Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Rešerše dle Vašich požadavků

Rešerše dle Vašich požadavků

Připravujete se na psaní nějaké práce a potřebujete vyhledat literaturu? Využijte naši rešeršní službu! Dle Vašich požadavků vypracujeme soupis relevantních informačních zdrojů a zašleme Vám ho e-mailem.
Žádanku najdete zde. Jedná se o placenou službu, ceník zde.
Plné texty starších rešerší z let 2006-2018 navíc najdete v online katalogu volně a zcela zdarma.

reserse.jpg