Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Rešerše dle Vašich požadavků

Rešerše dle Vašich požadavků

Připravujete se v této nelehké době na psaní nějaké práce a potřebujete vyhledat literaturu? Chcete mít náskok, než knihovna zase otevře? Využijte naši rešeršní službu! Dle Vašich požadavků vypracujeme soupis relevantních informačních zdrojů a zašleme Vám ho e-mailem.
Žádanku najdete zde. Služba je placena podle ceníku zde.
Plné texty starších rešerší z let 2006-2018 navíc najdete v online katalogu volně a zcela zdarma.

reserse.jpg