Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > Pronájem

Nabídka a ceník pronájmu prostor ve Studijní a vědecké knihovně

Ceník prostor zde.

Nabídka reklamní plochy
Studijní a vědecká knihovna nabízí reklamní plochu nad vjezdem na venkovní parkoviště knihovny. Jedná se o část pokrytou pletivem.  Cena za 1 m2 je 500 Kč. Studijní a vědecká knihovna si vyhrazuje právo odmítnout reklamu či propagaci neslučující se s posláním knihovny.
Pro    sjednání    umístění  reklamy   kontaktujte   prosím   oddělení    vnějších    vztahů a marketingu služeb – tel. 494 946 203.

DSC08669.JPG