Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak rozečíst druháčky?

Autor: Hana Nováková
Vyšlo 9/19/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 3, v sekci Jak na to?

V následujícím článku se pokusím popsat spolupráci červenokostelecké Knihovny Břetislava Kafky se Základní školou Václava Hejny v rámci pilotního projektu „Jak rozečíst druháčky?“, který se uskutečnil ve školním roce 2018/2019.[1] Nabízím vám své zkušenosti z intenzivní spolupráce se čtyřmi třídami druháků a chci se podělit o radost, která tento projekt doprovázela.
Základem byla snaha odpovědět si na otázku: „Co můžeme jako knihovníci udělat pro to, aby děti četly s radostí?“ Společně s  učitelkami jsme si řekli, že zkusíme děti pozitivně motivovat ke čtení, vytvořit návyk na půjčování knížek v knihovně a zajistit  bezpečné prostředí, tzn. aby se žáci v knihovně cítili „jako doma“ a měli osobní vztah s knihovnicí.
Město Červený Kostelec má téměř 8 500 obyvatel a tři samostatné základní školy. Dětské oddělení Knihovny Břetislava Kafky je dlouhodobě obsazeno jednou knihovnicí na plný úvazek. S myšlenkou na tento projekt přišla ZŠ Václava Hejny, respektive Mgr. Jana Tollarová, na konci školního roku 2017/2018. V září 2018 se k původně jedné třídě přidaly další tři třídy druháků. V plánu bylo každý měsíc jedno setkání žáčků s knihovnou, přičemž na programu byla čtenářská témata, která děti aktuálně probíraly ve škole. Dění v knihovně tedy maximálně korespondovalo s výukou. Vždy dopoledne daného dne se v knihovně vystřídaly dvě třídy, první v 8 a druhá v 10 hodin. Každá ze tříd tedy v knihovně strávila dvě vyučovací hodiny a v časovém rozvrhu setkání se samozřejmě počítalo i s časem na výběr a půjčování knížek. V tu chvíli mělo 98 % kosteleckých druháků zdarma zařízenou průkazku do knihovny, kterou tak mohli aktivně využívat.
Loni v září jsme si povídali o tom, jak si najít v knihovně vhodnou knihu pro čtení. V říjnu se školáci setkali se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou a jejími knížkami vhodnými právě pro začínající čtenáře. V listopadu byli naším tématem hrdinové z knížek a jak o nich mluvit. Letos v lednu nás zajímalo prostředí děje knižních příběhů. V únoru se uskutečnila beseda s ilustrátorkou Lenkou Grimovou. V dubnu jsme pak hledali odpověď na otázku, kdy se příběh odehrává. Vzájemná setkávání jsme zakončili v červnu, na kdy jsme naplánovali vrácení všech zapůjčených knížek a závěrečnou práci s knihou „Pan Lišák má knihy rád!“ /Franziska Biermann/.
V průběhu celého školního roku jsme pracovali s předvídáním textu, myšlenkovými mapami i formátem dílen čtení. K programům jsem používala tituly, které si sami druháci i následně mohli půjčit ke čtení, například: „Koho sežere vlk?“ /Ester Stará/, „Mobilmánie v pohádkové říši“ /Lenka Rožnovská/, „Kouzelný prst“ /Roald Dahl/ nebo „O Květušce a tesaříkovi“ /Jitka Vítová/.
Zde nabízím výtah z reakcí zúčastněných pedagožek:
Mgr. Jana Tollarová: „Ve školním roce 2018/2019 jsme po vzájemné dohodě prohloubili spolupráci s Knihovnou Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Cílem naší spolupráce bylo rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 2. ročníku naší ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. Chtěli jsme společně přivést žáky ke čtení, aby se „rozečetli a četli s radostí“. Tento cíl se nám podařilo splnit. Samozřejmě se ze všech žáků nestali vášniví čtenáři, ale v hojné míře navštěvovali knihovnu, půjčovali si knihy, které četli a diskutovali o nich. Celý projekt se vydařil a myslím, že bude velmi dobře, pokud bude naše spolupráce školy a knihovny pokračovat.“
PhDr. Libuše Renfusová: „Společná setkání motivovala žáky ke čtení, napomáhala rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti. Cílem bylo rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, vyhledávání  klíčových informací v textu. Texty a aktivity byly vybírány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 2. ročníku ZŠ a na základě požadavků pedagogů.  Žáci se učili pracovat s krásnou literaturou, byla využívána současná literatura pro děti mladšího školního věku a začínající čtenáře. Naším společným cílem i do budoucna je docílit funkční čtenářské gramotnosti u žáků.“
Mgr. Jana Illnerová: „Během školního roku 2018/2019 jsme navázali spolupráci s kosteleckou knihovnou. Scházeli jsme se téměř každý měsíc. Paní knihovnice pro nás připravovala zajímavý program, který postupně během celého roku rozvíjel čtenářskou gramotnost dětí. Nejdříve se děti naučily správně vybírat knížky – podle obsahu, velikosti písma, čtenářské zdatnosti. Postupně se seznámily s novými termíny – literární hrdina, prostředí a čas v knižních příbězích. Naučily se formulovat vlastní názory o přečtených knihách. Lépe zvládají orientaci v textu a většina z nich čte plynule a s porozuměním. Na každou návštěvu knihovny jsme se společně těšili. Bylo krásné pozorovat, jak žáci zařazovali tyto termíny do svého představování knih ve škole.  Za školní rok udělali velikánský pokrok. Čtou pravidelně a s velikou chutí.“
 
V průběhu školního roku se o našem pilotním projektu začalo více hovořit na různých místech, nejen v Červeném Kostelci. Už v březnu jsme se proto začali domlouvat s učitelkami prvních ročníků na spolupráci ve školním roce 2019/2020. Díky vzájemné komunikaci se podařilo v rámci červnového Vítání prvňáčků mezi čtenáře zajistit, aby všichni budoucí druháčci měli svou vlastní průkazku do knihovny, kterou budou využívat v rámci pravidelných návštěv se školou. Do druhého ročníku projektu „Jak rozečíst druháčky?“ se tak zapojí ZŠ Václava Hejny, ZŠ Horní Kostelec i ZŠ Lhota, celkem opět čtyři třídy. Celoroční program se učitelkám zdál vyhovující, jen besedu se  spisovatelkou máme v plánu realizovat až v listopadu, aby zbylo více času na práci s jejími knihami ve škole.
Za sebe hodnotím projekt velmi kladně. Pro získání náklonnosti ke knihám se druháci jeví jako nejperspektivnější skupina dětí. Pokud tento čas promeškáme, ve třetí nebo čtvrté třídě je z mého pohledu již pozdě. Právě proto jsem se druhákům rozhodla věnovat tolik času, snad se to do budoucna zúročí. Celý školní rok si mohli zdarma půjčovat knihy a nikdo z nich neplatil žádné upomínky. Projekt přispěl k rozvoji potenciálu každého žáka. Mnozí by se ve svém volném čase do knihovny z nejrůznějších důvodů prostě nedostali. Dále mne pozitivně překvapilo, že si v červnu naprostá většina dětí – s vědomím, že už se nebudou promíjet upomínky a že o prázdninách budou muset zavítat samy za sebe do knihovny –, vypůjčila velké množství prázdninového čtení. A o to jsme vlastně po celý školní rok všechny usilovaly.
V návaznosti na tento projekt se ve školním roce 2019/2020 počítá s nejméně dvěma návštěvami budoucích třeťáků v knihovně, tedy dětí, které v tomto školním roce pravidelně navštěvovaly knihovnu. Učitelky mají největší zájem o povídání o různých knižních žánrech a doporučování knížek pro danou věkovou skupinu. Zájem je i o setkávání s českými spisovateli a ilustrátory. Plány na další školní rok budeme dolaďovat v září 2019. Budeme se snažit, aby červenokostelecká knihovna byla i nadále – slovy učitelky Veroniky Sokolovičové – „otevřená novým cestám ke knize“.
Vše výše zmíněné ukazuje na fakt, že největším hybatelem dění je dobrá vzájemná komunikace mezi knihovnou a školou.
Tedy ať se vám dílo daří.
 
Kontakt na autorku: deti@knihovnack.cz

 
[1] Pozn. redakce: Příspěvek navazuje na článek Začínáme s dílnou čtení – workshop v červenokostelecké knihovně, který byl zveřejněn v letošním 2. čísle zpravodaje U nás, k dispozici na https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190217.pdf.

verze pro tisk · PDF verze