Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Naše vize

Naše vize

Vize:

"STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA NEJEN PRO STUDENTY A VĚDCE."

Poslání:

Jsme veřejná univerzální knihovna.
Svými službami a knihovními fondy zaručujeme právo všech občanů na informace a zajišťujeme jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
Jsme součástí systému knihoven a poskytujeme poradenské a informační služby knihovnám Královéhradeckého kraje.
Pořádáme vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.

Naše cíle do roku 2020:

Tradiční služby a spolupráce na různých úrovních
Budeme nabízet stále kvalitnější služby prostřednictvím kompetentního personálu, a to způsobem srozumitelným pro všechny.
Chceme…
...být otevřeni spolupráci jak s regionálními vzdělávacími a kulturními organizacemi, tak s jednotlivci.
...poskytovat kvalitní služby v souladu s uživatelskými potřebami.
...se aktivně podílet na rozvoji celoživotního vzdělávání a informační gramotnosti.
...i nadále poskytovat metodickou, konzultační a vzdělávací podporu knihovnám v kraji, aby byl i nadále zajištěn rovný přístup všech občanů Královéhradeckého kraje k informacím a informačním zdrojům.
...rozvíjet systémy moderního řízení lidských zdrojů, vzdělávat zaměstnance knihovny a podporovat spolupráci mezi odbory, ale také sdílet své zkušenosti s ostatními knihovnami.
 
Knihovní fondy
Budeme se i nadále zaměřovat na doplňování a zpracování fondu tak, aby byla zachována rovnováha mezi uživatelskými potřebami a požadavky na ochranu fondu knihovny.
Chceme…
....doplňovat fond v souladu s posláním knihovny, s přihlédnutím k novým trendům a poptávce uživatelů.
...při tvorbě záznamů pro online katalog hledat optimální rovnováhu mezi uživatelskými potřebami a pravidly pro zpracování.
...efektivně využívat všechny dostupné možnosti ochrany fondu.  
 
Komunitní funkce a prostor bez bariér
Budeme příjemným a otevřeným prostorem pro studium i odpočinek, místem pro inspiraci a kreativitu, místem pro setkávání a diskusi.  
Chceme…
...nadále pracovat na vylepšení uživatelského komfortu v prostorách knihovny.
...být knihovnou zajišťující rovný přístup k informacím a poskytující prostor pro rozvoj občanské společnosti.
...zajistit srozumitelné a uživatelsky přívětivé a jednotné rozhraní pro přístup k různým informačním zdrojům knihovny včetně online katalogu.
...rozšířit a zkvalitnit služby ve virtuálním prostoru, přístup k e-zdrojům.
...usilovat o odstranění bariér, které mohou bránit uživatelům ve využívání našich služeb.
...se aktivně podílet na propagaci čtenářství a knižní kultury, regionu a jeho bohatého kulturního dědictví.
...být aktivní součástí kulturního života místní komunity.