Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > Co číst

Co číst

Vážení čtenáři,

v sekci Co číst vás pravidelně upozorňujeme na knižní novinky z našeho fondu, které jsou pro vás připraveny k vypůjčení.

Leceni_nohou-2.jpgLéčení nohou

Člověk potřebuje zdravé nohy!
Nohy našich předků – byli to nomádi – byly stvořeny pro putování. Dnes jsme až příliš zvyklí sedět! Nohy používáme nedostatečně. Evoluční dědictví našich nohou se stává problémem. Následky jsou dobře známy terapeutům, ortopedům, podologům. Díky této knize „pojmenujete“ svůj problém. Naučíte se vyšetřovat a ošetřovat nohy podle koncepce „Spiraldynamik“. Pochopíte trojrozměrnou stabilitu nohou, geniální architekturu nožní klenby a její působení na celkovou statiku nohou.
AnyConv-com__Sny-o-architekture-1.jpgSny o architektuře

Úvahy českého výtvarníka a designéra o novém typu architektury, jež je založena na novém, méně násilném vztahu člověka k okolnímu světu. Publikace obsahuje chronologický přehled Knížákových architektonických vizí z 60. až 80. let 20. století.
AnyConv-com__Nase-generace-1.jpgNaše generace

Současná Čína nabízí nepřeberné množství překvapivě silných příběhů. Tento výbor sedmi různorodých, velice živých a humanistických povídek sestavil znalec čínské literatury 20. století, prof. Ma Bing. Kniha přináší vhled do toho nejlepšího z povídkové tvorby osobitých spisovatelů mladé a střední generace.Hajdy_na_Hrad-1.jpgHajdy na Hrad

Hajdy na hrad je podrobný průvodce po Pražském hradu a Karlově mostě s víc jak 150 barevnými fotografiemi a diagramy včetně 42 celostránkových snímků.

Bydleni-1.jpgBydlení: Navrhování bytového interiéru

Publikace je určena studentům, designérům a architektům, kteří se zabývají zařizováním bytového interiéru. Cílem publikace je vysvětlit základní vztah mezi rozměry lidského těla, parametry nábytku a volného prostoru v bytě. Důležité jsou nejen průměrné rozměry populace, ale i specifické potřeby konkrétního klienta či člena domácnosti. Kniha je strukturována dle vykonávaných činností v bytě do samostatných kapitol. Vedle rozměrů zařizovacích předmětů, nábytku či vybavení jsou uvedeny funkční a manipulační plochy, žádoucí odstupy a průchody. Důkladně jsou představeny parametry kuchyňského, stolového, sedacího, lehacího a úložného nábytku, které tvoří základní vybavení každé domácnosti. Kapitoly jsou doplněny o pohled na potřeby seniorů a handicapovaných. Do úvah nad interiérem je začleněno i téma dětí, jejichž potřeby zaznamenávají největší dynamiku v průběhu času. Knihu uzavírá téma technického vybavení a barevnosti interiéru, jež vedle prostorových parametrů významně ovlivňují uživatelský komfort v bytě. Odborným editorem knihy je Jiří Pelcl, jenž je též autorem Úvodu. Grafika Matěj Hanauer a Petra Roubalová – studio DIP.AnyConv-com__Kveta-a-Jitka-Valovy-1.jpgCesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy

Cesta předurčena osudem / Květa a Jitka Válovy vznikla jako doprovodná publikacek stejnojmenné výstavě konané v GASK – Galerii Středočeského kraje u příležitosti 100. výročí narození autorek.Přibližuje život a tvorbu sester Válových na stejném koncepčním základě jako výstava, tedy jako „pouť“ rozčleněnou do dvanácti okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna),  z nichž každý představuje klíčové téma v kontextu životního díla obou sester.Významnou součástí koncepce publikace je výběr z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice), která byla v roce 2021 velkoryse darována do sbírek GASK.


Texty převzaty z www stránek nakladatelství a vydavatelství

Archiv - Co číst