Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > Omluvte nefunkčnost služby vzdáleného přístupu do vybraných plnotextových databází

Omluvte nefunkčnost služby vzdáleného přístupu do vybraných plnotextových databází

... na jejím zprovoznění se pracuje ...