MDT


0 Všeobecnosti

00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)

02 - Knihovnictví

06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea

09 - Rukopisy. Vzácné knihy

1 Filozofie. Psychologie

159.9 - Psychologie

16 - Logika

17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie

2 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství

3 Společenské vědy

30 - Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie

31 - Statistika. Demografie. Sociologie

32 - Politika

33 - Ekonomické vědy

34 - Právo

35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství

36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění

37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas

39 - Národopis. Etnologie. Etnografie

???

5 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě

504 - Životní prostředí. Ekologie

51 - Matematika

52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie

53 - Fyzika

54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)

55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie

56 - Paleontologie

57 - Biologické vědy

58 - Botanika

59 - Zoologie

6 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína

62 - Technika všeobecně

63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství

64 - Domácí hospodářství

65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy

66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

67/68 - Různá odvětví průmyslu a řemesel

69 - Stavebnictví

7 Umění. Zábavy. Sport

71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura

72 - Architektura

73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů

74 - Kreslení. Umělecká řemesla

75 - Malířství

77 - Fotografie a podobné postupy

78 - Hudba

79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport

8 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky

81 - Lingvistika. Jazyky

82 - Literatura

9 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie

903 - Prehistorie. Prehistorické památky

904 - Kulturní památky historického období

908 - Vlastivěda

91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování

929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)

93 - Historická věda. Pomocné vědy historické

94 - Dějiny

Příběh nového jména : mládí-31 -