Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Klub seniorů - program na 2. pololetí 2020

Klub seniorů - program na 2. pololetí 2020

Projekt Klub seniorů byl spuštěn ve Studijní a vědecké knihovně v roce 2013. Mile nás překvapil poměrně velký zájem a aktivita našich starších čtenářů. Nechceme však činnost klubu omezovat čtenářským průkazem v naší knihovně a zveme do klubu i všechny další zájemce z řad seniorů. 
 
Členové Klubu seniorů při Studijní a vědecké knihovně tedy získají možnost účastnit se 2x měsíčně klubových společných setkání. Setkání i přednášky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek dopoledne. Jako bonus jsou členové klubu přednostně informováni o všech zajímavých akcích, které knihovna pořádá. Stejně tak jsou jim přednostně nabízeny zajímavé kurzy. V tomto roce opět úspěšně spolupracujeme s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

Cena pro členy klubu za semestr je 250 Kč. Platba v hotovosti probíhá vždy na prvním setkání v semestru. 

Pokud Vás zajímá jakákoli přednáška, výstava, procházka či akce, můžete se jí zúčastnit bez ohledu na věk. V tom případě je jednotlivé vstupné 50 Kč.

V případě vašeho zájmu o činnost Klubu seniorů kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Bc. Vladimíru Buchtovou, Vladimira.Buchtova@svkhk.cz


KLUB SENIORŮ 2020
PROGRAM NA II. POLOLETÍ 


 
10. září 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole

PhDr. Pavla Koritentská

Přednáška s tématem jízdní kola, velocipedy, bicykly a další dopravní prostředky, která seznámí posluchače také se zajímavostmi týkajícími se nejen cyklististiky Hradce Králové první republiky.24. září 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Výstava: Není obraz jako obraz

Návštěvníci se dozvědí zajímavosti z historie unikátní, ale již téměř zapomenuté učební pomůcky - školního obrazu, která před sto lety byla v každé třídě. Prohlédnou si výběr z rozsáhlé sbírky těchto pomůcek, která jsou v držení Muzea východních Čech v Hradci Králové.

 

Akce je z důvodu epidemiologické situace zrušena a bude uvedena v náhradním termínu.
15. října 2020 v 10:00 hodin 
Výstava: Pražský groš. Příběh nejslavnější české mince.
PhDr. Vojtěch Brádle
Během prohlídky výstavy se zájemci seznámí s "příběhem" pražského groše, nejproslulejší mince české historie, a to od jeho zavedení v roce 1300 až po ukončení ražby o takřka 250 let později. Těšit se mohou na několik skutečných mincovních pokladů, které byly v této době ukryty. Akce je z důvodu epidemiologické situace zrušena a bude uvedena v náhradním termínu.
29. října 2020 v 10:00 hodin 
Učebna č. 2 SVK HK
Alžběta Rejčka, první hradecká královna
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Přednáška přiblíží životní osudy Alžběty (Elišky) Rejčky, první české královny, jejímž sídelním městem se stal Hradec Králové. Alžběta Rejčka žila v napjaté době, rámované vymřením dynastie Přemyslovců a nelehkým nástupem nové vladařské dynatise Lucemburků. V mnoha ohledech nonkonformní žena se často neváhala postavit nepřízni osudu a i proto se její jméno zapsalo trvale do české historie. Zůstalo však za ní více, než jen barvotiskový romantický obraz pobuřující lásky s nejmocnějším šlechticem své doby, Jidřichem z Lipé. Od smrti "hradecké královny", jak byla Rejčka nazvána již současníky, letos uplyne 685 let.Akce je z důvodu epidemiologické situace zrušena a bude uvedena v náhradním termínu.
12. listopadu 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Výstava dle aktuální nabídky a zájmu


 

Akce je z důvodu epidemiologické situace zrušena a bude uvedena v náhradním termínu.
26. listopadu 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Houbařův rok
Bc. Tereza Tejklová

Přednáška nás provede houbařovým rokem. Houbařit se dá od ledna do prosince, a proto se seznámíme se zimními i jarními druhy hub a ukážeme si i známé a hojně sbírané letní a podzimní houby.Akce je z důvodu epidemiologické situace zrušena a bude uvedena v náhradním termínu.
10. prosince 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Grošová měna v Čechách
PhDr. Vojtěch Brádle
 V návaznosti na probíhající výstavu v MVČ HK, věnovanou pražskému groši, bude představena posluchačův problematika grošové měny na našem území. Situace v Čechách bude zasazena o širších evropských souvislostí.

 

Výstava se koná.

      17. prosince 2020 v 10:00 hodin

Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Výstava dle aktuální nabídky a zájmu.

 

 

  

Cena vstupného za celé pololetí je 250 Kč. Platí se v hotovosti na první přednášce
(resp. na druhém setkání 23. ledna 2020 v učebně č. 2 v 5. NP.)
Jednotlivé vstupné 50 Kč.
 

mvc-logo-slogan-cz-CMYK.jpg