0-48528


Tangen, Geir, 1970-
Maestro : detektivní román / Geir Tangen ; z norského originálu ... přeložila Eva Dohnálková. -- Vydání první V Praze : Plus, 2017. -- 326 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0631-6.
Signatura: A0-48844


Tarradas Agea, David, 1967-
Fortunata y Jacinta : dos historias de casadas / Benito Pérez Galdos ; reducción lingüística, actividades y reportajes de David Tarradas Agea ; ilustraciones de Amalia Mora. -- Primera edición Recanati : ELI, 2015. -- 127 stran : barevné ilustrace ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-88-536-2032-3.
Signatura: D0-2387
* beletrie v originále-španělština * úroveň jazyková B2


Thurman, Rob
Běsnění / Rob Thurman ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 255 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-111-2.
Signatura: A0-48465


Thurman, Rob
Blackout / Rob Thurman ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 223 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-153-2.
Signatura: A0-48464


Thurman, Rob
Měsíční svit / Rob Thurman ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 271 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-099-3.
Signatura: A0-48467


Thurman, Rob
Mršina / Rob Thurman ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 254 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7398-143-3.
Signatura: A0-48469


Thurman, Rob
Přání smrti / Rob Thurman ; [překlad Anna Janovská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 252 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-129-7.
Signatura: A0-48468


Tinseau, Léon de, 1844-1921
Tajemník paní vévodkyně / Léon de Tinseau ; přeložil J.J. Benešovský-Veselý. -- Praha : Nakladatel Jos.R. Vilímek, [1905]. -- 289 s. ; 18 cmSignatura: 24 983


Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910
Vláda tmy, čili, Jen drápek uváz, a ztracen je celý ptáček : drama o pěti dějstvích. / Lev N. Tolstoj ; přeložil Vilém Mrštík. -- Praha : Nákladem J. Otty, [1927]. -- 137 s. ; 15 cmSignatura: 316 096


Topol, Jáchym, 1962-
Citlivý člověk / Jáchym Topol. -- Vydání první Praha : Torst, 2017. -- 357 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7215-541-5.
Signatura: A0-48979


Unger, Gert F., 1921-2005
Královna koní / G.F. Unger ; [překlad Libuše Sedláčková]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5772-0.
Signatura: B0-22095


Unger, Gert F., 1921-2005
Od pastviny k pastvině / G.F. Unger ; [překlad Libuše Sedláčková]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2013. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-5769-0.
Signatura: B0-22155


Václav Tille (1867-1937). -- Vydání první Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2016. -- 119 stran : 1 portrét ; 23 cm. -- ISBN 978-80-88107-11-8.
Signatura: B0-22208


Vallgren, Carl-Johan, 1964-
Příběh podivuhodné lásky / Carl-Johan Vallgren ; [přeložil Zbyněk Černík]. -- 1. vyd. Praha : Dybbuk, 2008. -- 294 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86862-42-2.
Signatura: A0-48695


Valpy, Fiona##[French for always. Česky]
Navždy po francouzsku / Fiona Valpy ; přeložila: Zuzana Selementová. -- Vydání první Praha : Baronet, 2017. -- 191 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-269-0594-3.
Signatura: A0-49273


Váňa, Jan, 1847-1915
Evropa cítící a myslící / Jan Váňa. -- V Praze : Nakladatel Jos. R. Vilímek knihkupectví, [1896 nebo 1897]. -- 196 s. ; 18 cmSignatura: 699


Vandenberg, Patricia
Potrestaná lehkomyslnost / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Jana Povolná]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4603-8.
Signatura: B0-22153


Vandenberg, Patricia
Zázraky se dějí / Patricia Vandenbergová ; [z německého originálu ... přeložila Jana Povolná]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-4346-4.
Signatura: B0-22094


Vaňková, Ludmila, 1927-
Život na rozhraní věků / Ludmila Vaňková. -- První vydání Praha : Šulc - Švarc, 2017. -- 443 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7244-397-0.
Signatura: A0-49343


Vásquez, Juan Gabriel, 1973-##[Reputaciones. Česky]
Reputace / Juan Gabriel Vásquez ; přeložila Anežka Charvátová. -- Vydání první Praha : Paseka, 2017. -- 177 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-820-6.
Signatura: A0-49019


Vávra, Stanislav, 1933-
Kapitoly o utopeném jablku / Stanislav Vávra ; ilustrace: Eva Čapková. -- Praha : Fotorenesance, 2016. -- 189 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN 978-80-905763-7-7.
Signatura: A0-48575


Verne, Jules, 1828-1905##[Hector Servadac. Česky aun2008475170]
Na kometě / Jules Verne ; přeložil: Bedřich Fricke ; ilustroval: Paul-Dominique Philippoteaux. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. -- 380 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7390-250-6.
Signatura: A0-48764


Vodrážková, Iva, 1951-
Jan Wood : chlapec, který zasadil strom / Iva Vodrážková. -- Vydání první Praha : Práh, 2017. -- 84 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7252-616-1.
Signatura: A1-6241


Vyleta, Dan, 1974-##[Smoke. Česky]
Kouř / Dan Vyleta ; z anglického originálu Smoke ... přeložila Jana Kunová. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 445 stran ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-5673-3.
Signatura: A0-48756


Vzdávám se tvé lásky / [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MOBA, c2011. -- 50 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-243-4570-3.
Signatura: B0-22152


Watts, Peter, 1958-
Crysis: Legie / Peter Watts ; [překlad Jakub Mařík]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2011. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-147-1.
Signatura: A0-48461


Weis, Margaret, 1948-
Brigáda zatracených / Margaret Weis & Don Perrin ; [překlad Jakub Bohoněk]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 238 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-070-2.
Signatura: A0-48463


Weis, Margaret, 1948-
Draci jarního úsvitu / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Hana Vlčinská]. -- 3. vyd. (1. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 285 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-053-5.
Signatura: A0-48445


Weis, Margaret, 1948-
Draci Paní oblohy / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Hana Vlčinská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2009. -- 334 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-038-2.
Signatura: A0-48474


Weis, Margaret, 1948-
Draci zlatookého mága / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Hana Vlčinská]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 252 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-077-1.
Signatura: A0-48475


Weis, Margaret, 1948-
Draci podzimního soumraku / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Hana Vlčinská]. -- 3. vyd., (1. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 326 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-019-1 * 80-7398-019-1 (chyb.).
Signatura: A0-48817


Weis, Margaret, 1948-
Draci zimní noci / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Hana Vlčinská]. -- 3. vyd., (1. ve Fantom Printu) Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 303 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-031-3 * 80-7398-031-3 (chyb.).
Signatura: A0-48818


Weis, Margaret, 1948-
Drakoniánská čest / Margaret Weis & Don Perrin ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 222 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-105-1.
Signatura: A0-48466


Weis, Margaret, 1948-
Druhá generace / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Kateřina Niklová a Dagmar Krafková]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2007. -- 347 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-002-3.
Signatura: A0-48819


Weis, Margaret, 1948-
Válka duší. 2, Draci ztracené hvězdy / Margaret Weis & Tracy Hickman ; [překlad Kateřina Niklová]. -- 1. vyd. Ostrava : Fantom Print, 2008. -- 318 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7398-012-2.
Signatura: A0-48471/2


Wenig, Jan, 1905-1979
Márinčino dětství / Jan Wenig ; obrázky a obálka Adolfa Weniga. -- 1. vyd. Praha : Českomoravský Kompas, 1942. -- 180 s. : il. ; 23 cmSignatura: 307 001


West, Clare
David Copperfield : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Charles Dickens ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479219-6.
Signatura: B0-22236
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
Decline and fall : [B2-C1 : stage 6 (2500 headwords)] / Evelyn Waugh ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 120 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479258-5.
Signatura: B0-22288
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková C1 * stage 6


West, Clare
Gazing at stars : stories from Asia / retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, [2011]. -- 119 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479420-6.
Signatura: B0-22289
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková C1 * stage 6


West, Clare
Great expectations : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Charles Dickens ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479226-4.
Signatura: B0-22238
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
Gulliver's travels : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Jonathan Swift ; retold by Clare West ; illustrated by Nick Harris. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479173-1.
Signatura: B0-22230
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


West, Clare
Jane Eyre / Charlotte Brontë ; retold by Clare West ; illustrated by Giorgio Bacchin. -- Oxford : Oxford University Press, [2016]. -- 120 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-461444-3.
Signatura: B0-22290
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková C1 * stage 6


West, Clare
Land of my childhood : stories from South Asia : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / retold by Clare West ; illustrated by Arya Praharaj. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 87 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479235-6.
Signatura: B0-22283
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


West, Clare
Persuasion / Jane Austen ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, [2008]. -- 104 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479181-6.
Signatura: B0-22287
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


West, Clare
Silas Marner : the weaver of Raveloe : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / George Eliot ; retold by Clare West ; [illustrated by Susan Scott]. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479184-7.
Signatura: B0-22295
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


West, Clare
The age of innocence : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Edith Wharton ; retold by Clare West ; [illustrated by Gavin Reece]. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479216-5.
Signatura: B0-22224
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
The merchant of Venice : stage 5 (1800 headwords) / William Shakespeare ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, [2016]. -- 107 stran : ilustrace ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-420971-7.
Signatura: B0-22226
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
The dead of Jericho : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Colin Dexter ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 120 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479220-2.
Signatura: B0-22239
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
The great Gatsby : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / F. Scott Fitzgerald ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2013. -- 103 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-478617-1.
Signatura: B0-22234
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


West, Clare
The African Queen : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / C. S Forester ; retold by Clare West ; illustrated by Ron Tiner. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 88 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479164-9.
Signatura: B0-22284
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B1 * úroveň jazyková B2 * stage 4


West, Clare
Wuthering heights : [B2 : stage 5 (1800 headwords)] / Emily Brontë ; retold by Clare West. -- Oxford : Oxford University Press, c2008. -- 104 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-0-19-479234-9.
Signatura: B0-22222
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English * úroveň jazyková B2 * stage 5


Williams, Niall, 1958-
Four letters of love / Niall Williams. -- London : Picador, 1998. -- 342 stran ; 20 cm. -- ISBN 0-330-35269-5.
Signatura: A0-48742


Wohl, Louis de, 1903-1961
Longinovo kopí / Louis De Wohl ; [z anglického originálu ... přeložila Zora Freiová]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 334 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7195-697-6.
Signatura: A0-36128


Wood, William P.
The bone garden : the Sacramento boardingshouse murders / William P. Wood. -- New York : ibooks, 2004. -- 338 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 17 cm. -- ISBN 0-7434-8693-5.
Signatura: A0-48499
* beletrie v originále-angličtina * fiction written in English


Wunsch, Hugon Václav, 1857-1930
Jaroslav Vrchlický jako učitel lidstva / podává H.V. Wunsch. -- V Praze : Frant. Bačkovský, 1893. -- 170 s. ; 18 cmSignatura: 7 450


Zweig, Stefan, 1881-1942##[Castellio gegen Calvin, oder, Ein Gewissen gegen die Gewalt. Česky aun2017943792]
Svědomí proti násilí : Castelliův zápas s Kalvínem / Stefan Zweig ; z německého originálu Ein Gewissen gegen die Gewalt - Castellio gegen Calvin ... přeložil Valter Feldstein. -- V českém jazyce vydání druhé, v nakladatelství Prostor první Praha : Prostor, 2017. -- 269 stran ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7260-334-3.
Signatura: A0-48325


Žáček, Jan, 1963-
Zelená mafie / Jan Žáček. -- Vydání první Velké Přílepy : Olympia, 2017. -- 238 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7376-447-0.
Signatura: A0-48683


Freyberg, Hermann, 1888-1962
Afrika volá : cestování v zemi neobmezených možností / Heřman Freyberg ; přeložil Robert Lukeš. -- Praha : Tiskem a nákladem Karla Smolíka, 1936-1937. -- 2 sv. (200; 189 s.) ; 20 cmSignatura: 317 679


Má nejkrásnější knížka o zvířátkách ; z vlámštiny přeložil Karel Blažek. -- Bratislava : Slovart, 1991. -- 1 sv. : il.. -- ISBN 80-7146-012-5.
Signatura: I-453 997


Dekobra, Maurice, 1885-1973
Gondola rozkoše a snů : kosmopolitický román / Maurice Dekobra ; z francouzštiny přeložil Jan Dlabač. -- Autoris. vyd. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1926. -- 275 s. ; 19 cmSignatura: 335 188


Chimija organičeskich sojedinenij fosfora. -- Leningrad : Nauka, 1967. -- 291 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-131 980


Solov'jev, Jevgenij Andrejevič, 1867-1905
L.N. Tolstoj : jeho život a činnost literární : životopisný nástin / od E. Solovjeva ; přeložil K. Kohlman. -- V Praze : Josef Pelcl, 1899. -- 194 s. ; 19 cmSignatura: 16 831 , 202 489


Gogol', Nikolaj Vasil'jevič, 1809-1852##[Revizor. Česky aun2006372887]
Revizor : veselohra o pěti dějstvích / Nikolaj Vasiljevič Gogol ; z ruštiny přeložil Ignát Hošek ; doslovem provází K. Kohlman. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1902. -- 176 s. ; 15 cmSignatura: 315 901 , 316 096


Nikolajeva, Galina Jevgen'jevna, 1911-1963
Žatva : román / Galina Nikolajevová ; [přeložila Olga Ptáčková-Macháčková ; doslov Svatopluk Dolejš ; kresby od Ľudovíta Ilečka]. -- 2. vyd. Praha : Brázda, 1952. -- 473 s. : il. ; 20 cmSignatura: 341 521


Averčenko, Arkadij Timofejevič, 1881-1925
Smutné v směšném / Arkadij T. Averčenko ; se svolením autora přeložil Aleš Nesý. -- V Praze : Nakladatelství Jos. R. Vilímka, 1923. -- 185 s. ; 20 cmSignatura: 312 920


Averčenko, Arkadij Timofejevič, 1881-1925
Bengálské ohně / Arkadij T. Averčenko ; se svolením autora přeložil Aleš Nesý. -- V Praze : Nakladatelství Jos. R. Vilímka, 1924. -- 177 s. ; 20 cmSignatura: 316 619


Puškin, Aleksandr Sergejevič, 1799-1837
Dubrovský / A.S. Puškin ; z ruštiny přeložil Norbert Mrštík. -- Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, [1899]. -- 100 s. ; 15 cmSignatura: 320 000 , 310 894


Sejfullina, Lidija Nikolajevna, 1889-1954
Kain-Kabak : povídka / Lydia Sejfullina ; [autoris. překlad V. Chába]. -- V Praze : Pokrok, 1929. -- 130 s. ; 18 cmSignatura: 315 181


Grzeszczuk, Stanisław, 1934-1999
Nazewnictwo sowiźrzalskie / Stanisław Grzeszczuk. -- Kraków : Nakładem Universytetu Jagiellońskiego, 1966. -- 119 s. ; 24 cmSignatura: I-121 170


Hrubý, Václav, 1885-1933
Václav Hanka a jeho Rukopis Královédvorský / napsal Václav Hrubý. -- Praha : Veraikon, 1919. -- 52 s. ; 24 cmSignatura: 320 522


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Rytmus české prózy / Jaroslav Durych. -- Olomouc : Votobia, 1992. -- 85 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85619-27-X.
Signatura: 743 402


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Tři dukáty / Jaroslav Durych. -- V Praze : Ladislav Kuncíř, 1927. -- 82 s. ; 19 cmSignatura: 70 659


Medek, Rudolf, 1890-1940
Dvě novelly : (Víno - Zlatý věk) / Rudolf Medek. -- V Praze : Bursík a Kohout, 1914. -- 47 s. ; 19 cmSignatura: 202 219


Pockody, Alexander, 1906-1972
Zmŕtvychvstanie Jána Kasalu : román / Alexander Pockody. -- V Bratislave : Bibliotheka, 1935. -- 237 s. ; 18 cmSignatura: 341 988
* beletrie v originále-slovenština


Vajanský, Svetozár Hurban, 1847-1916
Novely / napsal Svet. Hurban Vajanský ; k českému vydání upravil Karel Wolf. -- V Praze : Tiskem a nákladem J. Otty, [1899]. -- 455 s. ; 17 cmSignatura: 335 472


Rukopis Zelenohorský a Královédvorský / text znovu přehlédl a výkladem opatřil Jos. Kořínek. -- 3. opr. vyd. V Praze : I.L. Kober, 1875. -- 87 s. ; 20 cmSignatura: 318 369


Bačkovský, František, 1854-1908
Rukopis Královédvorský a Zelenohorský ve světle pravděpodobném : na uváženou věřícím i nevěřícím v pravosť a spolu také příspěvkem k dějinám písemnictví novočeského / napsal Frant. Bačkovský. -- V Praze : F. Bačkovský, 1888. -- 131 s. ; 23 cmSignatura: 315 604


Písně Rukopisu Králodvorského RKD / [s novočeským převodem Josefa Jirečka z r. 1879 ; ilustrace Josefa Mánesa]. -- [Hranice na Moravě] : Josef Hladký, 1942. -- [22] s. : il. ; 16 cmSignatura: 15 816


Jireček, Josef, 1825-1888
Dějiny literatury české. Díl I, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, ve spůsobě slovníka životopisného a knihoslovného / sepsal Josef Jireček. -- V Praze : Nákladem B. Tempského, 1875-1876. -- 2 sv. (489, 392 s.) ; 23 cmSignatura: 305 215


Medek, Rudolf, 1890-1940
Zborov / Rudolf Medek ; [úpravu a vazbu knihy řídil a dřevoryt vyryl Jaroslav Benda]. -- V Praze : Kamila Neumannová, 1927. -- 23 s. ; 23 cmSignatura: 203 330


Medek, Rudolf, 1890-1940
Lví srdce : básně 1914-1918 / Rudolf Medek. -- 3. rozmnožené vyd. V Praze : Památník odboje, 1921. -- 86 s. ; 21 cmSignatura: 201 911


Medek, Rudolf, 1890-1940
Štefánik / Rudolf Medek. -- V Praze : [Výbor pro uctění památky Štefánikovy při České astronomické společnosti], 1921. -- 13 s. ; 17 cmSignatura: 203 384


Medek, Rudolf, 1890-1940
Svatý Václave, pros za nás-- / Rudolf Medek. -- Praha : Sáša Kovářová, 1939. -- [8] s. : barev. il. ; 16 cmSignatura: 203 519


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Balady / Jaroslav Durych ; [pěti dřevoryty doprovází Arnošt Hrabal]. -- Praha : Lad. Kuncíř, 1925. -- 67 s. : il. ; 21 cmSignatura: 203 360


Medek, Rudolf, 1890-1940
Žena : báseň / Rudolf Medek. -- Hradec Králové : Bibliofilové královéhradečtí, 1928 (Frant. Nemeškal). -- 10 nečísl. listů ; 24 cmSignatura: 202 422


Medek, Rudolf, 1890-1940
Láska a smrt : verše intimní / Rudolf Medek. -- Praha : Ot. Štorch-Marien, 1925. -- 55 s. ; 21 cmSignatura: 203 379


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Básně / Jaroslav Durych. -- 3. vyd. V Praze : Melantrich, 1940. -- 149 s. ; 19 cmSignatura: 312 836


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Eva / Jaroslav Durych. -- V Přerově : Bohuslav Durych, 1928. -- 52 s. ; 23 cmSignatura: 15 710


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Panenky / Jaroslav Durych ; [s kresbami Josefa Šímy]. -- 2. vyd. Praha : Ot. Štorch-Marien, 1927. -- 84 s. : il. ; 32 cmSignatura: I-310 785


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Panenky / Jaroslav Durych. -- Praha : Jan Beránek, 1923. -- 64 s. ; 20 cmSignatura: 300 719


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Té nejkrásnější / Jaroslav Durych. -- Stará Říše na Moravě : J. Florian, 1931. -- 22 s. ; 17 cmSignatura: 13 856


Gajdoš, Adolf, 1884-1966
Šlépěj / Adolf Gajdoš. -- V Brně : Moravské kolo spisovatelů, 1941. -- 46 s. ; 20 cmSignatura: 100 332


Heyduk, Adolf, 1835-1923
Sekerník : kresba z Povltaví / Adolf Heyduk. -- V Praze : J. Otto, [1908]. -- 273 s. ; 14 cmSignatura: 70 343 , 6 510/1-2


Hora, Josef, 1891-1945
Černý závoj / Josef Hora. -- Bratislava : [s.n.], 1932. -- 16 s. : il. ; 22 cmSignatura: 12 466


Jedenáct nejmilejších básní : jak si je vybrali básníci Jan Čarek, František Halas, Vladimír Holan, Jaroslav Kolman Cassius, Jiří Mahen, Rudolf Medek, Stanislav K. Neumann, Jaroslav Seifert, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Jan Zahradníček. -- V Praze : Jan Pohořelý, 1939. -- 31 s. ; 16 cmSignatura: 200 562


Medek, Rudolf, 1890-1940
Lví srdce : básně 1914-1918 / Rudolf Medek. -- V Irkutsku : Informačně-osvětový odbor Ministerstva vojenství, 1919. -- 62 s. ; 16 cmSignatura: 202 731


Medek, Rudolf, 1890-1940
Lví srdce : 1914-1918 / Rudolf Medek. -- 4. vyd. Praha : Bohuslav Hendrich, 1926. -- 82 s. ; 15 cmSignatura: 204 162


Medek, Rudolf, 1890-1940
Lví srdce : básně 1914-1918 / Rudolf Medek. -- 2. vyd. V Praze : Památník odboje, 1919. -- 77 s. ; 22 cmSignatura: 320 549


Medek, Rudolf, 1890-1940
Po dvaceti letech / Rudolf Medek ; [původní litografie Karla Svolinského]. -- Praha : Jaroslav Mašat, 1938. -- [8] s. : barev. il. ; 22 cmSignatura: 203 836


Medek, Rudolf, 1890-1940
Prsten : básně / Rudolf Medek. -- Hradec Králové : Fr. Tichý, 1914. -- 58 s. ; 25 cmSignatura: 200 251


Medek, Rudolf, 1890-1940
První básně / Rudolf Medek. -- V Turnově : Müller a spol., 1927. -- 140 s. ; 19 cmSignatura: 200 252


Medek, Rudolf, 1890-1940
Zborov / Rudolf Medek ; [perevod z češskago T. Mašinskoj]. -- Irkutsk : Inf.-prosvet. otdela Čechoslovackogo vojennago ministerstva, 1919. -- 14 s. ; 17 cmSignatura: 317 285


Medek, Rudolf, 1890-1940
Žena : báseň / Rudolf Medek ; [s dřevorytem a výzdobou titulního listu grafika Františka Koblihy]. -- V Hradci Králové : Fr. Tichý, 1933 (Novina). -- [10] s. : il. ; 15 x 21 cmSignatura: 203 959


Rukopis královédvorský a zelenohorský / [přebásnil a poznámku napsal Kamil Bednář ; doslov napsal Mojmír Otruba ; ilustroval Miloslav Troup]. -- Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961. -- 122 s. ; 25 cmSignatura: 82 395


Svoboda, František Xaver, 1860-1943
Františka X. Svobody Básně. V záhybech společnosti. -- V Praze : V komissi knihkupectví I.L. Kobra, 1883. -- 62 s. ; 16 cmSignatura: 344 103 , 344 752


Svoboda, František Xaver, 1860-1943
Nálady z minulých let : verše důvěrné / Frant. Xav. Svoboda. -- V Sušici : Nákladem Šumavské knih- a kamenotiskárny A. Janský, 1890. -- [54] s. ; 18 cmSignatura: 325 820


Rukopis Královédvorský a Zelenohorský : [text uspořádán byl J. Karlíkem a V. Seykorou ; poznámky k textu zpracoval V. Seykora ; s ilustracemi Josefa Mánesa, K. Svobody, J.M. Trenkwalda a ukázkami ilustrací Mikuláše Alše]. -- Jubilejní vyd. V Praze : Nákladem Rukopisného fondu vědeckého, 1936. -- 274 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-8 884


Rukopis Královédvorský : (ve 2/3 skutečné velikosti) / dle fotografických snímků Jana Rokosa z r. 1862. -- [Praha] : A.J. Vrťátko, [186-]. -- 26 s. ; 12 cmSignatura: III-318 951


Starý, Polykarp, 1858-1907
Magdalena : činohra o čtyřech dějstvích / Polykarp Starý. -- V Praze : Knihtiskárna F. Šimáček, nakladatel, 1892. -- 128 s. ; 18 cmSignatura: 310 248 , 311 840


Pick, Jiří Robert, 1925-1983
Danuše z Podještědí : (kabaret pro divadlo) / J.R. Pick ; hudbu složili Sláva Kunst ... [et al.]. -- V Praze : Dilia, 1963. -- 58 s. ; 28 cmSignatura: I-101 924


Medek, Rudolf, 1890-1940
Plukovník Švec : drama o třech dějstvích / Rudolf Medek. -- 4. vyd. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1929. -- 145 s. ; 18 cmSignatura: 201 891


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Svatý Václav : kvas na Boleslavi : hra o třech dějstvích / Jaroslav Durych. -- V Praze : Ladislav Kuncíř, 1925. -- 96 s. ; 19 cmSignatura: 202 217


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Kvas na Boleslavi : hra o třech dějstvích / Jaroslav Durych. -- 2. přeprac. vyd. V Praze : Ladislav Kuncíř, 1929. -- 77 s. ; 18 cmSignatura: 328 154


Medek, Rudolf, 1890-1940
Srdce a válka : drama o třech dějstvích / Rudolf Medek. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, 1930. -- 124 s. ; 17 cmSignatura: 200 253


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Rekviem : menší valdštejnská trilogie / Jaroslav Durych. -- 3. vyd. Praha : Melantrich, 1935. -- 87 s. ; 20 cmSignatura: 347 159


Medek, Rudolf, 1890-1940
Mohutný sen : román z války / Rudolf Medek. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, 1926. -- 551 s. ; 18 cmSignatura: 320 553


Medek, Rudolf, 1890-1940
Veliké dny : román z války / Rudolf Medek. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, 1923. -- 463 s. ; 18 cmSignatura: 317 296


Vlasák, Rudolf, 1888-1938
Peklo : román ze světové války / Rudolf Vlasák. -- Autoris. vyd. V Praze : Osvětový odbor Družiny dobrovolců českoslov. zahraničního vojska, 1933. -- 2 sv. (294, 324 s.) ; 18 cmSignatura: 203 720


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Masopust / Jaroslav Durych. -- 4. vyd. Praha : Melantrich, [1940]. -- 197 s. ; 20 cmSignatura: 347 175


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Na horách / Jaroslav Durych. -- 2. vyd. Praha : Melantrich, 1935. -- 376 s. ; 20 cmSignatura: 347 216


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Píseň o růži / Jaroslav Durych. -- 6. vyd. Praha : Melantrich, 1941. -- 203 s. ; 20 cmSignatura: 347 217


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Sedmikráska : román / Jaroslav Durych. -- [Praha] : Ladislav Kuncíř, 1927. -- 173 s. ; 17 cmSignatura: 12 027 , 12 107


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Sedmikráska / Jaroslav Durych ; [s 12 kresbami Em. Frinty]. -- 4. vyd. Praha : Ladislav Kuncíř, 1930. -- 154 s. : il. ; 23 cmSignatura: 15 712


Fuchs, Alfréd, 1892-1941
Oltář a rotačka / Alfred Fuchs. -- Praha : Sfinx, Janda, 1930. -- 391 s. ; 19 cmSignatura: 2 379


Herites, František, 1851-1929
Křemen a hlína : román / Fr. Herites. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1909. -- 298 s. ; 18 cmSignatura: 315 174


Kopta, Josef, 1894-1962
Dies irae : román / Josef Kopta ; [doslov napsal Albert Pražák]. -- V Praze : Melantrich, 1945. -- 202 s. ; 20 cmSignatura: 309 333


Medek, Rudolf, 1890-1940
Ohnivý drak : román / Rudolf Medek. -- [Praha] : Vojtěch Šeba, 1921. -- 314 s. ; 18 cmSignatura: 317 295


Ptáček, Ladislav, 1908-1974
S andělem v náruči : román. [II. díl] / Ladislav Ptáček. -- 1. vyd. V Praze : L. Mazáč, 1944. -- 449 s. ; 21 cmSignatura: 307 554/2


Sezima, Karel, 1876-1949
Passiflora / Karel Sezima. -- 2. vyd. V Praze : Nakladatel Jos. R. Vilímek, [1919]. -- 246 s. ; 16 cmSignatura: 315 180


Vachek, Emil, 1889-1964
Červená zahrada / Emil Vachek. -- Praha : Vydavatelstvo Družstevní práce, 1926. -- 190 s. ; 19 cmSignatura: 82 335


Lašek, Bedřich Ladislav, 1863-
Z potulek českého muzikanta : obrázky a vzpomínky / napsal Bedřich Lad. Lašek. -- V Praze : Nákladem Vácslava Řezníčka, 1900. -- 197 s. ; 16 cmSignatura: 343 758


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Pout do Španělska / Jaroslav Durych. -- V Praze : Ladislav Kuncíř, 1929. -- 143 s. ; 18 cmSignatura: 14 017


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Římská cesta / Jaroslav Durych. -- Praha : Melantrich, 1933. -- 95 s. ; 20 cmSignatura: 13 597


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Píseň milostná / Jaroslav Durych ; [pět kreseb a úprava Hany Dostalové]. -- Praha : Aventinum, 1928. -- 65 s. : il. ; 21 cmSignatura: 15 625


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Čert a cikánka / Jaroslav Durych. -- V Přerově : Bohuslav Durych, 1927. -- 37 s. : il. ; 21 cmSignatura: 15 600


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Obrazy / Jaroslav Durych ; [dřevoryty Jaroslav Benda]. -- V Praze : L. Kuncíř, 1922. -- 118 s. : il. ; 15 cmSignatura: 328 185


Marcha, Jaroslav, 1880-1961
Ptačí chléb : vzpomínky na kluky z naší dědiny. Díl 2. / Jaroslav Marcha. -- 2. vyd. Brno : St. Kočí, 1923. -- 139 s. ; 18 cmSignatura: 342 436/2


Medek, Rudolf, 1890-1940
Dáma ve smutku ; Magdalena : novelly / Rudolf Medek. -- Královské Vinohrady : Ludvík Bradáč, 1920. -- 77 s. ; 13 cmSignatura: 15 916


Medek, Rudolf, 1890-1940
Víno : renesanční novella / Rudolf Medek. -- V Hranicích na Moravě : Josef Hladký, 1928. -- 19 s. : il. ; 20 cmSignatura: 202 974


Viková-Kunětická, Božena, 1862-1934
Drobné povídky Boženy Vikové-Kunětické. -- V Praze : Nákladem Libuše, Matice zábavy a vědění, 1888. -- 154 s. ; 17 cmSignatura: 346 703


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Plížení Německem / Jaroslav Durych. -- V Praze : Ladislav Kuncíř, 1926. -- 77 s. ; 18 cmSignatura: 14 015


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Hadí květy : básně v próse / Jaroslav Durych ; upravil Josef Čapek. -- Vyškov : Fr. Obzina, 1924. -- 71 s. ; 19 cmSignatura: 203 820


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Gotická růže : essaye / Jaroslav Durych. -- Praha : Ot. Štorch-Marien, 1923. -- 50 s. ; 21 cmSignatura: 203 774


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Cesta umění : essaye / Jaroslav Durych. -- V Přerově : Bohuslav Durych, 1929. -- 70 s. ; 20 cmSignatura: 14 501


Medek, Rudolf, 1890-1940
Poslední události a Nezávislá jednota čsl. legionářů : (referát, přednesený na schůzi zastupitelstva, konané 7. listopadu 1926 v Praze) / Rudolf Medek. -- Praha : Legie, 1926. -- 33 s. ; 17 cmSignatura: 320 592


Jirásek, Alois, 1851-1930
Bratrstvo : tři rhapsodie. I., Bitva u Lučence / [Alois Jirásek]. -- 3. vyd. V Praze : Nakladatelství J. Otty, 1908. -- 462 s. ; 18 cmSignatura: 322 968/1


Jirásek, Alois, 1851-1930
Bratrstvo : tři rhapsodie. II., Mária / Alois Jirásek. -- 2. vyd. V Praze : Nakladatelství J. Otty, 1907. -- 475 s. ; 18 cmSignatura: 17 347/2


Čím budu? : sbírka povídek pro mládež / redigovala Milena Ivšínová ; [kresba Oldřich Cihelka]. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatel F. Kosek, 1943 (V Novém Bydžově : V. & A. Janata). -- 197 s. : il. ; 21 cmSignatura: 335 579


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Privilegium zpovědi / Jaroslav Durych. -- V Olomouci : S.M. Braito, 1930. -- 12 s. ; 23 cmSignatura: 338 201


Heller, Servác, 1845-1922
Život na Rusi / od Serváce B. Hellera. -- Opr. vyd. V Praze : Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1869. -- 271 s. : il. ; 16 cmSignatura: 410 543/1 , 23 922


Lazarević, Laza K., 1851-1890
Dvě povídky L.K. Lazareviće / úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil Dr. Karel Paul. -- Praha : Státní nakladatelství, 1925. -- 111 s. ; 20 cmSignatura: 313 336
* beletrie v originále-srbština9 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Afghanistan : rescued treasures of Buddhism / translations: Robert Frecer, Ľubomír Novák, Dunja Stevanovič. -- First edition Prague : National Museum, 2016. -- 223 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7036-491-8.
Signatura: A1-6211


Forum urbes medii aevi (konference)
Forum urbes medii aevi ... : sborník příspěvků z konference FUMA konané .... -- Brno : Archaia, o.p.s., [2004]-. -- svazků ; 30 cmSignatura: I-762 620


Novák, Vlastimil, 1964-
Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách = Hacksilver hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky, Czech Republic / Vlastimil Novák, Jan Videman, Pavel Kouřil, Lukáš Richtera, Martin Zmrzlý ; překlad: Vlastimil Novák, Stephen Conway. -- Vydání první Praha : Filosofia, 2016. -- 208 stran : ilustrace, mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7036-495-6.
Signatura: A1-6226


Od špitálu ke galerii... : archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni / Veronika Dudková - Jiří Orna (edd.). -- První vydání Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2015. -- 133 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7247-113-3.
Signatura: B1-6704


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Klontza-Jaklová, Věra, 1970-
What's wrong? : hard science and humanities - tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption / Věra Klontza-Jaklová. -- First published Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 84 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-210-8472-8.
Signatura: B1-6710


904 - Kulturní památky historického období


Kunecký, Jiří, 1980-
Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí : metodika / autoři: Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner. -- Praha : [Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i.], 2015. -- 72 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86246-64-2.
Signatura: B0-22315


908 - Vlastivěda


Brocki, Zygmunt, 1922-1982
Polskie wybrzeze : na dziesięciolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pięćsetlecie powrotu Pomorza Gdańskiego / Zygmunt Brocki i Władysław Szubzda. -- Warszawa : Sport i turystyka, 1954. -- 198 s. : il. ; 29 cmSignatura: I-38 352


Geologija, geochimija i prognoznaja ocenka rudnych rajonov i mestoroždenij Zabajkal'ja / otvetstvennyj redaktor F.I. Vol'fson. -- Irkutsk : Irkutskij gosudarstvennyj universitet imeni A.A. Ždanova, 1973. -- 261 s. : il. ; 26 cmSignatura: I-183 256


Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856
Obrazy z Rus / Karel Havlíček-Borovský ; uspořádal a vydal Zdeněk V. Tobolka. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1904. -- 231 s. ; 17 cmSignatura: 316 428


Mára, Jiří, 1966-
S Jirkou do světa / autor Jiří Mára ; fotografie: Jiří Mára, Alena Márová, Monika Márová. -- Vydání první Přerov : Jiří Mára, 2016. -- 284 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 22 x 30 cm. -- ISBN 978-80-905917-1-4.
Signatura: A0-48888


Plzeň 1880-1935 / Petr Mazný ... [et al.]. -- Vyd. 1. Plzeň : Petr Flachs, 1999. -- 113 s. : il., mapa ; 31 cm. -- ISBN 80-238-4630-2.
Signatura: I-649 351


Šedivý, David
Praha romantická a tajemná / David Šedivý. -- Praha : Vltavín, 2016. -- 110 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 x 31 cm. -- ISBN 978-80-86587-53-0.
Signatura: A0-48917


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Berlitz pocket guide South Afrika. Česky
Jižní Afrika : inspirace na cesty / z anglického originálu Berlitz pocket guide South Afrika (6th Ed.) přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea, 2017. -- 141 stran : barevné ilustrace, mapy ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7508-265-7.
Signatura: A0-49229


Bernhardt, Tomáš, 1968-
Böhmerwald Grenzenlos : Bayerischer Wald - Šumava - Mühlviertel : [550 Ortsbeschreibungen : 300 teils historische Abbildungen] / Autoren des tschechischen Teils Tomáš Bernhardt, Jiří Jelen, Petr Mazný ; Autorin des deutschen und österreichischen Teils Marita Haller. -- 2. Aufl. [Plzeň] : Starý most, 2007. -- 320 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-239-9491-9.
Signatura: A0-48658


Bezlitz pocket guide Montenegro. Česky
Černá Hora : inspirace na cesty / z anglického originálu Bezlitz pocket guide Montenegro ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 1. vydání V Brně : Lingea, 2017. -- 141 stran : ilustrace, mapy, plány ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7508-256-5.
Signatura: A0-49226


Böhnisch, Robin, 1976-
Arménie : země hor, klášterů a vína = Armenia : the country of mountains, monasteries and wine / Robin Böhnisch. -- Polnička : Tváře, 2017. -- 189 stran : barevné ilustrace ; 31 cm. -- ISBN 978-80-906621-2-4.
Signatura: A1-6282


Buckley, James, 1963-##[Planet Earth. Česky]
Planeta Země / autor: James Buckley Jr., Diane Bailey ; z anglického originálu Planet Earth ... přeložila Ivana Rybecká. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 208 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-242-5528-6.
Signatura: A0-48772


Clark, Gregor##[Sicily. Česky]
Sicílie / toto vydání připravili Gregor Clark, Cristian Bonetto ; překlad K.H. Doutná. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co, 2017. -- 319 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-256-1945-2.
Signatura: A0-48524


Drahný, Radek, 1976-
Krkonoše / Radek Drahný. -- Vrchlabí : Green mango, Zdeňka Šanovcová, 2016. -- 248 stran : barevné ilustrace ; 22 x 31 cm. -- ISBN 978-80-270-0572-7.
Signatura: A0-49065


Kašpar, Zbyněk, 1970-
Paříž : průvodce městem / Zbyněk Kašpar. -- 1. vydání Praha : Freytag & Berndt, 2017. -- 250 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, plány ; 22 cm + 1 mapa 42 x 62cm, složeno na 22 x 11cm. -- ISBN 978-80-7445-196-6.
Signatura: D0-2372


Kořenský, Josef, 1847-1938
K protinožcům : cesta do Australie, Tasmanie, na Nový Zéland, Ostrovy Přátelské, Samojské a Vitijské a návrat Celebesem, Javou, Korálovým mořem, Siamem, Čínou, Žaponskem, Koreou a Sibiří / napsal Josef Kořenský. -- Praha : J. Otto, [1903-1904?]. -- 2 sv. (524, 679 s.) : il. ; 25 cmSignatura: 25 844


Krušins'ka, Olena Anatolijivna, 1978-
Zakarpatí : průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí / Olena Krušynska ; z ukrajinštiny přeložila Rita Kondlerová. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2017. -- 575 stran : ilustrace, mapa ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-2647-7.
Signatura: A0-49219


Mára, Jiří, 1966-
Rakouskem a Francií [videozáznam] / Jiří Mára. -- [Přerov : J. Mára, 2013]. -- 1 DVD-video (33 min.) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-2065


Martínek, Jiří, 1976-
Geograf a cestovatel Jiří Daneš / Jiří Martínek. -- Praha : Historický ústav, 2017. -- 291 stran : ilustrace, mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7286-287-0.
Signatura: A0-48396


Musil, Alois, 1868-1944
Italie v Africe : Nová Libye : Italská východní Afrika / Alois Musil. -- V Praze : Melantrich, 1939. -- 303 s. : 2 vlepené složené mapy ; 23 cmSignatura: 302 222


Rawlings-Way, Charles##[New Zealand. Česky]
Nový Zéland (Aotearoa) / toto vydání připravili Charles Rawlings-Way, Brett Atkinson, Sarah Bennett, Peter Dragicievich, Lee Slater ; překlad: Eva Čachová, Anna Pilátová, Tereza Horváthová. -- První české vydání Praha : Svojtka & Co., 2017. -- 670 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-256-1946-9.
Signatura: A0-49437


Saße, Dörte##[Island. Česky]
Island / Dörte Saße. -- České vydání druhé, aktualizované Praha : Jan Vašut s. r. o., 2017. -- 132 stran : barevné ilustrace, mapy ; 19 cm + 1 mapa (47 x 36 cm , složeno na 18 x 10 cm). -- ISBN 978-80-7541-090-0.
Signatura: D0-2382


TOP atraktivity Královéhradeckého kraje : objevte Královéhradecký kraj. -- [Hradec Králové] : Královéhradecký kraj, [2016]. -- 28 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cmSignatura: B0-22348


TOP atrakcje w Kraju Kralowohradeckim : odkryj Kraj Kralowohradecki. -- [Hradec Králové] : Kraj Kralowohradecki, [2016]. -- 28 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cmSignatura: B0-22347


TOP attractions of Hradec Králové Region : discover the Hradec Králové Region. -- [Hradec Králové] : Hradec Králové Region, [2016]. -- 28 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cmSignatura: B0-22346


TOP-Attraktivitäten der Region Hradec Králové : entdecken sie die Region Hradec Králové. -- [Hradec Králové] : Region Hradec Králové, [2016]. -- 28 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cmSignatura: B0-22345


Travel design : objevy, emoce, inspirace. -- Praha : Travel Design a.s., 2017-. -- 30 cm


Vorlíček, Jaroslav, 1955-
Start 55. 2. díl, Jinošství, mládí, léta vojenská, svatba / Jaroslav Vorlíček. -- Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2016. -- 203 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86930-76-3.
Signatura: A0-38971/2


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Akinyemi, Rowena
Nelson Mandela : [B1-B2 : stage 4 (1400 headwords)] / Rowena Akinyemi. -- 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2008. -- 88 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-0-19-423396-5.
Signatura: B0-22298
* stage 4 * úroveň jazyková B2 * úroveň jazyková B1


Bárta, Stanislav, 1979-
Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420-1437) / Stanislav Bárta. -- Vydání první Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 302 stran : ilustrace, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-8459-9.
Signatura: A0-48489


Graclík, Miroslav, 1967-
Osudy hvězd stříbrného plátna : osudy dalších 40 herců první republiky / Miroslav Graclík. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2015. -- 367 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7390-304-6.
Signatura: A0-48352


Gregorovičová, Eva, 1950-
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-1918 = Die Herrschaft Schlackenwerth zur Zeit der Großherzöge von Toskana / Eva Gregorovičová, Miluše Kobesová, Naděžda Kubů, Lubomír Sršeň, Dana Stehlíková ; překlad Skřivánek s.r.o., Jan Kahuda. -- Ostrov : Město Ostrov, [2016?]. -- 37 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN 978-80-260-9764-8.
Signatura: B0-22243


Chadwick, William R., 1937-2011
Záchrana českých uprchlíků 1938-39 : sir Nicholas Winton nebyl sám / William R. Chadwick ; z anglického originálu The Rescue of the Prague refugees 1938-39 ... přeložila Jitka Herynková. -- Praha : Mladá fronta, [2017]. -- 173 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-4375-5.
Signatura: A0-48600


Juřík, Pavel, 1965-
Lobkowiczové : popel jsem a popel budu / Pavel Juřík. -- Vydání první Praha : Knižní klub, 2017. -- 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, erby, genealogické tabulky ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-5429-6.
Signatura: A0-48785


Kneblová, Hana, 1976-
Slavné ženy Francie / Hana Kneblová. -- Vydání první Praha : Brána, 2017. -- 157 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7243-950-8.
Signatura: A0-48674


Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Komenského vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu : pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou : s věrným zobrazováním před povahou dravčí a před škraboškami... / uspořádal Jan Kumpera. -- Petrovice : ProfiSales, s.r.o., [2017]. -- 130 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87494-26-4.
Signatura: A0-48550


Korandová, Marie, 1936-
Sága rodiny Škodů / Marie Korandová. -- Vydání první V Plzni : Starý most s.r.o., 2016. -- 144 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87338-61-2.
Signatura: A0-48662


Kosatík, Pavel, 1962-
Jan Masaryk - pravdivý příběh / Pavel Kosatík, Michal Kolář. -- Třetí přehlédnuté vydání Praha : Mladá fronta, 2016. -- 353 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-4346-5.
Signatura: A0-48732


Králík, Jan, 1954-
V soukolí okřídleného šípu : zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků / ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík ; životopisy osobností připravil Petr Hrdlička. -- 2. rozšířené vydání Praha : Grada Publishing, 2016. -- 197 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-271-0177-1.
Signatura: A0-48713


Liška, Vladimír, 1955-
Marie Terezie : záhady a mystéria / Vladimír Liška. -- 1. vydání Praha : XYZ, 2017. -- 205 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7505-629-0.
Signatura: A0-48508


Nosková, Jana, 1975-
"Proč to vyprávím?" : první polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = "Warum erzähle ich das?" : die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns / zpracovala a k vydání připravila Jana Nosková ; překlad: Iva Kratochvílová, Denisa Sedlák Čevelová, Volker Losseff. -- Vydání první Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno : Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2016. -- 636 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-88081-08-1.
Signatura: A0-48412


Poberová, Slávka, 1943-
První po Bohu : nejmocnější vládcové, kteří utvářeli svět / Slávka Poberová. -- Vydání první Frýdek-Místek : Alpress, 2017. -- 225 stran ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7543-260-5.
Signatura: A0-48250


Uličný, Petr, 1972-
Architektura Albrechta z Valdštejna : italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635 / Petr Uličný a kol.. -- Vydání první Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. -- 2 svazky : ilustrace, plánky, portréty ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7422-564-2.
Signatura: A1-6292


Vergé-Franceschi, Michel, 1951-##[Histoire érotique de Versailles. Česky]
Erotické dějiny Versailles : (1661-1789) / Michel Vergé-Franceschi, Anna Moretti ; překlad: Šárka Belisová. -- 1. vydání Brno : CPress, 2017. -- 291 stran : 1 genealogická tabulka ; 21 cm. -- ISBN 978-80-264-1407-0.
Signatura: A0-48833


Veselá-Prudková, Lenka, 1975-
Rytíř a intelektuál : Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525-1596) a jeho knihovna / Lenka Veselá. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2016. -- 439 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2545-6.
Signatura: A0-49318


Medek, Rudolf, 1890-1940
Dva hlasy : Březina, Sova / Rudolf Medek. -- Na Král. Vinohradech : Ludvík Bradáč, 1921. -- 67 s. ; 13 cmSignatura: 201 897


Grünstein, Leo, 1876-1943
Moritz Michael Daffinger und sein Kreis : mit 27 mehrfarbigen und 44 getonten Lichtdrucken / von Leo Grünstein. -- Wien ; Leipzig : Manz-Verlag, 1923. -- 146 stran, lxx listů obrazových příloh : ilustrace ; 29 cmSignatura: I-225 973


Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856
Politické zásady Karla Havlíčka Borovského / Karel Havlíček-Borovský ; uspořádal a úvodem opatřil Jan J. Langner. -- Praha : J. Otto, [1925]. -- 86 s.Signatura: 315 803 , 316 428


Palacký, František, 1798-1876
Politické myšlénky Františka Palackého / uspořádal a úvodem opatřil Adolf Srb. -- Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, [1898]. -- 80 s. ; 15 cmSignatura: 318 820 , 316 428 , 310 874 , 310 894


Rieger, František Ladislav, 1818-1903
Politické výroky a zásady Frant. Lad. Riegra o poměrech a budoucnosti naší v Rakousku / sestavil a úvodem opatřil Jan J. Langner. -- Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, [1898]. -- 106 s. ; 16 cmSignatura: 315 803 , 318 820 , 339 045


Krofta, Kamil, 1876-1945
O sv. Václavu : řeč ministra K. Krofty, pronesená při slavnostní schůzi dne 22. září 1929. -- V Praze : Národní výbor svatováclavský, 1929. -- 22 s. ; 17 cmSignatura: 352 427


Durych, Jaroslav, 1886-1962
Cesta svatého Vojtěcha / Jaroslav Durych. -- V Břevnově : Benediktinské opatství, 1940. -- 97 s. : il. ; 18 cmSignatura: 322 058


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 / text: Ministerstvo kultury ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 81 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 portrét ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7028-462-9.
Signatura: B0-22318


Lhoták, Jan, 1982-
Registra památná města Sušice : 1550-1628 / Jan Lhoták ; ve spolupráci s Karlem Kučerou. -- Vydání první Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016. -- 588 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7561-006-5.
Signatura: A0-48645


Mendelová, Jaroslava, 1952-
Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585-1586 / Jaroslava Mendelová. -- Vydání první Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016. -- 415 stran, 8 nečíslovaných stran příloh : faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7561-026-3.
Signatura: A0-48643


Pánek, Jaroslav, 1947-
Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy / Jaroslav Pánek. -- Vydání první Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. -- 729 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7560-027-1.
Signatura: A1-6225


94 - Dějiny


Almanach vydaný při příležitosti 250. výročí založení Nového Hradce Králové (1766-2016) / uspořádala a graficky upravila Lenka Zídková, kapitoly 2-5 ve spolupráci s Jiřím Němečkem. -- Vydání 1 [Hradec Králové] : Vydala Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové, 2016. -- 70 nečíslovaných stran : ilustrace, plánky ; 21 cmSignatura: B0-22426


Bednaříková, Jarmila, 1952-
Stěhování národů a sever Evropy : Vikingové na mořích i na pevnině / Jarmila Bednaříková. -- Vydání první Praha : Vyšehrad, 2017. -- 276 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7429-744-1.
Signatura: A0-48684


Bergamino, Giorgio##[Gran libro de preguntas y respuestas. Česky]
Historie světa v otázkách a odpovědích (nejen pro děti) / texty: Giorgio Bergamino, Silva Canevaro, Gaia Giuffredi ; překlad: Kateřina Radilová. -- 1. vydání Říčany : Nakladatelství SUN, s.r.o., 2016. -- 379 stran : barevné ilustrace, 23 cm. -- ISBN 978-80-7371-948-7.
Signatura: A0-48582


Deary, Terry, 1946-##[Awesome Egyptians. Česky]
Strašliví Egypťané : (o čem se vám učitelé neodvažují říct) / Terry Deary, Peter Hepplewhite ; z anglického originálu Horrible histories: The awesome Egyptians přeložil Robert Novotný. -- 6. vydání V Praze : Egmont Publishing, 2017. -- 128 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-3909-4.
Signatura: B0-22196


Deary, Terry, 1946-##[Groovy Greeks. Česky]
Úžasní Řekové : (o čem se vám učitelé neodvažují říct) / Terry Deary ; [ilustrace] Martin Brown ; z anglického originálu Horrible histories: The groovy Greeks přeložil Robert Novotný. -- 6. vydání V Praze : Egmont Publishing, 2017. -- 128 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN 978-80-252-3910-0 * 80-252-3910-0 (chyb.).
Signatura: B0-22195


Goadby, Edwin
Anglie za Shakespeara / E. Goadby ; z angličtiny přeložil K. Mušek. -- V Praze : nákladem J. Otty, 1902. -- 129 s. ; 15 cmSignatura: 318 952


Goes, Peter##[Tijdlijn. Česky]
Cesta časem : světové dějiny v obrazech / Peter Goes ; texty: Peter Goes en Sylvia Vanden Heede ; z holandského originálu Tijdlijn ... přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. -- Vydání první Zlín : Kniha Zlin, 2017. -- 72 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 38 cm. -- ISBN 978-80-7473-524-0.
Signatura: A2-100


Chalupa, Jiří, 1966-
Dějiny Španělska / Jiří Chalupa. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. -- 747 stran : ilustrace, portréty, mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-525-3.
Signatura: A0-48994


Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova / Jan Klíma. -- Vydání druhé Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. -- 383 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-558-1.
Signatura: A0-48303


Kolář, Pavel
Co byla normalizace? : studie o pozdním socializmu / Pavel Kolář, Michal Pullmann. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. -- 222 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7422-560-4.
Signatura: A0-48327


Milton, Giles, 1966-
Když Lenin přišel o mozek a Churchill obětoval ovci / Giles Milton ; překlad Jan Kozák. -- Vydání první Brno : Jota, 2017. -- 191 stran ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7565-110-5.
Signatura: A0-48986


Padevět, Jiří, 1966-
Dotek Anthropoidu / Jiří Padevět. -- Vydání 1. Praha : Academia, 2017. -- 258 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-2675-0.
Signatura: A0-49259


Seignobos, Charles, 1854-1942
Politické dějiny Francie v století devatenáctém / Ch. Seignobos ; přeložil Josef Helm ; úvodem doprovodil Zdeněk V. Tobolka. -- Praha : nákladem J. Otty, 1903. -- 232 s. ; 15 cmSignatura: 318 952 , 325 401


Smolová, Věra, 1966-
Příbram / Věra Smolová vedoucí autorského kolektivu, autorský kolektiv Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer, Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, František Stehlík, Pavel Škácha, Václav Trantina, Josef Velfl. -- Vydání první Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 686 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7422-489-8.
Signatura: A0-48786


Soukupová, Blanka, 1965-
Lidé a města ve velkých válkách : pohled etnologa (antropologa) = Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej : spojrzenie antropologa / Blanka Soukupová, Róża Godula-Węcławowicz, Grażyna Ewa Karpińska a kol.. -- 1. vydání Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. -- 152 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7571-001-7 * 978-80-87398-72-2 (chyb.).
Signatura: B0-22163


Tejchman, Miroslav, 1938-
Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman. -- Vydání první Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 437 stran : mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-246-3178-3.
Signatura: A0-48569


Příběh nového jména : mládí-31 -


Ferrante, Elena, 1943-
Geniální přítelkyně. Díl druhý, Příběh nového jména : mládí / Elena Ferrante ; přeložila Alice Flemrová. -- V českém jazyce vydání první Praha : Prostor, 2017. -- 423 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-357-2.
Signatura: A0-46966/2