Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > 1. - 27. 8. Studentská revoluce

1. - 27. 8. Studentská revoluce

U příležitosti 30. výročí listopadové revoluce pořádá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů výstavu s názvem „Studentská revoluce“.
Výstava mapuje pád komunistické diktatury v bývalém Československu pohledem studentů. V první části se snaží zodpovědět otázku, proč se právě studenti stali jednou z klíčových skupin, které přispěly k pádu režimu a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela. V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce v podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a vyjednávání o vládách. Výstava v závěru nutí k zamyšlení nad tím, jak se v průběhu času mění postoje české společnosti na tuto dějinnou událost naší historie a s jakými hodnotami si ji spojujeme dnes.
Výstavu je možné zhlédnout v galerii Automat od 1. - 27. 8. 2019.

USTR_Studentska_revoluce_plakat_A3_2.jpg