Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Archiv aktuálních informací > Téma pro rok 2019: Knihovny a školy

Téma pro rok 2019: Knihovny a školy

„Vzdělávejme společně“


2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne-(1).png
           Letošní regionální kampaň, která byla vyhlášena v listopadu 2018 na Královéhradecké knihovnické konferenci, se týká spolupráce knihoven a škol. Vybrali jsme motto „Vzdělávejme společně“. Je to výzva. Knihovny dávnou nejsou jen půjčovnami knih, jak si ještě někteří představují. Velké, menší i nejmenší knihovny pořádají řadu rozličných akcí pro děti, žáky i studenty. Tento rok chceme zdůraznit především vzdělávací aktivity, kam v první řadě patří informační vzdělávání. Knihovny školám nabízejí lekce, workshopy, dílny rozvíjející nejen informační a čtenářskou gramotnost. Cílem kampaně je rozšířit a prohloubit spolupráci mezi těmito institucemi. 
          V rámci kampaně bude pro knihovníky uspořádán praktický seminář s příklady dobré praxe. V periodiku U nás jim zkušení odborníci poradí, jak oslovit učitele, co se osvědčilo při tvorbě lekcí, jaká jsou úskalí při práci s mládeží. Pro učitele zase plánujeme speciální exkurze, newslettery, konzultace (další v sekci Pro školy).  V SVK HK se zaměříme i na studenty vysokých škol, pro které chystáme mnohé novinky. Veřejnost bude o kampani informována prostřednictvím Občasníku X. Pro více informací sledujte prosím také tuto sekci, kam budeme v průběhu roku přidávat aktuální zprávy.

AKTUÁLNĚ:

► Školní newsletter — podzim 2019: Připravili jsme pro Vás další školní newsletter, ve kterém představujeme připravované novinky. K prohlédnutí zde.

► Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze Vám představujeme nový workshop deFacto: mediální vzdělávání, ve kterém žáci rozlišují mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi. Další informace a objednávky zde.

► Historie hradeckých škol: U pultu ve 3. NP si můžete prohlédnout výstavu Historie hradeckých škol, která čerpá z regionálního fondu knihovny, přístupného přes Digitální knihovnu SVK HK (kramerius.svkhk.cz). Jedná se o bohatou sbírku výročních zpráv místních škol, ale také různé monografické publikace či učebnice. Na jaro jsme připravili přehled vybraných všeobecných škol (gymnázium, vyšší reálka, učitelský ústav a dívčí reálné gymnázium), foto zde. V létě budou následovat odborné školy a na podzim ukázky učebnic, jejichž autory byli hradečtní profesoři, nebo byly v našem regionu vydány.

► Informační lekce obrazem v 1. NP: Dřevěný paraván pod schody v 1. NP je částečně věnován letošní kampani. Najdete zde nejen základní informace, ale i ukázku pracovních listů k různým informačním lekcím. Jistě Vás zaujme ilustrace ke knize Babička či kreativní list k databázím, které vytvořili studenti na našich lekcích. Foto zde.

► Služby (nejen) pro studenty VŠ: V letošním roce jsme rovněž připravili sérii workshopů pro studenty vysokých škol, z nichž některé již proběhly. Přečíst si o nich můžete zde. Aktuální termíny, další informace a přihlášení zde.

 V rámci letošní kampaně jsme připravili workshop Paměťové techniky jako efektivní pomůcka v procesu učení, který jsme zařadili do naší stálé nabídky akcí pro školy. Další informace a objednávky zde.

PROBĚHLO:

► Čtenářský kurz pro pedagogy a učící knihovníky z veřejných knihoven: 17. září se konal společný kurz pro pedagogy všech stupnů i knihovníky Hovořilo se o zkušenostech z práce ve čtenářských klubech, metodice práce s textem nebo o motivaci ke čtení. Více se dočtete zde.

► Prezentace školy SUPŠ HNN v Hradci Králové: 2. 9. v rámci letní slavnosti k 70. výročí knihovny proběhla v galerii U Přívozu zajímavá prezentace SUPŠ HNN. Malí i velcí návštěvníci si vyzkoušeli např. 3D tisk, dřevořezbu i robotické obrábění. Foto 1, foto 2, foto 3.

► Letní setkání s učiteli: Poslední srpnový a první zářijový týden nás navštívilo několik učitelů, se kterými jsme si poseděli, vypili kávu a popovídali o možnostech spolupráce knihovny a školy. Rovnou jsme rezervovali lekce i workshopy, dokonce i na druhé pololetí. Ze schůzek vzešly i další podněty na akce v knihovně. Pokud jste setkání nestihli, můžete si domluvit konzultaci pro učitele: michaela.haskova@svkhk.cz nebo tel.: 494 946 255.

► Projekt OVĚŘENO: SVK HK se zapojila do projektu, jehož cílem je probrat interaktivní formou bezpečnost a ověřování informací na internetu. Ukázkový workshop se konal 26. června a více se můžete dočíst zde.

► Workshop k informačnímu vzdělávání: 4. června se konal praktický workshop pro knihovníky. Více se o něm dočtete zde.

► Prezentace služeb SVK HK pro střední školy: 2. dubna byla na Krajském úřadě na Poradě ředitelů středních škol prezentována nabídka lekcí informačního vzdělávání a dalších služeb knihovny pro školy. Prezentace je ke zhlédnutí zde.

► Exkurze pro učitele: 6. února proběhlo první setkání. Převážnou část jsme věnovali možnostem využívání knihovny a formám spolupráce, podrobně jsme se zaměřili na lekce informačního vzdělávání. Příjemné odpoledne završila podnětná diskuse.

► Zvol si info 7. 2.: Nedostali jste se na přednášku? Více si o ní můžete přečíst zde.

Školní newsletter: Náš druhý newsletter Vás seznámí s chystanými novinkami na 1. pololetí roku 2019. K prohlédnutí zde.