Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 12. 12. PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.: Zámořské objevy, postava divocha

12. 12. PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.: Zámořské objevy, postava divocha

V další přednášce z cyklu Ideje renesance budeme sledovat úvahy spisovatelů a cestovatelů 16. až 18. století týkající se indiánských a afrických kultur. Evropané mluví v této souvislosti o „barbarech“ a „divoších“. Slovo „barbar“ pochází od starých Řeků, kteří jím označovali národy neovládající řečtinu a postrádající řeckou vzdělanost; novověk tento pojem přejímá a spojuje jej s novým označením „divoch“, které zdůrazňuje drsnou, nezkrocenou a samotářskou existenci těchto lidí, kteří podle Evropanů postrádají náboženství i zákony.

Začátek v 18:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstup volný. 

Zamorske-objevy.png