Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod >   O nás   > Struktura knihovny > Ekonomicko-provozní odbor

Ekonomicko-provozní odbor - EPO

Vedoucí: Ing. Michaela Šrámková

Ekonomický odbor zajišťuje ekonomické řízení, řízení investiční výstavby a provozně-ekonomické činnosti.

Oddělení účetnictví a personalistiky - ÚaP

  • Vedoucí: Ing. Michaela Šrámková
  • Kontakt: ekonom@svkhk.cz
  • Telefon: +420 494 946 245
  • Fax: +420 494 946 225

Zajišťuje podvojné účtování nákladů a výnosů s průběžným vyhodnocováním HV, výkaznictví, finanční účtárnu, mzdovou účtárnu a personalistiku.

Provozní oddělení - PO

Provozní oddělení zajišťuje údržbu, dopravu, bezpečnost práce, požární ochranu, civilní obranu, úklid, provoz technických zařízení a investiční výstavbu.

Dále zajišťuje technické revize, vede evidenci o hospodaření s pohonnými hmotami a energiemi. Soustřeďuje veškerou dokumentaci o stavbách a technických zařízeních staveb.

Zajišťuje nákupy a instalaci inventáře a zařízení kanceláří a provozních prostorů.