Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Úvodní stránka > Novinky > Bibliobox HERBIE

Bibliobox HERBIE

 Box na vracení knih

      Kdy je box v provozu?
Do boxu můžete vkládat knihy a další dokumenty pouze tehdy, když je knihovna pro veřejnost uzavřena. V ostatní dobu je box uzamčen.

      Kdy se vrácení dokumentů zaznamená?
Garantujeme, že dokumenty vrácené prostřednictvím boxu budou z čtenářského konta odečteny následující p r a c o v n í den. Vrátíte-li dokument např. v sobotu ve 14.00, bude z vašeho konta odečten až v pondělí.

      Jak je to s výpůjční lhůtou a sankcemi za její překročení?
Dokument je považován za vrácený až v okamžiku, kdy je odečten z čtenářského konta, nikoliv v okamžiku, kdy je vložen do boxu. Box na vracení není propojen s knihovním systémem, a tak systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty, generuje upomínky a poplatky z prodlení až do doby, než knihovníci odečtou dokument z vašeho čtenářského konta.

      Dostanu potvrzení o vrácení knih?
Box na vracení knih je služba založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy neobdržíte žádné potvrzení. Knihovna neposílá ani vyrozumění o odečtení výpůjčky z čtenářského konta. Doporučujeme zkontrolovat si následující pracovní den, zda byla výpůjčka z čtenářského konta skutečně odečtena.

      Jaké mohou nastat problémy?
Pokud jste dokument vložili do boxu a nebyl z čtenářského konta odečten, neprodleně nás informujte na adrese půjčovna@svkhk.cz nebo na telefonu 494 946 220, případně se dostavte osobně k pultu v 1. NP.
V případě, že při přebírání z boxu zjistíme, že byl dokument jakýmkoliv způsobem poškozen oproti stavu při půjčování, výpůjčka nebude z konta odečtena a budete vyzvání k jednání o řešení vzniklé situace. Stejným způsobem bude knihovna postupovat, jestliže bude chybět příloha.

      Herbie - seznamte se
- Box na vracení knih Herbie má rozměry 760 x 760 x 1250 mm
- Uvnitř je vozík o rozměrech 680 x 680 x 560 mm
- Okýnko pro vracení dokumentů má rozměry 350 x 100 mm
- Hmotnost prázdného boxu je 100 kg
- Knihy dopadají na měkkou a elastickou podložku, která zajišťuje jejich dobrý stav a brání poškození