Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Ekonomicko-provozní odbor

Ekonomicko-provozní odbor - EPO

Vedoucí: Ing. Michaela Šrámková

Ekonomický odbor zajišťuje ekonomické řízení, řízení investiční výstavby a provozně-ekonomické činnosti.

Oddělení účetnictví a personalistiky - ÚaP

  • Vedoucí: Ing. Michaela Šrámková
  • Kontakt: ekonom@svkhk.cz
  • Telefon: +420 494 946 245

Zajišťuje vedení účetnictví s průběžným vyhodnocováním HV, výkaznictví, zpracování faktur, bankovní styk a mzdovou a personální agendu.

Provozní oddělení - PO

Provozní oddělení zajišťuje údržbu, dopravu, bezpečnost práce, požární ochranu, civilní obranu, úklid, provoz technických zařízení a investiční výstavbu.

Dále zajišťuje technické revize, vede evidenci o hospodaření s pohonnými hmotami a energiemi. Soustřeďuje veškerou dokumentaci o stavbách a technických zařízeních staveb.

Zajišťuje nákupy a instalaci inventáře a zařízení kanceláří a provozních prostorů.