Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Karol Sidon o kohoutech Viktora Fischla

Karol Sidon o kohoutech Viktora Fischla

(lž). Karol Sidon o kohoutech Viktora Fischla. Právo - Severovýchodní Čechy. 26.04.2022, roč. 32, č. 96, s. 11. ISSN 1211-2119

Sto desáté výročí narození spisovatele Viktora Fischla si dnes připomene Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Od 17 hodin se tu uskuteční beseda o životě a tvorbě tohoto čestného občana města Hradec Králové. Hovořit bude vrchní zemský rabín Karol Sidon. Zájemci si mohou poslechnout přednášku, v jejímž průběhu zazní ukázky z Fischlovy tvorby i židovské písně, které zahraje Anežka Zamouřilová na akordeon.