Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Útvar ředitelky

Útvar ředitelky

Ředitel: Mgr. Daniela Ridlová


Sekretariát

Sekretariát: Jaroslava Štěpánová

Vytváří administrativní a organizační zázemí pro ředitelku knihovny.


Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb - PR

Vedoucí: Mgr. Lucie Baštová

Oddělení se stará o propagaci knihovny, informuje o službách a aktivitách, komunikuje s médii. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, zajišťuje výstavy, vernisáže a pronájmy.


Oddělení služeb knihovnám - OSK

Vedoucí: Mgr. Petra Řoutilová

Oddělení vykonává a koordinuje regionální služby pro knihovny regionu. Poskytuje konzultace, informace a rady, organizuje porady a vzdělávací aktivity pro knihovníky. Vydává čtvrtletní knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Zpracovává statistické, analytické a koncepční materiály. Podílí se na zajišťování odborné praxe studentů knihovnictví a exkurzí odborné veřejnosti.