Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Jednání ÚKR a doporučení k MVS

Jednání ÚKR a doporučení k MVS

Ústřední knihovnická rada ČR s předsedajícím Vítem Richterem se na svém jednání 6. 12. 2021 věnovala tématu poskytování meziknihovních výpůjčních služeb. Po obsáhlé diskusi bylo schváleno toto usnesení:
 
ÚKR projednala otázky související s poskytováním MVS a konstatovala:
 
  1. Preferovanou variantou MVS je požadavek čtenáře samoobslužně zadaný přes Knihovny.cz.
 
  1. Pro požadavky zadané přes žádající knihovnu doporučuje ÚKR systém Získej jako hlavní nástroj pro správu MVS.
 
  1. Knihovny dožádané vyřizují i požadavky zaslané jiným způsobem (než ad 1 a ad 2) v souladu s právními předpisy; je možné pro takové případy stanovit odlišné podmínky.
 
  1. K otázce MVS se ÚKR vrátí po vyhodnocení právě probíhajícího dotazníkového šetření.
 
  1. Tuto otázku bude ÚKR řešit jak z hlediska dlouhodobého (Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027), tak z hlediska operativních doporučení.