Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Pro média > Tiskové zprávy > Tisková zpráva: Týden královéhradeckých knihoven

Tisková zpráva: Týden královéhradeckých knihoven

Hradec Králové, 25. září 2013 – V pondělí 30. září bude zahájen ojedinělý společný projekt, na kterém se spolupodílí jedenáct knihoven z jediného města, z krajské metropole Hradec Králové. Tyto instituce spojily svoje síly nad přípravou sedmnáctého ročníku celorepublikové propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou pod názvem Týden knihoven 2013 pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Akci královéhradeckých knihoven udělil záštitu primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Při  této  příležitosti  se  každý  den   od  30.   září   do   4. října    2013    představí  některá z královéhradeckých knihoven. Pondělí patří knihovně městské a jejím pobočkám, v úterý se představí knihovny vysokoškolské, ve středu se bude prezentovat krajská knihovna, čtvrtek patří knihovnám muzejním a galerijním, pátek je rezervován pro církevní knihovny:

30. 09. 2013 pondělí
Knihovna města Hradce Králové se svými jedenácti pobočkami
 
01. 10. 2013 úterý
Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brno
Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové
 
02. 10. 2013 středa
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 
03. 10. 2013 čtvrtek
Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové
Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové
(poznámka: do společného projektu se zapojila také Přírodovědecká knihovna Muzea východních Čech) 
 
04. 10. 2013 pátek
Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého
Farní knihovna v Hradci Králové
 
Každá z knihoven připraví pro nové i stávající čtenáře a návštěvníky individuální akce. Týden královéhradeckých knihoven však bude zahájen akcí společnou, a to v pondělí 30. září od 17 hodin, kdy se v nové ústřední budově Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici koná velký knihovnický happening pod názvem Střípky z Hradce. Během zábavného odpoledne, plného hudby, divadla, literatury a známých osobností kultury, je připraven program pro malé i velké. Hosty večera budou lidé, kteří mají úzký vztah k Hradci Králové. Diváci se mohou těšit na divadelního, filmového a televizního režiséra a scénáristu Vladimíra Morávka, členku uměleckého souboru Klicperova divadla, herečku Kristýnu Kociánovou, herce divadla DRAK, Pěvecký sbor Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, kontrabasové kvarteto Pink Elephants a šermířské duo.
Jedenáct královéhradeckých knihoven se spojilo, aby společně propagovalo a veřejnosti představilo svoji práci a nabídky služeb také formou společného tištěného materiálu nazvaného Královéhradecké knihovny se představují. Propagační skládačka bude od pondělí 30. září zdarma k dispozici široké veřejnosti v Knihovně města Hradce Králové a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Obě zmiňované knihovny jsou hlavními pořadateli happeningu. Kromě toho bude po celý měsíc říjen v Knihovně města Hradce Králové k vidění výstava, která všech jedenáct zúčastněných knihoven stručně představí.
 
Bližší informace o podrobném programu všech knihoven, které se zapojily do projektu Týden královéhradeckých knihoven, který probíhá za podpory společnosti CEIBA s.r.o., najdete na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na adrese www.svkhk.cz.
 
Další informace:
 
Knihovna města Hradce Králové       Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Bc. Vladimíra Svobodová                 Bc. Vladimíra Buchtová
Public Relations                             Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb
tel.: 737 657 678                             tel.: 733 539 751
e-mail: svobodova@knihovnahk.cz    e-mail: vladimira.buchtova@svkhk.cz