Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Soutěž „Vesnice roku 2013“ očima nového komisaře

Autor: Jana Sehnalová
Vyšlo 9/18/2013 v čísle Ročník 23 (2013), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Letos poprvé jsem měla možnost pracovat jako komisař, delegovaný za SKIP, v soutěži „Vesnice roku“. Byla to pro mě zcela nová zkušenost. Do soutěže se přihlásilo 31 obcí Královéhradeckého kraje, které v červnu navštívila komise složená z 10 členů - zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a SKIPu. Během sedmi pracovních dnů jsme zavítali do všech soutěžících obcí. Starostové se kultivovaně, jindy velmi vtipně snažili co nejlépe prezentovat svoji obec a práci v ní. Viděli jsme krásně opravené sakrální památky, vysázenou novou zeleň, pozemky připravené pro stavbu nových domků, opravené školy, školky… Každá soutěžící obec se měla čím pochlubit. Pro mě to bylo velmi potěšující. Pocházím z vesnice a mám velkou radost, že i na venkově se lidem daří, umějí napsat granty, získat dotace, zlepšovat svůj domov.
Velmi jsem se těšila i na venkovské knihovny. Trochu jsem byla zaskočená tím, že jen málo starostů chtělo svoji knihovnu ukázat. Nakonec jsem jich viděla jen asi polovinu. Nejlépe by svoji práci jistě odprezentovaly samy knihovnice, ale ty většinou v knihovnách chyběly. Při samotném rozhodování mně pomohly metodičky, pod které knihovny spadají. Nejvíce údajů jsem získala o knihovnách, které spadají pod metodické vedení Bc. Kateřiny Hubertové z Knihovny města Hradce Králové. I z ostatních pověřených knihoven se mi ozvali, ale jejich údaje byly velmi skrovné. Spoléhala jsem tedy na osobní návštěvu a rozhovor s knihovnicí přímo v soutěžící knihovně. Jak už jsem uvedla, to nebylo ve většině případů vůbec možné. Pro příští rok musíme na krajské úrovni vymyslet systém, jak tyto knihovny hodnotit. Budu velmi ráda, když zahájíme diskusi s pověřenými metodičkami bývalých okresů, jak na to. Byla bych ráda, kdybych už dopředu měla údaje o pestré činnosti soutěžících obecních knihoven.
Letos soutěž vyhrála a Obecní knihovnou roku 2013 Královéhradeckého kraje se stala Obecní knihovna v Kratonohách. Knihovna zde má dlouhou tradici. Byla založena již v roce 1920 a za tu dobu se zde vystřídala dlouhá řádka dobrých knihovníků a knihovnic. Největší rozkvět knihovny v poslední době byl za působení knihovnice Mgr. Lenky Václavíkové Antošové od února 2011 do prosince 2012, kdy se z rodinných důvodů z obce odstěhovala. V knihovně v té době kulminoval zájem dětí i dospělých nejenom o knížky, ale i o přidané aktivity. Výtvarné dílny, literární soutěže, Noc s Andersenem… to je krátký výčet akcí, které se tu odehrávaly. Vše za vstřícné podpory obce. Knihovna je umístěna ve zrekonstruovaném objektu uprostřed vsi společně s poštou a obecním úřadem. Knihovna své aktivity propaguje ve své webové prezentaci http://kratonohy.webk.cz/. Navštěvuje ji 88 čtenářů, z toho 43 dětí. Od ledna 2013 má knihovna novou knihovnici paní Pavlínu Jílkovou, která doufejme bude pokračovat v dobře našlápnuté cestě a využije potenciál této knihovny.
Mezi velmi pěkné patřily i další navštívené knihovny. Např. v Mokrém (cena v roce 2009), Velichovkách (cena v roce 2007), Suchém Dole, Nepolisech, Podbřezí, Holovousech, Libuni… Bohužel, vyhrát může jen jedna knihovna. A tady je na místě poděkovat všem vesnickým knihovnicím za jejich záslužnou práci. Věřte, že i u vás se mi líbilo.

verze pro tisk · PDF verze