Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Anketa Líbí se Vám nové stránky knihovny? The poll is closed.
Ano
 
18%
Ne
 
81%
* * *

Úvodní stránka

Vzdelavani.png
Nabídka exkurzí, lekcí informační výchovy a kurzů pro školy a veřejnost.

Knihovna zve zájemce o exkurze, lekce informační výchovy, workshopy a vzdělávací kurzy. Nabídka je rozdělena zvlášť pro školy a pro veřejnost.

 
Naši lektoři a lektorky:
 

Mgr. Gabriela Holečková
gabriela.holeckova@svkhk.cz
+420 494 946 256

Ve Studijní a vědecké knihovně pracuji od roku 1990. Začínala jsem na odboru doplňování a zpracování fondů a posléze se přesunula na odbor služeb, kde jsem dosud. Během práce v knihovně jsem dálkově vystudovala magisterské studium v oboru Informační studia a knihovnictví na MU v Brně.
V současné době vedu oddělení prezenčních služeb, zpracovávám rešerše a vedu workshopy Paměťových technik pro studenty i veřejnost (certifikát trenéra paměti II. stupně). Mým oblíbeným literárním žánrem jsou detektivky, ráda také zavítám do divadla, kina či na koncerty. Péči o mou fyzickou kondici pak zajišťuje zejména můj hyperaktivní pes.
Ráda se s Vámi potkám v naší knihovně, ať už při řešení nějakého zapeklitého dotazu nebo při zlepšování paměťové kapacity.


Jazyky: CZE, ENG

Mgr. Kateřina Barillová
katerina.barillova@svkhk.cz
+420 494 946 243

Ve Studijní a vědecké knihovně jsem strávila mnoho času právě jako studentka, kdy jsem zde poctivě psala semestrální, i závěrečné práce. Už tehdy jsem si zamilovala zdejší atmosféru, architekturu a hlavně dech beroucí malby.
Rok se s rokem sešel a od jara 2023 zde pracuji jako knihovnice. Na starost mám také lekce informačního vzdělávání a workshopy pro studenty. Potkat mě můžete právě jako lektora nebo ve 3. a 5. patře, kde Vám s kolegy vždy rádi pomůžeme při hledání knih nebo materiálů k vašim domácím úkolům.


Jazyky: CZE, ENG

Bc. Kristýna Víšková
kristyna.viskova@svkhk.cz
+420 494 946 243

Mezi lety 2019–2021 jsem studovala Jazykovou a literární kulturu na Univerzitě Hradec Králové a získala jsem titul bakalář. Poté jsem se rozhodla pokračovat v navazujícím studiu, tentokrát v oboru Učitelství pro základní školy se specializací na český jazyk a etickou výchovu. V rámci studia jsem si vyzkoušela učit napříč ročníky druhého stupně základní školy. V dubnu roku 2023 jsem nastoupila do knihovny, kde pracuji v prezenčních službách. Při své práci využívám získané zkušenosti ze školy i z práce v knihkupectví. Ve volném čase se ráda začtu do krásné literatury, plavu a chodím do přírody.


Jazyky: CZE, ENG

Mgr. Marie Štyndlová
marie.styndlova@svkhk.cz
+420 494 946 243

Po absolvování oboru Informační studia a knihovnictví na vysokých školách v Brně a Opavě bylo pro mě zaměstnání v knihovně jasnou volbou. 😁
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové pracuji od roku 2010 a to v prezenčních službách. Většinu času zpracovávám rešerše. Částečně jsem v přímém kontaktu se čtenáři u informačních pultů ve studovně či půjčovně a radím jim s různě složitými dotazy. Dále se věnuji lektorské činnosti. Vedu zejména workshopy a lekce pro školy, jejichž nabídku máme velmi pestrou.
Tanec – hudba – fotografie; tyto tři slova zcela vystihují, čemu se ráda oddávám ve svém volném čase.


Jazyky: CZE, ENG

Mgr. Veronika Křepinská
veronika.krepinska@svkhk.cz
+420 494 946 243

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové pracuji od ledna 2019. Povolání knihovnice bylo již od dětství jedno z mých vysněných, a tak jsem moc ráda, že se mi tento sen splnil. Mám bakalářský titul z historie a ochrany hmotných památek a magisterský titul z knihovnictví, které jsem studovala již dálkově při práci v SVK HK. V knihovně jsem začínala v absenčních službách za výpůjčním pultem, nyní pracuji v prezenčních službách, konkrétně půjčuji knihy k prezenčnímu studiu nebo pomáhám návštěvníkům vyhledat knihy či jiné zdroje, které potřebují. Také vedu exkurze a lekce informačního vzdělávání pro školy.
Knížky miluji, jsou pro mne bohatým zdrojem informací i únikem z reality. V poslední době čtu zejména psychologickou a seberozvojovou literaturu, mezi má oblíbená témata patří dále starověký Egypt nebo fantastika.
Kromě výše zmíněného je mojí velkou láskou hudba, zpívám a snažím se skládat vlastní písně. Dále ráda navštěvuji hrady, zámky či jiné památky, dobře mi dělá příroda a v neposlední řadě se cítím šťastně se svojí rodinou či blízkými přáteli.

Jazyky: CZE, ENG

Bc. Markéta Pituchová
marketa.pituchova@svkhk.cz
+420 494 946 243

Původně jsem učitelkou hudby, po rodičovské dovolené jsem vystudovala bakalářský obor Knihovnictví a informační věda v Opavě a do Studijní a vědecké knihovny jsem nastoupila v roce 2013.
Pracuji v prezenčních službách, kde vyhledávám čtenářům potřebnou literaturu. Zodpovídám za regionální fond knih ve studovně, připravuji čtenářské soutěže zaměřené zejména na regionální autory. Věnuji se také lektorské činnosti, vedu lekce pro školy a od roku 2023 lekce trénování paměti (certifikát trenéra I. stupně).
Mými zájmy je klasická kytara, klavír, zpěv, historie a turistika.

Jazyky: CZE, ENG