Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Odbor služeb

Odbor služeb - OS

Vedoucí: Mgr. Michaela Hašková

 • michaela.haskova@svkhk.cz
 • Telefon: +420 494 946 201

Odbor poskytuje služby veřejnosti. Patří sem půjčování dokumentů mimo budovu knihovny registrovaným uživatelům, prezenční výpůjčky periodik, norem, některých monografií a dalších dokumentů registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Ke stěžejním službám patří vzdělávací lekce a workshopy pro školy a veřejnost, Pracovníci odboru lekce tvoří a vedou. Odbor zajišťuje též reprografické služby, přístup k internetu a do elektronických databází. Důležitá je také informační služba, zpracování rešerší a zodpovídání nejrůznějších dotazů písemných i telefonických. Odbor má celkem 29 pracovníků a skládá se ze dvou oddělení.

Oddělení absenčních služeb

 • Vedoucí: Mgr. Gabriela Holečková
 • gabriela.holeckova@svkhk.cz
 • Telefon: +420 494 946 255

Hlavní náplní oddělení je poskytování absenčních služeb. Kromě půjčování a vracení dokumentů sem patří registrace uživatelů, prodlužování výpůjčních lhůt, vyřizování objednávek a rezervací dokumentů. Pracovníci oddělení mají na starosti i rozsáhlý volný výběr knih, jeho doplňování, řazení, zakládání, kontrolu a v neposlední řadě se podílejí na zabezpečení informační služby ve volném výběru. Prostřednictvím úseku meziknihovních výpůjčních služeb oddělení zprostředkovává registrovaným uživatelům výpůjčky knih z jiných knihoven a zpřístupňuje vlastní fondy ostatním knihovnám.

Další kontakty:

 • Meziknihovní výpůjční služby
 • mvs@svkhk.cz
 • Telefon: +420 494 946 219

Oddělení prezenčních služeb

 • Vedoucí: Mgr. Marie Štyndlová
 • marie.styndlova@svkhk.cz
 • Telefon: +420 494 946 256

Oddělení je rozčleněno na úsek informačních a rešeršních služeb (IRS) a úsek periodik. 

Úsek IRS zajišťuje stálou informační službu v celé budově knihovny. Doplňuje fond určený k prezenčnímu studiu ve studovně v 5. NP, včetně fondu regionální literatury. Umožňuje uživatelům přístup k databázím. Lektorsky zajišťuje školení uživatelů v práci s elektronickým katalogem knihovny a s databázemi. Připravuje a vede i další kurzy a vzdělávací akce pro školy a veřejnost. Zpracovává písemné rešerše na základě požadavků uživatelů. Zodpovídá písemné i telefonické faktografické a bibliografické dotazy.

Úsek periodik zprostředkovává uživatelům noviny, časopisy a další druhy dokumentů k prezenčnímu studiu ve studovně periodik ve 4. NP. Doplňuje a organizuje volný výběr periodik běžného roku, kompletuje starší ročníky periodik k dalšímu zpracování. Provádí kopírování objemnějších nebo složitějších zakázek. Podílí se na propagaci časopisů a komiksů, tvoří soutěže pro děti.

Další kontakty: